Tử vi

Tản mạn về Tử vi đẩu số

Bản dịch:

Tử vi đẩu số

Tử vi đẩu số làm một loại tinh mệnh thuật, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học trung tâm một loại. Cho rằng nhân sinh ra thì số tử vi quyết định con người khi còn sống, tức người số phận . Cho rằng các loại tinh diệu đối số mạng của người có riêng liên quan, hay bởi vì tinh diệu án nhất định thứ tự xuất hiện, tương ứng nhân cứ dựa theo cái này thứ tự tiếp thu tinh diệu mang tới ảnh hưởng. Mà phân tích nhân sinh ra thì số tử vi có thể phán đoán nhân bản thân

Bạn đang xem: Tản mạn về Tử vi đẩu số

Tử vi đẩu số làm một loại tinh mệnh thuật, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học trung tâm một loại. Cho rằng nhân sinh ra thì số tử vi quyết định con người khi còn sống, tức số mạng của người. Cho rằng các loại tinh diệu đối số mạng của người có riêng liên quan, hay bởi vì tinh diệu án nhất định thứ tự xuất hiện, tương ứng nhân cứ dựa theo cái này thứ tự tiếp thu tinh diệu mang tới ảnh hưởng. Mà phân tích nhân sinh ra thì số tử vi có thể phán đoán nhân bản thân vận mạng thật xấu và thời gian trình tự. Bởi vì ở nơi này số tử vi phân tích hệ thống lý dĩ tử vi tinh là chư tinh đứng đầu, vì vậy thuật danh ‘Tử vi đẩu số’.

Tử vi đẩu số, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học là tối trọng yếu chi một trong. Nàng là dĩ nhân ra đời năm, nguyệt, nhật, thì xác định mười hai cung vị trí, cấu thành mệnh bàn, kết hợp các cung tinh đàn tổ hợp, khiên hệ chu dễ quẻ hào, lai dự đoán một người danh viên nước chảy, cát hung họa phúc.

Tương đối vu tứ trụ thôi mệnh mà nói, kỳ sâu xa hơi sớm, mà vừa đồng nguyên mà phân lưu, cho nên tịnh xưng là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học hai đại phái; hơn nữa tử vi đẩu số thôi mệnh thuật ký có đạo gia vũ trụ quan sắc thái thần bí, vừa có chú trọng hoàn cảnh xã hội, nhân tế quan hệ cận đại hàm ý, ở Trung Hoa Trung Quốc thần bí văn hóa trung tâm đứng thẳng xuất chúng, danh liệt “Ngũ đại thần sổ” đứng đầu, được xưng “Đệ nhất thiên hạ thần

Đặc điểm

1, có thể đem số mạng của người hung cát, giá cả thế nào hưu cữu làm ra nói cụ thể minh cập năng lượng trạng thái chuyển hóa đường nhỏ càng thêm rõ ràng mà không phải là trừu tượng nắm chặt.

2, tử vi đẩu số đi qua mệnh bàn mười hai cung, hệ thống mà toàn diện dự đoán một người cả đời rắc rối phức tạp quan hệ giữa người với người và cá nhân tao ngộ, ăn khớp hệ thống nghiêm mật, ký tương đối dễ, thể thức hóa, vừa biến hóa diễn dịch, vừa khá cao sổ lý tính và khắc sâu tính.

3, tử vi đẩu số mười tám tinh bản chất và bầu trời tinh thần không có quá lớn quan hệ, kỳ hàm nghĩa cuối nhu đi qua thực tiễn nghiệm chứng từng bước minh xác.

4, tử vi đẩu số lưu phái đông đảo, nói rõ tử vi đẩu số lý luận hệ thống vẫn không được thành thục, tử vi đẩu số nghiên cứu lĩnh vực còn không có hình thành chân chính chính xác mà lại không có có thể cãi lại lý luận cơ sở.

Chính vì vậy, loại này dự đoán phương pháp cũng không phải là trên giang hồ dốt đặc cán mai bốc người hoặc manh người có thể bấm ngón tay suy tính, ăn nói lung tung, ở dân gian không bằng tứ trụ lưu hành, trái lại giảng, cũng chính vì vậy, tử vi đẩu số tài ít một chút tục tằng tính, mê hoặc tính, mê tín tính, kèm theo thế giới tính “Kinh dịch nhiệt”, “Mệnh lý nhiệt”, “Tin tức dự đoán nhiệt” không ngừng hình thành cao trào, ở hiện đại văn minh trình độ khá cao thai, cảng, Đông Nam Á to như vậy úy nhiên thành phong.

Nguồn nước và dòng sông

Tử vi đẩu số tục truyền thuyết ước chừng là ở Bắc Tống thời kì, do đạo gia một vị nhân vật trọng yếu Trần Đoàn (trần hi di) phát ra minh. Tử vi đẩu số tiền thân là “Thập bát phi tinh”, đẩu số lược vãn vu năm sao thuật sản sinh, khoảng chừng và tử bình thuật (bát tự, tứ trụ) đồng thời, tằng đã bị Ấn Độ chiêm tinh thuật ảnh hưởng. Lịch đại nghiên cứu đẩu số sáng tác so sánh với thật to ít hơn so với bát tự, bởi vậy đẩu số nguồn nước và dòng sông và truyền thừa tình huống, bởi tư liệu khuyết thiếu mà không rõ lắm tích.

Điển tịch

Bởi đẩu số không bằng bát tự công khai, nghiên cứu đẩu số người đó tương đối hơi ít, lưu lại sáng tác thì càng ít. Hiện nay tương đối lưu hành đẩu số điển tịch là khoảng chừng 200 năm trước <đẩu số toàn thư> và <đẩu số toàn tập>, còn có một chút trứ danh phú văn, như , các loại. Ở một ít Hương Cảng người hiện đại đẩu số sáng tác trung tâm, tương đối hệ thống và quy phạm chính là dân quốc thời kì lục bân triệu , mở quyển và thế kỷ trước 90 niên đại vương đình chi . Tử vi đẩu số ở đại lục một đoạn thời gian trong vòng bởi các loại nguyên nhân đã từng có quá nghiên cứu phay đứt gãy, theo cải cách mở ra tiến hành, một ít Hương Cảng thuật số nhà đẩu số sáng tác chảy vào đại lục, cực lớn chạm vào đại lục tử vi đẩu số nghiên cứu phát triển.

Phân công

Hiện nay (2008 năm) đẩu số phái có thể chia làm hai đại chủ lưu: Nhất này đây tinh diệu giải độc là việc chính, gọi chung là tam hợp phái; một … khác thì dĩ tứ hóa giải độc là việc chính, gọi chung là tứ hóa phái. Tinh diệu giải độc là việc chính trung tâm vừa dĩ Trung Châu tinh hệ nhất hệ thống, dĩ mười bốn chủ tinh sở cấu thành sáu mươi tinh hệ, đây đó cho nhau can thiệp sở sinh cát hung hỗ ứng với, trải qua chỉnh lý thành là nói lý lẽ căn cứ. Tứ hóa giải độc là việc chính trung tâm vừa dĩ khâm thiên tứ hóa lớn nhất nghiêm cẩn, dĩ tử vi tinh thần là trải qua, phi tinh tứ hóa thành vĩ, tương hỗ đối đãi, lá mọc cách thể dụng, kỳ nói lý lẽ căn cứ <đẩu số bí nghi>. Hai đại phái đều đối tử vi đẩu số có điều cống hiến, người trước tương toàn thư trung tâm ngôi sao tính giải độc dĩ hiện nay nhân của xã hội phong tục gia dĩ tu chỉnh, mà không lưu sinh bát cổ; hậu người quy nạp tử vi đẩu số của cấu thành lý luận, gia dĩ thuyết minh, cố kỳ đầu đuôi.

Chủ yếu lưu phái

Nhất, tam hợp phe phái

1, Trung Châu phái:

Khởi nguyên ở Lạc Dương, tổ sư là bạch ngọc thiền và ngô cảnh loan, có người nói, mỗi đời chỉ lấy một đệ tử khẩu thuật tương truyền. Thẳng đến vương đình chi tiên sinh công khai sở học sau đó, tài mệnh danh là Trung Châu phái. Ở vương đình chi tiên sinh trước, có lục bân triệu tiên sinh giá một chi nhánh, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, Trung Châu phái cũng chia làm hai phái.

Tuy rằng vương đình chi tiên sinh phát biểu trôi qua nghiên cứu và sáng tác đều tương đối nhiều, nhưng tiên hữu nghe nói có đả trứ “Vương đình chi Trung Châu phái” truyền thụ đi ra phát biểu và luận mệnh. Trái lại lục bân triệu tiên sinh nhất mạch truyền thụ tương đối rộng là hiểu biết. Nhưng vô luận như thế nào, học tập tử vi đẩu số người đó, đại thể đối vương đình chi tiên thư không xa lạ gì, tiến tới nhận thức Trung Châu phái học thuyết.

Ở Hương Cảng nhất nhân sở quen biết tử vi đẩu số phe phái có nhị. Lục bân triệu tiên sinh dĩ sở thừa truyền 『 gia truyền khâm thiên giám bí kíp 』 được ca ngợi, mà vương đình chi tiên sinh thì dĩ 『 tử vi tinh bí quyết 』 hưởng dự nổi danh. Nhưng nhân vị nghe nói có những người khác năng lực chính mình giá lưỡng bản công bố là miệng miệng tương truyền bí cập, ngoại giới chỉ có thể từ bọn họ sáng tác trung tâm ếch ngồi đáy giếng.

Trung Châu phái trứ nặng tinh diệu thiên phú và tinh tình cách cục, luận mệnh yêu cầu suy lý năng lực. Ví dụ như, một loạt tinh cân lánh một loạt tinh đụng với, sẽ sản sinh biến hóa; luận mệnh cách hay từ nơi này ta thay đổi hắn trung tâm thôi diễn đi ra.

Tổng quát mà nói, Trung Châu phái lý luận là tương đối tiếp cận truyền thống “Toàn thư” và “Toàn tập” chờ sách cổ học phái. Nhưng vương đình chi tiên sinh nhất phái ngoại trừ đối tinh _ tinh tình có canh xâm nhập nghiên cứu ngoại, đối tứ hóa vận dụng cũng bỉ truyền thống cách dùng canh đa thải đa tư.

Ngoại trừ tinh hệ hỗ thiệp ở ngoài, canh, mậu và nhâm làm sao Tứ hóa cũng cùng truyền thống có chỗ bất đồng, mà ở lưu niên chư tinh như: Lưu xương khúc, hồng loan, dương đà và lộc mã các loại vận dụng lên, cũng đều là biệt cây nhất cách.

2, tử vân phái

Tử Vân tiên sinh tiên bái lão sư họ Hà môn hạ, cập sau lại bằng tạ trứ cá nhân nỗ lực, nghèo ba mươi năm xác minh và nghiên cứu, tự thành nhất phái. Phát biểu sáng tác cũng tương đương khả quan.

Tử Vân tiên sinh tự nghĩ ra tam đại luận, thái tuế nhập quái luận, thái tuế cung vị chờ lý luận. Trong đó thái tuế nhập quái pháp tinh bàn hỗ động là chưa từng ở truyền thống tử vi đẩu số xuất hiện qua, nhưng ở truyền thống phi tinh phái tử vi đẩu số trung tâm có truyền lưu. Sở dĩ tử vân phái lý luận, có vừa nói là hắn tự nghĩ ra, cũng có vừa nói là hắn tá phái khác bí truyền gia dĩ thay đổi. Vô luận như thế nào, kỳ phe phái lý luận kỳ thực đều là thành lập sinh truyền thống “Toàn thư” và “Toàn tập” thượng

3, hiện đại phái

Hiện đại phái nhân vật đại biểu là liễu vô cư sĩ. Liễu vô cư sĩ bản là tử vân môn hạ, nhưng để kiên trì mình lý niệm mà tự lập môn hộ. Nhất cửu bát năm năm tháng tư khởi, cùng hứa hưng trí tiên sinh, tuệ canh thuật sĩ, lạc thác sinh, Quách tiên sinh, thái quân siêu, phố giang đăng chi, nam ngư và phi vân cư sĩ chờ người, xuất bản liễu thất bản “Hiện đại tử vi”, từ nay về sau “Hiện đại phái” tên bất hĩnh nhi tẩu.

Hiện đại phái liễu vô cư sĩ phản đối “Tử bình hợp tố”, đề xướng “Tử bình về tử bình, đẩu số về đẩu số” . Phản đối dẫn vào thần sát và quan sát chờ tiến nhập đẩu số, và kỳ sư tử vân “Tập các gia to lớn thành” lý niệm rất không cùng. Nhưng cũng bởi vì hắn loại này kiên trì, đưa tới rất nhiều người ủng hộ. Cân vương đình chi như nhau, liễu vô cư sĩ rất nóng trung sinh bình chú sách cổ, cho rằng tử vi đẩu số tinh yếu, đều ở tiền nhân sáng tác ở giữa.

4, thiên cơ phái

“Thiên cơ thượng nhân” hoàng xuân lâm khai sáng thiên cơ phái tuyệt học, là vì mật tông bí truyền của “Đẩu số hỉ kị thần” và cung khí lý luận. Chỉ là bằng tên, khả năng và truyền lưu thiên niên “Mật tông chiêm tinh pháp” có quan hệ. Nếu quả như thật như vậy, thiên cơ thượng nhân thừa truyền có thể nói sóc cổ đến nay lịch sử lâu đời.

Dĩ truyền thống “Tam hợp phái” làm cơ sở, cùng loại tử bình bát tự ngũ hành sinh khắc thủ dụng thần là dùng luận pháp, hay “Đẩu số hỉ kị thần” tinh yếu chỗ. Ngoại trừ tinh khí, cung vị Thiên can, địa chi ngũ hành ngoại, hoàn lo lắng đáo Thiên can địa chi hợp thành nạp âm ngũ hành. Điểm này, truyền thống tam hợp phái điển tịch đều có ghi chép, nhưng khó có thể lý giải. Bất quá “Thiên cơ phái” có thể nói là lịch sử chỗ hổng làm một tường tận giải thích.

5, Trầm thị tử vi

Thẩm Bình Sơn tiên sinh cân tử vân như nhau, tập bách gia to lớn thành, dĩ nhất đã lực sáng chế kỳ đặc biệt luận mệnh thủ pháp.

Thẩm Bình Sơn tiên sinh dĩ phi tinh, tinh hóa, quá cung luận, tình thế hỗn loạn, tam hạn pháp chờ tự nghĩ ra phương pháp luận tử vi, tương đối mới mẻ độc đáo. Nhưng quan bên trong dung, cái gọi là phi tinh pháp cùng loại vương đình chi tinh hệ hỗ thiệp; tinh hóa pháp hay dĩ chủ tinh tứ hóa cho ra biến hóa; mà đại, trung tâm, tiểu hạn pháp này đây “Trung tâm hạn” bả đại hạn tế phân, để cầu chuẩn xác tính toán cát hung khắc ứng với tổ hợp và thời gian. Có thể nói là “Tam hợp phái” Trung Phi thường đặc biệt phe phái.

6, chiêm nghiệm phái

Cứ nghe, chiêm nghiệm phái nhân vật đại biểu có hai người: Một vị là được xưng trần hi di bốn mươi mốt đại duy nhất chưởng môn nhân “Thiết bản đạo nhân” trần nhạc kỳ; một vị khác là được xưng là chiêm nghiệm phái thứ năm mươi bốn đại truyền nhân thiên ất thượng nhân.

Chiêm nghiệm phái có truyền thống tinh tình cách cục vận dụng, tái dung hợp kỳ môn độn giáp, hơn nữa phi tinh phái mười hai cung phi hóa, nội dung phi thường rộng khắp. Khô vận phương diện, ngoại trừ cơ bản bản mệnh, đại hạn bàn và thái tuế bàn ngoại, hơn nữa tiểu hạn và đấu quân cùng sở hữu năm bàn.

7, thấu thiên phái

Thấu phái đẩu số, vu Nhật bản lại về chảy vào Đài Loan. Thấu phái tương truyền đến nay, có người nói đã lịch mười ba đại, đương thời chưởng môn nhân hay tằng lưu học Nhật Bổn trương diệu Văn tiên sinh.

“Thấu phái” chính thức tên gọi là “Minh trừng phái”, ngoại trừ mệnh thân cung an pháp và cổ vốn không cùng, mệnh bàn cũng không an can cung ở ngoài, nội dung thì và sách cổ đại đồng tiểu dị.

8, thiên vận hợp tham phái

Sở hoàng là “Thiên vận phái” người sáng lập.

Ngoại trừ “Tử vi đẩu số toàn thư” ở ngoài, xác nhận hiện đại dung nhập bát tự hợp tố trào lưu tư tưởng đệ nhất nhân, dĩ cung khí, hỉ kị thần, tử cướp chờ phán đoán suy luận.

9, tân thuyên phái

Tuệ tâm trai chủ

Tuệ tâm trai chủ cũng là một người trong đó trung với truyền thống phe phái một trong. Cân liễu vô cư sĩ và vương đình chi tiên sinh như nhau, sáng tác vô số, cống hiến lương đa.

10, tam hợp phái

Người sáng lập là cung giám lão nhân.

Nhưng thật ra là phong thủy một cái môn phái. Trên thực tế Trung Châu cũng có huyền không tam bí quyết, tử vi gió êm dịu thủy quan hệ giữa là vô cùng mật thiết. Tuy rằng kỳ lý luận trung tâm dẫn vào không ít phi tinh phái phi hóa, nhưng cơ bản kết cấu nhưng không – ly khai tinh tình cách cục truyền thống lý luận.

(kể trên gọi chung “Tam hợp phái” vốn là chỉ một loại hình phe phái đại danh từ. Thế nhưng, cung giám lão nhân “Tam hợp phái” cũng một riêng tử vi đẩu số học phái tên. Có thể sẽ khiến cho đại gia lẫn lộn, kính xin lưu ý. )

11, ngũ tinh phái

Người sáng lập là trần hi di tử vi đẩu số bí truyền hành thổ 27 đại địa thư tiên sinh, được xưng nguyên nước nguyên vị truyền thừa trần hi di tổ sư, không có tăng hoặc giảm thiểu tử vi đẩu số nội dung. Công khai truyền thụ tử vi đẩu số bí truyền ◎ năm sao bí quyết ◎ cầm tinh vào cung pháp ◎ dĩ tinh đái bàn ◎ can chi tam lục pháp ◎ đẩu số huyền không phong thuỷ pháp.

Nhị, tứ hóa phái (phi tinh phái) hệ

1, hà lạc phái

Hà lạc phái là do người Đài Loan tằng quốc hùng sáng lập.

Dĩ hà lạc lý sổ cập Hóa kị lý luận làm cơ sở. Trứ nặng thực bàn nghiệm chứng. Là tương đối phải cụ thể phi tinh nhất phái.

2, khâm Thiên môn (Hoa Sơn khâm thiên bí nghi)

Do Quảng Đông mai huyện làm tâm lão nhân sở khai sáng, truyện tới cận đại thái minh hồng tiên sinh.

Môn phái bí cập là “Hoa Sơn khâm thiên tứ hóa tử vi đẩu số phi tinh bí nghi” . Nội dung có “Phi sách”, “Phi tinh”, “Phi cung”, “Phi vận”, “Chín sao bố mười hai cung thất tinh bí quyết”, “Tứ phượng tam kỳ lưỡng nghi ngọn”, “Tiên thiên tứ hóa phi tinh sách dạy đánh cờ” và “Thập can bộ thiên bí quyết” các loại. Đến đây phái là phi thường trứ nặng phi tinh lý luận học phái, đối “Phi tinh tử vi đẩu số” ảnh hưởng sâu xa. Nhân vật đại biểu kế có phương ngoại nhân tiên sinh, công đường chủ nhân và phương không cố kỵ chờ.

3, tiên tông phái

Sáng tạo nhân Đài Loan chính huyền sơn nhân, pháp hiệu huyền chính xác tử, miêu lịch nhân, công bố dĩ “Linh tu” (thần thụ) tập được tử vi đẩu số lư sơn tiên tông đạo trưởng. Trứ có “Thiên địa nhân tử vi đẩu số” mười ba bộ.

Chủ trương tinh bình hợp tố, nạp âm ngũ hành. Tháng nhuận bài pháp cũng phi thường đặc biệt. Bất quá, kỳ cơ bản hệ thống cũng bất chiết bất khấu phi tinh phái, nhưng chi hệ lai lịch cũng không thể nào khảo cứu (bởi vì là thần thụ).

Tam, những phái hệ khác

1, nhất diệp tri thu thuật

Đây là khá phú nổi danh tử vi đại sư phan tử ngư khai sáng. Dân quốc 19 năm sinh ra sinh Phúc Châu. Năm mới bái cổ sơn dũng tuyền tự nhất trần hòa thượng vi sư học “Nhất diệp tri thu thuật “Luận mệnh không giống người thường. Tự nhận kỳ tổ sư là Tôn Tư Mạc mà không tông trần hi di.

Nhất diệp tri thu thuật đề xướng thiết khẩu trực đoạn. Hắn tương đối coi trọng ở các cung hoàn cảnh, có điểm như .

Kỳ thực, năm mới phan tử ngư tiên sinh tập chính là “Phi yến quỳnh lâm” kỹ xảo, cũng chính là “Phi tinh phái” trung tâm “Phi tinh chuyển yến quan bí quyết” hoặc “Thập bát phi tinh dễ yến quỳnh lâm” .

2, khoa học kỹ thuật phái

Khoa học kỹ thuật tử vi võng chủ tịch trương thịnh thư, dẫn vào khoa học tiến tử vi đẩu số, mong muốn tử vi đẩu số cân phương tây mười hai chòm sao như nhau phổ cập hóa. Lý tưởng phi thường cao thượng, nhưng thủ pháp cũng không là truyền thống nhân sĩ nhận đồng.

3, quan tinh phái

Quan tinh phái chủ yếu vận dụng kỹ xảo kỳ thực tương đối tổng hợp lại hóa, dung hợp nam bắc hai phái kỹ xảo không được bài xích bất luận cái gì phe phái các thủ sở trường, nhưng đặc sắc là đánh vỡ 12 cung tâm dễ phi tinh phi cung đặc biệt kỹ xảo tương đối linh hoạt, kỳ phái tối có đặc sắc là do xem sao truyền thụ đế huyền tử sáng chế tử vi bài là việc chính yếu đặc sắc, lợi dụng trừu bài dự đoán khởi quẻ phương thức tiến hành suy tính, kỳ phương pháp phương tiện mau lẹ, thích hợp đại chúng hoá vận dụng, nhưng hiện nay nghiên cứu nhân ít phương pháp cũng không thích vu dùng để nhóm mệnh, ở bói toán dự đoán phương diện tương đối xông ra, bài mặc dù giản đơn nhưng lại thập phần chặt trừ tử vi đẩu số nguyên lý mạch lạc.

Mệnh bàn giải độc

Tử vi đẩu số giống nhau dĩ học bài bàn làm đầu, bài bàn trình tự là an mệnh thân và mười hai cung, khởi dần thủ, định ngũ hành cục, an bắc đẩu sao Nam Đẩu chờ ngoại hạng chủ tinh, tái an kỳ dư tinh diệu, vậy sau dựa vào cung vị tam phương tứ đang cùng đại vận lưu niên chờ lai giải độc mệnh bàn.

[mệnh thân mười hai cung]

Cung mệnh, thân cung, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung (vừa danh Cung Nô bộc cập cung Nô bộc), cung Quan lộc (vừa danh sự nghiệp cung), cung điền trạch, cung phúc đức (vừa danh Phúc Thọ cung), cung phụ mẫu (vừa danh tướng mạo cung).

[ngoại hạng tinh] [mười bốn chính diệu]

* bắc đẩu

o tham lang tinh – thiên xu – đại hùng tinhα

o cự môn tinh – thiên toàn – đại hùng tinhβ

o sao Liêm trinh – ngọc hành – đại hùng tinhε

o sao Vũ khúc – khai dương – đại hùng tinhζ

o phá quân tinh – xa quang – đại hùng tinhη

o tử vi tinh

* sao Nam Đẩu

o thất sát tinh – đấu ở lại nhất – bán chòm nhân mãμ

o thiên tướng tinh – đấu ở lại nhị – bán chòm nhân mãλ

o thiên đồng tinh – đấu ở lại tam – bán chòm nhân mãφ

o thiên cơ tinh – đấu ở lại tứ – bán chòm nhân mãσ

o thiên lương tinh – đấu ở lại ngũ – bán chòm nhân mãτ

o Thiên phủ tinh – đấu ở lại lục – bán chòm nhân mãζ

* trung thiên

o thái dương tinh

o thái âm tinh

[phó diệu]

* lục ngôi sao may mắn: Bắc đẩu – sao Văn Khúc (văn hoa), tả phụ tinh, hữu bật tinh; sao Nam Đẩu – văn xương tinh, thiên khôi tinh (ban ngày quý, thiên ất quý nhân), thiên việt tinh (dạ quý, ngọc đường quý nhân)

* lục sát tinh: Bắc đẩu – kình dương tinh (dương nhận), đà la tinh; sao Nam Đẩu – Hỏa Tinh, linh tinh; trung thiên – địa không tinh, Địa kiếp tinh

* sao Tứ hóa: Hóa lộc tinh, hóa quyền tinh, hóa khoa tinh, Hóa kị tinh. Quan sinh tứ hóa, dựa vào bất đồng phái có bộ phận sai biệt.

* bắc đẩu – lộc tồn tinh, ngôi sao may mắn: Trung thiên – thiên mã tinh

[ất cấp tinh]

* ngôi sao may mắn: Trung thiên – thai phụ tinh, phong cáo tinh, ân quang tinh, thiên quý tinh, long trì tinh, phượng các tinh, tai thai tinh, bát tọa tinh, thiên quan tinh, thiên phúc tinh, thiên tài tinh, thiên thọ tinh, hồng loan tinh, thiên hỉ tinh, giải thần tinh, thiên vu tinh, thiên đức tinh, nguyệt đức tinh

* hung tinh: Trung thiên – thiên không tinh, thiên hình tinh, thiên diêu tinh, thiên khốc tinh, thiên nguyệt tinh, âm sát tinh, năm giải trừ tinh, mui xe tinh, Hàm trì tinh,

[bính cấp tinh]

Trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi, bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phủ, chặn lộ, không vong, tuần trung tâm

* hung tinh: Trung thiên – thiên thương tinh, thiên sứ tinh

[đinh cấp tinh]

Đeo sao, phàn yên, tuổi dịch, tuổi phá, tuổi xây, long đức

[mậu cấp tinh]

Hơi thở thần, kiếp sát, tai sát, thiên sát, chỉ bối, nguyệt sát, vong thần, xui, Tang Môn, quán sách, quan phù, tiểu hao tổn, đại hao, bạch hổ, người đi viếng, bệnh phù

[mười bốn chủ tinh nhân vật đại biểu]

Tử vi tinh: Tử vi tinh nhân vật đại biểu là Chu Văn Vương trưởng tử bá ấp thi, chưởng 『 tôn quý 』 là 『 đế tọa 』 dục vạn vật, hình dáng tướng mạo rất nặng, yêu bối mập mãn, thái độ làm người trung hậu thành thật, khiêm cung ngay thẳng, lại có tự phụ khuynh hướng, bên tai mềm dễ thụ ảnh hưởng, giỏi thay đổi, đa nghi, tâm địa nhỏ hẹp, dễ xử trí theo cảm tính, chủ quyền uy hiển quý hơi kiêu căng khí.

Thiên cơ tinh: Thiên cơ tinh nhân vật đại biểu là Khương Tử Nha, là trí năng chi thần tư chưởng 『 trí năng 』, 『 tinh thần 』 chủ tư tưởng, hóa khí là thiện, Hóa kị làm ác, kiểm dài nhỏ vóc người vừa phải, không cao không lùn, cá tính cấp, ăn nói nhã nhặn, thần kinh quá nhạy cảm đa sầu đa cảm, có tình duyên.

Thái dương tinh: Thái dương tinh của nhân vật đại biểu là trụ vương của trung thần Tỷ Can, là quang minh chi thần tư chưởng 『 quang minh 』, 『 bác ái 』 quyền quý ngôi sao năng lực văn năng lực vũ, tướng mạo phương viên thể trạng hùng tráng, Hóa kị thì gầy cao, nam tính thẳng thắn nữ tính có nam tử thái, cá tính cường khác giới duyên tốt, bất luận nam nữ nhanh mồm nhanh miệng, ưa tranh luận dễ tức giận, làm việc tích cực không được thiên vị, ưa ngoại giao hoạt động thiện kết giao bằng hữu.

Sao Vũ khúc: Sao Vũ khúc của nhân vật đại biểu là Văn vương nhi tử cơ phát tức chu Vũ vương, là tài phú chi thần tư chưởng 『 tài phú 』, 『 vũ dũng 』, 『 thọ 』, vừa là quả tú ngôi sao bất lợi nữ mệnh, mặt trắng tích, trán rộng, lông mày thô, bộ lông to cứng rắn, tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, nặng nghĩa khí, thẳng tính, tử không tiếp thu thâu, có tân kỳ điểm quan trọng(giọt), làm việc có bài bản hẳn hoi.

Thiên đồng tinh: Thiên đồng tinh của nhân vật đại biểu là Chu Văn Vương, là dịu ngoan chi thần tư chưởng 『 dịu ngoan 』, 『 hòa hợp 』, thiên đồng tinh chủ phúc vừa chủ thọ, cái gì cũng tốt không được cự tuyệt, không được tích cực cá tính, diện mạo tự hài đồng, thể hình béo viên, hài hước, nhân duyên hảo, không cùng nhân tính toán, tri túc thường nhạc, nữ mệnh say mê La Mạn Đế Khắc trung tâm, gia đào hoa tinh đưa thân vào tiểu thuyết tình cảm trong cuộc sống.

Sao Liêm trinh: Sao Liêm trinh nhân vật đại biểu là trụ vương đại gian thần phí trọng, chủ tà ác chi thần tư chưởng 『 tà ác 』, 『 bẻ cong 』 hóa sát là tù, là thứ đào hoa, chiều cao thể kiện, tinh thần vượng, có dã tính mỹ, trí nhớ hảo, cá tính cứng rắn, hảo mạo hiểm, hảo đổ, phong lưu, nữ mệnh khí chất hảo, thanh tú đoan trang, lãnh diễm.

Thiên phủ tinh: Thiên phủ tinh nhân vật đại biểu là trụ vương của thê Khương hoàng hậu, là tài nghệ chi thần tư chưởng 『 tài năng 』, 『 từ bi 』 hình dáng tướng mạo thanh tú, mặt đỏ xỉ bạch, tâm tính ôn lương, thông minh, cơ biến, an phận thủ thường, có sức cạnh tranh không tiếp thu thâu, nữ mệnh thanh tú cao nhã, lý trí nặng vu tình cảm, ưa bố trí gia, nặng phủ cập thẩm mỹ.

Thái âm tinh: Thái âm tinh nhân vật đại biểu là hoàng phi hổ của thê Cổ phu nhân, là vệ sinh chi thần tư chưởng 『 vệ sinh 』, 『 nơi ở 』, sắc mặt trắng nõn vi hoàng, nam mệnh có nữ thái, thông minh, văn nhã, dịu ngoan, cẩn thận, có độ lượng, kiên trì, nặng tình cảm, thích sạch sẻ, Hóa kị không được thích sạch sẻ, và nữ tính ở chung bất hảo.

Tham lang tinh: Tham lang tinh của nhân vật đại biểu là Ðát kỉ, là dục vọng chi thần tư chưởng 『 dục vọng 』, 『 vật chất 』, tham lang hóa khí là đào hoa, vừa làm tiêu chuẩn, có thể phúc có thể họa, sắc mặt tái xanh hoặc hoàng bạch, nam mạo tính cách, diện mạo diễm lệ, sinh hoạt đa thái nhiều vẻ, không câu nệ tiểu tiết, ưa ăn uống có yêu sống về đêm, thiện giao tế. Cảm kiếm cảm hoa, đa tài đa nghệ, ưa thần tiên sự học, tình cảm bất định, bác ái hiền hoà, Hóa kị người hảo đổ, vào nước hương người đào hoa nơi chốn khai.

Cự môn tinh: Cự môn tinh của nhân vật đại biểu là Khương Tử Nha của thê mã thiên kim, là thị phi chi thần tư chưởng 『 thị phi 』, 『 nghi hoặc 』, cự môn chủ khẩu thiệt, thị phi, thực lộc, khẩu tài, thiết tinh, ánh mắt lợi hại thiện sát ngôn quan sắc, phản ứng tốt, có tài hùng biện, ưa hào nghiên cứu học thuật có phần tích sức hiểu biết, trí nhớ, liên tưởng lực, nữ mệnh không thích hợp, chỗ tốt là cẩn thận tỉ mỉ, chỗ hỏng là đa nghi, ái tình thường thay đổi.

Thiên tướng tinh: Thiên tướng tinh của nhân vật đại biểu là trụ vương của trung thần văn thái sư, là phụng sĩ chi thần tư chưởng 『 từ ái 』, 『 phục vụ 』 là phúc thiện hóa khí là ấn, thiên văn sự, tướng mạo đôn hậu, thành thực không uổng ngụy, đối với người thành khẩn, hiền hoà, hùng hồn, có đồng tình tâm ái tự do, bênh vực kẻ yếu, ưa kết bạn quyền quý, nữ tốt số trang phục, tham ăn kiêng ăn, có dáng tươi cười, cả đời không lo ăn mặc.

Thiên lương tinh: Thiên lương tinh của nhân vật đại biểu là lý tĩnh là hằng thường chi thần tư chưởng 『 hằng thường 』, 『 chỉ huy 』 hóa khí là ấm, là Phúc Thọ, hình dáng tướng mạo rất nặng thanh tú, hành sự chuyên gia, thành thục, từng trải phong phú, gan lớn tâm đại, ưa làm náo động, có đổ tính, xuy ngưu, nhất phó vòi nước lão đại tính tình, nữ mệnh thiên Lương lão đại tả tâm tính, có nam tử chí, năng lực chiếu cố nhân.

Thất sát tinh: Thất sát tinh của nhân vật đại biểu là hoàng phi hổ, là chiến đấu chi thần tư chưởng 『 uy mãnh 』, 『 xơ xác tiêu điều 』, xung động, phiêu lưu, đại biến động, bình thường đầu hưng hưng đuôi lạnh lùng, kiểm hình phương trường, thân cao thể tráng, cương nghị của tướng, không thích người khác quản thúc, cảm xung dám mạo hiểm hiểm, hỉ nộ ái ố đi vu sắc.

Phá quân tinh: Phá quân tinh của nhân vật đại biểu là trụ vương, là phá hao tổn chi thần tư chưởng 『 tổn hại 』, 『 tiêu hao 』, phá quân của biến động là việc chính tương, bạn cố tri giỏi về đấu tranh anh dũng, vóc người ngũ ngắn, bối hậu rộng, tùy hứng cuồng ngạo, gặp chuyện đa nghi, ăn ý mạo hiểm, ưa tân sự vật, ưa phá hư hiện trạng, gia dĩ biến hóa cải cách, ngôn ngữ không câu nệ, nam mệnh không nặng bề ngoài, nữ mệnh trái lại mà lại hư vinh, lãng phí, tố chất thần kinh.

[tử vi đẩu số tiếng Anh phiên dịch]

The 14 Major Stars are (14 chủ tinh):

Mercy Star (Tian Ji) thiên cơ

Sun (Tai Yang) thái dương

Finance Star (Wu Qu) vũ khúc

Lucky Star (Tian Tong) thiên đồng

Treasury Star (Tian Fu) Thiên phủ

Moon (Tai Yin) Thái âm

Flirting Star (Tan Lang) tham lang

Gloomy Star (Ju Men) cự môn

Blessing Star (Tian Liang) thiên lương

Power Star (Qi Sha) thất sát

Ruinous Star (Po Jun) phá quân

Wicked Star (Lian Zhen) liêm trinh

Minister Star (Tian Xiang) thiên tướng

Emperor Star (Zi Wei) tử vi

. . .

The Lucky Stars are(ngôi sao may mắn):

Angel 1 (Tian Kui) thiên khôi

Angel 2 (Tian Yue) thiên việt

Deputy 1 (Zuo Fu) tả phụ

Deputy 2 (You Bi) hữu bật

Intellect Star (Wen chang) văn xương

Intelligence Star (Wen Qu) văn khúc

. . .

The Harmful Stars are(hung tinh):

Worrisome Star (Tuo Luo) đà la

Troublesome Star (Qing Yang) kình dương

Fiery Star (Huo Xing) Hỏa Tinh

Siren Star (Ling Xing) linh tinh

Misfortune Star (Di Kong) địa không

Calamity Star (Di Jie) Địa kiếp

. . .

The Auxiliary Stars are(phụ tinh):

Abundance Star (Lu Cun) lộc tồn

Pegasus (Tian Ma) thiên mã

Stern Star (tian Xing) thiên hình

Romance Star (Tian Yao) thiên diêu

Wedding Star (Hong Luan) hồng loan

Birth Star (Tian Xi) thiên hỉ

Tử vi đẩu số của cách cục

Tử vi đẩu số của cách cục, là chỉ nào đó loại tinh ở có chút cung vị, cùng với nào đó loại tinh và nào đó loại tinh đồng cung hoặc gia hội các loại tình huống, liền cho thấy loại này đàn đàn tổ hợp là thuộc về một hình thức số phận, hoặc hung hoặc cát, hoặc bần hoặc phú, hoặc quý hoặc tiện, hoặc cát hung đều có chờ. Có lúc một loại cách cục, đồng thời nó vừa có thể quy về một loại khác cách cục, có lúc một mệnh bàn đàn đàn tổ hợp có thể sẽ có vài loại cách cục. Dừng hình ảnh cục thì ở đại đa số dưới tình huống nhất định phải dĩ cung mệnh tam phương tứ chính lai định, mà không có thể đem phu thê, tử nữ, nô bộc, tật ách chờ cung vị dùng để phân tích ra cách cục. Nói chung, một người mệnh bàn đoạt được cát cách càng nhiều, một thân của phú quý trình tự đương nhiên ra lại càng cao, thành tựu cũng lại càng lớn.

Thường gặp cách cục có:

Quân thần khánh hội cách

Tử Phủ đồng cung cách

Thất sát triêu đấu cách

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Nhật nguyệt tịnh minh cách

Nhật nguyệt trái lại bối cách

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách

Minh châu rời bến cách

Trăng sáng Thiên môn cách

Mộc hỏa thông minh cách

Cực hướng ly minh cách

Anh tinh nhập miếu cách

Tử Phủ triêu viên cách

Thiên phủ triêu viên cách

Phủ tướng triêu viên cách

Cơ nguyệt cùng lương cách

Cơ lương gia hội cách

Văn lương chấn kỷ cách

Cự nhật đồng cung cách

Kim xán quang huy cách

Dương lương xương lộc cách

Nguyệt sinh biển cả cách

Thọ tinh nhập miếu cách

Anh tinh nhập miếu cách

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Đầu ngựa đái tiến cách

Cự cơ cùng lâm cách

Thiên ất củng mệnh cách

Tam kỳ gia hội cách

Quyền lộc tuần phùng cách

Khoa quyền lộc giáp cách

Song lộc giáp mệnh cách

Tả hữu đồng cung cách

Văn quế văn hoa cách

Tham vũ đồng hành cách

Tam hợp hỏa tham cách

Tham linh triêu viên cách

Quý tinh giáp mệnh cách

Liêm trinh văn võ cách

Quyền sát hóa lộc cách

Quyền tinh triêu viên cách

Phụ củng văn tinh cách

Lộc văn củng mệnh cách

Lộc hợp uyên ương cách

Song lộc triêu viên cách

Lộc mã bội ấn cách

Lộc mã cùng bôn ba cách

Nhị diệu cùng lâm cách

Thềm son quế trì cách

Biệt thự đăng dong cách

Đầu ngựa đái kiếm cách

Mệnh lý phùng thiên không cách

Thiên lương củng nguyệt cách

Văn tinh gặp giáp cách

Văn tinh thất vị cách

Khoa tinh sát thấu cách

Khoa tinh phùng đặc biệt

Khôi việt hung xung cách

Vũ tham thủ thân cách

Cự cơ hoá dậu cách

Hình tù giáp ấn cách

Nguyệt cùng gặp sát cách

Mã thất bại vong cách

Lương mã phiêu đãng cách

Sinh không được phùng thì cách

Lộc phùng lưỡng sát cách

Nhật nguyệt giấu huy cách

Tài và tù thù cách

Suốt đời cô bần cách

Quân tử không cầm quyền cách

Lượng nặng mui xe cách

Dương đà giáp kị cách

Hỏa linh giáp mệnh cách

Thủy thượng cái phòng cách

Cây khô gặp mùa xuân cách

Phong vân tế hội cách

Dệt hoa trên gấm cách

Thất cách tạp lục cách

Cát hung làm bạn cách

(trách nhiệm biên tập: Chủ biên)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数

紫微斗数为一种星命术,是中国传统 命理学 中的一种。认为人出生时的星相决定人的一生,即人的 命运 。认为各种星曜对人的命运具有特定的关连,又因为星曜按一定次序出现,相应的人就按照这个次序接受星曜带来的影响。而分析人出生时的星相就可以判断人本身

紫微斗数为一种星命术,是中国传统命理学中的一种。认为人出生时的星相决定人的一生,即人的命运。认为各种星曜对人的命运具有特定的关连,又因为星曜按一定次序出现,相应的人就按照这个次序接受星曜带来的影响。而分析人出生时的星相就可以判断人本身命运的好坏和时间顺序。因为在这个星相分析的系统里以紫微星为诸星之首,故此术名‘紫微斗数’。

紫微斗数,是中国传统命理学的最重要的支派之一。她是以人出生的年、月、日、时确定十二宫的位置,构成命盘,结合各宫的星群组合,牵系周易卦爻,来预测一个人的名员流程、吉凶祸福的。

相对于四柱推命而言,其渊源较早,而又是同源而分流,故并称为中国传统命理学的两大派别;而且紫微斗数推命术既具有道家宇宙观的神秘色彩,又具有注重社会环境、人际关系的近代意蕴,在中国神秘文化中卓立特出,名列“五大神数”之首,号称“天下第一神

特点

1、可将人的命运凶吉、贵贱休咎作出具体的说明及能量状态的转化路径更加清晰而非抽象的把握。

2、紫微斗数通过命盘十二宫,系统而全面的预测一个人一生的错综复杂的社会关系和个人遭遇,逻辑体系严密,既相对容易、程式化,又变化演绎,又较高的数理性和深刻性。

3、紫微斗数十八星的本质与天上的星辰没有太大关系,其含义最终需通过实践验证逐步明确。

4、紫微斗数流派众多,说明紫微斗数的理论体系还不成熟,紫微斗数研究领域还没有形成真正正确而又无可辩驳的理论基础。

正因为如此,这种预测方法并非江湖上目不识丁的卜者或盲者可以掐指推算、信口开河的,在民间不如四柱流行,反过来讲,也正因为如此,紫微斗数才少了点庸俗性、玄虚性、迷信性,伴随着世界性的“易经热”、“命理热”、“信息预测热”的不断形成高潮,在现代文明程度较高的台、港、东南亚等地蔚然成风。

源流

紫微斗数据传说大约是在北宋时期,由道家的一位重要人物陈抟(陈希夷)所发明。紫微斗数的前身是“十八飞星”,斗数略晚于五星术产生,大约与子平术(八字、四柱)同时,曾受到印度占星术的影响。历代研究斗数的著作相比大大少于八字,因此斗数源流和传承的情况,由于资料的缺乏而不太清晰。

典籍

由于斗数不如八字公开,研究斗数的人相对较少,留下的著作就更少。目前较为流行的斗数典籍是大约200年前的《斗数全书》与《斗数全集》,还有一些著名的赋文,如《太微赋》、《骨髓赋》等等。在一些港台现代人的斗数著作中,比较系统和规范的是民国时期陆斌兆的《紫微斗数讲义》、张开卷的《紫微斗数》和上个世纪90年代王亭之的《中州派紫微斗数》。紫微斗数在大陆一段时间以内由于各种原因曾经有过研究断层,随着改革开放的进行,一些港台术数家的斗数著作流入了大陆,极大的促进了大陆的紫微斗数研究的发展。

分派

现今(2008年)斗数派别可分为两大主流:一是以星曜解读为主,统称为三合派;另一则以四化解读为主,统称为四化派。星曜解读为主中又以中州星系最为系统,以十四主星所组成六十星系,彼此互相干涉所产吉凶互应,经整理成《紫微星诀》为论理依据。四化解读为主中又以钦天四化最具严谨,以紫微星辰为经,飞星四化为纬,相互对待,互生体用,其论理依据《斗数秘仪》。两大派别均对紫微斗数有所贡献,前者将全书中之星性解读以现今人之社会风俗加以修正,而不流於八股;後者归纳紫微斗数之构成理论,加以诠释,顾其本末。

主要流派
一、三合派系

1、中州派:

起源在洛阳,祖师是白玉蝉和吴景鸾,据说,每代只收一个弟子口述相传。直到王亭之先生公开所学以后,才命名为中州派。在王亭之先生之前,有陆斌兆先生这一个分支,所以严格来说,中州派也分为两派。

虽然王亭之先生发表过的研究和著作都比较多,但却鲜有听闻有打著「王亭之中州派」的传人出来发表和论命。反而陆斌兆先生一脉的传人比较广为熟识。但无论如何,学习紫微斗数的人,大多对王亭之先的书不陌生,进而认识中州派的学说。

在香港最为人所熟识的紫微斗数派系有二。陆斌兆先生以所承传的『世传钦天监秘笈』见称,而王亭之先生则以『紫微星诀』享誉盛名。但因未听闻有其他人能拥有这两本声称是口口相传的秘芨,外界只能从他们的著作中窥豹一斑。

中州派著重星曜赋性和星情格局、论命要求推理的能力。例如,一系列的星跟另一系列的星碰上,就会产生变化;论命的法则就是从这些变他中推衍出来。

总括来说,中州派的理论是比较接近传统「全书」和「全集」等古籍的学派。但王亭之先生一派除了对星_星情有更深入的研究外,对四化的运用也比传统的用法更多彩多姿。

除了星系互涉之外,庚、戊和壬干的四化星也和传统的有所不同,而在流年诸星如:流昌曲、红鸾、羊陀和禄马等等的运用上,也都是别树一格的。

2、紫云派

紫云先生先拜何姓老师门下,及后来凭藉著个人的努力,穷三十年的印证和钻研,自成一派。发表的著作也相当可观。

紫云先生自创三代论、太岁入卦论,太岁宫位等理论。其中太岁入卦法的星盘互动是未曾在传统的紫微斗数出现过,但在传统飞星派紫微斗数中有流传。所以紫云派的理论,有一说是他自创的,也有一说是他借别派的秘传加以改良的。无论如何,其派系的理论其实都是建立於传统「全书」和「全集」上的

3、现代派

现代派的代表人物是了无居士。了无居士本为紫云门下,但为了坚持自己的理念而自立门户。一九八五年四月起,伙同许兴智先生、慧耕术士、骆托生、郭先生、蔡钧超、浦江登之、南鱼和非云居士等人,出版了七本的「现代紫微」,从此「现代派」之名不胫而走。

现代派的了无居士反对「紫平合参」,提倡「子平归子平,斗数归斗数」。反对引入神煞和关煞等进入斗数,和其师紫云「集各家之大成」的理念很不同。但就因为他这种坚持,引来很多支持者。跟王亭之一样,了无居士很热衷於评注古籍,认为紫微斗数的精要,尽在前人的著作当中。

4、天机派

「天机上人」黄春霖创建的天机派的绝学,是为密宗秘传之「斗数喜忌神」和宫气理论。光是凭名字,可能和流传千年的「密宗占星法」有关连。如果真的如此,天机上人的承传可谓朔古至今历史悠久。

以传统「三合派」为基础,类似子平八字的五行生克取用神为用的论法,就是「斗数喜忌神」的精要所在。除了星气、宫位天干、地支的五行外,还考虑到天干地支合成的纳音五行。这一点,传统三合派的典籍都有记载,但却难以理解。不过「天机派」可谓为历史缺口作了一个详尽的解释。

5、沈氏紫微

沈平山先生跟紫云一样,集百家之大成,以一已之力创出其独特的论命手法。

沈平山先生以飞星、星化、过宫论、变局、三限法等自创的方法论紫微,比较新颖。但观其内容,所谓飞星法类似王亭之的星系互涉;星化法就是以主星四化得出的变化;而大、中、小限法是以「中限」把大限细分,以求准确计算吉凶克应的组合和时间。可以说是「三合派」中非常特别的派系。

6、占验派

据闻,占验派的代表人物有两个:一位是号称陈希夷四十一代唯一的掌门人「铁板道人」陈岳琦;另一位是被称为占验派第五十四代传人的天乙上人。

占验派有传统星情格局的运用、再融合奇门遁甲、加上飞星派的十二宫飞化,内容非常广泛。断流运方面,除了基本的本命、大限盘和太岁盘外,再加上小限和斗君共有五个盘。

7、透天派

透派斗数,于日本再回流入台湾。透派相传至今,据说已历十三代,当代的掌门人就是曾留学日本的张耀文先生。

「透派」的正式名称为「明澄派」,除了命身宫的安法与古本不同,命盘也不安宫干之外,内容则与古籍大同小异。

8、天运合参派

楚皇是「天运派」的创始人。

除了「紫微斗数全书」之外,应是现代融入八字合参思潮的第一人,以宫气、喜忌神、死劫等论断。

9、新诠派

慧心斋主

慧心斋主也是其中一个忠於传统的派系之一。跟了无居士和王亭之先生一样,著作无数,贡献良多。

10、三合派

创始人是恭鉴老人。

其实是风水的一个门派。事实上中州也有玄空三诀,紫微和风水之间的关系是非常密切的。虽然其理论中引入不少飞星派的飞化,但基本结构仍离不开星情格局的传统理论。

(上述统称「三合派」本来是指某一类型派系的代名词。但是,恭鉴老人的「三合派」却是一个特定的紫微斗数学派的名字。可能会引起大家混淆,敬请留意。)

11、五星派

创始人为陈希夷紫微斗数秘传土行27代地书先生,号称原汁原味传承陈希夷祖师,没有增加或减少紫微斗数的内容。公开讲授紫微斗数秘传◎五星诀◎生肖入宫法◎以星带盘◎干支三六法◎斗数玄空风水法。
二、四化派(飞星派)系

1、河洛派

河洛派是由台湾人曾国雄创立的。

以河洛理数及化忌理论为基础。著重实盘验证。是比较务实的飞星一派。

2、钦天门(华山钦天秘仪)

由广东梅县素心老人所创建的,传至近代蔡明宏先生。

门派的秘芨是「华山钦天四化紫微斗数飞星秘仪」。内容有「飞策」、「飞星」、「飞宫」、「飞运」、「九星布十二宫七星诀」、「四凤三旗两仪标」、「先天四化飞星棋谱」和「十干步天诀」等等。此派是非常著重飞星理论的学派,对「飞星紫微斗数」影响深远。代表人物继有方外人先生,法堂主人和方无忌等。

3、仙宗派

创建人台湾正玄山人,法号玄真子,苗栗人,声称以「灵修」(神授)习得紫微斗数的闾山仙宗道长。著有「天地人紫微斗数」十三套。

主张星平合参,纳音五行。闰月的排法也非常独特。不过,其基本体系却是不折不扣的飞星派,但其支系来历却是无从稽考(因为是神授的)。
三、其他派系

1、一叶知秋术

这是颇富盛名的紫微大师潘子渔创建的。民国19年出生於福州.早年拜鼓山勇泉寺一尘和尚为师学”一叶知秋术”论命与众不同。自认其祖师是孙思邈而不宗陈希夷。

一叶知秋术提倡铁口直断。他比较重视在各个宫的环境,有点像《佛门一掌经》。

其实,早年潘子渔先生习的是「飞燕琼林」的技法,也就是「飞星派」中的「飞星转燕关诀」或「十八飞星易燕琼林」。

2、科技派

科技紫微网董事长张盛舒,引入科学进紫微斗数,希望紫微斗数跟西方的十二星座一样普及化。理想非常崇高,但手法却不为传统人仕认同。

3、观星派

观星派主要运用技法其实比较综合化,融合南北两派技法不排斥任何派系各取所长,但特色是打破12宫心易飞星飞宫的独特技法较为灵活,其派最有的特色的是由观星传人帝玄子所创的紫微牌为主要特色,利用抽牌预测的起卦方式进行推算,其方法方便快捷,适合大众化的运用,但目前研究人较少方法也不适于用来批命,在占卜预测方面较为突出,牌虽简单但又十分紧扣紫微斗数原理脉络。

命盘解读

紫微斗数一般以学排盘为先,排盘顺序为安命身与十二宫、起寅首、定五行局、安北斗南斗等甲级主星,再安其馀星曜,然後依宫位的三方四正与大运流年等来解读命盘。

【命身十二宫】

命宫、身宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫(又名仆役宫及交友宫)、官禄宫(又名事业宫)、田宅宫、福德宫(又名福寿宫)、父母宫(又名相貌宫)。

【甲级星】

【十四正曜】

* 北斗

o 贪狼星 – 天枢 – 大熊座α

o 巨门星- 天璇 – 大熊座β

o 廉贞星- 玉衡 – 大熊座ε

o 武曲星 – 开阳- 大熊座ζ

o 破军星- 遥光 – 大熊座η

o 紫薇星

* 南斗

o 七杀星 – 斗宿一 – 半人马座μ

o 天相星- 斗宿二 – 半人马座λ

o 天同星 – 斗宿三 – 半人马座φ

o 天机星- 斗宿四 – 半人马座σ

o 天梁星 – 斗宿五 – 半人马座τ

o 天府星 – 斗宿六 -半人马座ζ

* 中天

o 太阳星

o 太阴星

【副曜】

* 六吉星:北斗 – 文曲星(文华)、左辅星、右弼星; 南斗 – 文昌星、 天魁星(昼贵,天乙贵人)、天钺星(夜贵,玉堂贵人)

* 六煞星:北斗 – 擎羊星(羊刃)、陀罗星; 南斗 – 火星、铃星; 中天 – 地空星、地劫星

* 四化星:化禄星、化权星、化科星、化忌星。关於四化,依不同派别有部分差异。

* 北斗 – 禄存星、吉星: 中天 – 天马星

【乙级星】

* 吉星: 中天 – 台辅星、封诰星、恩光星、天贵星、龙池星、凤阁星、三台星、八座星、天官星、天福星、天才星、天寿星、红鸾星、天喜星、解神星、天巫星、天德星、月德星

* 凶星: 中天 – 天空星、天刑星、天姚星、天哭星、天月星、阴煞星、年解星、华盖星、咸池星、

【丙级星】

长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养、博士、力士、青龙、小耗、将军、奏书、飞廉、喜神、病符、大耗、伏兵、官府、截路、空亡、旬中

* 凶星: 中天 – 天伤星、天使星

【丁级星】

将星、攀鞍、岁驿、岁破、岁建、龙德

【戊级星】

息神、劫煞、灾煞、天煞、指背、月煞、亡神、晦气、丧门、贯索、官符、小耗、大耗、白虎、吊客、病符

【十四主星代表人物】

紫微星:紫微星代表人物是周文王的长子伯邑考,掌『尊贵』为『帝座』育万物 ,形貌厚重,腰背肥满,为人忠厚老实,谦恭耿直,又有自负倾向,耳根软易受影响 ,善变、多疑、心地狭小,易感情用事,主权威显贵略带倨傲之气。

天机星:天机星代表人物是姜子牙,为智能之神司掌『智能』、『精神』主思想 ,化气为善,化忌为恶,脸细长身材适中,不高不矮,个性急,谈吐斯文,神经过敏多愁善感,有异性缘。

太阳星:太阳星之代表人物为纣王之忠臣比干,为光明之神司掌『光明』、『博 爱』权贵之星能文能武,相貌方圆体格雄壮,化忌则干瘦高,男性坦率女性有男子态 ,个性强异性缘佳,不论男女心直口快,喜争论易生气,做事积极不偏袒,喜外交活动善交朋友。

武曲星:武曲星之代表人物为文王的儿子姬发即周武王,为财富之神司掌『财富 』、『武勇』、『寿』,又为寡宿之星不利女命,面白皙、额宽、眉粗、毛发粗硬、 性格刚毅,诚实信用,重义气、直性子、死不认输,有新奇点子,作事有板有眼。

天同星:天同星之代表人物为周文王,为温顺之神司掌『温顺』、『协调』,天同星主福又主寿,什么都好不拒绝、不积极的个性,面貌似孩童,体形胖圆,幽默、人缘好,不与人计较,知足常乐,女命醉心罗曼蒂克中,加桃花星置身于小说的感情 生活中。

廉贞星:廉贞星代表人物为纣王的大奸臣费仲,主邪恶之神司掌『邪恶』、『歪曲』化杀为囚,为次桃花,身长体健,精神旺、有野性美,记忆力好,个性硬,好冒险,好赌、风流,女命气质好,清秀端庄,冷艳。

天府星:天府星代表人物为纣王之妻姜皇后,为才艺之神司掌『才能』、『慈悲 』形貌清秀,面红齿白,心性温良、聪明、机变、安分守己,有竞争力不认输,女命清秀高雅,理智重于感情,喜布置家,重穿著及审美。

太阴星:太阴星的代表人物为黄飞虎之妻贾夫人,为清洁之神司掌『清洁』、『 住宅』,面色白皙微黄,男命有女态,聪明、文雅、温顺、小心、有肚量、耐心、重 感情、爱干净,化忌不爱干净,和女性相处不好。

贪狼星:贪狼星之代表人物为妲己,为欲望之神司掌『欲望』、『物质』,贪狼 化气为桃花,又为标准,可福可祸,脸色青白或黄白,男貌性格,女貌艳丽,生活多 采多姿,不拘小节,喜吃喝爱过夜生活、善交际。敢赚敢花,多才多艺,喜神仙之学 ,感情不定,博爱随和,化忌者好赌,入水乡者桃花处处开。

巨门星:巨门星之代表人物为姜子牙之妻马千金,为是非之神司掌『是非』、『 疑惑』,巨门主口舌、是非、食禄、口才、窃星,眼光锐利善察言观色,反应佳、有 辩才、喜号研究学术有分析理解力,记忆力、联想力,女命不宜,好处是细心,坏处 是多疑,爱情常变。

天相星:天相星之代表人物为纣王之忠臣闻太师,为奉仕之神司掌『慈爱』、『 服务』为福善化气为印,偏文事,相貌敦厚,诚实不虚伪,对人诚恳、随和、慷慨、 有同情心爱自由、打抱不平、喜结识权贵,女命好打扮、贪吃挑食、有笑容、一辈子 不愁吃穿。

天梁星:天梁星之代表人物为李靖为恒常之神司掌『恒常』、『统率』化气为荫 ,为福寿,形貌厚重清秀,行事大方、成熟,阅历丰富,胆大心大,喜出风头,有赌 性,吹牛,一副龙头老大的德性,女命天梁老大姐心性,有男子志,能照顾人。

七杀星:七杀星之代表人物为黄飞虎,为战斗之神司掌『威猛』、『肃杀』,冲动、风险、大变动,经常头兴兴尾冷冷,脸型方长,身高体壮,刚毅之相,不喜欢他人管束,敢冲敢冒险,喜怒哀乐行于色。

破军星:破军星之代表人物为纣王,为破耗之神司掌『破损』、『消耗』,破军之变动为主将,故知善于冲锋陷阵,身材五短、背厚肩宽、任性狂傲、遇事多疑、投机冒险、喜新事物、喜破坏现状,加以变化改革,言语不拘,男命不重外表,女命反之 且虚荣、浪费、神经质。

【紫微斗数的英文翻译】

The 14 Major Stars are(14主星):

Mercy Star (Tian Ji) 天机

Sun (Tai Yang) 太阳

Finance Star (Wu Qu) 武曲

Lucky Star (Tian Tong) 天同

Treasury Star (Tian Fu) 天府

Moon (Tai Yin) 太阴

Flirting Star (Tan Lang) 贪狼

Gloomy Star (Ju Men) 巨门

Blessing Star (Tian Liang) 天梁

Power Star (Qi Sha) 七杀

Ruinous Star (Po Jun) 破军

Wicked Star (Lian Zhen)廉贞

Minister Star (Tian Xiang)天相

Emperor Star (Zi Wei)紫微

……

The Lucky Stars are(吉星):

Angel 1 (Tian Kui)天魁

Angel 2 (Tian Yue)天钺

Deputy 1 (Zuo Fu)左辅

Deputy 2 (You Bi)右弼

Intellect Star (Wen chang)文昌

Intelligence Star (Wen Qu)文曲

……

The Harmful Stars are(凶星):

Worrisome Star (Tuo Luo)陀罗

Troublesome Star (Qing Yang)擎羊

Fiery Star (Huo Xing)火星

Siren Star (Ling Xing)铃星

Misfortune Star (Di Kong)地空

Calamity Star (Di Jie)地劫

……

The Auxiliary Stars are(辅星):

Abundance Star (Lu Cun)禄存

Pegasus (Tian Ma)天马

Stern Star (tian Xing)天刑

Romance Star (Tian Yao)天姚

Wedding Star (Hong Luan)红鸾

Birth Star (Tian Xi) 天喜

紫微斗数之格局

紫微斗数之格局,是指某类星在某些宫位,以及某类星与某类星同宫或加会等等情况,便显示出这种群群组合是属于某一型式的命运,或凶或吉、或贫或富、或贵或贱,或吉凶皆有等。有时一种格局,同时它又可归于另一种格局,有时一个命盘群群组合可能会有几种格局。定格局时在大多数情况下一定要以命宫三方四正来定,而不能把夫妻、子女、奴仆、疾厄等宫位用来分析出格局。一般而言,一个人的命盘所得吉格越多,其人之富贵层次当然出就越高,成就也就越大。

常见的格局有:

君臣庆会格

紫府同宫格

七杀朝斗格

石中隐玉格

日月并明格

日月反背格

日照雷门格

明珠出海格

月朗天门格

木火通明格

极向离明格

英星入庙格

紫府朝垣格

天府朝垣格

府相朝垣格

机月同梁格

机梁加会格

文梁振纪格

巨日同宫格

金灿光辉格

阳梁昌禄格

月生沧海格

寿星入庙格

英星入庙格

石中隐玉格

马头带箭格

巨机同临格

天乙拱命格

三奇加会格

权禄巡逢格

科权禄夹格

双禄夹命格

左右同宫格

文桂文华格

贪武同行格

三合火贪格

贪铃朝垣格

贵星夹命格

廉贞文武格

权煞化禄格

权星朝垣格

辅拱文星格

禄文拱命格

禄合鸳鸯格

双禄朝垣格

禄马佩印格

禄马交驰格

二曜同临格

丹墀桂墀格

甲第登庸格

马头带剑格

命里逢空格

天梁拱月格

文星遇夹格

文星失位格

科星煞凑格

科星逢破格

魁钺凶冲格

武贪守身格

巨机化酉格

刑囚夹印格

月同遇煞格

马落空亡格

梁马飘荡格

生不逢时格

禄逢两煞格

日月藏辉格

财与囚仇格

一生孤贫格

君子在野格

两重华盖格

羊陀夹忌格

火铃夹命格

水上架屋格

枯木逢春格

风云际会格

锦上添花格

失格杂录格

吉凶相伴格

(责任编辑:主编)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tản mạn về Tử vi đẩu số

Bản dịch:

Tử vi đẩu số

Tử vi đẩu số làm một loại tinh mệnh thuật, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học trung tâm một loại. Cho rằng nhân sinh ra thì số tử vi quyết định con người khi còn sống, tức người số phận . Cho rằng các loại tinh diệu đối số mạng của người có riêng liên quan, hay bởi vì tinh diệu án nhất định thứ tự xuất hiện, tương ứng nhân cứ dựa theo cái này thứ tự tiếp thu tinh diệu mang tới ảnh hưởng. Mà phân tích nhân sinh ra thì số tử vi có thể phán đoán nhân bản thân

Tử vi đẩu số làm một loại tinh mệnh thuật, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học trung tâm một loại. Cho rằng nhân sinh ra thì số tử vi quyết định con người khi còn sống, tức số mạng của người. Cho rằng các loại tinh diệu đối số mạng của người có riêng liên quan, hay bởi vì tinh diệu án nhất định thứ tự xuất hiện, tương ứng nhân cứ dựa theo cái này thứ tự tiếp thu tinh diệu mang tới ảnh hưởng. Mà phân tích nhân sinh ra thì số tử vi có thể phán đoán nhân bản thân vận mạng thật xấu và thời gian trình tự. Bởi vì ở nơi này số tử vi phân tích hệ thống lý dĩ tử vi tinh là chư tinh đứng đầu, vì vậy thuật danh ‘Tử vi đẩu số’.

Tử vi đẩu số, là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học là tối trọng yếu chi một trong. Nàng là dĩ nhân ra đời năm, nguyệt, nhật, thì xác định mười hai cung vị trí, cấu thành mệnh bàn, kết hợp các cung tinh đàn tổ hợp, khiên hệ chu dễ quẻ hào, lai dự đoán một người danh viên nước chảy, cát hung họa phúc.

Tương đối vu tứ trụ thôi mệnh mà nói, kỳ sâu xa hơi sớm, mà vừa đồng nguyên mà phân lưu, cho nên tịnh xưng là Trung Hoa Trung Quốc truyền thống mệnh lý học hai đại phái; hơn nữa tử vi đẩu số thôi mệnh thuật ký có đạo gia vũ trụ quan sắc thái thần bí, vừa có chú trọng hoàn cảnh xã hội, nhân tế quan hệ cận đại hàm ý, ở Trung Hoa Trung Quốc thần bí văn hóa trung tâm đứng thẳng xuất chúng, danh liệt “Ngũ đại thần sổ” đứng đầu, được xưng “Đệ nhất thiên hạ thần

Đặc điểm

1, có thể đem số mạng của người hung cát, giá cả thế nào hưu cữu làm ra nói cụ thể minh cập năng lượng trạng thái chuyển hóa đường nhỏ càng thêm rõ ràng mà không phải là trừu tượng nắm chặt.

2, tử vi đẩu số đi qua mệnh bàn mười hai cung, hệ thống mà toàn diện dự đoán một người cả đời rắc rối phức tạp quan hệ giữa người với người và cá nhân tao ngộ, ăn khớp hệ thống nghiêm mật, ký tương đối dễ, thể thức hóa, vừa biến hóa diễn dịch, vừa khá cao sổ lý tính và khắc sâu tính.

3, tử vi đẩu số mười tám tinh bản chất và bầu trời tinh thần không có quá lớn quan hệ, kỳ hàm nghĩa cuối nhu đi qua thực tiễn nghiệm chứng từng bước minh xác.

4, tử vi đẩu số lưu phái đông đảo, nói rõ tử vi đẩu số lý luận hệ thống vẫn không được thành thục, tử vi đẩu số nghiên cứu lĩnh vực còn không có hình thành chân chính chính xác mà lại không có có thể cãi lại lý luận cơ sở.

Chính vì vậy, loại này dự đoán phương pháp cũng không phải là trên giang hồ dốt đặc cán mai bốc người hoặc manh người có thể bấm ngón tay suy tính, ăn nói lung tung, ở dân gian không bằng tứ trụ lưu hành, trái lại giảng, cũng chính vì vậy, tử vi đẩu số tài ít một chút tục tằng tính, mê hoặc tính, mê tín tính, kèm theo thế giới tính “Kinh dịch nhiệt”, “Mệnh lý nhiệt”, “Tin tức dự đoán nhiệt” không ngừng hình thành cao trào, ở hiện đại văn minh trình độ khá cao thai, cảng, Đông Nam Á to như vậy úy nhiên thành phong.

Nguồn nước và dòng sông

Tử vi đẩu số tục truyền thuyết ước chừng là ở Bắc Tống thời kì, do đạo gia một vị nhân vật trọng yếu Trần Đoàn (trần hi di) phát ra minh. Tử vi đẩu số tiền thân là “Thập bát phi tinh”, đẩu số lược vãn vu năm sao thuật sản sinh, khoảng chừng và tử bình thuật (bát tự, tứ trụ) đồng thời, tằng đã bị Ấn Độ chiêm tinh thuật ảnh hưởng. Lịch đại nghiên cứu đẩu số sáng tác so sánh với thật to ít hơn so với bát tự, bởi vậy đẩu số nguồn nước và dòng sông và truyền thừa tình huống, bởi tư liệu khuyết thiếu mà không rõ lắm tích.

Điển tịch

Bởi đẩu số không bằng bát tự công khai, nghiên cứu đẩu số người đó tương đối hơi ít, lưu lại sáng tác thì càng ít. Hiện nay tương đối lưu hành đẩu số điển tịch là khoảng chừng 200 năm trước <đẩu số toàn thư> và <đẩu số toàn tập>, còn có một chút trứ danh phú văn, như , các loại. Ở một ít Hương Cảng người hiện đại đẩu số sáng tác trung tâm, tương đối hệ thống và quy phạm chính là dân quốc thời kì lục bân triệu , mở quyển và thế kỷ trước 90 niên đại vương đình chi . Tử vi đẩu số ở đại lục một đoạn thời gian trong vòng bởi các loại nguyên nhân đã từng có quá nghiên cứu phay đứt gãy, theo cải cách mở ra tiến hành, một ít Hương Cảng thuật số nhà đẩu số sáng tác chảy vào đại lục, cực lớn chạm vào đại lục tử vi đẩu số nghiên cứu phát triển.

Phân công

Hiện nay (2008 năm) đẩu số phái có thể chia làm hai đại chủ lưu: Nhất này đây tinh diệu giải độc là việc chính, gọi chung là tam hợp phái; một … khác thì dĩ tứ hóa giải độc là việc chính, gọi chung là tứ hóa phái. Tinh diệu giải độc là việc chính trung tâm vừa dĩ Trung Châu tinh hệ nhất hệ thống, dĩ mười bốn chủ tinh sở cấu thành sáu mươi tinh hệ, đây đó cho nhau can thiệp sở sinh cát hung hỗ ứng với, trải qua chỉnh lý thành là nói lý lẽ căn cứ. Tứ hóa giải độc là việc chính trung tâm vừa dĩ khâm thiên tứ hóa lớn nhất nghiêm cẩn, dĩ tử vi tinh thần là trải qua, phi tinh tứ hóa thành vĩ, tương hỗ đối đãi, lá mọc cách thể dụng, kỳ nói lý lẽ căn cứ <đẩu số bí nghi>. Hai đại phái đều đối tử vi đẩu số có điều cống hiến, người trước tương toàn thư trung tâm ngôi sao tính giải độc dĩ hiện nay nhân của xã hội phong tục gia dĩ tu chỉnh, mà không lưu sinh bát cổ; hậu người quy nạp tử vi đẩu số của cấu thành lý luận, gia dĩ thuyết minh, cố kỳ đầu đuôi.

Chủ yếu lưu phái

Nhất, tam hợp phe phái

1, Trung Châu phái:

Khởi nguyên ở Lạc Dương, tổ sư là bạch ngọc thiền và ngô cảnh loan, có người nói, mỗi đời chỉ lấy một đệ tử khẩu thuật tương truyền. Thẳng đến vương đình chi tiên sinh công khai sở học sau đó, tài mệnh danh là Trung Châu phái. Ở vương đình chi tiên sinh trước, có lục bân triệu tiên sinh giá một chi nhánh, sở dĩ nghiêm chỉnh mà nói, Trung Châu phái cũng chia làm hai phái.

Tuy rằng vương đình chi tiên sinh phát biểu trôi qua nghiên cứu và sáng tác đều tương đối nhiều, nhưng tiên hữu nghe nói có đả trứ “Vương đình chi Trung Châu phái” truyền thụ đi ra phát biểu và luận mệnh. Trái lại lục bân triệu tiên sinh nhất mạch truyền thụ tương đối rộng là hiểu biết. Nhưng vô luận như thế nào, học tập tử vi đẩu số người đó, đại thể đối vương đình chi tiên thư không xa lạ gì, tiến tới nhận thức Trung Châu phái học thuyết.

Ở Hương Cảng nhất nhân sở quen biết tử vi đẩu số phe phái có nhị. Lục bân triệu tiên sinh dĩ sở thừa truyền 『 gia truyền khâm thiên giám bí kíp 』 được ca ngợi, mà vương đình chi tiên sinh thì dĩ 『 tử vi tinh bí quyết 』 hưởng dự nổi danh. Nhưng nhân vị nghe nói có những người khác năng lực chính mình giá lưỡng bản công bố là miệng miệng tương truyền bí cập, ngoại giới chỉ có thể từ bọn họ sáng tác trung tâm ếch ngồi đáy giếng.

Trung Châu phái trứ nặng tinh diệu thiên phú và tinh tình cách cục, luận mệnh yêu cầu suy lý năng lực. Ví dụ như, một loạt tinh cân lánh một loạt tinh đụng với, sẽ sản sinh biến hóa; luận mệnh cách hay từ nơi này ta thay đổi hắn trung tâm thôi diễn đi ra.

Tổng quát mà nói, Trung Châu phái lý luận là tương đối tiếp cận truyền thống “Toàn thư” và “Toàn tập” chờ sách cổ học phái. Nhưng vương đình chi tiên sinh nhất phái ngoại trừ đối tinh _ tinh tình có canh xâm nhập nghiên cứu ngoại, đối tứ hóa vận dụng cũng bỉ truyền thống cách dùng canh đa thải đa tư.

Ngoại trừ tinh hệ hỗ thiệp ở ngoài, canh, mậu và nhâm làm sao Tứ hóa cũng cùng truyền thống có chỗ bất đồng, mà ở lưu niên chư tinh như: Lưu xương khúc, hồng loan, dương đà và lộc mã các loại vận dụng lên, cũng đều là biệt cây nhất cách.

2, tử vân phái

Tử Vân tiên sinh tiên bái lão sư họ Hà môn hạ, cập sau lại bằng tạ trứ cá nhân nỗ lực, nghèo ba mươi năm xác minh và nghiên cứu, tự thành nhất phái. Phát biểu sáng tác cũng tương đương khả quan.

Tử Vân tiên sinh tự nghĩ ra tam đại luận, thái tuế nhập quái luận, thái tuế cung vị chờ lý luận. Trong đó thái tuế nhập quái pháp tinh bàn hỗ động là chưa từng ở truyền thống tử vi đẩu số xuất hiện qua, nhưng ở truyền thống phi tinh phái tử vi đẩu số trung tâm có truyền lưu. Sở dĩ tử vân phái lý luận, có vừa nói là hắn tự nghĩ ra, cũng có vừa nói là hắn tá phái khác bí truyền gia dĩ thay đổi. Vô luận như thế nào, kỳ phe phái lý luận kỳ thực đều là thành lập sinh truyền thống “Toàn thư” và “Toàn tập” thượng

3, hiện đại phái

Hiện đại phái nhân vật đại biểu là liễu vô cư sĩ. Liễu vô cư sĩ bản là tử vân môn hạ, nhưng để kiên trì mình lý niệm mà tự lập môn hộ. Nhất cửu bát năm năm tháng tư khởi, cùng hứa hưng trí tiên sinh, tuệ canh thuật sĩ, lạc thác sinh, Quách tiên sinh, thái quân siêu, phố giang đăng chi, nam ngư và phi vân cư sĩ chờ người, xuất bản liễu thất bản “Hiện đại tử vi”, từ nay về sau “Hiện đại phái” tên bất hĩnh nhi tẩu.

Hiện đại phái liễu vô cư sĩ phản đối “Tử bình hợp tố”, đề xướng “Tử bình về tử bình, đẩu số về đẩu số” . Phản đối dẫn vào thần sát và quan sát chờ tiến nhập đẩu số, và kỳ sư tử vân “Tập các gia to lớn thành” lý niệm rất không cùng. Nhưng cũng bởi vì hắn loại này kiên trì, đưa tới rất nhiều người ủng hộ. Cân vương đình chi như nhau, liễu vô cư sĩ rất nóng trung sinh bình chú sách cổ, cho rằng tử vi đẩu số tinh yếu, đều ở tiền nhân sáng tác ở giữa.

4, thiên cơ phái

“Thiên cơ thượng nhân” hoàng xuân lâm khai sáng thiên cơ phái tuyệt học, là vì mật tông bí truyền của “Đẩu số hỉ kị thần” và cung khí lý luận. Chỉ là bằng tên, khả năng và truyền lưu thiên niên “Mật tông chiêm tinh pháp” có quan hệ. Nếu quả như thật như vậy, thiên cơ thượng nhân thừa truyền có thể nói sóc cổ đến nay lịch sử lâu đời.

Dĩ truyền thống “Tam hợp phái” làm cơ sở, cùng loại tử bình bát tự ngũ hành sinh khắc thủ dụng thần là dùng luận pháp, hay “Đẩu số hỉ kị thần” tinh yếu chỗ. Ngoại trừ tinh khí, cung vị Thiên can, địa chi ngũ hành ngoại, hoàn lo lắng đáo Thiên can địa chi hợp thành nạp âm ngũ hành. Điểm này, truyền thống tam hợp phái điển tịch đều có ghi chép, nhưng khó có thể lý giải. Bất quá “Thiên cơ phái” có thể nói là lịch sử chỗ hổng làm một tường tận giải thích.

5, Trầm thị tử vi

Thẩm Bình Sơn tiên sinh cân tử vân như nhau, tập bách gia to lớn thành, dĩ nhất đã lực sáng chế kỳ đặc biệt luận mệnh thủ pháp.

Thẩm Bình Sơn tiên sinh dĩ phi tinh, tinh hóa, quá cung luận, tình thế hỗn loạn, tam hạn pháp chờ tự nghĩ ra phương pháp luận tử vi, tương đối mới mẻ độc đáo. Nhưng quan bên trong dung, cái gọi là phi tinh pháp cùng loại vương đình chi tinh hệ hỗ thiệp; tinh hóa pháp hay dĩ chủ tinh tứ hóa cho ra biến hóa; mà đại, trung tâm, tiểu hạn pháp này đây “Trung tâm hạn” bả đại hạn tế phân, để cầu chuẩn xác tính toán cát hung khắc ứng với tổ hợp và thời gian. Có thể nói là “Tam hợp phái” Trung Phi thường đặc biệt phe phái.

6, chiêm nghiệm phái

Cứ nghe, chiêm nghiệm phái nhân vật đại biểu có hai người: Một vị là được xưng trần hi di bốn mươi mốt đại duy nhất chưởng môn nhân “Thiết bản đạo nhân” trần nhạc kỳ; một vị khác là được xưng là chiêm nghiệm phái thứ năm mươi bốn đại truyền nhân thiên ất thượng nhân.

Chiêm nghiệm phái có truyền thống tinh tình cách cục vận dụng, tái dung hợp kỳ môn độn giáp, hơn nữa phi tinh phái mười hai cung phi hóa, nội dung phi thường rộng khắp. Khô vận phương diện, ngoại trừ cơ bản bản mệnh, đại hạn bàn và thái tuế bàn ngoại, hơn nữa tiểu hạn và đấu quân cùng sở hữu năm bàn.

7, thấu thiên phái

Thấu phái đẩu số, vu Nhật bản lại về chảy vào Đài Loan. Thấu phái tương truyền đến nay, có người nói đã lịch mười ba đại, đương thời chưởng môn nhân hay tằng lưu học Nhật Bổn trương diệu Văn tiên sinh.

“Thấu phái” chính thức tên gọi là “Minh trừng phái”, ngoại trừ mệnh thân cung an pháp và cổ vốn không cùng, mệnh bàn cũng không an can cung ở ngoài, nội dung thì và sách cổ đại đồng tiểu dị.

8, thiên vận hợp tham phái

Sở hoàng là “Thiên vận phái” người sáng lập.

Ngoại trừ “Tử vi đẩu số toàn thư” ở ngoài, xác nhận hiện đại dung nhập bát tự hợp tố trào lưu tư tưởng đệ nhất nhân, dĩ cung khí, hỉ kị thần, tử cướp chờ phán đoán suy luận.

9, tân thuyên phái

Tuệ tâm trai chủ

Tuệ tâm trai chủ cũng là một người trong đó trung với truyền thống phe phái một trong. Cân liễu vô cư sĩ và vương đình chi tiên sinh như nhau, sáng tác vô số, cống hiến lương đa.

10, tam hợp phái

Người sáng lập là cung giám lão nhân.

Nhưng thật ra là phong thủy một cái môn phái. Trên thực tế Trung Châu cũng có huyền không tam bí quyết, tử vi gió êm dịu thủy quan hệ giữa là vô cùng mật thiết. Tuy rằng kỳ lý luận trung tâm dẫn vào không ít phi tinh phái phi hóa, nhưng cơ bản kết cấu nhưng không – ly khai tinh tình cách cục truyền thống lý luận.

(kể trên gọi chung “Tam hợp phái” vốn là chỉ một loại hình phe phái đại danh từ. Thế nhưng, cung giám lão nhân “Tam hợp phái” cũng một riêng tử vi đẩu số học phái tên. Có thể sẽ khiến cho đại gia lẫn lộn, kính xin lưu ý. )

11, ngũ tinh phái

Người sáng lập là trần hi di tử vi đẩu số bí truyền hành thổ 27 đại địa thư tiên sinh, được xưng nguyên nước nguyên vị truyền thừa trần hi di tổ sư, không có tăng hoặc giảm thiểu tử vi đẩu số nội dung. Công khai truyền thụ tử vi đẩu số bí truyền ◎ năm sao bí quyết ◎ cầm tinh vào cung pháp ◎ dĩ tinh đái bàn ◎ can chi tam lục pháp ◎ đẩu số huyền không phong thuỷ pháp.

Nhị, tứ hóa phái (phi tinh phái) hệ

1, hà lạc phái

Hà lạc phái là do người Đài Loan tằng quốc hùng sáng lập.

Dĩ hà lạc lý sổ cập Hóa kị lý luận làm cơ sở. Trứ nặng thực bàn nghiệm chứng. Là tương đối phải cụ thể phi tinh nhất phái.

2, khâm Thiên môn (Hoa Sơn khâm thiên bí nghi)

Do Quảng Đông mai huyện làm tâm lão nhân sở khai sáng, truyện tới cận đại thái minh hồng tiên sinh.

Môn phái bí cập là “Hoa Sơn khâm thiên tứ hóa tử vi đẩu số phi tinh bí nghi” . Nội dung có “Phi sách”, “Phi tinh”, “Phi cung”, “Phi vận”, “Chín sao bố mười hai cung thất tinh bí quyết”, “Tứ phượng tam kỳ lưỡng nghi ngọn”, “Tiên thiên tứ hóa phi tinh sách dạy đánh cờ” và “Thập can bộ thiên bí quyết” các loại. Đến đây phái là phi thường trứ nặng phi tinh lý luận học phái, đối “Phi tinh tử vi đẩu số” ảnh hưởng sâu xa. Nhân vật đại biểu kế có phương ngoại nhân tiên sinh, công đường chủ nhân và phương không cố kỵ chờ.

3, tiên tông phái

Sáng tạo nhân Đài Loan chính huyền sơn nhân, pháp hiệu huyền chính xác tử, miêu lịch nhân, công bố dĩ “Linh tu” (thần thụ) tập được tử vi đẩu số lư sơn tiên tông đạo trưởng. Trứ có “Thiên địa nhân tử vi đẩu số” mười ba bộ.

Chủ trương tinh bình hợp tố, nạp âm ngũ hành. Tháng nhuận bài pháp cũng phi thường đặc biệt. Bất quá, kỳ cơ bản hệ thống cũng bất chiết bất khấu phi tinh phái, nhưng chi hệ lai lịch cũng không thể nào khảo cứu (bởi vì là thần thụ).

Tam, những phái hệ khác

1, nhất diệp tri thu thuật

Đây là khá phú nổi danh tử vi đại sư phan tử ngư khai sáng. Dân quốc 19 năm sinh ra sinh Phúc Châu. Năm mới bái cổ sơn dũng tuyền tự nhất trần hòa thượng vi sư học “Nhất diệp tri thu thuật “Luận mệnh không giống người thường. Tự nhận kỳ tổ sư là Tôn Tư Mạc mà không tông trần hi di.

Nhất diệp tri thu thuật đề xướng thiết khẩu trực đoạn. Hắn tương đối coi trọng ở các cung hoàn cảnh, có điểm như .

Kỳ thực, năm mới phan tử ngư tiên sinh tập chính là “Phi yến quỳnh lâm” kỹ xảo, cũng chính là “Phi tinh phái” trung tâm “Phi tinh chuyển yến quan bí quyết” hoặc “Thập bát phi tinh dễ yến quỳnh lâm” .

2, khoa học kỹ thuật phái

Khoa học kỹ thuật tử vi võng chủ tịch trương thịnh thư, dẫn vào khoa học tiến tử vi đẩu số, mong muốn tử vi đẩu số cân phương tây mười hai chòm sao như nhau phổ cập hóa. Lý tưởng phi thường cao thượng, nhưng thủ pháp cũng không là truyền thống nhân sĩ nhận đồng.

3, quan tinh phái

Quan tinh phái chủ yếu vận dụng kỹ xảo kỳ thực tương đối tổng hợp lại hóa, dung hợp nam bắc hai phái kỹ xảo không được bài xích bất luận cái gì phe phái các thủ sở trường, nhưng đặc sắc là đánh vỡ 12 cung tâm dễ phi tinh phi cung đặc biệt kỹ xảo tương đối linh hoạt, kỳ phái tối có đặc sắc là do xem sao truyền thụ đế huyền tử sáng chế tử vi bài là việc chính yếu đặc sắc, lợi dụng trừu bài dự đoán khởi quẻ phương thức tiến hành suy tính, kỳ phương pháp phương tiện mau lẹ, thích hợp đại chúng hoá vận dụng, nhưng hiện nay nghiên cứu nhân ít phương pháp cũng không thích vu dùng để nhóm mệnh, ở bói toán dự đoán phương diện tương đối xông ra, bài mặc dù giản đơn nhưng lại thập phần chặt trừ tử vi đẩu số nguyên lý mạch lạc.

Mệnh bàn giải độc

Tử vi đẩu số giống nhau dĩ học bài bàn làm đầu, bài bàn trình tự là an mệnh thân và mười hai cung, khởi dần thủ, định ngũ hành cục, an bắc đẩu sao Nam Đẩu chờ ngoại hạng chủ tinh, tái an kỳ dư tinh diệu, vậy sau dựa vào cung vị tam phương tứ đang cùng đại vận lưu niên chờ lai giải độc mệnh bàn.

[mệnh thân mười hai cung]

Cung mệnh, thân cung, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung (vừa danh Cung Nô bộc cập cung Nô bộc), cung Quan lộc (vừa danh sự nghiệp cung), cung điền trạch, cung phúc đức (vừa danh Phúc Thọ cung), cung phụ mẫu (vừa danh tướng mạo cung).

[ngoại hạng tinh] [mười bốn chính diệu]

* bắc đẩu

o tham lang tinh – thiên xu – đại hùng tinhα

o cự môn tinh – thiên toàn – đại hùng tinhβ

o sao Liêm trinh – ngọc hành – đại hùng tinhε

o sao Vũ khúc – khai dương – đại hùng tinhζ

o phá quân tinh – xa quang – đại hùng tinhη

o tử vi tinh

* sao Nam Đẩu

o thất sát tinh – đấu ở lại nhất – bán chòm nhân mãμ

o thiên tướng tinh – đấu ở lại nhị – bán chòm nhân mãλ

o thiên đồng tinh – đấu ở lại tam – bán chòm nhân mãφ

o thiên cơ tinh – đấu ở lại tứ – bán chòm nhân mãσ

o thiên lương tinh – đấu ở lại ngũ – bán chòm nhân mãτ

o Thiên phủ tinh – đấu ở lại lục – bán chòm nhân mãζ

* trung thiên

o thái dương tinh

o thái âm tinh

[phó diệu]

* lục ngôi sao may mắn: Bắc đẩu – sao Văn Khúc (văn hoa), tả phụ tinh, hữu bật tinh; sao Nam Đẩu – văn xương tinh, thiên khôi tinh (ban ngày quý, thiên ất quý nhân), thiên việt tinh (dạ quý, ngọc đường quý nhân)

* lục sát tinh: Bắc đẩu – kình dương tinh (dương nhận), đà la tinh; sao Nam Đẩu – Hỏa Tinh, linh tinh; trung thiên – địa không tinh, Địa kiếp tinh

* sao Tứ hóa: Hóa lộc tinh, hóa quyền tinh, hóa khoa tinh, Hóa kị tinh. Quan sinh tứ hóa, dựa vào bất đồng phái có bộ phận sai biệt.

* bắc đẩu – lộc tồn tinh, ngôi sao may mắn: Trung thiên – thiên mã tinh

[ất cấp tinh]

* ngôi sao may mắn: Trung thiên – thai phụ tinh, phong cáo tinh, ân quang tinh, thiên quý tinh, long trì tinh, phượng các tinh, tai thai tinh, bát tọa tinh, thiên quan tinh, thiên phúc tinh, thiên tài tinh, thiên thọ tinh, hồng loan tinh, thiên hỉ tinh, giải thần tinh, thiên vu tinh, thiên đức tinh, nguyệt đức tinh

* hung tinh: Trung thiên – thiên không tinh, thiên hình tinh, thiên diêu tinh, thiên khốc tinh, thiên nguyệt tinh, âm sát tinh, năm giải trừ tinh, mui xe tinh, Hàm trì tinh,

[bính cấp tinh]

Trường sinh, mộc dục, quán đái, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, thai, nuôi, bác sĩ, lực sĩ, thanh long, tiểu hao tổn, chiếu tướng, tấu thư, phi liêm, ưa thần, bệnh phù, đại hao, phục binh, quan phủ, chặn lộ, không vong, tuần trung tâm

* hung tinh: Trung thiên – thiên thương tinh, thiên sứ tinh

[đinh cấp tinh]

Đeo sao, phàn yên, tuổi dịch, tuổi phá, tuổi xây, long đức

[mậu cấp tinh]

Hơi thở thần, kiếp sát, tai sát, thiên sát, chỉ bối, nguyệt sát, vong thần, xui, Tang Môn, quán sách, quan phù, tiểu hao tổn, đại hao, bạch hổ, người đi viếng, bệnh phù

[mười bốn chủ tinh nhân vật đại biểu]

Tử vi tinh: Tử vi tinh nhân vật đại biểu là Chu Văn Vương trưởng tử bá ấp thi, chưởng 『 tôn quý 』 là 『 đế tọa 』 dục vạn vật, hình dáng tướng mạo rất nặng, yêu bối mập mãn, thái độ làm người trung hậu thành thật, khiêm cung ngay thẳng, lại có tự phụ khuynh hướng, bên tai mềm dễ thụ ảnh hưởng, giỏi thay đổi, đa nghi, tâm địa nhỏ hẹp, dễ xử trí theo cảm tính, chủ quyền uy hiển quý hơi kiêu căng khí.

Thiên cơ tinh: Thiên cơ tinh nhân vật đại biểu là Khương Tử Nha, là trí năng chi thần tư chưởng 『 trí năng 』, 『 tinh thần 』 chủ tư tưởng, hóa khí là thiện, Hóa kị làm ác, kiểm dài nhỏ vóc người vừa phải, không cao không lùn, cá tính cấp, ăn nói nhã nhặn, thần kinh quá nhạy cảm đa sầu đa cảm, có tình duyên.

Thái dương tinh: Thái dương tinh của nhân vật đại biểu là trụ vương của trung thần Tỷ Can, là quang minh chi thần tư chưởng 『 quang minh 』, 『 bác ái 』 quyền quý ngôi sao năng lực văn năng lực vũ, tướng mạo phương viên thể trạng hùng tráng, Hóa kị thì gầy cao, nam tính thẳng thắn nữ tính có nam tử thái, cá tính cường khác giới duyên tốt, bất luận nam nữ nhanh mồm nhanh miệng, ưa tranh luận dễ tức giận, làm việc tích cực không được thiên vị, ưa ngoại giao hoạt động thiện kết giao bằng hữu.

Sao Vũ khúc: Sao Vũ khúc của nhân vật đại biểu là Văn vương nhi tử cơ phát tức chu Vũ vương, là tài phú chi thần tư chưởng 『 tài phú 』, 『 vũ dũng 』, 『 thọ 』, vừa là quả tú ngôi sao bất lợi nữ mệnh, mặt trắng tích, trán rộng, lông mày thô, bộ lông to cứng rắn, tính cách cương nghị, thành thực tín dụng, nặng nghĩa khí, thẳng tính, tử không tiếp thu thâu, có tân kỳ điểm quan trọng(giọt), làm việc có bài bản hẳn hoi.

Thiên đồng tinh: Thiên đồng tinh của nhân vật đại biểu là Chu Văn Vương, là dịu ngoan chi thần tư chưởng 『 dịu ngoan 』, 『 hòa hợp 』, thiên đồng tinh chủ phúc vừa chủ thọ, cái gì cũng tốt không được cự tuyệt, không được tích cực cá tính, diện mạo tự hài đồng, thể hình béo viên, hài hước, nhân duyên hảo, không cùng nhân tính toán, tri túc thường nhạc, nữ mệnh say mê La Mạn Đế Khắc trung tâm, gia đào hoa tinh đưa thân vào tiểu thuyết tình cảm trong cuộc sống.

Sao Liêm trinh: Sao Liêm trinh nhân vật đại biểu là trụ vương đại gian thần phí trọng, chủ tà ác chi thần tư chưởng 『 tà ác 』, 『 bẻ cong 』 hóa sát là tù, là thứ đào hoa, chiều cao thể kiện, tinh thần vượng, có dã tính mỹ, trí nhớ hảo, cá tính cứng rắn, hảo mạo hiểm, hảo đổ, phong lưu, nữ mệnh khí chất hảo, thanh tú đoan trang, lãnh diễm.

Thiên phủ tinh: Thiên phủ tinh nhân vật đại biểu là trụ vương của thê Khương hoàng hậu, là tài nghệ chi thần tư chưởng 『 tài năng 』, 『 từ bi 』 hình dáng tướng mạo thanh tú, mặt đỏ xỉ bạch, tâm tính ôn lương, thông minh, cơ biến, an phận thủ thường, có sức cạnh tranh không tiếp thu thâu, nữ mệnh thanh tú cao nhã, lý trí nặng vu tình cảm, ưa bố trí gia, nặng phủ cập thẩm mỹ.

Thái âm tinh: Thái âm tinh nhân vật đại biểu là hoàng phi hổ của thê Cổ phu nhân, là vệ sinh chi thần tư chưởng 『 vệ sinh 』, 『 nơi ở 』, sắc mặt trắng nõn vi hoàng, nam mệnh có nữ thái, thông minh, văn nhã, dịu ngoan, cẩn thận, có độ lượng, kiên trì, nặng tình cảm, thích sạch sẻ, Hóa kị không được thích sạch sẻ, và nữ tính ở chung bất hảo.

Tham lang tinh: Tham lang tinh của nhân vật đại biểu là Ðát kỉ, là dục vọng chi thần tư chưởng 『 dục vọng 』, 『 vật chất 』, tham lang hóa khí là đào hoa, vừa làm tiêu chuẩn, có thể phúc có thể họa, sắc mặt tái xanh hoặc hoàng bạch, nam mạo tính cách, diện mạo diễm lệ, sinh hoạt đa thái nhiều vẻ, không câu nệ tiểu tiết, ưa ăn uống có yêu sống về đêm, thiện giao tế. Cảm kiếm cảm hoa, đa tài đa nghệ, ưa thần tiên sự học, tình cảm bất định, bác ái hiền hoà, Hóa kị người hảo đổ, vào nước hương người đào hoa nơi chốn khai.

Cự môn tinh: Cự môn tinh của nhân vật đại biểu là Khương Tử Nha của thê mã thiên kim, là thị phi chi thần tư chưởng 『 thị phi 』, 『 nghi hoặc 』, cự môn chủ khẩu thiệt, thị phi, thực lộc, khẩu tài, thiết tinh, ánh mắt lợi hại thiện sát ngôn quan sắc, phản ứng tốt, có tài hùng biện, ưa hào nghiên cứu học thuật có phần tích sức hiểu biết, trí nhớ, liên tưởng lực, nữ mệnh không thích hợp, chỗ tốt là cẩn thận tỉ mỉ, chỗ hỏng là đa nghi, ái tình thường thay đổi.

Thiên tướng tinh: Thiên tướng tinh của nhân vật đại biểu là trụ vương của trung thần văn thái sư, là phụng sĩ chi thần tư chưởng 『 từ ái 』, 『 phục vụ 』 là phúc thiện hóa khí là ấn, thiên văn sự, tướng mạo đôn hậu, thành thực không uổng ngụy, đối với người thành khẩn, hiền hoà, hùng hồn, có đồng tình tâm ái tự do, bênh vực kẻ yếu, ưa kết bạn quyền quý, nữ tốt số trang phục, tham ăn kiêng ăn, có dáng tươi cười, cả đời không lo ăn mặc.

Thiên lương tinh: Thiên lương tinh của nhân vật đại biểu là lý tĩnh là hằng thường chi thần tư chưởng 『 hằng thường 』, 『 chỉ huy 』 hóa khí là ấm, là Phúc Thọ, hình dáng tướng mạo rất nặng thanh tú, hành sự chuyên gia, thành thục, từng trải phong phú, gan lớn tâm đại, ưa làm náo động, có đổ tính, xuy ngưu, nhất phó vòi nước lão đại tính tình, nữ mệnh thiên Lương lão đại tả tâm tính, có nam tử chí, năng lực chiếu cố nhân.

Thất sát tinh: Thất sát tinh của nhân vật đại biểu là hoàng phi hổ, là chiến đấu chi thần tư chưởng 『 uy mãnh 』, 『 xơ xác tiêu điều 』, xung động, phiêu lưu, đại biến động, bình thường đầu hưng hưng đuôi lạnh lùng, kiểm hình phương trường, thân cao thể tráng, cương nghị của tướng, không thích người khác quản thúc, cảm xung dám mạo hiểm hiểm, hỉ nộ ái ố đi vu sắc.

Phá quân tinh: Phá quân tinh của nhân vật đại biểu là trụ vương, là phá hao tổn chi thần tư chưởng 『 tổn hại 』, 『 tiêu hao 』, phá quân của biến động là việc chính tương, bạn cố tri giỏi về đấu tranh anh dũng, vóc người ngũ ngắn, bối hậu rộng, tùy hứng cuồng ngạo, gặp chuyện đa nghi, ăn ý mạo hiểm, ưa tân sự vật, ưa phá hư hiện trạng, gia dĩ biến hóa cải cách, ngôn ngữ không câu nệ, nam mệnh không nặng bề ngoài, nữ mệnh trái lại mà lại hư vinh, lãng phí, tố chất thần kinh.

[tử vi đẩu số tiếng Anh phiên dịch]

The 14 Major Stars are (14 chủ tinh):

Mercy Star (Tian Ji) thiên cơ

Sun (Tai Yang) thái dương

Finance Star (Wu Qu) vũ khúc

Lucky Star (Tian Tong) thiên đồng

Treasury Star (Tian Fu) Thiên phủ

Moon (Tai Yin) Thái âm

Flirting Star (Tan Lang) tham lang

Gloomy Star (Ju Men) cự môn

Blessing Star (Tian Liang) thiên lương

Power Star (Qi Sha) thất sát

Ruinous Star (Po Jun) phá quân

Wicked Star (Lian Zhen) liêm trinh

Minister Star (Tian Xiang) thiên tướng

Emperor Star (Zi Wei) tử vi

. . .

The Lucky Stars are(ngôi sao may mắn):

Angel 1 (Tian Kui) thiên khôi

Angel 2 (Tian Yue) thiên việt

Deputy 1 (Zuo Fu) tả phụ

Deputy 2 (You Bi) hữu bật

Intellect Star (Wen chang) văn xương

Intelligence Star (Wen Qu) văn khúc

. . .

The Harmful Stars are(hung tinh):

Worrisome Star (Tuo Luo) đà la

Troublesome Star (Qing Yang) kình dương

Fiery Star (Huo Xing) Hỏa Tinh

Siren Star (Ling Xing) linh tinh

Misfortune Star (Di Kong) địa không

Calamity Star (Di Jie) Địa kiếp

. . .

The Auxiliary Stars are(phụ tinh):

Abundance Star (Lu Cun) lộc tồn

Pegasus (Tian Ma) thiên mã

Stern Star (tian Xing) thiên hình

Romance Star (Tian Yao) thiên diêu

Wedding Star (Hong Luan) hồng loan

Birth Star (Tian Xi) thiên hỉ

Tử vi đẩu số của cách cục

Tử vi đẩu số của cách cục, là chỉ nào đó loại tinh ở có chút cung vị, cùng với nào đó loại tinh và nào đó loại tinh đồng cung hoặc gia hội các loại tình huống, liền cho thấy loại này đàn đàn tổ hợp là thuộc về một hình thức số phận, hoặc hung hoặc cát, hoặc bần hoặc phú, hoặc quý hoặc tiện, hoặc cát hung đều có chờ. Có lúc một loại cách cục, đồng thời nó vừa có thể quy về một loại khác cách cục, có lúc một mệnh bàn đàn đàn tổ hợp có thể sẽ có vài loại cách cục. Dừng hình ảnh cục thì ở đại đa số dưới tình huống nhất định phải dĩ cung mệnh tam phương tứ chính lai định, mà không có thể đem phu thê, tử nữ, nô bộc, tật ách chờ cung vị dùng để phân tích ra cách cục. Nói chung, một người mệnh bàn đoạt được cát cách càng nhiều, một thân của phú quý trình tự đương nhiên ra lại càng cao, thành tựu cũng lại càng lớn.

Thường gặp cách cục có:

Quân thần khánh hội cách

Tử Phủ đồng cung cách

Thất sát triêu đấu cách

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Nhật nguyệt tịnh minh cách

Nhật nguyệt trái lại bối cách

Ánh sáng mặt trời Lôi môn cách

Minh châu rời bến cách

Trăng sáng Thiên môn cách

Mộc hỏa thông minh cách

Cực hướng ly minh cách

Anh tinh nhập miếu cách

Tử Phủ triêu viên cách

Thiên phủ triêu viên cách

Phủ tướng triêu viên cách

Cơ nguyệt cùng lương cách

Cơ lương gia hội cách

Văn lương chấn kỷ cách

Cự nhật đồng cung cách

Kim xán quang huy cách

Dương lương xương lộc cách

Nguyệt sinh biển cả cách

Thọ tinh nhập miếu cách

Anh tinh nhập miếu cách

Thạch trung tâm ẩn ngọc cách

Đầu ngựa đái tiến cách

Cự cơ cùng lâm cách

Thiên ất củng mệnh cách

Tam kỳ gia hội cách

Quyền lộc tuần phùng cách

Khoa quyền lộc giáp cách

Song lộc giáp mệnh cách

Tả hữu đồng cung cách

Văn quế văn hoa cách

Tham vũ đồng hành cách

Tam hợp hỏa tham cách

Tham linh triêu viên cách

Quý tinh giáp mệnh cách

Liêm trinh văn võ cách

Quyền sát hóa lộc cách

Quyền tinh triêu viên cách

Phụ củng văn tinh cách

Lộc văn củng mệnh cách

Lộc hợp uyên ương cách

Song lộc triêu viên cách

Lộc mã bội ấn cách

Lộc mã cùng bôn ba cách

Nhị diệu cùng lâm cách

Thềm son quế trì cách

Biệt thự đăng dong cách

Đầu ngựa đái kiếm cách

Mệnh lý phùng thiên không cách

Thiên lương củng nguyệt cách

Văn tinh gặp giáp cách

Văn tinh thất vị cách

Khoa tinh sát thấu cách

Khoa tinh phùng đặc biệt

Khôi việt hung xung cách

Vũ tham thủ thân cách

Cự cơ hoá dậu cách

Hình tù giáp ấn cách

Nguyệt cùng gặp sát cách

Mã thất bại vong cách

Lương mã phiêu đãng cách

Sinh không được phùng thì cách

Lộc phùng lưỡng sát cách

Nhật nguyệt giấu huy cách

Tài và tù thù cách

Suốt đời cô bần cách

Quân tử không cầm quyền cách

Lượng nặng mui xe cách

Dương đà giáp kị cách

Hỏa linh giáp mệnh cách

Thủy thượng cái phòng cách

Cây khô gặp mùa xuân cách

Phong vân tế hội cách

Dệt hoa trên gấm cách

Thất cách tạp lục cách

Cát hung làm bạn cách

(trách nhiệm biên tập: Chủ biên)

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数

紫微斗数为一种星命术,是中国传统 命理学 中的一种。认为人出生时的星相决定人的一生,即人的 命运 。认为各种星曜对人的命运具有特定的关连,又因为星曜按一定次序出现,相应的人就按照这个次序接受星曜带来的影响。而分析人出生时的星相就可以判断人本身

紫微斗数为一种星命术,是中国传统命理学中的一种。认为人出生时的星相决定人的一生,即人的命运。认为各种星曜对人的命运具有特定的关连,又因为星曜按一定次序出现,相应的人就按照这个次序接受星曜带来的影响。而分析人出生时的星相就可以判断人本身命运的好坏和时间顺序。因为在这个星相分析的系统里以紫微星为诸星之首,故此术名‘紫微斗数’。

紫微斗数,是中国传统命理学的最重要的支派之一。她是以人出生的年、月、日、时确定十二宫的位置,构成命盘,结合各宫的星群组合,牵系周易卦爻,来预测一个人的名员流程、吉凶祸福的。

相对于四柱推命而言,其渊源较早,而又是同源而分流,故并称为中国传统命理学的两大派别;而且紫微斗数推命术既具有道家宇宙观的神秘色彩,又具有注重社会环境、人际关系的近代意蕴,在中国神秘文化中卓立特出,名列“五大神数”之首,号称“天下第一神

特点

1、可将人的命运凶吉、贵贱休咎作出具体的说明及能量状态的转化路径更加清晰而非抽象的把握。

2、紫微斗数通过命盘十二宫,系统而全面的预测一个人一生的错综复杂的社会关系和个人遭遇,逻辑体系严密,既相对容易、程式化,又变化演绎,又较高的数理性和深刻性。

3、紫微斗数十八星的本质与天上的星辰没有太大关系,其含义最终需通过实践验证逐步明确。

4、紫微斗数流派众多,说明紫微斗数的理论体系还不成熟,紫微斗数研究领域还没有形成真正正确而又无可辩驳的理论基础。

正因为如此,这种预测方法并非江湖上目不识丁的卜者或盲者可以掐指推算、信口开河的,在民间不如四柱流行,反过来讲,也正因为如此,紫微斗数才少了点庸俗性、玄虚性、迷信性,伴随着世界性的“易经热”、“命理热”、“信息预测热”的不断形成高潮,在现代文明程度较高的台、港、东南亚等地蔚然成风。

源流

紫微斗数据传说大约是在北宋时期,由道家的一位重要人物陈抟(陈希夷)所发明。紫微斗数的前身是“十八飞星”,斗数略晚于五星术产生,大约与子平术(八字、四柱)同时,曾受到印度占星术的影响。历代研究斗数的著作相比大大少于八字,因此斗数源流和传承的情况,由于资料的缺乏而不太清晰。

典籍

由于斗数不如八字公开,研究斗数的人相对较少,留下的著作就更少。目前较为流行的斗数典籍是大约200年前的《斗数全书》与《斗数全集》,还有一些著名的赋文,如《太微赋》、《骨髓赋》等等。在一些港台现代人的斗数著作中,比较系统和规范的是民国时期陆斌兆的《紫微斗数讲义》、张开卷的《紫微斗数》和上个世纪90年代王亭之的《中州派紫微斗数》。紫微斗数在大陆一段时间以内由于各种原因曾经有过研究断层,随着改革开放的进行,一些港台术数家的斗数著作流入了大陆,极大的促进了大陆的紫微斗数研究的发展。

分派

现今(2008年)斗数派别可分为两大主流:一是以星曜解读为主,统称为三合派;另一则以四化解读为主,统称为四化派。星曜解读为主中又以中州星系最为系统,以十四主星所组成六十星系,彼此互相干涉所产吉凶互应,经整理成《紫微星诀》为论理依据。四化解读为主中又以钦天四化最具严谨,以紫微星辰为经,飞星四化为纬,相互对待,互生体用,其论理依据《斗数秘仪》。两大派别均对紫微斗数有所贡献,前者将全书中之星性解读以现今人之社会风俗加以修正,而不流於八股;後者归纳紫微斗数之构成理论,加以诠释,顾其本末。

主要流派
一、三合派系

1、中州派:

起源在洛阳,祖师是白玉蝉和吴景鸾,据说,每代只收一个弟子口述相传。直到王亭之先生公开所学以后,才命名为中州派。在王亭之先生之前,有陆斌兆先生这一个分支,所以严格来说,中州派也分为两派。

虽然王亭之先生发表过的研究和著作都比较多,但却鲜有听闻有打著「王亭之中州派」的传人出来发表和论命。反而陆斌兆先生一脉的传人比较广为熟识。但无论如何,学习紫微斗数的人,大多对王亭之先的书不陌生,进而认识中州派的学说。

在香港最为人所熟识的紫微斗数派系有二。陆斌兆先生以所承传的『世传钦天监秘笈』见称,而王亭之先生则以『紫微星诀』享誉盛名。但因未听闻有其他人能拥有这两本声称是口口相传的秘芨,外界只能从他们的著作中窥豹一斑。

中州派著重星曜赋性和星情格局、论命要求推理的能力。例如,一系列的星跟另一系列的星碰上,就会产生变化;论命的法则就是从这些变他中推衍出来。

总括来说,中州派的理论是比较接近传统「全书」和「全集」等古籍的学派。但王亭之先生一派除了对星_星情有更深入的研究外,对四化的运用也比传统的用法更多彩多姿。

除了星系互涉之外,庚、戊和壬干的四化星也和传统的有所不同,而在流年诸星如:流昌曲、红鸾、羊陀和禄马等等的运用上,也都是别树一格的。

2、紫云派

紫云先生先拜何姓老师门下,及后来凭藉著个人的努力,穷三十年的印证和钻研,自成一派。发表的著作也相当可观。

紫云先生自创三代论、太岁入卦论,太岁宫位等理论。其中太岁入卦法的星盘互动是未曾在传统的紫微斗数出现过,但在传统飞星派紫微斗数中有流传。所以紫云派的理论,有一说是他自创的,也有一说是他借别派的秘传加以改良的。无论如何,其派系的理论其实都是建立於传统「全书」和「全集」上的

3、现代派

现代派的代表人物是了无居士。了无居士本为紫云门下,但为了坚持自己的理念而自立门户。一九八五年四月起,伙同许兴智先生、慧耕术士、骆托生、郭先生、蔡钧超、浦江登之、南鱼和非云居士等人,出版了七本的「现代紫微」,从此「现代派」之名不胫而走。

现代派的了无居士反对「紫平合参」,提倡「子平归子平,斗数归斗数」。反对引入神煞和关煞等进入斗数,和其师紫云「集各家之大成」的理念很不同。但就因为他这种坚持,引来很多支持者。跟王亭之一样,了无居士很热衷於评注古籍,认为紫微斗数的精要,尽在前人的著作当中。

4、天机派

「天机上人」黄春霖创建的天机派的绝学,是为密宗秘传之「斗数喜忌神」和宫气理论。光是凭名字,可能和流传千年的「密宗占星法」有关连。如果真的如此,天机上人的承传可谓朔古至今历史悠久。

以传统「三合派」为基础,类似子平八字的五行生克取用神为用的论法,就是「斗数喜忌神」的精要所在。除了星气、宫位天干、地支的五行外,还考虑到天干地支合成的纳音五行。这一点,传统三合派的典籍都有记载,但却难以理解。不过「天机派」可谓为历史缺口作了一个详尽的解释。

5、沈氏紫微

沈平山先生跟紫云一样,集百家之大成,以一已之力创出其独特的论命手法。

沈平山先生以飞星、星化、过宫论、变局、三限法等自创的方法论紫微,比较新颖。但观其内容,所谓飞星法类似王亭之的星系互涉;星化法就是以主星四化得出的变化;而大、中、小限法是以「中限」把大限细分,以求准确计算吉凶克应的组合和时间。可以说是「三合派」中非常特别的派系。

6、占验派

据闻,占验派的代表人物有两个:一位是号称陈希夷四十一代唯一的掌门人「铁板道人」陈岳琦;另一位是被称为占验派第五十四代传人的天乙上人。

占验派有传统星情格局的运用、再融合奇门遁甲、加上飞星派的十二宫飞化,内容非常广泛。断流运方面,除了基本的本命、大限盘和太岁盘外,再加上小限和斗君共有五个盘。

7、透天派

透派斗数,于日本再回流入台湾。透派相传至今,据说已历十三代,当代的掌门人就是曾留学日本的张耀文先生。

「透派」的正式名称为「明澄派」,除了命身宫的安法与古本不同,命盘也不安宫干之外,内容则与古籍大同小异。

8、天运合参派

楚皇是「天运派」的创始人。

除了「紫微斗数全书」之外,应是现代融入八字合参思潮的第一人,以宫气、喜忌神、死劫等论断。

9、新诠派

慧心斋主

慧心斋主也是其中一个忠於传统的派系之一。跟了无居士和王亭之先生一样,著作无数,贡献良多。

10、三合派

创始人是恭鉴老人。

其实是风水的一个门派。事实上中州也有玄空三诀,紫微和风水之间的关系是非常密切的。虽然其理论中引入不少飞星派的飞化,但基本结构仍离不开星情格局的传统理论。

(上述统称「三合派」本来是指某一类型派系的代名词。但是,恭鉴老人的「三合派」却是一个特定的紫微斗数学派的名字。可能会引起大家混淆,敬请留意。)

11、五星派

创始人为陈希夷紫微斗数秘传土行27代地书先生,号称原汁原味传承陈希夷祖师,没有增加或减少紫微斗数的内容。公开讲授紫微斗数秘传◎五星诀◎生肖入宫法◎以星带盘◎干支三六法◎斗数玄空风水法。
二、四化派(飞星派)系

1、河洛派

河洛派是由台湾人曾国雄创立的。

以河洛理数及化忌理论为基础。著重实盘验证。是比较务实的飞星一派。

2、钦天门(华山钦天秘仪)

由广东梅县素心老人所创建的,传至近代蔡明宏先生。

门派的秘芨是「华山钦天四化紫微斗数飞星秘仪」。内容有「飞策」、「飞星」、「飞宫」、「飞运」、「九星布十二宫七星诀」、「四凤三旗两仪标」、「先天四化飞星棋谱」和「十干步天诀」等等。此派是非常著重飞星理论的学派,对「飞星紫微斗数」影响深远。代表人物继有方外人先生,法堂主人和方无忌等。

3、仙宗派

创建人台湾正玄山人,法号玄真子,苗栗人,声称以「灵修」(神授)习得紫微斗数的闾山仙宗道长。著有「天地人紫微斗数」十三套。

主张星平合参,纳音五行。闰月的排法也非常独特。不过,其基本体系却是不折不扣的飞星派,但其支系来历却是无从稽考(因为是神授的)。
三、其他派系

1、一叶知秋术

这是颇富盛名的紫微大师潘子渔创建的。民国19年出生於福州.早年拜鼓山勇泉寺一尘和尚为师学”一叶知秋术”论命与众不同。自认其祖师是孙思邈而不宗陈希夷。

一叶知秋术提倡铁口直断。他比较重视在各个宫的环境,有点像《佛门一掌经》。

其实,早年潘子渔先生习的是「飞燕琼林」的技法,也就是「飞星派」中的「飞星转燕关诀」或「十八飞星易燕琼林」。

2、科技派

科技紫微网董事长张盛舒,引入科学进紫微斗数,希望紫微斗数跟西方的十二星座一样普及化。理想非常崇高,但手法却不为传统人仕认同。

3、观星派

观星派主要运用技法其实比较综合化,融合南北两派技法不排斥任何派系各取所长,但特色是打破12宫心易飞星飞宫的独特技法较为灵活,其派最有的特色的是由观星传人帝玄子所创的紫微牌为主要特色,利用抽牌预测的起卦方式进行推算,其方法方便快捷,适合大众化的运用,但目前研究人较少方法也不适于用来批命,在占卜预测方面较为突出,牌虽简单但又十分紧扣紫微斗数原理脉络。

命盘解读

紫微斗数一般以学排盘为先,排盘顺序为安命身与十二宫、起寅首、定五行局、安北斗南斗等甲级主星,再安其馀星曜,然後依宫位的三方四正与大运流年等来解读命盘。

【命身十二宫】

命宫、身宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫(又名仆役宫及交友宫)、官禄宫(又名事业宫)、田宅宫、福德宫(又名福寿宫)、父母宫(又名相貌宫)。

【甲级星】

【十四正曜】

* 北斗

o 贪狼星 – 天枢 – 大熊座α

o 巨门星- 天璇 – 大熊座β

o 廉贞星- 玉衡 – 大熊座ε

o 武曲星 – 开阳- 大熊座ζ

o 破军星- 遥光 – 大熊座η

o 紫薇星

* 南斗

o 七杀星 – 斗宿一 – 半人马座μ

o 天相星- 斗宿二 – 半人马座λ

o 天同星 – 斗宿三 – 半人马座φ

o 天机星- 斗宿四 – 半人马座σ

o 天梁星 – 斗宿五 – 半人马座τ

o 天府星 – 斗宿六 -半人马座ζ

* 中天

o 太阳星

o 太阴星

【副曜】

* 六吉星:北斗 – 文曲星(文华)、左辅星、右弼星; 南斗 – 文昌星、 天魁星(昼贵,天乙贵人)、天钺星(夜贵,玉堂贵人)

* 六煞星:北斗 – 擎羊星(羊刃)、陀罗星; 南斗 – 火星、铃星; 中天 – 地空星、地劫星

* 四化星:化禄星、化权星、化科星、化忌星。关於四化,依不同派别有部分差异。

* 北斗 – 禄存星、吉星: 中天 – 天马星

【乙级星】

* 吉星: 中天 – 台辅星、封诰星、恩光星、天贵星、龙池星、凤阁星、三台星、八座星、天官星、天福星、天才星、天寿星、红鸾星、天喜星、解神星、天巫星、天德星、月德星

* 凶星: 中天 – 天空星、天刑星、天姚星、天哭星、天月星、阴煞星、年解星、华盖星、咸池星、

【丙级星】

长生、沐浴、冠带、临官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养、博士、力士、青龙、小耗、将军、奏书、飞廉、喜神、病符、大耗、伏兵、官府、截路、空亡、旬中

* 凶星: 中天 – 天伤星、天使星

【丁级星】

将星、攀鞍、岁驿、岁破、岁建、龙德

【戊级星】

息神、劫煞、灾煞、天煞、指背、月煞、亡神、晦气、丧门、贯索、官符、小耗、大耗、白虎、吊客、病符

【十四主星代表人物】

紫微星:紫微星代表人物是周文王的长子伯邑考,掌『尊贵』为『帝座』育万物 ,形貌厚重,腰背肥满,为人忠厚老实,谦恭耿直,又有自负倾向,耳根软易受影响 ,善变、多疑、心地狭小,易感情用事,主权威显贵略带倨傲之气。

天机星:天机星代表人物是姜子牙,为智能之神司掌『智能』、『精神』主思想 ,化气为善,化忌为恶,脸细长身材适中,不高不矮,个性急,谈吐斯文,神经过敏多愁善感,有异性缘。

太阳星:太阳星之代表人物为纣王之忠臣比干,为光明之神司掌『光明』、『博 爱』权贵之星能文能武,相貌方圆体格雄壮,化忌则干瘦高,男性坦率女性有男子态 ,个性强异性缘佳,不论男女心直口快,喜争论易生气,做事积极不偏袒,喜外交活动善交朋友。

武曲星:武曲星之代表人物为文王的儿子姬发即周武王,为财富之神司掌『财富 』、『武勇』、『寿』,又为寡宿之星不利女命,面白皙、额宽、眉粗、毛发粗硬、 性格刚毅,诚实信用,重义气、直性子、死不认输,有新奇点子,作事有板有眼。

天同星:天同星之代表人物为周文王,为温顺之神司掌『温顺』、『协调』,天同星主福又主寿,什么都好不拒绝、不积极的个性,面貌似孩童,体形胖圆,幽默、人缘好,不与人计较,知足常乐,女命醉心罗曼蒂克中,加桃花星置身于小说的感情 生活中。

廉贞星:廉贞星代表人物为纣王的大奸臣费仲,主邪恶之神司掌『邪恶』、『歪曲』化杀为囚,为次桃花,身长体健,精神旺、有野性美,记忆力好,个性硬,好冒险,好赌、风流,女命气质好,清秀端庄,冷艳。

天府星:天府星代表人物为纣王之妻姜皇后,为才艺之神司掌『才能』、『慈悲 』形貌清秀,面红齿白,心性温良、聪明、机变、安分守己,有竞争力不认输,女命清秀高雅,理智重于感情,喜布置家,重穿著及审美。

太阴星:太阴星的代表人物为黄飞虎之妻贾夫人,为清洁之神司掌『清洁』、『 住宅』,面色白皙微黄,男命有女态,聪明、文雅、温顺、小心、有肚量、耐心、重 感情、爱干净,化忌不爱干净,和女性相处不好。

贪狼星:贪狼星之代表人物为妲己,为欲望之神司掌『欲望』、『物质』,贪狼 化气为桃花,又为标准,可福可祸,脸色青白或黄白,男貌性格,女貌艳丽,生活多 采多姿,不拘小节,喜吃喝爱过夜生活、善交际。敢赚敢花,多才多艺,喜神仙之学 ,感情不定,博爱随和,化忌者好赌,入水乡者桃花处处开。

巨门星:巨门星之代表人物为姜子牙之妻马千金,为是非之神司掌『是非』、『 疑惑』,巨门主口舌、是非、食禄、口才、窃星,眼光锐利善察言观色,反应佳、有 辩才、喜号研究学术有分析理解力,记忆力、联想力,女命不宜,好处是细心,坏处 是多疑,爱情常变。

天相星:天相星之代表人物为纣王之忠臣闻太师,为奉仕之神司掌『慈爱』、『 服务』为福善化气为印,偏文事,相貌敦厚,诚实不虚伪,对人诚恳、随和、慷慨、 有同情心爱自由、打抱不平、喜结识权贵,女命好打扮、贪吃挑食、有笑容、一辈子 不愁吃穿。

天梁星:天梁星之代表人物为李靖为恒常之神司掌『恒常』、『统率』化气为荫 ,为福寿,形貌厚重清秀,行事大方、成熟,阅历丰富,胆大心大,喜出风头,有赌 性,吹牛,一副龙头老大的德性,女命天梁老大姐心性,有男子志,能照顾人。

七杀星:七杀星之代表人物为黄飞虎,为战斗之神司掌『威猛』、『肃杀』,冲动、风险、大变动,经常头兴兴尾冷冷,脸型方长,身高体壮,刚毅之相,不喜欢他人管束,敢冲敢冒险,喜怒哀乐行于色。

破军星:破军星之代表人物为纣王,为破耗之神司掌『破损』、『消耗』,破军之变动为主将,故知善于冲锋陷阵,身材五短、背厚肩宽、任性狂傲、遇事多疑、投机冒险、喜新事物、喜破坏现状,加以变化改革,言语不拘,男命不重外表,女命反之 且虚荣、浪费、神经质。

【紫微斗数的英文翻译】

The 14 Major Stars are(14主星):

Mercy Star (Tian Ji) 天机

Sun (Tai Yang) 太阳

Finance Star (Wu Qu) 武曲

Lucky Star (Tian Tong) 天同

Treasury Star (Tian Fu) 天府

Moon (Tai Yin) 太阴

Flirting Star (Tan Lang) 贪狼

Gloomy Star (Ju Men) 巨门

Blessing Star (Tian Liang) 天梁

Power Star (Qi Sha) 七杀

Ruinous Star (Po Jun) 破军

Wicked Star (Lian Zhen)廉贞

Minister Star (Tian Xiang)天相

Emperor Star (Zi Wei)紫微

……

The Lucky Stars are(吉星):

Angel 1 (Tian Kui)天魁

Angel 2 (Tian Yue)天钺

Deputy 1 (Zuo Fu)左辅

Deputy 2 (You Bi)右弼

Intellect Star (Wen chang)文昌

Intelligence Star (Wen Qu)文曲

……

The Harmful Stars are(凶星):

Worrisome Star (Tuo Luo)陀罗

Troublesome Star (Qing Yang)擎羊

Fiery Star (Huo Xing)火星

Siren Star (Ling Xing)铃星

Misfortune Star (Di Kong)地空

Calamity Star (Di Jie)地劫

……

The Auxiliary Stars are(辅星):

Abundance Star (Lu Cun)禄存

Pegasus (Tian Ma)天马

Stern Star (tian Xing)天刑

Romance Star (Tian Yao)天姚

Wedding Star (Hong Luan)红鸾

Birth Star (Tian Xi) 天喜

紫微斗数之格局

紫微斗数之格局,是指某类星在某些宫位,以及某类星与某类星同宫或加会等等情况,便显示出这种群群组合是属于某一型式的命运,或凶或吉、或贫或富、或贵或贱,或吉凶皆有等。有时一种格局,同时它又可归于另一种格局,有时一个命盘群群组合可能会有几种格局。定格局时在大多数情况下一定要以命宫三方四正来定,而不能把夫妻、子女、奴仆、疾厄等宫位用来分析出格局。一般而言,一个人的命盘所得吉格越多,其人之富贵层次当然出就越高,成就也就越大。

常见的格局有:

君臣庆会格

紫府同宫格

七杀朝斗格

石中隐玉格

日月并明格

日月反背格

日照雷门格

明珠出海格

月朗天门格

木火通明格

极向离明格

英星入庙格

紫府朝垣格

天府朝垣格

府相朝垣格

机月同梁格

机梁加会格

文梁振纪格

巨日同宫格

金灿光辉格

阳梁昌禄格

月生沧海格

寿星入庙格

英星入庙格

石中隐玉格

马头带箭格

巨机同临格

天乙拱命格

三奇加会格

权禄巡逢格

科权禄夹格

双禄夹命格

左右同宫格

文桂文华格

贪武同行格

三合火贪格

贪铃朝垣格

贵星夹命格

廉贞文武格

权煞化禄格

权星朝垣格

辅拱文星格

禄文拱命格

禄合鸳鸯格

双禄朝垣格

禄马佩印格

禄马交驰格

二曜同临格

丹墀桂墀格

甲第登庸格

马头带剑格

命里逢空格

天梁拱月格

文星遇夹格

文星失位格

科星煞凑格

科星逢破格

魁钺凶冲格

武贪守身格

巨机化酉格

刑囚夹印格

月同遇煞格

马落空亡格

梁马飘荡格

生不逢时格

禄逢两煞格

日月藏辉格

财与囚仇格

一生孤贫格

君子在野格

两重华盖格

羊陀夹忌格

火铃夹命格

水上架屋格

枯木逢春格

风云际会格

锦上添花格

失格杂录格

吉凶相伴格

(责任编辑:主编)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button