Tử vi

Tài vận luận – Toàn thư

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau không chỉ có ảnh hưởng khác nhau tới toàn thể mệnh lý, mà đối với Tài vận của con người cũng có ảnh hưởng không giống nhau, có tổn thất có lợi ích, có tai họa có phúc đức.

Theo lý luận của Tử vi Đẩu Số, thì sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau, thì có ảnh hưởng khác nhau tới Tài vận của con người. Chỉ khi hiểu rõ mối quan hệ giữa các Sao, mệnh cách và mệnh bàn với Tài vận, thì mới có thể đón lợi tránh hại, thu nhập được nguồn tài.

Sao với tiền tài

Bạn đang xem: Tài vận luận – Toàn thư

Trong rất nhiều các sao của Tử vi, thì 5 tài tinh: Thiên phủ, Vũ khúc, Thái âm, Lộc tồn, Hóa Lộc có trợ lực nhất đối với tiền tài.

1)- Sao Thiên phủ – sao Tọa tài

Sao Thiên phủ là”sao Tài khố“, là tài khố ở trên trời, là cơ sở của phú quý, chủ tiền tài, điền trạch, bổng lộc. Tài khố của sao Thiên phủ thuộc về tài của quan tước bổng lộc, vì vậy không thích hợp với việc kinh doanh thương mại. Nguồn tài của sao Thiên phủ tương đối ổn định, thường là có từ tài sản kế thừa của tổ tông hoặc do tự mình tích lũy được, đối với tiền tài vô cùng bảo thủ, thường rất trân trọng tiền bạc.  

2)- Sao Vũ khúc – sao Chính tài

Sao Vũ khúc là”sao Chính tài“chủ tiền tài. Chính tài của sao Vũ khúc giống như mỏ vàng, bẩm sinh vốn đã có tính chất tài lộc, khiến cho người ta giỏi việc quản lý tiền tài, nhưng trước tiên cần phải có sự nghiệp, đồng thời chăm chỉ nỗ lực sau khi kinh doanh thành công thì nguồn tài mới cuồn cuộn đến, đồng thời sẽ trở thành cự phú.

3)- Sao Thái âm – sao Gia tài

Sao Thái âm là”sao Gia tài“, chủ tài bạch, điền trạch và y lộc. Gia tài của sao Thái âm thích hợp với việc đầu tư bất động sản, tiền tài có tính lưu thông, không chỉ giầu có về mặt vật chất mà về mặt tinh thần cũng rất phong phú. Nguồn tài trong cuộc đời ổn định, có thu nhập đều và cố định, đồng thời cũng có cơ hội kiêm chức, tiền tài từ đó mà dần được tích lũy, rất ít có được từ cạnh tranh, tính toán, và cũng không có hoành phát bạo phúc. Mặc dù không thực sự để ý đến tài, tiền tài, nhưng lại biết cách sử dụng tiền tài. Khi sao Thái âm miếu vượng thì thu nhập phong phú, khi rơi xuống thì lao tâm tốn sức để tiến tài. Gia tài của sao Thái âm sợ nhất là bị sát tinh, kị tinh xung phá, khi bị xung phá thì tiền tài thường không tích lũy được.

4)- Sao Lộc tồn – sao Nguyên tài

Sao Lộc tồn là”sao Nguyên tài“, hay còn gọi là sao Thiên lộc. Khi để ý tới ý nghĩa tên gọi của nó sẽ thấy vừa có lộc lại có thể tích lũy, chủ thiên lộc – tài – thọ. Nguồn tài của sao Lộc tồn có tính lưu thông, có khả năng quản lý tiền tài, thường có cơ hội tiếp cận với những công việc liên quan tới tiền. Nguồn tài mặc dù không rõ ràng và cũng không cố định, nhưng nói chung là nguồn bất tận, mãi không bao giờ hết. Cho dù gặp sát tinh, kị tinh, thì nguồn tài cũng không bị gián đoạn, mà chẳng qua chỉ không thể tích lũy được mà thôi. Thiên lộc của sao Lộc tồn thuộc về tài của tích đức, người có đức thì nguồn tài vô tận, người thất đức thì vất vả để sinh nhai.

5)- Sao Hóa Lộc – sao Chuyển tài

Sao Hóa Lộc là”sao Chuyển tài“, chủ tài. Chuyển tài của sao Hóa Lộc có thể thúc đẩy sự lưu thông của tiền bạc, khiến cho thu nhập tăng lên, tiến tài thuận lợi. Những vấn đề liên quan đến tiền bạc thường rất dễ giải quyết, còn tài lộc của nó thì lại tùy thuộc vào Hóa tinh chịu hóa mà có sự khác nhau.  

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tài vận luận - Toàn thư

Trong Tử Vi Đẩu Số, sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau không chỉ có ảnh hưởng khác nhau tới toàn thể mệnh lý, mà đối với Tài vận của con người cũng có ảnh hưởng không giống nhau, có tổn thất có lợi ích, có tai họa có phúc đức.

Theo lý luận của Tử vi Đẩu Số, thì sao, mệnh cách, mệnh bàn khác nhau, thì có ảnh hưởng khác nhau tới Tài vận của con người. Chỉ khi hiểu rõ mối quan hệ giữa các Sao, mệnh cách và mệnh bàn với Tài vận, thì mới có thể đón lợi tránh hại, thu nhập được nguồn tài.

Sao với tiền tài

Trong rất nhiều các sao của Tử vi, thì 5 tài tinh: Thiên phủ, Vũ khúc, Thái âm, Lộc tồn, Hóa Lộc có trợ lực nhất đối với tiền tài.

1)- Sao Thiên phủ – sao Tọa tài

Sao Thiên phủ là”sao Tài khố“, là tài khố ở trên trời, là cơ sở của phú quý, chủ tiền tài, điền trạch, bổng lộc. Tài khố của sao Thiên phủ thuộc về tài của quan tước bổng lộc, vì vậy không thích hợp với việc kinh doanh thương mại. Nguồn tài của sao Thiên phủ tương đối ổn định, thường là có từ tài sản kế thừa của tổ tông hoặc do tự mình tích lũy được, đối với tiền tài vô cùng bảo thủ, thường rất trân trọng tiền bạc.  

2)- Sao Vũ khúc – sao Chính tài

Sao Vũ khúc là”sao Chính tài“chủ tiền tài. Chính tài của sao Vũ khúc giống như mỏ vàng, bẩm sinh vốn đã có tính chất tài lộc, khiến cho người ta giỏi việc quản lý tiền tài, nhưng trước tiên cần phải có sự nghiệp, đồng thời chăm chỉ nỗ lực sau khi kinh doanh thành công thì nguồn tài mới cuồn cuộn đến, đồng thời sẽ trở thành cự phú.

3)- Sao Thái âm – sao Gia tài

Sao Thái âm là”sao Gia tài“, chủ tài bạch, điền trạch và y lộc. Gia tài của sao Thái âm thích hợp với việc đầu tư bất động sản, tiền tài có tính lưu thông, không chỉ giầu có về mặt vật chất mà về mặt tinh thần cũng rất phong phú. Nguồn tài trong cuộc đời ổn định, có thu nhập đều và cố định, đồng thời cũng có cơ hội kiêm chức, tiền tài từ đó mà dần được tích lũy, rất ít có được từ cạnh tranh, tính toán, và cũng không có hoành phát bạo phúc. Mặc dù không thực sự để ý đến tài, tiền tài, nhưng lại biết cách sử dụng tiền tài. Khi sao Thái âm miếu vượng thì thu nhập phong phú, khi rơi xuống thì lao tâm tốn sức để tiến tài. Gia tài của sao Thái âm sợ nhất là bị sát tinh, kị tinh xung phá, khi bị xung phá thì tiền tài thường không tích lũy được.

4)- Sao Lộc tồn – sao Nguyên tài

Sao Lộc tồn là”sao Nguyên tài“, hay còn gọi là sao Thiên lộc. Khi để ý tới ý nghĩa tên gọi của nó sẽ thấy vừa có lộc lại có thể tích lũy, chủ thiên lộc – tài – thọ. Nguồn tài của sao Lộc tồn có tính lưu thông, có khả năng quản lý tiền tài, thường có cơ hội tiếp cận với những công việc liên quan tới tiền. Nguồn tài mặc dù không rõ ràng và cũng không cố định, nhưng nói chung là nguồn bất tận, mãi không bao giờ hết. Cho dù gặp sát tinh, kị tinh, thì nguồn tài cũng không bị gián đoạn, mà chẳng qua chỉ không thể tích lũy được mà thôi. Thiên lộc của sao Lộc tồn thuộc về tài của tích đức, người có đức thì nguồn tài vô tận, người thất đức thì vất vả để sinh nhai.

5)- Sao Hóa Lộc – sao Chuyển tài

Sao Hóa Lộc là”sao Chuyển tài“, chủ tài. Chuyển tài của sao Hóa Lộc có thể thúc đẩy sự lưu thông của tiền bạc, khiến cho thu nhập tăng lên, tiến tài thuận lợi. Những vấn đề liên quan đến tiền bạc thường rất dễ giải quyết, còn tài lộc của nó thì lại tùy thuộc vào Hóa tinh chịu hóa mà có sự khác nhau.  

(Theo: Blog Tử Vi Tinh Quyết)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button