Tử vi

Tạp luận 12 Cung

12 cung của Tử Vi được an theo chiều nghịch lần lượt là Mệnh Bào Phối Tử Tài Tật Di Nô Quan Điền Phúc Phụ mẫu.

Cung Mệnh được an trước, Mệnh và Thân đồng thời xuất hiện trên lá số nên không thể nói Thân do Mệnh sinh ra, Thân phụ thuộc vào Mệnh, Mệnh Thân là đồng đẳng theo cách an. từ Mệnh kéo theo 11 cung liên đới sau nó. Nhưng nếu nói Mệnh sinh ra 11 cung đó nghe cũng rất chối, vì không lẽ Mệnh sinh Phụ mẫu, Mệnh sinh Phúc đức.

Rõ ràng Phúc đức sinh Phụ mẫu, Phụ mẫu sinh Mệnh, nhưng Mệnh vẫn là ông chủ tối cao của lá số. Điều này tương tự như vòng Trường sinh, có xuất lộ sinh ra mới có Mệnh (Trường sinh), nhưng Mệnh không phải tự dưng sinh ra, không phải tự Mệnh là khởi nguyên của Mệnh, Mệnh phải do Phụ mẫu (Dưỡng) sinh, Phụ mẫu do Phúc đức hình thành, vậy phải chăng Phúc đức (Thai) là khời nguyên của Mệnh, như vậy khởi nguyên của Phúc đức là gì? Lá số không nói rõ khởi nguyên của Phúc đức là gì mà tóm lược tất cả phúc duyên, căn nguyên sinh ra Mệnh là Phúc đức (Thai). Vậy nói Phúc là cội nguồn của Mệnh rất chính xác, nhưng Phúc không thể thay thế Mệnh vì sao? Vì sao Mệnh vẫn là chủ nhân tối cao của lá số? Vì Mệnh không xuất lộ (Trường sinh) thì không có cung Phúc đức. Phúc đức như cả một đội đua chuẩn bị về kinh tài về kỹ thuật nhưng nếu Alonso không về nhất thì không ai đề cập đến hậu phương của đội đó.

Bạn đang xem: Tạp luận 12 Cung

Do vậy cần phải nói rõ hơn về tên của 12 cung

Mệnh là Tôi

Bào của Tôi

Thê của Tôi

Tử của Tôi

Tài của Tôi

Tật của Tôi

Di của Tôi

Nô của Tôi

Quan của Tôi

Điền của Tôi

Phúc của Tôi

Phụ mẫu của Tôi

Khi Tôi không còn thì của Tôi cũng không thể tồn tại. Như vậy Bào của Tôi cũng phải diệt??? Đúng vậy, Bào của Tôi cũng không còn. Nhưng, anh em tôi vẫn còn sống trên đời?? Chính xác. Và không hề mâu thuẫn vì đó là thực tế. Như vậy Bào của Tôi không thể là anh em tôi.

Như vậy Bào của tôi (hay nói cách khác là cung Bào trong lá số của tôi) không thể là một hình ảnh độc lập của anh em tôi đứng trên lá số của tôi, cung Bào đó luôn phụ thuộc sự tồn tại của Mệnh nên cung Bào đó phải là hình ảnh, thực trạng của anh em tôi khi xét tương quan với Tôi, nói cách khác phải là Bào của Tôi, không thể thiếu chữ của Tôi.

Tương tự như vậy Phụ mẫu của Tôi sẽ phải khác Phụ mẫu của anh tôi vì Tôi khác Anh tôi. Có nghĩa là tuy cùng cha mẹ nhưng hai cung Phụ mẫu hoàn toàn khác nhau. Hình ảnh cụ thể của cha mẹ ngoài đời chỉ có Một (Ông A, bà B nào đó) nhưng trong các lá số khác nhau của hai anh em ruột là khác nhau. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó mới là chính xác, Phụ mẫu của Tôi phải khác Phụ mẫu của Anh em tôi, Phúc đức của Tôi phải khác Phúc đức của anh em Tôi, dù tôi và các anh em là cùng cha cùng mẹ. Điều này tôi chỉ đề cập đến đây còn các bạn tự nghĩ thêm.

12 cung tạo thành 4 Tam hợp: Mệnh Tài Quan, Phúc Di Phối, Điền Tật Bào, Phụ Tử Nô.

Như vậy quan hệ giữa các cung trong tam hợp này liệu có phải quan hệ phụ thuộc, hay sinh thành giữa các cung đó với nhau không. Giả sử là có.

Vậy thì tại sao hào con hào của, con cái là tiêu chí đánh giá Phúc đức của dòng họ, của gia đình, lại không hợp chiếu với cung Phúc, con cái là sản phẩm của mình và vợ/ chồng mình, tại sao cung Tử tức không chiếu cung Mệnh hay cung Phối??? Hay tam hợp Điền-Tật-Bào quan hệ tương thuộc và sinh thành cũng rất khiên cưỡng.

Như vậy quan hệ giữa 3 cung trong các tam hợp không phải lệ thuộc hay sinh thành.

3 cung trong một tam hợp không thể xét độc lập, đều phải xét trong tương quan với Mệnh, và 3 cung là đồng đẳng trên một tiêu chí nào đó đối với Mệnh.

Ví dụ: hai tam hợp Điền Tật Bào, Phụ Tử Nô.

Điền-Tật-Bào là các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của ta qua từng thời kỳ. Lúc nhỏ có anh em như thể tay chân (Bào), trung niên sức khoẻ là vốn quý, tai nạn là hệ trọng (Tật) khi lớn lên anh em kiến giả nhất phận, về già vui thú ruộng vườn, nhà cửa (Điền trạch) anh em chưa chắc gần nhau, sức khoẻ suy kém theo thời gian là đương nhiên.

Phụ-Tử-Nô là tài sản của Mệnh về người, trẻ cậy cha (Phụ), trung niên có tâm phúc (Nô), già cậy con (Tử). Tiền bạc không thể mua được cha mẹ, không thể mua được con cái, mua được bạn bè nhưng không thể mua được tâm phúc. Ba cung của tam hợp này thể hiện tương tác qua lại Nhân Quả mạnh mẽ, mà mang nặng các giá trị đạo đức xã hội như Nghĩa, Hiếu, Trung, nên được xếp đồng đẳng trong tương quan với Mệnh.

Khi kết hợp hai tam hợp trên thấy rằng, cả hai tam hợp chỉ lúc nhỏ có Bào và Phụ- đồng thời Bào và Phụ giáp Mệnh (thuở nhỏ trên là cha mẹ, xung quanh là anh em, tiền tài danh vọng với bản thân lúc này không quan trọng bằng cha mẹ và anh em). Lúc trung niên có Tật và Nô – đồng thời Tật và Nô giáp cung Thiên Di (môi trường xã hội, quan hệ xã hội, địa vị xã hội). Về già hai cung Tử và Điền xung chiếu, cuộc sống về già vui ruộng vườn nhìn con cháu trưởng thành, nên cung Điền cho biết rõ nét cuộc sống về già, đồng thời với Phúc (thai), Phụ mẫu (Dưỡng) Mệnh (Trường sinh) thì Điền là nơi Tuyệt khí. Theo quan điểm truyền thống Điền còn là ngôi mộ, ngôi nhà của người chết, khi hội Phúc Duyên tại Phúc sẽ qua Dưỡng lại đầu thai thành Mệnh mới. Một vòng Trường sinh mới lại bắt đầu. Chính vì sự xuyên phá không gian này mà vòng Mệnh mới đi nghịch cho nên thuyết vòng Trường sinh không thể đi nghịch với Âm nam, Dương nữ hoàn toàn sụp đổ.

Mệnh và cung an Mệnh

– Mệnh có Ngũ hành nên mới gọi là Mệnh Sa trung thổ, mệnh Hải trung kim v.v… Nhưng còn có cung Mệnh, tại sao cục cũng có Ngũ hành, lại không có cung Cục, trong khi mệnh và cục có tương đương để xét sinh khắc.

– Mệnh có ngũ hành mệnh, cung Mệnh có Ngũ hành cung Mệnh, ngũ hành cung mệnh lại không phải ngũ hành của Mệnh, vậy Mệnh không phải là cung Mệnh.

– Nếu Mệnh là cung Mệnh, cung Mệnh có ngũ hành cung Mệnh lại chứa các sao trong cung mệnh, toàn bộ cung Mệnh nếu là Mệnh lại phải mang ngũ hành Mệnh. Như vậy ngũ hành sao, ngũ hành cung lại nằm trong một ngũ hành Mệnh kể cả hai cung Mệnh cùng vị trí và giống nhau hoàn toàn trừ vòng Trường sinh. Thật khó đạt lý và quá phức tạp không căn cứ vững chắc. Như vậy Mệnh không phải cung Mệnh.

– Nếu ngũ hành mệnh được xác định từ năm sinh thì rõ ràng mệnh cũng phải được xác định từ năm sinh, trong khi lại tồn tại cung an Mệnh, và cặp mệnh thân. Như trên đã đề cập Mệnh Cục là cặp tương đương. Có cung an mệnh mà không có cung an Cục như vậy mệnh theo năm sinh thực ra phải thay bằng “Tuổi” hoặc đơn giản là năm sinh.

– Cung mệnh là cố định, vận trình thay đổi. Một người qua đời tại thời điểm nào đồng nghĩa với mệnh tuyệt tại thời điểm đó. Như vậy rõ ràng có sự tác động của đại vận đến mệnh. Nếu xét đơn lẻ cung Mệnh thì trong bất cứ vận nào cung mệnh cũng không thay đổi cho một lá số. Khi sinh ra đã vậy thì không lẽ cũng như vậy tự diệt. Tất nhiên không thể bỏ qua lưu hành đại vận tương tác đến. Như vậy mệnh có tương tác với vận.

– Giả sử có mệnh, khi một người được sinh ra dù mới sinh cũng đã gọi là có mệnh, dù sống vài giờ rồi qua đời thì cũng gọi là tuyệt mệnh, như vậy phải chấp nhận rằng sinh ra là có mệnh. Chuyến tàu số phận đưa mệnh đến thả ở một nhà ga, thời điểm mệnh xuống tàu chính là thời điểm một người được sinh ra. Mệnh đó phải chờ đến đủ số cục mới lưu hành vào đại vận tại cung mệnh (với trường hợp khởi đại vận tại cung mệnh), trước khi đủ tuổi đến số cục đại vận chưa hình thành mệnh vẫn phải ngồi đợi ngoài cung Mệnh, không được bước vào cung an mệnh. Như vậy rõ ràng cung an mệnh không có một chút dính líu đến mệnh. Vì nếu cung an mệnh là nơi chứa mệnh đỡ mệnh khi mệnh được sinh ra thì không lẽ gì mệnh lại phải chờ đủ số cục mới nhập vào chính nơi nó được đặt vào lúc sinh ra. Trong thực tế mệnh vẫn phải ngồi ở sân ga để đợi đủ số cục mới được phép bước vào lưu hành đại vận. Như vậy Mệnh không phải cung an Mệnh.

Như vậy, mệnh không phải cung an Mệnh, mệnh không phải mệnh theo Lục thập Hoa giáp thì mệnh là gì với thân tạo thành cặp mệnh thân tương đương, cũng như cặp mệnh cục tương đương. Trong khi Thân có cung an Thân. Nếu mệnh không phải cung an Mệnh đương nhiên Thân không phải cung an Thân. Như vậy mệnh là mệnh, thân là thân, mệnh thân là hai yếu tố độc lập và được gọi đơn giản là mệnh thân như hai sao thì lấy gì trên lá số để xác định hai từ mệnh thân này. Và hai cung Mệnh, cung Thân dùng để làm gì khi không phải là mệnh thân.

Đến đây, mệnh lại là cung an mệnh, thân là cung an thân. Như vậy chắc chắn trong quá trình dùng từ mệnh (có thể gọi là mệnh, đề là mệnh nhưng lại không phải là mệnh). Mệnh phải tìm trên lá số là mệnh mà khi qua đời thì gọi là tuyệt mệnh chứ không phải mệnh để dùng gọi là mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ theo Lục thập Hoa giáp. Hoặc có tiên đề nào đó không phù hợp đã được sử dụng bên trên.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tạp luận 12 Cung

12 cung của Tử Vi được an theo chiều nghịch lần lượt là Mệnh Bào Phối Tử Tài Tật Di Nô Quan Điền Phúc Phụ mẫu.

Cung Mệnh được an trước, Mệnh và Thân đồng thời xuất hiện trên lá số nên không thể nói Thân do Mệnh sinh ra, Thân phụ thuộc vào Mệnh, Mệnh Thân là đồng đẳng theo cách an. từ Mệnh kéo theo 11 cung liên đới sau nó. Nhưng nếu nói Mệnh sinh ra 11 cung đó nghe cũng rất chối, vì không lẽ Mệnh sinh Phụ mẫu, Mệnh sinh Phúc đức.

Rõ ràng Phúc đức sinh Phụ mẫu, Phụ mẫu sinh Mệnh, nhưng Mệnh vẫn là ông chủ tối cao của lá số. Điều này tương tự như vòng Trường sinh, có xuất lộ sinh ra mới có Mệnh (Trường sinh), nhưng Mệnh không phải tự dưng sinh ra, không phải tự Mệnh là khởi nguyên của Mệnh, Mệnh phải do Phụ mẫu (Dưỡng) sinh, Phụ mẫu do Phúc đức hình thành, vậy phải chăng Phúc đức (Thai) là khời nguyên của Mệnh, như vậy khởi nguyên của Phúc đức là gì? Lá số không nói rõ khởi nguyên của Phúc đức là gì mà tóm lược tất cả phúc duyên, căn nguyên sinh ra Mệnh là Phúc đức (Thai). Vậy nói Phúc là cội nguồn của Mệnh rất chính xác, nhưng Phúc không thể thay thế Mệnh vì sao? Vì sao Mệnh vẫn là chủ nhân tối cao của lá số? Vì Mệnh không xuất lộ (Trường sinh) thì không có cung Phúc đức. Phúc đức như cả một đội đua chuẩn bị về kinh tài về kỹ thuật nhưng nếu Alonso không về nhất thì không ai đề cập đến hậu phương của đội đó.

Do vậy cần phải nói rõ hơn về tên của 12 cung

Mệnh là Tôi

Bào của Tôi

Thê của Tôi

Tử của Tôi

Tài của Tôi

Tật của Tôi

Di của Tôi

Nô của Tôi

Quan của Tôi

Điền của Tôi

Phúc của Tôi

Phụ mẫu của Tôi

Khi Tôi không còn thì của Tôi cũng không thể tồn tại. Như vậy Bào của Tôi cũng phải diệt??? Đúng vậy, Bào của Tôi cũng không còn. Nhưng, anh em tôi vẫn còn sống trên đời?? Chính xác. Và không hề mâu thuẫn vì đó là thực tế. Như vậy Bào của Tôi không thể là anh em tôi.

Như vậy Bào của tôi (hay nói cách khác là cung Bào trong lá số của tôi) không thể là một hình ảnh độc lập của anh em tôi đứng trên lá số của tôi, cung Bào đó luôn phụ thuộc sự tồn tại của Mệnh nên cung Bào đó phải là hình ảnh, thực trạng của anh em tôi khi xét tương quan với Tôi, nói cách khác phải là Bào của Tôi, không thể thiếu chữ của Tôi.

Tương tự như vậy Phụ mẫu của Tôi sẽ phải khác Phụ mẫu của anh tôi vì Tôi khác Anh tôi. Có nghĩa là tuy cùng cha mẹ nhưng hai cung Phụ mẫu hoàn toàn khác nhau. Hình ảnh cụ thể của cha mẹ ngoài đời chỉ có Một (Ông A, bà B nào đó) nhưng trong các lá số khác nhau của hai anh em ruột là khác nhau. Điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó mới là chính xác, Phụ mẫu của Tôi phải khác Phụ mẫu của Anh em tôi, Phúc đức của Tôi phải khác Phúc đức của anh em Tôi, dù tôi và các anh em là cùng cha cùng mẹ. Điều này tôi chỉ đề cập đến đây còn các bạn tự nghĩ thêm.

12 cung tạo thành 4 Tam hợp: Mệnh Tài Quan, Phúc Di Phối, Điền Tật Bào, Phụ Tử Nô.

Như vậy quan hệ giữa các cung trong tam hợp này liệu có phải quan hệ phụ thuộc, hay sinh thành giữa các cung đó với nhau không. Giả sử là có.

Vậy thì tại sao hào con hào của, con cái là tiêu chí đánh giá Phúc đức của dòng họ, của gia đình, lại không hợp chiếu với cung Phúc, con cái là sản phẩm của mình và vợ/ chồng mình, tại sao cung Tử tức không chiếu cung Mệnh hay cung Phối??? Hay tam hợp Điền-Tật-Bào quan hệ tương thuộc và sinh thành cũng rất khiên cưỡng.

Như vậy quan hệ giữa 3 cung trong các tam hợp không phải lệ thuộc hay sinh thành.

3 cung trong một tam hợp không thể xét độc lập, đều phải xét trong tương quan với Mệnh, và 3 cung là đồng đẳng trên một tiêu chí nào đó đối với Mệnh.

Ví dụ: hai tam hợp Điền Tật Bào, Phụ Tử Nô.

Điền-Tật-Bào là các yếu tố ảnh hưởng mạnh đến tinh thần của ta qua từng thời kỳ. Lúc nhỏ có anh em như thể tay chân (Bào), trung niên sức khoẻ là vốn quý, tai nạn là hệ trọng (Tật) khi lớn lên anh em kiến giả nhất phận, về già vui thú ruộng vườn, nhà cửa (Điền trạch) anh em chưa chắc gần nhau, sức khoẻ suy kém theo thời gian là đương nhiên.

Phụ-Tử-Nô là tài sản của Mệnh về người, trẻ cậy cha (Phụ), trung niên có tâm phúc (Nô), già cậy con (Tử). Tiền bạc không thể mua được cha mẹ, không thể mua được con cái, mua được bạn bè nhưng không thể mua được tâm phúc. Ba cung của tam hợp này thể hiện tương tác qua lại Nhân Quả mạnh mẽ, mà mang nặng các giá trị đạo đức xã hội như Nghĩa, Hiếu, Trung, nên được xếp đồng đẳng trong tương quan với Mệnh.

Khi kết hợp hai tam hợp trên thấy rằng, cả hai tam hợp chỉ lúc nhỏ có Bào và Phụ- đồng thời Bào và Phụ giáp Mệnh (thuở nhỏ trên là cha mẹ, xung quanh là anh em, tiền tài danh vọng với bản thân lúc này không quan trọng bằng cha mẹ và anh em). Lúc trung niên có Tật và Nô – đồng thời Tật và Nô giáp cung Thiên Di (môi trường xã hội, quan hệ xã hội, địa vị xã hội). Về già hai cung Tử và Điền xung chiếu, cuộc sống về già vui ruộng vườn nhìn con cháu trưởng thành, nên cung Điền cho biết rõ nét cuộc sống về già, đồng thời với Phúc (thai), Phụ mẫu (Dưỡng) Mệnh (Trường sinh) thì Điền là nơi Tuyệt khí. Theo quan điểm truyền thống Điền còn là ngôi mộ, ngôi nhà của người chết, khi hội Phúc Duyên tại Phúc sẽ qua Dưỡng lại đầu thai thành Mệnh mới. Một vòng Trường sinh mới lại bắt đầu. Chính vì sự xuyên phá không gian này mà vòng Mệnh mới đi nghịch cho nên thuyết vòng Trường sinh không thể đi nghịch với Âm nam, Dương nữ hoàn toàn sụp đổ.

Mệnh và cung an Mệnh

– Mệnh có Ngũ hành nên mới gọi là Mệnh Sa trung thổ, mệnh Hải trung kim v.v… Nhưng còn có cung Mệnh, tại sao cục cũng có Ngũ hành, lại không có cung Cục, trong khi mệnh và cục có tương đương để xét sinh khắc.

– Mệnh có ngũ hành mệnh, cung Mệnh có Ngũ hành cung Mệnh, ngũ hành cung mệnh lại không phải ngũ hành của Mệnh, vậy Mệnh không phải là cung Mệnh.

– Nếu Mệnh là cung Mệnh, cung Mệnh có ngũ hành cung Mệnh lại chứa các sao trong cung mệnh, toàn bộ cung Mệnh nếu là Mệnh lại phải mang ngũ hành Mệnh. Như vậy ngũ hành sao, ngũ hành cung lại nằm trong một ngũ hành Mệnh kể cả hai cung Mệnh cùng vị trí và giống nhau hoàn toàn trừ vòng Trường sinh. Thật khó đạt lý và quá phức tạp không căn cứ vững chắc. Như vậy Mệnh không phải cung Mệnh.

– Nếu ngũ hành mệnh được xác định từ năm sinh thì rõ ràng mệnh cũng phải được xác định từ năm sinh, trong khi lại tồn tại cung an Mệnh, và cặp mệnh thân. Như trên đã đề cập Mệnh Cục là cặp tương đương. Có cung an mệnh mà không có cung an Cục như vậy mệnh theo năm sinh thực ra phải thay bằng “Tuổi” hoặc đơn giản là năm sinh.

– Cung mệnh là cố định, vận trình thay đổi. Một người qua đời tại thời điểm nào đồng nghĩa với mệnh tuyệt tại thời điểm đó. Như vậy rõ ràng có sự tác động của đại vận đến mệnh. Nếu xét đơn lẻ cung Mệnh thì trong bất cứ vận nào cung mệnh cũng không thay đổi cho một lá số. Khi sinh ra đã vậy thì không lẽ cũng như vậy tự diệt. Tất nhiên không thể bỏ qua lưu hành đại vận tương tác đến. Như vậy mệnh có tương tác với vận.

– Giả sử có mệnh, khi một người được sinh ra dù mới sinh cũng đã gọi là có mệnh, dù sống vài giờ rồi qua đời thì cũng gọi là tuyệt mệnh, như vậy phải chấp nhận rằng sinh ra là có mệnh. Chuyến tàu số phận đưa mệnh đến thả ở một nhà ga, thời điểm mệnh xuống tàu chính là thời điểm một người được sinh ra. Mệnh đó phải chờ đến đủ số cục mới lưu hành vào đại vận tại cung mệnh (với trường hợp khởi đại vận tại cung mệnh), trước khi đủ tuổi đến số cục đại vận chưa hình thành mệnh vẫn phải ngồi đợi ngoài cung Mệnh, không được bước vào cung an mệnh. Như vậy rõ ràng cung an mệnh không có một chút dính líu đến mệnh. Vì nếu cung an mệnh là nơi chứa mệnh đỡ mệnh khi mệnh được sinh ra thì không lẽ gì mệnh lại phải chờ đủ số cục mới nhập vào chính nơi nó được đặt vào lúc sinh ra. Trong thực tế mệnh vẫn phải ngồi ở sân ga để đợi đủ số cục mới được phép bước vào lưu hành đại vận. Như vậy Mệnh không phải cung an Mệnh.

Như vậy, mệnh không phải cung an Mệnh, mệnh không phải mệnh theo Lục thập Hoa giáp thì mệnh là gì với thân tạo thành cặp mệnh thân tương đương, cũng như cặp mệnh cục tương đương. Trong khi Thân có cung an Thân. Nếu mệnh không phải cung an Mệnh đương nhiên Thân không phải cung an Thân. Như vậy mệnh là mệnh, thân là thân, mệnh thân là hai yếu tố độc lập và được gọi đơn giản là mệnh thân như hai sao thì lấy gì trên lá số để xác định hai từ mệnh thân này. Và hai cung Mệnh, cung Thân dùng để làm gì khi không phải là mệnh thân.

Đến đây, mệnh lại là cung an mệnh, thân là cung an thân. Như vậy chắc chắn trong quá trình dùng từ mệnh (có thể gọi là mệnh, đề là mệnh nhưng lại không phải là mệnh). Mệnh phải tìm trên lá số là mệnh mà khi qua đời thì gọi là tuyệt mệnh chứ không phải mệnh để dùng gọi là mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa hay Thổ theo Lục thập Hoa giáp. Hoặc có tiên đề nào đó không phù hợp đã được sử dụng bên trên.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button