Tử vi

Thái Âm ở cung phúc đức

Thái Âm chủ về “tĩnh”, cho nên lúc ở cung phúc đức, thông thường chủ về ưa yên tịnh. Dù Thái Âm lạc hãm, có sát tinh, cũng chủ về người này có thể yên tĩnh trong chỗ náo nhiệt, hoặc có thể an nhàn trong lúc bận rộn. Có điều, bất kể nhập miếu hay lạc hãm, đều chủ về lực cạnh tranh không mạnh.

Thái Âm ở cung phúc đức, nhập miếu, chủ về có sự hưởng thụ tinh thần, mà còn lạc quan. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hoặc tương hội, thì có thể là lạc quan do chẳng quan tâm chuyện gì, hoặc hay nằm mơ giữa ban ngày, say sưa trong cảnh mộng; gặp thêm sát tinh, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Thiên Diêu thì có thể biến thành chứng tự kỉ. Nếu cò gặp Thiên Đồng Hóa Kị đồng độ, sẽ chủ về thiểu năng trí tuệ, hoặc tâm lí không bình thường.

Thái Âm nhập miếu ở cung Hợi, đối nhau với Thiên Cơ, cho nên sở trường về kế hoạch; có sát tinh sẽ chủ về hay tính toán.

Thái Âm lạc hãm ở cung Mão, cung thiên di là Thiên Lương đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, cũng chủ về sở trường về kế hoạch; có sát tinh thì hay dùng kế đắc nhân tâm.

“Thái Dương, Thái Âm ” đồng độ thủ cung phúc đức, nêu người sinh vào ban ngày, sẽ chủ về chất phác; người sinh vào ban đêm, sẽ chủ về hưởng thụ, sinh hoạt có phẩm chất. Thái Dương Hóa Lộc thì cởi mở; Thái Âm Hóa Lộc thì thâm trầm.

Thái Âm lạc hãm, có Hỏa Tinh đồng độ, thì tính nóng vội, hay lo lắng; Linh Tinh đồng độ, thì tâm trạng không ổn định; Kình Dương đồng độ, thì bận rộn, vất vả mà ít thành tựu; Đà La đồng độ thì bụng dạ hẹp hòi; Thái Âm nhập miếu chỉ chủ về không thỏa mãn và vì không thỏa mãn mà bận rộn, vất vả.

Thái Âm nhập miếu đồng cung với các sao khoa văn, chủ về tính chất hưởng thụ khá cao thượng thanh nhã. Nếu Thái Âm lạc hãm thì tính tình ưa màu mè, không thực; gặp sao không thì nội tâm cô tịch.

Thái Âm ở hai cung Thìn hoặc Tuầt, chủ về giỏi quyền biến.

Thái Âm Hóa Kị, không gặp sát tinh, cũng chủ về nội tâm bất an; gặp sát tinh, không những nội tâm bất an, mà thân cũng vất vả, không yên ổn.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung phúc đức

Xem thêm Thái Âm ở cung phúc đức

Thái Âm chủ về “tĩnh”, cho nên lúc ở cung phúc đức, thông thường chủ về ưa yên tịnh. Dù Thái Âm lạc hãm, có sát tinh, cũng chủ về người này có thể yên tĩnh trong chỗ náo nhiệt, hoặc có thể an nhàn trong lúc bận rộn. Có điều, bất kể nhập miếu hay lạc hãm, đều chủ về lực cạnh tranh không mạnh.

Thái Âm ở cung phúc đức, nhập miếu, chủ về có sự hưởng thụ tinh thần, mà còn lạc quan. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hoặc tương hội, thì có thể là lạc quan do chẳng quan tâm chuyện gì, hoặc hay nằm mơ giữa ban ngày, say sưa trong cảnh mộng; gặp thêm sát tinh, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, Thiên Hình, Thiên Diêu thì có thể biến thành chứng tự kỉ. Nếu cò gặp Thiên Đồng Hóa Kị đồng độ, sẽ chủ về thiểu năng trí tuệ, hoặc tâm lí không bình thường.

Thái Âm nhập miếu ở cung Hợi, đối nhau với Thiên Cơ, cho nên sở trường về kế hoạch; có sát tinh sẽ chủ về hay tính toán.

Thái Âm lạc hãm ở cung Mão, cung thiên di là Thiên Lương đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, cũng chủ về sở trường về kế hoạch; có sát tinh thì hay dùng kế đắc nhân tâm.

“Thái Dương, Thái Âm ” đồng độ thủ cung phúc đức, nêu người sinh vào ban ngày, sẽ chủ về chất phác; người sinh vào ban đêm, sẽ chủ về hưởng thụ, sinh hoạt có phẩm chất. Thái Dương Hóa Lộc thì cởi mở; Thái Âm Hóa Lộc thì thâm trầm.

Thái Âm lạc hãm, có Hỏa Tinh đồng độ, thì tính nóng vội, hay lo lắng; Linh Tinh đồng độ, thì tâm trạng không ổn định; Kình Dương đồng độ, thì bận rộn, vất vả mà ít thành tựu; Đà La đồng độ thì bụng dạ hẹp hòi; Thái Âm nhập miếu chỉ chủ về không thỏa mãn và vì không thỏa mãn mà bận rộn, vất vả.

Thái Âm nhập miếu đồng cung với các sao khoa văn, chủ về tính chất hưởng thụ khá cao thượng thanh nhã. Nếu Thái Âm lạc hãm thì tính tình ưa màu mè, không thực; gặp sao không thì nội tâm cô tịch.

Thái Âm ở hai cung Thìn hoặc Tuầt, chủ về giỏi quyền biến.

Thái Âm Hóa Kị, không gặp sát tinh, cũng chủ về nội tâm bất an; gặp sát tinh, không những nội tâm bất an, mà thân cũng vất vả, không yên ổn.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button