Tử vi

Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất (phần 2)

Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất (phần 2)

Sao Thái Dương nằm trong bộ Cự Nhật nên luận đoán khi phối hợp với bàng tinh, đặc biệt là các sao an theo bộ như Thanh Phi Phục, Lộc Tướng Ấn, Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách cần xét rõ trường hợp các sao đồng cung với Chính tinh và ý nghĩa phối hợp toàn bộ tổ hợp. Thái Dương cư Thìn cần thiết nhất gặp cách Thanh Phi Phục đặc biệt Thanh Long đồng cung với Thái Dương như trường hợp cư Thìn của tuổi Đinh, Kỷ có giá trị lớn khi nhập cung Thiên La khiến danh tiếng vang xa vì ở đây hình thành cách truyền khẩu. Cũng khiến Thái Dương tăng sự cơ mưu, túc trí với những bí mật của Thiên Phủ tại vị trí nhị hợp. Trong trường hợp thứ hai cũng rất hay ở tuổi Giáp với Thanh Long cư Tí đồng cung với Cự Môn hình thành cách Cự Thanh lời nói được ủng hộ. Sao Cự Môn hợp với bộ Thanh Phi Phục đặc biệt là cách Cự Thanh và Cự Binh mang ý nghĩa hay với cách phản đối, cự tuyệt của Cự Môn. Thái Dương ở đây không hình thành đủ bộ Âm Dương mà chỉ là cách Cự Nhật có bên ngoài là Thái Âm xung, cần thiết nhất gặp cách Khôi Việt đặc biệt trong trường hợp cư Tuất có Thái Dương tối cần thiết tăng giá trị cho sao này. Thái Dương cư Thìn gặp tuổi Ất, Kỷ có bộ Khôi Việt tam hợp bổ trợ cho cách Cự Nhật. Với tuổi Ất có Lộc Tồn cư Mão, bản cung có cách Dương Kình thiên về tính dương thái quá, tăng tính tranh đoạt, tranh đấu cho cách cục Cự Nhật phản đối về mặt tai họa. Về công danh bộ Cự Nhật rất hỉ được cách Kình Hao chủ sự thay đổi sau khi tranh đấu khiến Cự Môn hợp cách, đây là cách thay đổi liên tục để tạo bất mãn mới để phát triển đi lên. Đối cung có Thái Âm hóa Kỵ gặp rắc rối với bên ngoài. Với tuổi Kỷ được Thanh Long cư Thìn có thêm bộ Khôi Việt rất tốt đẹp. Bộ Khôi Việt ở tuổi Tân cư tại vị trí cung Ngọ Dần. Mệnh Thái Dương cư Tuất tại đây là trường hợp Thái Dương tuy tối tăm nhưng được bàng tinh trợ giúp hợp cách vì được bộ Khôi Việt và theo tứ hóa Cự Nhật Khúc Xương có bộ Quyền Lộc, đặc biệt tuổi Tân tối hỉ Cự Môn.

Cự Môn là sao có tính chấ rất mạnh, chủ tài năng nhưng khuyết điểm lớn khi hóa thành Lộc tính chất hiển hiện, giảm thiểu tính xung đột của cách cục. Với tuổi Đinh có Lộc Tồn cư Dậu, mệnh gặp Kình Dương cư Tuất. Bố cục Cự Nhật tại Tuất gặp Kình Hao gia Khôi Việt Quyền Lộc mới xét Thiên Can đã thành lập ra nhiều cách hay. Cần thêm Phượng Khốc, Tả Hữu, Xương Khúc khiến mệnh trở thành thượng cách. Thái Dương cư Thìn Tuất gặp Không Kiếp không mấy xấu, đặc biệt là trường hợp đơn thủ tam hợp mệnh gây tác họa nhỏ không ảnh hưởng lớn. Thái Dương cư Thìn Tuất xét với câc sao an theo Địa Chi cần thiết nhất gặp bộ Phượng Khốc. Thái Dương gặp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù đều có những ưu điểm riêng. Trường hợp đồng cung với Thiên Hư hay Thái Tuế mang ý nghĩa hay. Thái Dương cần thiết gặp Xương Khúc tăng ý nghĩa về tinh thần, tăng nhiệt huyết và sự hiểu biết. Thái Dương cư Thìn Tuất các cung độ khi đi qua Hạn khó đạt được nhiều thành tựu, hạn có bộ Phủ Tướng và Cơ Nguyệt Đồng Lương thường gặp điều tốt đẹp hơn các Hạn khác. Ở cung đại hạn thứ hai gặp cách Vũ Sát cư Mão Dậu hay gặp cách vô chính diệu có bộ Phủ Tướng mang ý nghĩa khác nhau tạo ra hai hướng đi cho tổng thể mệnh tạo. Thái Dương độc tọa có thể theo võ cách binh nghiệp hay văn cách đều hợp. Nếu bố cục Chính Tinh và Bàng Tinh có tính quyền sát kỵ theo võ nghiệp hoạch phá thất thường. Nếu gặp văn tinh theo văn cách sự nghiệp bớt thăng trầm hơn.

Bạn đang xem: Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất (phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất (phần 2)

Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất (phần 2)

Sao Thái Dương nằm trong bộ Cự Nhật nên luận đoán khi phối hợp với bàng tinh, đặc biệt là các sao an theo bộ như Thanh Phi Phục, Lộc Tướng Ấn, Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách cần xét rõ trường hợp các sao đồng cung với Chính tinh và ý nghĩa phối hợp toàn bộ tổ hợp. Thái Dương cư Thìn cần thiết nhất gặp cách Thanh Phi Phục đặc biệt Thanh Long đồng cung với Thái Dương như trường hợp cư Thìn của tuổi Đinh, Kỷ có giá trị lớn khi nhập cung Thiên La khiến danh tiếng vang xa vì ở đây hình thành cách truyền khẩu. Cũng khiến Thái Dương tăng sự cơ mưu, túc trí với những bí mật của Thiên Phủ tại vị trí nhị hợp. Trong trường hợp thứ hai cũng rất hay ở tuổi Giáp với Thanh Long cư Tí đồng cung với Cự Môn hình thành cách Cự Thanh lời nói được ủng hộ. Sao Cự Môn hợp với bộ Thanh Phi Phục đặc biệt là cách Cự Thanh và Cự Binh mang ý nghĩa hay với cách phản đối, cự tuyệt của Cự Môn. Thái Dương ở đây không hình thành đủ bộ Âm Dương mà chỉ là cách Cự Nhật có bên ngoài là Thái Âm xung, cần thiết nhất gặp cách Khôi Việt đặc biệt trong trường hợp cư Tuất có Thái Dương tối cần thiết tăng giá trị cho sao này. Thái Dương cư Thìn gặp tuổi Ất, Kỷ có bộ Khôi Việt tam hợp bổ trợ cho cách Cự Nhật. Với tuổi Ất có Lộc Tồn cư Mão, bản cung có cách Dương Kình thiên về tính dương thái quá, tăng tính tranh đoạt, tranh đấu cho cách cục Cự Nhật phản đối về mặt tai họa. Về công danh bộ Cự Nhật rất hỉ được cách Kình Hao chủ sự thay đổi sau khi tranh đấu khiến Cự Môn hợp cách, đây là cách thay đổi liên tục để tạo bất mãn mới để phát triển đi lên. Đối cung có Thái Âm hóa Kỵ gặp rắc rối với bên ngoài. Với tuổi Kỷ được Thanh Long cư Thìn có thêm bộ Khôi Việt rất tốt đẹp. Bộ Khôi Việt ở tuổi Tân cư tại vị trí cung Ngọ Dần. Mệnh Thái Dương cư Tuất tại đây là trường hợp Thái Dương tuy tối tăm nhưng được bàng tinh trợ giúp hợp cách vì được bộ Khôi Việt và theo tứ hóa Cự Nhật Khúc Xương có bộ Quyền Lộc, đặc biệt tuổi Tân tối hỉ Cự Môn.

Cự Môn là sao có tính chấ rất mạnh, chủ tài năng nhưng khuyết điểm lớn khi hóa thành Lộc tính chất hiển hiện, giảm thiểu tính xung đột của cách cục. Với tuổi Đinh có Lộc Tồn cư Dậu, mệnh gặp Kình Dương cư Tuất. Bố cục Cự Nhật tại Tuất gặp Kình Hao gia Khôi Việt Quyền Lộc mới xét Thiên Can đã thành lập ra nhiều cách hay. Cần thêm Phượng Khốc, Tả Hữu, Xương Khúc khiến mệnh trở thành thượng cách. Thái Dương cư Thìn Tuất gặp Không Kiếp không mấy xấu, đặc biệt là trường hợp đơn thủ tam hợp mệnh gây tác họa nhỏ không ảnh hưởng lớn. Thái Dương cư Thìn Tuất xét với câc sao an theo Địa Chi cần thiết nhất gặp bộ Phượng Khốc. Thái Dương gặp Tang Hư Khách và Tuế Hổ Phù đều có những ưu điểm riêng. Trường hợp đồng cung với Thiên Hư hay Thái Tuế mang ý nghĩa hay. Thái Dương cần thiết gặp Xương Khúc tăng ý nghĩa về tinh thần, tăng nhiệt huyết và sự hiểu biết. Thái Dương cư Thìn Tuất các cung độ khi đi qua Hạn khó đạt được nhiều thành tựu, hạn có bộ Phủ Tướng và Cơ Nguyệt Đồng Lương thường gặp điều tốt đẹp hơn các Hạn khác. Ở cung đại hạn thứ hai gặp cách Vũ Sát cư Mão Dậu hay gặp cách vô chính diệu có bộ Phủ Tướng mang ý nghĩa khác nhau tạo ra hai hướng đi cho tổng thể mệnh tạo. Thái Dương độc tọa có thể theo võ cách binh nghiệp hay văn cách đều hợp. Nếu bố cục Chính Tinh và Bàng Tinh có tính quyền sát kỵ theo võ nghiệp hoạch phá thất thường. Nếu gặp văn tinh theo văn cách sự nghiệp bớt thăng trầm hơn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button