Tử vi

Thái Âm ở cung phu thê

Thái Âm thủ cung phu thê, có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, chủ về chồng nhờ vợ mà quý hiển, cũng chủ về vợ xinh đẹp, hiền tuệ. Cổ nhân nói: “Thái Âm đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc ở cung thê, chủ về khoa cừ đỗ đạt” (Thái Âm đồng Xương Khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh), ở thời hiện đại chưa chắc đã ứng nghiệm như vậy. Có sao lộc đồng độ, chủ về nhờ vợ mà có tiền của.

Thái Âm thủ cung phu thê, gặp các sao sát, kị, nữ mệnh sinh vào ban ngày, mà Thái Âm lại Hóa Kị, mới chủ về chồng bị nạn tai, bệnh tật. Nam mệnh chủ về không đồng lòng với vợ, hoặc bị nhà vợ gây lụy.

Thái Âm gặp Văn Xương, Văn Khúc còn gặp các sao đào hoa, chủ về bạn đời dễ được người khác giới ưu ái, nên làm những nghề nghiệp kinh doanh tiếp xúc nhiều với người khác giới. Trường hợp đồng cung với các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, cũng chủ về vợ chồng sinh li. Được cát hóa thì tốt; gặp Hóa Kị, nữ mệnh chủ về có chồng đa nghi; nam mệnh chủ về có vợ nhiều bệnh; người sinh vào ban ngày thì càng nặng.

Nam mệnh cung phu thê là Thái Âm, hội Thiên Đồng hay có sát tinh đồng cung, đều chủ về lấy vợ xinh đẹp. Có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, thì vợ đẹp mà bạc bẽo. Thái Âm lạc hãm, người sinh vào ban đêm chủ về lấy vợ đẹp.

Thái Âm thủ cung phu thê, không nên gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sinh li; gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh hoạn; thậm chí không có lạc thú khuê phòng. Hóa Kị thì mức độ càng nặng. Nếu ở đại hạn hay lưu niên gặp Thái Dương Hóa Kị xung khởi Thái Âm Hóa Kị, thì mức độ rất nghiêm trọng. Nhưng vẫn cần xem có các sao sát, hình tụ tập hay không mà định. Thái Âm Hóa Kị vốn không chủ về “hình khắc”, nhưng nếu có các sao sát, hình tụ tập, Thái Dương và Thái Âm đều Hóa Kị, cung phúc đức lại không cát tường, thì có thể “hình khắc”.

Thái Âm ở cung Mão đối nhau với Thiên Đồng, không bằng ở cung Dậu. Ở cung Dậu, chủ về bạn đòi có sự nghiệp tốt hơn, gặp các sao phụ, tá cát và cát hóa, cũng có thể hưng phát sự nghiệp. Ở cung Mão, thông thường bạn đời chỉ nên làm việc cho người khác.

Thái Âm ở cung Mão so với ở cung Dậu, dễ sinh li hơn, hoặc gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm có tính then chốt.

Thái Âm ở cung Dậu, hội Thiên Đồng Hóa Kị, gặp sao đào hoa và Âm Sát, Cô Thần, Quả Tú, lại có “sao lẻ” phụ, tá, nữ mệnh chủ về có khuynh hướng đồng tính luyên ái. Cung mệnh của đại hạn đến cung hạn Thái Âm là ứng nghiệm.

Đối với Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Phá Quân, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Thái Dương, toong các tình huống thông thường đều chủ về sống với nhau đến bạc đầu, nhưng ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn.

Thái Âm ở cung Thìn, Hóạ Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, nữ mệnh chủ về chồng đến tuổi trung niên sẽ hưng phát; nam mệnh cũng được vợ trợ lực.

Thái Âm ở cung Tuất, gặp cát tinh mà không có sát tinh xâm phạm, nữ mệnh chủ về chồng đang hàn vi bỗng nhiên được người ta nâng đỡ; nam mệnh chủ về nhờ được vợ trợ lực mà sự nghiệp hưng phát.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao sát, kị, hình, không, hao, cũng chủ về vợ chồng sinh li, hoặc cuộc đời vợ chồng nhiều thất bại. Ở cung Thìn thì càng nặng.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp Thái Dương Hóa Kị, nữ mệnh không nên kết hôn sớm. Nếu không, lúc cung mệnh của đại hạn đến cung hạn Thái Âm, chủ về vợ chồng dễ kết thành oán hận, dẫn đến li dị.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đến các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Cự Môn, Thái Dương, Thái Âm, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thiên Cơ, ở cung Tị không bằng ở cung Hợi. Trường hợp ở cung Tị, thường chủ về bạn đời không biết lo cho gia đình, nhưng lại vui vẻ giúp đỡ người khác.

Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, gặp sát tinh, còn gặp đào hoa, chủ về bạn đời vì giúp đỡ người khác mà dẫn sói vào nhà, hoặc vì giúp đỡ mà hao tốn tiền bạc.

Thái Âm ở cung Hợi, thông thường chủ về bạn đời giàu có. Nhưng đối với nữ mệnh, chồng sau khi phát đạt thường gây ra tình huống rắc rối khó xử về tình cảm, nhưng không nói lời chia li.

Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi, trái lại sẽ chủ về bạn đời có thể trợ giúp cho bản thân mệnh tạo về sự nghiệp, mà bản thân họ cũng có sự nghiệp riêng. Lúc đến các cung hạn “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, hoặc Phá Quân thủ cung phu thê cũng chủ về vợ chồng hợp tác sáng lập sự nghiệp.

Thái Âm ở cung Tị không nên có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, chủ về bạn đời có tình nhân bên ngoài. Ở cung Hợi thì không sao.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, chênh lệch khoảng 6 tuổi trở lên là thích hợp, thì vợ chồng mới sống với nhau đến bạc đầu.

Đối với Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, các cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những vận hạn có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung phu thê

Xem thêm Thái Âm ở cung phu thê

Thái Âm thủ cung phu thê, có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, chủ về chồng nhờ vợ mà quý hiển, cũng chủ về vợ xinh đẹp, hiền tuệ. Cổ nhân nói: “Thái Âm đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc ở cung thê, chủ về khoa cừ đỗ đạt” (Thái Âm đồng Xương Khúc vu thê cung, thiềm cung chiết quế chi vinh), ở thời hiện đại chưa chắc đã ứng nghiệm như vậy. Có sao lộc đồng độ, chủ về nhờ vợ mà có tiền của.

Thái Âm thủ cung phu thê, gặp các sao sát, kị, nữ mệnh sinh vào ban ngày, mà Thái Âm lại Hóa Kị, mới chủ về chồng bị nạn tai, bệnh tật. Nam mệnh chủ về không đồng lòng với vợ, hoặc bị nhà vợ gây lụy.

Thái Âm gặp Văn Xương, Văn Khúc còn gặp các sao đào hoa, chủ về bạn đời dễ được người khác giới ưu ái, nên làm những nghề nghiệp kinh doanh tiếp xúc nhiều với người khác giới. Trường hợp đồng cung với các sao Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, cũng chủ về vợ chồng sinh li. Được cát hóa thì tốt; gặp Hóa Kị, nữ mệnh chủ về có chồng đa nghi; nam mệnh chủ về có vợ nhiều bệnh; người sinh vào ban ngày thì càng nặng.

Nam mệnh cung phu thê là Thái Âm, hội Thiên Đồng hay có sát tinh đồng cung, đều chủ về lấy vợ xinh đẹp. Có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ hay tương hội, thì vợ đẹp mà bạc bẽo. Thái Âm lạc hãm, người sinh vào ban đêm chủ về lấy vợ đẹp.

Thái Âm thủ cung phu thê, không nên gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về sinh li; gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao, chủ về bạn đời bị nạn tai, bệnh hoạn; thậm chí không có lạc thú khuê phòng. Hóa Kị thì mức độ càng nặng. Nếu ở đại hạn hay lưu niên gặp Thái Dương Hóa Kị xung khởi Thái Âm Hóa Kị, thì mức độ rất nghiêm trọng. Nhưng vẫn cần xem có các sao sát, hình tụ tập hay không mà định. Thái Âm Hóa Kị vốn không chủ về “hình khắc”, nhưng nếu có các sao sát, hình tụ tập, Thái Dương và Thái Âm đều Hóa Kị, cung phúc đức lại không cát tường, thì có thể “hình khắc”.

Thái Âm ở cung Mão đối nhau với Thiên Đồng, không bằng ở cung Dậu. Ở cung Dậu, chủ về bạn đòi có sự nghiệp tốt hơn, gặp các sao phụ, tá cát và cát hóa, cũng có thể hưng phát sự nghiệp. Ở cung Mão, thông thường bạn đời chỉ nên làm việc cho người khác.

Thái Âm ở cung Mão so với ở cung Dậu, dễ sinh li hơn, hoặc gặp nhau ít mà xa nhau nhiều. Các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương là đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm có tính then chốt.

Thái Âm ở cung Dậu, hội Thiên Đồng Hóa Kị, gặp sao đào hoa và Âm Sát, Cô Thần, Quả Tú, lại có “sao lẻ” phụ, tá, nữ mệnh chủ về có khuynh hướng đồng tính luyên ái. Cung mệnh của đại hạn đến cung hạn Thái Âm là ứng nghiệm.

Đối với Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Phá Quân, Cự Môn là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Thái Dương, toong các tình huống thông thường đều chủ về sống với nhau đến bạc đầu, nhưng ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn.

Thái Âm ở cung Thìn, Hóạ Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa, nữ mệnh chủ về chồng đến tuổi trung niên sẽ hưng phát; nam mệnh cũng được vợ trợ lực.

Thái Âm ở cung Tuất, gặp cát tinh mà không có sát tinh xâm phạm, nữ mệnh chủ về chồng đang hàn vi bỗng nhiên được người ta nâng đỡ; nam mệnh chủ về nhờ được vợ trợ lực mà sự nghiệp hưng phát.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp các sao sát, kị, hình, không, hao, cũng chủ về vợ chồng sinh li, hoặc cuộc đời vợ chồng nhiều thất bại. Ở cung Thìn thì càng nặng.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp Thái Dương Hóa Kị, nữ mệnh không nên kết hôn sớm. Nếu không, lúc cung mệnh của đại hạn đến cung hạn Thái Âm, chủ về vợ chồng dễ kết thành oán hận, dẫn đến li dị.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đến các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Cự Môn, Thái Dương, Thái Âm, là những đại vận hoặc lưu niên ứng nghiệm cát hung.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Thiên Cơ, ở cung Tị không bằng ở cung Hợi. Trường hợp ở cung Tị, thường chủ về bạn đời không biết lo cho gia đình, nhưng lại vui vẻ giúp đỡ người khác.

Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, gặp sát tinh, còn gặp đào hoa, chủ về bạn đời vì giúp đỡ người khác mà dẫn sói vào nhà, hoặc vì giúp đỡ mà hao tốn tiền bạc.

Thái Âm ở cung Hợi, thông thường chủ về bạn đời giàu có. Nhưng đối với nữ mệnh, chồng sau khi phát đạt thường gây ra tình huống rắc rối khó xử về tình cảm, nhưng không nói lời chia li.

Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi, trái lại sẽ chủ về bạn đời có thể trợ giúp cho bản thân mệnh tạo về sự nghiệp, mà bản thân họ cũng có sự nghiệp riêng. Lúc đến các cung hạn “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, hoặc Phá Quân thủ cung phu thê cũng chủ về vợ chồng hợp tác sáng lập sự nghiệp.

Thái Âm ở cung Tị không nên có Văn Xương, Văn Khúc đồng cung, chủ về bạn đời có tình nhân bên ngoài. Ở cung Hợi thì không sao.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, nam mệnh nên lấy vợ nhỏ tuổi, nữ mệnh nên lấy chồng lớn tuổi, chênh lệch khoảng 6 tuổi trở lên là thích hợp, thì vợ chồng mới sống với nhau đến bạc đầu.

Đối với Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung phu thê, các cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những vận hạn có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button