Tử vi

Thái Dương ở cung phụ mẫu

Thái Dương ở cung phụ mẫu, nhập miếu, không chủ về khắc; gặp cát tinh, lúc bé được cha mẹ thương yêu che chở; người sinh vào ban ngày càng cát lợi.

Nêu Thái Dương lạc hãm, xem mức độ các sao sát, kị hội hợp, mà định có hình khắc hay không, hay là cha mẹ mất; người sinh vào ban đêm thì càng hung hiểm.

Thái Dương nhập miếu gặp sát tinh, mà Thái Âm lại đồng độ với sát tinh, chủ về cha mẹ bất hòa.

Thái Dương lạc hãm gặp sát tinh, mà Thái Âm lại có sát tinh đồng độ, chủ về khắc mẹ trước, hoặc cha mẹ chia li. Nếu Thái Âm không có sát tinh cùng bay đến, thì lúc bé vận cha bất lợi.

Người sinh vào ban ngày, cung phụ mẫu là Thái Dương nhập miếu, lại hội sao cát và cát hóa, không những lúc bé được cha mẹ nuông chiều, mà hoàn cảnh của cha cũng cát lợi; người sinh vào ban đêm thì hơi giảm bớt.

“Thái Dương, Cự Môn” ở cung phụ mẫu, chủ về cha từng rời quê hương để lập nghiệp. Nếu gặp Hóa Kị, tứ sát tinh, thì cha bị nạn tai, bệnh tật; được cát hóa và có sao cát, thì cha có sự nghiệp.

“Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa, nên làm việc cho người ngoại quốc (hay người ở phương xa), chủ về được cấp trên đề bạt, nâng đỡ.

“Thái Dương, Cự Môn” Hóa Kị, chủ về bất hòa với cấp trên, do đó nên làm nghề tự do.

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung phụ mẫu, nếu Thái Dương cát hóa, thì được lực che chở rất lớn của cha mẹ. Có điều, nếu gặp các sao phụ, tá cát quá nhiều, thì trái lại, sẽ chủ về bản thân không được cha mẹ trợ lực.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung phụ mẫu, nếu không có sao cát, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về cha mẹ có tính độc đoán; còn chủ về cấp trên có thành kiến với mệnh tạo.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung phụ mẫu, trường hợp Thái Dương Hóa Quyền là rất tốt, không những được cha mẹ che chở, mà còn có nhiều trợ lực:

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ, trong các tình hình thông thường đều chủ về cha mẹ hanh phúc, quan hệ với mệnh tạo cũng tốt đẹp. Nếu Thái Âm Hóa Lộc, chủ về lúc bé được cha mẹ nuông chiều; Thái Dương Hóa Lộc, thì được cha mẹ trợ lực, hoặc được bạn bè của cha mẹ dìu dắt, giúp đỡ; ở cung Mùi thì khá bất lợi về mẹ, ở cung Sửu thì khá bất lợi về cha.

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở cung phụ mẫu, nếu Thái Âm Hóa Khoa gặp sát tinh và cát hóa, thì chủ về bất hòa với nàng dâu; Thái Dương Hóa Khoa, gặp sát tinh, thời cổ đại thì cho rằng phúc ấm không đến ba đời (tức con cái của mệnh tạo dễ bị phá tán, thất bại). Tình hình này, ngày nay chỉ để tham khảo.

Luận đoán về mối quan hệ với cấp trên, trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” rất khó luận đoán. Nếu gặp cát tinh, thì quan hệ tốt lành, nhưng gặp cát tinh và cát hóa quá nhiều, lại chủ về do cấp trên có tình cảm, khiến mệnh tạo không nghĩ đến việc tiến thủ theo con đường của riêng mình. Trường hợp gặp cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì quan hệ tốt lành với cấp trên dễ bị thay đổi; gặp Hóa Kị, nên đề phòng lúc đầu quan hệ tốt đẹp, nhưng sau vì hiểu lầm mà chuyển thành xấu; gặp Hóa Kị còn gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì tính chất này càng đúng.

Đến lưu niên Thái Dương Hóa Kị ở cung phụ mẫu, thì không luận hình khắc; nếu có các sao sát, hình tụ tập, mới chủ về nạn tai, bệnh tật; nếu sát tinh nhẹ, có lúc chỉ là bất hòa với cha mẹ. Chi tiết cụ thể cần phải thấy lưu diệu, gặp Thiên Sát, Tang Môn, Bạch Hổ, mới ứng nghiệm ở cha mẹ; nếu không, có thể bất hòa với cấp trên.

Đến lưu niên Thái Dương Hóa Lộc, lại gặp các sao phụ, tá trùng trùng, có thể ứng nghiệm ở cấp chủ quản.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung phụ mẫu

Xem thêm Thái Dương ở cung phụ mẫu

Thái Dương ở cung phụ mẫu, nhập miếu, không chủ về khắc; gặp cát tinh, lúc bé được cha mẹ thương yêu che chở; người sinh vào ban ngày càng cát lợi.

Nêu Thái Dương lạc hãm, xem mức độ các sao sát, kị hội hợp, mà định có hình khắc hay không, hay là cha mẹ mất; người sinh vào ban đêm thì càng hung hiểm.

Thái Dương nhập miếu gặp sát tinh, mà Thái Âm lại đồng độ với sát tinh, chủ về cha mẹ bất hòa.

Thái Dương lạc hãm gặp sát tinh, mà Thái Âm lại có sát tinh đồng độ, chủ về khắc mẹ trước, hoặc cha mẹ chia li. Nếu Thái Âm không có sát tinh cùng bay đến, thì lúc bé vận cha bất lợi.

Người sinh vào ban ngày, cung phụ mẫu là Thái Dương nhập miếu, lại hội sao cát và cát hóa, không những lúc bé được cha mẹ nuông chiều, mà hoàn cảnh của cha cũng cát lợi; người sinh vào ban đêm thì hơi giảm bớt.

“Thái Dương, Cự Môn” ở cung phụ mẫu, chủ về cha từng rời quê hương để lập nghiệp. Nếu gặp Hóa Kị, tứ sát tinh, thì cha bị nạn tai, bệnh tật; được cát hóa và có sao cát, thì cha có sự nghiệp.

“Thái Dương, Cự Môn” được cát hóa, nên làm việc cho người ngoại quốc (hay người ở phương xa), chủ về được cấp trên đề bạt, nâng đỡ.

“Thái Dương, Cự Môn” Hóa Kị, chủ về bất hòa với cấp trên, do đó nên làm nghề tự do.

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung phụ mẫu, nếu Thái Dương cát hóa, thì được lực che chở rất lớn của cha mẹ. Có điều, nếu gặp các sao phụ, tá cát quá nhiều, thì trái lại, sẽ chủ về bản thân không được cha mẹ trợ lực.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung phụ mẫu, nếu không có sao cát, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về cha mẹ có tính độc đoán; còn chủ về cấp trên có thành kiến với mệnh tạo.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung phụ mẫu, trường hợp Thái Dương Hóa Quyền là rất tốt, không những được cha mẹ che chở, mà còn có nhiều trợ lực:

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ, trong các tình hình thông thường đều chủ về cha mẹ hanh phúc, quan hệ với mệnh tạo cũng tốt đẹp. Nếu Thái Âm Hóa Lộc, chủ về lúc bé được cha mẹ nuông chiều; Thái Dương Hóa Lộc, thì được cha mẹ trợ lực, hoặc được bạn bè của cha mẹ dìu dắt, giúp đỡ; ở cung Mùi thì khá bất lợi về mẹ, ở cung Sửu thì khá bất lợi về cha.

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở cung phụ mẫu, nếu Thái Âm Hóa Khoa gặp sát tinh và cát hóa, thì chủ về bất hòa với nàng dâu; Thái Dương Hóa Khoa, gặp sát tinh, thời cổ đại thì cho rằng phúc ấm không đến ba đời (tức con cái của mệnh tạo dễ bị phá tán, thất bại). Tình hình này, ngày nay chỉ để tham khảo.

Luận đoán về mối quan hệ với cấp trên, trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” rất khó luận đoán. Nếu gặp cát tinh, thì quan hệ tốt lành, nhưng gặp cát tinh và cát hóa quá nhiều, lại chủ về do cấp trên có tình cảm, khiến mệnh tạo không nghĩ đến việc tiến thủ theo con đường của riêng mình. Trường hợp gặp cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì quan hệ tốt lành với cấp trên dễ bị thay đổi; gặp Hóa Kị, nên đề phòng lúc đầu quan hệ tốt đẹp, nhưng sau vì hiểu lầm mà chuyển thành xấu; gặp Hóa Kị còn gặp thêm các sao phụ, tá cát, thì tính chất này càng đúng.

Đến lưu niên Thái Dương Hóa Kị ở cung phụ mẫu, thì không luận hình khắc; nếu có các sao sát, hình tụ tập, mới chủ về nạn tai, bệnh tật; nếu sát tinh nhẹ, có lúc chỉ là bất hòa với cha mẹ. Chi tiết cụ thể cần phải thấy lưu diệu, gặp Thiên Sát, Tang Môn, Bạch Hổ, mới ứng nghiệm ở cha mẹ; nếu không, có thể bất hòa với cấp trên.

Đến lưu niên Thái Dương Hóa Lộc, lại gặp các sao phụ, tá trùng trùng, có thể ứng nghiệm ở cấp chủ quản.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button