Tử vi

Thái âm Thìn Tuất

ThìnTuất cung : Thái âm độc tọa.

Âm hóa Lộc tại tuấtcung điệt hội Lộc tồn và là vượng địa,vì vậy tốt hơn tại thìn cung nhiều.

Sự nghiệp cung Đồng LươngĐồng hóa Quyền / Tài bạch cung Cơ hóa Khoa, hoặc cùng Lộc tồn đồng độ, hoặc đối củng, duy tấtcũng đồng thời đối củng Cự hóa Kị,

Bạn đang xem: Thái âm Thìn Tuất

Tam phương tứ chánh
Lộc QuyềnKhoa
cùng
Lộc tồn
phối trí cân xứng,do đó kết cấu đẹp. tiến tài tốt đẹp, tức có cạnh tranh cũng dễ ứng phó (đặc biệtlấy
tuất
cung
Thái âm
làm Sự nghiệp cung tốt hơn Tài bạch cung. thường có thể kếthừa phụ nghiệp mà kinh thương, có thể phát dương quang đại, vẫn lấy bán lẽ,truyền bá nghiệp cùng phục vụ nghiệp làm thích hợp. cũng có thể đảm nhiệm côngchức, tất có sắc thái truyền bá.

Mãodậu cung : Thái âm độc tọa.

Âm hóa Lộc hội Kìnhhoặc Đà / Sự nghiệp cung Thiên lương, triền Kình, hoặc bị KìnhĐà hội chiếu / Tài bạch cung Thái dương, đối cung Cự hóa Kị, gặp Đà, hoặc bị KìnhĐà hội chiếu. Do Âm hóa Lộc cùng Đồng hóa Quyền tương xung, các đáp ứngkhông đơn giản hưởng thụ, nhưng đương sự vẫncó vinh dự lo lắng mà được hài lòng. tổ tinh hệ này, nam nữ đều chủ xinh đẹp, dễ được dị tính xem trọng. vì vậy cũng có thể đảm nhiệm những công việc với người nước ngoài. Phúc đức cung tại hợi, nộitâm bình tĩnh hơn ở ti

TịHợi cung : Thái âm độc tọa. Âm hóa Lộc cùng Cơ hóa Khoatương xung, tại hợi cung cát : chủ giàu có xứng vớidanh đã có, tại tị cung lạc hãm: phải bôn ba lao luy, không giữ một nghề. Sự nghiệp cung Nhật Lương đượcQuyền Lộc chiếu, – có Văn-xương đồng độ tất nên nghiên cứu học thuật, thích hợp đảm nhiệm chánh phủ, chức vụ xínghiệp. cũng có thể tùng sự công tácy dược, xã hội phục vụ.– kiến Văn-khúc, đặc biệt thích hợp nghề môi giới bảo hiểm. Tài bạch cung Đồng Cự, một hóa Quyền, một hóa Kị, tiến tài tất phí tâmlực. nói chung khuyết điểm của tinh hệnàytình cảm

THAM-LANG hóa Lộc (can Mậu) .Tham lang bổn chất :- chủ vật dục,lúchóa Lộc, ý nghĩa vật dục càng tăng gia mạnh hơn. – cũng giỏigiao tế ứng thù. lúc hóa Lộc,tất chủ người này có thể mượn thù tạc màphát triển sự nghiệp, cùng theo đó tiến tài.Tham hóa Lộc, có đủ bản chất đầu cơ. – Hỏa Linh đồng độ : đầu cơ có thể thu hoạch lợi, duy cũng cầnchú ý vận hạn thích nghi hay không. Nếu KìnhĐà đồng độ hoặc hội chiếu, tất khôngnên đầu cơ.- Nếu có đào hoa chư diệu đồnghội, ắt vật dục cùng sắc dục đều nặng. Lưu ý vận hạn, phòng vì sắc phá tài.- có Kình Đà, Không Kiếp đồng độ, ắt chủ dễ vì giao tế ứng thù mà phá tài, phákhông chỉ vì ứng thù hao tốn, tổn háo này đều do công việc mà thù tạc, hơn nữacũng tốn vì bạn bè.thành [Hỏa Tham, Linh Tham] cách, tất có may mắn của mình. Sau khi phátcũng chủ dễ bại. vì thế không nên trường kỳ chuyên chú vào của cải may mắn.

VŨ-KHÚC hóa Lộc (can Kỷ) .Vũ-khúctài tinh, chủ hành động, vì thế thích hóa Lộc. vì chủ hành động, tất nhiên dễsáng kiến sự nghiệp. mà sự nghiệp càng lớn, tài lộc càng phong hậu. tất cả tínhtoán tài phú của loại người này, không chỉ xem có tích súc hay không? , tài sảncủa họ thường thường là vốn của xí nghiệp. Vũ hóa Lộc mà cùng tứ Sátđồng độ, chủ lấy thủ công nghệ, công nghệcầu tài. buôn bán giỏi, vì thế tàinguyên không thiếu hụt, duy ngưng nghỉlập tức vô thu nhập vì thế tất phải chú ý tích súc. may mà Vũ-khúc giỏi bổn chất lítài, trừ phi tài bạch cung hết sức xấu, nếu không đại khái nhiều tồn trữ. Vũ hóa Lộc tối bất hỉ cùngVănkhúc hóa Kị đồng hội, chủ bổn nghiệp có thể sanh tài, nhưng đầu tư tất bị tổn thất, do đó năng lựctrữ tài đại giảm.Nữ mệnh bất hỉ Vũ hóa Lộc,chủ gia cường cơ hội độc thân. TíNgọ cung : Vũ Phủ.Vũ hóa Lộc, là kết cấu lương hảo. cùng Lộc tồn đồng độ đối củng, [điệtlộc] tài nguyên càng vượng.Tài bạch cung Liêm trinh hộihóa Lộc, giỏi lý tài, cũng giỏi lợi dụng tài bạch đễ sanh tài (lấy tài sanh tài, hết sức nhàn nhã, và thường thường đầy đủ). Tại dần cung kiến [điệt lộc] càng đẹp.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái âm Thìn Tuất

ThìnTuất cung : Thái âm độc tọa.

Âm hóa Lộc tại tuấtcung điệt hội Lộc tồn và là vượng địa,vì vậy tốt hơn tại thìn cung nhiều.

Sự nghiệp cung Đồng LươngĐồng hóa Quyền / Tài bạch cung Cơ hóa Khoa, hoặc cùng Lộc tồn đồng độ, hoặc đối củng, duy tấtcũng đồng thời đối củng Cự hóa Kị,

Tam phương tứ chánh
Lộc QuyềnKhoa
cùng
Lộc tồn
phối trí cân xứng,do đó kết cấu đẹp. tiến tài tốt đẹp, tức có cạnh tranh cũng dễ ứng phó (đặc biệtlấy
tuất
cung
Thái âm
làm Sự nghiệp cung tốt hơn Tài bạch cung. thường có thể kếthừa phụ nghiệp mà kinh thương, có thể phát dương quang đại, vẫn lấy bán lẽ,truyền bá nghiệp cùng phục vụ nghiệp làm thích hợp. cũng có thể đảm nhiệm côngchức, tất có sắc thái truyền bá.

Mãodậu cung : Thái âm độc tọa.

Âm hóa Lộc hội Kìnhhoặc Đà / Sự nghiệp cung Thiên lương, triền Kình, hoặc bị KìnhĐà hội chiếu / Tài bạch cung Thái dương, đối cung Cự hóa Kị, gặp Đà, hoặc bị KìnhĐà hội chiếu. Do Âm hóa Lộc cùng Đồng hóa Quyền tương xung, các đáp ứngkhông đơn giản hưởng thụ, nhưng đương sự vẫncó vinh dự lo lắng mà được hài lòng. tổ tinh hệ này, nam nữ đều chủ xinh đẹp, dễ được dị tính xem trọng. vì vậy cũng có thể đảm nhiệm những công việc với người nước ngoài. Phúc đức cung tại hợi, nộitâm bình tĩnh hơn ở ti

TịHợi cung : Thái âm độc tọa. Âm hóa Lộc cùng Cơ hóa Khoatương xung, tại hợi cung cát : chủ giàu có xứng vớidanh đã có, tại tị cung lạc hãm: phải bôn ba lao luy, không giữ một nghề. Sự nghiệp cung Nhật Lương đượcQuyền Lộc chiếu, – có Văn-xương đồng độ tất nên nghiên cứu học thuật, thích hợp đảm nhiệm chánh phủ, chức vụ xínghiệp. cũng có thể tùng sự công tácy dược, xã hội phục vụ.– kiến Văn-khúc, đặc biệt thích hợp nghề môi giới bảo hiểm. Tài bạch cung Đồng Cự, một hóa Quyền, một hóa Kị, tiến tài tất phí tâmlực. nói chung khuyết điểm của tinh hệnàytình cảm

THAM-LANG hóa Lộc (can Mậu) .Tham lang bổn chất :- chủ vật dục,lúchóa Lộc, ý nghĩa vật dục càng tăng gia mạnh hơn. – cũng giỏigiao tế ứng thù. lúc hóa Lộc,tất chủ người này có thể mượn thù tạc màphát triển sự nghiệp, cùng theo đó tiến tài.Tham hóa Lộc, có đủ bản chất đầu cơ. – Hỏa Linh đồng độ : đầu cơ có thể thu hoạch lợi, duy cũng cầnchú ý vận hạn thích nghi hay không. Nếu KìnhĐà đồng độ hoặc hội chiếu, tất khôngnên đầu cơ.- Nếu có đào hoa chư diệu đồnghội, ắt vật dục cùng sắc dục đều nặng. Lưu ý vận hạn, phòng vì sắc phá tài.- có Kình Đà, Không Kiếp đồng độ, ắt chủ dễ vì giao tế ứng thù mà phá tài, phákhông chỉ vì ứng thù hao tốn, tổn háo này đều do công việc mà thù tạc, hơn nữacũng tốn vì bạn bè.thành [Hỏa Tham, Linh Tham] cách, tất có may mắn của mình. Sau khi phátcũng chủ dễ bại. vì thế không nên trường kỳ chuyên chú vào của cải may mắn.

VŨ-KHÚC hóa Lộc (can Kỷ) .Vũ-khúctài tinh, chủ hành động, vì thế thích hóa Lộc. vì chủ hành động, tất nhiên dễsáng kiến sự nghiệp. mà sự nghiệp càng lớn, tài lộc càng phong hậu. tất cả tínhtoán tài phú của loại người này, không chỉ xem có tích súc hay không? , tài sảncủa họ thường thường là vốn của xí nghiệp. Vũ hóa Lộc mà cùng tứ Sátđồng độ, chủ lấy thủ công nghệ, công nghệcầu tài. buôn bán giỏi, vì thế tàinguyên không thiếu hụt, duy ngưng nghỉlập tức vô thu nhập vì thế tất phải chú ý tích súc. may mà Vũ-khúc giỏi bổn chất lítài, trừ phi tài bạch cung hết sức xấu, nếu không đại khái nhiều tồn trữ. Vũ hóa Lộc tối bất hỉ cùngVănkhúc hóa Kị đồng hội, chủ bổn nghiệp có thể sanh tài, nhưng đầu tư tất bị tổn thất, do đó năng lựctrữ tài đại giảm.Nữ mệnh bất hỉ Vũ hóa Lộc,chủ gia cường cơ hội độc thân. TíNgọ cung : Vũ Phủ.Vũ hóa Lộc, là kết cấu lương hảo. cùng Lộc tồn đồng độ đối củng, [điệtlộc] tài nguyên càng vượng.Tài bạch cung Liêm trinh hộihóa Lộc, giỏi lý tài, cũng giỏi lợi dụng tài bạch đễ sanh tài (lấy tài sanh tài, hết sức nhàn nhã, và thường thường đầy đủ). Tại dần cung kiến [điệt lộc] càng đẹp.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button