Tử vi

Thái Âm ở cung sự nghiệp

Thái Âm chủ về phú mà không chủ về quý, cho nên lúc thủ cung sự nghiệp, ắt sẽ ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, mới chủ về có địa vị xã hội.

Thái Âm hội các sao khoa văn, thích hợp với lãnh vực văn nghệ, quảng bá; cũng có thể làm việc trong chính giới, chức trách thường sẽ có liên quan đến văn hóa. Nói các sao khoa văn, tức là chi Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phương Các, Thiên Tài, Hóa Khoa.

Nếu gặp các sao khoa văn, lại gặp thêm các sao đào hoa đến hội, sẽ chủ về khuynh hướng nghệ thuật đã thành nếp, nhất là nghệ thuật biểu diễn.

Thái Âm hội Thiên Khôi, Thiên Việt hoặc hội Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, có thể làm việc trong chính giới, nhưng cần phải có học lực khá mới được thăng tiến đến chức vị cao, nếu không chỉ có hư danh, lên đến một giới hạn nào đó thì không tiến bộ nữa, khiên mệnh tạo cảm thấy mình có tài mà không gặp thời.

Thái Âm nhập miếu, hoặc nhập cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, được Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa Quyền, Thiên Cơ Hóa Khoa, mà không gặp Cự Môn Hóa Kị, lại không gặp sát tinh, thì thích hợp làm những nghề nghiệp hưởng lương, nếu gia nhập quân đội, cảnh sát, hoặc cơ cấu “hình pháp, kỉ luật”, có thể được nắm đại quyền, nhất là người sừih vào ban đêm thì càng quý, người sinh vào ban ngày thì kế đó.

Thái Âm lạc hãm, thủ cung sự nghiệp, suốt đời sự nghiệp biến động đa đoan, lại khó tích tụ tiền của.

Nếu Thái Âm lạc hâm, Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, là bẩn sĩ thất chí lưu lạc giang hổ.

Thái Âm có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, còn có các sao khoa văn hội hợp, trong nghề nghiệp có thể đột phá nếp cũ, có phát minh sáng tạo, hoặc là nhà phát minh; không có các sao khoa văn thì lí tưởng vượt quá hiện thực, bất kể làm nghề nghiệp gì, đều dễ thành trống rỗng, không có thực chất.

Nếu thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lưong”, nhưng không có “Lộc Quyền Khoa hội”, thì phải xem Thái Âm nhập miếu hay lạc hãm. Trường hợp nhập miếu thì có thể phát huy tài năng trong công ti lớn hay tập đoàn lớn; trường hợp lạc hãm thì chỉ nên thuận theo thời thế, thuận theo hoàn cảnh.

Thái Âm là sao tiền tài, chủ về kế hoạch mà không chủ về hành động, cho nên lúc thủ sự nghiệp, dù làm việc hưởng lương cũng có liên quan đến tài chính, nhưng cũng chỉ nên ở bộ phận kế hoạch, mà không nên có hành động thực tế.

Thái Âm nhập miếu, có sao lộc, không có sát tinh hoặc sát tinh ít, gặp Thiên Cơ Hóa Kị hội hợp, thì lại thích hợp sự nghiệp đầu cơ, nhưng cần phải phối hợp với đại vận hoặc lưu niên.

Thái Âm hội Cự Môn Hóa Kị, chủ về nghề nghiệp phải lao tâm tổn thần, hoặc cần phải vất vả nói năng.

Thái Âm gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc đối nhau, được cát hóa và có sao cát, thì thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật, công nghệ, không nên đầu cơ, nhưng công việc vẫn phải có sắc thái lưu động, như khoa học kĩ thuật hàng hải, khoa học kĩ thuật hàng không, sản xuất vận tải, v.v…

Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc, Thái Âm Hóa Kị, thì tuyệt đôi không nên đầu cơ. Thái Âm Hóa Kị thủ cung sự nghiệp, dễ có khuynh hướng đầu tư sai lầm, hoặc bị người ta dẫn dụ mà đầu tư bị tổn thất.

Thái Âm hội Thiên Lương Hóa Khoa, thích hợp làm công tác giám đốc, quản đốc, quản lí, hoặc công chứng viên, v.v…

Thái Âm rất ưa Thiên Đồng Hóa Lộc, thì cũng chủ về tay trắng làm nên. Có điều, nếu Thiên Đồng Hóa Kị, có sát tinh, thì chủ về sự nghiệp trắc trở; không có sát tinh, thì thì phát triển từ thấp lên, cuối cùng có thể thành tựu.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung sự nghiệp, gặp Thiên Đồng vây chiếu; trong các tình hình thông thường thì ở cung Dậu ưu hơn ở cung Mão. Trường hợp ở cung Dậu thì sự nghiệp to tát, có thể mở rộng ra nước ngoài, hoặc sự nghiệp có liên quan với nước ngoài; trường hợp ở cung Mão chỉ nên làm việc hưởng lương.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung sự nghiệp, gặp Thái Dương vây chiếu; nếu Thái Dương Hóa Kị, thi thích hợp làm việc hưởng lương thuộc bộ phận nội vụ; nếu Thái Dương Hóa Lộc, thì đây là nhân tài ngoại vụ. Không có hóa diệu, thì ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn, nhưng đều chủ về nghề nghiệp có tính chất lưu động, di chuyển.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị rất nhiều. Trường hợp ở cung Tị dễ rời xa người thân, lưu lạc; trường hợp ở cung Hợi, có cát hóa và sao cát, cũng có thể thành giàu có.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, có sát tinh, thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật, nhất là ngành điện tử, máy tính.

Thái Âm độc tọa ở bốn cung Mão, Dậu, Tị, hoặc Hợi, gặp các sao khoa văn, cũng thích hợp lãnh vực quàng cáo hoặc quáng bá. Nhưng trường hợp gặp Thái Dương và Thiên Lương được cát hóa mới thành hữu dụng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung sự nghiệp

Xem thêm Thái Âm ở cung sự nghiệp

Thái Âm chủ về phú mà không chủ về quý, cho nên lúc thủ cung sự nghiệp, ắt sẽ ưa gặp Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, mới chủ về có địa vị xã hội.

Thái Âm hội các sao khoa văn, thích hợp với lãnh vực văn nghệ, quảng bá; cũng có thể làm việc trong chính giới, chức trách thường sẽ có liên quan đến văn hóa. Nói các sao khoa văn, tức là chi Văn Xương, Văn Khúc, Long Trì, Phương Các, Thiên Tài, Hóa Khoa.

Nếu gặp các sao khoa văn, lại gặp thêm các sao đào hoa đến hội, sẽ chủ về khuynh hướng nghệ thuật đã thành nếp, nhất là nghệ thuật biểu diễn.

Thái Âm hội Thiên Khôi, Thiên Việt hoặc hội Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp, có thể làm việc trong chính giới, nhưng cần phải có học lực khá mới được thăng tiến đến chức vị cao, nếu không chỉ có hư danh, lên đến một giới hạn nào đó thì không tiến bộ nữa, khiên mệnh tạo cảm thấy mình có tài mà không gặp thời.

Thái Âm nhập miếu, hoặc nhập cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, được Thái Âm Hóa Lộc, Thiên Đồng Hóa Quyền, Thiên Cơ Hóa Khoa, mà không gặp Cự Môn Hóa Kị, lại không gặp sát tinh, thì thích hợp làm những nghề nghiệp hưởng lương, nếu gia nhập quân đội, cảnh sát, hoặc cơ cấu “hình pháp, kỉ luật”, có thể được nắm đại quyền, nhất là người sừih vào ban đêm thì càng quý, người sinh vào ban ngày thì kế đó.

Thái Âm lạc hãm, thủ cung sự nghiệp, suốt đời sự nghiệp biến động đa đoan, lại khó tích tụ tiền của.

Nếu Thái Âm lạc hâm, Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, là bẩn sĩ thất chí lưu lạc giang hổ.

Thái Âm có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, còn có các sao khoa văn hội hợp, trong nghề nghiệp có thể đột phá nếp cũ, có phát minh sáng tạo, hoặc là nhà phát minh; không có các sao khoa văn thì lí tưởng vượt quá hiện thực, bất kể làm nghề nghiệp gì, đều dễ thành trống rỗng, không có thực chất.

Nếu thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lưong”, nhưng không có “Lộc Quyền Khoa hội”, thì phải xem Thái Âm nhập miếu hay lạc hãm. Trường hợp nhập miếu thì có thể phát huy tài năng trong công ti lớn hay tập đoàn lớn; trường hợp lạc hãm thì chỉ nên thuận theo thời thế, thuận theo hoàn cảnh.

Thái Âm là sao tiền tài, chủ về kế hoạch mà không chủ về hành động, cho nên lúc thủ sự nghiệp, dù làm việc hưởng lương cũng có liên quan đến tài chính, nhưng cũng chỉ nên ở bộ phận kế hoạch, mà không nên có hành động thực tế.

Thái Âm nhập miếu, có sao lộc, không có sát tinh hoặc sát tinh ít, gặp Thiên Cơ Hóa Kị hội hợp, thì lại thích hợp sự nghiệp đầu cơ, nhưng cần phải phối hợp với đại vận hoặc lưu niên.

Thái Âm hội Cự Môn Hóa Kị, chủ về nghề nghiệp phải lao tâm tổn thần, hoặc cần phải vất vả nói năng.

Thái Âm gặp Thiên Cơ đồng độ hoặc đối nhau, được cát hóa và có sao cát, thì thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật, công nghệ, không nên đầu cơ, nhưng công việc vẫn phải có sắc thái lưu động, như khoa học kĩ thuật hàng hải, khoa học kĩ thuật hàng không, sản xuất vận tải, v.v…

Nếu Thiên Cơ Hóa Lộc, Thái Âm Hóa Kị, thì tuyệt đôi không nên đầu cơ. Thái Âm Hóa Kị thủ cung sự nghiệp, dễ có khuynh hướng đầu tư sai lầm, hoặc bị người ta dẫn dụ mà đầu tư bị tổn thất.

Thái Âm hội Thiên Lương Hóa Khoa, thích hợp làm công tác giám đốc, quản đốc, quản lí, hoặc công chứng viên, v.v…

Thái Âm rất ưa Thiên Đồng Hóa Lộc, thì cũng chủ về tay trắng làm nên. Có điều, nếu Thiên Đồng Hóa Kị, có sát tinh, thì chủ về sự nghiệp trắc trở; không có sát tinh, thì thì phát triển từ thấp lên, cuối cùng có thể thành tựu.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, thủ cung sự nghiệp, gặp Thiên Đồng vây chiếu; trong các tình hình thông thường thì ở cung Dậu ưu hơn ở cung Mão. Trường hợp ở cung Dậu thì sự nghiệp to tát, có thể mở rộng ra nước ngoài, hoặc sự nghiệp có liên quan với nước ngoài; trường hợp ở cung Mão chỉ nên làm việc hưởng lương.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, thủ cung sự nghiệp, gặp Thái Dương vây chiếu; nếu Thái Dương Hóa Kị, thi thích hợp làm việc hưởng lương thuộc bộ phận nội vụ; nếu Thái Dương Hóa Lộc, thì đây là nhân tài ngoại vụ. Không có hóa diệu, thì ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn, nhưng đều chủ về nghề nghiệp có tính chất lưu động, di chuyển.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị rất nhiều. Trường hợp ở cung Tị dễ rời xa người thân, lưu lạc; trường hợp ở cung Hợi, có cát hóa và sao cát, cũng có thể thành giàu có.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung sự nghiệp, có sát tinh, thích hợp lãnh vực khoa học kĩ thuật, nhất là ngành điện tử, máy tính.

Thái Âm độc tọa ở bốn cung Mão, Dậu, Tị, hoặc Hợi, gặp các sao khoa văn, cũng thích hợp lãnh vực quàng cáo hoặc quáng bá. Nhưng trường hợp gặp Thái Dương và Thiên Lương được cát hóa mới thành hữu dụng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button