Tử vi

Thái Dương : Dương Hoả

Sao Thái dương là tinh hoa của mặt trời, là Dương Hoả, khí của nó phát ra giúp giải tính ám Cự Môn, soi rọi Thiên lương bớt hình khắc, làm chủ 4 mùa. Cho nên Thái Dương chủ về quý hiển, mà Thái Dương phát xa, cho nên không chủ về giàu có, bởi tiền bạc thì ưa tích tụ. vì vậy Thái Dương quý hiển, là quyền tinh, chủ cung Quan Lộc. Thái Dương là Dương Hoả, Hoả thì linh động, thay đổi, khí của Thái Dương lại phát ra, nên người Thái Dương Sao Thái dương có tính động, chủ về một đời không được nhàn nhã, Thái Dương phát xạ chủ quý hiển mà không chủ giàu có cho nên dù gặp Lộc tồn cũng phải vất vả mới kiếm được tiền bạc. bởi người Thái Dương ưa danh vị, quyền quý hơn là tiền bạc, cho nên có quyền trước rồi mới có tiền sau, Thá Dương là Dương Hoả chủ về Tâm, lực. cho nên càng kiếm được nhiều tiền thì cũng phải lao tâm, lao lực nhiều và khó được yên ổn.

Thái Dương là Dương Hoả cho nên người Thái Dương hay nóng nảy, dễ giận, nhưng cũng dễ nguôi, như ngọn lửa bùng cháy rồi lại yên tĩnh, Dương Hoả thì mãnh liệt nên người Thái Dương tính cương nghị, mạnh mẽ, thường tự mình gánh vác trách nhiệm. Dám yêu dám hận, tính tình khảng khái, không so đo tính toán. Tính cách cởi mở, nhiệt tình bác ái, lạc quan thành thật, chí công vô tư. Độ lương khoan dung, khẳng khái tự tin, tích cực tiến thủ, hành động nhanh nhẹn. Sôi nổi hiếu động, có năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức, biết thuyết phục lòng người, thẳng thắn, dễ đắc tội với người khác.

Không để ý tiểu tiết lặt vặt, giỏi giao tiếp, thích thể hiện. Mệnh nữ thường hướng ngoại, hoạt bát, động lập tự chủ, có tính cách của đang ông, cương trực đảm đang, thích phục vụ mọi người, có duyên với người khác giới, gặp nhiều sóng gió trong tình cảm, nên tìm đối tượng có tính ôn hòa. Sao Thái dương miếu vượng chủ về vương phu ích tử, gặp thêm Cát tinh sẽ phú quý. Nếu lại gặp thêm Hóa Quyền, Hóa Lộc, hoặc Lộc tồn thì sẽ có phong tặng. Nếu gặp Sát tinh sẽ bình thường.

Bạn đang xem: Thái Dương : Dương Hoả

Vầng Thái dương có lúc mọc lúc lặn, nên trong lá số, sao Thái cũng biến đổi theo từng cung Mệnh: tại Dần địa Mão địa là mới mọc, tại Thìn Tị là thăng điện, tại Ngọ là mặt trời giữa trời gọi “nhật lệ trung thiên”, tại Mùi Thân là xế bóng làm việc trước chuyên cần sau trễ nải, tại Dậu là lặn về Tây hữu danh vô thực, đẹp mã mà rỗng tuếch, tại Tuất Hợi Tý Sửu là mất sáng, cuộc đời dễ nghèo khó vất vả, tính cách khó gần, dễ gặp chuyện thị phi.

Thái Dương là sao rất nhạy cảm với Tuần Triệt cho nên Thái Dương gặp Tuần Triệt phần nhiều là khó khăn vất vả, cuộc đời khó mà được an nhàn, phải lao tâm nhiều. cũng bởi Thái Dương chủ sự quý hiển, ưa danh vị cho nên gặp Tuần Triệt chủ về danh vị khó bảo toàn, học hành thi cử lận đận, sự nghiệp dễ gãy đổ, mà sự quý hiển của Thái Dương không được đảm bảo thì làm sao đảm bảo được tiền tài, cho nên Thái Dương Tuần Triệt phần nhiều vất vả. Thái Dương Tuần Triệt chủ mệnh nam khắc bố, mệnh nữ khắc chồng, phần nhiều cuộc sống gia đình có sự bất ổn.

Thái Dương chủ quý hiển thì Thái Âm chủ về tiền bạc, khi xem Thái Dương phải xem Thái Âm thế nào, bởi Thái Dương Thái Âm là cặp sao đôi, là cặp Âm Dương. khi Thái Âm gặp Tuần Triệt thì cái Thái Dương tuy có cố gắng rất nhiều, làm việc rất nhiều, thì cái sự đền đáp về mặt tiền bạc thường không được như ý muốn, đây là Thái Âm đã kém đi nhiều vậy, cho nên bộ Âm Dương không nên gặp Tuần Triệt, nếu Âm Dương hãm địa cũng không nên có Tuần Triệt mà nên có quyền lộc hoặc hoá khoa hay Lộc tồn hơn chủ về danh vị tốt và có tiền bạc. Gặp Tuần Triệt tuy có bớt đi cái xấu nhưng khó mà có danh vị, và phần nhiều vất vả về tiền bạc.

Thái Dương là sao Dương Hoả, có tính dương cương mạnh mẽ, thẳng thắn, khí khái, không sợ tiểu nhân, điều tiếng, thuộc kiểu nói thẳng, có sao nói vậy. cho nên khi Thái Dương hoá Kỵ năm Giáp dù là đắc địa cũng chủ về hay bị thị phi, bị ghen ghét, bị người khó ưa, ngấm ngầm hãm hại, mà Thái Dương tính mạnh mẽ chắc chắn sẽ không thể yên ổn mà chịu bị điều tiếng xấu nên dễ vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì Thái Dương dễ trở nên lao tâm, lao lực nhiều. cho nên nhiều người nói Thái Dương đắc địa ưa gặp hoá kỵ là không chính xác vậy.

Thái Dương gặp Hoả Linh chủ về tính nóng vội nên làm việc dễ hỏng, Hoả quá mãnh liệt mà khắc người thân, nhất là bố hay chồng. bản thân khó dược yên ổn, dù có danh vị cũng rất vất vả. Thái Dương gặp Kình Đà thì chủ về người dễ có bệnh về Thần kinh và mắt, Thái Dương chủ hệ thần kinh, là sao nhạy cảm, Kình Đà chủ thương tổn, nên có thể nói là thương tổn về thần kinh và mắt vậy. Thái Dương là sao có năng lực nghiên cứu khoa học, nhất là các ngành kỹ thuật, cho nên Thái dương đắc địa gặp Không Kiếp chủ người có sự sáng tạo vượt trội, tư duy thiên bẩm, thuộc dạng cực kỳ thông minh, đi vào khoa học nghiên cứu rất tốt vậy.

Bộ Âm Dương rất ổn định, cho nên Âm Dương ưa lục cát tinh, Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc, khi có lục cát tinh thì con người vốn thông minh sẵn có lại nhờ lục cát tinh mà dễ đạt được danh vị, tiền bạc. khi xem Âm Dương nhất định phải xem trọng Đắc Hãm, có Tuần Triệt hay không, sau đó xem tứ hoá thế nào, Thái Dương hoá lộc thì vì tiền bạc mà cái sự quý hiển giảm sút, trong xã hội trọng tiền bạc thì Thái Dương hoá lộc rất vất vả để kiếm tiền. Thái dương là quyền tinh nên ưa Hoá quyền cũng chủ quyền chức cao và ổn định, có Lộc tôn thì vất vả mà tích luỹ được tiền bạc.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Dương : Dương Hoả

Sao Thái dương là tinh hoa của mặt trời, là Dương Hoả, khí của nó phát ra giúp giải tính ám Cự Môn, soi rọi Thiên lương bớt hình khắc, làm chủ 4 mùa. Cho nên Thái Dương chủ về quý hiển, mà Thái Dương phát xa, cho nên không chủ về giàu có, bởi tiền bạc thì ưa tích tụ. vì vậy Thái Dương quý hiển, là quyền tinh, chủ cung Quan Lộc. Thái Dương là Dương Hoả, Hoả thì linh động, thay đổi, khí của Thái Dương lại phát ra, nên người Thái Dương Sao Thái dương có tính động, chủ về một đời không được nhàn nhã, Thái Dương phát xạ chủ quý hiển mà không chủ giàu có cho nên dù gặp Lộc tồn cũng phải vất vả mới kiếm được tiền bạc. bởi người Thái Dương ưa danh vị, quyền quý hơn là tiền bạc, cho nên có quyền trước rồi mới có tiền sau, Thá Dương là Dương Hoả chủ về Tâm, lực. cho nên càng kiếm được nhiều tiền thì cũng phải lao tâm, lao lực nhiều và khó được yên ổn.

Thái Dương là Dương Hoả cho nên người Thái Dương hay nóng nảy, dễ giận, nhưng cũng dễ nguôi, như ngọn lửa bùng cháy rồi lại yên tĩnh, Dương Hoả thì mãnh liệt nên người Thái Dương tính cương nghị, mạnh mẽ, thường tự mình gánh vác trách nhiệm. Dám yêu dám hận, tính tình khảng khái, không so đo tính toán. Tính cách cởi mở, nhiệt tình bác ái, lạc quan thành thật, chí công vô tư. Độ lương khoan dung, khẳng khái tự tin, tích cực tiến thủ, hành động nhanh nhẹn. Sôi nổi hiếu động, có năng lực lãnh đạo và năng lực tổ chức, biết thuyết phục lòng người, thẳng thắn, dễ đắc tội với người khác.

Không để ý tiểu tiết lặt vặt, giỏi giao tiếp, thích thể hiện. Mệnh nữ thường hướng ngoại, hoạt bát, động lập tự chủ, có tính cách của đang ông, cương trực đảm đang, thích phục vụ mọi người, có duyên với người khác giới, gặp nhiều sóng gió trong tình cảm, nên tìm đối tượng có tính ôn hòa. Sao Thái dương miếu vượng chủ về vương phu ích tử, gặp thêm Cát tinh sẽ phú quý. Nếu lại gặp thêm Hóa Quyền, Hóa Lộc, hoặc Lộc tồn thì sẽ có phong tặng. Nếu gặp Sát tinh sẽ bình thường.

Vầng Thái dương có lúc mọc lúc lặn, nên trong lá số, sao Thái cũng biến đổi theo từng cung Mệnh: tại Dần địa Mão địa là mới mọc, tại Thìn Tị là thăng điện, tại Ngọ là mặt trời giữa trời gọi “nhật lệ trung thiên”, tại Mùi Thân là xế bóng làm việc trước chuyên cần sau trễ nải, tại Dậu là lặn về Tây hữu danh vô thực, đẹp mã mà rỗng tuếch, tại Tuất Hợi Tý Sửu là mất sáng, cuộc đời dễ nghèo khó vất vả, tính cách khó gần, dễ gặp chuyện thị phi.

Thái Dương là sao rất nhạy cảm với Tuần Triệt cho nên Thái Dương gặp Tuần Triệt phần nhiều là khó khăn vất vả, cuộc đời khó mà được an nhàn, phải lao tâm nhiều. cũng bởi Thái Dương chủ sự quý hiển, ưa danh vị cho nên gặp Tuần Triệt chủ về danh vị khó bảo toàn, học hành thi cử lận đận, sự nghiệp dễ gãy đổ, mà sự quý hiển của Thái Dương không được đảm bảo thì làm sao đảm bảo được tiền tài, cho nên Thái Dương Tuần Triệt phần nhiều vất vả. Thái Dương Tuần Triệt chủ mệnh nam khắc bố, mệnh nữ khắc chồng, phần nhiều cuộc sống gia đình có sự bất ổn.

Thái Dương chủ quý hiển thì Thái Âm chủ về tiền bạc, khi xem Thái Dương phải xem Thái Âm thế nào, bởi Thái Dương Thái Âm là cặp sao đôi, là cặp Âm Dương. khi Thái Âm gặp Tuần Triệt thì cái Thái Dương tuy có cố gắng rất nhiều, làm việc rất nhiều, thì cái sự đền đáp về mặt tiền bạc thường không được như ý muốn, đây là Thái Âm đã kém đi nhiều vậy, cho nên bộ Âm Dương không nên gặp Tuần Triệt, nếu Âm Dương hãm địa cũng không nên có Tuần Triệt mà nên có quyền lộc hoặc hoá khoa hay Lộc tồn hơn chủ về danh vị tốt và có tiền bạc. Gặp Tuần Triệt tuy có bớt đi cái xấu nhưng khó mà có danh vị, và phần nhiều vất vả về tiền bạc.

Thái Dương là sao Dương Hoả, có tính dương cương mạnh mẽ, thẳng thắn, khí khái, không sợ tiểu nhân, điều tiếng, thuộc kiểu nói thẳng, có sao nói vậy. cho nên khi Thái Dương hoá Kỵ năm Giáp dù là đắc địa cũng chủ về hay bị thị phi, bị ghen ghét, bị người khó ưa, ngấm ngầm hãm hại, mà Thái Dương tính mạnh mẽ chắc chắn sẽ không thể yên ổn mà chịu bị điều tiếng xấu nên dễ vùng vẫy, mà càng vùng vẫy thì Thái Dương dễ trở nên lao tâm, lao lực nhiều. cho nên nhiều người nói Thái Dương đắc địa ưa gặp hoá kỵ là không chính xác vậy.

Thái Dương gặp Hoả Linh chủ về tính nóng vội nên làm việc dễ hỏng, Hoả quá mãnh liệt mà khắc người thân, nhất là bố hay chồng. bản thân khó dược yên ổn, dù có danh vị cũng rất vất vả. Thái Dương gặp Kình Đà thì chủ về người dễ có bệnh về Thần kinh và mắt, Thái Dương chủ hệ thần kinh, là sao nhạy cảm, Kình Đà chủ thương tổn, nên có thể nói là thương tổn về thần kinh và mắt vậy. Thái Dương là sao có năng lực nghiên cứu khoa học, nhất là các ngành kỹ thuật, cho nên Thái dương đắc địa gặp Không Kiếp chủ người có sự sáng tạo vượt trội, tư duy thiên bẩm, thuộc dạng cực kỳ thông minh, đi vào khoa học nghiên cứu rất tốt vậy.

Bộ Âm Dương rất ổn định, cho nên Âm Dương ưa lục cát tinh, Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc, khi có lục cát tinh thì con người vốn thông minh sẵn có lại nhờ lục cát tinh mà dễ đạt được danh vị, tiền bạc. khi xem Âm Dương nhất định phải xem trọng Đắc Hãm, có Tuần Triệt hay không, sau đó xem tứ hoá thế nào, Thái Dương hoá lộc thì vì tiền bạc mà cái sự quý hiển giảm sút, trong xã hội trọng tiền bạc thì Thái Dương hoá lộc rất vất vả để kiếm tiền. Thái dương là quyền tinh nên ưa Hoá quyền cũng chủ quyền chức cao và ổn định, có Lộc tôn thì vất vả mà tích luỹ được tiền bạc.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button