Tử vi

Thái Dương Hóa Kị (can Giáp)

Thái Dương vốn là sao động (động tinh), lúc nó Hóa Kị càng bôn ba vất vả khó nhọc, tăng thêm mức độ sóng gió trắc trở, gập ghềnh gian khổ trong cuộc đời. Nếu cung vượng thì vất vả nhưng có thể thành tựu; ở hãm địa, nhiều lời qua tiếng lại thị phi, tranh chấp rắc rối. Thái Dương Hóa Kị, bất lợi cho người thân phái nam; lúc trẻ không có duyên với cha và quan quý; nữ mệnh thì chồng bị nạn tai bệnh tật, gặp sát tinh nhiều thì sinh ly tử biệt. Thái Dương Hóa Kị, phàm làm việc gì cũng thiếu kế hoạch, có lúc còn xử sự thiếu suy nghĩ, thường vô tình chuốc lấy thị phi phiền phức, làm tăng thêm rắc rối.

Thái Dương Hóa Kị, bất lợi về mắt; lạc hãm và thêm sát tinh, là chủ về mắc bệnh hoặc bị tật ở mắt, có nỗi buồn thất tình.

Tối kị tọa cung Thiên Di và cung Mệnh, ắt sẽ vất vả, khó nhọc, duyên phận với cha khá mong manh; hãm địa thì nhiều tranh chấp cãi vã, tuổi trẻ vất vả bôn ba, cố chấp kiến giải của bản thân, tự cho mình là đúng, không chịu nghe lời khuyên của người khác, khăng khăng làm theo ý mình, bực dọc trong lòng, thiếu nhẫn nại.

Bạn đang xem: Thái Dương Hóa Kị (can Giáp)

Đại vận hoặc lưu niên gặp Thái Dương Hóa Kị, là chủ về hao phá tiền bạc, ở cung Quan Lộc ắt sẽ làm thêm giờ, tăng thêm vất vả khó nhọc.

Thái Dương chủ về phát tán, cho nên Thái Dương tọa cung Mệnh, không chủ về phú quý song toàn; lúc nó Hóa Kị, càng dễ thành hay chuốc thị phi oán trách.

Do đó, người có Thái Dương Hóa Kị tọa cung Mệnh nên làm những công việc hay nghề nghiệp có tính chất thị phi, như luật sư, bộ môn pháp luật, v.v… Nếu làm những nghề nghiệp phổ thông, thì bất kể chu toàn đến mức nào, vẫn dễ chuốc thị phi oán trách vào thân.

Thái Dương Hóa Kị cũng có phân biệt thành hai trường hợp thấy sát tinh và không gặp sát tinh. Nếu không có sát tinh, hoặc còn có các sao phụ tá đồng cung hay hội chiếu, cũng chủ về nhẫn nhục chịu khó để thành sự nghiệp lớn. Tức dù làm việc trong chính giới, vẫn xảy ra lời đồn đại phỉ báng, nhưng bất quá cũng chỉ vì có tên tuổi nên chuốc thị phi mà thôi, vận trình thực tế chưa hẳn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thấy sát tinh, thì dễ chuốc thị phi, ảnh hưởng đến cảnh ngộ gặp phải trong cuộc đời.

Do đó có thể thấy Thái Dương Hóa Kị chưa hẳn là không lành. Trong đó cần đặc biệt chú ý trường hợp “Thái Dương , Cự Môn” ở cung Dần, mà Thái Dương Hóa Kị, vì có Lộc Tồn đồng cung cho nên rất thích hợp với nghề nghiệp hoặc công việc có tính cạnh tranh như ngoại giao, pháp luật, thúc đẩy tiêu thụ, quảng cáo, truyền bávv…

Thái Dương Hóa Kị ở cung Ngọ, tuy gặp Lộc Tồn, nhưng mặt trời chói lọi ở giữa trời, ánh sáng quá thịnh, sau khi nó Hóa Kị ắt sẽ nảy sinh nghi kị, lời đồn đại phỉ báng, đại vận hoặc lưu niên mà gặp nó thì hơi tệ, dễ bị té ngã.

Trường hợp Thái Dương Hóa Kị trong tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, có sao Không đồng cung, thì nên làm việc về tôn giáo, có thể biểu hiện tài hùng biện, còn có sức thu hút đặc biệt đối với công chúng.

Thái Dương Hóa Kị thấy thêm Kình Dương, Thiên Hình, là kiện tụng phạm pháp, hơn nữa năm xảy ra tranh chấp bất hòa thường thường ngoài dự liệu. Gặp Hỏa Tinh thì sự nghiệp không thuận lợi, sáng lập sự nghiệp đổi nghề khó khăn trùng trùng, nhiều trở ngại, nữ mệnh dễ đồng tính luyến ái. Vận học hành mà gặp nó sẽ ảnh hưởng xấu đến chuyện thi cử.

Thái Dương Hóa Kị ở các cung lục thân, bất kể là nam hay nữ mệnh, đều bất lợi đối với người thân, người sinh vào ban ngày tình huống sẽ nghiêm trọng hơn, nếu thấy thêm sát tinh, thường thường chủ về sinh ly tử biệt, không có duyên với cha.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Dương Hóa Kị (can Giáp)

Thái Dương vốn là sao động (động tinh), lúc nó Hóa Kị càng bôn ba vất vả khó nhọc, tăng thêm mức độ sóng gió trắc trở, gập ghềnh gian khổ trong cuộc đời. Nếu cung vượng thì vất vả nhưng có thể thành tựu; ở hãm địa, nhiều lời qua tiếng lại thị phi, tranh chấp rắc rối. Thái Dương Hóa Kị, bất lợi cho người thân phái nam; lúc trẻ không có duyên với cha và quan quý; nữ mệnh thì chồng bị nạn tai bệnh tật, gặp sát tinh nhiều thì sinh ly tử biệt. Thái Dương Hóa Kị, phàm làm việc gì cũng thiếu kế hoạch, có lúc còn xử sự thiếu suy nghĩ, thường vô tình chuốc lấy thị phi phiền phức, làm tăng thêm rắc rối.

Thái Dương Hóa Kị, bất lợi về mắt; lạc hãm và thêm sát tinh, là chủ về mắc bệnh hoặc bị tật ở mắt, có nỗi buồn thất tình.

Tối kị tọa cung Thiên Di và cung Mệnh, ắt sẽ vất vả, khó nhọc, duyên phận với cha khá mong manh; hãm địa thì nhiều tranh chấp cãi vã, tuổi trẻ vất vả bôn ba, cố chấp kiến giải của bản thân, tự cho mình là đúng, không chịu nghe lời khuyên của người khác, khăng khăng làm theo ý mình, bực dọc trong lòng, thiếu nhẫn nại.

Đại vận hoặc lưu niên gặp Thái Dương Hóa Kị, là chủ về hao phá tiền bạc, ở cung Quan Lộc ắt sẽ làm thêm giờ, tăng thêm vất vả khó nhọc.

Thái Dương chủ về phát tán, cho nên Thái Dương tọa cung Mệnh, không chủ về phú quý song toàn; lúc nó Hóa Kị, càng dễ thành hay chuốc thị phi oán trách.

Do đó, người có Thái Dương Hóa Kị tọa cung Mệnh nên làm những công việc hay nghề nghiệp có tính chất thị phi, như luật sư, bộ môn pháp luật, v.v… Nếu làm những nghề nghiệp phổ thông, thì bất kể chu toàn đến mức nào, vẫn dễ chuốc thị phi oán trách vào thân.

Thái Dương Hóa Kị cũng có phân biệt thành hai trường hợp thấy sát tinh và không gặp sát tinh. Nếu không có sát tinh, hoặc còn có các sao phụ tá đồng cung hay hội chiếu, cũng chủ về nhẫn nhục chịu khó để thành sự nghiệp lớn. Tức dù làm việc trong chính giới, vẫn xảy ra lời đồn đại phỉ báng, nhưng bất quá cũng chỉ vì có tên tuổi nên chuốc thị phi mà thôi, vận trình thực tế chưa hẳn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu thấy sát tinh, thì dễ chuốc thị phi, ảnh hưởng đến cảnh ngộ gặp phải trong cuộc đời.

Do đó có thể thấy Thái Dương Hóa Kị chưa hẳn là không lành. Trong đó cần đặc biệt chú ý trường hợp “Thái Dương , Cự Môn” ở cung Dần, mà Thái Dương Hóa Kị, vì có Lộc Tồn đồng cung cho nên rất thích hợp với nghề nghiệp hoặc công việc có tính cạnh tranh như ngoại giao, pháp luật, thúc đẩy tiêu thụ, quảng cáo, truyền bávv…

Thái Dương Hóa Kị ở cung Ngọ, tuy gặp Lộc Tồn, nhưng mặt trời chói lọi ở giữa trời, ánh sáng quá thịnh, sau khi nó Hóa Kị ắt sẽ nảy sinh nghi kị, lời đồn đại phỉ báng, đại vận hoặc lưu niên mà gặp nó thì hơi tệ, dễ bị té ngã.

Trường hợp Thái Dương Hóa Kị trong tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương”, có sao Không đồng cung, thì nên làm việc về tôn giáo, có thể biểu hiện tài hùng biện, còn có sức thu hút đặc biệt đối với công chúng.

Thái Dương Hóa Kị thấy thêm Kình Dương, Thiên Hình, là kiện tụng phạm pháp, hơn nữa năm xảy ra tranh chấp bất hòa thường thường ngoài dự liệu. Gặp Hỏa Tinh thì sự nghiệp không thuận lợi, sáng lập sự nghiệp đổi nghề khó khăn trùng trùng, nhiều trở ngại, nữ mệnh dễ đồng tính luyến ái. Vận học hành mà gặp nó sẽ ảnh hưởng xấu đến chuyện thi cử.

Thái Dương Hóa Kị ở các cung lục thân, bất kể là nam hay nữ mệnh, đều bất lợi đối với người thân, người sinh vào ban ngày tình huống sẽ nghiêm trọng hơn, nếu thấy thêm sát tinh, thường thường chủ về sinh ly tử biệt, không có duyên với cha.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button