Tử vi

Thái Dương Hóa Lộc (can Canh)

Thái Dương la sao quang minh, chủ về bác ái, rộng rãi, hào phóng, khẳng khái, cho nên lúc Thái Dương Hóa Lộc, tiền đến sẽ khó giữ đủ, tất sẽ hao tổn một phần. Do Thái Dương chủ về sang quý mà không chủ về tiền tài, nên lúc Hóa Lộc chỉ làm tăng sự quý hiển vẻ vang mà thôi, hiệu quả và lợi ích về tiền bạc không lớn. Thái Dương lạc hãm, là mất sáng, phải phấn đấu vất vả cực nhọc, khó tránh khỏi gian khổ, Hóa Lộc có thể làm giảm nhẹ mức độ vất vả; nhưng nếu gặp sát tinh xung phá, thì Hóa Lộc là vô dụng. Thái Dương Hóa Lộc, về sự nghiệp là có tiếng tăm; nhưng nếu lạc hãm thi chỉ nở mày nở mặt một lần, khó giữ lâu, hoặc chỉ có hư danh mà thôi; hành hạn gặp Thái Dương Hóa Lộc, về sự nghiệp, nỗ lực để có tài lộc, còn có xu thế tăng vốn để mở rộng, có thể danh lợi đều có đủ, nhưng khó tránh khỏi vất vả.

Thái Dương Hóa Lộc là người có uy nghiêm, có danh vọng, thích nhất ở cung miếu vượng. Thái Dương Hóa Lộc ở Sửu hoặc Mùi, đồng cung với Thái Âm cũng tốt, bởi vì lúc này Thái Âm Hóa Khoa, bất kể ở cung Mệnh, Tài, Quan, Di, đều chủ về phú quý, lúc này tối kị Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung.

Như đã biết, Thái Dương chủ về sang quý mà không chủ về giàu có, do đó dù Hóa Lộc vẫn không chủ về nhàn hạ mà có được tiền, chỉ chủ về nếu mệnh chủ tạo dựng được địa vị xã hội cho mình, thì tài phú từ đó mà đến. Người xưa nói đây là “sang quý trước rồi giàu có sau”.

Bạn đang xem: Thái Dương Hóa Lộc (can Canh)

Thái Dương có tính chất chủ về phát tán mà không chủ về thu vào, Hóa Lộc có thể làm tăng thêm tính chất phát tán của nó. Cho nên hễ Thái Dương Hóa Lộc, tất đồng thởi phải thấy Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, thì cục diện sau đó mới lớn lao. Nếu chỉ dựa vào một mình Thái Dương Hóa Lộc, thì có thể chỉ chủ về người này bộc lộ tài năng, nhưng sẽ dễ bị người ta đố kị. Tuy nói người không bị đố kị là tài năng tầm thưởng, nhưng rốt cuộc cũng hơi cô lập.

Lúc có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hay hội chiếu, tình trạng cô lập này thưởng thưởng biểu hiện bằng thái độ làm một mình, bất cần ai. Nếu khéo léo vận dụng đặc tính này, cũng không hẳn là không tạo dựng được địa vị, có rất nhiều người muốn chinh phục đỉnh cao, nhưng trèo đến đỉnh Everest chính là mẫu người này. Do đó muốn luận đoán Thái Dương Hóa Lộc, cần phải chủ ý toàn bộ tinh hệ.

Cũng có Thái Dượng có tính chất phát tán, cho nên lúc nó Hóa Lộc, càng không thích cung quá chói lọi. Như Thái Dương Hóa Lộc ở cung Tỵ hoặc cung Ngọ, tuy lợi về việc giành được địa vị xã hội, nhưng nói cho cùng cũng làm người ta quá lóa mắt.

Trái lại, ở cung Dần hoặc cung Mão, mặt trởi mới mọc, ánh sáng của nó chỉ làm cho người ta có cảm giác vui mắt, lúc nó Hóa Lộc thì giống như ánh nắng ban mai, khiến người ta yêu thích mà không cảm thấy đáng sợ, do đó càng dễ từ sang quý chuyển thành giàu có. Dù hơi thiếu các sao phò tá đồng cung hay hội chiếu, đởi người cũng không đến nỗi quá cô lập.

Ở cung Tuất hoặc cung Hợi thì Thái Dương mất sáng, vì vậy lúc nó Hóa Lộc, mức độ nổi tiếng cũng có hạn chế, nhưng lại có thể ngầm tỏa sáng, dần dần tạo dụng địa vị trong một phạm vi nhất định, sự giàu có cũng nhở đó mà có. Nếu có Thiên Khôi, Thiên Việt đồng cung hay hội chiếu, là chủ về cả đởi thân cận với quý nhân, tuy có tình trạng đáng chê trách là bám theo đuôi, ăn theo, nhung rốt cuộc cũng thoát ra được tình trạng này. ,

Tóm lại, Thái Dương Hóa Lộc ở cung quá sáng, lại không thành mệnh cách giàu có, hoặc danh lớn hơn lợi, điểm này cần phải chủ ý.

Thái Dương Hóa Lộc ở cung lục thân, cung thích thu ánh sáng vào mà không thích phát ra quá; nếu không, mọi quan hệ sẽ có cảm giác ngăn cách, không hiểu nhau, hoặc chỉ hòa hợp bề ngoài, nhưng trong thực tế không có sự trợ lực.

Điều đáng chủ ý hơn là, hai nhóm tinh hệ “Thái Dương, Thiên Lương” và “Thái Dương, Cự Môn”. Lúc Thái Dương Hóa Lộc không thể hóa giải hoàn toàn hiện tượng cô độc hoặc ngăn cách không hiểu nhau của chủng. Có điều, nhiều lúc tính chất này biến thành khá ôn hòa. Ví dụ “Thái Dương, Cự Môn” mà Thái Dương Hóa Lộc, hiện tượng ngăn cách, không hiểu nhau có thể chỉ là biểu hiện của việc kết hôn với người nước ngoài. Kết hôn với người nuớc ngoài là đã có sự ngăn cách, không hiểu nhau, nhưng chưa hẳn liên quan đến sự ngăn cách, không hiểu nhau về tình cảm.

Thái Dương Hóa Lộc, nữ mệnh sinh năm Canh, là chủ về suốt ngày bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi, rất ít có thởi gian rảnh rỗi. Ngoài ra, họ nói chuyện có lý lẽ, rất có tài thuyết phục. Thái Dương là chủ Trung Thiên, nên nữ mệnh sinh năm Canh khá tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ. Nhưng Thái Dương chủ về phát tán, nữ mệnh sinh năm Canh tuyệt đối không keo kiệt về tiền bạc. Tính cách này trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của họ. Thái Dương là chủ Quan Lộc, cho nên cũng biểu thị nữ mệnh sinh năm Canh rất xem trọng sự nghiệp. Nhưng tính chất bôn ba vất vả của Thái Dương không phải là nói phụ nữ sinh năm Canh thích chạy khắp nơi, mà tình trạng thực tế là đại đa số nữ mệnh sinh năm Canh đều có tâm lý yêu gia đình với các mức độ khác nhau, hoặc bởi vì chỉ có họ mới thật sự hiểu rõ sự vất vả cực nhọc của việc bôn ba.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Dương Hóa Lộc (can Canh)

Thái Dương la sao quang minh, chủ về bác ái, rộng rãi, hào phóng, khẳng khái, cho nên lúc Thái Dương Hóa Lộc, tiền đến sẽ khó giữ đủ, tất sẽ hao tổn một phần. Do Thái Dương chủ về sang quý mà không chủ về tiền tài, nên lúc Hóa Lộc chỉ làm tăng sự quý hiển vẻ vang mà thôi, hiệu quả và lợi ích về tiền bạc không lớn. Thái Dương lạc hãm, là mất sáng, phải phấn đấu vất vả cực nhọc, khó tránh khỏi gian khổ, Hóa Lộc có thể làm giảm nhẹ mức độ vất vả; nhưng nếu gặp sát tinh xung phá, thì Hóa Lộc là vô dụng. Thái Dương Hóa Lộc, về sự nghiệp là có tiếng tăm; nhưng nếu lạc hãm thi chỉ nở mày nở mặt một lần, khó giữ lâu, hoặc chỉ có hư danh mà thôi; hành hạn gặp Thái Dương Hóa Lộc, về sự nghiệp, nỗ lực để có tài lộc, còn có xu thế tăng vốn để mở rộng, có thể danh lợi đều có đủ, nhưng khó tránh khỏi vất vả.

Thái Dương Hóa Lộc là người có uy nghiêm, có danh vọng, thích nhất ở cung miếu vượng. Thái Dương Hóa Lộc ở Sửu hoặc Mùi, đồng cung với Thái Âm cũng tốt, bởi vì lúc này Thái Âm Hóa Khoa, bất kể ở cung Mệnh, Tài, Quan, Di, đều chủ về phú quý, lúc này tối kị Kình Dương, Đà La, Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung.

Như đã biết, Thái Dương chủ về sang quý mà không chủ về giàu có, do đó dù Hóa Lộc vẫn không chủ về nhàn hạ mà có được tiền, chỉ chủ về nếu mệnh chủ tạo dựng được địa vị xã hội cho mình, thì tài phú từ đó mà đến. Người xưa nói đây là “sang quý trước rồi giàu có sau”.

Thái Dương có tính chất chủ về phát tán mà không chủ về thu vào, Hóa Lộc có thể làm tăng thêm tính chất phát tán của nó. Cho nên hễ Thái Dương Hóa Lộc, tất đồng thởi phải thấy Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, thì cục diện sau đó mới lớn lao. Nếu chỉ dựa vào một mình Thái Dương Hóa Lộc, thì có thể chỉ chủ về người này bộc lộ tài năng, nhưng sẽ dễ bị người ta đố kị. Tuy nói người không bị đố kị là tài năng tầm thưởng, nhưng rốt cuộc cũng hơi cô lập.

Lúc có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung hay hội chiếu, tình trạng cô lập này thưởng thưởng biểu hiện bằng thái độ làm một mình, bất cần ai. Nếu khéo léo vận dụng đặc tính này, cũng không hẳn là không tạo dựng được địa vị, có rất nhiều người muốn chinh phục đỉnh cao, nhưng trèo đến đỉnh Everest chính là mẫu người này. Do đó muốn luận đoán Thái Dương Hóa Lộc, cần phải chủ ý toàn bộ tinh hệ.

Cũng có Thái Dượng có tính chất phát tán, cho nên lúc nó Hóa Lộc, càng không thích cung quá chói lọi. Như Thái Dương Hóa Lộc ở cung Tỵ hoặc cung Ngọ, tuy lợi về việc giành được địa vị xã hội, nhưng nói cho cùng cũng làm người ta quá lóa mắt.

Trái lại, ở cung Dần hoặc cung Mão, mặt trởi mới mọc, ánh sáng của nó chỉ làm cho người ta có cảm giác vui mắt, lúc nó Hóa Lộc thì giống như ánh nắng ban mai, khiến người ta yêu thích mà không cảm thấy đáng sợ, do đó càng dễ từ sang quý chuyển thành giàu có. Dù hơi thiếu các sao phò tá đồng cung hay hội chiếu, đởi người cũng không đến nỗi quá cô lập.

Ở cung Tuất hoặc cung Hợi thì Thái Dương mất sáng, vì vậy lúc nó Hóa Lộc, mức độ nổi tiếng cũng có hạn chế, nhưng lại có thể ngầm tỏa sáng, dần dần tạo dụng địa vị trong một phạm vi nhất định, sự giàu có cũng nhở đó mà có. Nếu có Thiên Khôi, Thiên Việt đồng cung hay hội chiếu, là chủ về cả đởi thân cận với quý nhân, tuy có tình trạng đáng chê trách là bám theo đuôi, ăn theo, nhung rốt cuộc cũng thoát ra được tình trạng này. ,

Tóm lại, Thái Dương Hóa Lộc ở cung quá sáng, lại không thành mệnh cách giàu có, hoặc danh lớn hơn lợi, điểm này cần phải chủ ý.

Thái Dương Hóa Lộc ở cung lục thân, cung thích thu ánh sáng vào mà không thích phát ra quá; nếu không, mọi quan hệ sẽ có cảm giác ngăn cách, không hiểu nhau, hoặc chỉ hòa hợp bề ngoài, nhưng trong thực tế không có sự trợ lực.

Điều đáng chủ ý hơn là, hai nhóm tinh hệ “Thái Dương, Thiên Lương” và “Thái Dương, Cự Môn”. Lúc Thái Dương Hóa Lộc không thể hóa giải hoàn toàn hiện tượng cô độc hoặc ngăn cách không hiểu nhau của chủng. Có điều, nhiều lúc tính chất này biến thành khá ôn hòa. Ví dụ “Thái Dương, Cự Môn” mà Thái Dương Hóa Lộc, hiện tượng ngăn cách, không hiểu nhau có thể chỉ là biểu hiện của việc kết hôn với người nước ngoài. Kết hôn với người nuớc ngoài là đã có sự ngăn cách, không hiểu nhau, nhưng chưa hẳn liên quan đến sự ngăn cách, không hiểu nhau về tình cảm.

Thái Dương Hóa Lộc, nữ mệnh sinh năm Canh, là chủ về suốt ngày bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi, rất ít có thởi gian rảnh rỗi. Ngoài ra, họ nói chuyện có lý lẽ, rất có tài thuyết phục. Thái Dương là chủ Trung Thiên, nên nữ mệnh sinh năm Canh khá tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ. Nhưng Thái Dương chủ về phát tán, nữ mệnh sinh năm Canh tuyệt đối không keo kiệt về tiền bạc. Tính cách này trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp của họ. Thái Dương là chủ Quan Lộc, cho nên cũng biểu thị nữ mệnh sinh năm Canh rất xem trọng sự nghiệp. Nhưng tính chất bôn ba vất vả của Thái Dương không phải là nói phụ nữ sinh năm Canh thích chạy khắp nơi, mà tình trạng thực tế là đại đa số nữ mệnh sinh năm Canh đều có tâm lý yêu gia đình với các mức độ khác nhau, hoặc bởi vì chỉ có họ mới thật sự hiểu rõ sự vất vả cực nhọc của việc bôn ba.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button