Tử vi

Thái Dương Hóa Quyền (can Tân)

Thái Dương là chủ Quan Lộc, có quyền, có uy nghi; sau khi Hóa Quyền, chủ về nắm thực quyền, muốn có thành tích, cho nên lúc làm công nhân viên chức sẽ bộc lộ tài năng, muốn thăng tiến, hoặc đảm nhiệm chức vụ không lâu, thay nghề đổi nghiệp để tìm con đường khác, hoặc tự lập nghiệp, tranh thủ cơ hội cất đầu dậy.

Nếu Thái Dương nhập cung Quan Lộc, là trở về đúng vị trí, Hóa Quyền là thành tựu rực rỡ, tài vượng mà tiếng tăm cũng tốt, được người khác khâm phục. Thái Dương Hóa Quyền là người có hùng tâm tráng chí, lợi về chức nghiệp võ và kinh doanh buôn bán, có thể thu được cả tài lộc lẫn danh vọng; vượng địa gặp sát tinh, hơi có sóng gió trắc trở, hoặc chỉ tăng thêm vất vả khó nhọc mà thôi, không gây trở ngại gì đến nhuệ khí và tính tích cực của nó, không ảnh hưởng đại thể.

Thái Dương vốn là sao năng lượng nhiệt, ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi; còn Hóa Quyền thuộc Mộc, Mộc có thể sinh Hỏa, giúp cho uy lực của Thái Dương tỏa sáng tứ phương, cho nên người này có dáng vẻ uy nghi tự nhiên khiến người ta phải kính nể, lời nói được mọi người ủng hộ, mưu tính làm việc gì cũng dễ toại ý, nhưng dễ rơi vào tình trạng bướng bỉnh, khăng khăng theo ý mình. Vận hạn gặp nó, có Lộc Mã tụ tập, người làm quan sẽ có uy quyền hiển hách, không ai bì nổi; nếu lạc hãm giỏi mưu kế, thủ đoạn.

Bạn đang xem: Thái Dương Hóa Quyền (can Tân)

Thái Dương Hóa Quyền ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ là miếu vượng, được người ta khâm phục và ngưỡng mộ, oai phong lẫm liệt, là người có uy nghi, đúng đắn, đáng tiếc khá bướng bỉnh, thường khăng khăng theo ý mình, rất chủ quan. Thái Dương Hóa Quyền ở Tuất, Hợi, Tí, là hãm địa, mặc cảm tự ti quá nặng, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ có thân phận rất được tôn trọng. Tối kị Hóa Quyền ở cung Tí, không có thực học nhưng lại làm ra vẻ có học thức, là người vừa xấu tính vừa bướng bỉnh.

Về bản chất của sao, Thái Dương Hóa Quyền tốt hơn Hóa Lộc. Hóa Lộc thường biểu hiện cuộc sống hào nhoáng, xa xỉ, còn Hóa Quyền thì trái lại, có thể chuyên tâm vào sự nghiệp, có thể dựa vào địa vị xã hội hoặc nghề nghiệp chuyên môn mà được thành tựu.

Nếu Thái Dương Hóa Quyền có Cự Môn Hóa Lộc đồng cung hoặc ở đối cung, là chủ về kiếm tiền của người nước ngoài hoặc công việc làm ra tiền có liên quan đến người nước ngoài. Lợi về công việc ngoại giao, hoặc làm việc cho cơ cấu nước ngoài, hoặc tạo dựng được tiếng tăm ở nước ngoài.

Người có cách cục “Dương Lương Xương Lộc”, Thái Dương Hóa Quyền có thể làm tăng thêm địa vị học thuật, lợi nhất là với lại phát minh độc quyền. Nếu Thái Dương Hóa Quyền có Thiên Lương đồng cung hoặc ở đối cung, mà không thành cách cục Dương Lương Xương Lộc, thì lợi về các nghề có tính phục vụ xã hội; thấy cát tinh đồng cung hay hội chiếu, cũng có thể thành người có quyền uy trong nghề nghiệp, nhưng lại dễ đi vào đường tà.

Thái Dương Hóa Quyền đồng cung với Văn Xương Hóa Kị, không thành cách cục “Dương Lương Xương Lộc”, thì trái lại, chủ về xử sự tùy tiện, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng quyết định, đến nỗi bị tổn thất.

Xét ở góc độ khác, Thái Dương sau khi Hóa Quyền, tính độc lập tăng thêm, năng lực tọa dựng sự nghiệp do đó cũng tăng thêm; nhưng có tính thích người khác tâng bốc cũng vì vậy mà tăng thêm. Cho nên người có Thái Dương Hóa Quyền tọa cung Mệnh thường thường không chịu nổi cô đơn trống vắng. Vì vậy lúc không nên tiến thủ, họ cũng dễ bất chấp hoàn cảnh khách quan, tiến thủ một cách mù quáng, do đó làm tăng thêm sóng gió trắc trở trong đời người. Lúc luận đoán, càng cần phải chú ý một số niên vận nên dấu bớt tài năng, để xu cát tị hung. Trường hợp Thái Dương nhập miếu, lại có Lộc Tồn đồng cung hoặc ở đối cung, mới có thể tùy ý phát huy tài năng mà có lợi.

Thái Dương Hóa Quyền ở cung lạc hãm, có thể cải thiện những bất lợi do lạc hãm mang lại. Nhiều lúc, vì vậy phần lớn đều rời xa quê hương; điều đặc biệt là, trường hợp cung Thiên Di cát lợi, thì chưa đến mức phải rời xa quê hương để phát triển.

Thái Dương Hóa Quyền thủ các cung lục thân, tính chất thông thường phần nhiều là cát lợi, nhất là nam mệnh sinh ban ngày, càng được người thân thuộc phái nam trợ lực. Ở cung Tử Nữ cũng giống ở cung Huynh Đệ, có lúc ý nghĩa của Thái Dương Hóa Quyền chỉ là tăng số con trai. Điều đặc biệt là lúc Thái Dương lạc hãm, Hóa Quyền có thể cải thiện khuyết điểm của lạc hãm. Ví dụ vốn chủ về anh em hoặc con cái tách ra ở nơi khác, sau khi Hóa Quyền, chí ít thì hai bên cũng có một khoảng thời gian dài sống với nhau. Thái Dương Hóa Quyền ở cung Phụ Mẫu, chủ về được cha che chở, hoặc được thượng cấp đề bạt. Nhưng trường hợp có sát tinh thì trái lại, phần nhiều sẽ bị họ cản trở; ở cung Phu Thê cũng vậy, sẽ có sự thay đổi tế nhị.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái Dương Hóa Quyền (can Tân)

Thái Dương là chủ Quan Lộc, có quyền, có uy nghi; sau khi Hóa Quyền, chủ về nắm thực quyền, muốn có thành tích, cho nên lúc làm công nhân viên chức sẽ bộc lộ tài năng, muốn thăng tiến, hoặc đảm nhiệm chức vụ không lâu, thay nghề đổi nghiệp để tìm con đường khác, hoặc tự lập nghiệp, tranh thủ cơ hội cất đầu dậy.

Nếu Thái Dương nhập cung Quan Lộc, là trở về đúng vị trí, Hóa Quyền là thành tựu rực rỡ, tài vượng mà tiếng tăm cũng tốt, được người khác khâm phục. Thái Dương Hóa Quyền là người có hùng tâm tráng chí, lợi về chức nghiệp võ và kinh doanh buôn bán, có thể thu được cả tài lộc lẫn danh vọng; vượng địa gặp sát tinh, hơi có sóng gió trắc trở, hoặc chỉ tăng thêm vất vả khó nhọc mà thôi, không gây trở ngại gì đến nhuệ khí và tính tích cực của nó, không ảnh hưởng đại thể.

Thái Dương vốn là sao năng lượng nhiệt, ánh sáng mặt trời chiếu khắp nơi; còn Hóa Quyền thuộc Mộc, Mộc có thể sinh Hỏa, giúp cho uy lực của Thái Dương tỏa sáng tứ phương, cho nên người này có dáng vẻ uy nghi tự nhiên khiến người ta phải kính nể, lời nói được mọi người ủng hộ, mưu tính làm việc gì cũng dễ toại ý, nhưng dễ rơi vào tình trạng bướng bỉnh, khăng khăng theo ý mình. Vận hạn gặp nó, có Lộc Mã tụ tập, người làm quan sẽ có uy quyền hiển hách, không ai bì nổi; nếu lạc hãm giỏi mưu kế, thủ đoạn.

Thái Dương Hóa Quyền ở Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ là miếu vượng, được người ta khâm phục và ngưỡng mộ, oai phong lẫm liệt, là người có uy nghi, đúng đắn, đáng tiếc khá bướng bỉnh, thường khăng khăng theo ý mình, rất chủ quan. Thái Dương Hóa Quyền ở Tuất, Hợi, Tí, là hãm địa, mặc cảm tự ti quá nặng, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ có thân phận rất được tôn trọng. Tối kị Hóa Quyền ở cung Tí, không có thực học nhưng lại làm ra vẻ có học thức, là người vừa xấu tính vừa bướng bỉnh.

Về bản chất của sao, Thái Dương Hóa Quyền tốt hơn Hóa Lộc. Hóa Lộc thường biểu hiện cuộc sống hào nhoáng, xa xỉ, còn Hóa Quyền thì trái lại, có thể chuyên tâm vào sự nghiệp, có thể dựa vào địa vị xã hội hoặc nghề nghiệp chuyên môn mà được thành tựu.

Nếu Thái Dương Hóa Quyền có Cự Môn Hóa Lộc đồng cung hoặc ở đối cung, là chủ về kiếm tiền của người nước ngoài hoặc công việc làm ra tiền có liên quan đến người nước ngoài. Lợi về công việc ngoại giao, hoặc làm việc cho cơ cấu nước ngoài, hoặc tạo dựng được tiếng tăm ở nước ngoài.

Người có cách cục “Dương Lương Xương Lộc”, Thái Dương Hóa Quyền có thể làm tăng thêm địa vị học thuật, lợi nhất là với lại phát minh độc quyền. Nếu Thái Dương Hóa Quyền có Thiên Lương đồng cung hoặc ở đối cung, mà không thành cách cục Dương Lương Xương Lộc, thì lợi về các nghề có tính phục vụ xã hội; thấy cát tinh đồng cung hay hội chiếu, cũng có thể thành người có quyền uy trong nghề nghiệp, nhưng lại dễ đi vào đường tà.

Thái Dương Hóa Quyền đồng cung với Văn Xương Hóa Kị, không thành cách cục “Dương Lương Xương Lộc”, thì trái lại, chủ về xử sự tùy tiện, chưa suy nghĩ thấu đáo đã vội vàng quyết định, đến nỗi bị tổn thất.

Xét ở góc độ khác, Thái Dương sau khi Hóa Quyền, tính độc lập tăng thêm, năng lực tọa dựng sự nghiệp do đó cũng tăng thêm; nhưng có tính thích người khác tâng bốc cũng vì vậy mà tăng thêm. Cho nên người có Thái Dương Hóa Quyền tọa cung Mệnh thường thường không chịu nổi cô đơn trống vắng. Vì vậy lúc không nên tiến thủ, họ cũng dễ bất chấp hoàn cảnh khách quan, tiến thủ một cách mù quáng, do đó làm tăng thêm sóng gió trắc trở trong đời người. Lúc luận đoán, càng cần phải chú ý một số niên vận nên dấu bớt tài năng, để xu cát tị hung. Trường hợp Thái Dương nhập miếu, lại có Lộc Tồn đồng cung hoặc ở đối cung, mới có thể tùy ý phát huy tài năng mà có lợi.

Thái Dương Hóa Quyền ở cung lạc hãm, có thể cải thiện những bất lợi do lạc hãm mang lại. Nhiều lúc, vì vậy phần lớn đều rời xa quê hương; điều đặc biệt là, trường hợp cung Thiên Di cát lợi, thì chưa đến mức phải rời xa quê hương để phát triển.

Thái Dương Hóa Quyền thủ các cung lục thân, tính chất thông thường phần nhiều là cát lợi, nhất là nam mệnh sinh ban ngày, càng được người thân thuộc phái nam trợ lực. Ở cung Tử Nữ cũng giống ở cung Huynh Đệ, có lúc ý nghĩa của Thái Dương Hóa Quyền chỉ là tăng số con trai. Điều đặc biệt là lúc Thái Dương lạc hãm, Hóa Quyền có thể cải thiện khuyết điểm của lạc hãm. Ví dụ vốn chủ về anh em hoặc con cái tách ra ở nơi khác, sau khi Hóa Quyền, chí ít thì hai bên cũng có một khoảng thời gian dài sống với nhau. Thái Dương Hóa Quyền ở cung Phụ Mẫu, chủ về được cha che chở, hoặc được thượng cấp đề bạt. Nhưng trường hợp có sát tinh thì trái lại, phần nhiều sẽ bị họ cản trở; ở cung Phu Thê cũng vậy, sẽ có sự thay đổi tế nhị.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button