Tử vi

Thái Âm ở cung tài bạch

Thái Âm là sao tiền tài, nhưng Thái Âm chủ về “tĩnh”, chủ về “tàng chứa”; cho nên về phương diện tiền bạc là biểu trưng cho sự tích lũy, tích tụ và suy nghĩ cẩn thận, hưởng thụ. Khác với Thiên Phủ, bởi vì Thiên Phủ chỉ có ý nghĩa giữ tiền, không biểu trưng cho sự hưởng thụ và suy nghĩ cẩn thận. Đây giống như một ngân hàng, ngân hàng có thể giữ nhiều tài khoản, nhung bản thân các nhân viên ngân hàng chẳng thể hưởng thụ về mặt tinh thần đối với những tài khoản này. Thái Âm thì giống như một nhà quản lí kinh doanh tiền tệ, nhờ kế hoạch của bản thân mà thu được thành quả, đương nhiên phải có cảm giác thỏa mãn.

Thái Âm cũng khác với Vũ Khúc, vẫn lấy kinh tế tài chính làm ví dụ. Thái Âm giống như nhà quản lí đưa ra quyết sách, lập kế hoạch đầu tư, còn Vũ Khúc thì giống như nhân viên thực hiện kế hoạch. Lúc đưa ra quyết sách, đương nhiên cần phải trầm tĩnh, lanh lùng; lúc thực hiện kế hoạch, đưomg nhiên cần phải quả quyết. Cho nên Vũ Khúc chủ về quyết đoán, còn Thái Âm chủ về kế hoạch.

Thái Âm chủ về kế hoạch, tức cũng giỏi vận dụng tiển bạc, về mặt tinh thần còn được hướng thụ thành quả của việc vận dụng tiền bạc. Những sờ đắc tuy chằng thuộc về mình toàn bộ, nhưng vẫn có thể nhờ đó mà thành giàu có.

Thái Âm Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, đều chủ về dư giả; Hóa Quyền thì lầm tăng phạm vi quản lí kế hoạch tài chính và tính chất hưởng thụ tài phú. Hóa Khoa thì chỉ làm tăng sự nổi tiếng về tài quản lí tài chính.

Thái Âm nhập miếu, người sinh vào ban đêm, sẽ chủ về phú quý (thực ra địa vị xã hội cũng do tài phú mà có); người sinh vào ban ngày thl tốt kế đó. Thái Âm lạc hãm, thì kiếm tiền một cách gian nan, người sinh vào ban đêm đỡ hom, người sinh vào ban ngày thi càng vất vả.

Thái Âm cũng ưa hội hợp các sao phụ, tá, cũng là chú tính của người sinh vào ban đêm.

Thái Dương chủ về quý, có địa vị xã hội trước rồi mới có tiền tài; Thái Âm chủ về phú, có tiền tài trước, hoặc có thành tựu trong giới làm ăn kinh doanh rồi mới có địa vị xã hội.

Thái Âm Hóa Kị, trong các tình hình thông thường đều chủ về bị dẫn dụ mà đầu tư thất bại. Đây là nói bị thuyết phục, bị quyến rũ, hay được người ta chỉ dẫn không chính xác, cũng có thể bị xu thế biến động của xã hội lôi kéo. Nếu lại gặp Văn Khúc Hóa Kị xung hội, thì tình hình dụ dỗ này còn có tính chất lừa dối.

Nếu có sát tinh, chủ về thành bại bất nhất mà còn gây ra bất hòa, tranh chấp; gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì đây là tai họa trộm cướp. Thái Âm Hóa Lộc xung hội Văn Khúc Hóa Kị, thì chủ về bị rơi mất, đánh mất.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thiên Đồng; ở cung Dậu là nhập miếu, nên ưu hơn ở cung Mão là lạc hãm, nhưng cả hai trường hợp đều chủ về tay trắng làm nên. Về đại thế có thể tham khảo đoạn “Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, lúc kiếm tiền thường quá lí tướng, vì vậy cũng lúc cảm thấy mất mát.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, có Thái Dương và Thiên Lương hội chiếu, cho nên lúc hội hợp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài, Long Trì, Phượng Các, hoặc gặp Hóa Khoa, cũng chủ về nguồn tiền tài có ý vị học thuật, thông thường là biểu trưng cho việc nghiên cứu kinh tế tài chính. Trường hợp hội Thái Dương Hóa Khoa, càng chủ về nghiên cứu học thuật, hoặc làm đại lí các sản phẩm danh tiếng, hoặc làm việc cho những công ti hay tập đoàn nổi tiếng.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Thái Dương. Trong các tình hình thông thường, ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Có điều, ở cung Thìn “Nhật Nguyệt phản bối”, nếu có “Lộc Quyền Khoa hội”, gặp cát tinh, cũng chủ về thành cách đại phú.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, rất ưa Thái Âm Hóa Lộc, chủ về phú rồi mới quý; Thái Dương Hóa Lộc thì quý trước phú sau. Vì vậy thông thường lúc đầu nên làm việc hưởng lương ở các công ti, sau đó mới tự sáng lập sự nghiệp. Hội Thiên Đồng Hóa Lộc cũng chủ về tay trắng làm nên; hội Thiên Cơ Hóa Lộc, chỉ chủ về tiền qua tay với số lượng lớn.

Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì phải lao tâm lao lực để kiếm tiền; Thiên Cơ Hóa Kị, thì bôn ba vất vả; Thái Dương Hóa Kị, thì kiếm được tiền đồng thời cũng sẽ có thị phi.

Thái Dương Hóa Lộc hay Hóa Khoa, đều chủ về được thừa kế sản nghiệp.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đổi nhau với Thiên Cơ, ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị. Thái Âm ở cung Hợi thường dễ gặp cơ hội mà trở thành cự phú; ở cung Tị thì rất gian khổ, bôn ba tứ xứ.

Thái Âm ở cung Hợi, thủ cung tài bạch, còn chủ về có danh dự, địa vị trước rồi mới có tài phú sau. Vì vậy đây không phải là mạng kinh doanh làm ăn mà trở nên giàu có; dù Thái Âm có sao lộc cũng vậy. Nếu gặp các sao khoa văn, thì rất thích hợp nghiên cứu học thuật. Thái Âm ở cung Tị, tuy có tính chất tương đồng, nhưng danh dự và địa vị giảm bớt, tiền kiếm được cũng ít hơn, hoặc gian khổ hơn.

Do ảnh hưởng của Thiên Cơ, nên chủ về biến động thay đổi. Lúc tính chất không cát, chủ về tiền bạc không tụ, hoặc chủ về làm việc hưởng lương có tính lưu động trường kì. Nếu tính chất cát lợi, sẽ chủ về có liên quan đến một lượng lớn tiền bạc lưu thông. Ví dụ như làm công tác xã hội, dính dáng đến một lượng lớn tiền cứu tế; làm nghiệp vụ ngân hàng, dính dáng đến một lượng lớn tiền gời; làm công việc nghiên cứu học thuật, dính dáng đến một khoản tiền đầu tư lớn, v.v..

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, không nên có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, nếu không sẽ thường uổng phí tâm lực, hoặc gặp trắc trở, việc sắp thành lại hỏng.

Thái Âm thủ cung tài bạch ở 12 cung độ, chỉ cung Tị và cung Hợi là chủ về quý mà không chủ về phú, điểm này cần phải lưu ý.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung tài bạch

Xem thêm Thái Âm ở cung tài bạch

Thái Âm là sao tiền tài, nhưng Thái Âm chủ về “tĩnh”, chủ về “tàng chứa”; cho nên về phương diện tiền bạc là biểu trưng cho sự tích lũy, tích tụ và suy nghĩ cẩn thận, hưởng thụ. Khác với Thiên Phủ, bởi vì Thiên Phủ chỉ có ý nghĩa giữ tiền, không biểu trưng cho sự hưởng thụ và suy nghĩ cẩn thận. Đây giống như một ngân hàng, ngân hàng có thể giữ nhiều tài khoản, nhung bản thân các nhân viên ngân hàng chẳng thể hưởng thụ về mặt tinh thần đối với những tài khoản này. Thái Âm thì giống như một nhà quản lí kinh doanh tiền tệ, nhờ kế hoạch của bản thân mà thu được thành quả, đương nhiên phải có cảm giác thỏa mãn.

Thái Âm cũng khác với Vũ Khúc, vẫn lấy kinh tế tài chính làm ví dụ. Thái Âm giống như nhà quản lí đưa ra quyết sách, lập kế hoạch đầu tư, còn Vũ Khúc thì giống như nhân viên thực hiện kế hoạch. Lúc đưa ra quyết sách, đương nhiên cần phải trầm tĩnh, lanh lùng; lúc thực hiện kế hoạch, đưomg nhiên cần phải quả quyết. Cho nên Vũ Khúc chủ về quyết đoán, còn Thái Âm chủ về kế hoạch.

Thái Âm chủ về kế hoạch, tức cũng giỏi vận dụng tiển bạc, về mặt tinh thần còn được hướng thụ thành quả của việc vận dụng tiền bạc. Những sờ đắc tuy chằng thuộc về mình toàn bộ, nhưng vẫn có thể nhờ đó mà thành giàu có.

Thái Âm Hóa Lộc, hoặc đồng độ với Lộc Tồn, đều chủ về dư giả; Hóa Quyền thì lầm tăng phạm vi quản lí kế hoạch tài chính và tính chất hưởng thụ tài phú. Hóa Khoa thì chỉ làm tăng sự nổi tiếng về tài quản lí tài chính.

Thái Âm nhập miếu, người sinh vào ban đêm, sẽ chủ về phú quý (thực ra địa vị xã hội cũng do tài phú mà có); người sinh vào ban ngày thl tốt kế đó. Thái Âm lạc hãm, thì kiếm tiền một cách gian nan, người sinh vào ban đêm đỡ hom, người sinh vào ban ngày thi càng vất vả.

Thái Âm cũng ưa hội hợp các sao phụ, tá, cũng là chú tính của người sinh vào ban đêm.

Thái Dương chủ về quý, có địa vị xã hội trước rồi mới có tiền tài; Thái Âm chủ về phú, có tiền tài trước, hoặc có thành tựu trong giới làm ăn kinh doanh rồi mới có địa vị xã hội.

Thái Âm Hóa Kị, trong các tình hình thông thường đều chủ về bị dẫn dụ mà đầu tư thất bại. Đây là nói bị thuyết phục, bị quyến rũ, hay được người ta chỉ dẫn không chính xác, cũng có thể bị xu thế biến động của xã hội lôi kéo. Nếu lại gặp Văn Khúc Hóa Kị xung hội, thì tình hình dụ dỗ này còn có tính chất lừa dối.

Nếu có sát tinh, chủ về thành bại bất nhất mà còn gây ra bất hòa, tranh chấp; gặp Địa Không, Địa Kiếp, thì đây là tai họa trộm cướp. Thái Âm Hóa Lộc xung hội Văn Khúc Hóa Kị, thì chủ về bị rơi mất, đánh mất.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thiên Đồng; ở cung Dậu là nhập miếu, nên ưu hơn ở cung Mão là lạc hãm, nhưng cả hai trường hợp đều chủ về tay trắng làm nên. Về đại thế có thể tham khảo đoạn “Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, lúc kiếm tiền thường quá lí tướng, vì vậy cũng lúc cảm thấy mất mát.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, có Thái Dương và Thiên Lương hội chiếu, cho nên lúc hội hợp Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tài, Long Trì, Phượng Các, hoặc gặp Hóa Khoa, cũng chủ về nguồn tiền tài có ý vị học thuật, thông thường là biểu trưng cho việc nghiên cứu kinh tế tài chính. Trường hợp hội Thái Dương Hóa Khoa, càng chủ về nghiên cứu học thuật, hoặc làm đại lí các sản phẩm danh tiếng, hoặc làm việc cho những công ti hay tập đoàn nổi tiếng.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Thái Dương. Trong các tình hình thông thường, ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Có điều, ở cung Thìn “Nhật Nguyệt phản bối”, nếu có “Lộc Quyền Khoa hội”, gặp cát tinh, cũng chủ về thành cách đại phú.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, rất ưa Thái Âm Hóa Lộc, chủ về phú rồi mới quý; Thái Dương Hóa Lộc thì quý trước phú sau. Vì vậy thông thường lúc đầu nên làm việc hưởng lương ở các công ti, sau đó mới tự sáng lập sự nghiệp. Hội Thiên Đồng Hóa Lộc cũng chủ về tay trắng làm nên; hội Thiên Cơ Hóa Lộc, chỉ chủ về tiền qua tay với số lượng lớn.

Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì phải lao tâm lao lực để kiếm tiền; Thiên Cơ Hóa Kị, thì bôn ba vất vả; Thái Dương Hóa Kị, thì kiếm được tiền đồng thời cũng sẽ có thị phi.

Thái Dương Hóa Lộc hay Hóa Khoa, đều chủ về được thừa kế sản nghiệp.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đổi nhau với Thiên Cơ, ở cung Hợi ưu hơn ở cung Tị. Thái Âm ở cung Hợi thường dễ gặp cơ hội mà trở thành cự phú; ở cung Tị thì rất gian khổ, bôn ba tứ xứ.

Thái Âm ở cung Hợi, thủ cung tài bạch, còn chủ về có danh dự, địa vị trước rồi mới có tài phú sau. Vì vậy đây không phải là mạng kinh doanh làm ăn mà trở nên giàu có; dù Thái Âm có sao lộc cũng vậy. Nếu gặp các sao khoa văn, thì rất thích hợp nghiên cứu học thuật. Thái Âm ở cung Tị, tuy có tính chất tương đồng, nhưng danh dự và địa vị giảm bớt, tiền kiếm được cũng ít hơn, hoặc gian khổ hơn.

Do ảnh hưởng của Thiên Cơ, nên chủ về biến động thay đổi. Lúc tính chất không cát, chủ về tiền bạc không tụ, hoặc chủ về làm việc hưởng lương có tính lưu động trường kì. Nếu tính chất cát lợi, sẽ chủ về có liên quan đến một lượng lớn tiền bạc lưu thông. Ví dụ như làm công tác xã hội, dính dáng đến một lượng lớn tiền cứu tế; làm nghiệp vụ ngân hàng, dính dáng đến một lượng lớn tiền gời; làm công việc nghiên cứu học thuật, dính dáng đến một khoản tiền đầu tư lớn, v.v..

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, không nên có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, nếu không sẽ thường uổng phí tâm lực, hoặc gặp trắc trở, việc sắp thành lại hỏng.

Thái Âm thủ cung tài bạch ở 12 cung độ, chỉ cung Tị và cung Hợi là chủ về quý mà không chủ về phú, điểm này cần phải lưu ý.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button