Tử vi

Thái Âm ở cung huynh đệ

Thái Âm thủ cung huynh đệ, nhập miếu, người sinh vào ban đêm rất tốt; lạc hãm, đối với trường hợp người sinh vào ban đêm, cần phải gặp cát tinh mới chủ về anh em hòa hợp; nếu gặp sát tinh, phần nhiều có hình khắc hoặc bất hòa. Đối với người sinh vào ban ngày, dù nhập miếu cũng không hòa hợp; gặp sát tinh thì chủ về hình khắc, bất hòa; gặp cát tinh mới hòa hợp, nhưng cũng có những khiếm khuyết đáng tiếc. Nếu người sinh vào ban ngày gặp Thái Âm lạc hãm, thì hình khắc rất nặng.

Thái Âm thủ cung huynh đệ, có sao hình, phần nhiều chủ về có chị em gái. (so với Thái Dương thủ cung huynh đệ, có sao hình, sẽ chủ về có anh em trai.)

Thái Âm Hóa Kị thủ cung huynh đệ, không có sát tinh, tuy chủ về bị anh em hay bạn hợp tác gây lụy, nhưng phần nhiều là do vô tình, chứ không cố ý.

Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi, thủ cung huynh đệ, nam mệnh, trái lại sẽ chủ về được chị em gái trợ lực, hoặc nên hợp tác làm ăn với phái nữ.

Đối với Thái Âm ở hai cung Mão hoặc Dậu, cát hung phần nhiều ứng nghiệm nặng lúc đến các niên hạn Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung huynh đệ. Đối với Thái Âm ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cát hung phần nhiều ứng nghiệm nặng lúc đến các niên hạn “Tử Vi, Phá Quân”, “Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ. Đối với Thái Âm ở hai cung Tị hoặc Hợi, cát hung phần nhiều ứng nghiệm nặng lúc đến các niên hạn “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung huynh đệ

Xem thêm Thái Âm ở cung huynh đệ

Thái Âm thủ cung huynh đệ, nhập miếu, người sinh vào ban đêm rất tốt; lạc hãm, đối với trường hợp người sinh vào ban đêm, cần phải gặp cát tinh mới chủ về anh em hòa hợp; nếu gặp sát tinh, phần nhiều có hình khắc hoặc bất hòa. Đối với người sinh vào ban ngày, dù nhập miếu cũng không hòa hợp; gặp sát tinh thì chủ về hình khắc, bất hòa; gặp cát tinh mới hòa hợp, nhưng cũng có những khiếm khuyết đáng tiếc. Nếu người sinh vào ban ngày gặp Thái Âm lạc hãm, thì hình khắc rất nặng.

Thái Âm thủ cung huynh đệ, có sao hình, phần nhiều chủ về có chị em gái. (so với Thái Dương thủ cung huynh đệ, có sao hình, sẽ chủ về có anh em trai.)

Thái Âm Hóa Kị thủ cung huynh đệ, không có sát tinh, tuy chủ về bị anh em hay bạn hợp tác gây lụy, nhưng phần nhiều là do vô tình, chứ không cố ý.

Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi, thủ cung huynh đệ, nam mệnh, trái lại sẽ chủ về được chị em gái trợ lực, hoặc nên hợp tác làm ăn với phái nữ.

Đối với Thái Âm ở hai cung Mão hoặc Dậu, cát hung phần nhiều ứng nghiệm nặng lúc đến các niên hạn Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương thủ cung huynh đệ. Đối với Thái Âm ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cát hung phần nhiều ứng nghiệm nặng lúc đến các niên hạn “Tử Vi, Phá Quân”, “Thiên Đồng, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ. Đối với Thái Âm ở hai cung Tị hoặc Hợi, cát hung phần nhiều ứng nghiệm nặng lúc đến các niên hạn “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung huynh đệ.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button