Tử vi

Tam hợp phái tử vi đẩu số tinh tình tường giải

Bản dịch:

Tam hợp phái tử vi đẩu số tinh tình tường giải (một lần nữa chỉnh lý phồn trung hãy)

1. Tả phụ, hữu bật ︰

Bạn đang xem: Tam hợp phái tử vi đẩu số tinh tình tường giải

Thuộc đất, nam bắc đấu, thiện tinh.

Vô mạnh yếu miếu hãm của phân, vô luận nằm ở cung nào giai có may mắn tác dụng, nhiều cung giáng phúc, tứ mộ Vưu Giai.

Nhập mệnh diện mục thanh tú đoan chính, sắc mặt hoàng bạch, viên trường hình kiểm, vóc người lớp giữa hoặc hơi cao, béo gầy vừa phải. Thái độ làm người nùng nói, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà chuyên gia, lòng mang khoan thứ, có dung nhân của lượng. Làm việc rất có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính cường. Tính hảo trợ giúp nhân, thích làm vui người khác, tín nghĩa lớn lao, suốt đời cũng đắt quá nhân đến đỡ, tịnh được khác giới trợ giúp lực vưu đa.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật đơn thủ, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, thì là nuôi con hoặc nhà kề, ngoại thất sở sanh. Cung phu thê tối không thích hợp chỉ kiến tả phụ hoặc hữu bật, chủ bên thứ ba chen chân, hoặc đa tình yêu tay ba quan hệ. Giúp đỡ và hỏa linh cùng độ, ở nữ mệnh cung mệnh hoặc cung phu thê thì, khả năng là ngoại thất, nhà kề.

Giúp đỡ hai sao, nhất cư cung mệnh, nhất cư phu thê, đồng thời kiến sát kị, thì chủ hai lần hôn nhân. Nếu lại thấy đào hoa, thì nữ mệnh không trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giúp đỡ hai sao, nhất cư tài bạch, nhất cư quan lộc, và cung mệnh gặp gỡ, như tam cung chính diệu tính chất tốt đẹp, thì kỳ một đời người đa hoặc trợ lực, địa vị cao thượng.

Giúp đỡ giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc người chủ phú; giúp đỡ giáp cung Quan lộc, cung Quan lộc chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý.

Hữu bật tinh

Ngũ hành thuần âm quý thủy, tính ôn lương cấp tiến. Thủ thân mệnh nơi giáng phúc. Chủ tinh thông viết văn, cá tính ngay thẳng, hảo thi tế, làm chuyện cẩn thận cẩn thận có mưu lược. Nữ mệnh có có chí khí, thêm cát tinh chủ hiền lương, là vượng phu ích tử mệnh. Phùng sát một … hai … Một sát phá tan, cũng không là thấp hèn. Đơn thủ dễ ly tổ từ lúc biện, hoặc phụ mẫu vô pháp chiếu cố do người khác nuôi lớn. Tuổi hạn phùng cơ hội sẽ rất đa nhưng không nhất định hội tác, khán cá nhân tu dưỡng mà định, đối tình cảm cũng không lương.

Nơi này quý nhân là thuộc về cùng thế hệ, hơn nữa còn là hai chiều, phụ, bật đều có 〞 bang trợ 〞 ý; đó là người ta trợ giúp người khác cũng phải nhận được người khác bang trợ.

Hữu bật ở cung mệnh hiện tượng ︰

Nếu như ngươi là nam sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — người ta hội tinh sinh viết văn, tính tình ngay thẳng, hảo tế thi trợ giúp nhân, hơn nữa cẩn thận một chút, hung có mưu lược.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử.

Cung phu thê ︰ tả phụ, hữu bật hai sao nhập cung phu thê đối hôn nhân so sánh bất lợi, ở cung phu thê nhân kỳ vi trợ giúp tinh, gia sát tinh tổ hợp không tốt thì, dễ có [ lại một lần nữa ] của hàm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào hoa, ở cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước khi cưới kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật của đào hoa tính mạnh hơn tả phụ, cư phu thê so sánh có tư tình, đơn phương yêu mến, trước khi cưới dễ đồng thời có hai vị khác giới xuất hiện, tính chất sao không tốt thì, sau hôn nhân dễ có gặp ở ngoài.

2. Thiên khôi, thiên việt ︰

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Hai sao là quý nhân tinh, thiên khôi là ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất cát tinh, vô luận nằm ở cung nào giai có cát tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, cùng người ở chung hòa thuận, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ. Khôi việt một trong đơn thủ cung mệnh, vóc người hơi gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được nhiều cát đồng cung, tam hợp cát tinh thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn chương tú sĩ, có thể làm đệ tử của sư.

Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thìn, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), cung mệnh có ban ngày quý; buổi tối sinh ra (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ.

Tinh trong bàn khôi việt yếu cân lưu niên, đại vận khôi việt tướng điệt, tài năng hiện ra giác đại lực lượng, tướng điệt của cung liền chủ vui mừng việc. Khôi việt hai sao, nhất cư cung mệnh, nhất cư phu thê, mà cung phu thê vừa là cung thân, được lấy vợ mỹ thê. Nếu mệnh thân nhị cung chính diệu tổ hợp hài lòng, canh chủ niên thiếu đăng khoa, công danh phú quý.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất tọa mệnh, là khôi việt sở giáp, một thân tất có tương đương cao thượng địa vị xã hội.

Thuần khiết chi thần, hóa thành khoa, tư tài danh, chủ phong tình, cao quý công danh, dương quý nhân đề bạt, dễ lên chức.

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, chủ khoa danh, và hợp, thiên nhất quý nhân, dương quý nhân, trưởng bối quý nhân bang trợ rất rõ ràng, hữu hình thực chất trợ lực. Năm mươi tuổi sau này nhỏ đi nhân, dễ có phiền nhiễu trở ngại hoặc biểu hiện khuyết điểm chờ. Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Sinh nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ giống.

Hóa khí ︰ [ quý nhân ] . < thiên khôi bản thân hay quý nhân tinh, hóa khí là quý nhân, không thay đổi khí cũng là quý nhân. Quý nhân cũng người, chủ động trợ giúp nhân, không cầu hồi báo, đúng lúc làm việc thiện, không chỗ nào là làm >.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Sinh nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ giống. Chủ sự ︰ khoa danh, khoa bảng. < thiên khôi và thiên việt giai nhân kỳ ngoại hình, khí chất thủ thắng, giống nhau giai sinh thi viết xuyên thấu qua sau khi, ở phỏng vấn thì so sánh năng lực phái thượng công dụng. Khôi việt ở khí chất trên có [ quân tử phong phạm ], khí tượng đường đường mà có uy đinh, bất kể là chân quân tử hoặc ngụy quân tử, giai tương đối dễ dàng sinh phỏng vấn thì xong chấm thi quan thưởng thức mà mướn người, bất luận là cổ khoa cử thời đại hoặc là hiện nay các loại nhân tài đề bạt phân công, đều là như vậy. >

Đấu phân ︰ sao Nam Đẩu tư khoa ngôi sao ︰ thượng giới và hợp chi thần. < thiên khôi dĩ kỳ bất kháng bất ti khí chất và chính xác hợp lý của lập luận và kiến giải, có trợ giúp sinh ở phỏng vấn thì xong chấm thi quan ấn tượng tốt, ở thi viết thì cũng dễ khiến cho chấm bài thi tiên sinh cộng minh và tán thưởng, nhân của trổ hết tài năng ︰ thiên khôi nhạc sinh là thiện mà không yêu cầu hồi báo, không riêng thân kỳ thân, tử kỳ tử lòng dạ, và tế yếu phù khuynh, mở rộng chánh nghĩa tính cách, làm cho một loại khí vũ hiên ngang, bất khả xâm phạm cảm giác, khiến cho này ác tự đảm biên sanh bại hoại cũng sẽ sợ, không dám lỗ mãng, ở đâu có tranh cãi tranh chấp? >

Đặc tính ︰ khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm năng lực thuần khiết mà có uy đinh. Cư cung mệnh người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng nói hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn.

Sở trường ︰ có một viên nhân cơ kỷ cơ, nhân chìm đắm kỷ chìm đắm thiện tâm, và tế yếu phù khuynh, đưa dài chính nghĩa, trừ bạo an dân làm, một tính tình cương trực, cho người khác bất khả xâm phạm cảm giác, mấy chuyện xấu nhân cũng sợ, tạo thành cái gọi là [ tà bất thắng chính ] kết quả.

Hội ý ︰ khôi là đứng đầu ý, cổ khoa cử thời đại của trạng nguyên cũng, Văn trạng nguyên, Vũ yrạng nguyên giai xưng khôi cũng, thiên khôi chính là khôi giáp, khôi danh ngôi sao, vụ lợi khoa thi, bạt được các khoa của thứ nhất. Khôi là quỷ đấu của tổ hợp, quỷ chỉ cõi âm địa ngục, đấu chỉ thiên thượng tinh đấu, cho nên thiên khôi xưng quán cửu thiên tam giới, gặp văn hưng văn, gặp vũ hưng vũ.

Thiên khôi có hiệp trợ đồng cung hoặc tam phương chủ tinh, tương kì sở doanh, bạt được cai nghiệp, cai tổ hợp của thành tích tốt nhất ý. Thiên khôi, thiên việt giai thuộc hỏa, người trước là dương hỏa, hậu người là âm hỏa, hai sao đều vì sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Thiên khôi được gọi là thiên ất quý nhân, quảng hiệp dương quý, tư tài danh, chủ ban ngày quý thành tựu; thiên việt vừa vui đồng cung trong người mệnh hoặc hội Tam Hợp chiếu, đơn thủ vô lực, mà lại cần phải đương mùa.

Ưa hội ba máy, bát tọa, hoặc ân quang tá thiên khôi, thiên quý tá thiên việt, nhân ân quang, thiên quý chia ra làm khôi, việt của phụ tá tinh diệu. Danh ngọc đường quý nhân, quảng hiệp âm quý, chủ dạ quý thành tựu. Lại có dĩ hai sao đều vì thiên ất quý nhân, vừa là dương quý, vừa là âm quý người.

Hai sao đều vì tôn quý chi thần, chủ quý khí, hiệp trợ, tài danh, đã quý nhân tinh, cũng là văn tinh, tài tinh, đọc sách tinh, khoa bảng tinh, vừa là tế di tinh. Mà thiên việt so sánh cụ đào hoa tính chất.

Thiên khôi là dương quý, dương năm sinh ra người hoặc ban ngày sinh ra so sánh cụ cát lực; thiên việt là âm quý, âm năm sinh ra người hoặc ban đêm sinh ra so sánh cụ cát lực.

Thiên khôi chủ được nam tính trợ giúp lực lớn, thiên việt chủ được nữ tính trợ giúp lực lớn. Thiên khôi quý nhân nói chuyện hội đổi tiền mặt, thiên việt quý nhân nói chuyện, cần phải là nữ tính mới có thể đổi tiền mặt.

[ hỉ kị ] ưa phùng hóa khoa, thanh danh canh long.

Ưa tứ trước kia mười tuổi gặp phùng [ tọa quý hướng quý ], bốn mươi tuổi sau này trái lại kị hai sao, quý nhân nhỏ đi nhân, gia sát có bệnh tai, riên chỉ hóa khoa có thể mổ.

Sinh cung mệnh thiên khôi chủ hình dáng tướng mạo uy nghi, nam tuấn nhã nữ đoan trang, có độ lượng, cùng người ở chung sự hòa thuận; thiên bạt chủ hình dáng tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thoát tục, nam trang nhã nữ nhàn thục, bác ái nhân từ. Khôi việt thủ thân mệnh, tam phương kiến ba máy, bát tọa, có quân tử phong phạm, chính trực có tiếng danh.

Hai sao chủ quý khí, lòng tự trọng cường, không muốn hướng nhân cúi đầu tính tình. Khôi việt đồng cung có thể chiếu, kỳ tính so sánh rõ ràng, hơn nữa yếu phân minh viết người sinh đêm cập âm dương năm sinh ra, vượng người tính minh, người yếu tính hối.

Sinh huynh đệ cung huynh đệ đây đó sự hòa thuận hỗ trợ, trung có hiển quý người.

Sinh cung phu thê chủ được hiển quý gia của phối ngẫu, hoặc đoan trang có quý khí của phối ngẫu. Nam mệnh thiên việt tọa thủ, chủ có tế di. Sinh cung tử nữ chủ được quý tử, tử nữ thông minh, có quý khí, hảo đọc sách, có tài hoa, mà lại độc lập tính cường.

Sinh cung tài bạch được tài thanh liêm, mà lại có thể được trưởng bối của quý nhân tương trợ.

Sinh cung tật ách thiên khôi thuần dương hỏa, chủ nóng gấp, nổi giận bệnh can khí, dương minh, da.

Thiên việt thuần âm hỏa, chủ can đảm, tính khí, phổi, thấp viêm. Chủ bệnh kín.

Đã ngoài gia sát phương luận, mà lại bệnh đơn giản trị.

Sinh cung thiên di chủ quý nhân, có thể thị cung chi biết chủ tiêu. Như thiên khôi ở mão tọa thiên di, thì biết tiêu thỏ nam tính, cho ngươi quý nhân. Như thiên việt ở xấu tọa thiên di, thì biết tiêu bò nữ tính, cho ngươi quý nhân.

Ứng với ra bên ngoài phát triển.

Sinh nô bộc cung chủ thuộc hạ, bằng hữu đa, có trợ lực mà lại trung thực.

Sinh cung Quan lộc quyền vị giai cao, có thể tham chánh, văn giáo của chức.

Sinh cung điền trạch khôi chủ lộng lẫy, việt chủ tích hiển, hai người đều có tổ nghiệp có thể thủ.

Phụ cận có lâm vườn, ban công, hoa viên, building người hợp cục.

Sinh cung phúc đức thường có quý nhân, suốt đời phúc nhạc.

Sinh cung phụ mẫu không thể phụ mẫu, phụ mẫu vinh hoa phú quý, có phụ mẫu ân sủng.

Cung phu thê ︰ thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mạo mỹ, rất đúng phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê có khả năng, cũng rất đúng phương tương trợ.

Thiên khôi nhập phu thê vị hôn thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất trực tiếp bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì vẹn vẹn  ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội, so sánh không trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng.

Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có nhớ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ hiện tượng.

Bổ sung tư liệu:

Giúp đỡ tinh / tả phụ, hữu bật thông thường tên gọi tắt là phụ bật tinh, có giúp đỡ tương tán ý.

Từ mặt chữ thượng có thể mổ là mọi việc đều thuận lợi, giúp đỡ công. Suốt đời có nhiều bằng hữu, đồng sự, cùng học trợ giúp lực, xử sự so sánh không câu nệ, giỏi về câu thông, hòa hợp, đánh và thắng địch.

Giúp đỡ tinh cũng đại diện [ đa ], như cuồn cuộn không dứt, nhiều mặt phát triển, đa sừng kinh doanh, nhiều mặt thu nhập tiền tài, đa tài đa nghệ… Chờ.

Tả phụ tinh thuần dương đất, so sánh trầm ổn, có bao dung lực;

Hữu bật tinh thuần âm thủy, so sánh khéo đưa đẩy, uyển chuyển, sách cổ thường nói đái đào hoa.

Kỳ thực phàm là thuộc [ thủy ] tinh diệu, như mặt trăng, thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, hữu bật, đều so sánh trọng tình cảm, cũng so sánh nhu thuận (phá quân, cự môn mặc dù thuộc thủy, nhưng tính so sánh cương), bởi vậy có tình duyên.

Giúp đỡ tinh nhân giỏi về xử lý nhân tế quan hệ, hoặc hiểu được vận dụng nhân lực tài nguyên, tự nhiên có thể hóa trở lực là trợ lực, là đi làm tộc, hoặc nhu hợp mưu hợp sức người làm việc, tối nhạc nhìn thấy tinh diệu.

Giúp đỡ tinh ở mười hai cung của cạn giải thích

Mệnh thân cung / nếu không có chủ tinh cũng không sát tinh, trái lại so sánh ỷ lại, nơi chốn dựa vào người khác.

Cung thiên di / nhân tế quan hệ so sánh khéo đưa đẩy, bằng hữu đa.

Cung tài bạch / tài nguyên ổn định, hoặc có chính nghiệp ngoại của cái khác thu nhập.

Cung phúc đức / đầu tư quản lý tài sản hiện ra đa loại tổ hợp, hoặc có bao nhiêu phương hứng thú ham mê.

Cung phu thê / hữu bật tinh khá nhiều tình, sinh mệnh thường có tính nhiều người đồng thời truy cầu.

Cung Quan lộc / khả năng thân kiêm sổ chức, hoặc kiêm chức, hoặc chọn phụ hệ… Chờ.

Lục thân cung / thân tình hòa hợp, cũng có thể năng lực huynh đệ, tử nữ sổ khá nhiều.

Bổ sung tư liệu:

Tả phụ tinh

Tả phụ tinh thuộc đất, nam bắc đấu thiện tinh, phụ tá hoàng đế ra lệnh.

Tả phụ tinh và Thiên phủ thiên tướng, thiên cơ văn xương, tham lang vũ khúc, hữu bật đồng cung phú không thể nói.

Tả phụ tinh nếu có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, Hóa kị đồng cung là lớp giữa cách cục.

Tả phụ tinh cư vượng địa thân thể sẽ có ám nốt ruồi.

Cách cục: Giúp đỡ gặp tài quan, y phi trứ tử. Cung mệnh có cát tinh, tam phương cung Quan lộc và cung tài bạch có tả phụ hữu bật hội chiếu.

Tả phụ nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Tả phụ tôn tinh đánh bại phúc, phong lưu đôn hậu thông nay cổ, Tử Phủ lộc quyền tham vũ hội, quan văn quan võ đa thanh quý.

Tả phụ nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Dương đà hỏa linh tam phương chiếu, dù có tài quan phi điềm lành, liêm trinh phá cự canh lai xung, nếu không bị thương tàn phế cuối cùng yểu.

Tả phụ nhập nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ phùng tả phụ chủ có tài có đức hào, có khả năng tài cán vì vừa tức cao, canh và tử vi Thiên phủ hợp, kim quán phong tặng quá thao thao.

Tả phụ nhập nữ mệnh [ hung ] bí quyết: Hỏa đà gặp gỡ không vì lương, thất sát phá quân thọ không dài, chích có thể nhà kề phương giàu có, thông minh được sủng ái quá hạn quang.

Tả phụ nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Tả phụ hạn đi phúc khí sâu, thường nhân giàu có luy thiên kim, quan viên canh được khoa quyền chiếu, chức vị cao thiên di tá thánh quân.

Tả phụ nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Tả phụ ngôi sao nhập hạn lai, không thích hợp giết thấu chủ bi ai, hỏa linh không kiếp lai tướng thấu, tài phá nhân vong mọi chuyện suy.

Hữu bật tinh

Hữu bật tinh là nam bắc đấu nhiều tinh trung, bang trợ hoàng đế xử lý bất cứ chuyện gì vụ.

Hữu bật tinh nhập miếu thái độ làm người, đôn hậu thanh tú, trung tâm ngay thẳng, kế giỏi hữu cơ trí tài năng bang hoàng đế hiến kế sách.

Hữu bật tinh nếu và tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương văn khúc nhiều tinh đồng cung, chung thân Phúc Thọ, thực sự là khó có được.

Hữu bật tinh nếu và nhiều giết, như kình dương đà la Hỏa Tinh Hóa kị xung hội, mặc dù phúc cạn nhưng không vì hung, nhưng có ám nốt ruồi hơi có thương tích tàn, không quan hệ nhiều lắm.

Cách cục: Giúp đỡ gặp tài quan, y phi trứ tử. Cung mệnh có cát tinh, tam phương cung Quan lộc và cung tài bạch có tả phụ hữu bật hội chiếu.

Hữu bật nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Hữu bật thiên cơ thượng tể tinh, mệnh phùng nặng hậu thông minh nhất, nếu không có hỏa kị dương đà hội, thêm cát tài quan quán thế anh.

Hữu bật nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Hữu bật tôn tinh nhập cung mệnh, nếu gặp giết thấu chủ thường dung, dương đà không kiếp tam phương thấu, hiểu ra đái tật miễn tai hung.

Hữu bật nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Hữu bật nhập hạn nhất quang vinh, nhân tài thịnh vượng tất đa năng lực, quan viên thiên di trạc tăng chúc, sĩ tử cần cù học tập tất hiển danh.

Hữu bật nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Hữu bật chủ hạn gặp hung tinh, quét sạch gia tư bách phải không, sĩ gặp thương bại nô lấn chủ, canh giáo nhà tan chủ linh đinh.

Thiên khôi tinh và thiên việt tinh

Khôi việt hai sao là thiên ất quý nhân, cung thân và cung mệnh nếu có quý nhân, ở hơn nữa nhiều cát tinh, hội được cần phải bang trợ.

Khôi việt hai sao có cát tinh hội chiếu, niên thiếu khoa thử cao trung lý tưởng trường học, nếu phùng Hóa kị mặc dù sẽ thi rớt, nhưng ít ra còn có thể thái độ làm người giáo thụ chính sở trường.

Khôi việt hai sao mặc dù điều không phải đại phú đại quý khởi con ngựa còn là thông minh ngôi sao.

Khôi việt hai sao thái độ làm người thanh tú thông minh, một bức thư sinh dáng dấp, nữ nhân phùng đến đây hai sao, đa số quan lớn lão bà không phải cũng là nhà giàu nữ tử.

Chúng ta thường nói trúng mục tiêu phải có quý nhân, hay chỉ khôi việt hai sao, mặc kệ sự nghiệp, hôn nhân, bài vở và bài tập, vận làm quan, có quý nhân tương trợ nhất định có thể thuận buồm xuôi gió.

Cách cục: Thiên khôi thiên việt, cái thế hung chương. Cung mệnh ở xấu và vị các hữu thiên khôi thiên việt hai sao, danh tọa quý triêu quý, Khổng phu tử hay tọa quý triêu quý.

Khôi việt nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Khôi việt mệnh thân hạn gặp xương, thường nhân được đến đây đủ thuế ruộng, quan viên gặp đến đây thăng tiến trạc, nhất định đương niên mặt đế vương.

Hành vận nhiều tinh linh động lực

Khôi việt: Công tác. Danh dự.

Tả hữu: Công tác. Danh dự.

3. Văn xương ︰

Văn xương (tức văn quế) thuộc kim, sao Nam Đẩu, tư khoa bảng, là văn khôi ngôi sao.

Văn xương nhập mệnh, mi thanh mục tú, thông minh hiếu học, tính cận văn nghệ. Nếu xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở mệnh, một thân trí năng hơn người; kiến tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; kiến long trì, phượng các, thì tất có xảo nghệ.

Dương lương xương lộc, dĩ thái dương, thiên lương ở mão dậu là chính cách, thái dương ở thìn tuất, hội thiên đồng thiên lương mà kiến văn xương, lộc tồn hoặc hóa lộc là thiên cách. Đến đây cách đại lợi cuộc thi và cạnh tranh, kỳ phát tích của kỳ, tất ở trên trời cùng chỗ cung viên, là vì ︰ thái dương ấm phúc — thiên lương là ấm tinh, thiên đồng là phúc tinh.

Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông. Chỉ văn xương, linh tinh, đà la, vũ khúc ở thìn tuất nhị cung giao nhau, là thất bại hoặc ngoài ý muốn hiện ra.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt. Nhập miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham dã lang, Hóa kị chờ tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục. Xương khúc ở xấu vị cùng độ, kiến thái dương mặt trăng, là âm dương xương khúc cách, không phùng Hóa kị, sát diệu không nặng, thì chủ phú quý miên xa. Kiến khôi việt giúp đỡ canh cát, xuất thế vinh hoa; thiên lương ở xấu vị, và xương khúc cùng độ, thông minh mà lại có đứng đầu tài; vũ khúc tham dã lang và xương khúc cùng độ, là văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân và xương khúc cùng độ, chủ có tương đương mạnh sức sang tạo; thiên đồng cự môn ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; thiên cơ ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát và xương khúc cùng độ, thì lưu là giả di động, giai phi mỹ cách.

Cung mệnh ở xấu vị, là xương khúc sở giáp thì ︰ thái dương mặt trăng bị giáp chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp chủ thông minh cơ trí; thiên tướng bị giáp mặc dù thông minh nhưng dễ đông diêu tây bãi, thấy gió khiến cho đà, không một định chủ kiến; tử vi phá quân bị giáp, khí chất biến thành thuần và; Thiên phủ bị giáp thì ôn nùng mà minh mẫn; thiên đồng cự môn bị giáp thì trái lại thành đào hoa; thiên cơ bị giáp lưu là nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là nội tài; liêm trinh thất sát bị giáp thì chủ nhân phù phiếm.

< văn xương > dương kim kim người, khí cứng rắn, nặng nguyên tắc, ít biến báo, trực lai trực vãng. Thuần dương, nặng thực chất mặt. Là khuông khối hóa in ấn kim chúc của giống, chủ khoa bảng danh tiếng, có chiếu chương ấn chế ý nghĩa.

Phát tưởng văn xương đặc tính ︰

Văn xương của khoa bảng đến từ sinh chộp được học tập yếu lĩnh và chiếu chỉ toàn bộ thu ký ức hình thức (khuông khối hóa in ấn đạo lý), đến nỗi so sánh dễ đang thi trung thu được tốt đẹp chính là thành tích, kỳ nguyên tắc tính, ít biến báo cập trực lai trực vãng thẳng thắn thức đặc tính cũng là thành lập ở trên thuật đặc tính trên, sở dĩ đại gia có thể chú ý quan sát một chút văn xương tọa mệnh hoặc tam phương hội văn xương hoặc đại vận phùng văn xương (nhất là hóa khoa người càng rõ ràng hơn) tới thành tích tốt đẹp người của, bọn họ có một cộng đồng đặc tính, hay đọc sách rất dễ đọc được thi toàn quốc thử trọng điểm, mà lại ký ức hình thức hệ lấy văn tự bức ảnh ký ức pháp. Nhưng nhân văn xương ưu dị biểu hiện là ký ức sở trí, sở dĩ ở sức hiểu biết thượng tựu không cần thiết sẽ có rất ưu tú biểu hiện.

Chủ sự ︰

Chủ kiến thức chuyên nghiệp, ưa tọa mệnh, cung thân. [ văn xương là chỉ kiến thức chuyên nghiệp yêu cầu thủ, nhưng nhân văn xương là phụ tinh, cần phải tùy chủ tinh của đặc biệt sinh mà săn bắt cai chủ tinh của kiến thức chuyên nghiệp, ví dụ như văn xương và tử vi đồng cung có thể chiếu, thì văn xương liền phụ trách bang tử vi tập được [ thống ngự lĩnh đạo ] kiến thức chuyên nghiệp, để khiến cho tử vi trở thành cụ kiến thức chuyên nghiệp người lãnh đạo, bất trí bị cơ là người thường lĩnh đạo trong nghề. ]

Đặc tính ︰

Thủ nhân thân mệnh, chủ thuỳ mị nho nhã, thanh tú khôi ngô, bác văn quảng nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, phệ phi y tử, Phúc Thọ song toàn, tướng mạo thanh kỳ.

Sở trường ︰

Bác học quảng nhớ, cơ biến dị thường [ đối chính quy văn sử, luật pháp chờ cần phải kháo ký ức chương trình học cụ qua tai, con mắt không quên, tịnh năng lực hợp thời giải thích ra là dùng ưu điểm, trí nhớ siêu cường. Ở miếu vượng mà lại có cường vượng chủ tinh đàn cung vị, nếu có miếu vượng sao Văn Khúc hội nhập thì, xương khúc đặc tính liền có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy; nếu rơi vào hãm cung hoặc vô chủ tinh đồng cung thì, kỳ đặc tính so sánh khó có thể hữu hiệu phát huy ]

Hội ý ︰

Văn xương đại diện trong đầu ký ức chứa đựng tín nói và bản thể, có như máy tính điển tử của hồ sơ chứa đựng trang bị. Đương văn xương hóa khoa thì biểu thị ký ức thể thu nhận sử dụng và giải thích ra công năng siêu cường; đương văn xương Hóa kị thì biểu thị đường ống bị nghẹt, dung lượng hữu hạn, chứa đựng và giải thích ra công năng không tốt, có như máy tính điển tử kẹt xe hoặc kịp thời.

Văn xương tinh

Sao Nam Đẩu năm sao, ngũ hành thuộc tân âm kim, quản khoa bảng danh tiếng, là đao, xe đạp, chủ khế ước. Xương khúc là đến lúc quý nhân. Thái độ làm người ngay thẳng hơi quái gở, có văn nghệ tài hoa, có văn người phong phạm, không có phong lưu hiện tượng. Miếu tị dậu xấu, vượng thân tử thìn hợi, lợi ích hợi mão vị, hãm dần ngọ tuất. Miếu địa chủ tài hoa, hãm địa nan hiển công danh tiếng đồng hồ không thích đọc sách hoặc hoàn cảnh bất hảo thất học nhưng thông minh mà lại tản tản, như như vậy, đợi được hóa khoa ngồi vào hoặc khoa chiếu của năm tương vì thế trả giá thật lớn. Văn xương tinh tọa mệnh người ta, tướng mạo rất nhã nhặn, cử chỉ ưu nhã có khí chất, làm cho một loại tao nhã nho nhã cảm giác. Trên người của ngươi hội có thật nhiều khổ không đợi nốt ruồi.

Của ngươi nghĩ duy nhẵn nhụi, năng lực suy tính cường, thông minh, trường thi đáp lại khoái, khẩu tài hảo, có hài hước cảm, độc văn xương tinh tương đối thiên về tự hỏi, cho nên văn xương tọa mệnh người ta hành văn tốt, thậm chí có cấu tứ chảy ra, thần lai của bút, có lợi sinh sáng tác.

Văn xương tư khoa bảng công danh; văn khúc chủ dị đồ công danh.

Trên cơ bản hai sao tính chất sao có chỗ bất đồng, văn xương, là thuộc về một loại chính thức mà cư pháp luật hiệu dụng bằng chứng (bằng tốt nghiệp, hôn thú, khế ước mua bán nhà, cổ phiếu… ) .

Văn khúc, thì là một loại không nghi thức khế ước hoặc là nhân tế quan hệ, đến đây hai sao như ở bản mệnh trung Hóa kị mà vô sát có cát phần nhiều là chỉ một thân năm mới học ở trường tương đối vất vả cực nhọc, cập hậu có thể tình cảm tương đối khúc chiết, tài quan dễ phạm tiểu nhân (đảo hội, vi ước, khiêu phiếu … Chờ) nhưng giá một loại sự kiện chích phải cẩn thận nhiều hơn chú ý, tự nhiên cũng sẽ không tạo thành thập ma tổn hại.

Nhưng xương khúc hai sao tối kỵ và thất sát, phá quân đồng hành. Nếu Hóa kị cùng chỗ cung mệnh, phần nhiều là suốt đời vất vả cực nhọc, bần cùng… Mệnh. Người ta thích hợp làm văn giáo sự nghiệp, nhất là đụng với tử vi, Thiên phủ, thiên lương, thái dương, cô thần, quả tú chờ nếu như mạng của ngươi cung có văn xương + bầu trời hoặc Địa kiếp — biểu thị người ta đọc sách độc bất hảo, sẽ không nắm trọng điểm niệm. Sẽ không có độc ưu việt điều kiện.

Kiến xương khúc ở dần tử, ưa văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng (nếu) kiến đa sát, tài hoa không đổi phát huy. Cung phu thê ︰ văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình của biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

4. Văn khúc ︰

Văn khúc (tức văn hoa) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, chủ khoa bảng tinh.

Văn xương đại diện văn tự, văn chương, văn khúc thì đại diện khẩu tài, thuật số. Riên chỉ thiên lương, tử vi, Thiên phủ chờ tinh diệu kiến văn khúc thủy chủ thông minh.

Nếu xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở mệnh, một thân trí năng hơn người; kiến tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; kiến long trì, phượng các, thì tất có xảo nghệ.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt.

Nhập miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham dã lang, Hóa kị chờ tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Xương khúc ở xấu vị cùng độ, kiến thái dương mặt trăng, là âm dương xương khúc cách, không phùng Hóa kị, sát diệu không nặng, thì chủ phú quý miên xa. Kiến khôi việt giúp đỡ canh cát, xuất thế vinh hoa; thiên lương ở xấu vị, và xương khúc cùng độ, thông minh mà lại có đứng đầu tài; vũ khúc tham dã lang và xương khúc cùng độ, là văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân và xương khúc cùng độ, chủ có tương đương mạnh sức sang tạo; thiên đồng cự môn ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; thiên cơ ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát và xương khúc cùng độ, thì lưu là giả di động, giai phi mỹ cách.

Cung mệnh ở xấu vị, là xương khúc sở giáp thì ︰ thái dương mặt trăng bị giáp chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp chủ thông minh cơ trí; thiên tướng bị giáp mặc dù thông minh nhưng dễ đông diêu tây bãi, thấy gió khiến cho đà, không một định chủ kiến; tử vi phá quân bị giáp, khí chất biến thành thuần và; Thiên phủ bị giáp thì ôn nùng mà minh mẫn; thiên đồng cự môn bị giáp thì trái lại thành đào hoa; thiên cơ bị giáp lưu là nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là nội tài; liêm trinh thất sát bị giáp thì chủ nhân phù phiếm.

< văn khúc > âm thủy thủy người, nhu, vô cố định hình thái, theo hoàn cảnh (đồ đựng dụng cụ) biến hóa kỳ tư thái. Thuần âm, chủ tinh thần mặt. Là vô hình mỹ cảm lâm khuông khí giống, chủ dị lộ công danh, giỏi về mô phỏng theo khí chất cảm thụ.

Phát tưởng văn khúc đặc tính ︰

Văn khúc và văn xương ý nghĩa kỳ thực gần, nhưng văn xương chủ dương phục chế hoặc ấn chế, văn khúc chủ âm cảm giác mô phỏng theo, sở dĩ văn khúc của tính ở văn nghệ thượng so sánh dễ có tốt đẹp chính là biểu hiện (khoa cử cuộc thi cần nhờ ký ức, không kháo cảm thụ hiện ra), mà văn nghệ trung khúc đàn, thi họa chờ đa cần phải kháo mỹ cảm thắng được thế nhân khẳng định, sở dĩ kháo văn khúc mô phỏng theo năng lực, rất dễ năng lực học tập đáo loại này xinh đẹp cảm thụ, tiến tới bày ra kỳ thành quả. Văn khúc cũng có ưu dị ký ức năng lực, chỉ là loại này ưu tú năng lực chỉ dùng để ở cảm thụ ký ức thượng, không giống văn xương chỉ dùng để ở thực chất có thể thấy được văn tự bức ảnh ký ức. Mà lại bởi vì văn khúc rất dễ ký ức tình cảnh và cảm thụ, sở dĩ văn khúc hội cực dễ xúc cảnh sinh tình mà có cường thuyết buồn hiện tượng, làm cho nghĩ đa sầu đa cảm liễu.

Chủ sự ︰

Văn khúc và văn xương đồng dạng là thông minh tài trí giống trưng, văn xương thiên về sinh đao bút công danh, quy chế pháp luật, văn ưa văn tự phương diện, so sánh thuộc về trải qua thế dồn dùng lý tính học thuật truy cầu; văn khúc thì thiên về sinh thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các phương diện tài nghệ nghiên cứu và thảo luận, so sánh thuộc về sinh hoạt tình thú cảm tính nội hàm phong phú. Ngươi nay dân phong mở rộng ra, học thuật đa nguyên hóa, xương khúc giai canh có cơ hội bày ra kỳ tài trí.

Đặc tính ︰

Thủ thân mệnh, tác danh sách đậu của khách, đào hoa lãng noãn, nhảy long môn. Văn khúc nhân sở hỉ yêu học thuật tương đối cảm riên chỉ, tuấn nhã quang minh, khẩu tài liền nịnh là văn khúc đặc tính.

Sở trường ︰

Văn khúc đối di tình nuôi tính phương diện học thuật, so sánh hữu dụng tâm đầu nhập ý nguyện và hứng thú, bỉ văn xương đáng sợ hơn bác văn cường nhớ và cơ biến sở trường, kỳ hấp thu chứa đựng học thuật bác mà tạp, nhưng năng lực hợp thời giải thích ra là sử dụng, nhất là ở miếu vượng cung vị mà lại có cường vượng chủ tinh đàn tọa thủ thì, kỳ sở trường canh năng lực hữu hiệu phát huy.

Hội ý ︰

Nếu nói là văn xương là trong đầu ký ức chứa đựng tín nói và bản thể nói, thì văn khúc có thể nói là áp súc hậu ký ức chứa đựng thể, năng lực thu nhận sử dụng càng nhiều hơn hồ sơ, mà lại là thu phóng như thường. Đương văn khúc hóa khoa thì, kỳ thu nhận sử dụng công năng siêu cường, thu phóng cũng thông suốt vô chỉ, nhưng khi văn khúc Hóa kị thì, đường ống bị nghẹt, dung lượng cũng lộn xộn, khó có thể hữu hiệu thu nhận sử dụng và vận dụng.

Sao Văn Khúc

Bắc đẩu bốn sao, ngũ hành thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phạt tinh. Mang vào tính chất. Chủ thiên lý, hồ sơ công văn, giấy chứng nhận, chi phiếu, quản khoa bảng danh tiếng, viết văn quan trường, công danh, văn nhã phong tao. Chủ khẩu tài âm nhạc, số tử vi y lý, ví dụ như thiên ấn đi nét bút nghiêng so sánh vô văn nhân phong phạm, nhưng cũng tính quang minh, khẩu thiệt cuồng.

Miếu tử xấu thìn tị dậu, vượng mão vị hợi, bình dần thân, hãm ngọ tuất. Nghe một hiểu mười khẩu tài tốt, gia hội đào hoa thì phá hao tổn không khỏi. Khẩu tài và tinh thần tư tưởng rất linh cảm, tình cảm, tiền tài.

Và văn xương tinh phi thường tương tự tính chất, đều là học tập tinh, nhưng văn xương tinh thiên sinh chính thống học tập, mà sao Văn Khúc thì thiên sinh tài nghệ phương diện.

Ở trong ngũ hành là âm thủy, cho nên đái đào hoa tính, không thích hợp cùng với nó đào hoa tinh hoặc tin vui tinh đồng cung, nếu như đồng cung không chỉ hội nặng thêm kỳ đào hoa khí nhưng lại hội trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu không cùng đào hoa tinh đồng cung, thì văn khúc tọa mệnh người là rất phong nhã, lãng mạn người của.

Sao Văn Khúc ở cung mệnh hiện tượng nếu như ngươi là nữ sinh mà sao Văn Khúc ở cung mệnh — đối với ngươi tương đối bất lợi, bởi vì ngươi có thể sẽ có thủy tính dương hoa của hiện tượng.

Xem ngươi chữ viết thật là tốt khán nhục nhã nếu như mạng của ngươi cung có sao Văn Khúc + loan, ưa — biểu thị chữ của ngươi viết tốt khán.

Nếu như mạng của ngươi cung có sao Văn Khúc + cự môn — biểu thị chữ của ngươi viết nhục nhã.

Nếu như mạng của ngươi cung có văn khúc + âm sát — biểu thị của ngươi máy vi tính xách tay hoặc sách vở hội khiến cho rất dơ.

Nếu như mạng của ngươi cung có văn khúc + liêm trinh — biểu thị chữ của ngươi viết chữ viết nho nhỏ.

Kiến xương khúc ở dần tử, ưa văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng (nếu) kiến đa sát, tài hoa không đổi phát huy.

Cung phu thê ︰

Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm lúc đầu ngọt ngào, dễ tâm tình hóa. Văn khúc Hóa kị cư xấu vị cung, như sao tính tổ hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị thì, chỉ có kéo dài của giống.

Bổ sung tư liệu

Tả phụ tinh

Tả phụ tinh thuộc đất, nam bắc đấu thiện tinh tá đế lệnh, Vưu Giai, nếu phủ tướng cơ xương tham lang vũ khúc hội, canh hữu bật cùng viên phú quý không nhỏ, quý tài cung song mỹ, nếu kiến dương đà hỏa kị trung cuộc, vượng cung có ám nốt ruồi, tam giết như hãm địa, gia cự môn thất sát thiên cơ hạ cục. Nữ mệnh, hội cát tinh, vượng phu ích tử, tăng nói vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Tả phụ tôn tinh đánh bại phúc ﹐ phong lưu đôn hậu thông nay cổ ﹐

Tử Phủ lộc quyền tham vũ hội ﹐ quan văn quan võ đa thanh quý.

Dương đà hỏa linh tam phương chiếu ﹐ dù có tài quan phi điềm lành ﹐

Liêm trinh phá cự canh lai xung ﹐ nếu không bị thương tàn phế cuối cùng yểu.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ phùng tả phụ chủ có tài có đức hào ﹐ có khả năng năng lực làm vừa tức cao ﹐

Canh và tử vi Thiên phủ hợp ﹐ kim quán phong tặng quá thao thao.

Hỏa đà gặp gỡ không làm lương ﹐ thất sát phá quân thọ không dài ﹐

Chích có thể nhà kề phương giàu có ﹐ thông minh được sủng ái quá hạn quang.

Hữu bật tinh

Hữu bật tinh thuộc đất, nam bắc đấu thiện tinh tá đế lệnh, nhập miếu, rất nặng thanh tú ngay thẳng, lòng mang khoan thứ hảo thi, kế hữu cơ mưu, nhiều cung giáng phúc tứ mộ Vưu Giai, nếu hội tử vi tướng xương khúc chung thân Phúc Thọ, nếu và nhiều giết cùng triền cập dương đà hỏa kị xung hợp người, thì phúc mỏng cũng không làm hung, có ám nốt ruồi vệt bị thương tàn phế đái tật. Nữ mệnh, hội cát tinh, vượng phu ích tử, tăng nói vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Hữu bật thiên cơ thượng tể tinh ﹐ mệnh phùng nặng hậu thông minh nhất ﹐

Nếu không có hỏa kị dương đà hội ﹐ thêm cát tài quan quán thế anh.

Hữu bật tôn tinh nhập cung mệnh ﹐ nếu hoàn giết thấu chủ thường dung ﹐

Dương đà không kiếp tam phương thấu ﹐ hiểu ra đái tật miễn tai hung.

Tả phụ, hữu bật: Cát trợ lực (song tinh cùng kiến, trợ lực không dứt); hội kiến hung tinh cũng sẽ không trợ Trụ vi ngược.

Thiên khôi tinh, thiên việt tinh

Khôi việt mệnh thân hạn gặp xương, thường nhân được đến đây đủ thuế ruộng,

Quan viên gặp đến đây thăng tiến trạc, nhất định đương niên mặt đế vương.

Thiên ất quý nhân chúng sở khâm, mệnh phùng kim đái phúc di sâu,

Bay vút lên danh dự nhân tranh mộ, bác nhã giai thông cổ và nay.

Thiên khôi: Hảo trợ giúp lực (minh trợ giúp), đại diện nam tính (kỳ ngộ) .

Thiên việt: Hảo trợ giúp lực (ám trợ), đại diện nữ tính (kỳ ngộ) .

Văn xương tinh

Văn xương tinh thuộc kim, nam bắc đấu là văn sao Khôi, mặt mày thanh tú, phân minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa học đa năng lực, hội dương lương lộc tồn tài quan rõ ràng, phú quý tiên nan hậu dễ, hãm địa, gia dương hỏa xảo nghệ người, hãm địa độc thủ, thêm sát kình dương đà linh đái tật, cũng năng lực kéo dài tuổi thọ, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt. Nữ mệnh, nhập miếu, bình thường, thêm cát diệu, phú quý, hãm địa, gặp hỏa dương cự cơ giết kị, thì thấp hèn, dâm xướng khiến cho tì.

Văn xương tinh nhập mệnh ở dần, ngọ, tuất cung, hãm địa, đinh kỷ giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Văn xương tinh nhập mệnh ở thân, tử, thìn cung, được địa, quý canh người sinh  năm giáp, quý cách.

Văn xương tinh nhập mệnh ở tị, dậu, sửu cung, nhập miếu, ất mậu người sinh năm tân, đại quý.

Văn xương tinh nhập mệnh ở hợi, mão, vị cung, lợi ích, ất mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm ﹐ chí đại tài cao để vạn kim ﹐

Văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh ﹐ cần phải giáo bình bộ thượng mây xanh.

Văn xương thủ mệnh cũng không phải thường ﹐ hạn không yểu thương Phúc Thọ trường ﹐

Chỉ sợ hạn xung phùng hỏa kị ﹐ cần phải giáo chết non đái hình thương.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương ﹐ tú lệ thanh kỳ phúc lâu ﹐

Tử Phủ đối trùng tam hợp chiếu ﹐ quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn xương nữ mệnh gặp liêm quân ﹐ hãm địa kình dương hỏa sao Hóa kỵ ﹐

Nếu không làm xướng chung thọ yểu ﹐ nhà kề do đoạt huy chương nhân khinh.

Sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc thuộc thủy, bắc đẩu tư khoa bảng tinh, và văn khúc phùng cát, chủ danh sách đậu, sống cu ky một mình thân mệnh, canh phùng ác giết được thông qua, vô danh liền nịnh người, ưa lục người sinh  năm giáp, tị dậu sửu cung, Hầu bá quý, và tham lang Hỏa Tinh cùng viên tam hợp người, tương tướng mệnh, vũ trinh dương phá giết lang cư hãm địa, thì chết chết non, nếu và cùng lương vũ khúc hội vượng cung, thông minh quả quyết, như dương đà hỏa linh phá tan, chích nên không môn, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt. Nữ mệnh, nhập miếu thanh, hãm địa, và cự hỏa kị cơ hội, cập tham lang phá quân cùng viên phá tan, thì thấp hèn cô hàn dâm dục.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở dần cung, bình thản, ngọ tuất cung, hãm địa, giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở thân, tử, thìn cung, đắc chí, đinh quý tân canh sinh ra, phúc hậu.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở tị, dậu, sửu cung, nhập miếu, người sinh năm tân, gặp tử cùng, đại phú quý.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở hợi, mão, vị cung, vượng địa, tân bính nhâm mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn khúc thủ mệnh tối làm lương ﹐ tướng mạo đường đường chí khí ngang ﹐

Sĩ thứ phùng của ứng với phúc hậu ﹐ trượng phu được đến đây thụ kim chương.

Văn khúc thủ viên phùng hỏa kị ﹐ không thích tam phương ác giết tụ ﹐

Người này mặc dù xảo miệng năng lực nói ﹐ duy ở trên không môn có thể gặp quý.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân mệnh lý phùng văn khúc ﹐ tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc ﹐

Thông minh thông minh không tầm thường ﹐ có giết nhà kề cũng dâm dục.

Văn xương, văn khúc: Trí tuệ ngôi sao, như kiến Hóa kị, có thể có tinh thần, tâm lý phương diện của bệnh, hoặc tình cảm làm phức tạp.

Văn xương tinh

Văn xương tinh thuộc kim, nam bắc đấu văn sao Khôi là cũng, chủ khảo thử.

Văn xương tinh nhân, mi thanh mục tú, phân minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa học đa năng lực.

Cuộc thi không gặp được văn xương tinh, đáo trong miếu bái là vô dụng, lưu niên hoặc tiểu hạn có văn xương tinh ở cung mệnh, văn xương đế quân tự nhiên sẽ nhượng nâm cao trung lý tưởng chí nguyện.

Văn xương tinh và thái dương, thiên lương, lộc tồn đồng cung, tất là có tài có quan quang Diệu Tổ tông.

Văn xương tinh hãm địa gia kình dương, đà la, Hỏa Tinh, học nhất nghệ tinh hội tiên nan hậu dễ.

Văn xương tinh hãm địa cùng thất sát, kình dương, đà la, linh tinh, mặc dù đái tật bệnh thọ mệnh cũng rất dài.

Văn xương tinh ở vượng địa tại thân thể nơi nào đó có ám nốt ruồi, hãm địa thì có vệt.

Văn xương tinh hãm địa gặp kình dương, cự môn, thiên cơ, thất sát Hóa kị thì thấp hèn dâm xướng nô tỳ.

Văn xương nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm, chí đại tài cao để vạn kim, văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh, cần phải giáo bình bộ thượng mây xanh.

Văn xương nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Văn xương thủ mệnh cũng không phải thường, hạn không yểu thương Phúc Thọ trường, chỉ sợ hạn xung phùng hỏa kị, cần phải giáo chết non đái hình thương.

Văn xương nhập nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương, tú lệ thanh kỳ phúc lâu, Tử Phủ đối trùng tam hợp chiếu, quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn xương nhập nữ mệnh [ hung ] bí quyết: Văn xương nữ mệnh gặp liêm quân, hãm địa kình dương hỏa sao Hóa kỵ, nếu không là xướng chung thọ yểu, nhà kề do đoạt huy chương nhân khinh.

Văn xương nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Văn xương ngôi sao nhất thanh, đẩu số trong đệ nhị tinh, nếu gặp thái tuế và nhị hạn, kẻ sĩ giá trị đến đây chiêm khoa danh. Chú: Thái tuế, khổ hạn, lưu niên và khổ hạn phùng văn xương, vô sát tinh lai xung, cuộc thi tất trúng.

Văn xương nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Hạn gặp văn xương không được địa, rất có kình dương đà la hỏa linh kị, quan phi khẩu thiệt phá gia tài, vị miễn hình thương đa hối trệ.

Sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc thuộc thủy, bắc đẩu tư khoa bảng cấp tinh, cùng văn xương như nhau cùng chủ danh sách đậu cuộc thi.

Sao Văn Khúc nếu như độc thủ cung mệnh, vừa gặp sát tinh lai gặp gỡ, đó là giỏi về nịnh nọt a dua nịnh hót người, vừa người tâm thuật bất chánh, đừng tưởng rằng thấy sao Văn Khúc tựu cho rằng đầy bụng kinh luân, có chút trình độ học vấn cao luôn đang lấy le, muốn xem tinh thần biến hóa.

Sao Văn Khúc và tham lang Hỏa Tinh đồng cung, lại có tam hợp còn lại là tương tướng mệnh cách.

Sao Văn Khúc ở hãm địa có thất sát phá quân tham lang tam tinh đồng cung được gọi là là [ Sát Phá Lang ] ở hơn nữa kình dương, có thể sẽ chết chết non.

Sao Văn Khúc có kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh phá tan, không thể làm gì khác hơn là nhập không môn bạn ta phật.

Sao Văn Khúc ở vượng địa tại thân thể nơi nào đó có ám nốt ruồi, hãm địa thì có vệt.

Văn khúc nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Văn khúc thủ mệnh nhất lương, tướng mạo đường đường chí khí ngang, sĩ thứ phùng của ứng với phúc hậu, trượng phu được đến đây thụ kim chương.

Văn khúc nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Văn khúc thủ viên phùng hỏa kị, không thích tam phương ác giết tụ, người này mặc dù xảo miệng năng lực nói, duy ở trên không môn có thể gặp quý.

Văn khúc nhập nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ nhân mệnh lý phùng văn khúc, tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc, thông minh thông minh không tầm thường, có giết nhà kề cũng dâm dục.

Văn khúc nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Nhị hạn tương phùng sao Văn Khúc, sĩ thứ tư năm râu tóc phúc, tăng thêm tả hữu hội thiên đồng, tài lộc thao thao là thượng cục.

Văn khúc nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Văn khúc hạn gặp liêm đà dương, hãm địa phi tai gây hại, canh kiêm mệnh lý tinh thần yếu, hiểu ra đến đây tuổi nhập tuyền trận.

Cách cục: Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển. Như xấu vị nhị cung an cung mệnh, có hóa cát gia vây quanh chiếu giáp cung mệnh là cũng.

Cách cục: Tả phụ văn xương hội cát tinh, tôn cư bát tọa. Hai sao đang ngồi cung mệnh, tam phương có cát tinh vây quanh chiếu, gia thất sát bầu trời Địa kiếp bất năng thành cách.

Xương khúc linh động lực: Khoa danh. Học vấn.

5. Lộc tồn ︰

Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu đệ tam tinh, chân nhân của ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ.

Lộc tồn là một viên đại cát tinh, mười hai cung trung đều vì phúc luận, tịnh có mổ ách chế hóa công.

Lộc tích trữ ở mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nếu độc thủ cung mệnh, kiểm trình viên hình hoặc phương viên hình, vóc người sảo cao, hơi béo hoặc mập mạp, sắc mặt hoàng bạch.

Lộc tồn là dương đà sở giáp, cũng đại diện yếu kiếm lấy tiền tài, tất đồng thời có chứa thị phi và mệt nhọc. Trong thiên hạ vô dễ như trở bàn tay chính tài.

Lộc tồn và tử vi, thiên tướng cùng độ, chủ quyền lực; và thái dương, mặt trăng cùng độ, chủ quang huy; Thiên phủ, vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên đồng chủ phúc, cũng ưa lộc tồn cùng độ tăng phúc lộc che chở lực.

Lộc tồn cùng trời thọ cùng tồn tại cung mệnh, thường thường trường thọ. Mệnh vô chính diệu được lộc tồn độc thủ, là kẻ keo kiệt.

Lộc mã giao trì cách ưa và xương khúc cùng độ, có thể giảm thiểu vất vả cực nhọc. Nếu thiên mã và hỏa linh cùng độ, chủ bôn ba; và đà la cùng độ, là chiết đủ; và khoảng không diệu cùng độ, thì động mà không thực, lại lại không thể bất động.

Ngoại trừ cung mệnh, cung thiên di ở ngoài, cung tài bạch kiến lộc mã cũng chủ được viễn phương của tài hoặc động tài, cung điền trạch kiến lộc mã chủ ở phương xa có thể đưa sản nghiệp, nhưng cung phu thê lộc mã thì làm trọng ly khinh biệt hiện ra.

Tạp luận ︰

Dương đà tất giáp lộc tồn. Lộc tồn ngồi một mình cung mệnh, chủ cá tính bảo thủ khuyết thiếu khai sáng tính. Có thể coi là dương đà giáp chế của hiệu quả. Nhưng nếu có cái khác tinh diệu phụ trợ, thì dương đà giáp chế có thể sẽ không ảnh hưởng lớn cục, thí dụ như thiên mã có thể tăng lộc tồn linh động, hình thành < lộc mã cùng bôn ba >, lúc này dương đà chỉ là uy hiếp tiềm ẩn, không cần quá lo. Mặt khác như < dương lương xương lộc > cường vận, cũng không cụ dương đà tướng giáp. Nhưng nếu thiên lương gặp lộc tồn, dương đà giáp hiệu quả tương khiến người canh tâm phiền ý loạn. Chỉ là “Dương đà giáp mệnh “Tịnh không đủ để nói rõ thập ma, còn phải xem cung mệnh cung vị cập tinh tình tổ ở đâu. Nhưng nói như vậy tiếng đồng hồ hậu trong quản bỉ giáo nghiêm.

Kỳ thực “Dương đà giáp mệnh “Không nhất định phải không hảo, nếu bản mệnh cập tam phương cường hãn nói trái lại sẽ thành trợ lực lộc tồn bảo thủ tự hạn chế, tránh được khai mê hoặc, miễn sinh rơi xuống. Lộc tồn nên hội không thích hợp tự tọa, nhân dương đà giáp, bị quản chế sinh người khác. Hơn nữa “Lộc tồn không thích hợp tự tọa”, ta cũng chưa có xem qua sách cổ có loại thuyết pháp này.

Nhiều tinh vấn đáp luận luận lộc tồn: “Mười hai cung trung duy thân mệnh điền trạch tài bạch là chặt, chủ phú; cư thiên di thì tốt; và đế tinh thủ quan lộc nên tử tôn tước trật. “(quyển nhất 11 trang), tự tọa mệnh thân sao không hảo? Cổ văn trung chỉ nói lộc tồn độc thủ cung mệnh bất hảo, cũng không có nâm cái loại này thuyết pháp.

Lộc tồn tọa mệnh tất dương đà giáp mệnh, thế nhưng chỉ cần lộc còn có lực, dương đà giáp sẽ không thập ma quan hệ. Cho nên sách cổ chỉ nói: “Dương đà giáp kị là bại cục “(quyển tam 13 trang), “Lộc tích trữ ở mệnh sờ phùng xung, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ, thiên cơ kiếp không kị gặp gỡ, không môn tăng nói được thanh nhàn “(luận cung mệnh bí quyết, toàn thư quyển nhị 16 trang). Biểu thị lộc tồn tọa mệnh, phùng này sát tinh sẽ không hảo, không phùng hay lộc còn có lực, dương đà giáp sẽ không thập ma.

Thái vi phú: “Lộc cư nô bộc dù có quan cũng bôn ba”, ta cho rằng đến đây “Lộc “Ứng với là lộc tồn. Vì sao như vậy? Thử nói rõ như sau:< hơi,> tổng hợp lạiabc tam điểm, hóa lộc loại này sao nhỏ diệu đơn độc ở nô bộc cung, thực sự một thập ma hảo nhấn mạnh.

Đến đây “Lộc “Là lộc tồn cũng. Nếu như phú văn ý nghĩa và giải thích của ta tương đồng, đến đây “Lộc “Tự canh biểu thị “Lộc tồn “Liễu. Bởi vì lộc tồn tại nô bộc cung thì, đà la tất ở cung Quan lộc, đây là “Dù có quan “Hơi hoài nghi câu nói nguyên nhân; kình dương tất ở cung thiên di, đây chính là vì thập ma hội bôn ba. Ta nghĩ “Hóa lộc “Đối quan võ người hữu dụng nhất tính chất là “(hóa) lộc là phúc đức chi thần “(nhiều tinh vấn đáp luận). Bị người khảm lưỡng đao mà không tử, không chỉ là bản thân tốt, hơn nữa vận khí tốt (không có chém tới muốn hại).

Sở dĩ toàn thư thuyết minh “Hỏa (linh) tham”, “Vũ khúc thất sát “(toàn thư quyển nhất 23 trang quan võ luận), “Phá quân nhập miếu (tử ngọ) “(quyển nhị 15 trang và quyển tam 23 trang) chờ vũ quý cách cục, đều cường điệu phải có hóa lộc (phúc đức chi thần) hoặc lộc tồn (chưởng nhân thọ cơ và giáng phúc tiêu tai, kiến nhiều tinh vấn đáp luận) hoặc hóa quyền (chưởng xử sinh sát chi thần và nắm giữ binh phù, kiến nhiều tinh vấn đáp luận và quyển nhị 20 trang) .

Ta cho rằng hóa lộc tầm quan trọng là như vậy. “Phú quý “Của nguyên nhân hay là đang những … này quan võ cách cục bản thân xung phong phấn đấu tính, hóa lộc hoặc lộc tồn chỉ là để cho bọn họ ở mạo hiểm thì không nên chết được quá nhanh. Vận khí cho dù tốt, mạo hiểm lâu cũng là dễ chết, sở dĩ không kiên nhẫn cửu.

Dương đà sở giáp chế cung vị, có chút cái gì đặc tính ni? Không ngoài là nhỏ tâm, cẩn thận, bảo hộ, dè chừng và sợ hãi, như lâm vực sâu, như lý bạc băng tâm tính. Đương chủ tinh cường vượng thì, tức là cẩn thận một chút, bảo thủ ổn trọng; đương chủ tinh hãm yếu hoặc vô chủ tinh thì, trái lại có không buông ra, sợ hãi, lùi bước của khuyết điểm, có lẽ thuyết bảo vệ mình quá độ, trái lại mang đến cho mình áp lực quá lớn. Càng sâu người, giáp chính là kị sát chi lưu, ở cá tính thượng ngoại trừ không buông ra ở ngoài, còn có thể khuyết thiếu tự tin, dễ cảm thụ được bốn phương tám hướng sở gia tăng áp lực, tùy thời không thở nổi, cảm giác hình như tương phấn thân toái cốt. . . .

Cung phu thê ︰ lộc tồn cư phu thê, nhà vợ giác viễn, có thể được thê tài. Lộc tích trữ ở phu thê, cung Quan lộc hóa lộc lai chiếu, tái phùng đào hoa tinh hoặc sát tinh, thì chỉ dễ có 2 lần kết hôn.

Bổ sung tư liệu:

Lộc tồn tinh

Lộc tồn tinh bắc đẩu tư tước vị quý tinh, cũng chủ tài khố, thái độ làm người cẩn thận lão thành, tâm từ nhân ái, ngay thẳng thông minh cơ biến.

Lộc tồn tinh đa học đa nghệ đa tài đa năng lực, cung mệnh gặp lộc tồn tinh chủ phú quý, người đọc sách nổi danh thanh.

Lộc tồn tinh ưa và tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên đồng, thiên lương, mặt trăng, thái dương, vũ khúc nhiều tinh đồng cung.

Lộc tồn tinh không thích cùng Hỏa Tinh linh tinh bầu trời Địa kiếp xung chiếu là hạ cục.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh chủ quan lộc, ở cung điền trạch chủ phúc báo. Nam mệnh có hùng chí, nữ mệnh thì thuần khiết tú lệ.

Lộc tích trữ ở nam mệnh [ cát ] bí quyết: Nhân sinh nếu gặp lộc tồn tinh, tính cách kiên cường bách được chuyện, quan viên thiên di hề xương khúc hội, thao thao y lộc hiển cổng và sân.

Lộc tích trữ ở nam mệnh [ hung ] bí quyết: Lộc tồn thủ mệnh sờ phùng xung, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ, thiên cơ khoảng không cơ kị gặp gỡ, không môn tăng nói được thanh nhàn.

Lộc tích trữ ở nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ mệnh nếu gặp lộc tồn tinh, Tử Phủ gia lâm bách sự ninh, canh gặp cùng trinh tướng được thông qua, tất nhiên nhất định là phu nhân.

Lộc tích trữ ở nữ mệnh [ hung ] bí quyết: Lộc tích trữ ở mệnh hãm cung lai, không kiếp linh hỏa tất là tai, nếu không có cát diệu lai tướng thấu, phu phụ chia lìa vĩnh không hài hòa.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ cát ] bí quyết: Lộc tồn chủ hạn nhất lương, làm việc yêu cầu mưu tẫn cát tường, sĩ lộc phùng nhiều chuyển chức, thứ nhân gặp đến đây đủ thuế ruộng.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ cát ] bí quyết: Lộc tồn chủ hạn thọ kéo dài, làm việc doanh mưu vạn sự xương, rất có khoa quyền kiêm tả hữu, định biết đến đây hạn phú chiếm giữ sương.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ cát ] bí quyết: Lộc tồn lộc chủ đa giàu có, hôn nhân giá lấy vợ thiêm tự tiếp theo, canh kiêm khoa lộc lại cùng cung, tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ hung ] bí quyết: Lộc tồn cùng bôn ba hạn bộ phùng, sợ nhất kiếp không gặp nhau cùng, canh kiêm thái tuế ác tinh xung, hạn đảo kỳ năm nhập mộ trung.

Lộc tồn tinh

Lộc tồn tinh thuộc đất, bắc đẩu tư tước quý tinh, cẩn thận tâm từ, ngay thẳng hữu cơ thay đổi, đa học đa năng lực, mệnh gặp chủ phú quý, văn nhân có tiếng danh, nhiều cung giáng phúc tiêu tai, khí tổ sùng bái phụ mẫu, ưa tử vi phủ tướng cùng lương nhật nguyệt vũ khúc đồng cung làm hay, đơn thủ mệnh thân khán tài của kho, sợ lửa linh không kiếp xung chiếu, hạ cục xảo nghệ đa tinh người, hãm địa, diệt phúc, ở cung mệnh quan lộc điền trạch làm phúc. Nữ mệnh, thuần khiết tú lệ, có nam tử của chí.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Nhân sinh nếu gặp lộc tồn tinh, tính cách kiên cường bách được chuyện,

Quan viên thiên di hề xương khúc hội, thao thao y lộc hiển cổng và sân.

Lộc tồn thủ mệnh sờ phùng xung, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ,

Thiên cơ không kiếp kị gặp gỡ, không môn tăng nói được thanh nhàn.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ mệnh nếu gặp lộc tồn tinh, Tử Phủ gia lâm bách sự ninh,

Canh gặp cùng trinh tướng được thông qua, tất nhiên nhất định là phu nhân.

Lộc tích trữ ở mệnh hãm cung lai, không kiếp linh hỏa tất làm tai,

Nếu không có cát diệu lai tướng thấu, phu phụ chia lìa vĩnh không hài hòa.

Lộc tồn tinh

* Âm Dương Ngũ Hành: Âm đất < âm giả cố chấp, cẩn thận một chút, nghe lệnh hành sự, sĩ người là trong cốc của đất, tu hữu ngu công của chí, phương hùng thiêm cốc là sơn, thiêm hải tạo lục. >

* hóa khí: Phú quý tinh < lộc tồn là bắc đẩu chưởng lộc ngôi sao, vượng cung phùng của dũ vượng, yếu cung phùng của khổ cực cầu tài, nếu thành hung cách thì dễ rủi ro. Cho nên chỉ có thể thuyết có cơ hội trở thành phú quý, hành vận nếu phùng cát hóa, mới có cơ hội phú quý, nếu kị sát kíp nổ hung cách, rách nát không thể nghi ngờ. >

* chủ sự: Lộc, ưa cư thân mệnh, cung Quan lộc < lộc tồn lộc chính là trường kỳ cần kiệm, tích lũy đoạt được, lộc tồn của tính tương đối câu nệ cẩn thận, gìn giữ cái đã có, ưa sinh ổn định trung thu nhập tiền tài, cho nên không thích ăn ý mạo hiểm. Không ăn ý, không mạo hiểm, tài phú tích lũy so sánh mạn, nhưng là so sánh không đổi tổn hại tài, thì là tổn hại tài, con số cũng sẽ không quá lớn. Mệnh thân, cung Quan lộc nếu có lộc tồn, lại trải qua hành vận cát hóa, thăng quan phát tài là vận trung việc nhĩ; nếu hội kị, chỉ cần phải không hung cách, mặc dù so sánh khổ cực, không có gì đáng ngại. >

* đấu phân: Bắc đẩu đệ tam [ tư tước ], [ chưởng lộc ] ngôi sao < mệnh thân tam phương chỉ cần có năm sinh song lộc một trong, hành vận nếu tái phùng lộc quyền cát hóa, liền kiến thành tích, thăng quan phát tài đến đây vận trung. So sánh mệnh thân tam phương vô lộc người, thay đổi sinh gia quan tấn tước. >

* đặc tính: Nếu sống một mình cung mệnh mà vô cát hóa, kẻ keo kiệt nhĩ. Phùng cát sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích, tối ngại rơi sinh hãm khoảng không, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh không kiếp, xảo nghệ an thân, đắp lộc tước đương đắc thế mà hưởng của < lộc còn có phùng cường vượng chủ tinh lại được cát hóa thì, sính kỳ quyền lộc đặc tính, nếu gặp hung tinh hoặc rơi sinh hãm khoảng không nơi, thì rách nát bất năng là phúc, nếu và hỏa linh không kiếp đồng cung, chỉ có thể xảo nghệ an thân, khổ cực cầu tài. Từ đó có thể biết gia quan tấn tước cần phải cường vượng chủ tinh đàn làm bạn, vừa cần phải phùng cát tinh, được cát hóa mới được; nếu chỗ hung cung vừa phùng kị sát nhiễu của, tất rách nát. >

* sở trường: Chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ, đế tướng phù của thi quyền, nhật nguyệt có làm rạng rỡ, Thiên phủ vũ khúc là quyết chức, thiên lương thiên đồng cộng kỳ tường.

* hội ý: Lộc tồn là bổng lộc của chứa đựng tích lũy, bổng lộc phải khấu trừ sinh hoạt phải của còn lại, tài năng chứa đựng, cho nên yếu tích lũy làm giàu, cần phải nhịn ăn nhịn xài và đáng kể dự trữ tập quán mới được.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

三合派紫微斗數星情詳解 (重新整理繁中版)

1.左輔, 右弼︰

屬土, 南北斗, 善星.

無強弱廟陷之分, 無論位於何宮皆具有吉利作用, 諸宮降福, 四墓尤佳.

入命面目清秀端正, 面色黃白, 圓長型臉, 身材中等或略高, 胖瘦適中. 為人濃道, 仁慈耿直, 隨和大方, 心懷寬恕, 有容人之量. 做事頗有條理, 穩健謹慎, 計畫性強. 性好助人, 樂善好施, 信義卓著, 一生亦多貴人扶持, 並得異性之助力尤多.

若命宮無正曜, 左輔或右弼單守, 父母宮又見火鈴, 則為養子或偏房, 外室所生. 夫妻宮最不宜單見左輔或右弼, 主第三者插足, 或多三角戀愛關係. 輔弼與火鈴同度, 在女命的命宮或夫妻宮時, 可能為外室, 偏房.

輔弼二星, 一居命宮, 一居夫妻, 同時見煞忌, 則主兩次婚姻. 倘若又見桃花, 則女命不貞, 男命亦有外遇.

輔弼二星, 一居財帛, 一居官祿, 與命宮相會, 如三宮正曜性質優良, 則其人一生多或助力, 地位崇高.

輔弼夾財帛宮, 財帛宮正曜化祿者主富;輔弼夾官祿宮, 官祿宮正曜化祿, 權, 科, 主貴.

右弼星

五行屬陰癸水, 性溫良急進. 守身命到處降福. 主精通文墨, 個性耿直, 好施濟, 做事小心謹慎有謀略. 女命得之有志氣, 加吉星主賢良, 乃旺夫益子之命. 逢煞一二個煞衝破, 亦不為下賤. 單守易離祖自打拚, 或父母無法照顧由別人帶大. 歲限逢之機會很多但不一定會作, 看個人修養而定, 對感情亦不良.

此處的貴人是屬於同輩, 而且是雙向的, 輔, 弼都有〞幫助〞之意;亦即你幫助了別人也會得到別人的幫助.

右弼在命宮的現象︰

如果你是男生而右弼星在命宮–你會精於文墨, 性情耿直, 好濟施助人, 而且小心謹慎, 胸有謀略.

如果你是女生而右弼星在命宮–賢良有志, 旺夫益子.

夫妻宮︰左輔, 右弼二星入夫妻宮對婚姻較不利, 在夫妻宮因其為助星, 加煞星組合不佳時, 易有 [再一次] 之含意. 左輔戊土為孤僻, 右弼癸水為桃花, 在命宮, 夫妻, 子女宮, 婚前擇偶宜慎重. 右弼之桃花性強過左輔, 居夫妻較有私情, 單戀, 婚前易同時有兩位異性出現, 星性不佳時, 婚後易有外遇.

2.天魁, 天鉞︰

天魁天鉞屬火, 南斗助星. 二星為貴人星, 天魁為晝貴, 即天乙貴人;天鉞為夜貴, 即玉堂貴人. 天魁天鉞二星無強弱之分, 為上上吉星, 無論位於何宮皆具有吉的作用.

若人身命逢之, 主聰明才智, 外表有威儀, 心性仁慈, 氣質高雅, 與人和睦相處,一生必多獲貴人相助. 魁鉞之一單守命宮, 身材略瘦, 圓臉, 頦尖. 魁鉞在命身, 人必好學, 更得諸吉同宮, 三合吉星守照, 大利考學, 年少必登科及第. 逢凶忌, 不為文章秀士, 可為弟子之師.

天魁為晝貴人, 天鉞為夜貴人, 白天生人 (卯, 辰, 巳, 午, 未, 申時為白天), 命宮有晝貴;夜晚生人 (酉, 戌, 亥, 子, 丑, 寅時為夜晚) 命宮有夜貴, 皆是極吉之兆, 主光明磊落, 有尊貴的氣度, 能得高人賞識, 貴人扶持.

星盤中的魁鉞要跟流年, 大運的魁鉞相迭, 才能顯出較大的力量, 相迭之宮便主喜慶之事. 魁鉞二星, 一居命宮, 一居夫妻, 而夫妻宮又為身宮, 得娶美妻. 若命身二宮正曜組合良好, 更主少年登科, 功名富貴.

紫微天相在辰戌坐命, 為魁鉞所夾, 其人必有相當崇高的社會地位.

清白之神, 化為科, 司才名, 主風情, 高貴功名, 陽貴人提拔, 容易升遷.

南斗助星, 五行屬丙陽火, 主科名, 和合, 天一貴人, 陽貴人, 長輩貴人幫助很明顯, 有形實質助力. 五十歲以後變小人, 易有煩擾阻礙或顯示缺點等. 廟卯午, 旺子丑亥. 於人主心地善良, 較威嚴, 分析能力強, 設想周到, 說話有分量. 主高貴功名風雅, 心直口快, 說一不二, 說真話會得罪人, 不會隱瞞, 喜管閒事, 棘手時會逃避是為主象.

化氣︰ [貴人] . 《天魁本身就是貴人星, 化氣是貴人, 不化氣也是貴人. 貴人也者, 主動助人, 不求回報, 及時行善, 無所為而為》.

廟卯午, 旺子丑亥. 於人主心地善良, 較威嚴, 分析能力強, 設想周到, 說話有分量. 主高貴功名風雅, 心直口快, 說一不二, 說真話會得罪人, 不會隱瞞, 喜管閒事, 棘手時會逃避是為主象. 主事︰科名, 科甲. 《天魁和天鉞皆因其外形, 氣質取勝, 一般皆於筆試透過之後, 在面試時較能派上用場. 魁鉞在氣質上有 [君子的風范], 氣象堂堂而有威丁, 不管是真君子或偽君子, 皆比較容易於面試時得到典試官的賞識而錄用, 不論是古科舉時代或是當今各種人才的拔擢任用, 皆是如此. 》

斗分︰南斗司科之星︰上界和合之神. 《天魁以其不亢不卑的氣質和正確合理之立論與見解, 有助於在面試時得到典試官的好印象, 在筆試時也易引起閱卷先生的共鳴與讚賞, 因之脫穎而出︰天魁樂於為善而不求回報, 不獨親其親, 子其子的胸襟, 和濟弱扶傾, 伸張正義的性格, 給人一種氣宇軒昂, 不可侵犯的感覺, 使那些惡自膽邊生的壞蛋也會望而生畏, 不敢造次, 何有糾紛爭執?》

特性︰氣象堂堂, 聲名耿耿, 廉能清白而有威丁. 居命宮者, 賢能威武, 聲名遠播, 僧道享福, 與人和睦, 不為下賤.

專長︰具有一顆人飢己飢, 人溺己溺的善心, 和濟弱扶傾, 伸長正義, 除暴安良的作為, 一股浩然之氣, 給別人不可侵犯的感覺, 使壞人也望而生畏, 造成所謂 [邪不勝正] 的結果.

會意︰魁乃領袖之意, 古科舉時代之狀元也, 文狀元, 武狀元皆稱魁也, 天魁乃是魁甲, 魁名之星, 利於科考, 拔得各科之頭籌. 魁乃鬼斗之組合, 鬼指陰間地獄, 斗指天上星斗, 因而天魁稱冠九天三界, 遇文興文, 遇武興武.

天魁具有協助同宮或三方主星, 將其所營, 拔得該業, 該組合之最佳成績之意. 天魁, 天鉞皆屬火, 前者為陽火, 後者為陰火, 二星皆為南斗助星. 天魁又名天乙貴人, 廣協陽貴, 司才名, 主晝貴成就;天鉞又喜同宮在身命或三合會照, 單守無力, 且須當令.

喜會三台, 八座, 或恩光佐天魁, 天貴佐天鉞, 因恩光, 天貴分別為魁, 鉞之輔佐星曜. 名玉堂貴人, 廣協陰貴, 主夜貴成就. 又有以二星皆為天乙貴人, 一為陽貴, 一為陰貴者.

二星皆為尊貴之神, 主貴氣, 協助, 才名, 既是貴人星, 也是文星, 才星, 讀書星, 科甲星, 又為細姨星. 而天鉞較具桃花性質.

天魁為陽貴, 陽年出生者或白天生人較具吉力;天鉞為陰貴, 陰年出生者或夜間生人較具吉力.

天魁主得男性之助力大, 天鉞主得女性之助力大. 天魁貴人講話會兌現, 天鉞貴人講話, 須是女性才會兌現.

【喜忌】 喜逢化科, 聲名更隆.

喜四十歲以前遇逢 [坐貴向貴], 四十歲以後反忌二星, 貴人變小人, 加煞有病災, 唯化科可解.

於命宮 天魁主形貌威儀, 男俊雅女端莊, 有度量, 與人相處和睦;天鈸主形貌清秀, 儀態脫俗, 男典雅女嫻淑, 博愛仁慈. 魁鉞守身命, 三方見三台, 八座, 有君子風范, 正直有聲名.

二星主貴氣, 自尊心強, 不願向人低頭的脾氣. 魁鉞同宮或會照, 其性較明顯, 而且要分明曰夜生人及陰陽年生人, 旺者性明, 弱者性晦.

於兄弟宮 兄弟彼此和睦互助, 中有顯貴者.

於夫妻宮 主得顯貴家之配偶, 或端莊有貴氣之配偶. 男命天鉞坐守, 主有細姨. 於子女宮 主得貴子, 子女聰明, 有貴氣, 好讀書, 有才華, 且獨立性強.

於財帛宮 得財清廉, 且能得長輩之貴人相助.

於疾厄宮 天魁屬陽火, 主躁急, 暴怒肝氣, 陽明, 皮膚.

天鉞屬陰火, 主肝膽, 脾胃, 肺部, 濕炎. 主暗疾.

以上加煞方論, 且病輕易治.

於遷移宮 主貴人, 可視宮支知主肖. 如天魁在卯坐遷, 則知肖兔的男性, 為你的貴人. 如天鉞在丑坐遷, 則知肖牛的女性, 為你的貴人.

應往外發展.

於奴僕宮 主部屬, 朋友多, 有助力且忠實.

於官祿宮 權位皆高, 可從政, 文教之職.

於田宅宮 魁主富麗, 鉞主積顯, 二者皆有祖業可守.

附近有林園, 樓台, 花園, 大廈者合局.

於福德宮 常有貴人, 一生福樂.

於父母宮 不克父母, 父母榮華富貴, 可得父母恩寵.

夫妻宮︰天魁入夫妻宮主夫英俊, 妻貌美, 得對方相助. 天鉞入夫妻宮主夫賢妻能幹, 亦得對方相助.

天魁入夫妻未婚時, 易有人為你介紹對象, 很直接幫助你. 天鉞居夫妻, 則僅在精神上鼓勵你, 快找對象或把握機會, 較不直接為你介紹對象.

夫妻宮女命為天魁, 男命為天鉞時, 易有思慕, 仰慕長上傾向之緣份, 如學生愛老師, 職員愛上司, 表妹愛表哥等現象.

補充資料:

輔弼星/左輔, 右弼通常簡稱為輔弼星, 有輔弼襄贊之意.

從字面上可解為左右逢源, 輔弼之功. 一生多得朋友, 同事, 同學之助力, 處事較圓融, 善於溝通, 協調, 折衝.

輔弼星也代表 [多], 如源源不絕, 多方發展, 多角經營, 多方進財, 多才多藝……等.

左輔星屬陽土, 較沉穩, 有包容力;

右弼星屬陰水, 較圓滑, 婉轉, 古書常說帶桃花.

其實凡是屬 [水] 之星曜, 如太陰, 天同, 天相, 文曲, 右弼, 都較重感情, 也較柔順 (破軍, 巨門雖屬水, 但性較剛), 因此有異性緣.

輔弼星因善於處理人際關係, 或懂得運用人力資源, 自然可化阻力為助力, 是上班族, 或需群策群力工作者, 最樂見到之星曜.

輔弼星在十二宮之淺釋

命身宮/若無主星亦無煞星, 反而較依賴, 處處靠別人.

遷移宮/人際關係較圓滑, 朋友多.

財帛宮/財源穩定, 或有正業外之其它收入.

福德宮/投資理財呈現多種組合, 或有多方興趣嗜好.

夫妻宮/右弼星較多情, 生命中常有異性多人同時追求.

官祿宮/可能身兼數職, 或兼差, 或選輔系……等.

六親宮/親情融洽, 也可能兄弟, 子女數較多.

補充資料:

左輔星

左輔星屬土, 南北斗善星, 輔佐皇帝發號施令.

左輔星和天府天相, 天機文昌, 貪狼武曲, 右弼同宮富不可言.

左輔星若有擎羊, 陀羅, 火星, 化忌同宮為中等格局.

左輔星居旺地身體會有暗痣.

格局: 輔弼遇財官, 衣緋著紫. 命宮有吉星, 三方官祿宮和財帛宮有左輔右弼會照.

左輔入男命【吉】訣: 左輔尊星能降福, 風流敦厚通今古, 紫府祿權貪武會, 文官武職多清貴.

左輔入男命【凶】訣: 羊陀火鈴三方照, 縱有財官非吉兆, 廉貞破巨更來沖, 若不傷殘終是夭.

左輔入女命【吉】訣: 女逢左輔主賢豪, 能幹能為又氣高, 更與紫微天府合, 金冠封贈過滔滔.

左輔入女命【凶】訣: 火陀相會不為良, 七殺破軍壽不長, 只可偏房方富足, 聰明得寵過時光.

左輔入大小限【吉】訣: 左輔限行福氣深, 常人富足累千金, 官員更得科權照, 職位高遷佐聖君.

左輔入大小限【凶】訣: 左輔之星入限來, 不宜殺湊主悲哀, 火鈴空劫來相湊, 財破人亡事事衰.

右弼星

右弼星是南北斗諸星中, 幫助皇帝處理任何事務.

右弼星入廟為人, 敦厚清秀, 忠心耿直, 好計謀有機智才能幫皇帝獻計策.

右弼星若和紫微, 天府, 天相, 文昌文曲諸星同宮, 終身福壽, 真是難得.

右弼星若和諸殺, 如擎羊陀羅火星化忌沖會, 雖福淺但不為凶, 但有暗痣略帶有傷殘, 沒多大關係.

格局: 輔弼遇財官, 衣緋著紫. 命宮有吉星, 三方官祿宮和財帛宮有左輔右弼會照.

右弼入男命【吉】訣: 右弼天機上宰星, 命逢重厚最聰明, 若無火忌羊陀會, 加吉財官冠世英.

右弼入男命【凶】訣: 右弼尊星入命宮, 若遇殺湊主常庸, 羊陀空劫三方湊, 須知帶疾免災凶.

右弼入大小限【吉】訣: 右弼入限最為榮, 人財興旺必多能, 官員遷擢僧道喜, 士子攻書必顯名.

右弼入大小限【凶】訣: 右弼主限遇凶星, 掃盡家資百不成, 士遭傷敗奴欺主, 更教家破主伶仃.

天魁星和天鉞星

魁鉞二星是天乙貴人, 身宮和命宮若有貴人, 在加上諸吉星, 會得必要幫助.

魁鉞二星有吉星會照, 少年科試高中理想學校, 若逢化忌雖然會落榜, 但至少還可為人教授自己專長.

魁鉞二星雖不是大富大貴豈碼還是聰明之星.

魁鉞二星為人清秀聰明, 一幅書生模樣, 女人逢此二星, 多為高官老婆不然也是富家女子.

我們常說命中要有貴人, 就是指魁鉞二星, 不管事業, 婚姻, 學業, 官運, 有貴人相助必能一帆風順.

格局: 天魁天鉞, 蓋世凶章. 命宮在丑和未各有天魁天鉞二星, 名坐貴朝貴, 孔夫子就是坐貴朝貴.

魁鉞入男命【吉】訣: 魁鉞命身限遇昌, 常人得此足錢糧, 官員遇此高遷擢, 必定當年面帝王.

行運諸星靈動力

魁鉞: 工作. 名譽.

左右: 工作. 名譽.

3.文昌︰

文昌(即文桂)屬金, 南斗, 司科甲, 乃文魁之星.

文昌入命, 眉清目秀, 聰明好學, 性近文藝. 若昌曲齊會, 又有天才在命, 其人智能過人;見奏書, 博士, 大利考試;見龍池, 鳳閣, 則必有巧藝.

陽梁昌祿, 以太陽, 天梁在卯酉為正格, 太陽在辰戌, 會天同天梁而見文昌, 祿存或化祿為偏格. 此格大利考試與競爭, 其發跡之期, 必在天同所在宮垣, 是為︰太陽蔭福–天梁為蔭星, 天同為福星.

鈴昌陀武, 限至投河. 指文昌, 鈴星, 陀羅, 武曲在辰戌二宮交會, 為挫敗或意外之兆.

昌曲入命宮的女性, 容貌美麗, 身段不錯, 多才多藝, 縱然富貴, 亦主心思複雜好幻想, 與男性恐有感情糾葛. 入廟平常, 加吉曜富貴. 陷地逢擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 巨門, 天機, 七殺, 破軍, 貪野狼, 化忌等星衝破, 則下賤, 孤寒, 淫欲. 昌曲在丑未同度, 見太陽太陰, 為陰陽昌曲格, 不逢化忌, 煞曜不重, 則主富貴綿遠. 見魁鉞輔弼更吉, 出世榮華;天梁在丑未, 與昌曲同度, 聰明且有領袖之才;武曲貪野狼與昌曲同度, 為文武兼資;紫微破軍與昌曲同度, 主有相當強的創造力;天同巨門在丑未與昌曲同度, 主人好色喪志;天機在丑未與昌曲同度, 主人浮蕩;廉貞七殺與昌曲同度, 則流為虛浮, 皆非美格.

命宮在丑未, 為昌曲所夾時︰太陽太陰被夾主人富貴;天梁被夾主聰明睿智;天相被夾雖聰明但易東搖西擺, 見風使舵, 無一定主見;紫微破軍被夾, 氣質變為淳和;天府被夾則溫濃而明敏;天同巨門被夾則反成桃花;天機被夾流為機巧而非內才;廉貞七殺被夾則主人虛浮.

<文昌>陽金 金者, 氣硬, 重原則, 少變通, 直來直往. 屬陽, 重實質層面. 為模塊化的印刷金屬之象, 主科甲名聲, 有照章印製的意義.

發想文昌特性︰

文昌之科甲來自於抓到了學習的要領與照單全收的記憶模式(模塊化印刷的道理), 以致較易在考試中獲得良好的成績, 其原則性, 少變通及直來直往的直率式特性也是建立在上述的特性之上, 所以大家可以注意觀察一下文昌坐命或三方會文昌或大運逢文昌(尤其是化科者更為明顯)而至成績優良的人, 他們有個共同的特性, 就是讀書很容易讀到會考試的重點, 且記憶模式系采文字圖象的記憶法. 但因文昌的優異表現是記憶所致, 所以在理解力上就不見得會有很優秀的表現了.

主事︰

主專業知識, 喜坐命, 身宮. 【文昌是指專業知識的求取, 但因文昌是輔星, 須隨主星之特牲而獵取該主星之專業知識, 例如文昌與紫微同宮或會照, 則文昌便負責幫紫微習得 [統御領導] 的專業知識, 以便使紫微成為具專業知識的領導者, 不致被譏為外行領導內行. 】

特性︰

守人身命, 主幽閑儒雅, 清秀魁梧, 博聞廣記, 機變異常, 一舉成名, 披緋衣紫, 福壽雙全, 相貌清奇.

專長︰

博學廣記, 機變異常【對正規文史, 律法等須靠記憶的課程具過耳, 目不忘, 並能適時釋出為用的優點, 記憶力超強. 在廟旺且有強旺主星群的宮位, 若有廟旺的文曲星會入時, 昌曲的特性便能淋漓盡致的發揮;若落入陷宮或無主星同宮時, 其特性較難以有效的發揮】

會意︰

文昌代表腦中的記憶儲存信道與本體, 有如電腦之檔案儲存裝置. 當文昌化科時表示記憶體的收錄與釋出功能超強;當文昌化忌時表示管道受阻, 容量有限, 儲存與釋出功能不佳, 有如電腦塞車或當機.

文昌星

南斗五星, 五行屬辛陰金, 管科甲名聲, 為刀, 腳踏車, 主契約. 昌曲是臨時貴人. 為人耿直略孤僻, 有文藝才華, 有文者風范, 不會有風流現象. 廟巳酉丑, 旺申子辰亥, 利益亥卯未, 陷寅午戌. 廟地主才華, 陷地難顯功名小時不喜讀書或環境不好失學但聰明且散散的, 如然, 等到化科坐入或科照之年將為此付出代價.文昌星坐命的你, 長相很斯文, 舉止優雅有氣質, 給人一種溫文儒雅的感覺. 你的身上會有許多大小不等的痣.

你的思惟細膩, 思考能力強, 聰明, 臨場回應快, 口才好, 具有幽默感, 讀文昌星比較偏重思考, 故文昌坐命的你文筆佳, 甚至有文思泉涌, 神來之筆, 有利於寫作.

文昌斯科甲功名; 文曲主異途功名.

基本上二星星性有所不同, 文昌, 是屬於一種正式而據法律效用的憑証(畢業證書, 結婚證書, 房契, 股票……) .

文曲, 則是一種非正式的契約或是人際關係, 此二星如在本命中化忌而無煞有吉 多是指其人早年求學較為辛勞, 及後或許感情較為波折, 財官易犯小人(倒會, 違約, 跳票 ……等) 但這一類事件只要多加小心注意, 自然也就不會造成什麼損害.

但昌曲二星最忌與七殺, 破軍同行. 若化忌同處命宮, 多是一生辛勞, 貧窮……之命. 你適合從事文教事業, 尤其碰上紫微, 天府, 天梁, 太陽, 孤辰, 寡宿等 如果你的命宮有文昌+天空或地劫–表示你讀書讀的不好, 不會抓住重點念. 就沒有讀的優越條件了.

見昌曲在寅子, 喜文藝, 有修養, 但(若)見多煞, 才華不易發揮. 夫妻宮︰文昌入夫妻宮男命有吸引力, 有氣質, 玩弄風情. 感情隨心情之變化大, 有共同文藝氣息.

4.文曲︰

文曲(即文華)屬水, 北斗第四星, 主科甲星.

文昌代表文字, 文章, 文曲則代表口才, 術數. 唯天梁, 紫微, 天府等星曜見文曲始主聰明.

若昌曲齊會, 又有天才在命, 其人智能過人;見奏書, 博士, 大利考試;見龍池, 鳳閣, 則必有巧藝.

昌曲入命宮的女性, 容貌美麗, 身段不錯, 多才多藝, 縱然富貴, 亦主心思複雜好幻想, 與男性恐有感情糾葛.

入廟平常, 加吉曜富貴. 陷地逢擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 巨門, 天機, 七殺, 破軍, 貪野狼, 化忌等星衝破, 則下賤, 孤寒, 淫欲.

昌曲在丑未同度, 見太陽太陰, 為陰陽昌曲格, 不逢化忌, 煞曜不重, 則主富貴綿遠. 見魁鉞輔弼更吉, 出世榮華;天梁在丑未, 與昌曲同度, 聰明且有領袖之才;武曲貪野狼與昌曲同度, 為文武兼資;紫微破軍與昌曲同度, 主有相當強的創造力;天同巨門在丑未與昌曲同度, 主人好色喪志;天機在丑未與昌曲同度, 主人浮蕩;廉貞七殺與昌曲同度, 則流為虛浮, 皆非美格.

命宮在丑未, 為昌曲所夾時︰太陽太陰被夾主人富貴;天梁被夾主聰明睿智;天相被夾雖聰明但易東搖西擺, 見風使舵, 無一定主見;紫微破軍被夾, 氣質變為淳和;天府被夾則溫濃而明敏;天同巨門被夾則反成桃花;天機被夾流為機巧而非內才;廉貞七殺被夾則主人虛浮.

<文曲>陰水 水者, 柔, 無固定形態, 隨著環境(器皿)變換其姿態. 屬陰, 主精神層面. 為無形的美感臨模之氣象, 主異路功名, 善於模仿氣質感受.

發想文曲特性︰

文曲與文昌的意義其實相近, 但文昌主陽的複製或印製, 文曲主陰的感覺模仿, 所以文曲之性在文藝上較易有良好的表現(科舉考試要靠記憶, 不靠感受的呈現), 而文藝中的琴曲, 書畫等多須靠美感贏得世人的肯定, 所以靠文曲的模仿能力, 很容易能學習到這類美的感受, 進而展現其成果. 文曲也有優異的記憶能力, 只是這種的優秀能力是用在感受的記憶上, 不似文昌是用在實質可見的文字圖象記憶. 且因為文曲很容易記憶情境與感受, 所以文曲會極易觸景生情而有了強說愁的現象, 讓人覺得多愁善感了.

主事︰

文曲與文昌同樣是聰明才智的象徵, 文昌偏重於刀筆功名, 典章制度, 文喜契據方面, 較屬於經世致用的理性學術追求;文曲則偏重於詩詞歌賦, 琴棋書畫等方面的才藝研討, 較屬於生活情趣的感性內涵充實. 爾今民風大開, 學術多元化, 昌曲皆更有機會展現其才智.

特性︰

守身命, 作科第之客, 桃花浪暖, 一躍龍門. 文曲因所喜愛的學術較為感唯, 俊雅磊落, 口才便佞是文曲的特性.

專長︰

文曲對怡情養性方面的學術, 較有用心投入的意愿和興趣, 比文昌更具博聞強記與機變的專長, 其所吸收儲存的學術博而雜, 但卻能適時釋出為用, 尤其在廟旺的宮位且有強旺的主星群坐守時, 其專長更能有效的發揮.

會意︰

若說文昌是腦中記憶儲存信道與本體的話, 則文曲可說是壓縮後的記憶儲存體, 能收錄更多的檔案, 且是收放自如. 當文曲化科時, 其收錄功能超強, 收放也暢行無止, 但當文曲化忌時, 管道受阻, 容量也雜亂無章, 難以有效收錄與運用.

文曲星

北斗四星, 五行屬癸陰水, 是天權伐星. 附帶性質. 主天理, 檔案文書, 證書, 支票, 管科甲名聲, 文墨官場, 功名, 文雅風騷. 主口才音樂, 星相醫理, 例如偏印走偏鋒較無文人風范, 但亦性磊落, 口舌狂.

廟子丑辰巳酉, 旺卯未亥, 平寅申, 陷午戌. 聞一知十口才佳, 加會桃花則破耗不免. 口才與精神思想很靈感, 感情, 金錢.

與文昌星非常類似的性質, 都是學習星, 但文昌星偏於正統學習, 而文曲星則偏於才藝方面.

在五行中為陰水, 故帶桃花性, 不宜與其它桃花星或喜訊星同宮, 如果同宮不但會加重其桃花氣而且還會招蜂引蝶, 但若沒有與桃花星同宮, 則文曲坐命者是很風雅, 浪漫的人.

文曲星在命宮的現象 如果你是女生而文曲星在命宮–對你比較不利, 因為你可能會有水性楊花之現象.

看你的字寫的好看不好看 如果你的命宮有文曲星+鸞, 喜–表示你的字寫的很好看.

如果你的命宮有文曲星+巨門–表示你的字寫的不好看.

如果你的命宮有文曲+陰煞–表示你的筆記本或書本會弄得很臟.

如果你的命宮有文曲+廉貞–表示你的字寫的字寫的小小的.

見昌曲在寅子, 喜文藝, 有修養, 但(若)見多煞, 才華不易發揮.

夫妻宮︰

文曲入夫妻宮感情初期甜蜜, 易情緒化. 文曲化忌居丑未宮, 如星性組合不佳, 逢煞星而離異時, 恐有拖拉之象.

補充資料

左輔星

左輔星屬土, 南北斗善星佐帝令, 尤佳, 若府相機昌貪狼武曲會, 更右弼同垣富貴不小, 貴財宮雙美, 若見羊陀火忌中局, 旺宮有暗痣, 三殺如陷地, 加巨門七殺天機下局. 女命, 會吉星, 旺夫益子, 僧道清潔.

入男命吉凶訣:

左輔尊星能降福﹐風流敦厚通今古﹐

紫府祿權貪武會﹐文官武職多清貴.

羊陀火鈴三方照﹐縱有財官非吉兆﹐

廉貞破巨更來沖﹐若不傷殘終是夭.

入女命吉凶訣:

女逢左輔主賢豪﹐能幹能爲又氣高﹐

更與紫微天府合﹐金冠封贈過滔滔.

火陀相會不爲良﹐七殺破軍壽不長﹐

只可偏房方富足﹐聰明得寵過時光.

右弼星

右弼星屬土, 南北斗善星佐帝令, 入廟, 厚重清秀耿直, 心懷寬恕好施, 計有機謀, 諸宮降福四墓尤佳, 若會紫微相昌曲終身福壽, 若與諸殺同纏及羊陀火忌沖合者, 則福薄亦不爲凶, 有暗痣斑痕傷殘帶疾. 女命, 會吉星, 旺夫益子, 僧道清潔.

入男命吉凶訣:

右弼天機上宰星﹐命逢重厚最聰明﹐

若無火忌羊陀會﹐加吉財官冠世英.

右弼尊星入命宮﹐若還殺湊主常庸﹐

羊陀空劫三方湊﹐須知帶疾免災凶.

左輔, 右弼: 吉助力 (雙星同見, 助力不絕);會見凶星也不會助紂為虐.

天魁星,天鉞星

魁鉞命身限遇昌, 常人得此足錢糧,

官員遇此高遷擢, 必定當年面帝王.

天乙貴人衆所欽, 命逢金帶福彌深,

飛騰名譽人爭慕, 博雅皆通古與今.

天魁: 好之助力 (明助), 代表男性 (機遇) .

天鉞: 好之助力 (暗助), 代表女性 (機遇) .

文昌星

文昌星屬金, 南北斗乃文魁星, 眉目清秀, 分明機巧, 多學多能, 會陽梁祿存財官昭著, 富貴先難後易, 陷地, 加羊火巧藝之人, 陷地獨守, 加殺擎羊陀鈴帶疾, 亦能延壽, 旺有暗痣, 陷有斑痕. 女命, 入廟, 平常, 加吉曜, 富貴, 陷地, 遇火羊巨機殺忌, 則下賤, 淫娼使婢.

文昌星入命在寅,午,戌宮, 陷地, 丁己甲庚生人, 財官格.

文昌星入命在申,子,辰宮, 得地, 癸庚甲生人, 貴格.

文昌星入命在巳,酉,醜宮, 入廟, 乙戊辛生人, 大貴.

文昌星入命在亥,卯,未宮, 利益, 乙戊生人, 財官格.

入男命吉凶訣:

文昌坐命旺宮臨﹐志大財高抵萬金﹐

文藝精華心壯大﹐須教平步上青雲.

文昌守命亦非常﹐限不夭傷福壽長﹐

只怕限沖逢火忌﹐須教夭折帶刑傷.

入女命吉凶訣:

女人身命值文昌﹐秀麗清奇福更長﹐

紫府對沖三合照﹐管教富貴著霞裳.

文昌女命遇廉軍﹐陷地擎羊火忌星﹐

若不爲娼終壽夭﹐偏房猶得主人輕.

文曲星

文曲星屬水, 北斗司科甲星, 與文曲逢吉, 主科第, 單居身命, 更逢惡殺湊合, 無名便佞之人, 喜六甲生人, 巳酉醜宮, 侯伯貴, 與貪狼火星同垣三合者, 將相之命, 武貞羊破殺狼居陷地, 則喪命夭折, 若與同梁武曲會旺宮, 聰明果決, 如羊陀火鈴衝破, 只宜空門, 旺有暗痣, 陷有斑痕. 女命, 入廟清, 陷地, 與巨火忌機會, 及貪狼破軍同垣衝破, 則下賤孤寒淫慾.

文曲星入命在寅宮, 平和, 午戌宮, 陷地, 甲庚生人, 財官格.

文曲星入命在申,子,辰宮, 得志, 丁癸辛庚生人, 福厚.

文曲星入命在巳,酉,醜宮, 入廟, 辛生人, 遇紫同, 大富貴.

文曲星入命在亥,卯,未宮, 旺地, 辛丙壬戊生人, 財官格.

入男命吉凶訣:

文曲守命最爲良﹐相貌堂堂志氣昂﹐

士庶逢之應福厚﹐丈夫得此受金章.

文曲守垣逢火忌﹐不喜三方惡殺聚﹐

此人雖巧口能言﹐惟在空門可遇貴.

入女命吉凶訣:

女人命裏逢文曲﹐相貌清奇多有福﹐

聰明伶俐不尋常﹐有殺偏房也淫欲.

文昌, 文曲: 智慧之星, 如見化忌, 可有精神, 心理方面之疾患, 或感情困擾.

文昌星

文昌星屬金, 南北斗文魁星是也, 主考試.

文昌星人, 眉清目秀, 分明機巧, 多學多能.

考試碰不到文昌星, 到廟裡拜是無用, 流年或小限有文昌星在命宮, 文昌帝君自然會讓您高中理想志願.

文昌星和太陽, 天梁, 祿存同宮, 必是有財有官光耀祖宗.

文昌星陷地加擎羊, 陀羅, 火星, 學一技之長會先難後易.

文昌星陷地同七殺, 擎羊, 陀羅, 鈴星, 雖帶疾病壽命也很長.

文昌星在旺地在身體某處有暗痣, 陷地則有斑痕.

文昌星陷地遇擎羊, 巨門, 天機, 七殺化忌則下賤淫娼奴婢.

文昌入男命【吉】訣: 文昌坐命旺宮臨, 志大財高抵萬金, 文藝精華心壯大, 須教平步上青雲.

文昌入男命【凶】訣: 文昌守命亦非常, 限不夭傷福壽長, 只怕限沖逢火忌, 須教夭折帶刑傷.

文昌入女命【吉】訣: 女人身命值文昌, 秀麗清奇福更長, 紫府對沖三合照, 管教富貴著霞裳.

文昌入女命【凶】訣: 文昌女命遇廉軍, 陷地擎羊火忌星, 若不為娼終壽夭, 偏房猶得主人輕.

文昌入大小限【吉】訣: 文昌之星最為清, 斗數之中第二星, 若遇太歲與二限, 士人值此占科名. 註: 太歲, 大小限, 流年和大小限逢文昌, 無殺星來沖, 考試必中.

文昌入大小限【凶】訣: 限遇文昌不得地, 更有擎羊陀羅火鈴忌, 官非口舌破家財, 未免刑傷多晦滯.

文曲星

文曲星屬水, 北斗司科甲級星, 和文昌一樣同主科第考試.

文曲星如果獨守命宮, 又遇煞星來相會, 便是善於諂媚阿諛奉承之人, 又是心術不正的人, 別以為看到文曲星就以為滿腹經綸, 有些高學歷老是在炫耀, 要看星辰的變化.

文曲星與貪狼火星同宮, 又有三合則是將相的命格.

文曲星在陷地有七殺破軍貪狼三星同宮又名為【殺破狼】在加上擎羊, 可能會喪命夭折.

文曲星有擎羊陀羅火星鈴星沖破, 只好入空門伴我佛.

文曲星在旺地在身體某處有暗痣, 陷地則有斑痕.

文曲入男命【吉】訣: 文曲守命最為良, 相貌堂堂志氣昂, 士庶逢之應福厚, 丈夫得此受金章.

文曲入男命【凶】訣: 文曲守垣逢火忌, 不喜三方惡殺聚, 此人雖巧口能言, 惟在空門可遇貴.

文曲入女命【吉】訣: 女人命裡逢文曲, 相貌清奇多有福, 聰明伶俐不尋常, 有殺偏房也淫慾.

文曲入大小限【吉】訣: 二限相逢文曲星, 士庶斯年須發福, 更添左右會天同, 財祿滔滔為上局.

文曲入大小限【凶】訣: 文曲限遇廉陀羊, 陷地非災惹禍殃, 更兼命裡星辰弱, 須知此歲入泉陣.

格局: 文桂文華, 九重貴顯. 如丑未二宮安命宮, 有化吉加拱照夾命宮是也.

格局: 左輔文昌會吉星, 尊居八座. 二星在坐命宮, 三方有吉星拱照, 加七殺天空地劫不能成格.

昌曲靈動力: 科名. 學問.

5.祿存︰

祿存屬土, 北斗第三星, 真人之宿, 主人貴爵, 掌人壽基.

祿存是一顆大吉星, 十二宮中皆為福論, 並有解厄製化之功.

祿存入命, 主人有肥胖的體態, 若獨守命宮, 臉呈圓形或方圓形, 身材稍高, 略胖或肥胖, 面色黃白.

祿存為羊陀所夾, 亦代表要賺取錢財, 必同時帶有是非與勞累. 天下間無唾手可得的正財.

祿存與紫微, 天相同度, 主權力;與太陽, 太陰同度, 主光輝;天府, 武曲主財, 天梁主蔭, 天同主福, 亦喜祿存同度增加福祿蔭庇之力.

祿存與天壽同在命宮, 往往長壽. 命無正曜得祿存獨守, 乃看財奴.

祿馬交馳格喜與昌曲同度, 可減少辛勞. 若天馬與火鈴同度, 主奔波;與陀羅同度, 為折足;與空曜同度, 則動而不實, 卻又不能不動.

除了命宮, 遷移宮之外, 財帛宮見祿馬亦主得遠方之財或動財, 田宅宮見祿馬主在遠方可置產業, 但夫妻宮祿馬則為重離輕別之兆.

雜論︰

羊陀必夾祿存. 祿存獨坐命宮, 主個性保守缺乏開創性. 可視為羊陀夾製之效果. 但若有其它星曜輔助, 則羊陀夾製可能不會影響大局, 譬如天馬可增加祿存的靈動, 形成<祿馬交馳>, 此時羊陀只是潛在威脅, 不必過慮. 另外像<陽梁昌祿>的強運, 也不懼羊陀相夾. 但若天梁遇祿存, 羊陀夾的效果將使人更心煩意亂. 光是”羊陀夾命”並不足以說明什麼, 還要看命宮的宮位及星情組何. 但一般來說小時後家裡管的比教嚴.

其實”羊陀夾命”不一定是不好, 若本命及三方強悍的話反可成助力祿存保守自律, 可避開誘惑, 免於墮落. 祿存宜會不宜自坐, 因羊陀夾, 受製於他人. 再說”祿存不宜自坐”, 我也沒看過古書有這種說法.

諸星問答論論祿存:”十二宮中惟身命田宅財帛為緊, 主富;居遷移則佳;與帝星守官祿宜子孫爵秩. “(卷一11頁), 自坐命身怎么不好?古文中只說祿存獨守命宮不好, 並沒有您那種說法.

祿存坐命必羊陀夾命, 但是只要祿存有力, 羊陀夾就沒什麼關係. 故古書只說:”羊陀夾忌為敗局”(卷三13頁), “祿存入命莫逢沖, 陀火交加福不全, 天機劫空忌相會, 空門僧道得清閑”(論命宮訣, 全書卷二16頁). 表示祿存坐命, 逢那些煞星就不好, 不逢就是祿存有力, 羊陀夾就沒什麼.

太微賦:”祿居奴僕縱有官也奔馳”, 我認為此”祿”應為祿存. 為何如此?試申論如下:<略,>綜合abc三點, 化祿這種小星曜單獨在奴僕宮, 實在沒什麼好強調的.

此”祿”為祿存也. 如果賦文的意義與我的解釋相同, 此”祿”字更表示”祿存”了. 因為祿存在奴仆宮時, 陀羅必在官祿宮, 此為”縱有官”略帶懷疑語句的原因;擎羊必在遷移宮, 這就是為什麼會奔馳. 我覺得”化祿”對武職者最有用的性質是”(化)祿為福德之神”(諸星問答論). 被人砍兩刀而不死, 不只是身體要好, 而且運氣要好(沒有砍到要害).

所以全書詮釋”火(鈴)貪”, “武曲七殺”(全書卷一23頁武職論), “破軍入廟(子午)”(卷二15頁與卷三23頁)等武貴格局, 都強調要有化祿(福德之神)或祿存(掌人壽基與降福消災, 見諸星問答論)或化權(掌判生殺之神與掌握兵符, 見諸星問答論與卷二20頁) .

我認為化祿的重要性是這樣的. “富貴”之原因還是在這些武職格局本身的沖鋒奮鬥性, 化祿或祿存只是讓他們在冒險時不要死得太快. 運氣再好, 冒險久了也是容易死掉, 所以不耐久.

羊陀所夾制的宮位, 有些甚麼特性呢? 不外乎是小心, 謹慎, 保護,戒懼, 如臨深淵, 如履薄冰的心態. 當主星強旺時, 即是小心謹慎, 保守穩重; 當主星陷弱或無主星時, 反而有放不開, 畏懼, 退縮之缺點, 或者說保護自己過度, 反而給自己帶來太大的壓力. 更甚者, 夾的是忌煞之流, 在個性上除了放不開之外, 還會缺乏自信, 容易感受到四面八方所加諸之壓力, 隨時喘不過氣來, 感覺好像將粉身碎骨… .

夫妻宮︰祿存居夫妻, 老婆家較遠, 能得妻財. 祿存入夫妻, 官祿宮化祿來照, 再逢桃花星或煞星, 則恐易有二婚.

補充資料:

祿存星

祿存星北斗司爵位貴星, 也主財庫, 為人持重老成, 心慈仁愛, 耿直聰明機變.

祿存星多學多藝多才多能, 命宮遇祿存星主富貴, 讀書人有名聲.

祿存星喜和紫微, 天府, 天相, 天同, 天梁, 太陰, 太陽, 武曲諸星同宮.

祿存星不喜歡和火星鈴星天空地劫沖照為下局.

祿存星在命宮主官祿, 在田宅宮主福報. 男命有雄志, 女命則清白秀麗.

祿存入男命【吉】訣: 人生若遇祿存星, 性格剛強百事成, 官員遷兮昌曲會, 滔滔衣祿顯門庭.

祿存入男命【凶】訣: 祿存守命莫逢沖, 陀火交加福不全, 天機空機忌相會, 空門僧道得清閑.

祿存入女命【吉】訣: 女命若遇祿存星, 紫府加臨百事寧, 更遇同貞相湊合, 必然註定是夫人.

祿存入女命【凶】訣: 祿存入命陷宮來, 空劫鈴火必為災, 若無吉曜來相湊, 夫婦分離永不諧.

祿存入大小限【吉】訣: 祿存主限最為良, 做事求謀盡吉詳, 仕祿逢之多轉職, 庶人遇此足錢糧.

祿存入大小限【吉】訣: 祿存主限壽延長, 做事營謀萬事昌, 更有科權兼左右, 定知此限富倉廂.

祿存入大小限【吉】訣: 祿存祿主多富足, 婚姻嫁娶添嗣續, 更兼科祿又同宮, 必主榮華享厚福.

祿存入大小限【凶】訣: 祿存交馳限步逢, 最怕劫空相遇同, 更兼太歲惡星沖, 限倒其年入墓中.

祿存星

祿存星屬土, 北斗司爵貴星, 持重心慈, 耿直有機變, 多學多能, 命遇主富貴, 文人有聲名, 諸宮降福消災, 棄祖重拜父母, 喜紫微府相同梁日月武曲同宮爲妙, 單守命身看財之庫, 怕火鈴空劫沖照, 下局巧藝多精之人, 陷地, 滅福, 在命宮官祿田宅爲福. 女命, 清白秀麗, 有男子之志.

入男命吉凶訣:

人生若遇祿存星, 性格剛強百事成,

官員遷兮昌曲會, 滔滔衣祿顯門庭.

祿存守命莫逢沖, 陀火交加福不全,

天機空劫忌相會, 空門僧道得清閒.

入女命吉凶訣:

女命若遇祿存星, 紫府加臨百事寧,

更遇同貞相湊合, 必然註定是夫人.

祿存入命陷宮來, 空劫鈴火必爲災,

若無吉曜來相湊, 夫婦分離永不諧.

祿存星

* 陰陽五行: 陰土《陰者執著, 小心謹慎, 聽令行事, 士者乃谷中之土, 須有愚公之志, 方熊添谷為山, 添海造陸. 》

* 化氣: 富貴星《祿存乃北斗掌祿之星, 旺宮逢之愈旺, 弱宮逢之辛苦求財, 若成凶格則易破財. 因而僅能說有機會成為富貴, 行運若逢吉化, 才有機會富貴, 若忌煞引爆凶格, 破敗無疑. 》

* 主事: 祿, 喜居身命, 官祿宮《祿存之祿乃是長期勤儉, 累積所得, 祿存之性較為拘謹小心, 守成, 喜於穩定中進財, 因而不喜投機冒險. 不投機, 不冒險, 財富累積較慢, 但也較不易損財, 就算損財, 數目也不會太大. 命身, 官祿宮若有祿存, 再經行運吉化, 升官發財乃運中之事耳;若會忌, 只要不成凶格, 雖較辛苦, 無大礙. 》

* 斗分: 北斗第三 [司爵], [掌祿] 之星《命身三方只要有生年雙祿之一, 行運若再逢祿權吉化, 便見成績, 升官發財此運中. 較之命身三方無祿者, 更易於加官晉爵. 》

* 特性: 若獨居命宮而無吉化, 看財奴耳. 逢吉逞其權, 遇惡敗其跡, 最嫌落於陷空, 不能為福, 更湊火鈴空劫, 巧藝安身, 蓋祿爵當得勢而享之《祿存有逢強旺主星又得吉化時, 逞其權祿的特性, 若遇凶星或落於陷空之地, 則破敗不能為福, 若與火鈴空劫同宮, 僅能巧藝安身, 辛苦求財. 由此可知加官晉爵須強旺主星群為伍, 又須逢吉星, 得吉化才行;若處凶宮又逢忌煞擾之, 必破敗. 》

* 專長: 主人貴爵, 掌人壽基, 帝相扶之施權, 日月得之增輝, 天府武曲為厥職, 天梁天同共其祥.

* 會意: 祿存乃俸祿之儲存累積, 俸祿必須扣除生活必須之結餘, 才能儲存, 因而要累積致富, 須省吃儉用和長久的儲蓄習慣才行.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tam hợp phái tử vi đẩu số tinh tình tường giải

Bản dịch:

Tam hợp phái tử vi đẩu số tinh tình tường giải (một lần nữa chỉnh lý phồn trung hãy)

1. Tả phụ, hữu bật ︰

Thuộc đất, nam bắc đấu, thiện tinh.

Vô mạnh yếu miếu hãm của phân, vô luận nằm ở cung nào giai có may mắn tác dụng, nhiều cung giáng phúc, tứ mộ Vưu Giai.

Nhập mệnh diện mục thanh tú đoan chính, sắc mặt hoàng bạch, viên trường hình kiểm, vóc người lớp giữa hoặc hơi cao, béo gầy vừa phải. Thái độ làm người nùng nói, nhân từ ngay thẳng, hiền hoà chuyên gia, lòng mang khoan thứ, có dung nhân của lượng. Làm việc rất có trật tự, vững vàng cẩn thận, kế hoạch tính cường. Tính hảo trợ giúp nhân, thích làm vui người khác, tín nghĩa lớn lao, suốt đời cũng đắt quá nhân đến đỡ, tịnh được khác giới trợ giúp lực vưu đa.

Nếu cung mệnh vô chính diệu, tả phụ hoặc hữu bật đơn thủ, cung phụ mẫu lại thấy hỏa linh, thì là nuôi con hoặc nhà kề, ngoại thất sở sanh. Cung phu thê tối không thích hợp chỉ kiến tả phụ hoặc hữu bật, chủ bên thứ ba chen chân, hoặc đa tình yêu tay ba quan hệ. Giúp đỡ và hỏa linh cùng độ, ở nữ mệnh cung mệnh hoặc cung phu thê thì, khả năng là ngoại thất, nhà kề.

Giúp đỡ hai sao, nhất cư cung mệnh, nhất cư phu thê, đồng thời kiến sát kị, thì chủ hai lần hôn nhân. Nếu lại thấy đào hoa, thì nữ mệnh không trinh, nam mệnh cũng có gặp ở ngoài.

Giúp đỡ hai sao, nhất cư tài bạch, nhất cư quan lộc, và cung mệnh gặp gỡ, như tam cung chính diệu tính chất tốt đẹp, thì kỳ một đời người đa hoặc trợ lực, địa vị cao thượng.

Giúp đỡ giáp cung tài bạch, cung tài bạch chính diệu hóa lộc người chủ phú; giúp đỡ giáp cung Quan lộc, cung Quan lộc chính diệu hóa lộc, quyền, khoa, chủ quý.

Hữu bật tinh

Ngũ hành thuần âm quý thủy, tính ôn lương cấp tiến. Thủ thân mệnh nơi giáng phúc. Chủ tinh thông viết văn, cá tính ngay thẳng, hảo thi tế, làm chuyện cẩn thận cẩn thận có mưu lược. Nữ mệnh có có chí khí, thêm cát tinh chủ hiền lương, là vượng phu ích tử mệnh. Phùng sát một … hai … Một sát phá tan, cũng không là thấp hèn. Đơn thủ dễ ly tổ từ lúc biện, hoặc phụ mẫu vô pháp chiếu cố do người khác nuôi lớn. Tuổi hạn phùng cơ hội sẽ rất đa nhưng không nhất định hội tác, khán cá nhân tu dưỡng mà định, đối tình cảm cũng không lương.

Nơi này quý nhân là thuộc về cùng thế hệ, hơn nữa còn là hai chiều, phụ, bật đều có 〞 bang trợ 〞 ý; đó là người ta trợ giúp người khác cũng phải nhận được người khác bang trợ.

Hữu bật ở cung mệnh hiện tượng ︰

Nếu như ngươi là nam sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — người ta hội tinh sinh viết văn, tính tình ngay thẳng, hảo tế thi trợ giúp nhân, hơn nữa cẩn thận một chút, hung có mưu lược.

Nếu như ngươi là nữ sinh mà hữu bật tinh ở cung mệnh — hiền lương có chí, vượng phu ích tử.

Cung phu thê ︰ tả phụ, hữu bật hai sao nhập cung phu thê đối hôn nhân so sánh bất lợi, ở cung phu thê nhân kỳ vi trợ giúp tinh, gia sát tinh tổ hợp không tốt thì, dễ có [ lại một lần nữa ] của hàm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào hoa, ở cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước khi cưới kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật của đào hoa tính mạnh hơn tả phụ, cư phu thê so sánh có tư tình, đơn phương yêu mến, trước khi cưới dễ đồng thời có hai vị khác giới xuất hiện, tính chất sao không tốt thì, sau hôn nhân dễ có gặp ở ngoài.

2. Thiên khôi, thiên việt ︰

Thiên khôi thiên việt thuộc hỏa, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Hai sao là quý nhân tinh, thiên khôi là ban ngày quý, tức thiên ất quý nhân; thiên việt là dạ quý, tức ngọc đường quý nhân. Thiên khôi thiên việt hai sao vô sự phân chia mạnh yếu, là tốt nhất cát tinh, vô luận nằm ở cung nào giai có cát tác dụng.

Nếu nhân thân mệnh phùng của, chủ thông minh tài trí, bề ngoài có uy nghi, tâm tính nhân từ, khí chất cao nhã, cùng người ở chung hòa thuận, suốt đời tất đa lấy được quý nhân tương trợ. Khôi việt một trong đơn thủ cung mệnh, vóc người hơi gầy, mặt tròn, hài tiêm. Khôi việt ở mệnh thân, nhân tất hiếu học, canh được nhiều cát đồng cung, tam hợp cát tinh thủ chiếu, đại lợi thi học, còn trẻ tất đăng khoa thi đậu. Phùng hung kị, không vì văn chương tú sĩ, có thể làm đệ tử của sư.

Thiên khôi là ban ngày quý nhân, thiên việt là dạ quý nhân, ban ngày sinh ra (mão, thìn, tị, ngọ, vị, giờ Thân là ban ngày), cung mệnh có ban ngày quý; buổi tối sinh ra (dậu, tuất, hợi, tử, xấu, giờ dần là buổi tối) cung mệnh có dạ quý, đều là cực cát hiện ra, chủ quang minh lỗi lạc, có tôn quý khí độ, có thể được cao nhân thưởng thức, quý nhân đến đỡ.

Tinh trong bàn khôi việt yếu cân lưu niên, đại vận khôi việt tướng điệt, tài năng hiện ra giác đại lực lượng, tướng điệt của cung liền chủ vui mừng việc. Khôi việt hai sao, nhất cư cung mệnh, nhất cư phu thê, mà cung phu thê vừa là cung thân, được lấy vợ mỹ thê. Nếu mệnh thân nhị cung chính diệu tổ hợp hài lòng, canh chủ niên thiếu đăng khoa, công danh phú quý.

Tử vi thiên tướng ở thìn tuất tọa mệnh, là khôi việt sở giáp, một thân tất có tương đương cao thượng địa vị xã hội.

Thuần khiết chi thần, hóa thành khoa, tư tài danh, chủ phong tình, cao quý công danh, dương quý nhân đề bạt, dễ lên chức.

Sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, ngũ hành thuộc bính dương hỏa, chủ khoa danh, và hợp, thiên nhất quý nhân, dương quý nhân, trưởng bối quý nhân bang trợ rất rõ ràng, hữu hình thực chất trợ lực. Năm mươi tuổi sau này nhỏ đi nhân, dễ có phiền nhiễu trở ngại hoặc biểu hiện khuyết điểm chờ. Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Sinh nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ giống.

Hóa khí ︰ [ quý nhân ] . < thiên khôi bản thân hay quý nhân tinh, hóa khí là quý nhân, không thay đổi khí cũng là quý nhân. Quý nhân cũng người, chủ động trợ giúp nhân, không cầu hồi báo, đúng lúc làm việc thiện, không chỗ nào là làm >.

Miếu mão ngọ, vượng tử xấu hợi. Sinh nhân chủ tâm địa thiện lương, so sánh uy nghiêm, năng lực phân tích cường, thiết tưởng chu đáo, nói có phần lượng. Chủ cao quý công danh phong nhã, nhanh mồm nhanh miệng, nói một không hai, nói thật ra hội đắc tội với người, sẽ không dấu diếm, ưa chõ mõm vào, vướng tay chân tình hình đặc biệt lúc ấy trốn tránh là vì chủ giống. Chủ sự ︰ khoa danh, khoa bảng. < thiên khôi và thiên việt giai nhân kỳ ngoại hình, khí chất thủ thắng, giống nhau giai sinh thi viết xuyên thấu qua sau khi, ở phỏng vấn thì so sánh năng lực phái thượng công dụng. Khôi việt ở khí chất trên có [ quân tử phong phạm ], khí tượng đường đường mà có uy đinh, bất kể là chân quân tử hoặc ngụy quân tử, giai tương đối dễ dàng sinh phỏng vấn thì xong chấm thi quan thưởng thức mà mướn người, bất luận là cổ khoa cử thời đại hoặc là hiện nay các loại nhân tài đề bạt phân công, đều là như vậy. >

Đấu phân ︰ sao Nam Đẩu tư khoa ngôi sao ︰ thượng giới và hợp chi thần. < thiên khôi dĩ kỳ bất kháng bất ti khí chất và chính xác hợp lý của lập luận và kiến giải, có trợ giúp sinh ở phỏng vấn thì xong chấm thi quan ấn tượng tốt, ở thi viết thì cũng dễ khiến cho chấm bài thi tiên sinh cộng minh và tán thưởng, nhân của trổ hết tài năng ︰ thiên khôi nhạc sinh là thiện mà không yêu cầu hồi báo, không riêng thân kỳ thân, tử kỳ tử lòng dạ, và tế yếu phù khuynh, mở rộng chánh nghĩa tính cách, làm cho một loại khí vũ hiên ngang, bất khả xâm phạm cảm giác, khiến cho này ác tự đảm biên sanh bại hoại cũng sẽ sợ, không dám lỗ mãng, ở đâu có tranh cãi tranh chấp? >

Đặc tính ︰ khí tượng đường đường, thanh danh sáng, liêm năng lực thuần khiết mà có uy đinh. Cư cung mệnh người, già giặn uy vũ, thanh danh lan xa, tăng nói hưởng phúc, cùng người sự hòa thuận, không vì thấp hèn.

Sở trường ︰ có một viên nhân cơ kỷ cơ, nhân chìm đắm kỷ chìm đắm thiện tâm, và tế yếu phù khuynh, đưa dài chính nghĩa, trừ bạo an dân làm, một tính tình cương trực, cho người khác bất khả xâm phạm cảm giác, mấy chuyện xấu nhân cũng sợ, tạo thành cái gọi là [ tà bất thắng chính ] kết quả.

Hội ý ︰ khôi là đứng đầu ý, cổ khoa cử thời đại của trạng nguyên cũng, Văn trạng nguyên, Vũ yrạng nguyên giai xưng khôi cũng, thiên khôi chính là khôi giáp, khôi danh ngôi sao, vụ lợi khoa thi, bạt được các khoa của thứ nhất. Khôi là quỷ đấu của tổ hợp, quỷ chỉ cõi âm địa ngục, đấu chỉ thiên thượng tinh đấu, cho nên thiên khôi xưng quán cửu thiên tam giới, gặp văn hưng văn, gặp vũ hưng vũ.

Thiên khôi có hiệp trợ đồng cung hoặc tam phương chủ tinh, tương kì sở doanh, bạt được cai nghiệp, cai tổ hợp của thành tích tốt nhất ý. Thiên khôi, thiên việt giai thuộc hỏa, người trước là dương hỏa, hậu người là âm hỏa, hai sao đều vì sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Thiên khôi được gọi là thiên ất quý nhân, quảng hiệp dương quý, tư tài danh, chủ ban ngày quý thành tựu; thiên việt vừa vui đồng cung trong người mệnh hoặc hội Tam Hợp chiếu, đơn thủ vô lực, mà lại cần phải đương mùa.

Ưa hội ba máy, bát tọa, hoặc ân quang tá thiên khôi, thiên quý tá thiên việt, nhân ân quang, thiên quý chia ra làm khôi, việt của phụ tá tinh diệu. Danh ngọc đường quý nhân, quảng hiệp âm quý, chủ dạ quý thành tựu. Lại có dĩ hai sao đều vì thiên ất quý nhân, vừa là dương quý, vừa là âm quý người.

Hai sao đều vì tôn quý chi thần, chủ quý khí, hiệp trợ, tài danh, đã quý nhân tinh, cũng là văn tinh, tài tinh, đọc sách tinh, khoa bảng tinh, vừa là tế di tinh. Mà thiên việt so sánh cụ đào hoa tính chất.

Thiên khôi là dương quý, dương năm sinh ra người hoặc ban ngày sinh ra so sánh cụ cát lực; thiên việt là âm quý, âm năm sinh ra người hoặc ban đêm sinh ra so sánh cụ cát lực.

Thiên khôi chủ được nam tính trợ giúp lực lớn, thiên việt chủ được nữ tính trợ giúp lực lớn. Thiên khôi quý nhân nói chuyện hội đổi tiền mặt, thiên việt quý nhân nói chuyện, cần phải là nữ tính mới có thể đổi tiền mặt.

[ hỉ kị ] ưa phùng hóa khoa, thanh danh canh long.

Ưa tứ trước kia mười tuổi gặp phùng [ tọa quý hướng quý ], bốn mươi tuổi sau này trái lại kị hai sao, quý nhân nhỏ đi nhân, gia sát có bệnh tai, riên chỉ hóa khoa có thể mổ.

Sinh cung mệnh thiên khôi chủ hình dáng tướng mạo uy nghi, nam tuấn nhã nữ đoan trang, có độ lượng, cùng người ở chung sự hòa thuận; thiên bạt chủ hình dáng tướng mạo thanh tú, dáng vẻ thoát tục, nam trang nhã nữ nhàn thục, bác ái nhân từ. Khôi việt thủ thân mệnh, tam phương kiến ba máy, bát tọa, có quân tử phong phạm, chính trực có tiếng danh.

Hai sao chủ quý khí, lòng tự trọng cường, không muốn hướng nhân cúi đầu tính tình. Khôi việt đồng cung có thể chiếu, kỳ tính so sánh rõ ràng, hơn nữa yếu phân minh viết người sinh đêm cập âm dương năm sinh ra, vượng người tính minh, người yếu tính hối.

Sinh huynh đệ cung huynh đệ đây đó sự hòa thuận hỗ trợ, trung có hiển quý người.

Sinh cung phu thê chủ được hiển quý gia của phối ngẫu, hoặc đoan trang có quý khí của phối ngẫu. Nam mệnh thiên việt tọa thủ, chủ có tế di. Sinh cung tử nữ chủ được quý tử, tử nữ thông minh, có quý khí, hảo đọc sách, có tài hoa, mà lại độc lập tính cường.

Sinh cung tài bạch được tài thanh liêm, mà lại có thể được trưởng bối của quý nhân tương trợ.

Sinh cung tật ách thiên khôi thuần dương hỏa, chủ nóng gấp, nổi giận bệnh can khí, dương minh, da.

Thiên việt thuần âm hỏa, chủ can đảm, tính khí, phổi, thấp viêm. Chủ bệnh kín.

Đã ngoài gia sát phương luận, mà lại bệnh đơn giản trị.

Sinh cung thiên di chủ quý nhân, có thể thị cung chi biết chủ tiêu. Như thiên khôi ở mão tọa thiên di, thì biết tiêu thỏ nam tính, cho ngươi quý nhân. Như thiên việt ở xấu tọa thiên di, thì biết tiêu bò nữ tính, cho ngươi quý nhân.

Ứng với ra bên ngoài phát triển.

Sinh nô bộc cung chủ thuộc hạ, bằng hữu đa, có trợ lực mà lại trung thực.

Sinh cung Quan lộc quyền vị giai cao, có thể tham chánh, văn giáo của chức.

Sinh cung điền trạch khôi chủ lộng lẫy, việt chủ tích hiển, hai người đều có tổ nghiệp có thể thủ.

Phụ cận có lâm vườn, ban công, hoa viên, building người hợp cục.

Sinh cung phúc đức thường có quý nhân, suốt đời phúc nhạc.

Sinh cung phụ mẫu không thể phụ mẫu, phụ mẫu vinh hoa phú quý, có phụ mẫu ân sủng.

Cung phu thê ︰ thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mạo mỹ, rất đúng phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê có khả năng, cũng rất đúng phương tương trợ.

Thiên khôi nhập phu thê vị hôn thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất trực tiếp bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì vẹn vẹn  ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội, so sánh không trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng.

Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có nhớ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ hiện tượng.

Bổ sung tư liệu:

Giúp đỡ tinh / tả phụ, hữu bật thông thường tên gọi tắt là phụ bật tinh, có giúp đỡ tương tán ý.

Từ mặt chữ thượng có thể mổ là mọi việc đều thuận lợi, giúp đỡ công. Suốt đời có nhiều bằng hữu, đồng sự, cùng học trợ giúp lực, xử sự so sánh không câu nệ, giỏi về câu thông, hòa hợp, đánh và thắng địch.

Giúp đỡ tinh cũng đại diện [ đa ], như cuồn cuộn không dứt, nhiều mặt phát triển, đa sừng kinh doanh, nhiều mặt thu nhập tiền tài, đa tài đa nghệ… Chờ.

Tả phụ tinh thuần dương đất, so sánh trầm ổn, có bao dung lực;

Hữu bật tinh thuần âm thủy, so sánh khéo đưa đẩy, uyển chuyển, sách cổ thường nói đái đào hoa.

Kỳ thực phàm là thuộc [ thủy ] tinh diệu, như mặt trăng, thiên đồng, thiên tướng, văn khúc, hữu bật, đều so sánh trọng tình cảm, cũng so sánh nhu thuận (phá quân, cự môn mặc dù thuộc thủy, nhưng tính so sánh cương), bởi vậy có tình duyên.

Giúp đỡ tinh nhân giỏi về xử lý nhân tế quan hệ, hoặc hiểu được vận dụng nhân lực tài nguyên, tự nhiên có thể hóa trở lực là trợ lực, là đi làm tộc, hoặc nhu hợp mưu hợp sức người làm việc, tối nhạc nhìn thấy tinh diệu.

Giúp đỡ tinh ở mười hai cung của cạn giải thích

Mệnh thân cung / nếu không có chủ tinh cũng không sát tinh, trái lại so sánh ỷ lại, nơi chốn dựa vào người khác.

Cung thiên di / nhân tế quan hệ so sánh khéo đưa đẩy, bằng hữu đa.

Cung tài bạch / tài nguyên ổn định, hoặc có chính nghiệp ngoại của cái khác thu nhập.

Cung phúc đức / đầu tư quản lý tài sản hiện ra đa loại tổ hợp, hoặc có bao nhiêu phương hứng thú ham mê.

Cung phu thê / hữu bật tinh khá nhiều tình, sinh mệnh thường có tính nhiều người đồng thời truy cầu.

Cung Quan lộc / khả năng thân kiêm sổ chức, hoặc kiêm chức, hoặc chọn phụ hệ… Chờ.

Lục thân cung / thân tình hòa hợp, cũng có thể năng lực huynh đệ, tử nữ sổ khá nhiều.

Bổ sung tư liệu:

Tả phụ tinh

Tả phụ tinh thuộc đất, nam bắc đấu thiện tinh, phụ tá hoàng đế ra lệnh.

Tả phụ tinh và Thiên phủ thiên tướng, thiên cơ văn xương, tham lang vũ khúc, hữu bật đồng cung phú không thể nói.

Tả phụ tinh nếu có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, Hóa kị đồng cung là lớp giữa cách cục.

Tả phụ tinh cư vượng địa thân thể sẽ có ám nốt ruồi.

Cách cục: Giúp đỡ gặp tài quan, y phi trứ tử. Cung mệnh có cát tinh, tam phương cung Quan lộc và cung tài bạch có tả phụ hữu bật hội chiếu.

Tả phụ nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Tả phụ tôn tinh đánh bại phúc, phong lưu đôn hậu thông nay cổ, Tử Phủ lộc quyền tham vũ hội, quan văn quan võ đa thanh quý.

Tả phụ nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Dương đà hỏa linh tam phương chiếu, dù có tài quan phi điềm lành, liêm trinh phá cự canh lai xung, nếu không bị thương tàn phế cuối cùng yểu.

Tả phụ nhập nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ phùng tả phụ chủ có tài có đức hào, có khả năng tài cán vì vừa tức cao, canh và tử vi Thiên phủ hợp, kim quán phong tặng quá thao thao.

Tả phụ nhập nữ mệnh [ hung ] bí quyết: Hỏa đà gặp gỡ không vì lương, thất sát phá quân thọ không dài, chích có thể nhà kề phương giàu có, thông minh được sủng ái quá hạn quang.

Tả phụ nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Tả phụ hạn đi phúc khí sâu, thường nhân giàu có luy thiên kim, quan viên canh được khoa quyền chiếu, chức vị cao thiên di tá thánh quân.

Tả phụ nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Tả phụ ngôi sao nhập hạn lai, không thích hợp giết thấu chủ bi ai, hỏa linh không kiếp lai tướng thấu, tài phá nhân vong mọi chuyện suy.

Hữu bật tinh

Hữu bật tinh là nam bắc đấu nhiều tinh trung, bang trợ hoàng đế xử lý bất cứ chuyện gì vụ.

Hữu bật tinh nhập miếu thái độ làm người, đôn hậu thanh tú, trung tâm ngay thẳng, kế giỏi hữu cơ trí tài năng bang hoàng đế hiến kế sách.

Hữu bật tinh nếu và tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, văn xương văn khúc nhiều tinh đồng cung, chung thân Phúc Thọ, thực sự là khó có được.

Hữu bật tinh nếu và nhiều giết, như kình dương đà la Hỏa Tinh Hóa kị xung hội, mặc dù phúc cạn nhưng không vì hung, nhưng có ám nốt ruồi hơi có thương tích tàn, không quan hệ nhiều lắm.

Cách cục: Giúp đỡ gặp tài quan, y phi trứ tử. Cung mệnh có cát tinh, tam phương cung Quan lộc và cung tài bạch có tả phụ hữu bật hội chiếu.

Hữu bật nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Hữu bật thiên cơ thượng tể tinh, mệnh phùng nặng hậu thông minh nhất, nếu không có hỏa kị dương đà hội, thêm cát tài quan quán thế anh.

Hữu bật nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Hữu bật tôn tinh nhập cung mệnh, nếu gặp giết thấu chủ thường dung, dương đà không kiếp tam phương thấu, hiểu ra đái tật miễn tai hung.

Hữu bật nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Hữu bật nhập hạn nhất quang vinh, nhân tài thịnh vượng tất đa năng lực, quan viên thiên di trạc tăng chúc, sĩ tử cần cù học tập tất hiển danh.

Hữu bật nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Hữu bật chủ hạn gặp hung tinh, quét sạch gia tư bách phải không, sĩ gặp thương bại nô lấn chủ, canh giáo nhà tan chủ linh đinh.

Thiên khôi tinh và thiên việt tinh

Khôi việt hai sao là thiên ất quý nhân, cung thân và cung mệnh nếu có quý nhân, ở hơn nữa nhiều cát tinh, hội được cần phải bang trợ.

Khôi việt hai sao có cát tinh hội chiếu, niên thiếu khoa thử cao trung lý tưởng trường học, nếu phùng Hóa kị mặc dù sẽ thi rớt, nhưng ít ra còn có thể thái độ làm người giáo thụ chính sở trường.

Khôi việt hai sao mặc dù điều không phải đại phú đại quý khởi con ngựa còn là thông minh ngôi sao.

Khôi việt hai sao thái độ làm người thanh tú thông minh, một bức thư sinh dáng dấp, nữ nhân phùng đến đây hai sao, đa số quan lớn lão bà không phải cũng là nhà giàu nữ tử.

Chúng ta thường nói trúng mục tiêu phải có quý nhân, hay chỉ khôi việt hai sao, mặc kệ sự nghiệp, hôn nhân, bài vở và bài tập, vận làm quan, có quý nhân tương trợ nhất định có thể thuận buồm xuôi gió.

Cách cục: Thiên khôi thiên việt, cái thế hung chương. Cung mệnh ở xấu và vị các hữu thiên khôi thiên việt hai sao, danh tọa quý triêu quý, Khổng phu tử hay tọa quý triêu quý.

Khôi việt nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Khôi việt mệnh thân hạn gặp xương, thường nhân được đến đây đủ thuế ruộng, quan viên gặp đến đây thăng tiến trạc, nhất định đương niên mặt đế vương.

Hành vận nhiều tinh linh động lực

Khôi việt: Công tác. Danh dự.

Tả hữu: Công tác. Danh dự.

3. Văn xương ︰

Văn xương (tức văn quế) thuộc kim, sao Nam Đẩu, tư khoa bảng, là văn khôi ngôi sao.

Văn xương nhập mệnh, mi thanh mục tú, thông minh hiếu học, tính cận văn nghệ. Nếu xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở mệnh, một thân trí năng hơn người; kiến tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; kiến long trì, phượng các, thì tất có xảo nghệ.

Dương lương xương lộc, dĩ thái dương, thiên lương ở mão dậu là chính cách, thái dương ở thìn tuất, hội thiên đồng thiên lương mà kiến văn xương, lộc tồn hoặc hóa lộc là thiên cách. Đến đây cách đại lợi cuộc thi và cạnh tranh, kỳ phát tích của kỳ, tất ở trên trời cùng chỗ cung viên, là vì ︰ thái dương ấm phúc — thiên lương là ấm tinh, thiên đồng là phúc tinh.

Linh xương đà vũ, hạn tới đầu sông. Chỉ văn xương, linh tinh, đà la, vũ khúc ở thìn tuất nhị cung giao nhau, là thất bại hoặc ngoài ý muốn hiện ra.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt. Nhập miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham dã lang, Hóa kị chờ tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục. Xương khúc ở xấu vị cùng độ, kiến thái dương mặt trăng, là âm dương xương khúc cách, không phùng Hóa kị, sát diệu không nặng, thì chủ phú quý miên xa. Kiến khôi việt giúp đỡ canh cát, xuất thế vinh hoa; thiên lương ở xấu vị, và xương khúc cùng độ, thông minh mà lại có đứng đầu tài; vũ khúc tham dã lang và xương khúc cùng độ, là văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân và xương khúc cùng độ, chủ có tương đương mạnh sức sang tạo; thiên đồng cự môn ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; thiên cơ ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát và xương khúc cùng độ, thì lưu là giả di động, giai phi mỹ cách.

Cung mệnh ở xấu vị, là xương khúc sở giáp thì ︰ thái dương mặt trăng bị giáp chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp chủ thông minh cơ trí; thiên tướng bị giáp mặc dù thông minh nhưng dễ đông diêu tây bãi, thấy gió khiến cho đà, không một định chủ kiến; tử vi phá quân bị giáp, khí chất biến thành thuần và; Thiên phủ bị giáp thì ôn nùng mà minh mẫn; thiên đồng cự môn bị giáp thì trái lại thành đào hoa; thiên cơ bị giáp lưu là nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là nội tài; liêm trinh thất sát bị giáp thì chủ nhân phù phiếm.

< văn xương > dương kim kim người, khí cứng rắn, nặng nguyên tắc, ít biến báo, trực lai trực vãng. Thuần dương, nặng thực chất mặt. Là khuông khối hóa in ấn kim chúc của giống, chủ khoa bảng danh tiếng, có chiếu chương ấn chế ý nghĩa.

Phát tưởng văn xương đặc tính ︰

Văn xương của khoa bảng đến từ sinh chộp được học tập yếu lĩnh và chiếu chỉ toàn bộ thu ký ức hình thức (khuông khối hóa in ấn đạo lý), đến nỗi so sánh dễ đang thi trung thu được tốt đẹp chính là thành tích, kỳ nguyên tắc tính, ít biến báo cập trực lai trực vãng thẳng thắn thức đặc tính cũng là thành lập ở trên thuật đặc tính trên, sở dĩ đại gia có thể chú ý quan sát một chút văn xương tọa mệnh hoặc tam phương hội văn xương hoặc đại vận phùng văn xương (nhất là hóa khoa người càng rõ ràng hơn) tới thành tích tốt đẹp người của, bọn họ có một cộng đồng đặc tính, hay đọc sách rất dễ đọc được thi toàn quốc thử trọng điểm, mà lại ký ức hình thức hệ lấy văn tự bức ảnh ký ức pháp. Nhưng nhân văn xương ưu dị biểu hiện là ký ức sở trí, sở dĩ ở sức hiểu biết thượng tựu không cần thiết sẽ có rất ưu tú biểu hiện.

Chủ sự ︰

Chủ kiến thức chuyên nghiệp, ưa tọa mệnh, cung thân. [ văn xương là chỉ kiến thức chuyên nghiệp yêu cầu thủ, nhưng nhân văn xương là phụ tinh, cần phải tùy chủ tinh của đặc biệt sinh mà săn bắt cai chủ tinh của kiến thức chuyên nghiệp, ví dụ như văn xương và tử vi đồng cung có thể chiếu, thì văn xương liền phụ trách bang tử vi tập được [ thống ngự lĩnh đạo ] kiến thức chuyên nghiệp, để khiến cho tử vi trở thành cụ kiến thức chuyên nghiệp người lãnh đạo, bất trí bị cơ là người thường lĩnh đạo trong nghề. ]

Đặc tính ︰

Thủ nhân thân mệnh, chủ thuỳ mị nho nhã, thanh tú khôi ngô, bác văn quảng nhớ, cơ biến dị thường, nhất cử thành danh, phệ phi y tử, Phúc Thọ song toàn, tướng mạo thanh kỳ.

Sở trường ︰

Bác học quảng nhớ, cơ biến dị thường [ đối chính quy văn sử, luật pháp chờ cần phải kháo ký ức chương trình học cụ qua tai, con mắt không quên, tịnh năng lực hợp thời giải thích ra là dùng ưu điểm, trí nhớ siêu cường. Ở miếu vượng mà lại có cường vượng chủ tinh đàn cung vị, nếu có miếu vượng sao Văn Khúc hội nhập thì, xương khúc đặc tính liền có thể vô cùng nhuần nhuyễn phát huy; nếu rơi vào hãm cung hoặc vô chủ tinh đồng cung thì, kỳ đặc tính so sánh khó có thể hữu hiệu phát huy ]

Hội ý ︰

Văn xương đại diện trong đầu ký ức chứa đựng tín nói và bản thể, có như máy tính điển tử của hồ sơ chứa đựng trang bị. Đương văn xương hóa khoa thì biểu thị ký ức thể thu nhận sử dụng và giải thích ra công năng siêu cường; đương văn xương Hóa kị thì biểu thị đường ống bị nghẹt, dung lượng hữu hạn, chứa đựng và giải thích ra công năng không tốt, có như máy tính điển tử kẹt xe hoặc kịp thời.

Văn xương tinh

Sao Nam Đẩu năm sao, ngũ hành thuộc tân âm kim, quản khoa bảng danh tiếng, là đao, xe đạp, chủ khế ước. Xương khúc là đến lúc quý nhân. Thái độ làm người ngay thẳng hơi quái gở, có văn nghệ tài hoa, có văn người phong phạm, không có phong lưu hiện tượng. Miếu tị dậu xấu, vượng thân tử thìn hợi, lợi ích hợi mão vị, hãm dần ngọ tuất. Miếu địa chủ tài hoa, hãm địa nan hiển công danh tiếng đồng hồ không thích đọc sách hoặc hoàn cảnh bất hảo thất học nhưng thông minh mà lại tản tản, như như vậy, đợi được hóa khoa ngồi vào hoặc khoa chiếu của năm tương vì thế trả giá thật lớn. Văn xương tinh tọa mệnh người ta, tướng mạo rất nhã nhặn, cử chỉ ưu nhã có khí chất, làm cho một loại tao nhã nho nhã cảm giác. Trên người của ngươi hội có thật nhiều khổ không đợi nốt ruồi.

Của ngươi nghĩ duy nhẵn nhụi, năng lực suy tính cường, thông minh, trường thi đáp lại khoái, khẩu tài hảo, có hài hước cảm, độc văn xương tinh tương đối thiên về tự hỏi, cho nên văn xương tọa mệnh người ta hành văn tốt, thậm chí có cấu tứ chảy ra, thần lai của bút, có lợi sinh sáng tác.

Văn xương tư khoa bảng công danh; văn khúc chủ dị đồ công danh.

Trên cơ bản hai sao tính chất sao có chỗ bất đồng, văn xương, là thuộc về một loại chính thức mà cư pháp luật hiệu dụng bằng chứng (bằng tốt nghiệp, hôn thú, khế ước mua bán nhà, cổ phiếu… ) .

Văn khúc, thì là một loại không nghi thức khế ước hoặc là nhân tế quan hệ, đến đây hai sao như ở bản mệnh trung Hóa kị mà vô sát có cát phần nhiều là chỉ một thân năm mới học ở trường tương đối vất vả cực nhọc, cập hậu có thể tình cảm tương đối khúc chiết, tài quan dễ phạm tiểu nhân (đảo hội, vi ước, khiêu phiếu … Chờ) nhưng giá một loại sự kiện chích phải cẩn thận nhiều hơn chú ý, tự nhiên cũng sẽ không tạo thành thập ma tổn hại.

Nhưng xương khúc hai sao tối kỵ và thất sát, phá quân đồng hành. Nếu Hóa kị cùng chỗ cung mệnh, phần nhiều là suốt đời vất vả cực nhọc, bần cùng… Mệnh. Người ta thích hợp làm văn giáo sự nghiệp, nhất là đụng với tử vi, Thiên phủ, thiên lương, thái dương, cô thần, quả tú chờ nếu như mạng của ngươi cung có văn xương + bầu trời hoặc Địa kiếp — biểu thị người ta đọc sách độc bất hảo, sẽ không nắm trọng điểm niệm. Sẽ không có độc ưu việt điều kiện.

Kiến xương khúc ở dần tử, ưa văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng (nếu) kiến đa sát, tài hoa không đổi phát huy. Cung phu thê ︰ văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình của biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

4. Văn khúc ︰

Văn khúc (tức văn hoa) thuộc thủy, bắc đẩu đệ tứ tinh, chủ khoa bảng tinh.

Văn xương đại diện văn tự, văn chương, văn khúc thì đại diện khẩu tài, thuật số. Riên chỉ thiên lương, tử vi, Thiên phủ chờ tinh diệu kiến văn khúc thủy chủ thông minh.

Nếu xương khúc đủ hội, lại có thiên tài ở mệnh, một thân trí năng hơn người; kiến tấu thư, bác sĩ, đại lợi cuộc thi; kiến long trì, phượng các, thì tất có xảo nghệ.

Xương khúc nhập cung mệnh nữ tính, dung mạo mỹ lệ, tư thái không sai, đa tài đa nghệ, ngay cả phú quý, cũng chủ tâm nghĩ phức tạp hảo huyễn tưởng, và nam tính chỉ có tình cảm gút mắt.

Nhập miếu bình thường, thêm cát diệu phú quý. Hãm địa phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cự môn, thiên cơ, thất sát, phá quân, tham dã lang, Hóa kị chờ tinh phá tan, thì thấp hèn, cô hàn, dâm dục.

Xương khúc ở xấu vị cùng độ, kiến thái dương mặt trăng, là âm dương xương khúc cách, không phùng Hóa kị, sát diệu không nặng, thì chủ phú quý miên xa. Kiến khôi việt giúp đỡ canh cát, xuất thế vinh hoa; thiên lương ở xấu vị, và xương khúc cùng độ, thông minh mà lại có đứng đầu tài; vũ khúc tham dã lang và xương khúc cùng độ, là văn võ kiêm toàn; tử vi phá quân và xương khúc cùng độ, chủ có tương đương mạnh sức sang tạo; thiên đồng cự môn ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân háo sắc tang chí; thiên cơ ở xấu vị và xương khúc cùng độ, chủ nhân bay bổng; liêm trinh thất sát và xương khúc cùng độ, thì lưu là giả di động, giai phi mỹ cách.

Cung mệnh ở xấu vị, là xương khúc sở giáp thì ︰ thái dương mặt trăng bị giáp chủ nhân phú quý; thiên lương bị giáp chủ thông minh cơ trí; thiên tướng bị giáp mặc dù thông minh nhưng dễ đông diêu tây bãi, thấy gió khiến cho đà, không một định chủ kiến; tử vi phá quân bị giáp, khí chất biến thành thuần và; Thiên phủ bị giáp thì ôn nùng mà minh mẫn; thiên đồng cự môn bị giáp thì trái lại thành đào hoa; thiên cơ bị giáp lưu là nhanh nhẹn linh hoạt mà không phải là nội tài; liêm trinh thất sát bị giáp thì chủ nhân phù phiếm.

< văn khúc > âm thủy thủy người, nhu, vô cố định hình thái, theo hoàn cảnh (đồ đựng dụng cụ) biến hóa kỳ tư thái. Thuần âm, chủ tinh thần mặt. Là vô hình mỹ cảm lâm khuông khí giống, chủ dị lộ công danh, giỏi về mô phỏng theo khí chất cảm thụ.

Phát tưởng văn khúc đặc tính ︰

Văn khúc và văn xương ý nghĩa kỳ thực gần, nhưng văn xương chủ dương phục chế hoặc ấn chế, văn khúc chủ âm cảm giác mô phỏng theo, sở dĩ văn khúc của tính ở văn nghệ thượng so sánh dễ có tốt đẹp chính là biểu hiện (khoa cử cuộc thi cần nhờ ký ức, không kháo cảm thụ hiện ra), mà văn nghệ trung khúc đàn, thi họa chờ đa cần phải kháo mỹ cảm thắng được thế nhân khẳng định, sở dĩ kháo văn khúc mô phỏng theo năng lực, rất dễ năng lực học tập đáo loại này xinh đẹp cảm thụ, tiến tới bày ra kỳ thành quả. Văn khúc cũng có ưu dị ký ức năng lực, chỉ là loại này ưu tú năng lực chỉ dùng để ở cảm thụ ký ức thượng, không giống văn xương chỉ dùng để ở thực chất có thể thấy được văn tự bức ảnh ký ức. Mà lại bởi vì văn khúc rất dễ ký ức tình cảnh và cảm thụ, sở dĩ văn khúc hội cực dễ xúc cảnh sinh tình mà có cường thuyết buồn hiện tượng, làm cho nghĩ đa sầu đa cảm liễu.

Chủ sự ︰

Văn khúc và văn xương đồng dạng là thông minh tài trí giống trưng, văn xương thiên về sinh đao bút công danh, quy chế pháp luật, văn ưa văn tự phương diện, so sánh thuộc về trải qua thế dồn dùng lý tính học thuật truy cầu; văn khúc thì thiên về sinh thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa các phương diện tài nghệ nghiên cứu và thảo luận, so sánh thuộc về sinh hoạt tình thú cảm tính nội hàm phong phú. Ngươi nay dân phong mở rộng ra, học thuật đa nguyên hóa, xương khúc giai canh có cơ hội bày ra kỳ tài trí.

Đặc tính ︰

Thủ thân mệnh, tác danh sách đậu của khách, đào hoa lãng noãn, nhảy long môn. Văn khúc nhân sở hỉ yêu học thuật tương đối cảm riên chỉ, tuấn nhã quang minh, khẩu tài liền nịnh là văn khúc đặc tính.

Sở trường ︰

Văn khúc đối di tình nuôi tính phương diện học thuật, so sánh hữu dụng tâm đầu nhập ý nguyện và hứng thú, bỉ văn xương đáng sợ hơn bác văn cường nhớ và cơ biến sở trường, kỳ hấp thu chứa đựng học thuật bác mà tạp, nhưng năng lực hợp thời giải thích ra là sử dụng, nhất là ở miếu vượng cung vị mà lại có cường vượng chủ tinh đàn tọa thủ thì, kỳ sở trường canh năng lực hữu hiệu phát huy.

Hội ý ︰

Nếu nói là văn xương là trong đầu ký ức chứa đựng tín nói và bản thể nói, thì văn khúc có thể nói là áp súc hậu ký ức chứa đựng thể, năng lực thu nhận sử dụng càng nhiều hơn hồ sơ, mà lại là thu phóng như thường. Đương văn khúc hóa khoa thì, kỳ thu nhận sử dụng công năng siêu cường, thu phóng cũng thông suốt vô chỉ, nhưng khi văn khúc Hóa kị thì, đường ống bị nghẹt, dung lượng cũng lộn xộn, khó có thể hữu hiệu thu nhận sử dụng và vận dụng.

Sao Văn Khúc

Bắc đẩu bốn sao, ngũ hành thuộc quý âm thủy, là thiên quyền phạt tinh. Mang vào tính chất. Chủ thiên lý, hồ sơ công văn, giấy chứng nhận, chi phiếu, quản khoa bảng danh tiếng, viết văn quan trường, công danh, văn nhã phong tao. Chủ khẩu tài âm nhạc, số tử vi y lý, ví dụ như thiên ấn đi nét bút nghiêng so sánh vô văn nhân phong phạm, nhưng cũng tính quang minh, khẩu thiệt cuồng.

Miếu tử xấu thìn tị dậu, vượng mão vị hợi, bình dần thân, hãm ngọ tuất. Nghe một hiểu mười khẩu tài tốt, gia hội đào hoa thì phá hao tổn không khỏi. Khẩu tài và tinh thần tư tưởng rất linh cảm, tình cảm, tiền tài.

Và văn xương tinh phi thường tương tự tính chất, đều là học tập tinh, nhưng văn xương tinh thiên sinh chính thống học tập, mà sao Văn Khúc thì thiên sinh tài nghệ phương diện.

Ở trong ngũ hành là âm thủy, cho nên đái đào hoa tính, không thích hợp cùng với nó đào hoa tinh hoặc tin vui tinh đồng cung, nếu như đồng cung không chỉ hội nặng thêm kỳ đào hoa khí nhưng lại hội trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng nếu không cùng đào hoa tinh đồng cung, thì văn khúc tọa mệnh người là rất phong nhã, lãng mạn người của.

Sao Văn Khúc ở cung mệnh hiện tượng nếu như ngươi là nữ sinh mà sao Văn Khúc ở cung mệnh — đối với ngươi tương đối bất lợi, bởi vì ngươi có thể sẽ có thủy tính dương hoa của hiện tượng.

Xem ngươi chữ viết thật là tốt khán nhục nhã nếu như mạng của ngươi cung có sao Văn Khúc + loan, ưa — biểu thị chữ của ngươi viết tốt khán.

Nếu như mạng của ngươi cung có sao Văn Khúc + cự môn — biểu thị chữ của ngươi viết nhục nhã.

Nếu như mạng của ngươi cung có văn khúc + âm sát — biểu thị của ngươi máy vi tính xách tay hoặc sách vở hội khiến cho rất dơ.

Nếu như mạng của ngươi cung có văn khúc + liêm trinh — biểu thị chữ của ngươi viết chữ viết nho nhỏ.

Kiến xương khúc ở dần tử, ưa văn nghệ, có tu dưỡng, nhưng (nếu) kiến đa sát, tài hoa không đổi phát huy.

Cung phu thê ︰

Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm lúc đầu ngọt ngào, dễ tâm tình hóa. Văn khúc Hóa kị cư xấu vị cung, như sao tính tổ hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị thì, chỉ có kéo dài của giống.

Bổ sung tư liệu

Tả phụ tinh

Tả phụ tinh thuộc đất, nam bắc đấu thiện tinh tá đế lệnh, Vưu Giai, nếu phủ tướng cơ xương tham lang vũ khúc hội, canh hữu bật cùng viên phú quý không nhỏ, quý tài cung song mỹ, nếu kiến dương đà hỏa kị trung cuộc, vượng cung có ám nốt ruồi, tam giết như hãm địa, gia cự môn thất sát thiên cơ hạ cục. Nữ mệnh, hội cát tinh, vượng phu ích tử, tăng nói vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Tả phụ tôn tinh đánh bại phúc ﹐ phong lưu đôn hậu thông nay cổ ﹐

Tử Phủ lộc quyền tham vũ hội ﹐ quan văn quan võ đa thanh quý.

Dương đà hỏa linh tam phương chiếu ﹐ dù có tài quan phi điềm lành ﹐

Liêm trinh phá cự canh lai xung ﹐ nếu không bị thương tàn phế cuối cùng yểu.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ phùng tả phụ chủ có tài có đức hào ﹐ có khả năng năng lực làm vừa tức cao ﹐

Canh và tử vi Thiên phủ hợp ﹐ kim quán phong tặng quá thao thao.

Hỏa đà gặp gỡ không làm lương ﹐ thất sát phá quân thọ không dài ﹐

Chích có thể nhà kề phương giàu có ﹐ thông minh được sủng ái quá hạn quang.

Hữu bật tinh

Hữu bật tinh thuộc đất, nam bắc đấu thiện tinh tá đế lệnh, nhập miếu, rất nặng thanh tú ngay thẳng, lòng mang khoan thứ hảo thi, kế hữu cơ mưu, nhiều cung giáng phúc tứ mộ Vưu Giai, nếu hội tử vi tướng xương khúc chung thân Phúc Thọ, nếu và nhiều giết cùng triền cập dương đà hỏa kị xung hợp người, thì phúc mỏng cũng không làm hung, có ám nốt ruồi vệt bị thương tàn phế đái tật. Nữ mệnh, hội cát tinh, vượng phu ích tử, tăng nói vệ sinh.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Hữu bật thiên cơ thượng tể tinh ﹐ mệnh phùng nặng hậu thông minh nhất ﹐

Nếu không có hỏa kị dương đà hội ﹐ thêm cát tài quan quán thế anh.

Hữu bật tôn tinh nhập cung mệnh ﹐ nếu hoàn giết thấu chủ thường dung ﹐

Dương đà không kiếp tam phương thấu ﹐ hiểu ra đái tật miễn tai hung.

Tả phụ, hữu bật: Cát trợ lực (song tinh cùng kiến, trợ lực không dứt); hội kiến hung tinh cũng sẽ không trợ Trụ vi ngược.

Thiên khôi tinh, thiên việt tinh

Khôi việt mệnh thân hạn gặp xương, thường nhân được đến đây đủ thuế ruộng,

Quan viên gặp đến đây thăng tiến trạc, nhất định đương niên mặt đế vương.

Thiên ất quý nhân chúng sở khâm, mệnh phùng kim đái phúc di sâu,

Bay vút lên danh dự nhân tranh mộ, bác nhã giai thông cổ và nay.

Thiên khôi: Hảo trợ giúp lực (minh trợ giúp), đại diện nam tính (kỳ ngộ) .

Thiên việt: Hảo trợ giúp lực (ám trợ), đại diện nữ tính (kỳ ngộ) .

Văn xương tinh

Văn xương tinh thuộc kim, nam bắc đấu là văn sao Khôi, mặt mày thanh tú, phân minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa học đa năng lực, hội dương lương lộc tồn tài quan rõ ràng, phú quý tiên nan hậu dễ, hãm địa, gia dương hỏa xảo nghệ người, hãm địa độc thủ, thêm sát kình dương đà linh đái tật, cũng năng lực kéo dài tuổi thọ, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt. Nữ mệnh, nhập miếu, bình thường, thêm cát diệu, phú quý, hãm địa, gặp hỏa dương cự cơ giết kị, thì thấp hèn, dâm xướng khiến cho tì.

Văn xương tinh nhập mệnh ở dần, ngọ, tuất cung, hãm địa, đinh kỷ giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Văn xương tinh nhập mệnh ở thân, tử, thìn cung, được địa, quý canh người sinh  năm giáp, quý cách.

Văn xương tinh nhập mệnh ở tị, dậu, sửu cung, nhập miếu, ất mậu người sinh năm tân, đại quý.

Văn xương tinh nhập mệnh ở hợi, mão, vị cung, lợi ích, ất mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm ﹐ chí đại tài cao để vạn kim ﹐

Văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh ﹐ cần phải giáo bình bộ thượng mây xanh.

Văn xương thủ mệnh cũng không phải thường ﹐ hạn không yểu thương Phúc Thọ trường ﹐

Chỉ sợ hạn xung phùng hỏa kị ﹐ cần phải giáo chết non đái hình thương.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương ﹐ tú lệ thanh kỳ phúc lâu ﹐

Tử Phủ đối trùng tam hợp chiếu ﹐ quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn xương nữ mệnh gặp liêm quân ﹐ hãm địa kình dương hỏa sao Hóa kỵ ﹐

Nếu không làm xướng chung thọ yểu ﹐ nhà kề do đoạt huy chương nhân khinh.

Sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc thuộc thủy, bắc đẩu tư khoa bảng tinh, và văn khúc phùng cát, chủ danh sách đậu, sống cu ky một mình thân mệnh, canh phùng ác giết được thông qua, vô danh liền nịnh người, ưa lục người sinh  năm giáp, tị dậu sửu cung, Hầu bá quý, và tham lang Hỏa Tinh cùng viên tam hợp người, tương tướng mệnh, vũ trinh dương phá giết lang cư hãm địa, thì chết chết non, nếu và cùng lương vũ khúc hội vượng cung, thông minh quả quyết, như dương đà hỏa linh phá tan, chích nên không môn, vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt. Nữ mệnh, nhập miếu thanh, hãm địa, và cự hỏa kị cơ hội, cập tham lang phá quân cùng viên phá tan, thì thấp hèn cô hàn dâm dục.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở dần cung, bình thản, ngọ tuất cung, hãm địa, giáp canh sinh ra, tài quan cách.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở thân, tử, thìn cung, đắc chí, đinh quý tân canh sinh ra, phúc hậu.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở tị, dậu, sửu cung, nhập miếu, người sinh năm tân, gặp tử cùng, đại phú quý.

Sao Văn Khúc nhập mệnh ở hợi, mão, vị cung, vượng địa, tân bính nhâm mậu sinh ra, tài quan cách.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Văn khúc thủ mệnh tối làm lương ﹐ tướng mạo đường đường chí khí ngang ﹐

Sĩ thứ phùng của ứng với phúc hậu ﹐ trượng phu được đến đây thụ kim chương.

Văn khúc thủ viên phùng hỏa kị ﹐ không thích tam phương ác giết tụ ﹐

Người này mặc dù xảo miệng năng lực nói ﹐ duy ở trên không môn có thể gặp quý.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ nhân mệnh lý phùng văn khúc ﹐ tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc ﹐

Thông minh thông minh không tầm thường ﹐ có giết nhà kề cũng dâm dục.

Văn xương, văn khúc: Trí tuệ ngôi sao, như kiến Hóa kị, có thể có tinh thần, tâm lý phương diện của bệnh, hoặc tình cảm làm phức tạp.

Văn xương tinh

Văn xương tinh thuộc kim, nam bắc đấu văn sao Khôi là cũng, chủ khảo thử.

Văn xương tinh nhân, mi thanh mục tú, phân minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa học đa năng lực.

Cuộc thi không gặp được văn xương tinh, đáo trong miếu bái là vô dụng, lưu niên hoặc tiểu hạn có văn xương tinh ở cung mệnh, văn xương đế quân tự nhiên sẽ nhượng nâm cao trung lý tưởng chí nguyện.

Văn xương tinh và thái dương, thiên lương, lộc tồn đồng cung, tất là có tài có quan quang Diệu Tổ tông.

Văn xương tinh hãm địa gia kình dương, đà la, Hỏa Tinh, học nhất nghệ tinh hội tiên nan hậu dễ.

Văn xương tinh hãm địa cùng thất sát, kình dương, đà la, linh tinh, mặc dù đái tật bệnh thọ mệnh cũng rất dài.

Văn xương tinh ở vượng địa tại thân thể nơi nào đó có ám nốt ruồi, hãm địa thì có vệt.

Văn xương tinh hãm địa gặp kình dương, cự môn, thiên cơ, thất sát Hóa kị thì thấp hèn dâm xướng nô tỳ.

Văn xương nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm, chí đại tài cao để vạn kim, văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh, cần phải giáo bình bộ thượng mây xanh.

Văn xương nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Văn xương thủ mệnh cũng không phải thường, hạn không yểu thương Phúc Thọ trường, chỉ sợ hạn xung phùng hỏa kị, cần phải giáo chết non đái hình thương.

Văn xương nhập nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương, tú lệ thanh kỳ phúc lâu, Tử Phủ đối trùng tam hợp chiếu, quản giáo phú quý trứ hà thường.

Văn xương nhập nữ mệnh [ hung ] bí quyết: Văn xương nữ mệnh gặp liêm quân, hãm địa kình dương hỏa sao Hóa kỵ, nếu không là xướng chung thọ yểu, nhà kề do đoạt huy chương nhân khinh.

Văn xương nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Văn xương ngôi sao nhất thanh, đẩu số trong đệ nhị tinh, nếu gặp thái tuế và nhị hạn, kẻ sĩ giá trị đến đây chiêm khoa danh. Chú: Thái tuế, khổ hạn, lưu niên và khổ hạn phùng văn xương, vô sát tinh lai xung, cuộc thi tất trúng.

Văn xương nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Hạn gặp văn xương không được địa, rất có kình dương đà la hỏa linh kị, quan phi khẩu thiệt phá gia tài, vị miễn hình thương đa hối trệ.

Sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc thuộc thủy, bắc đẩu tư khoa bảng cấp tinh, cùng văn xương như nhau cùng chủ danh sách đậu cuộc thi.

Sao Văn Khúc nếu như độc thủ cung mệnh, vừa gặp sát tinh lai gặp gỡ, đó là giỏi về nịnh nọt a dua nịnh hót người, vừa người tâm thuật bất chánh, đừng tưởng rằng thấy sao Văn Khúc tựu cho rằng đầy bụng kinh luân, có chút trình độ học vấn cao luôn đang lấy le, muốn xem tinh thần biến hóa.

Sao Văn Khúc và tham lang Hỏa Tinh đồng cung, lại có tam hợp còn lại là tương tướng mệnh cách.

Sao Văn Khúc ở hãm địa có thất sát phá quân tham lang tam tinh đồng cung được gọi là là [ Sát Phá Lang ] ở hơn nữa kình dương, có thể sẽ chết chết non.

Sao Văn Khúc có kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh phá tan, không thể làm gì khác hơn là nhập không môn bạn ta phật.

Sao Văn Khúc ở vượng địa tại thân thể nơi nào đó có ám nốt ruồi, hãm địa thì có vệt.

Văn khúc nhập nam mệnh [ cát ] bí quyết: Văn khúc thủ mệnh nhất lương, tướng mạo đường đường chí khí ngang, sĩ thứ phùng của ứng với phúc hậu, trượng phu được đến đây thụ kim chương.

Văn khúc nhập nam mệnh [ hung ] bí quyết: Văn khúc thủ viên phùng hỏa kị, không thích tam phương ác giết tụ, người này mặc dù xảo miệng năng lực nói, duy ở trên không môn có thể gặp quý.

Văn khúc nhập nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ nhân mệnh lý phùng văn khúc, tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc, thông minh thông minh không tầm thường, có giết nhà kề cũng dâm dục.

Văn khúc nhập khổ hạn [ cát ] bí quyết: Nhị hạn tương phùng sao Văn Khúc, sĩ thứ tư năm râu tóc phúc, tăng thêm tả hữu hội thiên đồng, tài lộc thao thao là thượng cục.

Văn khúc nhập khổ hạn [ hung ] bí quyết: Văn khúc hạn gặp liêm đà dương, hãm địa phi tai gây hại, canh kiêm mệnh lý tinh thần yếu, hiểu ra đến đây tuổi nhập tuyền trận.

Cách cục: Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển. Như xấu vị nhị cung an cung mệnh, có hóa cát gia vây quanh chiếu giáp cung mệnh là cũng.

Cách cục: Tả phụ văn xương hội cát tinh, tôn cư bát tọa. Hai sao đang ngồi cung mệnh, tam phương có cát tinh vây quanh chiếu, gia thất sát bầu trời Địa kiếp bất năng thành cách.

Xương khúc linh động lực: Khoa danh. Học vấn.

5. Lộc tồn ︰

Lộc tồn thuộc đất, bắc đẩu đệ tam tinh, chân nhân của ở lại, chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ.

Lộc tồn là một viên đại cát tinh, mười hai cung trung đều vì phúc luận, tịnh có mổ ách chế hóa công.

Lộc tích trữ ở mệnh, chủ nhân có mập mạp thân thể, nếu độc thủ cung mệnh, kiểm trình viên hình hoặc phương viên hình, vóc người sảo cao, hơi béo hoặc mập mạp, sắc mặt hoàng bạch.

Lộc tồn là dương đà sở giáp, cũng đại diện yếu kiếm lấy tiền tài, tất đồng thời có chứa thị phi và mệt nhọc. Trong thiên hạ vô dễ như trở bàn tay chính tài.

Lộc tồn và tử vi, thiên tướng cùng độ, chủ quyền lực; và thái dương, mặt trăng cùng độ, chủ quang huy; Thiên phủ, vũ khúc chủ tài, thiên lương chủ ấm, thiên đồng chủ phúc, cũng ưa lộc tồn cùng độ tăng phúc lộc che chở lực.

Lộc tồn cùng trời thọ cùng tồn tại cung mệnh, thường thường trường thọ. Mệnh vô chính diệu được lộc tồn độc thủ, là kẻ keo kiệt.

Lộc mã giao trì cách ưa và xương khúc cùng độ, có thể giảm thiểu vất vả cực nhọc. Nếu thiên mã và hỏa linh cùng độ, chủ bôn ba; và đà la cùng độ, là chiết đủ; và khoảng không diệu cùng độ, thì động mà không thực, lại lại không thể bất động.

Ngoại trừ cung mệnh, cung thiên di ở ngoài, cung tài bạch kiến lộc mã cũng chủ được viễn phương của tài hoặc động tài, cung điền trạch kiến lộc mã chủ ở phương xa có thể đưa sản nghiệp, nhưng cung phu thê lộc mã thì làm trọng ly khinh biệt hiện ra.

Tạp luận ︰

Dương đà tất giáp lộc tồn. Lộc tồn ngồi một mình cung mệnh, chủ cá tính bảo thủ khuyết thiếu khai sáng tính. Có thể coi là dương đà giáp chế của hiệu quả. Nhưng nếu có cái khác tinh diệu phụ trợ, thì dương đà giáp chế có thể sẽ không ảnh hưởng lớn cục, thí dụ như thiên mã có thể tăng lộc tồn linh động, hình thành < lộc mã cùng bôn ba >, lúc này dương đà chỉ là uy hiếp tiềm ẩn, không cần quá lo. Mặt khác như < dương lương xương lộc > cường vận, cũng không cụ dương đà tướng giáp. Nhưng nếu thiên lương gặp lộc tồn, dương đà giáp hiệu quả tương khiến người canh tâm phiền ý loạn. Chỉ là “Dương đà giáp mệnh “Tịnh không đủ để nói rõ thập ma, còn phải xem cung mệnh cung vị cập tinh tình tổ ở đâu. Nhưng nói như vậy tiếng đồng hồ hậu trong quản bỉ giáo nghiêm.

Kỳ thực “Dương đà giáp mệnh “Không nhất định phải không hảo, nếu bản mệnh cập tam phương cường hãn nói trái lại sẽ thành trợ lực lộc tồn bảo thủ tự hạn chế, tránh được khai mê hoặc, miễn sinh rơi xuống. Lộc tồn nên hội không thích hợp tự tọa, nhân dương đà giáp, bị quản chế sinh người khác. Hơn nữa “Lộc tồn không thích hợp tự tọa”, ta cũng chưa có xem qua sách cổ có loại thuyết pháp này.

Nhiều tinh vấn đáp luận luận lộc tồn: “Mười hai cung trung duy thân mệnh điền trạch tài bạch là chặt, chủ phú; cư thiên di thì tốt; và đế tinh thủ quan lộc nên tử tôn tước trật. “(quyển nhất 11 trang), tự tọa mệnh thân sao không hảo? Cổ văn trung chỉ nói lộc tồn độc thủ cung mệnh bất hảo, cũng không có nâm cái loại này thuyết pháp.

Lộc tồn tọa mệnh tất dương đà giáp mệnh, thế nhưng chỉ cần lộc còn có lực, dương đà giáp sẽ không thập ma quan hệ. Cho nên sách cổ chỉ nói: “Dương đà giáp kị là bại cục “(quyển tam 13 trang), “Lộc tích trữ ở mệnh sờ phùng xung, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ, thiên cơ kiếp không kị gặp gỡ, không môn tăng nói được thanh nhàn “(luận cung mệnh bí quyết, toàn thư quyển nhị 16 trang). Biểu thị lộc tồn tọa mệnh, phùng này sát tinh sẽ không hảo, không phùng hay lộc còn có lực, dương đà giáp sẽ không thập ma.

Thái vi phú: “Lộc cư nô bộc dù có quan cũng bôn ba”, ta cho rằng đến đây “Lộc “Ứng với là lộc tồn. Vì sao như vậy? Thử nói rõ như sau:< hơi,> tổng hợp lạiabc tam điểm, hóa lộc loại này sao nhỏ diệu đơn độc ở nô bộc cung, thực sự một thập ma hảo nhấn mạnh.

Đến đây “Lộc “Là lộc tồn cũng. Nếu như phú văn ý nghĩa và giải thích của ta tương đồng, đến đây “Lộc “Tự canh biểu thị “Lộc tồn “Liễu. Bởi vì lộc tồn tại nô bộc cung thì, đà la tất ở cung Quan lộc, đây là “Dù có quan “Hơi hoài nghi câu nói nguyên nhân; kình dương tất ở cung thiên di, đây chính là vì thập ma hội bôn ba. Ta nghĩ “Hóa lộc “Đối quan võ người hữu dụng nhất tính chất là “(hóa) lộc là phúc đức chi thần “(nhiều tinh vấn đáp luận). Bị người khảm lưỡng đao mà không tử, không chỉ là bản thân tốt, hơn nữa vận khí tốt (không có chém tới muốn hại).

Sở dĩ toàn thư thuyết minh “Hỏa (linh) tham”, “Vũ khúc thất sát “(toàn thư quyển nhất 23 trang quan võ luận), “Phá quân nhập miếu (tử ngọ) “(quyển nhị 15 trang và quyển tam 23 trang) chờ vũ quý cách cục, đều cường điệu phải có hóa lộc (phúc đức chi thần) hoặc lộc tồn (chưởng nhân thọ cơ và giáng phúc tiêu tai, kiến nhiều tinh vấn đáp luận) hoặc hóa quyền (chưởng xử sinh sát chi thần và nắm giữ binh phù, kiến nhiều tinh vấn đáp luận và quyển nhị 20 trang) .

Ta cho rằng hóa lộc tầm quan trọng là như vậy. “Phú quý “Của nguyên nhân hay là đang những … này quan võ cách cục bản thân xung phong phấn đấu tính, hóa lộc hoặc lộc tồn chỉ là để cho bọn họ ở mạo hiểm thì không nên chết được quá nhanh. Vận khí cho dù tốt, mạo hiểm lâu cũng là dễ chết, sở dĩ không kiên nhẫn cửu.

Dương đà sở giáp chế cung vị, có chút cái gì đặc tính ni? Không ngoài là nhỏ tâm, cẩn thận, bảo hộ, dè chừng và sợ hãi, như lâm vực sâu, như lý bạc băng tâm tính. Đương chủ tinh cường vượng thì, tức là cẩn thận một chút, bảo thủ ổn trọng; đương chủ tinh hãm yếu hoặc vô chủ tinh thì, trái lại có không buông ra, sợ hãi, lùi bước của khuyết điểm, có lẽ thuyết bảo vệ mình quá độ, trái lại mang đến cho mình áp lực quá lớn. Càng sâu người, giáp chính là kị sát chi lưu, ở cá tính thượng ngoại trừ không buông ra ở ngoài, còn có thể khuyết thiếu tự tin, dễ cảm thụ được bốn phương tám hướng sở gia tăng áp lực, tùy thời không thở nổi, cảm giác hình như tương phấn thân toái cốt. . . .

Cung phu thê ︰ lộc tồn cư phu thê, nhà vợ giác viễn, có thể được thê tài. Lộc tích trữ ở phu thê, cung Quan lộc hóa lộc lai chiếu, tái phùng đào hoa tinh hoặc sát tinh, thì chỉ dễ có 2 lần kết hôn.

Bổ sung tư liệu:

Lộc tồn tinh

Lộc tồn tinh bắc đẩu tư tước vị quý tinh, cũng chủ tài khố, thái độ làm người cẩn thận lão thành, tâm từ nhân ái, ngay thẳng thông minh cơ biến.

Lộc tồn tinh đa học đa nghệ đa tài đa năng lực, cung mệnh gặp lộc tồn tinh chủ phú quý, người đọc sách nổi danh thanh.

Lộc tồn tinh ưa và tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, thiên đồng, thiên lương, mặt trăng, thái dương, vũ khúc nhiều tinh đồng cung.

Lộc tồn tinh không thích cùng Hỏa Tinh linh tinh bầu trời Địa kiếp xung chiếu là hạ cục.

Lộc tồn tinh ở cung mệnh chủ quan lộc, ở cung điền trạch chủ phúc báo. Nam mệnh có hùng chí, nữ mệnh thì thuần khiết tú lệ.

Lộc tích trữ ở nam mệnh [ cát ] bí quyết: Nhân sinh nếu gặp lộc tồn tinh, tính cách kiên cường bách được chuyện, quan viên thiên di hề xương khúc hội, thao thao y lộc hiển cổng và sân.

Lộc tích trữ ở nam mệnh [ hung ] bí quyết: Lộc tồn thủ mệnh sờ phùng xung, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ, thiên cơ khoảng không cơ kị gặp gỡ, không môn tăng nói được thanh nhàn.

Lộc tích trữ ở nữ mệnh [ cát ] bí quyết: Nữ mệnh nếu gặp lộc tồn tinh, Tử Phủ gia lâm bách sự ninh, canh gặp cùng trinh tướng được thông qua, tất nhiên nhất định là phu nhân.

Lộc tích trữ ở nữ mệnh [ hung ] bí quyết: Lộc tích trữ ở mệnh hãm cung lai, không kiếp linh hỏa tất là tai, nếu không có cát diệu lai tướng thấu, phu phụ chia lìa vĩnh không hài hòa.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ cát ] bí quyết: Lộc tồn chủ hạn nhất lương, làm việc yêu cầu mưu tẫn cát tường, sĩ lộc phùng nhiều chuyển chức, thứ nhân gặp đến đây đủ thuế ruộng.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ cát ] bí quyết: Lộc tồn chủ hạn thọ kéo dài, làm việc doanh mưu vạn sự xương, rất có khoa quyền kiêm tả hữu, định biết đến đây hạn phú chiếm giữ sương.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ cát ] bí quyết: Lộc tồn lộc chủ đa giàu có, hôn nhân giá lấy vợ thiêm tự tiếp theo, canh kiêm khoa lộc lại cùng cung, tất chủ vinh hoa hưởng hậu phúc.

Lộc tích trữ ở khổ hạn [ hung ] bí quyết: Lộc tồn cùng bôn ba hạn bộ phùng, sợ nhất kiếp không gặp nhau cùng, canh kiêm thái tuế ác tinh xung, hạn đảo kỳ năm nhập mộ trung.

Lộc tồn tinh

Lộc tồn tinh thuộc đất, bắc đẩu tư tước quý tinh, cẩn thận tâm từ, ngay thẳng hữu cơ thay đổi, đa học đa năng lực, mệnh gặp chủ phú quý, văn nhân có tiếng danh, nhiều cung giáng phúc tiêu tai, khí tổ sùng bái phụ mẫu, ưa tử vi phủ tướng cùng lương nhật nguyệt vũ khúc đồng cung làm hay, đơn thủ mệnh thân khán tài của kho, sợ lửa linh không kiếp xung chiếu, hạ cục xảo nghệ đa tinh người, hãm địa, diệt phúc, ở cung mệnh quan lộc điền trạch làm phúc. Nữ mệnh, thuần khiết tú lệ, có nam tử của chí.

Nhập nam mệnh cát hung bí quyết:

Nhân sinh nếu gặp lộc tồn tinh, tính cách kiên cường bách được chuyện,

Quan viên thiên di hề xương khúc hội, thao thao y lộc hiển cổng và sân.

Lộc tồn thủ mệnh sờ phùng xung, đà hỏa nảy ra phúc không được đầy đủ,

Thiên cơ không kiếp kị gặp gỡ, không môn tăng nói được thanh nhàn.

Nhập nữ mệnh cát hung bí quyết:

Nữ mệnh nếu gặp lộc tồn tinh, Tử Phủ gia lâm bách sự ninh,

Canh gặp cùng trinh tướng được thông qua, tất nhiên nhất định là phu nhân.

Lộc tích trữ ở mệnh hãm cung lai, không kiếp linh hỏa tất làm tai,

Nếu không có cát diệu lai tướng thấu, phu phụ chia lìa vĩnh không hài hòa.

Lộc tồn tinh

* Âm Dương Ngũ Hành: Âm đất < âm giả cố chấp, cẩn thận một chút, nghe lệnh hành sự, sĩ người là trong cốc của đất, tu hữu ngu công của chí, phương hùng thiêm cốc là sơn, thiêm hải tạo lục. >

* hóa khí: Phú quý tinh < lộc tồn là bắc đẩu chưởng lộc ngôi sao, vượng cung phùng của dũ vượng, yếu cung phùng của khổ cực cầu tài, nếu thành hung cách thì dễ rủi ro. Cho nên chỉ có thể thuyết có cơ hội trở thành phú quý, hành vận nếu phùng cát hóa, mới có cơ hội phú quý, nếu kị sát kíp nổ hung cách, rách nát không thể nghi ngờ. >

* chủ sự: Lộc, ưa cư thân mệnh, cung Quan lộc < lộc tồn lộc chính là trường kỳ cần kiệm, tích lũy đoạt được, lộc tồn của tính tương đối câu nệ cẩn thận, gìn giữ cái đã có, ưa sinh ổn định trung thu nhập tiền tài, cho nên không thích ăn ý mạo hiểm. Không ăn ý, không mạo hiểm, tài phú tích lũy so sánh mạn, nhưng là so sánh không đổi tổn hại tài, thì là tổn hại tài, con số cũng sẽ không quá lớn. Mệnh thân, cung Quan lộc nếu có lộc tồn, lại trải qua hành vận cát hóa, thăng quan phát tài là vận trung việc nhĩ; nếu hội kị, chỉ cần phải không hung cách, mặc dù so sánh khổ cực, không có gì đáng ngại. >

* đấu phân: Bắc đẩu đệ tam [ tư tước ], [ chưởng lộc ] ngôi sao < mệnh thân tam phương chỉ cần có năm sinh song lộc một trong, hành vận nếu tái phùng lộc quyền cát hóa, liền kiến thành tích, thăng quan phát tài đến đây vận trung. So sánh mệnh thân tam phương vô lộc người, thay đổi sinh gia quan tấn tước. >

* đặc tính: Nếu sống một mình cung mệnh mà vô cát hóa, kẻ keo kiệt nhĩ. Phùng cát sính kỳ quyền, gặp ác bại kỳ tích, tối ngại rơi sinh hãm khoảng không, bất năng là phúc, canh thấu hỏa linh không kiếp, xảo nghệ an thân, đắp lộc tước đương đắc thế mà hưởng của < lộc còn có phùng cường vượng chủ tinh lại được cát hóa thì, sính kỳ quyền lộc đặc tính, nếu gặp hung tinh hoặc rơi sinh hãm khoảng không nơi, thì rách nát bất năng là phúc, nếu và hỏa linh không kiếp đồng cung, chỉ có thể xảo nghệ an thân, khổ cực cầu tài. Từ đó có thể biết gia quan tấn tước cần phải cường vượng chủ tinh đàn làm bạn, vừa cần phải phùng cát tinh, được cát hóa mới được; nếu chỗ hung cung vừa phùng kị sát nhiễu của, tất rách nát. >

* sở trường: Chủ nhân quý tước, chưởng nhân thọ cơ, đế tướng phù của thi quyền, nhật nguyệt có làm rạng rỡ, Thiên phủ vũ khúc là quyết chức, thiên lương thiên đồng cộng kỳ tường.

* hội ý: Lộc tồn là bổng lộc của chứa đựng tích lũy, bổng lộc phải khấu trừ sinh hoạt phải của còn lại, tài năng chứa đựng, cho nên yếu tích lũy làm giàu, cần phải nhịn ăn nhịn xài và đáng kể dự trữ tập quán mới được.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

三合派紫微斗數星情詳解 (重新整理繁中版)

1.左輔, 右弼︰

屬土, 南北斗, 善星.

無強弱廟陷之分, 無論位於何宮皆具有吉利作用, 諸宮降福, 四墓尤佳.

入命面目清秀端正, 面色黃白, 圓長型臉, 身材中等或略高, 胖瘦適中. 為人濃道, 仁慈耿直, 隨和大方, 心懷寬恕, 有容人之量. 做事頗有條理, 穩健謹慎, 計畫性強. 性好助人, 樂善好施, 信義卓著, 一生亦多貴人扶持, 並得異性之助力尤多.

若命宮無正曜, 左輔或右弼單守, 父母宮又見火鈴, 則為養子或偏房, 外室所生. 夫妻宮最不宜單見左輔或右弼, 主第三者插足, 或多三角戀愛關係. 輔弼與火鈴同度, 在女命的命宮或夫妻宮時, 可能為外室, 偏房.

輔弼二星, 一居命宮, 一居夫妻, 同時見煞忌, 則主兩次婚姻. 倘若又見桃花, 則女命不貞, 男命亦有外遇.

輔弼二星, 一居財帛, 一居官祿, 與命宮相會, 如三宮正曜性質優良, 則其人一生多或助力, 地位崇高.

輔弼夾財帛宮, 財帛宮正曜化祿者主富;輔弼夾官祿宮, 官祿宮正曜化祿, 權, 科, 主貴.

右弼星

五行屬陰癸水, 性溫良急進. 守身命到處降福. 主精通文墨, 個性耿直, 好施濟, 做事小心謹慎有謀略. 女命得之有志氣, 加吉星主賢良, 乃旺夫益子之命. 逢煞一二個煞衝破, 亦不為下賤. 單守易離祖自打拚, 或父母無法照顧由別人帶大. 歲限逢之機會很多但不一定會作, 看個人修養而定, 對感情亦不良.

此處的貴人是屬於同輩, 而且是雙向的, 輔, 弼都有〞幫助〞之意;亦即你幫助了別人也會得到別人的幫助.

右弼在命宮的現象︰

如果你是男生而右弼星在命宮–你會精於文墨, 性情耿直, 好濟施助人, 而且小心謹慎, 胸有謀略.

如果你是女生而右弼星在命宮–賢良有志, 旺夫益子.

夫妻宮︰左輔, 右弼二星入夫妻宮對婚姻較不利, 在夫妻宮因其為助星, 加煞星組合不佳時, 易有 [再一次] 之含意. 左輔戊土為孤僻, 右弼癸水為桃花, 在命宮, 夫妻, 子女宮, 婚前擇偶宜慎重. 右弼之桃花性強過左輔, 居夫妻較有私情, 單戀, 婚前易同時有兩位異性出現, 星性不佳時, 婚後易有外遇.

2.天魁, 天鉞︰

天魁天鉞屬火, 南斗助星. 二星為貴人星, 天魁為晝貴, 即天乙貴人;天鉞為夜貴, 即玉堂貴人. 天魁天鉞二星無強弱之分, 為上上吉星, 無論位於何宮皆具有吉的作用.

若人身命逢之, 主聰明才智, 外表有威儀, 心性仁慈, 氣質高雅, 與人和睦相處,一生必多獲貴人相助. 魁鉞之一單守命宮, 身材略瘦, 圓臉, 頦尖. 魁鉞在命身, 人必好學, 更得諸吉同宮, 三合吉星守照, 大利考學, 年少必登科及第. 逢凶忌, 不為文章秀士, 可為弟子之師.

天魁為晝貴人, 天鉞為夜貴人, 白天生人 (卯, 辰, 巳, 午, 未, 申時為白天), 命宮有晝貴;夜晚生人 (酉, 戌, 亥, 子, 丑, 寅時為夜晚) 命宮有夜貴, 皆是極吉之兆, 主光明磊落, 有尊貴的氣度, 能得高人賞識, 貴人扶持.

星盤中的魁鉞要跟流年, 大運的魁鉞相迭, 才能顯出較大的力量, 相迭之宮便主喜慶之事. 魁鉞二星, 一居命宮, 一居夫妻, 而夫妻宮又為身宮, 得娶美妻. 若命身二宮正曜組合良好, 更主少年登科, 功名富貴.

紫微天相在辰戌坐命, 為魁鉞所夾, 其人必有相當崇高的社會地位.

清白之神, 化為科, 司才名, 主風情, 高貴功名, 陽貴人提拔, 容易升遷.

南斗助星, 五行屬丙陽火, 主科名, 和合, 天一貴人, 陽貴人, 長輩貴人幫助很明顯, 有形實質助力. 五十歲以後變小人, 易有煩擾阻礙或顯示缺點等. 廟卯午, 旺子丑亥. 於人主心地善良, 較威嚴, 分析能力強, 設想周到, 說話有分量. 主高貴功名風雅, 心直口快, 說一不二, 說真話會得罪人, 不會隱瞞, 喜管閒事, 棘手時會逃避是為主象.

化氣︰ [貴人] . 《天魁本身就是貴人星, 化氣是貴人, 不化氣也是貴人. 貴人也者, 主動助人, 不求回報, 及時行善, 無所為而為》.

廟卯午, 旺子丑亥. 於人主心地善良, 較威嚴, 分析能力強, 設想周到, 說話有分量. 主高貴功名風雅, 心直口快, 說一不二, 說真話會得罪人, 不會隱瞞, 喜管閒事, 棘手時會逃避是為主象. 主事︰科名, 科甲. 《天魁和天鉞皆因其外形, 氣質取勝, 一般皆於筆試透過之後, 在面試時較能派上用場. 魁鉞在氣質上有 [君子的風范], 氣象堂堂而有威丁, 不管是真君子或偽君子, 皆比較容易於面試時得到典試官的賞識而錄用, 不論是古科舉時代或是當今各種人才的拔擢任用, 皆是如此. 》

斗分︰南斗司科之星︰上界和合之神. 《天魁以其不亢不卑的氣質和正確合理之立論與見解, 有助於在面試時得到典試官的好印象, 在筆試時也易引起閱卷先生的共鳴與讚賞, 因之脫穎而出︰天魁樂於為善而不求回報, 不獨親其親, 子其子的胸襟, 和濟弱扶傾, 伸張正義的性格, 給人一種氣宇軒昂, 不可侵犯的感覺, 使那些惡自膽邊生的壞蛋也會望而生畏, 不敢造次, 何有糾紛爭執?》

特性︰氣象堂堂, 聲名耿耿, 廉能清白而有威丁. 居命宮者, 賢能威武, 聲名遠播, 僧道享福, 與人和睦, 不為下賤.

專長︰具有一顆人飢己飢, 人溺己溺的善心, 和濟弱扶傾, 伸長正義, 除暴安良的作為, 一股浩然之氣, 給別人不可侵犯的感覺, 使壞人也望而生畏, 造成所謂 [邪不勝正] 的結果.

會意︰魁乃領袖之意, 古科舉時代之狀元也, 文狀元, 武狀元皆稱魁也, 天魁乃是魁甲, 魁名之星, 利於科考, 拔得各科之頭籌. 魁乃鬼斗之組合, 鬼指陰間地獄, 斗指天上星斗, 因而天魁稱冠九天三界, 遇文興文, 遇武興武.

天魁具有協助同宮或三方主星, 將其所營, 拔得該業, 該組合之最佳成績之意. 天魁, 天鉞皆屬火, 前者為陽火, 後者為陰火, 二星皆為南斗助星. 天魁又名天乙貴人, 廣協陽貴, 司才名, 主晝貴成就;天鉞又喜同宮在身命或三合會照, 單守無力, 且須當令.

喜會三台, 八座, 或恩光佐天魁, 天貴佐天鉞, 因恩光, 天貴分別為魁, 鉞之輔佐星曜. 名玉堂貴人, 廣協陰貴, 主夜貴成就. 又有以二星皆為天乙貴人, 一為陽貴, 一為陰貴者.

二星皆為尊貴之神, 主貴氣, 協助, 才名, 既是貴人星, 也是文星, 才星, 讀書星, 科甲星, 又為細姨星. 而天鉞較具桃花性質.

天魁為陽貴, 陽年出生者或白天生人較具吉力;天鉞為陰貴, 陰年出生者或夜間生人較具吉力.

天魁主得男性之助力大, 天鉞主得女性之助力大. 天魁貴人講話會兌現, 天鉞貴人講話, 須是女性才會兌現.

【喜忌】 喜逢化科, 聲名更隆.

喜四十歲以前遇逢 [坐貴向貴], 四十歲以後反忌二星, 貴人變小人, 加煞有病災, 唯化科可解.

於命宮 天魁主形貌威儀, 男俊雅女端莊, 有度量, 與人相處和睦;天鈸主形貌清秀, 儀態脫俗, 男典雅女嫻淑, 博愛仁慈. 魁鉞守身命, 三方見三台, 八座, 有君子風范, 正直有聲名.

二星主貴氣, 自尊心強, 不願向人低頭的脾氣. 魁鉞同宮或會照, 其性較明顯, 而且要分明曰夜生人及陰陽年生人, 旺者性明, 弱者性晦.

於兄弟宮 兄弟彼此和睦互助, 中有顯貴者.

於夫妻宮 主得顯貴家之配偶, 或端莊有貴氣之配偶. 男命天鉞坐守, 主有細姨. 於子女宮 主得貴子, 子女聰明, 有貴氣, 好讀書, 有才華, 且獨立性強.

於財帛宮 得財清廉, 且能得長輩之貴人相助.

於疾厄宮 天魁屬陽火, 主躁急, 暴怒肝氣, 陽明, 皮膚.

天鉞屬陰火, 主肝膽, 脾胃, 肺部, 濕炎. 主暗疾.

以上加煞方論, 且病輕易治.

於遷移宮 主貴人, 可視宮支知主肖. 如天魁在卯坐遷, 則知肖兔的男性, 為你的貴人. 如天鉞在丑坐遷, 則知肖牛的女性, 為你的貴人.

應往外發展.

於奴僕宮 主部屬, 朋友多, 有助力且忠實.

於官祿宮 權位皆高, 可從政, 文教之職.

於田宅宮 魁主富麗, 鉞主積顯, 二者皆有祖業可守.

附近有林園, 樓台, 花園, 大廈者合局.

於福德宮 常有貴人, 一生福樂.

於父母宮 不克父母, 父母榮華富貴, 可得父母恩寵.

夫妻宮︰天魁入夫妻宮主夫英俊, 妻貌美, 得對方相助. 天鉞入夫妻宮主夫賢妻能幹, 亦得對方相助.

天魁入夫妻未婚時, 易有人為你介紹對象, 很直接幫助你. 天鉞居夫妻, 則僅在精神上鼓勵你, 快找對象或把握機會, 較不直接為你介紹對象.

夫妻宮女命為天魁, 男命為天鉞時, 易有思慕, 仰慕長上傾向之緣份, 如學生愛老師, 職員愛上司, 表妹愛表哥等現象.

補充資料:

輔弼星/左輔, 右弼通常簡稱為輔弼星, 有輔弼襄贊之意.

從字面上可解為左右逢源, 輔弼之功. 一生多得朋友, 同事, 同學之助力, 處事較圓融, 善於溝通, 協調, 折衝.

輔弼星也代表 [多], 如源源不絕, 多方發展, 多角經營, 多方進財, 多才多藝……等.

左輔星屬陽土, 較沉穩, 有包容力;

右弼星屬陰水, 較圓滑, 婉轉, 古書常說帶桃花.

其實凡是屬 [水] 之星曜, 如太陰, 天同, 天相, 文曲, 右弼, 都較重感情, 也較柔順 (破軍, 巨門雖屬水, 但性較剛), 因此有異性緣.

輔弼星因善於處理人際關係, 或懂得運用人力資源, 自然可化阻力為助力, 是上班族, 或需群策群力工作者, 最樂見到之星曜.

輔弼星在十二宮之淺釋

命身宮/若無主星亦無煞星, 反而較依賴, 處處靠別人.

遷移宮/人際關係較圓滑, 朋友多.

財帛宮/財源穩定, 或有正業外之其它收入.

福德宮/投資理財呈現多種組合, 或有多方興趣嗜好.

夫妻宮/右弼星較多情, 生命中常有異性多人同時追求.

官祿宮/可能身兼數職, 或兼差, 或選輔系……等.

六親宮/親情融洽, 也可能兄弟, 子女數較多.

補充資料:

左輔星

左輔星屬土, 南北斗善星, 輔佐皇帝發號施令.

左輔星和天府天相, 天機文昌, 貪狼武曲, 右弼同宮富不可言.

左輔星若有擎羊, 陀羅, 火星, 化忌同宮為中等格局.

左輔星居旺地身體會有暗痣.

格局: 輔弼遇財官, 衣緋著紫. 命宮有吉星, 三方官祿宮和財帛宮有左輔右弼會照.

左輔入男命【吉】訣: 左輔尊星能降福, 風流敦厚通今古, 紫府祿權貪武會, 文官武職多清貴.

左輔入男命【凶】訣: 羊陀火鈴三方照, 縱有財官非吉兆, 廉貞破巨更來沖, 若不傷殘終是夭.

左輔入女命【吉】訣: 女逢左輔主賢豪, 能幹能為又氣高, 更與紫微天府合, 金冠封贈過滔滔.

左輔入女命【凶】訣: 火陀相會不為良, 七殺破軍壽不長, 只可偏房方富足, 聰明得寵過時光.

左輔入大小限【吉】訣: 左輔限行福氣深, 常人富足累千金, 官員更得科權照, 職位高遷佐聖君.

左輔入大小限【凶】訣: 左輔之星入限來, 不宜殺湊主悲哀, 火鈴空劫來相湊, 財破人亡事事衰.

右弼星

右弼星是南北斗諸星中, 幫助皇帝處理任何事務.

右弼星入廟為人, 敦厚清秀, 忠心耿直, 好計謀有機智才能幫皇帝獻計策.

右弼星若和紫微, 天府, 天相, 文昌文曲諸星同宮, 終身福壽, 真是難得.

右弼星若和諸殺, 如擎羊陀羅火星化忌沖會, 雖福淺但不為凶, 但有暗痣略帶有傷殘, 沒多大關係.

格局: 輔弼遇財官, 衣緋著紫. 命宮有吉星, 三方官祿宮和財帛宮有左輔右弼會照.

右弼入男命【吉】訣: 右弼天機上宰星, 命逢重厚最聰明, 若無火忌羊陀會, 加吉財官冠世英.

右弼入男命【凶】訣: 右弼尊星入命宮, 若遇殺湊主常庸, 羊陀空劫三方湊, 須知帶疾免災凶.

右弼入大小限【吉】訣: 右弼入限最為榮, 人財興旺必多能, 官員遷擢僧道喜, 士子攻書必顯名.

右弼入大小限【凶】訣: 右弼主限遇凶星, 掃盡家資百不成, 士遭傷敗奴欺主, 更教家破主伶仃.

天魁星和天鉞星

魁鉞二星是天乙貴人, 身宮和命宮若有貴人, 在加上諸吉星, 會得必要幫助.

魁鉞二星有吉星會照, 少年科試高中理想學校, 若逢化忌雖然會落榜, 但至少還可為人教授自己專長.

魁鉞二星雖不是大富大貴豈碼還是聰明之星.

魁鉞二星為人清秀聰明, 一幅書生模樣, 女人逢此二星, 多為高官老婆不然也是富家女子.

我們常說命中要有貴人, 就是指魁鉞二星, 不管事業, 婚姻, 學業, 官運, 有貴人相助必能一帆風順.

格局: 天魁天鉞, 蓋世凶章. 命宮在丑和未各有天魁天鉞二星, 名坐貴朝貴, 孔夫子就是坐貴朝貴.

魁鉞入男命【吉】訣: 魁鉞命身限遇昌, 常人得此足錢糧, 官員遇此高遷擢, 必定當年面帝王.

行運諸星靈動力

魁鉞: 工作. 名譽.

左右: 工作. 名譽.

3.文昌︰

文昌(即文桂)屬金, 南斗, 司科甲, 乃文魁之星.

文昌入命, 眉清目秀, 聰明好學, 性近文藝. 若昌曲齊會, 又有天才在命, 其人智能過人;見奏書, 博士, 大利考試;見龍池, 鳳閣, 則必有巧藝.

陽梁昌祿, 以太陽, 天梁在卯酉為正格, 太陽在辰戌, 會天同天梁而見文昌, 祿存或化祿為偏格. 此格大利考試與競爭, 其發跡之期, 必在天同所在宮垣, 是為︰太陽蔭福–天梁為蔭星, 天同為福星.

鈴昌陀武, 限至投河. 指文昌, 鈴星, 陀羅, 武曲在辰戌二宮交會, 為挫敗或意外之兆.

昌曲入命宮的女性, 容貌美麗, 身段不錯, 多才多藝, 縱然富貴, 亦主心思複雜好幻想, 與男性恐有感情糾葛. 入廟平常, 加吉曜富貴. 陷地逢擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 巨門, 天機, 七殺, 破軍, 貪野狼, 化忌等星衝破, 則下賤, 孤寒, 淫欲. 昌曲在丑未同度, 見太陽太陰, 為陰陽昌曲格, 不逢化忌, 煞曜不重, 則主富貴綿遠. 見魁鉞輔弼更吉, 出世榮華;天梁在丑未, 與昌曲同度, 聰明且有領袖之才;武曲貪野狼與昌曲同度, 為文武兼資;紫微破軍與昌曲同度, 主有相當強的創造力;天同巨門在丑未與昌曲同度, 主人好色喪志;天機在丑未與昌曲同度, 主人浮蕩;廉貞七殺與昌曲同度, 則流為虛浮, 皆非美格.

命宮在丑未, 為昌曲所夾時︰太陽太陰被夾主人富貴;天梁被夾主聰明睿智;天相被夾雖聰明但易東搖西擺, 見風使舵, 無一定主見;紫微破軍被夾, 氣質變為淳和;天府被夾則溫濃而明敏;天同巨門被夾則反成桃花;天機被夾流為機巧而非內才;廉貞七殺被夾則主人虛浮.

<文昌>陽金 金者, 氣硬, 重原則, 少變通, 直來直往. 屬陽, 重實質層面. 為模塊化的印刷金屬之象, 主科甲名聲, 有照章印製的意義.

發想文昌特性︰

文昌之科甲來自於抓到了學習的要領與照單全收的記憶模式(模塊化印刷的道理), 以致較易在考試中獲得良好的成績, 其原則性, 少變通及直來直往的直率式特性也是建立在上述的特性之上, 所以大家可以注意觀察一下文昌坐命或三方會文昌或大運逢文昌(尤其是化科者更為明顯)而至成績優良的人, 他們有個共同的特性, 就是讀書很容易讀到會考試的重點, 且記憶模式系采文字圖象的記憶法. 但因文昌的優異表現是記憶所致, 所以在理解力上就不見得會有很優秀的表現了.

主事︰

主專業知識, 喜坐命, 身宮. 【文昌是指專業知識的求取, 但因文昌是輔星, 須隨主星之特牲而獵取該主星之專業知識, 例如文昌與紫微同宮或會照, 則文昌便負責幫紫微習得 [統御領導] 的專業知識, 以便使紫微成為具專業知識的領導者, 不致被譏為外行領導內行. 】

特性︰

守人身命, 主幽閑儒雅, 清秀魁梧, 博聞廣記, 機變異常, 一舉成名, 披緋衣紫, 福壽雙全, 相貌清奇.

專長︰

博學廣記, 機變異常【對正規文史, 律法等須靠記憶的課程具過耳, 目不忘, 並能適時釋出為用的優點, 記憶力超強. 在廟旺且有強旺主星群的宮位, 若有廟旺的文曲星會入時, 昌曲的特性便能淋漓盡致的發揮;若落入陷宮或無主星同宮時, 其特性較難以有效的發揮】

會意︰

文昌代表腦中的記憶儲存信道與本體, 有如電腦之檔案儲存裝置. 當文昌化科時表示記憶體的收錄與釋出功能超強;當文昌化忌時表示管道受阻, 容量有限, 儲存與釋出功能不佳, 有如電腦塞車或當機.

文昌星

南斗五星, 五行屬辛陰金, 管科甲名聲, 為刀, 腳踏車, 主契約. 昌曲是臨時貴人. 為人耿直略孤僻, 有文藝才華, 有文者風范, 不會有風流現象. 廟巳酉丑, 旺申子辰亥, 利益亥卯未, 陷寅午戌. 廟地主才華, 陷地難顯功名小時不喜讀書或環境不好失學但聰明且散散的, 如然, 等到化科坐入或科照之年將為此付出代價.文昌星坐命的你, 長相很斯文, 舉止優雅有氣質, 給人一種溫文儒雅的感覺. 你的身上會有許多大小不等的痣.

你的思惟細膩, 思考能力強, 聰明, 臨場回應快, 口才好, 具有幽默感, 讀文昌星比較偏重思考, 故文昌坐命的你文筆佳, 甚至有文思泉涌, 神來之筆, 有利於寫作.

文昌斯科甲功名; 文曲主異途功名.

基本上二星星性有所不同, 文昌, 是屬於一種正式而據法律效用的憑証(畢業證書, 結婚證書, 房契, 股票……) .

文曲, 則是一種非正式的契約或是人際關係, 此二星如在本命中化忌而無煞有吉 多是指其人早年求學較為辛勞, 及後或許感情較為波折, 財官易犯小人(倒會, 違約, 跳票 ……等) 但這一類事件只要多加小心注意, 自然也就不會造成什麼損害.

但昌曲二星最忌與七殺, 破軍同行. 若化忌同處命宮, 多是一生辛勞, 貧窮……之命. 你適合從事文教事業, 尤其碰上紫微, 天府, 天梁, 太陽, 孤辰, 寡宿等 如果你的命宮有文昌+天空或地劫–表示你讀書讀的不好, 不會抓住重點念. 就沒有讀的優越條件了.

見昌曲在寅子, 喜文藝, 有修養, 但(若)見多煞, 才華不易發揮. 夫妻宮︰文昌入夫妻宮男命有吸引力, 有氣質, 玩弄風情. 感情隨心情之變化大, 有共同文藝氣息.

4.文曲︰

文曲(即文華)屬水, 北斗第四星, 主科甲星.

文昌代表文字, 文章, 文曲則代表口才, 術數. 唯天梁, 紫微, 天府等星曜見文曲始主聰明.

若昌曲齊會, 又有天才在命, 其人智能過人;見奏書, 博士, 大利考試;見龍池, 鳳閣, 則必有巧藝.

昌曲入命宮的女性, 容貌美麗, 身段不錯, 多才多藝, 縱然富貴, 亦主心思複雜好幻想, 與男性恐有感情糾葛.

入廟平常, 加吉曜富貴. 陷地逢擎羊, 陀羅, 火星, 鈴星, 巨門, 天機, 七殺, 破軍, 貪野狼, 化忌等星衝破, 則下賤, 孤寒, 淫欲.

昌曲在丑未同度, 見太陽太陰, 為陰陽昌曲格, 不逢化忌, 煞曜不重, 則主富貴綿遠. 見魁鉞輔弼更吉, 出世榮華;天梁在丑未, 與昌曲同度, 聰明且有領袖之才;武曲貪野狼與昌曲同度, 為文武兼資;紫微破軍與昌曲同度, 主有相當強的創造力;天同巨門在丑未與昌曲同度, 主人好色喪志;天機在丑未與昌曲同度, 主人浮蕩;廉貞七殺與昌曲同度, 則流為虛浮, 皆非美格.

命宮在丑未, 為昌曲所夾時︰太陽太陰被夾主人富貴;天梁被夾主聰明睿智;天相被夾雖聰明但易東搖西擺, 見風使舵, 無一定主見;紫微破軍被夾, 氣質變為淳和;天府被夾則溫濃而明敏;天同巨門被夾則反成桃花;天機被夾流為機巧而非內才;廉貞七殺被夾則主人虛浮.

<文曲>陰水 水者, 柔, 無固定形態, 隨著環境(器皿)變換其姿態. 屬陰, 主精神層面. 為無形的美感臨模之氣象, 主異路功名, 善於模仿氣質感受.

發想文曲特性︰

文曲與文昌的意義其實相近, 但文昌主陽的複製或印製, 文曲主陰的感覺模仿, 所以文曲之性在文藝上較易有良好的表現(科舉考試要靠記憶, 不靠感受的呈現), 而文藝中的琴曲, 書畫等多須靠美感贏得世人的肯定, 所以靠文曲的模仿能力, 很容易能學習到這類美的感受, 進而展現其成果. 文曲也有優異的記憶能力, 只是這種的優秀能力是用在感受的記憶上, 不似文昌是用在實質可見的文字圖象記憶. 且因為文曲很容易記憶情境與感受, 所以文曲會極易觸景生情而有了強說愁的現象, 讓人覺得多愁善感了.

主事︰

文曲與文昌同樣是聰明才智的象徵, 文昌偏重於刀筆功名, 典章制度, 文喜契據方面, 較屬於經世致用的理性學術追求;文曲則偏重於詩詞歌賦, 琴棋書畫等方面的才藝研討, 較屬於生活情趣的感性內涵充實. 爾今民風大開, 學術多元化, 昌曲皆更有機會展現其才智.

特性︰

守身命, 作科第之客, 桃花浪暖, 一躍龍門. 文曲因所喜愛的學術較為感唯, 俊雅磊落, 口才便佞是文曲的特性.

專長︰

文曲對怡情養性方面的學術, 較有用心投入的意愿和興趣, 比文昌更具博聞強記與機變的專長, 其所吸收儲存的學術博而雜, 但卻能適時釋出為用, 尤其在廟旺的宮位且有強旺的主星群坐守時, 其專長更能有效的發揮.

會意︰

若說文昌是腦中記憶儲存信道與本體的話, 則文曲可說是壓縮後的記憶儲存體, 能收錄更多的檔案, 且是收放自如. 當文曲化科時, 其收錄功能超強, 收放也暢行無止, 但當文曲化忌時, 管道受阻, 容量也雜亂無章, 難以有效收錄與運用.

文曲星

北斗四星, 五行屬癸陰水, 是天權伐星. 附帶性質. 主天理, 檔案文書, 證書, 支票, 管科甲名聲, 文墨官場, 功名, 文雅風騷. 主口才音樂, 星相醫理, 例如偏印走偏鋒較無文人風范, 但亦性磊落, 口舌狂.

廟子丑辰巳酉, 旺卯未亥, 平寅申, 陷午戌. 聞一知十口才佳, 加會桃花則破耗不免. 口才與精神思想很靈感, 感情, 金錢.

與文昌星非常類似的性質, 都是學習星, 但文昌星偏於正統學習, 而文曲星則偏於才藝方面.

在五行中為陰水, 故帶桃花性, 不宜與其它桃花星或喜訊星同宮, 如果同宮不但會加重其桃花氣而且還會招蜂引蝶, 但若沒有與桃花星同宮, 則文曲坐命者是很風雅, 浪漫的人.

文曲星在命宮的現象 如果你是女生而文曲星在命宮–對你比較不利, 因為你可能會有水性楊花之現象.

看你的字寫的好看不好看 如果你的命宮有文曲星+鸞, 喜–表示你的字寫的很好看.

如果你的命宮有文曲星+巨門–表示你的字寫的不好看.

如果你的命宮有文曲+陰煞–表示你的筆記本或書本會弄得很臟.

如果你的命宮有文曲+廉貞–表示你的字寫的字寫的小小的.

見昌曲在寅子, 喜文藝, 有修養, 但(若)見多煞, 才華不易發揮.

夫妻宮︰

文曲入夫妻宮感情初期甜蜜, 易情緒化. 文曲化忌居丑未宮, 如星性組合不佳, 逢煞星而離異時, 恐有拖拉之象.

補充資料

左輔星

左輔星屬土, 南北斗善星佐帝令, 尤佳, 若府相機昌貪狼武曲會, 更右弼同垣富貴不小, 貴財宮雙美, 若見羊陀火忌中局, 旺宮有暗痣, 三殺如陷地, 加巨門七殺天機下局. 女命, 會吉星, 旺夫益子, 僧道清潔.

入男命吉凶訣:

左輔尊星能降福﹐風流敦厚通今古﹐

紫府祿權貪武會﹐文官武職多清貴.

羊陀火鈴三方照﹐縱有財官非吉兆﹐

廉貞破巨更來沖﹐若不傷殘終是夭.

入女命吉凶訣:

女逢左輔主賢豪﹐能幹能爲又氣高﹐

更與紫微天府合﹐金冠封贈過滔滔.

火陀相會不爲良﹐七殺破軍壽不長﹐

只可偏房方富足﹐聰明得寵過時光.

右弼星

右弼星屬土, 南北斗善星佐帝令, 入廟, 厚重清秀耿直, 心懷寬恕好施, 計有機謀, 諸宮降福四墓尤佳, 若會紫微相昌曲終身福壽, 若與諸殺同纏及羊陀火忌沖合者, 則福薄亦不爲凶, 有暗痣斑痕傷殘帶疾. 女命, 會吉星, 旺夫益子, 僧道清潔.

入男命吉凶訣:

右弼天機上宰星﹐命逢重厚最聰明﹐

若無火忌羊陀會﹐加吉財官冠世英.

右弼尊星入命宮﹐若還殺湊主常庸﹐

羊陀空劫三方湊﹐須知帶疾免災凶.

左輔, 右弼: 吉助力 (雙星同見, 助力不絕);會見凶星也不會助紂為虐.

天魁星,天鉞星

魁鉞命身限遇昌, 常人得此足錢糧,

官員遇此高遷擢, 必定當年面帝王.

天乙貴人衆所欽, 命逢金帶福彌深,

飛騰名譽人爭慕, 博雅皆通古與今.

天魁: 好之助力 (明助), 代表男性 (機遇) .

天鉞: 好之助力 (暗助), 代表女性 (機遇) .

文昌星

文昌星屬金, 南北斗乃文魁星, 眉目清秀, 分明機巧, 多學多能, 會陽梁祿存財官昭著, 富貴先難後易, 陷地, 加羊火巧藝之人, 陷地獨守, 加殺擎羊陀鈴帶疾, 亦能延壽, 旺有暗痣, 陷有斑痕. 女命, 入廟, 平常, 加吉曜, 富貴, 陷地, 遇火羊巨機殺忌, 則下賤, 淫娼使婢.

文昌星入命在寅,午,戌宮, 陷地, 丁己甲庚生人, 財官格.

文昌星入命在申,子,辰宮, 得地, 癸庚甲生人, 貴格.

文昌星入命在巳,酉,醜宮, 入廟, 乙戊辛生人, 大貴.

文昌星入命在亥,卯,未宮, 利益, 乙戊生人, 財官格.

入男命吉凶訣:

文昌坐命旺宮臨﹐志大財高抵萬金﹐

文藝精華心壯大﹐須教平步上青雲.

文昌守命亦非常﹐限不夭傷福壽長﹐

只怕限沖逢火忌﹐須教夭折帶刑傷.

入女命吉凶訣:

女人身命值文昌﹐秀麗清奇福更長﹐

紫府對沖三合照﹐管教富貴著霞裳.

文昌女命遇廉軍﹐陷地擎羊火忌星﹐

若不爲娼終壽夭﹐偏房猶得主人輕.

文曲星

文曲星屬水, 北斗司科甲星, 與文曲逢吉, 主科第, 單居身命, 更逢惡殺湊合, 無名便佞之人, 喜六甲生人, 巳酉醜宮, 侯伯貴, 與貪狼火星同垣三合者, 將相之命, 武貞羊破殺狼居陷地, 則喪命夭折, 若與同梁武曲會旺宮, 聰明果決, 如羊陀火鈴衝破, 只宜空門, 旺有暗痣, 陷有斑痕. 女命, 入廟清, 陷地, 與巨火忌機會, 及貪狼破軍同垣衝破, 則下賤孤寒淫慾.

文曲星入命在寅宮, 平和, 午戌宮, 陷地, 甲庚生人, 財官格.

文曲星入命在申,子,辰宮, 得志, 丁癸辛庚生人, 福厚.

文曲星入命在巳,酉,醜宮, 入廟, 辛生人, 遇紫同, 大富貴.

文曲星入命在亥,卯,未宮, 旺地, 辛丙壬戊生人, 財官格.

入男命吉凶訣:

文曲守命最爲良﹐相貌堂堂志氣昂﹐

士庶逢之應福厚﹐丈夫得此受金章.

文曲守垣逢火忌﹐不喜三方惡殺聚﹐

此人雖巧口能言﹐惟在空門可遇貴.

入女命吉凶訣:

女人命裏逢文曲﹐相貌清奇多有福﹐

聰明伶俐不尋常﹐有殺偏房也淫欲.

文昌, 文曲: 智慧之星, 如見化忌, 可有精神, 心理方面之疾患, 或感情困擾.

文昌星

文昌星屬金, 南北斗文魁星是也, 主考試.

文昌星人, 眉清目秀, 分明機巧, 多學多能.

考試碰不到文昌星, 到廟裡拜是無用, 流年或小限有文昌星在命宮, 文昌帝君自然會讓您高中理想志願.

文昌星和太陽, 天梁, 祿存同宮, 必是有財有官光耀祖宗.

文昌星陷地加擎羊, 陀羅, 火星, 學一技之長會先難後易.

文昌星陷地同七殺, 擎羊, 陀羅, 鈴星, 雖帶疾病壽命也很長.

文昌星在旺地在身體某處有暗痣, 陷地則有斑痕.

文昌星陷地遇擎羊, 巨門, 天機, 七殺化忌則下賤淫娼奴婢.

文昌入男命【吉】訣: 文昌坐命旺宮臨, 志大財高抵萬金, 文藝精華心壯大, 須教平步上青雲.

文昌入男命【凶】訣: 文昌守命亦非常, 限不夭傷福壽長, 只怕限沖逢火忌, 須教夭折帶刑傷.

文昌入女命【吉】訣: 女人身命值文昌, 秀麗清奇福更長, 紫府對沖三合照, 管教富貴著霞裳.

文昌入女命【凶】訣: 文昌女命遇廉軍, 陷地擎羊火忌星, 若不為娼終壽夭, 偏房猶得主人輕.

文昌入大小限【吉】訣: 文昌之星最為清, 斗數之中第二星, 若遇太歲與二限, 士人值此占科名. 註: 太歲, 大小限, 流年和大小限逢文昌, 無殺星來沖, 考試必中.

文昌入大小限【凶】訣: 限遇文昌不得地, 更有擎羊陀羅火鈴忌, 官非口舌破家財, 未免刑傷多晦滯.

文曲星

文曲星屬水, 北斗司科甲級星, 和文昌一樣同主科第考試.

文曲星如果獨守命宮, 又遇煞星來相會, 便是善於諂媚阿諛奉承之人, 又是心術不正的人, 別以為看到文曲星就以為滿腹經綸, 有些高學歷老是在炫耀, 要看星辰的變化.

文曲星與貪狼火星同宮, 又有三合則是將相的命格.

文曲星在陷地有七殺破軍貪狼三星同宮又名為【殺破狼】在加上擎羊, 可能會喪命夭折.

文曲星有擎羊陀羅火星鈴星沖破, 只好入空門伴我佛.

文曲星在旺地在身體某處有暗痣, 陷地則有斑痕.

文曲入男命【吉】訣: 文曲守命最為良, 相貌堂堂志氣昂, 士庶逢之應福厚, 丈夫得此受金章.

文曲入男命【凶】訣: 文曲守垣逢火忌, 不喜三方惡殺聚, 此人雖巧口能言, 惟在空門可遇貴.

文曲入女命【吉】訣: 女人命裡逢文曲, 相貌清奇多有福, 聰明伶俐不尋常, 有殺偏房也淫慾.

文曲入大小限【吉】訣: 二限相逢文曲星, 士庶斯年須發福, 更添左右會天同, 財祿滔滔為上局.

文曲入大小限【凶】訣: 文曲限遇廉陀羊, 陷地非災惹禍殃, 更兼命裡星辰弱, 須知此歲入泉陣.

格局: 文桂文華, 九重貴顯. 如丑未二宮安命宮, 有化吉加拱照夾命宮是也.

格局: 左輔文昌會吉星, 尊居八座. 二星在坐命宮, 三方有吉星拱照, 加七殺天空地劫不能成格.

昌曲靈動力: 科名. 學問.

5.祿存︰

祿存屬土, 北斗第三星, 真人之宿, 主人貴爵, 掌人壽基.

祿存是一顆大吉星, 十二宮中皆為福論, 並有解厄製化之功.

祿存入命, 主人有肥胖的體態, 若獨守命宮, 臉呈圓形或方圓形, 身材稍高, 略胖或肥胖, 面色黃白.

祿存為羊陀所夾, 亦代表要賺取錢財, 必同時帶有是非與勞累. 天下間無唾手可得的正財.

祿存與紫微, 天相同度, 主權力;與太陽, 太陰同度, 主光輝;天府, 武曲主財, 天梁主蔭, 天同主福, 亦喜祿存同度增加福祿蔭庇之力.

祿存與天壽同在命宮, 往往長壽. 命無正曜得祿存獨守, 乃看財奴.

祿馬交馳格喜與昌曲同度, 可減少辛勞. 若天馬與火鈴同度, 主奔波;與陀羅同度, 為折足;與空曜同度, 則動而不實, 卻又不能不動.

除了命宮, 遷移宮之外, 財帛宮見祿馬亦主得遠方之財或動財, 田宅宮見祿馬主在遠方可置產業, 但夫妻宮祿馬則為重離輕別之兆.

雜論︰

羊陀必夾祿存. 祿存獨坐命宮, 主個性保守缺乏開創性. 可視為羊陀夾製之效果. 但若有其它星曜輔助, 則羊陀夾製可能不會影響大局, 譬如天馬可增加祿存的靈動, 形成<祿馬交馳>, 此時羊陀只是潛在威脅, 不必過慮. 另外像<陽梁昌祿>的強運, 也不懼羊陀相夾. 但若天梁遇祿存, 羊陀夾的效果將使人更心煩意亂. 光是”羊陀夾命”並不足以說明什麼, 還要看命宮的宮位及星情組何. 但一般來說小時後家裡管的比教嚴.

其實”羊陀夾命”不一定是不好, 若本命及三方強悍的話反可成助力祿存保守自律, 可避開誘惑, 免於墮落. 祿存宜會不宜自坐, 因羊陀夾, 受製於他人. 再說”祿存不宜自坐”, 我也沒看過古書有這種說法.

諸星問答論論祿存:”十二宮中惟身命田宅財帛為緊, 主富;居遷移則佳;與帝星守官祿宜子孫爵秩. “(卷一11頁), 自坐命身怎么不好?古文中只說祿存獨守命宮不好, 並沒有您那種說法.

祿存坐命必羊陀夾命, 但是只要祿存有力, 羊陀夾就沒什麼關係. 故古書只說:”羊陀夾忌為敗局”(卷三13頁), “祿存入命莫逢沖, 陀火交加福不全, 天機劫空忌相會, 空門僧道得清閑”(論命宮訣, 全書卷二16頁). 表示祿存坐命, 逢那些煞星就不好, 不逢就是祿存有力, 羊陀夾就沒什麼.

太微賦:”祿居奴僕縱有官也奔馳”, 我認為此”祿”應為祿存. 為何如此?試申論如下:<略,>綜合abc三點, 化祿這種小星曜單獨在奴僕宮, 實在沒什麼好強調的.

此”祿”為祿存也. 如果賦文的意義與我的解釋相同, 此”祿”字更表示”祿存”了. 因為祿存在奴仆宮時, 陀羅必在官祿宮, 此為”縱有官”略帶懷疑語句的原因;擎羊必在遷移宮, 這就是為什麼會奔馳. 我覺得”化祿”對武職者最有用的性質是”(化)祿為福德之神”(諸星問答論). 被人砍兩刀而不死, 不只是身體要好, 而且運氣要好(沒有砍到要害).

所以全書詮釋”火(鈴)貪”, “武曲七殺”(全書卷一23頁武職論), “破軍入廟(子午)”(卷二15頁與卷三23頁)等武貴格局, 都強調要有化祿(福德之神)或祿存(掌人壽基與降福消災, 見諸星問答論)或化權(掌判生殺之神與掌握兵符, 見諸星問答論與卷二20頁) .

我認為化祿的重要性是這樣的. “富貴”之原因還是在這些武職格局本身的沖鋒奮鬥性, 化祿或祿存只是讓他們在冒險時不要死得太快. 運氣再好, 冒險久了也是容易死掉, 所以不耐久.

羊陀所夾制的宮位, 有些甚麼特性呢? 不外乎是小心, 謹慎, 保護,戒懼, 如臨深淵, 如履薄冰的心態. 當主星強旺時, 即是小心謹慎, 保守穩重; 當主星陷弱或無主星時, 反而有放不開, 畏懼, 退縮之缺點, 或者說保護自己過度, 反而給自己帶來太大的壓力. 更甚者, 夾的是忌煞之流, 在個性上除了放不開之外, 還會缺乏自信, 容易感受到四面八方所加諸之壓力, 隨時喘不過氣來, 感覺好像將粉身碎骨… .

夫妻宮︰祿存居夫妻, 老婆家較遠, 能得妻財. 祿存入夫妻, 官祿宮化祿來照, 再逢桃花星或煞星, 則恐易有二婚.

補充資料:

祿存星

祿存星北斗司爵位貴星, 也主財庫, 為人持重老成, 心慈仁愛, 耿直聰明機變.

祿存星多學多藝多才多能, 命宮遇祿存星主富貴, 讀書人有名聲.

祿存星喜和紫微, 天府, 天相, 天同, 天梁, 太陰, 太陽, 武曲諸星同宮.

祿存星不喜歡和火星鈴星天空地劫沖照為下局.

祿存星在命宮主官祿, 在田宅宮主福報. 男命有雄志, 女命則清白秀麗.

祿存入男命【吉】訣: 人生若遇祿存星, 性格剛強百事成, 官員遷兮昌曲會, 滔滔衣祿顯門庭.

祿存入男命【凶】訣: 祿存守命莫逢沖, 陀火交加福不全, 天機空機忌相會, 空門僧道得清閑.

祿存入女命【吉】訣: 女命若遇祿存星, 紫府加臨百事寧, 更遇同貞相湊合, 必然註定是夫人.

祿存入女命【凶】訣: 祿存入命陷宮來, 空劫鈴火必為災, 若無吉曜來相湊, 夫婦分離永不諧.

祿存入大小限【吉】訣: 祿存主限最為良, 做事求謀盡吉詳, 仕祿逢之多轉職, 庶人遇此足錢糧.

祿存入大小限【吉】訣: 祿存主限壽延長, 做事營謀萬事昌, 更有科權兼左右, 定知此限富倉廂.

祿存入大小限【吉】訣: 祿存祿主多富足, 婚姻嫁娶添嗣續, 更兼科祿又同宮, 必主榮華享厚福.

祿存入大小限【凶】訣: 祿存交馳限步逢, 最怕劫空相遇同, 更兼太歲惡星沖, 限倒其年入墓中.

祿存星

祿存星屬土, 北斗司爵貴星, 持重心慈, 耿直有機變, 多學多能, 命遇主富貴, 文人有聲名, 諸宮降福消災, 棄祖重拜父母, 喜紫微府相同梁日月武曲同宮爲妙, 單守命身看財之庫, 怕火鈴空劫沖照, 下局巧藝多精之人, 陷地, 滅福, 在命宮官祿田宅爲福. 女命, 清白秀麗, 有男子之志.

入男命吉凶訣:

人生若遇祿存星, 性格剛強百事成,

官員遷兮昌曲會, 滔滔衣祿顯門庭.

祿存守命莫逢沖, 陀火交加福不全,

天機空劫忌相會, 空門僧道得清閒.

入女命吉凶訣:

女命若遇祿存星, 紫府加臨百事寧,

更遇同貞相湊合, 必然註定是夫人.

祿存入命陷宮來, 空劫鈴火必爲災,

若無吉曜來相湊, 夫婦分離永不諧.

祿存星

* 陰陽五行: 陰土《陰者執著, 小心謹慎, 聽令行事, 士者乃谷中之土, 須有愚公之志, 方熊添谷為山, 添海造陸. 》

* 化氣: 富貴星《祿存乃北斗掌祿之星, 旺宮逢之愈旺, 弱宮逢之辛苦求財, 若成凶格則易破財. 因而僅能說有機會成為富貴, 行運若逢吉化, 才有機會富貴, 若忌煞引爆凶格, 破敗無疑. 》

* 主事: 祿, 喜居身命, 官祿宮《祿存之祿乃是長期勤儉, 累積所得, 祿存之性較為拘謹小心, 守成, 喜於穩定中進財, 因而不喜投機冒險. 不投機, 不冒險, 財富累積較慢, 但也較不易損財, 就算損財, 數目也不會太大. 命身, 官祿宮若有祿存, 再經行運吉化, 升官發財乃運中之事耳;若會忌, 只要不成凶格, 雖較辛苦, 無大礙. 》

* 斗分: 北斗第三 [司爵], [掌祿] 之星《命身三方只要有生年雙祿之一, 行運若再逢祿權吉化, 便見成績, 升官發財此運中. 較之命身三方無祿者, 更易於加官晉爵. 》

* 特性: 若獨居命宮而無吉化, 看財奴耳. 逢吉逞其權, 遇惡敗其跡, 最嫌落於陷空, 不能為福, 更湊火鈴空劫, 巧藝安身, 蓋祿爵當得勢而享之《祿存有逢強旺主星又得吉化時, 逞其權祿的特性, 若遇凶星或落於陷空之地, 則破敗不能為福, 若與火鈴空劫同宮, 僅能巧藝安身, 辛苦求財. 由此可知加官晉爵須強旺主星群為伍, 又須逢吉星, 得吉化才行;若處凶宮又逢忌煞擾之, 必破敗. 》

* 專長: 主人貴爵, 掌人壽基, 帝相扶之施權, 日月得之增輝, 天府武曲為厥職, 天梁天同共其祥.

* 會意: 祿存乃俸祿之儲存累積, 俸祿必須扣除生活必須之結餘, 才能儲存, 因而要累積致富, 須省吃儉用和長久的儲蓄習慣才行.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button