Tử vi

TAM THAI BÁT TỌA

Tam thai Bát toạ theo các lý thuyết gia Trung Quốc mang một đặc điểm phải tựa vào sao khác thì mới thành lực lượng, nếu đứng một mình vô giá trị.

Giá trị của Thai Tọa là làm cho địa vị tài sản sự nghiệp thêm danh vọng và ổn định. Kinh nghiệm thấy khi Tam Đài Bát Tọa vào mệnh thường được sinh ra trong gia cảnh khấm khá. Vào cung phu thì nhà vợ giàu.

Thai Tọa cần Xương Khúc,Quang Quí, Long Phượng, Thai Phụ, Phong Cáo và tựa vào Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương (cho người sinh ban ngày), Thái Âm (cho người sinh ban đêm).

Bạn đang xem: TAM THAI BÁT TỌA

Thai Toạ hội hợp Tử Vi Thiên Phủ Thái Dương Thái Âm chủ về quý hiển, gặp Thiên Lương không thích hợp

Thai Toạ hội cung Phụ Mẫu, gặp chính diệu cát, chủ về gia thế cao quý, xuất thân trâm anh thế phiệt. Nếu tinh hệ chính diệu không cát tường, lại gặp sao lẻ phụ tá, hoặc các sao đào hoa bay đến, chủ về cha mẹ tái hôn hoặc có tình nhân

Thai Tọa gặp lưu niên Thái Tuế tạo ra thanh thế cho năm ấy

Tam Thai hội hợp cùng cát diệu

Thời một phen dưỡng dục nên người

Giáp Thai giáp Tọa thanh phận tảo vinh

(Mệnh giáp Thai Tọa thành công sớm, câu này không lấy gì làm chính xác)

Thai Tọa Phong Cáo hiển ấm thừa quang

(Mệnh có Thai Tọa Phong Cáo thì được hưởng phúc lộc của tổ phụ)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TAM THAI BÁT TỌA

Tam thai Bát toạ theo các lý thuyết gia Trung Quốc mang một đặc điểm phải tựa vào sao khác thì mới thành lực lượng, nếu đứng một mình vô giá trị.

Giá trị của Thai Tọa là làm cho địa vị tài sản sự nghiệp thêm danh vọng và ổn định. Kinh nghiệm thấy khi Tam Đài Bát Tọa vào mệnh thường được sinh ra trong gia cảnh khấm khá. Vào cung phu thì nhà vợ giàu.

Thai Tọa cần Xương Khúc,Quang Quí, Long Phượng, Thai Phụ, Phong Cáo và tựa vào Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương (cho người sinh ban ngày), Thái Âm (cho người sinh ban đêm).

Thai Toạ hội hợp Tử Vi Thiên Phủ Thái Dương Thái Âm chủ về quý hiển, gặp Thiên Lương không thích hợp

Thai Toạ hội cung Phụ Mẫu, gặp chính diệu cát, chủ về gia thế cao quý, xuất thân trâm anh thế phiệt. Nếu tinh hệ chính diệu không cát tường, lại gặp sao lẻ phụ tá, hoặc các sao đào hoa bay đến, chủ về cha mẹ tái hôn hoặc có tình nhân

Thai Tọa gặp lưu niên Thái Tuế tạo ra thanh thế cho năm ấy

Tam Thai hội hợp cùng cát diệu

Thời một phen dưỡng dục nên người

Giáp Thai giáp Tọa thanh phận tảo vinh

(Mệnh giáp Thai Tọa thành công sớm, câu này không lấy gì làm chính xác)

Thai Tọa Phong Cáo hiển ấm thừa quang

(Mệnh có Thai Tọa Phong Cáo thì được hưởng phúc lộc của tổ phụ)

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button