Tử vi

Thái âm tinh nhập mệnh cungThái Âm

Thái Âm nhập mệnh, chủ tính tình im lặng, thanh tú, ôn lương kính cẩn nghe theo, nữ mệnh càng hay. Thái Âm là thủy tới tinh, làm ruộng chủ nhà, miếu địa gặp cát chủ tài quan cách. Vi nhân tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, giỏi dùng tâm kế, nhiều lo nghĩ, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Lấy trăng tròn quang huy chi người sinh đêm vi thượng cách; lấy hối sóc trăng mờ tới người sinh đêm thứ hai; ngày sinh nhân càng kém. Phàm thân cung mệnh sẽ văn xương, văn khúc người, có mang tinh thông hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài đồng độ, đúng đàn, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên hỉ, hàm trì đều nghe theo người, hoa tửu văn vẻ, bác học đa năng. Thái Âm nhập cung thân, song thân bất lợi, hoặc ly dị, hoặc ra tự. Thái Âm gặp cát, ở cung thân cũng chủ tự thân an nhàn. Gặp văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, thiên cơ, chủ [ thông minh ], mỗi ngày cùng, chủ [ tuấn tú ], kể trên tinh hệ cũng chủ giỏi dùng tâm kế, nhưng nếu là Thái Âm hóa kị, thiên cơ hóa kị, hoặc gặp văn xương hóa kị, văn khúc hóa kị, âm sát, thiên diêu các loại, tắc chủ tâm thuật bất chính, đi xảo chơi lừa gạt.

Bạn đang xem: Thái âm tinh nhập mệnh cung

Tử xấu dần cung vào miếu, đinh mậu sinh ra tài quan cách.

Mão thần tị cung hãm địa, ất nhâm mậu sinh ra mẹ goá con côi không bền.

Ngọ cung hãm chưa cung thân ích lợi, đinh canh người sinh năm giáp tài quan cách.

Dậu tuất cung hợi vào miếu, người sinh năm bính, đinh tài quan cách, ngôi sao may mắn chúng, đại quý.

Thái Âm nhập hạn miếu địa gặp cát chủ tài lộc phong phú, nề nếp gia đình lớn vượng. Lạc hãm tắc sợ nhất hỏa linh, chủ đại ác việc, hoặc đột nhiên, hoặc phập phồng kịch liệt việc.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái âm tinh nhập mệnh cungThái Âm

Thái Âm nhập mệnh, chủ tính tình im lặng, thanh tú, ôn lương kính cẩn nghe theo, nữ mệnh càng hay. Thái Âm là thủy tới tinh, làm ruộng chủ nhà, miếu địa gặp cát chủ tài quan cách. Vi nhân tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, giỏi dùng tâm kế, nhiều lo nghĩ, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Lấy trăng tròn quang huy chi người sinh đêm vi thượng cách; lấy hối sóc trăng mờ tới người sinh đêm thứ hai; ngày sinh nhân càng kém. Phàm thân cung mệnh sẽ văn xương, văn khúc người, có mang tinh thông hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài đồng độ, đúng đàn, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên hỉ, hàm trì đều nghe theo người, hoa tửu văn vẻ, bác học đa năng. Thái Âm nhập cung thân, song thân bất lợi, hoặc ly dị, hoặc ra tự. Thái Âm gặp cát, ở cung thân cũng chủ tự thân an nhàn. Gặp văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, thiên cơ, chủ [ thông minh ], mỗi ngày cùng, chủ [ tuấn tú ], kể trên tinh hệ cũng chủ giỏi dùng tâm kế, nhưng nếu là Thái Âm hóa kị, thiên cơ hóa kị, hoặc gặp văn xương hóa kị, văn khúc hóa kị, âm sát, thiên diêu các loại, tắc chủ tâm thuật bất chính, đi xảo chơi lừa gạt.

Tử xấu dần cung vào miếu, đinh mậu sinh ra tài quan cách.

Mão thần tị cung hãm địa, ất nhâm mậu sinh ra mẹ goá con côi không bền.

Ngọ cung hãm chưa cung thân ích lợi, đinh canh người sinh năm giáp tài quan cách.

Dậu tuất cung hợi vào miếu, người sinh năm bính, đinh tài quan cách, ngôi sao may mắn chúng, đại quý.

Thái Âm nhập hạn miếu địa gặp cát chủ tài lộc phong phú, nề nếp gia đình lớn vượng. Lạc hãm tắc sợ nhất hỏa linh, chủ đại ác việc, hoặc đột nhiên, hoặc phập phồng kịch liệt việc.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button