Tử vi

THAI AM – Sao Thái Âm – Luận bàn thái âm trong tử vi

THAI AM.

Bài viết Bửu Đình. Bản dich Mai Anh và Tran Quang Hoan.

Sao THÁI ÂM tam hợp với THIÊN LƯƠNG thành bộ ÂM LƯƠNG.

Bạn đang xem: THAI AM – Sao Thái Âm – Luận bàn thái âm trong tử vi

THÁI ÂM luôn luôn đứng trước THIÊN PHỦ, đứng sau THAM LANG. THÁI ÂM thuộc chòm THIÊN PHỦ. Nhị hợp có VŨ KHÚC.

THAI ÂM star is always in trine with THIEN LUONG star to create “AM LUONG” style.

THAI AM is always stand in front of THIEN PHU, behind THAM LANG. THAI AM belongs to THIEN PHU constellation. Its horizontal interaction position has VU KHUC.

v Ngôi Sao Âm Thầm.

THÁI ÂM là ngôi sao chủ sự âm thầm, lặng lẽ, thầm lặng… gần giống với TỬ VI kín đáo, bí mật. Gần giống với THIÊN PHỦ ưa che đậy, trái ngược với THÁI DƯƠNG có tính công khai, khoe khoang. Bên cạnh ngôi sao âm thầm THÁI ÂM lại có sẵn ngôi sao phơi bày. Do đấy, cái âm thầm của THÁI ÂM không ồn ào, âm thầm nhưng vẫn phơi bày chứ không che giấu.

Những cái âm thầm thường gặp.

Âm thầm nhưng vẫn phơi bày chứ không khoe khoang. Ví dụ. Sự xuất hiện của tôi chứng minh là tôi rất đẹp. Không cần khoe nhìn tôi là biết tôi sang. Nhìn cách làm việc của tôi là biết tôi có trình độ… đại loại là thế.

Âm thầm toan tính một điều gì. Điều đó có thể là tốt cũng có thể là xấu. Từ đó, âm thầm có thể là âm mưu đáng sợ. Bên phía nhị hợp luôn luôn có ngôi sao thủ đoạn là VŨ KHÚC.

Âm thầm hưởng phúc, hưởng may mắn. Xấu là âm thầm chịu nhiều đau khổ…

Âm thầm thông đồng với kẻ khác. Sự thông đồng đó vì lợi ích chung cũng có thể là vì lợi ích riêng.

Vừa âm thầm lại vừa công khai. Có những cái người ta cần âm thầm, có những cái người ta cần công khai. Cái công khai có thể tốt, cái âm thầm có thể xấu. Bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra cả.

v The reticent star

THAI AM denotes silence, quietness…It’s similar to the secretive, discreet TU VI, quite similar to the concealing THIEN PHU, in contrast with the boasty outgoing THAI DUONG. Beside the silent star always has the exposing star (THIEN LUONG in trine). Therefore, the reticency of THAI AM is not noisy and it still reveals and not conceal.

The reticence which we usually encounter are:

I profess in reticent, I shall not boast about it. For example: my appearance is the confirmation of my beauty, I do not need to state that I am beautiful. I do not need to tell people that I am high class, they shall see it. I do not need to tell people that I have the skill, they shall see it for themselves. Such is the style of THAI AM.

I quietly consider a plot. It could be good, it could be bad. From which, reticency could be the cover of a dangerous conspiracy because on the horizontal interaction, THAI AM always have VU KHUC (a ruse star).

I reticently enjoy well being, luckiness. In case of bad position, it would be reticently suffering.

I reticently conspiring with others, this conspiracy could be for the good of all or of individuals.

Being both reticent and professed is best. There are things that we need to be quiet about, there are things we need to profess. Professing could be good whereas secrecy could be bad. All things could happen.

v Ngôi Sao Phụ Nữ.

Trong Tử Vi, ta có THIÊN PHỦ là người già. THIÊN ĐỒNG là trẻ con…. Giới tính của sao THÁI ÂM là phụ nữ, đàn bà, giống cái… ngược với THÁI DƯƠNG là nam giới, đàn ông, giống đực. Lại có một số đàn ông sinh ra đời với sao THÁI ÂM thủ mệnh, vì thế nên họ vẫn có 1 số tính cách như phụ nữ. Ví dụ. Ưa chưng diện, tính cách âm thầm, hay tính toán so đo.

Ngôi sao THÁI ÂM luôn luôn đi với THIÊN LƯƠNG là hình ảnh người phụ nữ và lương thực. Đó là hình ảnh chúng ta thường thấy. người phụ nữ buôn bán lương thực, người phụ nữ chế biến lương thực. Người mẹ hiền, người chị, người vợ… với các lương thực để lo việc ăn uống hằng ngày.

v The star of women

In Tu Vi, we have THIEN PHU denotes the elderlies, THIEN DONG denotes the children, etc. Speaking of gender, THAI AM denotes women, ladies, female, on the other hand, THAI DUONG denotes the men, the gentlemen, the males. There are men who were born under the star of THAI AM residing in MENH, which is why they possess some of the womanly traits such as caring too much about appearance, like to be reticent or like to compare.

THAI AM always accompany THIEN LUONG which is the image of women and food. This image is very common, we could see women selling food, women processing food. A tender mother, a sister, a wife, etc. who tends to food for everyday life.

v Ngôi Sao Ban Đêm.

THÁI ÂM là sao biểu tượng của ban đêm. Còn là sao chỉ về tháng. So với THÁI DƯƠNG là sao chỉ về ngày. Và THÁI TUẾ là sao biểu tượng của năm. Như vậy, trên lá số TỬ VI có bộ đếm thời gian ngày, tháng, năm. Ngoài ra còn THIÊN CƠ còn chủ thời kỳ. Các sao THIÊN CƠ, THÁI ÂM, THÁI DƯƠNG thường giao hội với nhau.

Từ yếu tố này. Ta đoán được những tháng ngày may mắn, êm đềm, buồn khổ… những tháng ngày khói lửa chiến chinh. Đến những tháng ngày đen tối, tháng ngày vinh quang. Đến ngày tàn của một người. Tập trung nhiều ngày tàn của nhiều người có thể đưa đến ngày tàn của 1 chế độ nào đấy.

v The star of night

THAI AM represent nighttime. It also represent month. In compare with THAI DUONG which represent day, THAI TUE represents year. In short, a TU VI chart contain all symbol of time (date, month, and year). In addition, we have THIENCO denotes periods. THIEN CO, THAI AM, THAI DUONG usually accompany each other.

From this aspect, we could predict whether a person’s day/month/year/period is lucky, peaceful or sorrowful, warring. It could be the days of darkness or glory/ or the final day of a lifetime. The end of a lot of menThe end of a lot of men (e.g: the end of the leaders in a country) could be the sign for the end of a regime.

v Ngôi Sao Âm Thanh.

THÁI ÂM còn là ngôi sao làm chủ các sao tiếng động, âm thanh… Cần phân biệt tiếng động và tiếng nói khác nhau. Lời ca là tiếng nói, âm nhạc kèm theo là tiếng động. Các người làm hậu kỳ của phim biết rất rõ điều đó.

Với điều kiện tốt đẹp. THÁI ÂM có nghĩa là những tiếng nói tốt lành. Những điều tốt lành, tốt đẹp được nói ra. Các tu sĩ, các học giả đến các nhà lãnh tụ chân chính… thường nói những điều tốt lành.

THÁI ÂM cũng như mọi ngôi sao khác. Nó cũng chịu tác động của các sao quanh đó. Ý nghĩa tốt lành không còn nữa, trở thành tiếng oán, tiềng hờn, tiếng than van… dến nguyền rủa chưởi bới.

Tiếng động, đó có thể là tiếng đàn của các nhạc khí, đến tiếng súng, tiếng nổ kinh hoàng. Vì thế THÁI ÂM đi với XƯƠNG KHÚC bộ sao văn học được đánh giá là một cách hay của THÁI ÂM. Điều sung sướng được nghe thi ca nhưng đa phần chúng ta không nhận biết điều đó. Để rồi khi nghe những lệnh lạc khẩn cấp, phiền toái, nghe lời nguyền rủa, chưởi bới, lời hăm doạ, tuyên truyền láo lếu… mới thấy được giá trị được nghe những gì mình thích.

Vì thế. Bộ NHẬT NGUYỆT có nghĩa là âm thanh dấy lên, vang lên. Ta chưa biết buồn hay vui. Muốn biết điều đó cũng rất dễ dàng, cứ nhìn những sao quanh đó để mô tả.

v The star of sound

THAI AM is the leader of stars contain sound. We should be distinguished about sound and voice. The lyrics are the voice but the background music is the sound. Those who process behind the scene needs to know well such things.

Under good arrangement, THAI AM denotes voice of goodwill, the nice things being said. Monks, diplomats and decent leader usually speak with goodwill.

THAI AM is similar to any other star, it acts under the affect of the surrounding stars. When the arrangement is no longer good, it becomes the sound of sorrow, of wailing, of whining to even cursing.

Sounds could be sound from musical instruments, to gun sound, to explosion sound. That is why THAI AM accompanying XUONG KHUC (VAN XUONG, VAN KHUC) is considered good arrangement because it is always a leisure to listen to poets and arts. However, most of the time, people do not recognize that fact until they hear an urgent alarm, a nuisance complain, cursing, threatening words, insolent propagandas, and then they realize how nice it is to be able to hear what we like.

Therefore, NHAT NGUYET (THAI DUONG, THAI AM) group denotes the rising sound, we do not know whether the sound is sad or happy until we look at the surrounding stars.

v Ngôi Sao Bóng Tối.

THÁI ÂM là ngôi sao của bóng tối. TỬ VI phân biệt rất rõ ràng. Bóng tối là THÁI ÂM, bóng mát là THIÊN LƯƠNG và ánh sáng là THÁI DƯƠNG. Chúng ta dễ lầm lẫn bóng tối và bóng mát

THÁI ÂM là bóng tối, THÁI DƯƠNG là ánh sáng. Kẻ trong bóng tối và kẻ ngoài ánh sáng. Đó chẳng qua là cách nhận định mà thôi. Kẻ âm thầm và kẻ công khai. Bạn đang âm thằm, lặng lẽ đọc blog này không để lại 1 dấu tích nào trên này cả. Nhưng có bạn chứng tỏ tôi có đọc. Bằng cách G+, bằng family, hoặc kết nối.

Từ bóng tối đến ánh sáng. Từ âm thầm đến công khai… Đó là bộ Âm Dương.

Âm thầm chắc gì đã xấu. Công khai chắc gì đã tốt. Quan trọng là âm thầm học hỏi, âm thầm tìm cách mưu hại… Công khai bày tỏ trung thực hay giả dối… cái đó mới là quan trọng.

Bạn dễ hiểu lầm người trong bóng tối thiệt thòi hơn người ngoài ánh sáng. Không, không phải là như thế. Vì có khi người trong bóng tối điều khiển người ngoài ánh sáng. Người điều khiển 1 chương trình không xuất hiện trên sân khấu. Nhưng họ có thể cắt chương trình bất cứ lúc nào.

v The star of darkness

THAI AM is a star of darkness. In TU VI, we make clear of everything, such as: THAI AM is darkness, THIEN LUONG is umbrage, and THAI DUONG is light. It is easy to mistaken between darkness and umbrage (shade, shadow).

THAI AM is darkness, THAI DUONG is light. Being in the dark or under the spotlight is just a matter of perspective. Those who disclose and those who hide. You could be the one who is reading this blog without leaving a trace, or you could tell me that you read the blog by clicking g+, being in the family circle or connect through the blog.

From darkness to light, from being reticent to being professed, such is the trait of AM DUONG group.

Being reticent is not necessary bad, being professed is not necessary good. It is whether you secretly trying to learn, to study or to harm others. You profess truthfully or deceitfully.

You might misunderstood that those who stay in the dark shall be disadvantageous; No! Definitely not so! Because sometimes those who stand in the dark shall control those who stand under the light. A director shall never stand on stage, but he could interrupt the program anytime he pleases.

v Ngôi Sao Mồ Mả.

Cái mà chúng ta còn lại trên đời là 1 nấm mồ. Đa phần người ta khi qua đời đều có 1 nấm mồ nhưng có kẻ không may lại không có. Lại có kẻ nấm mồ vô chủ ai mà viếng thăm… Có người lại không thích không muốn chiếm 1 tấc đất nào cả sẵn sàng hoả thiêu, thuỷ táng. Lại có người thích để lại 1 nấm mồ vĩ đại … Trên Tử Vi có đầy đủ tất cả. Ta đã biết cơ ngơi là THIÊN CƠ, CỰ MÔN là cửa ngõ và đến THÁI ÂM là mồ mả.

Nhịp đời luôn luôn thay đổi. Mồ mả có khi phải di dời, có người lại chết đến 2 lần. Có khi do chiến tranh hoặc do thiên tai… mồ chẳng yên mả chẳng đẹp.

THÁI ÂM là bóng dáng thế giới khác với cõi dương trần. Từ đông sang tây không hẹn mà gặp, người ta tin rằng có 1 thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống. Ngôi sao THÁI ÂM đại diện cho thế giới ấy.

v The star of tombs

The only thing we left behind in life is a tomb. Most people shall have a tomb after they pass away, but there are some unlucky persons who may not have one. There are also tombs with no name and no visitors. There are those who wish not to waste any land and agree to cremation, water burial. There are others who want to leave behind a glorious tomb. Those things show up in TU VI. We have known that estate is THIENCO, CU MON is the gate and THAM AM is the tomb.

The rhythm of life is always active. Sometimes tomb needs to be relocate or someone could die two times. Sometimes due to war or catastrophes, the tomb cannot be at rest.

THAI AM is the image of a world other than the living world. From East to West, it is coincidental that we all believe in an afterworld other than the one we are living in; THAI AM represent such a world.

v THÁI ÂM là tai, mắt của con người.

Trong cơ thể THÁI ÂM là tai, mắt của con người. Những điều ta nghe là THÁI ÂM, những điều ta thấy là THÁI DƯƠNG. Những điều ta nghe thấy có cái ta không quan tâm. Có những cái khiến ta bận lòng nhưng vẫn không làm gì được.

Tôi nghe người ta nói như thế là THÁI ÂM.

Tôi nghe theo sách vở là XƯƠNG KHÚC.

Tôi nghe theo lời sai khiến là LINH TINH.

Tôi nghe theo và làm theo hướng dẫn là ĐÀ LA. (Đoạn tô màu này khó dịch bỏ đi cũng được)

v THAI AM is the ear and the eye on the body

In anatomy, THAI AM is the ears and the eyes. What we hear is THAI AM, what we see is THAI DUONG. In the things which we hear, there are something we do not care. There are things which we care, but we cannot change them.

“I hear people say”, this is THAI AM

“I listen to books “(quotations, proverbs, and knowledge in books …) this is XUONG KHUC

“I obey orders” this is LINH TINH

“I listen and follow directions” this is DA LA

v THÁI ÂM là mặt trăng.

Trong thiên nhiên, THÁI ÂM là mặt trăng so với THÁI DƯƠNG là mặt trời. LINH TINH là sao sáng, HOẢ TINH là ngôi sao hoả. THIÊN KHÔNG là không trung, trên trời. ĐỊA KIẾP là mặt đất… Người xưa mượn biểu tượng để lý luận mà thôi. Vì thế, không nên ngạc nhiên nếu như bạn sinh vào ngày trăng sáng tỏ, trên lá số của bạn THÁI ÂM bị rơi vào chỗ tối tăm. Thậm chí còn có thể bị tam Ám (THIÊN DIÊU Y + ĐÀ LA + HOÁ KỴ) có thể ví von, lý luận cuộc đời bạn tối tăm như là bóng đêm.

Trên là những ý nghĩa quan trọng của ngôi sao mang tên THÁI ÂM.

v THAI AM is the moon.

In nature, THAI AM is the moon, THAI DUONG is the sun. LINH TINH is a bright star, HOA TINH is Mars. THIEN KHONG is air (space) in the sky, ĐỊA KIẾP is ground….The ancient only use above symbol to ratiocinate. So, do not be surprised if you were born at moment which moon is full, but your chart has THAI AM standing in dark place. (E.g: THAI AM stands in DAN, MAO, THIN, TI section). Even THAI AM could encounter “the TAM AM stars” (“the underhand/clandestine group”) (THIEN DIEU+ ĐA LA+HOAKY), in order to make a simile we could say: your life is pit dark.

Above is the notable meanings of the star called THAI AM.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THAI AM - Sao Thái Âm - Luận bàn thái âm trong tử vi

THAI AM.

Bài viết Bửu Đình. Bản dich Mai Anh và Tran Quang Hoan.

Sao THÁI ÂM tam hợp với THIÊN LƯƠNG thành bộ ÂM LƯƠNG.

THÁI ÂM luôn luôn đứng trước THIÊN PHỦ, đứng sau THAM LANG. THÁI ÂM thuộc chòm THIÊN PHỦ. Nhị hợp có VŨ KHÚC.

THAI ÂM star is always in trine with THIEN LUONG star to create “AM LUONG” style.

THAI AM is always stand in front of THIEN PHU, behind THAM LANG. THAI AM belongs to THIEN PHU constellation. Its horizontal interaction position has VU KHUC.

v Ngôi Sao Âm Thầm.

THÁI ÂM là ngôi sao chủ sự âm thầm, lặng lẽ, thầm lặng… gần giống với TỬ VI kín đáo, bí mật. Gần giống với THIÊN PHỦ ưa che đậy, trái ngược với THÁI DƯƠNG có tính công khai, khoe khoang. Bên cạnh ngôi sao âm thầm THÁI ÂM lại có sẵn ngôi sao phơi bày. Do đấy, cái âm thầm của THÁI ÂM không ồn ào, âm thầm nhưng vẫn phơi bày chứ không che giấu.

Những cái âm thầm thường gặp.

Âm thầm nhưng vẫn phơi bày chứ không khoe khoang. Ví dụ. Sự xuất hiện của tôi chứng minh là tôi rất đẹp. Không cần khoe nhìn tôi là biết tôi sang. Nhìn cách làm việc của tôi là biết tôi có trình độ… đại loại là thế.

Âm thầm toan tính một điều gì. Điều đó có thể là tốt cũng có thể là xấu. Từ đó, âm thầm có thể là âm mưu đáng sợ. Bên phía nhị hợp luôn luôn có ngôi sao thủ đoạn là VŨ KHÚC.

Âm thầm hưởng phúc, hưởng may mắn. Xấu là âm thầm chịu nhiều đau khổ…

Âm thầm thông đồng với kẻ khác. Sự thông đồng đó vì lợi ích chung cũng có thể là vì lợi ích riêng.

Vừa âm thầm lại vừa công khai. Có những cái người ta cần âm thầm, có những cái người ta cần công khai. Cái công khai có thể tốt, cái âm thầm có thể xấu. Bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra cả.

v The reticent star

THAI AM denotes silence, quietness…It’s similar to the secretive, discreet TU VI, quite similar to the concealing THIEN PHU, in contrast with the boasty outgoing THAI DUONG. Beside the silent star always has the exposing star (THIEN LUONG in trine). Therefore, the reticency of THAI AM is not noisy and it still reveals and not conceal.

The reticence which we usually encounter are:

I profess in reticent, I shall not boast about it. For example: my appearance is the confirmation of my beauty, I do not need to state that I am beautiful. I do not need to tell people that I am high class, they shall see it. I do not need to tell people that I have the skill, they shall see it for themselves. Such is the style of THAI AM.

I quietly consider a plot. It could be good, it could be bad. From which, reticency could be the cover of a dangerous conspiracy because on the horizontal interaction, THAI AM always have VU KHUC (a ruse star).

I reticently enjoy well being, luckiness. In case of bad position, it would be reticently suffering.

I reticently conspiring with others, this conspiracy could be for the good of all or of individuals.

Being both reticent and professed is best. There are things that we need to be quiet about, there are things we need to profess. Professing could be good whereas secrecy could be bad. All things could happen.

v Ngôi Sao Phụ Nữ.

Trong Tử Vi, ta có THIÊN PHỦ là người già. THIÊN ĐỒNG là trẻ con…. Giới tính của sao THÁI ÂM là phụ nữ, đàn bà, giống cái… ngược với THÁI DƯƠNG là nam giới, đàn ông, giống đực. Lại có một số đàn ông sinh ra đời với sao THÁI ÂM thủ mệnh, vì thế nên họ vẫn có 1 số tính cách như phụ nữ. Ví dụ. Ưa chưng diện, tính cách âm thầm, hay tính toán so đo.

Ngôi sao THÁI ÂM luôn luôn đi với THIÊN LƯƠNG là hình ảnh người phụ nữ và lương thực. Đó là hình ảnh chúng ta thường thấy. người phụ nữ buôn bán lương thực, người phụ nữ chế biến lương thực. Người mẹ hiền, người chị, người vợ… với các lương thực để lo việc ăn uống hằng ngày.

v The star of women

In Tu Vi, we have THIEN PHU denotes the elderlies, THIEN DONG denotes the children, etc. Speaking of gender, THAI AM denotes women, ladies, female, on the other hand, THAI DUONG denotes the men, the gentlemen, the males. There are men who were born under the star of THAI AM residing in MENH, which is why they possess some of the womanly traits such as caring too much about appearance, like to be reticent or like to compare.

THAI AM always accompany THIEN LUONG which is the image of women and food. This image is very common, we could see women selling food, women processing food. A tender mother, a sister, a wife, etc. who tends to food for everyday life.

v Ngôi Sao Ban Đêm.

THÁI ÂM là sao biểu tượng của ban đêm. Còn là sao chỉ về tháng. So với THÁI DƯƠNG là sao chỉ về ngày. Và THÁI TUẾ là sao biểu tượng của năm. Như vậy, trên lá số TỬ VI có bộ đếm thời gian ngày, tháng, năm. Ngoài ra còn THIÊN CƠ còn chủ thời kỳ. Các sao THIÊN CƠ, THÁI ÂM, THÁI DƯƠNG thường giao hội với nhau.

Từ yếu tố này. Ta đoán được những tháng ngày may mắn, êm đềm, buồn khổ… những tháng ngày khói lửa chiến chinh. Đến những tháng ngày đen tối, tháng ngày vinh quang. Đến ngày tàn của một người. Tập trung nhiều ngày tàn của nhiều người có thể đưa đến ngày tàn của 1 chế độ nào đấy.

v The star of night

THAI AM represent nighttime. It also represent month. In compare with THAI DUONG which represent day, THAI TUE represents year. In short, a TU VI chart contain all symbol of time (date, month, and year). In addition, we have THIENCO denotes periods. THIEN CO, THAI AM, THAI DUONG usually accompany each other.

From this aspect, we could predict whether a person’s day/month/year/period is lucky, peaceful or sorrowful, warring. It could be the days of darkness or glory/ or the final day of a lifetime. The end of a lot of menThe end of a lot of men (e.g: the end of the leaders in a country) could be the sign for the end of a regime.

v Ngôi Sao Âm Thanh.

THÁI ÂM còn là ngôi sao làm chủ các sao tiếng động, âm thanh… Cần phân biệt tiếng động và tiếng nói khác nhau. Lời ca là tiếng nói, âm nhạc kèm theo là tiếng động. Các người làm hậu kỳ của phim biết rất rõ điều đó.

Với điều kiện tốt đẹp. THÁI ÂM có nghĩa là những tiếng nói tốt lành. Những điều tốt lành, tốt đẹp được nói ra. Các tu sĩ, các học giả đến các nhà lãnh tụ chân chính… thường nói những điều tốt lành.

THÁI ÂM cũng như mọi ngôi sao khác. Nó cũng chịu tác động của các sao quanh đó. Ý nghĩa tốt lành không còn nữa, trở thành tiếng oán, tiềng hờn, tiếng than van… dến nguyền rủa chưởi bới.

Tiếng động, đó có thể là tiếng đàn của các nhạc khí, đến tiếng súng, tiếng nổ kinh hoàng. Vì thế THÁI ÂM đi với XƯƠNG KHÚC bộ sao văn học được đánh giá là một cách hay của THÁI ÂM. Điều sung sướng được nghe thi ca nhưng đa phần chúng ta không nhận biết điều đó. Để rồi khi nghe những lệnh lạc khẩn cấp, phiền toái, nghe lời nguyền rủa, chưởi bới, lời hăm doạ, tuyên truyền láo lếu… mới thấy được giá trị được nghe những gì mình thích.

Vì thế. Bộ NHẬT NGUYỆT có nghĩa là âm thanh dấy lên, vang lên. Ta chưa biết buồn hay vui. Muốn biết điều đó cũng rất dễ dàng, cứ nhìn những sao quanh đó để mô tả.

v The star of sound

THAI AM is the leader of stars contain sound. We should be distinguished about sound and voice. The lyrics are the voice but the background music is the sound. Those who process behind the scene needs to know well such things.

Under good arrangement, THAI AM denotes voice of goodwill, the nice things being said. Monks, diplomats and decent leader usually speak with goodwill.

THAI AM is similar to any other star, it acts under the affect of the surrounding stars. When the arrangement is no longer good, it becomes the sound of sorrow, of wailing, of whining to even cursing.

Sounds could be sound from musical instruments, to gun sound, to explosion sound. That is why THAI AM accompanying XUONG KHUC (VAN XUONG, VAN KHUC) is considered good arrangement because it is always a leisure to listen to poets and arts. However, most of the time, people do not recognize that fact until they hear an urgent alarm, a nuisance complain, cursing, threatening words, insolent propagandas, and then they realize how nice it is to be able to hear what we like.

Therefore, NHAT NGUYET (THAI DUONG, THAI AM) group denotes the rising sound, we do not know whether the sound is sad or happy until we look at the surrounding stars.

v Ngôi Sao Bóng Tối.

THÁI ÂM là ngôi sao của bóng tối. TỬ VI phân biệt rất rõ ràng. Bóng tối là THÁI ÂM, bóng mát là THIÊN LƯƠNG và ánh sáng là THÁI DƯƠNG. Chúng ta dễ lầm lẫn bóng tối và bóng mát

THÁI ÂM là bóng tối, THÁI DƯƠNG là ánh sáng. Kẻ trong bóng tối và kẻ ngoài ánh sáng. Đó chẳng qua là cách nhận định mà thôi. Kẻ âm thầm và kẻ công khai. Bạn đang âm thằm, lặng lẽ đọc blog này không để lại 1 dấu tích nào trên này cả. Nhưng có bạn chứng tỏ tôi có đọc. Bằng cách G+, bằng family, hoặc kết nối.

Từ bóng tối đến ánh sáng. Từ âm thầm đến công khai… Đó là bộ Âm Dương.

Âm thầm chắc gì đã xấu. Công khai chắc gì đã tốt. Quan trọng là âm thầm học hỏi, âm thầm tìm cách mưu hại… Công khai bày tỏ trung thực hay giả dối… cái đó mới là quan trọng.

Bạn dễ hiểu lầm người trong bóng tối thiệt thòi hơn người ngoài ánh sáng. Không, không phải là như thế. Vì có khi người trong bóng tối điều khiển người ngoài ánh sáng. Người điều khiển 1 chương trình không xuất hiện trên sân khấu. Nhưng họ có thể cắt chương trình bất cứ lúc nào.

v The star of darkness

THAI AM is a star of darkness. In TU VI, we make clear of everything, such as: THAI AM is darkness, THIEN LUONG is umbrage, and THAI DUONG is light. It is easy to mistaken between darkness and umbrage (shade, shadow).

THAI AM is darkness, THAI DUONG is light. Being in the dark or under the spotlight is just a matter of perspective. Those who disclose and those who hide. You could be the one who is reading this blog without leaving a trace, or you could tell me that you read the blog by clicking g+, being in the family circle or connect through the blog.

From darkness to light, from being reticent to being professed, such is the trait of AM DUONG group.

Being reticent is not necessary bad, being professed is not necessary good. It is whether you secretly trying to learn, to study or to harm others. You profess truthfully or deceitfully.

You might misunderstood that those who stay in the dark shall be disadvantageous; No! Definitely not so! Because sometimes those who stand in the dark shall control those who stand under the light. A director shall never stand on stage, but he could interrupt the program anytime he pleases.

v Ngôi Sao Mồ Mả.

Cái mà chúng ta còn lại trên đời là 1 nấm mồ. Đa phần người ta khi qua đời đều có 1 nấm mồ nhưng có kẻ không may lại không có. Lại có kẻ nấm mồ vô chủ ai mà viếng thăm… Có người lại không thích không muốn chiếm 1 tấc đất nào cả sẵn sàng hoả thiêu, thuỷ táng. Lại có người thích để lại 1 nấm mồ vĩ đại … Trên Tử Vi có đầy đủ tất cả. Ta đã biết cơ ngơi là THIÊN CƠ, CỰ MÔN là cửa ngõ và đến THÁI ÂM là mồ mả.

Nhịp đời luôn luôn thay đổi. Mồ mả có khi phải di dời, có người lại chết đến 2 lần. Có khi do chiến tranh hoặc do thiên tai… mồ chẳng yên mả chẳng đẹp.

THÁI ÂM là bóng dáng thế giới khác với cõi dương trần. Từ đông sang tây không hẹn mà gặp, người ta tin rằng có 1 thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống. Ngôi sao THÁI ÂM đại diện cho thế giới ấy.

v The star of tombs

The only thing we left behind in life is a tomb. Most people shall have a tomb after they pass away, but there are some unlucky persons who may not have one. There are also tombs with no name and no visitors. There are those who wish not to waste any land and agree to cremation, water burial. There are others who want to leave behind a glorious tomb. Those things show up in TU VI. We have known that estate is THIENCO, CU MON is the gate and THAM AM is the tomb.

The rhythm of life is always active. Sometimes tomb needs to be relocate or someone could die two times. Sometimes due to war or catastrophes, the tomb cannot be at rest.

THAI AM is the image of a world other than the living world. From East to West, it is coincidental that we all believe in an afterworld other than the one we are living in; THAI AM represent such a world.

v THÁI ÂM là tai, mắt của con người.

Trong cơ thể THÁI ÂM là tai, mắt của con người. Những điều ta nghe là THÁI ÂM, những điều ta thấy là THÁI DƯƠNG. Những điều ta nghe thấy có cái ta không quan tâm. Có những cái khiến ta bận lòng nhưng vẫn không làm gì được.

Tôi nghe người ta nói như thế là THÁI ÂM.

Tôi nghe theo sách vở là XƯƠNG KHÚC.

Tôi nghe theo lời sai khiến là LINH TINH.

Tôi nghe theo và làm theo hướng dẫn là ĐÀ LA. (Đoạn tô màu này khó dịch bỏ đi cũng được)

v THAI AM is the ear and the eye on the body

In anatomy, THAI AM is the ears and the eyes. What we hear is THAI AM, what we see is THAI DUONG. In the things which we hear, there are something we do not care. There are things which we care, but we cannot change them.

“I hear people say”, this is THAI AM

“I listen to books “(quotations, proverbs, and knowledge in books …) this is XUONG KHUC

“I obey orders” this is LINH TINH

“I listen and follow directions” this is DA LA

v THÁI ÂM là mặt trăng.

Trong thiên nhiên, THÁI ÂM là mặt trăng so với THÁI DƯƠNG là mặt trời. LINH TINH là sao sáng, HOẢ TINH là ngôi sao hoả. THIÊN KHÔNG là không trung, trên trời. ĐỊA KIẾP là mặt đất… Người xưa mượn biểu tượng để lý luận mà thôi. Vì thế, không nên ngạc nhiên nếu như bạn sinh vào ngày trăng sáng tỏ, trên lá số của bạn THÁI ÂM bị rơi vào chỗ tối tăm. Thậm chí còn có thể bị tam Ám (THIÊN DIÊU Y + ĐÀ LA + HOÁ KỴ) có thể ví von, lý luận cuộc đời bạn tối tăm như là bóng đêm.

Trên là những ý nghĩa quan trọng của ngôi sao mang tên THÁI ÂM.

v THAI AM is the moon.

In nature, THAI AM is the moon, THAI DUONG is the sun. LINH TINH is a bright star, HOA TINH is Mars. THIEN KHONG is air (space) in the sky, ĐỊA KIẾP is ground….The ancient only use above symbol to ratiocinate. So, do not be surprised if you were born at moment which moon is full, but your chart has THAI AM standing in dark place. (E.g: THAI AM stands in DAN, MAO, THIN, TI section). Even THAI AM could encounter “the TAM AM stars” (“the underhand/clandestine group”) (THIEN DIEU+ ĐA LA+HOAKY), in order to make a simile we could say: your life is pit dark.

Above is the notable meanings of the star called THAI AM.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button