Tử vi

Thái Âm ở cung thiên di

Thái Âm khác với Thái Dương, ánh sáng của Thái Dương đáng sợ, chủ về “phát tán” mà không chủ về “thu vào”, cho nên dễ vì quá lộ tài năng mà chuốc thị phi, oán trách sau lung. Còn ánh sáng nhu hòa của Thái Âm (mặt trăng) thì nhiều người ưa thích, do đó lúc ở cung thiên di cũng chủ về dễ được người ngoại quốc (hay ở nơi xa) chào đón, tiếp nhận. Nếu Thái Âm nhập miếu, còn chủ về kết giao rộng; nhung nêu lạc hãm, thì cũng bị gây tổn hại ngầm.

Thái Âm có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, lại đồng cung với các sao đào hoa, ở nơi xa chủ về được người khác giới xem trọng, un ái. Gặp các sao sát, kị sẽ chủ về vì sắc mà gây họa.

Thái Âm Hóa Kị đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, chủ về vì sắc mà phá tài; nếu Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị là bị trộm.

Thái Âm có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, là được người ta trợ giúp; có Thiên Khôi, Thiên Việt đồng độ, thì cơ hội đến nhiều.

Thái Âm nhập miếu, đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chỉ chủ về bôn ba; nếu lạc hãm mà đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì chủ về thị phi, gặp nhiều trắc trở. Có Kình Dương, Đà La đồng độ, thì bôn ba bận rộn mà chẳng được gì, hoặc ở nơi xa có người âm mưu hãm hại; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì vô cớ hao tài, phá tán, Thái Âm hóa làm sao kị thì càng đúng.

Thái Âm chủ về “tĩnh”, chủ về “ẩn tàng”, cho nên lúc thủ cung thiên di, không nên hanh chấp với người khác.

Thái Âm lạc hãm ở cung thiên di, cung thân cũng ở cung thiên di, người sinh vào ban ngày hoặc sinh vào nửa cuối tháng; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh ở cung mệnh; cung phụ mẫu lại không cát tường; là chủ về lúc nhỏ theo mẹ cải giá.

Thái Âm Hóa Kị thủ cung thiên di, không nên đầu tư ở quê người, càng không nên thấy lợi mà mừng, mà bị tổn thất, phá tán.

Tổ hợp Thái Âm và Thiên Đồng, gặp sao lộc, lại gặp thêm cát tinh, chủ về nhờ viễn du trùng dương mà tay trắng làm nên. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì bôn ba ở nơi xa mà không có kết quả gì, dù gắng gượng lập nghiệp vẫn chết ở tha hương.

Tổ hợp Thái Âm và Thái Dương, dù gặp cát tinh cũng chủ về thay đổi, không ở một nơi, thường bận rộn, vất và. Gặp sát tinh nhẹ cũng chủ về có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ; cần phải được cát hóa, mới chủ về sự nghiệp thành tựu ở nơi xa.

Tổ hợp Thái Âm và Thái Dương, mà Thái Dương Hóa Kị, gặp sát tinh và các sao hư, hao, hình, chú về ở nơi xa bị điều tiếng thị phi rất nặng, còn hay nhận lỗi thay cho người khác. Nếu Thái Âm Hóa Kị sẽ chủ về rối ren phá tài một cách vô cớ, hoặc bị dẫn dụ mà phá tài.

Tổ hợp Thái Âm và Thiên Cơ, cũng hiếu động, trôi nổi, cho nên dù gặp cát tinh cũng chủ về lao tâm lao lực, không chuyên một nghề, không ở yên một nơi. Nếu Thiên Cơ Hóa Kị sẽ dễ có phản ứng sai lầm, tiến thoái không họp thời cơ, tính hay do dự, sự nghiệp khó thành.

Tổ hợp “Thái Âm, Thiên Cơ” ở cung Dần, do hội Thiên Lương ở cung Ngọ, nên thường chủ về bị cô lập.

Thái Âm Hóa Kị, bị Hóa Kị của lưu niên hay đại vận xung khởi, có song Đà La hoặc song Kình Dương cùng bay đến, hoặc lưỡng trùng Kình Dương và Đà La giáp cung, lại gặp các sao hư, hao, chủ về ở nơi xa đột nhiên sinh thị phi, họa hoạn.

Thái Âm hội Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về tay trắng thành sự nghiệp; hội Thiên Cơ Hóa Lộc, sự nghiệp sau khi giảm sút liền hưng thịnh trở lại.

Thái Âm Hóa Quyền thủ cung thiên di, thích hợp làm những nghề nghiệp hưởng lương, nên phụ trách điều độ về tài chính cho công ti; Hóa Khoa thì chủ về được người ta tín nhiệm về tiền bạc.

Thái Âm có các sao khoa văn đồng độ, không gặp sao đào hoa, cố nhân cho rằng ở quê người sẽ đỗ đạt. Ở thời hiện đại là điểm tượng đi du học có thành tựu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung thiên di

Xem thêm Thái Âm ở cung thiên di

Thái Âm khác với Thái Dương, ánh sáng của Thái Dương đáng sợ, chủ về “phát tán” mà không chủ về “thu vào”, cho nên dễ vì quá lộ tài năng mà chuốc thị phi, oán trách sau lung. Còn ánh sáng nhu hòa của Thái Âm (mặt trăng) thì nhiều người ưa thích, do đó lúc ở cung thiên di cũng chủ về dễ được người ngoại quốc (hay ở nơi xa) chào đón, tiếp nhận. Nếu Thái Âm nhập miếu, còn chủ về kết giao rộng; nhung nêu lạc hãm, thì cũng bị gây tổn hại ngầm.

Thái Âm có Văn Xương, Văn Khúc đồng độ, lại đồng cung với các sao đào hoa, ở nơi xa chủ về được người khác giới xem trọng, un ái. Gặp các sao sát, kị sẽ chủ về vì sắc mà gây họa.

Thái Âm Hóa Kị đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, chủ về vì sắc mà phá tài; nếu Văn Xương hay Văn Khúc Hóa Kị là bị trộm.

Thái Âm có Tả Phụ, Hữu Bật đồng độ, là được người ta trợ giúp; có Thiên Khôi, Thiên Việt đồng độ, thì cơ hội đến nhiều.

Thái Âm nhập miếu, đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chỉ chủ về bôn ba; nếu lạc hãm mà đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì chủ về thị phi, gặp nhiều trắc trở. Có Kình Dương, Đà La đồng độ, thì bôn ba bận rộn mà chẳng được gì, hoặc ở nơi xa có người âm mưu hãm hại; có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thì vô cớ hao tài, phá tán, Thái Âm hóa làm sao kị thì càng đúng.

Thái Âm chủ về “tĩnh”, chủ về “ẩn tàng”, cho nên lúc thủ cung thiên di, không nên hanh chấp với người khác.

Thái Âm lạc hãm ở cung thiên di, cung thân cũng ở cung thiên di, người sinh vào ban ngày hoặc sinh vào nửa cuối tháng; gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh ở cung mệnh; cung phụ mẫu lại không cát tường; là chủ về lúc nhỏ theo mẹ cải giá.

Thái Âm Hóa Kị thủ cung thiên di, không nên đầu tư ở quê người, càng không nên thấy lợi mà mừng, mà bị tổn thất, phá tán.

Tổ hợp Thái Âm và Thiên Đồng, gặp sao lộc, lại gặp thêm cát tinh, chủ về nhờ viễn du trùng dương mà tay trắng làm nên. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị, thì bôn ba ở nơi xa mà không có kết quả gì, dù gắng gượng lập nghiệp vẫn chết ở tha hương.

Tổ hợp Thái Âm và Thái Dương, dù gặp cát tinh cũng chủ về thay đổi, không ở một nơi, thường bận rộn, vất và. Gặp sát tinh nhẹ cũng chủ về có phản ứng sai lầm, tiến thoái không hợp thời cơ; cần phải được cát hóa, mới chủ về sự nghiệp thành tựu ở nơi xa.

Tổ hợp Thái Âm và Thái Dương, mà Thái Dương Hóa Kị, gặp sát tinh và các sao hư, hao, hình, chú về ở nơi xa bị điều tiếng thị phi rất nặng, còn hay nhận lỗi thay cho người khác. Nếu Thái Âm Hóa Kị sẽ chủ về rối ren phá tài một cách vô cớ, hoặc bị dẫn dụ mà phá tài.

Tổ hợp Thái Âm và Thiên Cơ, cũng hiếu động, trôi nổi, cho nên dù gặp cát tinh cũng chủ về lao tâm lao lực, không chuyên một nghề, không ở yên một nơi. Nếu Thiên Cơ Hóa Kị sẽ dễ có phản ứng sai lầm, tiến thoái không họp thời cơ, tính hay do dự, sự nghiệp khó thành.

Tổ hợp “Thái Âm, Thiên Cơ” ở cung Dần, do hội Thiên Lương ở cung Ngọ, nên thường chủ về bị cô lập.

Thái Âm Hóa Kị, bị Hóa Kị của lưu niên hay đại vận xung khởi, có song Đà La hoặc song Kình Dương cùng bay đến, hoặc lưỡng trùng Kình Dương và Đà La giáp cung, lại gặp các sao hư, hao, chủ về ở nơi xa đột nhiên sinh thị phi, họa hoạn.

Thái Âm hội Thiên Đồng Hóa Lộc, chủ về tay trắng thành sự nghiệp; hội Thiên Cơ Hóa Lộc, sự nghiệp sau khi giảm sút liền hưng thịnh trở lại.

Thái Âm Hóa Quyền thủ cung thiên di, thích hợp làm những nghề nghiệp hưởng lương, nên phụ trách điều độ về tài chính cho công ti; Hóa Khoa thì chủ về được người ta tín nhiệm về tiền bạc.

Thái Âm có các sao khoa văn đồng độ, không gặp sao đào hoa, cố nhân cho rằng ở quê người sẽ đỗ đạt. Ở thời hiện đại là điểm tượng đi du học có thành tựu.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button