Tử vi

Tại sao biết người đó vì tiền mà gặp họa?

Tiền tài như nước, người như cá, cá không nước sẽ chết, người không tiền cũng chẳng thể sống. Nhưng tiền tài như nước, nước cố thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trên thực tế có không biết bao nhiêu người vì tiền tài mà mất mạng. Cho nên con người với việc xử lý tiền tài cần hết sức thận trọng, quan niệm đối với tiền tài cũng nên chính xác, nên biết dù tích trữ vạn quan khi chết cũng không mang được 1 vạn tiền.

Phàm trong mệnh bàn có tổ hợp các sao dưới đây đều khó tránh vì tiền tài mà gặp họa:

  1. Vũ khúc tại Thân địa, Dần địa, lại đồng cung với Thiên tướng, nếu lại thêm sát tinh đồng cung (kỵ nhất là Dương nhẫn, Địa không, Địa kiếp), sẽ vì tiền tài mà mất mạng (có thể vì tiền tài mà hành hung người khác hoặc bị người ám hại).
  2. Vũ khúc, Tham lang đồng cung thêm sát tinh
  3. Vũ khúc thêm sát tinh

Như vậy, có Vũ khúc thêm sát tinh (kỵ nhất Dương nhẫn) sẽ có rắc rối về tiền tài. Nếu xử lý không thỏa đáng sẽ phát sinh nguy hiểm tới tính mạng.

Bạn đang xem: Tại sao biết người đó vì tiền mà gặp họa?

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tại sao biết người đó vì tiền mà gặp họa?

Tiền tài như nước, người như cá, cá không nước sẽ chết, người không tiền cũng chẳng thể sống. Nhưng tiền tài như nước, nước cố thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Trên thực tế có không biết bao nhiêu người vì tiền tài mà mất mạng. Cho nên con người với việc xử lý tiền tài cần hết sức thận trọng, quan niệm đối với tiền tài cũng nên chính xác, nên biết dù tích trữ vạn quan khi chết cũng không mang được 1 vạn tiền.

Phàm trong mệnh bàn có tổ hợp các sao dưới đây đều khó tránh vì tiền tài mà gặp họa:

  1. Vũ khúc tại Thân địa, Dần địa, lại đồng cung với Thiên tướng, nếu lại thêm sát tinh đồng cung (kỵ nhất là Dương nhẫn, Địa không, Địa kiếp), sẽ vì tiền tài mà mất mạng (có thể vì tiền tài mà hành hung người khác hoặc bị người ám hại).
  2. Vũ khúc, Tham lang đồng cung thêm sát tinh
  3. Vũ khúc thêm sát tinh

Như vậy, có Vũ khúc thêm sát tinh (kỵ nhất Dương nhẫn) sẽ có rắc rối về tiền tài. Nếu xử lý không thỏa đáng sẽ phát sinh nguy hiểm tới tính mạng.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button