Tử vi

Thái Âm Hóa Khoa (can Quý)

Thái Âm ngũ hành thuộc Thủy, Thủy trong “ngũ thường” là chú về trí, cho nên Thái Âm có tài viết lách; còn Hóa Khoa chủ về tài năng tràn trề, chủ về công danh; cho nên lúc Thái Âm Hóa Khoa, nặng về biểu hiện tài năng và tăng thêm tiếng tăm. Nếu gặp thêm Tam Thai Bát Tọa, thì mức độ nổi tiếng càng lớn.

Lúc Thái Âm Hóa Khoa có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, hội chiếu hoặc giáp cung, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, học rộng đa tài,còn có tiếng tăm tốt, tiếng tăm vang xa, nhwugn Thái Âm lạc hãm Hóa Khoa, gặp Hóa Kị, gặp thêm Hỏa Linh đồng cung, thì trái lại, tiếng xấu đồn xa. Thái Âm miếu vượng Hóa Khoa mới tính là có ích lợi, hãm địa Hóa Khoa, gọi là “phá khoa”, vô bổ.

Thái Âm Hóa Khoa lợi về nghiên cứu học thuật, đối với phong độ, sự tu dưỡng đều có tác dụng trợ lực, cho nên lúc Hóa Khoa ở miếu địa, người này tất có phong độ, có tu dưỡng, không gay gắt với người khác, hoặc có sức quyến rũ.

Bạn đang xem: Thái Âm Hóa Khoa (can Quý)

Thái Âm là sao tài, sau khi Hóa Khoa thông thường đều chủ về có lợi đối với nguồn để kiếm tiền, hơn nữa danh vọng sẽ mang lại tiền bạc, hoặc co danh vọng, uy tín trong phạm vi tiền bạc. Cho nên người cung Mệnh có Thái Âm Hóa Khoa, nên làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính, có thể tạo nên thành tựu. Nếu không phải, cũng nên tạo dựng danh vọng trong một nghề nghiệp, có thể nhờ đó mà có thu nhập cao hơn.

Nhưng Thái Âm chủ về cất giấu, tương phản với Thái Dương chủ về phát tán; cho nên tính chất danh vọng của Thái Âm Hóa Khoa cũng khác Thái Dương Hóa Khoa. Danh vọng của Thái Dương Hóa Khoa có tính xã hội, hoặc công chúng biết, hoặc danh vọng và uy tín

của nó do sự nghiệp có tính phục vụ lợi ích công chúng mang lại; còn Thái Âm Hóa Khoa có phạm vi rất hạn chế, danh vọng và uy tín của nó cũng giới hạn trong nội bộ, lợi ích cũng ở trong phạm vi cá nhân, không liên quan tới công chúng. Do đó, trong các tình huống thông thường, Thái Âm Hóa Khoa chỉ lợi về buôn bán chuyến, đầu tư; ở thời hiện đại có thể làm việc trong lãnh vực tài chính, khá dễ có địa vị.

Thái Âm Hóa Khoa ngoài việc có lợi về nguồn để kiến tiền, còn có một tính chất là lạc quan. Cho nên có Thái Âm nhập miếu còn Hóa Khoa ở cung Phúc Đức, nhất định có tính lạc quan, rất biết hưởng thụ. Trái lại, người có Thái Âm Hóa Khoa ở cung Mệnh, do cung Phúc Đức là Cự Môn tọa thủ, nên tuy có danh vọng, uy tín và tài phú nhưng lo lắng cũng nhiều, thường phải lao tâm tổn trí. Đối với người có Thái Âm ở cung Mệnh, tiền nhân xem trọng việc luận đoán cung Phúc Đức, cho rằng nó ảnh hưởng đến tính chất của cung Mệnh là vì vậy

Thái Âm nhập miếu thủ các cung lục thân, là chủ về có lợi đối với người thân phái nữ. Nếu Thái Âm lạc hãm, thì bất lợi đối với người thân phái nữ, bất lợi nhất là người sinh vào ban ngày, bất kể nam mệnh hay nữ mệnh đều như vậy. Nếu Thái Âm Hóa Khoa thì có thể cải thiện tình trạng này.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Âm Hóa Khoa (can Quý)

Thái Âm ngũ hành thuộc Thủy, Thủy trong “ngũ thường” là chú về trí, cho nên Thái Âm có tài viết lách; còn Hóa Khoa chủ về tài năng tràn trề, chủ về công danh; cho nên lúc Thái Âm Hóa Khoa, nặng về biểu hiện tài năng và tăng thêm tiếng tăm. Nếu gặp thêm Tam Thai Bát Tọa, thì mức độ nổi tiếng càng lớn.

Lúc Thái Âm Hóa Khoa có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, hội chiếu hoặc giáp cung, tất nhiên thông tuệ hơn người, văn chương xuất chúng, học rộng đa tài,còn có tiếng tăm tốt, tiếng tăm vang xa, nhwugn Thái Âm lạc hãm Hóa Khoa, gặp Hóa Kị, gặp thêm Hỏa Linh đồng cung, thì trái lại, tiếng xấu đồn xa. Thái Âm miếu vượng Hóa Khoa mới tính là có ích lợi, hãm địa Hóa Khoa, gọi là “phá khoa”, vô bổ.

Thái Âm Hóa Khoa lợi về nghiên cứu học thuật, đối với phong độ, sự tu dưỡng đều có tác dụng trợ lực, cho nên lúc Hóa Khoa ở miếu địa, người này tất có phong độ, có tu dưỡng, không gay gắt với người khác, hoặc có sức quyến rũ.

Thái Âm là sao tài, sau khi Hóa Khoa thông thường đều chủ về có lợi đối với nguồn để kiếm tiền, hơn nữa danh vọng sẽ mang lại tiền bạc, hoặc co danh vọng, uy tín trong phạm vi tiền bạc. Cho nên người cung Mệnh có Thái Âm Hóa Khoa, nên làm việc trong lãnh vực kinh tế tài chính, có thể tạo nên thành tựu. Nếu không phải, cũng nên tạo dựng danh vọng trong một nghề nghiệp, có thể nhờ đó mà có thu nhập cao hơn.

Nhưng Thái Âm chủ về cất giấu, tương phản với Thái Dương chủ về phát tán; cho nên tính chất danh vọng của Thái Âm Hóa Khoa cũng khác Thái Dương Hóa Khoa. Danh vọng của Thái Dương Hóa Khoa có tính xã hội, hoặc công chúng biết, hoặc danh vọng và uy tín

của nó do sự nghiệp có tính phục vụ lợi ích công chúng mang lại; còn Thái Âm Hóa Khoa có phạm vi rất hạn chế, danh vọng và uy tín của nó cũng giới hạn trong nội bộ, lợi ích cũng ở trong phạm vi cá nhân, không liên quan tới công chúng. Do đó, trong các tình huống thông thường, Thái Âm Hóa Khoa chỉ lợi về buôn bán chuyến, đầu tư; ở thời hiện đại có thể làm việc trong lãnh vực tài chính, khá dễ có địa vị.

Thái Âm Hóa Khoa ngoài việc có lợi về nguồn để kiến tiền, còn có một tính chất là lạc quan. Cho nên có Thái Âm nhập miếu còn Hóa Khoa ở cung Phúc Đức, nhất định có tính lạc quan, rất biết hưởng thụ. Trái lại, người có Thái Âm Hóa Khoa ở cung Mệnh, do cung Phúc Đức là Cự Môn tọa thủ, nên tuy có danh vọng, uy tín và tài phú nhưng lo lắng cũng nhiều, thường phải lao tâm tổn trí. Đối với người có Thái Âm ở cung Mệnh, tiền nhân xem trọng việc luận đoán cung Phúc Đức, cho rằng nó ảnh hưởng đến tính chất của cung Mệnh là vì vậy

Thái Âm nhập miếu thủ các cung lục thân, là chủ về có lợi đối với người thân phái nữ. Nếu Thái Âm lạc hãm, thì bất lợi đối với người thân phái nữ, bất lợi nhất là người sinh vào ban ngày, bất kể nam mệnh hay nữ mệnh đều như vậy. Nếu Thái Âm Hóa Khoa thì có thể cải thiện tình trạng này.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button