Tử vi

Thái Âm : Âm Thuỷ

Thái Âm tính Âm Thủy, là Tượng mặt trăng nên Thái Âm chủ âm nhu, thu liễm, tính tình nhu hòa, ít tranh chấp, không có sự hiếu thắng, đố kỵ nhưng đồng thời lại có sự kiên nhẫn rất lớn. Thái Âm do ảnh hưởng của Vũ khúc nên là Tài tinh, nếu Vũ khúc là sao đưa ra các kế hoạch hành động kinh doanh thì Thái Âm như là sự phân tích, tính toán, đánh giá kế hoạch kinh doanh có khả thi hay không. Cho nên người Thái Âm đắc địa nếu giao hội hay xung đối với Thái Dương thì có thê trở nên giàu có nhờ khả năng kinh doanh của mình., Thái Âm là tài tinh và Thái Dương là quyền tinh, bộ sao này đầy đủ Quyền và Tiền, cho nên cần phải hội với nhau thì mới đầy đủ tính chất và bổ sung cho nhau.

Thái Âm có tính chất thu liễm nên hay làm lợi cho bản thân mình, thường có sự tư lợi hơn là mang tính phục vụ cộng động, nếu Thái Dương chủ hướng ngoại, ưa danh vị, ham quyền vị và lấy cái danh của mình như là sự đắc thắng, niềm kiêu hãnh, không chịu hạ thấp bản thân thì Thái Âm lại không ham quyền danh, mà ham tiền tài, Thái Âm không quan trọng danh vị, nên có thể hạ thấp bản thân mình để nhẫn nhịn chờ thời. đây là tính chất Thu vào của Thái Âm, Thái Dương thì phát ra, Thái Dương thích làm việc hăng say, thích sự vận động, mang khả năng của mình phục vụ xã hội, nên người Thái Dương làm công tác liên quan ngoại giao, giao tế, công chức nhà nước, nghiên cứu khoa học…người Thái Âm thì ưa kế hoạch, có sự tính toán, tổ chức và thích sự ổn định, tĩnh tại, thường một chổ mà vận dụng đầu óc để tổ chức điều hành.

Thái Âm và Thiên Lương luôn tam hợp với nhau, Thái Âm là Âm Thủy, Thiên Lương là Dương Thổ, đặc điểm này ta thấy có gì đó giống với Thiên Phủ dương Thổ và Thiên Tướng Dương Thủy. cho nên Thiên Lương ảnh hưởng rất nhiều lên Thái Âm, Thiên Lương là sao chủ nghiên cứu, cố vấn, giám sát, thanh tra, sư phạm và thường có sự ổn định, thích ổn định và có xu hướng tự mình tự quyết. những điều này ảnh hưởng lên Thái Âm, bởi vậy Thái Âm bị ảnh hưởng rất nhiều của Thiên Lương, một trong những tính nổi bật đó là khả năng lý thuyết cao độ, cho nên Thái Âm thường tính toán kỹ lưỡng trước khi làm, nếu Vũ khúc xông pha vào con đường kinh doanh thì Thái Âm lại nghiên cứu cẩn thận cách thức kinh doanh trước rồi mới làm. do vậy Thái Âm nặng về phần lý thuyết.

Bạn đang xem: Thái Âm : Âm Thuỷ

Thái Âm và Thái Dương là cặp sao đôi, Thái Âm có tính cách trái ngược Thái Dương va bổ trợ cho những thiếu sót của Thái Dương. Thái Âm đi cùng với Thái Dương, cũng là bộ sao dùng Tượng để diễn Ý, cho nên cơ bản Thái Âm có một số điểm tương đồng như Thái Dương ở chổ thái Âm thì ngại Kình Đà, nhạy cảm với Tuần Triệt.

Thái Âm là sao có tính chất thu vào, cho nên nó không sợ hóa kỵ lắm, Thái Âm tính nhẫn nhịn, chờ thời, không dễ bộc lộ cảm xúc của mình cho nên khi Hóa kỵ thì thường biết cách kiềm chế mình mà làm Hóa kỵ trở nên biến hóa hơn. ở nơi đắc địa Thái Âm hóa kỵ thương chủ về phát mạnh, Hóa kỵ tuy có tính thị phi, tiêu cực, hay gây ra nhiều nguy hiểm nhưng Hóa kỵ còn chủ về tư duy, sự phong phú, trừu tượng, thu vào, khác Hóa lộc chủ khởi phát, là nguồn gốc sự việc hiện tượng thì Hóa kỵ chính là kết quả của sự việc hiện tượng do Hóa lộc phát động. vì vậy Hóa kỵ có tính thu vào, cũng như thu vào tiền bạc, Thái Âm hóa kỵ vì thế đồng hành mang tính thu vào, nên ở nơi đắc địa thì tài năng đặc biệt mà trở nên giàu có. cho nên Thái Âm hóa kỵ khi đã cát hóa thì thông minh tuyệt đỉnh. ví dụ billgate.

Âm Dương là bộ sao mang tính ổn định, cho nên bộ sao này nhị hợp với Tử Phủ Vũ Tướng mang tính chất phù trợ, Âm Dương chủ ổn định và sự thông minh tài trí, giống như cố vấn cho Tử Phủ Vũ Tướng vậy, cho nên người Âm Dương đến vận gặp Tử Phủ Vũ Tướng thường hanh thông, ngược lại Tử Phủ Vũ Tướng đến vận gặp Âm Dương cũng hanh thông. Âm Dương chủ thông minh ổn định nên thích cát tinh củng chiếu như Xương khúc khôi việt chủ về học hành xuất chúng, có danh vị, bằng sách. cũng ưa gặp Quang Quý Thai Tọa chủ quý hiển.

Thái Âm và Thiên Lương luôn tam hợp, nên ở nơi hãm địa như Lương ở Dậu, Âm ở Tỵ thì người xưa nói là “phiêu bồng lai chi khách”, ý muốn nói là người lông bông, bất định, ham chơi, tửu sắc. ở đây Thiên Lương có ảnh hưởng mạnh lên Thái Âm, Thiên Lương ở nơi hãm địa cũng thường là nơi mà Thái Âm hãm địa, đúng vậy luôn ! 2 sao này không thể tách rời nhau được, Thiên Lương chủ về mang tính lý thuyết cố vấn, giám sát thì Thái Âm mang sự thông minh của mình để học tập mà làm chủ cái lý thuyết rồi mới đi cố vấn cùng Thiên Lương được.

Thái Âm là sao thường mang tính chất nữ tính do đặc điểm của nó, Thiên Lương là sao ngoại nhu nội cương, cho nên 2 sao này ở nơi hãm địa thì có tính chất nữ tính rất nhiều, vào mệnh nam thì thật là ngại bởi khó làm nên việc gì lớn được. mà lại ham chơi và tửu sắc. khi đó cần nhất là Thái Âm hóa quyền hoặc Thiên Lương thiên Hình đắc địa chủ về biết tiết chế cao độ, biết kiềm chế kiểm soát bản thân mà suy xét tốt hơn nên làm điều đúng.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Âm : Âm Thuỷ

Thái Âm tính Âm Thủy, là Tượng mặt trăng nên Thái Âm chủ âm nhu, thu liễm, tính tình nhu hòa, ít tranh chấp, không có sự hiếu thắng, đố kỵ nhưng đồng thời lại có sự kiên nhẫn rất lớn. Thái Âm do ảnh hưởng của Vũ khúc nên là Tài tinh, nếu Vũ khúc là sao đưa ra các kế hoạch hành động kinh doanh thì Thái Âm như là sự phân tích, tính toán, đánh giá kế hoạch kinh doanh có khả thi hay không. Cho nên người Thái Âm đắc địa nếu giao hội hay xung đối với Thái Dương thì có thê trở nên giàu có nhờ khả năng kinh doanh của mình., Thái Âm là tài tinh và Thái Dương là quyền tinh, bộ sao này đầy đủ Quyền và Tiền, cho nên cần phải hội với nhau thì mới đầy đủ tính chất và bổ sung cho nhau.

Thái Âm có tính chất thu liễm nên hay làm lợi cho bản thân mình, thường có sự tư lợi hơn là mang tính phục vụ cộng động, nếu Thái Dương chủ hướng ngoại, ưa danh vị, ham quyền vị và lấy cái danh của mình như là sự đắc thắng, niềm kiêu hãnh, không chịu hạ thấp bản thân thì Thái Âm lại không ham quyền danh, mà ham tiền tài, Thái Âm không quan trọng danh vị, nên có thể hạ thấp bản thân mình để nhẫn nhịn chờ thời. đây là tính chất Thu vào của Thái Âm, Thái Dương thì phát ra, Thái Dương thích làm việc hăng say, thích sự vận động, mang khả năng của mình phục vụ xã hội, nên người Thái Dương làm công tác liên quan ngoại giao, giao tế, công chức nhà nước, nghiên cứu khoa học…người Thái Âm thì ưa kế hoạch, có sự tính toán, tổ chức và thích sự ổn định, tĩnh tại, thường một chổ mà vận dụng đầu óc để tổ chức điều hành.

Thái Âm và Thiên Lương luôn tam hợp với nhau, Thái Âm là Âm Thủy, Thiên Lương là Dương Thổ, đặc điểm này ta thấy có gì đó giống với Thiên Phủ dương Thổ và Thiên Tướng Dương Thủy. cho nên Thiên Lương ảnh hưởng rất nhiều lên Thái Âm, Thiên Lương là sao chủ nghiên cứu, cố vấn, giám sát, thanh tra, sư phạm và thường có sự ổn định, thích ổn định và có xu hướng tự mình tự quyết. những điều này ảnh hưởng lên Thái Âm, bởi vậy Thái Âm bị ảnh hưởng rất nhiều của Thiên Lương, một trong những tính nổi bật đó là khả năng lý thuyết cao độ, cho nên Thái Âm thường tính toán kỹ lưỡng trước khi làm, nếu Vũ khúc xông pha vào con đường kinh doanh thì Thái Âm lại nghiên cứu cẩn thận cách thức kinh doanh trước rồi mới làm. do vậy Thái Âm nặng về phần lý thuyết.

Thái Âm và Thái Dương là cặp sao đôi, Thái Âm có tính cách trái ngược Thái Dương va bổ trợ cho những thiếu sót của Thái Dương. Thái Âm đi cùng với Thái Dương, cũng là bộ sao dùng Tượng để diễn Ý, cho nên cơ bản Thái Âm có một số điểm tương đồng như Thái Dương ở chổ thái Âm thì ngại Kình Đà, nhạy cảm với Tuần Triệt.

Thái Âm là sao có tính chất thu vào, cho nên nó không sợ hóa kỵ lắm, Thái Âm tính nhẫn nhịn, chờ thời, không dễ bộc lộ cảm xúc của mình cho nên khi Hóa kỵ thì thường biết cách kiềm chế mình mà làm Hóa kỵ trở nên biến hóa hơn. ở nơi đắc địa Thái Âm hóa kỵ thương chủ về phát mạnh, Hóa kỵ tuy có tính thị phi, tiêu cực, hay gây ra nhiều nguy hiểm nhưng Hóa kỵ còn chủ về tư duy, sự phong phú, trừu tượng, thu vào, khác Hóa lộc chủ khởi phát, là nguồn gốc sự việc hiện tượng thì Hóa kỵ chính là kết quả của sự việc hiện tượng do Hóa lộc phát động. vì vậy Hóa kỵ có tính thu vào, cũng như thu vào tiền bạc, Thái Âm hóa kỵ vì thế đồng hành mang tính thu vào, nên ở nơi đắc địa thì tài năng đặc biệt mà trở nên giàu có. cho nên Thái Âm hóa kỵ khi đã cát hóa thì thông minh tuyệt đỉnh. ví dụ billgate.

Âm Dương là bộ sao mang tính ổn định, cho nên bộ sao này nhị hợp với Tử Phủ Vũ Tướng mang tính chất phù trợ, Âm Dương chủ ổn định và sự thông minh tài trí, giống như cố vấn cho Tử Phủ Vũ Tướng vậy, cho nên người Âm Dương đến vận gặp Tử Phủ Vũ Tướng thường hanh thông, ngược lại Tử Phủ Vũ Tướng đến vận gặp Âm Dương cũng hanh thông. Âm Dương chủ thông minh ổn định nên thích cát tinh củng chiếu như Xương khúc khôi việt chủ về học hành xuất chúng, có danh vị, bằng sách. cũng ưa gặp Quang Quý Thai Tọa chủ quý hiển.

Thái Âm và Thiên Lương luôn tam hợp, nên ở nơi hãm địa như Lương ở Dậu, Âm ở Tỵ thì người xưa nói là “phiêu bồng lai chi khách”, ý muốn nói là người lông bông, bất định, ham chơi, tửu sắc. ở đây Thiên Lương có ảnh hưởng mạnh lên Thái Âm, Thiên Lương ở nơi hãm địa cũng thường là nơi mà Thái Âm hãm địa, đúng vậy luôn ! 2 sao này không thể tách rời nhau được, Thiên Lương chủ về mang tính lý thuyết cố vấn, giám sát thì Thái Âm mang sự thông minh của mình để học tập mà làm chủ cái lý thuyết rồi mới đi cố vấn cùng Thiên Lương được.

Thái Âm là sao thường mang tính chất nữ tính do đặc điểm của nó, Thiên Lương là sao ngoại nhu nội cương, cho nên 2 sao này ở nơi hãm địa thì có tính chất nữ tính rất nhiều, vào mệnh nam thì thật là ngại bởi khó làm nên việc gì lớn được. mà lại ham chơi và tửu sắc. khi đó cần nhất là Thái Âm hóa quyền hoặc Thiên Lương thiên Hình đắc địa chủ về biết tiết chế cao độ, biết kiềm chế kiểm soát bản thân mà suy xét tốt hơn nên làm điều đúng.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button