Tử vi

Tam tài thiên – địa – nhân (minhgiac)

Xưa này tôi vẫn nghe tới nhiều vị từ cổ đến kim trên diễn đàn này cứ nhắc tới ” thiên địa nhân mệnh” trong vấn đề vấn số rồi mang các các học thuyết của sử người “trung châu phái” gì đó để đưa cách vận dụng tìm thiên thời địa lợi nhân hòa trong một lá số tức thiên mệnh tại mệnh. địa mệnh tại thân địa cục và nhân mệnh khỏi địa phúc cục! tuy tôi không có sách vở không nghin cứu về cách thức đó và cũng không đủ trình độ để đánh giá giá trị của học thuyết này! và đó sẽ là cảm nhận cũng như đánh giá của người đọc sẽ là câu chả lời khách quan nhất!

Tôi là người việt học tử vi việt và hấp thụ ý tứ của tử vi việt. cũng đắn đó trước khi viết chủ đề này, sợ những dè bủi, sợ những điều tai tiếng không hay và nhất là “thị PHI” nhưng thiết nghĩ điều đáng làm thì nên làm! hy vọng sự chia sẻ này của tôi đem lại một góc nhìn mới về môn tử vi này.

Nguồn gốc và nguyên lý hình thành tử vi thì hình như còn rất mơ hồ và nhiều điều chưa hề được làm sáng tỏ. có lẽ chúng là những những người bình dân học dị, chúng ta khó mà hiểu được!

Bạn đang xem: Tam tài thiên – địa – nhân (minhgiac)

Tử vi là một môn tinh đẩu học dựa vào các yếu tố ngày tháng năm sinh mà lập nên lá số bằng những cách thức, quy ước (rất khó hiểu) nhằm mục đích đem ra một cái nhạn định và hướng đi, môi trường hoàn cảnh của một nhân mệnh. Nó là một môn về ” nhân học” tôi tạm thời định nghĩa như thế.

Vậy ta tự hỏi tại sao nó là một nhân quan học? trả lời câu hỏi này chúng ta phải quay về cái triết lý cố xua ” thiên khai ư tý, địa khai ư sửa, nhân khai ư dần” vậy có ai đã thắc mắc là tại sao khi lập mệnh người ta phải khởi nguyệt kiến từ dần chưa? đó là lý do! vậy sẽ có ai hỏi là vậy địa và thiên thời mệnh ở đâu ? xin thưa cũng không có gì là khó phân định!

_ khởi dần cho nhân mệnh!

_ khởi sửu cho địa mẹnh

_ khởi tý cho thiên mệnh

Dù trong bất trường hợp nào chúng ta khong thoát khởi quan niêm ” tam tài” thiên địa nhân vậy”. cũng như con người không thể tách khỏi trời và đất được nó là một tổng thể hòa và hóa hợp với nhau mà vạn vật được sinh xôi và phát triển được. người xưa nói có “thiên thời địa lợi nhân hóa “mới tạo nên thời thế người ứng với thiên thời thì sáng lập được cơ nghiệp, người chiếm được địa lợi thì nắm được bá vương, người giữ được nhân hòa thì thành sự nghiệp” 

———————-

Theo mô hình Thiên –Địa –Nhân của con người trên ls tv thì Tài Thiên ,biểu diễn Can chi năm sinh ,tức vòng Thái Tuế và vòng Lộc Tồn ,Tài Địa biểu diễn bằng Tháng ,Giờ ,tức cung an mệnh ,hay vòng tràng sinh Cục ,Tài Nhân –biểu diễn do Ngày sinh bằng Vòng Chính tinh .

Đắc Thiên Thời là đắc Vòng Thái Tuế và đắc vòng Lộc tồn,

Địa lợi là đắc vòng tràng sinh ,từ sinh đến vượng .

Nhân hòa :là Vòng chính tinh ,mà chính tinh đắc địa trở lên

(tuvinut)

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tam tài thiên - địa - nhân (minhgiac)

Xưa này tôi vẫn nghe tới nhiều vị từ cổ đến kim trên diễn đàn này cứ nhắc tới ” thiên địa nhân mệnh” trong vấn đề vấn số rồi mang các các học thuyết của sử người “trung châu phái” gì đó để đưa cách vận dụng tìm thiên thời địa lợi nhân hòa trong một lá số tức thiên mệnh tại mệnh. địa mệnh tại thân địa cục và nhân mệnh khỏi địa phúc cục! tuy tôi không có sách vở không nghin cứu về cách thức đó và cũng không đủ trình độ để đánh giá giá trị của học thuyết này! và đó sẽ là cảm nhận cũng như đánh giá của người đọc sẽ là câu chả lời khách quan nhất!

Tôi là người việt học tử vi việt và hấp thụ ý tứ của tử vi việt. cũng đắn đó trước khi viết chủ đề này, sợ những dè bủi, sợ những điều tai tiếng không hay và nhất là “thị PHI” nhưng thiết nghĩ điều đáng làm thì nên làm! hy vọng sự chia sẻ này của tôi đem lại một góc nhìn mới về môn tử vi này.

Nguồn gốc và nguyên lý hình thành tử vi thì hình như còn rất mơ hồ và nhiều điều chưa hề được làm sáng tỏ. có lẽ chúng là những những người bình dân học dị, chúng ta khó mà hiểu được!

Tử vi là một môn tinh đẩu học dựa vào các yếu tố ngày tháng năm sinh mà lập nên lá số bằng những cách thức, quy ước (rất khó hiểu) nhằm mục đích đem ra một cái nhạn định và hướng đi, môi trường hoàn cảnh của một nhân mệnh. Nó là một môn về ” nhân học” tôi tạm thời định nghĩa như thế.

Vậy ta tự hỏi tại sao nó là một nhân quan học? trả lời câu hỏi này chúng ta phải quay về cái triết lý cố xua ” thiên khai ư tý, địa khai ư sửa, nhân khai ư dần” vậy có ai đã thắc mắc là tại sao khi lập mệnh người ta phải khởi nguyệt kiến từ dần chưa? đó là lý do! vậy sẽ có ai hỏi là vậy địa và thiên thời mệnh ở đâu ? xin thưa cũng không có gì là khó phân định!

_ khởi dần cho nhân mệnh!

_ khởi sửu cho địa mẹnh

_ khởi tý cho thiên mệnh

Dù trong bất trường hợp nào chúng ta khong thoát khởi quan niêm ” tam tài” thiên địa nhân vậy”. cũng như con người không thể tách khỏi trời và đất được nó là một tổng thể hòa và hóa hợp với nhau mà vạn vật được sinh xôi và phát triển được. người xưa nói có “thiên thời địa lợi nhân hóa “mới tạo nên thời thế người ứng với thiên thời thì sáng lập được cơ nghiệp, người chiếm được địa lợi thì nắm được bá vương, người giữ được nhân hòa thì thành sự nghiệp” 

———————-

Theo mô hình Thiên –Địa –Nhân của con người trên ls tv thì Tài Thiên ,biểu diễn Can chi năm sinh ,tức vòng Thái Tuế và vòng Lộc Tồn ,Tài Địa biểu diễn bằng Tháng ,Giờ ,tức cung an mệnh ,hay vòng tràng sinh Cục ,Tài Nhân –biểu diễn do Ngày sinh bằng Vòng Chính tinh .

Đắc Thiên Thời là đắc Vòng Thái Tuế và đắc vòng Lộc tồn,

Địa lợi là đắc vòng tràng sinh ,từ sinh đến vượng .

Nhân hòa :là Vòng chính tinh ,mà chính tinh đắc địa trở lên

(tuvinut)

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button