Tử vi

Thái Âm Hóa Kị (can Ất)

Thái Âm, thuộc âm Thủy, vốn có tính âm nhu, lại gặp Hóa Kị, là chủ về làm việc thiếu quả quyết, thiếu dứt khoát, còn có hiện tượng nặng lòng nghi kị, thay đổi thất thường, do dự lưỡng lự.

Thái Âm chủ về tĩnh, chủ về thu vào, có hiện tượng dây dưa lần nữa; lúc nó Hóa Kị, dễ có nội tâm phiền muộn, tinh thần dằn vặt trong thời gian dài, vì Thái Âm không ngừng chuyển động; nữ mệnh Thái Âm Hóa Kị hơi có chút thần kinh chất. Nếu lạc hãm, lại gặp các sao như Âm Sát…, dễ mắc bệnh chứng tâm thần phân liệt…

Thái Âm là tinh túy của Thủy, Hóa Kị ngũ hành lại cũng thuộc Thủy, hễ là Thủy đều có liên quan đến đào hoa; cho nên Thái Âm Hóa Kị, tất sẽ có rắc rối về tình cảm. Nếu lạc hãm, gặp sát tinh tụ tập, sẽ vì tình cảm không như ý mà có khuynh hướng suy nghĩ không thông, muốn chết vì tình; nếu không có cát tinh đến phù trợ, tự sát mất mạng; cần phải có Lộc Mã Tả Hữu đến giúp, mới được cứu sống, chuyển nguy thành an.

Bạn đang xem: Thái Âm Hóa Kị (can Ất)

Thái Âm chủ về được vẻ vang trong việc viết lách; nếu lạc hãm còn Hóa Kị, thì dễ sa vào văn chương tửu sắc (đào hoa), là người hay âm mưu, giở thủ đoạn, mánh khóe, tà dâm là khó tránh khỏi.

Trong các tình huống thông thường, Thái Âm Hóa Kị đỡ hơn Thái Dương Hóa Kị. Thái Âm chủ về cất giấu, Hóa Kị vẫn không đến nỗi chuốc thị phi oán trách, tình hình xấu nhất cũng chỉ là nội tâm đau khổ, ngoài mệnh chủ ra, không có ai gây thêm áp lực, thông thường chỉ chủ về phiền phức và rối loạn, khá dễ khắc phục.

Biểu thị nội tâm đau khổ, thông thường là tổ hợp sao”Thai Âm Thiên Đồng”, ở cung Dậu tốt hơn, nếu ở Mão, tất sẽ xuất hiện tình huống “Kình Đà Giáp Kị”, thì tâm trạng mệnh chủ cực khó cân bằng, thường dẫn đến suốt đời ôm nỗi nuối tiếc.

Hễ Thái Âm Hóa Kị ở cung hãm, nếu lại là cung Tài Bạch, thì cần cẩn thận đề phòng đầu tư tổn thất. Loại đầu tư này thường thường có một sức cám dỗ cực lớn, bất kể mệnh chủ sáng suốt thế nào, cũng dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Chỉ có Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi là chủ về có niềm vui bất ngờ, hoặc trải qua rắc rối phiền phức, đột nhiên gặp được cơ hội tốt.

Do Thái Âm chủ về cất giấu, do đó thường cũng biểu thị xem trọng sinh hoạt tinh thần, khác với Thái Dương chủ về sinh hoạt vật chất. Cho nên lúc Thái Âm Hóa Kị, có lúc chủ về tinh thần trống rỗng, vi vậy Thái Âm Hóa Kị cực kỳ không nên ở cung Phúc Đức, nếu là nữ mệnh, thấy thêm sao đào hoa Văn Xương, Văn Khúc, là chủ về ý chí bạc nhược, thường khó chống lại sự cám dỗ của hòan cảnh bên ngoài, kết quả là năm lần bảy lượt sa chân lỡ bước rồi ôm nỗi nuối tiếc suốt đời. Hồng nhan bạc mệnh chính là trường hợp này.

Thái Âm có khuynh hướng về tâm trạng, ở cung Tỵ là lạc hãm, do ảnh hưởng của việc mượn Thiên Đồng, Cự Môn hội họp, nên tâm trạng càng rất khó ổn định, do đó dễ có biểu hiện thay đổi thất thường, mệnh chủ thường sẽ vì xung động nhất thời làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Do đó nếu nói Thái Âm Hóa Kị có điều kiện để ảnh hưởng đến tiền bạc, thì chẳng bằng chú trọng ảnh hưởng của nó về mặt tình cảm và tâm trạng. Điều đặc biệt là, áp lực của Thái Dương Hóa Kị đến từ ngoại giới, còn áp lực của Thái Âm Hóa Kị lại do tâm trạng của mệnh chủ tự gây ra, đây là sự khác biệt giữa hai sao.

Thái âm thủ các cung lục thân, sau khi Hóa Kị, đối với người sinh vào ban ngày càng bất lợi, chủ về không có duyên với lục thân hoặc thậm chí sin ly tử biệt.

Thái âm sau khi Hóa Kị, có lúc là điềm mất cha, nếu thấy Hỏa Linh hội chiếu thì càng đúng. Cổ nhân nói, Thái Âm lạc hãm Hóa Kị ở cung Thân, mà còn là cung Thiên Di của bản mệnh, lại gặp sát tinh đến xung, là chủ về theo mẹ tái giá, hoặc nhận làm con thừa tự của người khác, nếu không sẽ khó tránh khỏi hình khắc. Người có mệnh cách này, lúc sinh ra nên cho thần thành hoặc nhận cha mẹ nuôi, có thể giảm bớt hình khắc. Lúc Thái Âm, Thái Dương miếu vượng, có hiện tượng cung vượng không “Kị”, cho nên không sợ Hóa Ki đến quấy (đây là biến cảnh), nếu ở hãm địa, là chủ về người thân bên mẹ dễ mắc bệnh hoặc bị tổn hại, có hiện tượng hình khắc.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Âm Hóa Kị (can Ất)

Thái Âm, thuộc âm Thủy, vốn có tính âm nhu, lại gặp Hóa Kị, là chủ về làm việc thiếu quả quyết, thiếu dứt khoát, còn có hiện tượng nặng lòng nghi kị, thay đổi thất thường, do dự lưỡng lự.

Thái Âm chủ về tĩnh, chủ về thu vào, có hiện tượng dây dưa lần nữa; lúc nó Hóa Kị, dễ có nội tâm phiền muộn, tinh thần dằn vặt trong thời gian dài, vì Thái Âm không ngừng chuyển động; nữ mệnh Thái Âm Hóa Kị hơi có chút thần kinh chất. Nếu lạc hãm, lại gặp các sao như Âm Sát…, dễ mắc bệnh chứng tâm thần phân liệt…

Thái Âm là tinh túy của Thủy, Hóa Kị ngũ hành lại cũng thuộc Thủy, hễ là Thủy đều có liên quan đến đào hoa; cho nên Thái Âm Hóa Kị, tất sẽ có rắc rối về tình cảm. Nếu lạc hãm, gặp sát tinh tụ tập, sẽ vì tình cảm không như ý mà có khuynh hướng suy nghĩ không thông, muốn chết vì tình; nếu không có cát tinh đến phù trợ, tự sát mất mạng; cần phải có Lộc Mã Tả Hữu đến giúp, mới được cứu sống, chuyển nguy thành an.

Thái Âm chủ về được vẻ vang trong việc viết lách; nếu lạc hãm còn Hóa Kị, thì dễ sa vào văn chương tửu sắc (đào hoa), là người hay âm mưu, giở thủ đoạn, mánh khóe, tà dâm là khó tránh khỏi.

Trong các tình huống thông thường, Thái Âm Hóa Kị đỡ hơn Thái Dương Hóa Kị. Thái Âm chủ về cất giấu, Hóa Kị vẫn không đến nỗi chuốc thị phi oán trách, tình hình xấu nhất cũng chỉ là nội tâm đau khổ, ngoài mệnh chủ ra, không có ai gây thêm áp lực, thông thường chỉ chủ về phiền phức và rối loạn, khá dễ khắc phục.

Biểu thị nội tâm đau khổ, thông thường là tổ hợp sao”Thai Âm Thiên Đồng”, ở cung Dậu tốt hơn, nếu ở Mão, tất sẽ xuất hiện tình huống “Kình Đà Giáp Kị”, thì tâm trạng mệnh chủ cực khó cân bằng, thường dẫn đến suốt đời ôm nỗi nuối tiếc.

Hễ Thái Âm Hóa Kị ở cung hãm, nếu lại là cung Tài Bạch, thì cần cẩn thận đề phòng đầu tư tổn thất. Loại đầu tư này thường thường có một sức cám dỗ cực lớn, bất kể mệnh chủ sáng suốt thế nào, cũng dễ đưa ra quyết định sai lầm.

Chỉ có Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi là chủ về có niềm vui bất ngờ, hoặc trải qua rắc rối phiền phức, đột nhiên gặp được cơ hội tốt.

Do Thái Âm chủ về cất giấu, do đó thường cũng biểu thị xem trọng sinh hoạt tinh thần, khác với Thái Dương chủ về sinh hoạt vật chất. Cho nên lúc Thái Âm Hóa Kị, có lúc chủ về tinh thần trống rỗng, vi vậy Thái Âm Hóa Kị cực kỳ không nên ở cung Phúc Đức, nếu là nữ mệnh, thấy thêm sao đào hoa Văn Xương, Văn Khúc, là chủ về ý chí bạc nhược, thường khó chống lại sự cám dỗ của hòan cảnh bên ngoài, kết quả là năm lần bảy lượt sa chân lỡ bước rồi ôm nỗi nuối tiếc suốt đời. Hồng nhan bạc mệnh chính là trường hợp này.

Thái Âm có khuynh hướng về tâm trạng, ở cung Tỵ là lạc hãm, do ảnh hưởng của việc mượn Thiên Đồng, Cự Môn hội họp, nên tâm trạng càng rất khó ổn định, do đó dễ có biểu hiện thay đổi thất thường, mệnh chủ thường sẽ vì xung động nhất thời làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời.

Do đó nếu nói Thái Âm Hóa Kị có điều kiện để ảnh hưởng đến tiền bạc, thì chẳng bằng chú trọng ảnh hưởng của nó về mặt tình cảm và tâm trạng. Điều đặc biệt là, áp lực của Thái Dương Hóa Kị đến từ ngoại giới, còn áp lực của Thái Âm Hóa Kị lại do tâm trạng của mệnh chủ tự gây ra, đây là sự khác biệt giữa hai sao.

Thái âm thủ các cung lục thân, sau khi Hóa Kị, đối với người sinh vào ban ngày càng bất lợi, chủ về không có duyên với lục thân hoặc thậm chí sin ly tử biệt.

Thái âm sau khi Hóa Kị, có lúc là điềm mất cha, nếu thấy Hỏa Linh hội chiếu thì càng đúng. Cổ nhân nói, Thái Âm lạc hãm Hóa Kị ở cung Thân, mà còn là cung Thiên Di của bản mệnh, lại gặp sát tinh đến xung, là chủ về theo mẹ tái giá, hoặc nhận làm con thừa tự của người khác, nếu không sẽ khó tránh khỏi hình khắc. Người có mệnh cách này, lúc sinh ra nên cho thần thành hoặc nhận cha mẹ nuôi, có thể giảm bớt hình khắc. Lúc Thái Âm, Thái Dương miếu vượng, có hiện tượng cung vượng không “Kị”, cho nên không sợ Hóa Ki đến quấy (đây là biến cảnh), nếu ở hãm địa, là chủ về người thân bên mẹ dễ mắc bệnh hoặc bị tổn hại, có hiện tượng hình khắc.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button