Tử vi

Thái Dương ở cung phúc đức

Thái Dương thủ cung phúc đức, nhập miếu thì chủ về tính tình cởi mở, tuy vất vả và hay than vãn, nhưng cũng có sự hưởng thụ tinh thần; lạc hãm thì tự chuốc điều tiếng thị phi, hay buồn phiền, nóng nảy, bất an.

Thái Dương chủ về hướng ngoại, cho nên lúc ở cung phúc đức, bất kê nhập miếu hay lạc hãm, đều chủ về hiếu động. Gặp Kinh Dương, Hỏa Tinh đồng độ, càng chủ về không có việc gì đáng mà cứ phái bôn ba bận rộn. Nếu người sinh vào ban ngày, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Tọa hội hợp, mới khá yên tịnh.

Thái Dương ở cung phúc đức, thông thường có lòng tự tôn khá mạnh, xem trọng vinh dự. Nhất là tổ hợp tinh hệ “Thái Dương, Thiên Lương” và Thái Dương Hóa Khoa thì càng đúng. Nhung nếu có các sao sát, hình đồng độ thì lòng tự tôn có thể biến thành mặc cảm tự ti, tính nguyên tắc thì biến thành ngoan cố; Thái Dương Hóa Kị thì càng nặng.

Người sinh vào ban đêm, Thái Dương ở cung phúc đức, ngoại trừ trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thường đều chủ về không được yên tịnh. Thái Dương lạc hãm thì lại lo nghĩ nhiều, thường vì chuyện nhỏ mà buổn bực, không vui; nhất là trường hợp đồng cung với Cự Môn Hóa Kị thì càng nặng.

Người sinh vào ban ngày, Thái Dương ở cung phúc đức, lạc hãm, thường có khuynh hướng cầu toàn vì vậy hay gặp phiến phức và bận rộn; Cự Môn đồng độ thì càng nặng.

Thái Dương đồng độ với Đà La, nhập miếu, chi chủ về phiền phức và bận rộn; nếu lạc hãm, thường thường tự chuốc buồn phiền, còn hay nhiệt tâm giúp người rồi tự chuốc oán hận, hoặc thường bị người ta hiểu lầm.

Thái Dương đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, tâm trạng không yên, không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn. Gặp Thiên Mã đồng độ, tình trạng bôn ba bận rộn càng nặng, vất vả mà chẳng được gì.

Tổ hợp “Thái Dương, Thái Âm”, là âm dương điều hòa, tuy bôn ba bận rộn nhưng vẫn có thể hưởng thụ niềm vui. Nhưng trường hợp Thái Dương lạc hãm ở cung Tuất, vẫn chủ về tâm tư không được yên ổn.

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ thủ cung phúc đức, chủ về có thể hưởng thú em nhàn trong lúc bận rộn. Có điều, nếu Thái Dương Hóa Kị, thì có mặc cảm tự ti; Thái Âm Hóa Kị thì tâm chí bạc nhược, thiếu dũng khí, chỉ có thể xuôi theo hoàn cảnh.

Lúc luận đoán tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương” cần phải phân biệt tỉ mi, gặp các sao khoa văn thì chủ về thông minh mà còn suy nghĩ cẩn thận, tâm trạng không yên cũng do suy nghĩ về các vấn đề học thuật mà ra. Nhưng nếu gặp Đà La, Linh Tinh, Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Diêu, sao Tử trong Trường Sinh Thập nhị thần thì chủ về tư tưởng cố chấp, ưa đâm đầu vào ngõ cụt, buồn phiền và bất an cũng do đó mà ra.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung phúc đức, không nên vì người khác mà cố ra mặt; cũng không nên ra mặt ở chính diện, chỉ nên ở hậu trường vạch ra kế sách, nếu không sẽ tự chuốc thị phi, bị oán trách, buồn phiền mà còn dễ bị lấy oán báo ân. Có Đà La, Linh Tinh đồng độ, hoặc Thái Dương Hóa Kị thì càng nặng;

Tổ hợp “Thái Dương, Cự Môn” chủ về lao tâm tổn thần. Cự Môn Hóa Kị thường chủ về hao tổn tâm lực; Thái Dương Hóa Kị thường vì không thực hiện được lí tưởng mà có mặc cảm tự ti. Nếu Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thường nhờ tài ăn nói mà được người ta xem trọng, hoặc nhờ giỏi về ngôn ngữ mà được người ta tán thưởng, nhờ vậy được thỏa mãn về mặt tinh thần.

Tổ hợp “Thái Dương, Cự Môn” gặp các sao sát, kị, thường dễ bị hiểu lầm, hoặc bị áp lực, bị uy hiếp.

Nữ mệnh cung phúc đức gặp Thái Dương nhập miếu, hội các sao cát, chủ về có nhiều niềm vui ở khuê phòng; gặp các sao đào hoa đồng độ sẽ chủ về lạm dâm; Thái Dương lạc hãm thì càng nặng. Nếu đồng thời gặp thêm sao không, hình, thì có thể tự kềm chế.

Nữ mệnh cung phúc đức Thái Dương Hóa Kị, dễ bị đàn ông gây lụy, thường rơi vào vũng lầy tình cảm khó mà thoát ra.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung phúc đức

Xem thêm Thái Dương ở cung phúc đức

Thái Dương thủ cung phúc đức, nhập miếu thì chủ về tính tình cởi mở, tuy vất vả và hay than vãn, nhưng cũng có sự hưởng thụ tinh thần; lạc hãm thì tự chuốc điều tiếng thị phi, hay buồn phiền, nóng nảy, bất an.

Thái Dương chủ về hướng ngoại, cho nên lúc ở cung phúc đức, bất kê nhập miếu hay lạc hãm, đều chủ về hiếu động. Gặp Kinh Dương, Hỏa Tinh đồng độ, càng chủ về không có việc gì đáng mà cứ phái bôn ba bận rộn. Nếu người sinh vào ban ngày, gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Tam Thai, Bát Tọa hội hợp, mới khá yên tịnh.

Thái Dương ở cung phúc đức, thông thường có lòng tự tôn khá mạnh, xem trọng vinh dự. Nhất là tổ hợp tinh hệ “Thái Dương, Thiên Lương” và Thái Dương Hóa Khoa thì càng đúng. Nhung nếu có các sao sát, hình đồng độ thì lòng tự tôn có thể biến thành mặc cảm tự ti, tính nguyên tắc thì biến thành ngoan cố; Thái Dương Hóa Kị thì càng nặng.

Người sinh vào ban đêm, Thái Dương ở cung phúc đức, ngoại trừ trường hợp “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, thông thường đều chủ về không được yên tịnh. Thái Dương lạc hãm thì lại lo nghĩ nhiều, thường vì chuyện nhỏ mà buổn bực, không vui; nhất là trường hợp đồng cung với Cự Môn Hóa Kị thì càng nặng.

Người sinh vào ban ngày, Thái Dương ở cung phúc đức, lạc hãm, thường có khuynh hướng cầu toàn vì vậy hay gặp phiến phức và bận rộn; Cự Môn đồng độ thì càng nặng.

Thái Dương đồng độ với Đà La, nhập miếu, chi chủ về phiền phức và bận rộn; nếu lạc hãm, thường thường tự chuốc buồn phiền, còn hay nhiệt tâm giúp người rồi tự chuốc oán hận, hoặc thường bị người ta hiểu lầm.

Thái Dương đồng cung với Địa Không, Địa Kiếp, tâm trạng không yên, không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn. Gặp Thiên Mã đồng độ, tình trạng bôn ba bận rộn càng nặng, vất vả mà chẳng được gì.

Tổ hợp “Thái Dương, Thái Âm”, là âm dương điều hòa, tuy bôn ba bận rộn nhưng vẫn có thể hưởng thụ niềm vui. Nhưng trường hợp Thái Dương lạc hãm ở cung Tuất, vẫn chủ về tâm tư không được yên ổn.

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ thủ cung phúc đức, chủ về có thể hưởng thú em nhàn trong lúc bận rộn. Có điều, nếu Thái Dương Hóa Kị, thì có mặc cảm tự ti; Thái Âm Hóa Kị thì tâm chí bạc nhược, thiếu dũng khí, chỉ có thể xuôi theo hoàn cảnh.

Lúc luận đoán tổ hợp “Thái Dương, Thiên Lương” cần phải phân biệt tỉ mi, gặp các sao khoa văn thì chủ về thông minh mà còn suy nghĩ cẩn thận, tâm trạng không yên cũng do suy nghĩ về các vấn đề học thuật mà ra. Nhưng nếu gặp Đà La, Linh Tinh, Thiên Hư, Âm Sát, Thiên Diêu, sao Tử trong Trường Sinh Thập nhị thần thì chủ về tư tưởng cố chấp, ưa đâm đầu vào ngõ cụt, buồn phiền và bất an cũng do đó mà ra.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung phúc đức, không nên vì người khác mà cố ra mặt; cũng không nên ra mặt ở chính diện, chỉ nên ở hậu trường vạch ra kế sách, nếu không sẽ tự chuốc thị phi, bị oán trách, buồn phiền mà còn dễ bị lấy oán báo ân. Có Đà La, Linh Tinh đồng độ, hoặc Thái Dương Hóa Kị thì càng nặng;

Tổ hợp “Thái Dương, Cự Môn” chủ về lao tâm tổn thần. Cự Môn Hóa Kị thường chủ về hao tổn tâm lực; Thái Dương Hóa Kị thường vì không thực hiện được lí tưởng mà có mặc cảm tự ti. Nếu Cự Môn Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thường nhờ tài ăn nói mà được người ta xem trọng, hoặc nhờ giỏi về ngôn ngữ mà được người ta tán thưởng, nhờ vậy được thỏa mãn về mặt tinh thần.

Tổ hợp “Thái Dương, Cự Môn” gặp các sao sát, kị, thường dễ bị hiểu lầm, hoặc bị áp lực, bị uy hiếp.

Nữ mệnh cung phúc đức gặp Thái Dương nhập miếu, hội các sao cát, chủ về có nhiều niềm vui ở khuê phòng; gặp các sao đào hoa đồng độ sẽ chủ về lạm dâm; Thái Dương lạc hãm thì càng nặng. Nếu đồng thời gặp thêm sao không, hình, thì có thể tự kềm chế.

Nữ mệnh cung phúc đức Thái Dương Hóa Kị, dễ bị đàn ông gây lụy, thường rơi vào vũng lầy tình cảm khó mà thoát ra.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button