Tử vi

Tại sao biết người đó thuộc mệnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”?

Đời người có 3 nỗi bất hạnh lớn: Còn nhỏ mất mẹ hoặc mất cha, trung niên thì người phối ngẫu qua đời (chồng qua đời hoặc vợ qua đời), về già mất con.

Tử vi đẩu số có thể biết bạn thuộc mệnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không”? Đó chính là nói, con cái của bạn có phải là qua đời trước bạn?

Phàm trong mệnh bàn có tổ hợp các sao trong tình huống dưới đây đều thuộc mệnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”:

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó thuộc mệnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”?

  1. Cung Tử nữ có sát tinh.
  2. Cung Tử nữ có Địa không, Địa kiếp.
  3. Cung Tử nữ có Thiên cơ tọa thủ tại chỗ hãm thêm sát tinh.
  4. Trong mệnh bàn con cái của bạn, cung Phụ mẫu có sao Cự môn.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Đời người có 3 nỗi bất hạnh lớn: Còn nhỏ mất mẹ hoặc mất cha, trung niên thì người phối ngẫu qua đời (chồng qua đời hoặc vợ qua đời), về già mất con.

Tử vi đẩu số có thể biết bạn thuộc mệnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không”? Đó chính là nói, con cái của bạn có phải là qua đời trước bạn?

Phàm trong mệnh bàn có tổ hợp các sao trong tình huống dưới đây đều thuộc mệnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”:

  1. Cung Tử nữ có sát tinh.
  2. Cung Tử nữ có Địa không, Địa kiếp.
  3. Cung Tử nữ có Thiên cơ tọa thủ tại chỗ hãm thêm sát tinh.
  4. Trong mệnh bàn con cái của bạn, cung Phụ mẫu có sao Cự môn.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button