Tử vi

Thái Âm ở cung tử nữ

Thái Âm thủ cung tử nữ, thông thường chủ về sinh con gái trước, rồi mới sinh con trai; hoặc chủ về chính thất sinh con gái trước, người bên ngoài hay kế thất sinh con trai đầu.

Thái Âm ở cung miếu vượng, người sinh vào ban đêm hay sinh vào nửa đầu tháng, đều có nhiều con cái, có năm đến tám người con; nếu là người sinh vào ban ngày hay sinh vào nửa cuối tháng, thì có ba đến năm người con.

Thái Âm ở cung hãm, người sinh vào ban đêm hay sinh vào nửa đầu tháng, có thể có ba người con; nếu là người sinh vào ban ngày, lại còn sinh vào nửa đầu tháng, thì chủ về xin con nuôi trước, hoặc người bên ngoài sinh con trai đầu, sau chính thất mới có con trai.

Thái Âm thủ cung tử nữ, gặp các sao sát, kị, không, kiếp, hình, hao, thì con cái bị hình khắc; trường hợp mệnh tạo sinh vào ban ngày hay sinh vào nửa cuối tháng thì rất nặng, mệnh tạo sinh vào ban đêm hay sinh vào nửa đầu tháng thì nhẹ hơn.

Thái Âm miếu vượng, gặp sao lộc, chủ về con cái giàu có; lạc hãm, sẽ chủ về con cái nhu nhược. Thái Âm miếu vượng gặp các sao khoa văn Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái thông minh; gặp các sao khoa cử công danh Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý, sẽ chủ về con cái quý hiển; gặp Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về được con cái trợ lực.

Thái Âm đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, lại gặp Thiên Cơ, chủ về con cái rời xa quê hương, cũng chủ về nhiều bệnh.

Thái Âm lạc hãm mà được cát hóa và có sao cát, thì con cái tuy tốt, nhưng lại thiếu tài lãnh đạo, nên tài bồi cho chúng về phưong diện này.

Thái Âm lạc hãm, có Lộc Tồn đồng độ, thì chỉ có một con trai; có sát tinh nặng, thì chủ về nhị phòng hoặc người bên ngoài sinh con trai,

Thái Âm có các sao đào hoa đồng độ, chủ về nhiều gái ít trai; lạc hãm còn gặp Hỏa tinh, Linh Tinh, thì chủ về có con gái mà không có con trai.

Thái Âm ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu có các sao đào hoa trùng trùng, thì con cái dễ được người khác giới theo đuổi, cần phải đề phòng gặp rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị xung chiếu, có Hỏa tinh, Linh Tinh đồng độ, lại gặp thêm các sao Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, Mộc Dục, thì đề phòng con cái bị thiếu năng trí tuệ. Năm mang thai, cung tử nữ của lưu niên không nên có các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, nêu Thái Dương có các sao sát, kị đến hội, lại gặp thêm các sao Thiên Nguyệt, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Diêu, Thiên Hình, hoặc gặp Văn Khúc Hóa Kị đến hội, sẽ chủ về con cái sử dụng ma túy.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nếu Thiên Cơ Hóa Kị đến hội, phần nhiều chủ về sinh khó hay sinh thiếu tháng. Nếu Thái Dương ở đối cung có Văn Xương hoặc Văn Khúc đồng độ, thì con cái thông minh mà còn quý hiển. Nhưng nếu Văn Xương hay Văn Khúc có một sao Hóa Kị, lại gặp Thiên Hư, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Nguyệt, cũng chủ về con cái nhu nhược và có khuynh hướng sử dụng ma túy.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cũng không ưa gặp Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về con cái ít, còn nhỏ đã chia li với gia đình; gặp sát tinh, còn chủ về từ đó ít gặp mặt con cái.

Thái Âm ở cung Tị, gặp các sao sát, kị trùng trùng, con cái nhiều nạn tai, bệnh tật, hoặc bị hình khắc. Thái Âm ở cung Hợi tuy không sợ Hóa Kị, nhưng cũng nên sinh con gái đầu lòng, sinh con trai thì nhiều nạn tai, bệnh tật.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về con cái dễ bị lụy vì tình. Nếu “Thái Dương, Thiên Lương” kèm sao cát đến hội, thì con cái thông minh quý hiển; kèm sát tinh và Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, thì vẫn chủ về con cái có khuynh hướng sử dụng ma túy. Ở đây phân biệt thường khá vi tế.

Đối với Thái Âm độc tọa ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Thái Dương, Cự Môn, Thiên Đồng, hay Thái Âm tọa thủ là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Âm ở cung tử nữ

Xem thêm Thái Âm ở cung tử nữ

Thái Âm thủ cung tử nữ, thông thường chủ về sinh con gái trước, rồi mới sinh con trai; hoặc chủ về chính thất sinh con gái trước, người bên ngoài hay kế thất sinh con trai đầu.

Thái Âm ở cung miếu vượng, người sinh vào ban đêm hay sinh vào nửa đầu tháng, đều có nhiều con cái, có năm đến tám người con; nếu là người sinh vào ban ngày hay sinh vào nửa cuối tháng, thì có ba đến năm người con.

Thái Âm ở cung hãm, người sinh vào ban đêm hay sinh vào nửa đầu tháng, có thể có ba người con; nếu là người sinh vào ban ngày, lại còn sinh vào nửa đầu tháng, thì chủ về xin con nuôi trước, hoặc người bên ngoài sinh con trai đầu, sau chính thất mới có con trai.

Thái Âm thủ cung tử nữ, gặp các sao sát, kị, không, kiếp, hình, hao, thì con cái bị hình khắc; trường hợp mệnh tạo sinh vào ban ngày hay sinh vào nửa cuối tháng thì rất nặng, mệnh tạo sinh vào ban đêm hay sinh vào nửa đầu tháng thì nhẹ hơn.

Thái Âm miếu vượng, gặp sao lộc, chủ về con cái giàu có; lạc hãm, sẽ chủ về con cái nhu nhược. Thái Âm miếu vượng gặp các sao khoa văn Văn Xương, Văn Khúc, chủ về con cái thông minh; gặp các sao khoa cử công danh Thiên Khôi, Thiên Việt, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý, sẽ chủ về con cái quý hiển; gặp Tả Phụ, Hữu Bật, sẽ chủ về được con cái trợ lực.

Thái Âm đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, lại gặp Thiên Cơ, chủ về con cái rời xa quê hương, cũng chủ về nhiều bệnh.

Thái Âm lạc hãm mà được cát hóa và có sao cát, thì con cái tuy tốt, nhưng lại thiếu tài lãnh đạo, nên tài bồi cho chúng về phưong diện này.

Thái Âm lạc hãm, có Lộc Tồn đồng độ, thì chỉ có một con trai; có sát tinh nặng, thì chủ về nhị phòng hoặc người bên ngoài sinh con trai,

Thái Âm có các sao đào hoa đồng độ, chủ về nhiều gái ít trai; lạc hãm còn gặp Hỏa tinh, Linh Tinh, thì chủ về có con gái mà không có con trai.

Thái Âm ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu có các sao đào hoa trùng trùng, thì con cái dễ được người khác giới theo đuổi, cần phải đề phòng gặp rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu Thiên Đồng Hóa Kị xung chiếu, có Hỏa tinh, Linh Tinh đồng độ, lại gặp thêm các sao Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Nguyệt, Bệnh Phù, Mộc Dục, thì đề phòng con cái bị thiếu năng trí tuệ. Năm mang thai, cung tử nữ của lưu niên không nên có các sao sát, kị, hình, hao, không, kiếp.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Mão hoặc Dậu, nêu Thái Dương có các sao sát, kị đến hội, lại gặp thêm các sao Thiên Nguyệt, Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Diêu, Thiên Hình, hoặc gặp Văn Khúc Hóa Kị đến hội, sẽ chủ về con cái sử dụng ma túy.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, nếu Thiên Cơ Hóa Kị đến hội, phần nhiều chủ về sinh khó hay sinh thiếu tháng. Nếu Thái Dương ở đối cung có Văn Xương hoặc Văn Khúc đồng độ, thì con cái thông minh mà còn quý hiển. Nhưng nếu Văn Xương hay Văn Khúc có một sao Hóa Kị, lại gặp Thiên Hư, Đại Hao, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Nguyệt, cũng chủ về con cái nhu nhược và có khuynh hướng sử dụng ma túy.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cũng không ưa gặp Thiên Đồng Hóa Kị, chủ về con cái ít, còn nhỏ đã chia li với gia đình; gặp sát tinh, còn chủ về từ đó ít gặp mặt con cái.

Thái Âm ở cung Tị, gặp các sao sát, kị trùng trùng, con cái nhiều nạn tai, bệnh tật, hoặc bị hình khắc. Thái Âm ở cung Hợi tuy không sợ Hóa Kị, nhưng cũng nên sinh con gái đầu lòng, sinh con trai thì nhiều nạn tai, bệnh tật.

Thái Âm độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, chủ về con cái dễ bị lụy vì tình. Nếu “Thái Dương, Thiên Lương” kèm sao cát đến hội, thì con cái thông minh quý hiển; kèm sát tinh và Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Nguyệt, thì vẫn chủ về con cái có khuynh hướng sử dụng ma túy. Ở đây phân biệt thường khá vi tế.

Đối với Thái Âm độc tọa ở cung tử nữ, các cung hạn tử nữ do Thái Dương, Cự Môn, Thiên Đồng, hay Thái Âm tọa thủ là những lưu niên hay đại vận ứng nghiệm cát hung có tính then chốt.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button