Tử vi

Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất

Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất

Cung độ Thìn Tuất là cung độ đặc biệt của Tử Vi khi có bộ La Võng nhập tại đây. Thái Dương cư Thìn Tuất thuộc cách Cự Nhật với Cự Môn tại Tí Ngọ khá tốt nếu nhìn từ bản cung của Cự Môn. Thái Dương khi đi với Cự Nhật hình thành cách cục đầy đủ chủ sự bất mãn, luôn có tính chất đòi hỏi sự công bằng trong xã hội, trái ngược với Cơ Nguyệt Đồng Lương thường tìm thấy niềm vui hưởng thụ của cuộc sống. Cách Cự Nhật do tính chất này thường nắm ở vọ trí đứng đầu, có tính gánh vác và chịu trách nhiệm. Ở vị trí của Thái Dương tính mâu thuẫn không do chính bản thân tạo ra mà có thể do hoàn cảnh khác với việc Cự Môn thủ mệnh, tuy nhiên được phần tốt là việc bản thân ít phải chịu tính chất hay lo âu, cự cãi thị phi như trường hợp Cự Môn không tốt đẹp. Thái Dương cư tại cung độ Thìn Tuất tính chất khác nhau, đối xung là sao Thái Âm hình thành cách Nhật uyệt Chiếu Bích có La Võng là cách nếu tốt danh tiếng vang dội và khi xấu uế danh cũng vang xa. Cách cục này mạnh hơn ở tính quan hệ bên ngoài xã hội. Thái Dương chủ sự chính trực, công khai, sự tốt đẹp hướng khi khi tại vị trí sáng tức ở tại cung Thìn. Tại vị trí cung Tuất gặp nhiều khó khăn và phải cần nhiều thời gian trải qua khó khăn để có được thành công. Thái Dương cư Thìn là tự hào với bản thân và Thái Dương cư Tuất là chịu thiệt ban đầu. Cách suy nghĩ của hai vị trí này cũng khác biệt khi một bên luôn suy nghĩ tích cực và có niềm tin trong khi bên Thái Dương cư Tuất thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực ở trong trường hợp chỉ xét chính tinh. Nhị hợp với sao Thái Dương là Thiên Phủ độc tọa tại cung Mão Dậu.

Ở đây sức mạnh bao phủ, tính bảo mật của sao này không lớn tức Thái Dương tính dương thường công khai và che giấu không kỹ càng ở phe mình, trong khi bên ngoài có Thái Âm có tính ẩn lớn kết hợp La Võng, khiến Thái Dương càng cần thiết ở vị trí sáng. Trường hợp tốt là lộ ra tình thương hay sự tương trợ của ta ra bên ngoài có Cự Nhật là đòi quyền lợi cho người khác. Trường hợp xấu là ta bị bên ngoài che đậy và chỉ sống trong bất mãn, tối tăm. Bộ Âm Dương cư Thìn Tuất trong bối cảnh tinh hệ Tử Vi đồng độ với Phá Quân tại cung Sửu Mùi. Cách này đặc biệt phù hợp hơn với thời chiến tình hình xã hội loạn lạc nếu đắc cách chính ta là nguyên nhân và là người giải quyết mâu thuẫn xung đột này. Tuy nhiên trong thời bình với tinh hệ Tử Phá cần phải nỗ lực lớn để gặt được thành tựu trong khó khăn. Như việc Âm Dương cư Thìn Tuất của Tưởng Giới Thạch, ông ta rất ham mê và tin tưởng thuật số, toán mệnh. Với Thái Âm cư Thìn tuy hãm được Vũ Khúc là sao chủ võ cách và phương án, giải pháp nhị hợp và như đã luận ở trên ở đây Thái Âm có lợi hơn Thái Dương, khi nhập lạc hãm tính chất ám, ẩn gia tăng đặc biệt khi nhập La Võng nếu gia cát khiến cách cục có lợi trong thời loạn lạc. Nhiều câu phú đưa ra cách Âm Dương Thìn Tuất cần phần biệt trường hợp câu phú nhắc đến mệnh có sao Thái Dương hay Thái Âm để luận đoán được chính xác. Các hạn trong tinh hệ Tử Phá thường không mấy hay, tăng khuyết điểm là sự bất mãn cho cách cục nhất là khi đáo hạn Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm mang tính chủ chốt của bố cục.

Bạn đang xem: Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất

Thái Dương cư tại vị trí Thìn Tuất

Cung độ Thìn Tuất là cung độ đặc biệt của Tử Vi khi có bộ La Võng nhập tại đây. Thái Dương cư Thìn Tuất thuộc cách Cự Nhật với Cự Môn tại Tí Ngọ khá tốt nếu nhìn từ bản cung của Cự Môn. Thái Dương khi đi với Cự Nhật hình thành cách cục đầy đủ chủ sự bất mãn, luôn có tính chất đòi hỏi sự công bằng trong xã hội, trái ngược với Cơ Nguyệt Đồng Lương thường tìm thấy niềm vui hưởng thụ của cuộc sống. Cách Cự Nhật do tính chất này thường nắm ở vọ trí đứng đầu, có tính gánh vác và chịu trách nhiệm. Ở vị trí của Thái Dương tính mâu thuẫn không do chính bản thân tạo ra mà có thể do hoàn cảnh khác với việc Cự Môn thủ mệnh, tuy nhiên được phần tốt là việc bản thân ít phải chịu tính chất hay lo âu, cự cãi thị phi như trường hợp Cự Môn không tốt đẹp. Thái Dương cư tại cung độ Thìn Tuất tính chất khác nhau, đối xung là sao Thái Âm hình thành cách Nhật uyệt Chiếu Bích có La Võng là cách nếu tốt danh tiếng vang dội và khi xấu uế danh cũng vang xa. Cách cục này mạnh hơn ở tính quan hệ bên ngoài xã hội. Thái Dương chủ sự chính trực, công khai, sự tốt đẹp hướng khi khi tại vị trí sáng tức ở tại cung Thìn. Tại vị trí cung Tuất gặp nhiều khó khăn và phải cần nhiều thời gian trải qua khó khăn để có được thành công. Thái Dương cư Thìn là tự hào với bản thân và Thái Dương cư Tuất là chịu thiệt ban đầu. Cách suy nghĩ của hai vị trí này cũng khác biệt khi một bên luôn suy nghĩ tích cực và có niềm tin trong khi bên Thái Dương cư Tuất thường suy nghĩ theo hướng tiêu cực ở trong trường hợp chỉ xét chính tinh. Nhị hợp với sao Thái Dương là Thiên Phủ độc tọa tại cung Mão Dậu.

Ở đây sức mạnh bao phủ, tính bảo mật của sao này không lớn tức Thái Dương tính dương thường công khai và che giấu không kỹ càng ở phe mình, trong khi bên ngoài có Thái Âm có tính ẩn lớn kết hợp La Võng, khiến Thái Dương càng cần thiết ở vị trí sáng. Trường hợp tốt là lộ ra tình thương hay sự tương trợ của ta ra bên ngoài có Cự Nhật là đòi quyền lợi cho người khác. Trường hợp xấu là ta bị bên ngoài che đậy và chỉ sống trong bất mãn, tối tăm. Bộ Âm Dương cư Thìn Tuất trong bối cảnh tinh hệ Tử Vi đồng độ với Phá Quân tại cung Sửu Mùi. Cách này đặc biệt phù hợp hơn với thời chiến tình hình xã hội loạn lạc nếu đắc cách chính ta là nguyên nhân và là người giải quyết mâu thuẫn xung đột này. Tuy nhiên trong thời bình với tinh hệ Tử Phá cần phải nỗ lực lớn để gặt được thành tựu trong khó khăn. Như việc Âm Dương cư Thìn Tuất của Tưởng Giới Thạch, ông ta rất ham mê và tin tưởng thuật số, toán mệnh. Với Thái Âm cư Thìn tuy hãm được Vũ Khúc là sao chủ võ cách và phương án, giải pháp nhị hợp và như đã luận ở trên ở đây Thái Âm có lợi hơn Thái Dương, khi nhập lạc hãm tính chất ám, ẩn gia tăng đặc biệt khi nhập La Võng nếu gia cát khiến cách cục có lợi trong thời loạn lạc. Nhiều câu phú đưa ra cách Âm Dương Thìn Tuất cần phần biệt trường hợp câu phú nhắc đến mệnh có sao Thái Dương hay Thái Âm để luận đoán được chính xác. Các hạn trong tinh hệ Tử Phá thường không mấy hay, tăng khuyết điểm là sự bất mãn cho cách cục nhất là khi đáo hạn Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm mang tính chủ chốt của bố cục.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button