Tử vi

Thái Dương ở cung tài bạch

Thái Dương chủ về quý không chủ về phú, cho nên Thái Dương thủ cung tài bạch thì tiền tài phải vào địa vị xã hội mà có. Vì vậy cần phải tranh thủ địa vị, như người trong giới học thuật thì phải theo đuổi học vị cao hon; người trong giới kinh doanh làm ăn thì phải làm đại lí cho các thương phẩm nổi tiếng, hoặc tự mình tạo dụng thương hiệu; người làm việc hưởng lương thì phải tích cực nâng cao trình độ để tranh thủ tiếng tăm, hoặc dựa vào quan hệ nhân tế để tạo ra điều kiện thăng tiến.

Thái Dương chủ về “tán”, Thái Âm chủ về “tụ”, nên khi Thái Dương thủ cung tài bạch, trừ phi có Thái Âm đồng độ, nếu không ắt sẽ chủ về “tán tài”. Tính chất của “tán tài” có thể do hoàn cảnh, có thể do quan hệ nhân tế bức bách, cũng có thể do tính cách của bản thân. Cần phải xem tổ hợp tinh hệ thực tế mà định.

Thông thường, Thái Dương Hóa Lộc, là do bản thân ưa “tán tài”; Thái Dương Hóa Kị, chủ về bị lục thân lợi dụng; Thái Dương Hóa Khoa, thì vì theo đuổi tiếng tăm, vinh dự mà “tán tài”. Chỉ có Thái Dương Hóa Quyền là khá ổn định, có thể dựa vào nỗ lực của con người để kiểm soát, khống chế vận trình.

Trong các tình huống thông thường, sát tinh ảnh hưởng của Thái Dương chẳng quan trọng như các chính diệu khác. Nói cách khác, Thái Dương có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, bất quá chỉ làm tăng rối rắm khó xử và tăng xu hướng kiếm tiền của mệnh tạo mà thôi. Nếu tổ hợp sao ở cung mệnh là cát lợi, thì vẫn không thiếu năng lực kiếm tiền, chẳng vì sát tinh mà thành nghèo nàn.

Thái Dương nhập miếu, tình hình tốt hơn xa trường hợp lạc hãm. Thái Dương nhập miếu ảnh hưởng đến cung mệnh, địa vị xã hội sẽ cao hơn nhiều so với trường hợp bị ảnh hưởng của Thái Dương lạc hãm. Nhưng Thái Dương ở cung tằi bạch, địa vị xã hội sẽ quyết định việc kiếm được tiền nhiều hay ít. Thái Dương nhập miếu ở cung tài bạch là tối ưu.

Thái Dương chủ về quý, nên ưa tụ hội với sao tiền tài, chủ về phú quý dài lâu. Nhưng Thái Dương Hóa Lộc cũng chủ về “tán tài”; do đó chỉ khi nào gặp Lộc Tồn, Thái Âm Hóa Lộc, Cự Môn Hóa Lộc, mới chủ về phú quý, Thái Âm Hóa Lộc là tốt nhất, cũng rất thích hợp kinh doanh làm ăn. Nếu chỉ gặp một minh Lộc Tồn thì thua xa trường hợp gặp “Lộc Mã giao trì”.

Thái Dương thủ cung tài bạch, nếu cung phu thê có sao tụ tài như Thiên Đồng Hóa Lộc, hoặc “Thiên Đồng, Thái Âm” mà một sao Hóa Lộc và một sao Hóa Quyền, thì tài phú nên giao cho người bạn đời xử lí. Nếu cung điền trạch tốt, như “Tử Vi, Tham Lang” mà Tham Lang Hóa Lộc, thì có thế mua thêm nhà cửa đất đai đế tụ tài. Đây là lợi dụng rinh chất của các sao, biến chúng thành nhân tố hậu thiên để bổ cứu cho vận trình.

Thái Dưomg thủ cung tài bạch, có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thường chủ về sự nghiệp trống rỗng, không có thực chất, bề ngoài vẻ vang mà bên trong rối bời. Trường hợp này có thể dùng hành động nỗ lực hậu thiên để sửa chữa, cần phải có hành động thiết thực, không lạm dụng tiếng tăm, mới thay đổi được.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đôi nhau với Thiên Lưomg; Thái Dương ở cung Ngọ ưu hơn ở cung Tí. Do ảnh hưởng của Thiên Lương nên chủ về trắc trở có mức độ rất lớn, vì vậy cần phải dựa vào tiếng tăm địa vị để kiếm tiền. Thái Dương ở cung Tí lạc hãm, bất quá chi chủ về hao tổn tinh thần mà thôi, vì vậy rất thích hợp công tác nghiên cứu học thuật, hoặc làm những nghề nghiệp có tính giải quyết khó khăn (như chuyên trị các chứng nan y, các chứng bệnh nặng, nguy hiểm; hoặc làm những công việc có tính cứu khốn phò nguy), lấy đây làm nguồn tiền tài của mình.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, có thể thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, ắt sẽ có địa vị chuyên nghiệp. Có điều, ở cung Ngọ thanh danh sẽ lớn hơn ở cung Tí.

Thái Dương ở cung Tí mà gặp các sao sát, kị, không, kiếp, chủ về cực kì hao tổn tinh thần; ở cung Ngọ thì ít hơn nhiều.

Thái Dương ở cung Tí mà được cát hóa, có sao cát, tuy cũng chủ về phú quý, nhưng thua xa ở cung Ngọ. Thái Dương ở cung Ngọ, thủ cung tài bạch, nếu người sinh vào ban ngày, lại có cát hóa và sao cát, mà còn gặp sao lộc, sẽ chủ về đã phú còn quý, quyển thế và tài phú đều có tiếng một phương.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, chi không ưa Thiên Lương Hóa Lộc, chủ về quý mà không chủ về phú, hơi có nhiều lợi lộc liền bị oán trách, đố kị. Ở xã hội hiện đại, cũng chủ về thương hiệu kinh doanh, hoặc nhờ quảng cáo để tạo dựng thương hiệu; gặp các sao khoa văn thì càng đúng. Xét ở phương diện khác, lại có thể chuyển thành chủ về bản thân tự quảng bá, quảng cáo việc kinh doanh của mình.

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, tính chất cơ bản chủ về “tán trước tụ sau”, nhất là trường hợp ở cung Sửu, sức mạnh “tụ sau” lớn hơn ở cung Mùi; người sinh vào ban đêm ưu hơn người sinh vào ban ngày. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, mà không gặp các sao sát, kị, chủ về phú mà còn quý. Có điều cần phải tự mình tạo dựng sự nghiệp, tuy có phúc ấm tổ tiên nhưng không được hưởng. Thái Âm Hóa Lộc, phú nhiều hơn quý, Thái Dương Hóa Lộc thì quý nhiều hơn phú. Trường hợp trước ở cung Sửu lợi hơn; trường hợp sau ở cung Mùi ưu hơn.

“Thái Dương, Thái Âm” thủ cung tài bạch, mà Thái Âm Hóa Kị, chủ về vì khoa trương phù phiếm, vọng động đầu tư mà gây ra tổn thất. Nếu Thái Dương Hóa Kị, thì vì hư danh mà bị gây lụy; gặp các sao sát, hình thì vì vậy mà gây ra thị phi, thậm chí có thể kiện tụng.

“Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân. Thái Dương Hóa Quyền, Cự Môn Hóa Lộc, chủ về được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) nâng đỡ mà kiếm được tiền, cũng chủ về “dừng tài ăn nói để kiếm tiền”. Không có cát hóa, có “Lộc Mã giao trì” cũng được; Thái Dương Hóa Lộc cũng điềm tượng này; nhưng thường vì tiêu xài sa hoa mà “tán tài”.

Thái Dương Hóa Kị ở hai cung Dần hoặc Thân, ắt chủ về bị người ta gây lụy; Cự Môn Hóa Kị thì chủ về phạm pháp, kiện tụng; nếu gặp thêm các sao sát, hao, không, kiếp, sẽ vì vậy mà mang nợ, hoặc vỡ nợ, phá sản, sập tiệm. Nếu gặp Cự Môn Hóa Kị mà sát tinh không nặng (chủ yếu là không gặp Địa Không, Địa Kiếp và Linh Tinh), sẽ chủ về “dùng lời nói để kiếm tiền”. Ví dụ như làm người môi giới, giáo sư, luật sư, v.v…

“Thái Dương, Cự Môn” dù được cát hóa, có sao cát, cũng chủ về tiền bạc do bản thân kiếm được, chứ không nhờ đất đai, nhà cửa lên giá mà có; cũng chủ về cần phải cạnh tranh mới có. Gặp các sao sát, kị thì bị cạnh tranh kịch liệt, phải chịu vất và, bị oán trách để kiếm tiền.

“Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, chủ về địa vị xã hội quyết định tài phú nhiều hay ít. Nếu gặp Văn Khúc Hóa Khoa, Thái Dương ắt sẽ Hóa Quyền, lại được tá hội Cự Môn Hóa Lộc, thì được quý mà còn phú, quyền lực và tài phú đều khiến cho người ta phải ganh tị. Trường hợp được cát hóa, nếu cung tài bạch của đại vận gặp sao kị, lại có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, thì đại vận này là thời kì túng thiếu tiền bạc. Nếu không gặp tình hình này ở đại vận, mà gặp ở lưu niên thì cũng ứng nghiệm như vậy.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Mão, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về tranh chấp tài sản, tranh chấp tiền bạc. Có điều, được cát hóa và có Lộc Tồn, vấn đề tiền bạc sẽ ưu hơn ở cung Dậu.

“Thái Dương, Thiên Lương” rất kị Địa Không, Địa Kiếp, chủ về trống rỗng, không có thực chất, bề ngoài hào nhoáng mà bên trong túng thiếu. Thái Dương Hóa Lộc hay Hóa Khoa càng nặng hào nhoáng bề ngoài; Thiên Lương Hóa Lộc thì chủ về thầm lo lắng, buồn rầu; nhưng Thái Dương Hóa Quyền thì khá ổn định; Thiên Lương Hóa Khoa thì sang quý thanh cao, thiên về hưởng thụ tinh thần hơn là hưởng thụ vật chất, hưởng thụ vật chât cũng do danh dự mà có.

Trường hợp thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thường thường là nhân tố phát minh sáng tạo, có thế nhờ đó mà kiếm tiền.

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung tài bạch, mà Thái Dương Hóa Kị, chủ về nguồn tiền tài không ổn định, cũng chủ về vì bị người ta gây lụy mà phá tán, thất bại. Nếu hội Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, cũng là điềm tượng phá tán, thất bại; Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi thì trái lại, có thể đột phá hoàn cảnh để kiếm tiền, như đột nhiên tạo dựng được thương hiệu, có đột phá về học thuật.

Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Thái Âm, trong các tình huống thông thường, ở cung Thìn ưu hơn ở cung Tuất; chi trường hợp Thái Âm Hóa Lộc ở cung Tuất là tốt.

Thái Dương ở cung Tuất là cục “Nhật Nguyệt phản bối”, nếu được cát hóa và có sao cát thì lại thành cách đặc biệt, chủ về trải qua gian khổ mà lập nên sự nghiệp, tiền bạc cũng nhờ đó mà có; lúc còn trẻ thì gian khổ, sau trung niên danh lợi đều lớn.

Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ưa Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, chủ về có người đề bạt, nâng đỡ. Nếu bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, sẽ chủ về “tài dễ tán mà khó tụ”.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Cự Môn, cũng thích hợp “dùng lời nói để kiếm tiền”. Xin tham khảo đoạn “Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân.

Trường hợp Thái Dương lạc hãm ở cung Hợi, là rất ngại gặp các sao sát, kị, chủ về sống gian khổ độ nhật, người sinh vào ban ngày càng nặng.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp “Lộc Mã giao trì”, chủ về rời xa quê hương để kiếm tiền. Trường hợp Thái Dường ở cung Tị mà gặp cát tinh ắt có thể giàu có; Thái Dương ở cung Hợi mà gặp cát tinh thì chủ về được người khác giới giúp đỡ, nhưng vẫn khó thành “phú cục”.

Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung tài bạch, phần nhiều thiên nặng lí tưởng nhưng không đủ tài lực để thực hiện; trường hợp ở cung Tị thì tốt hơn. Nếu có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, cần phải dựa vào “dùng lời nói để kiếm tiền”. Nếu gặp các sao khoa văn, cũng có thể phú quý.

Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, ưa Cự Môn Hóa Lộc vây chiếu, chủ về được người nơi khác (nhất là người ngoại quốc) trọng dụng, nhờ đó mà địa vị xã hội được nâng cao, nguồn tiền tài cũng thông thuận.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Thái Dương ở cung tài bạch

Xem thêm Thái Dương ở cung tài bạch

Thái Dương chủ về quý không chủ về phú, cho nên Thái Dương thủ cung tài bạch thì tiền tài phải vào địa vị xã hội mà có. Vì vậy cần phải tranh thủ địa vị, như người trong giới học thuật thì phải theo đuổi học vị cao hon; người trong giới kinh doanh làm ăn thì phải làm đại lí cho các thương phẩm nổi tiếng, hoặc tự mình tạo dụng thương hiệu; người làm việc hưởng lương thì phải tích cực nâng cao trình độ để tranh thủ tiếng tăm, hoặc dựa vào quan hệ nhân tế để tạo ra điều kiện thăng tiến.

Thái Dương chủ về “tán”, Thái Âm chủ về “tụ”, nên khi Thái Dương thủ cung tài bạch, trừ phi có Thái Âm đồng độ, nếu không ắt sẽ chủ về “tán tài”. Tính chất của “tán tài” có thể do hoàn cảnh, có thể do quan hệ nhân tế bức bách, cũng có thể do tính cách của bản thân. Cần phải xem tổ hợp tinh hệ thực tế mà định.

Thông thường, Thái Dương Hóa Lộc, là do bản thân ưa “tán tài”; Thái Dương Hóa Kị, chủ về bị lục thân lợi dụng; Thái Dương Hóa Khoa, thì vì theo đuổi tiếng tăm, vinh dự mà “tán tài”. Chỉ có Thái Dương Hóa Quyền là khá ổn định, có thể dựa vào nỗ lực của con người để kiểm soát, khống chế vận trình.

Trong các tình huống thông thường, sát tinh ảnh hưởng của Thái Dương chẳng quan trọng như các chính diệu khác. Nói cách khác, Thái Dương có tứ sát và Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, bất quá chỉ làm tăng rối rắm khó xử và tăng xu hướng kiếm tiền của mệnh tạo mà thôi. Nếu tổ hợp sao ở cung mệnh là cát lợi, thì vẫn không thiếu năng lực kiếm tiền, chẳng vì sát tinh mà thành nghèo nàn.

Thái Dương nhập miếu, tình hình tốt hơn xa trường hợp lạc hãm. Thái Dương nhập miếu ảnh hưởng đến cung mệnh, địa vị xã hội sẽ cao hơn nhiều so với trường hợp bị ảnh hưởng của Thái Dương lạc hãm. Nhưng Thái Dương ở cung tằi bạch, địa vị xã hội sẽ quyết định việc kiếm được tiền nhiều hay ít. Thái Dương nhập miếu ở cung tài bạch là tối ưu.

Thái Dương chủ về quý, nên ưa tụ hội với sao tiền tài, chủ về phú quý dài lâu. Nhưng Thái Dương Hóa Lộc cũng chủ về “tán tài”; do đó chỉ khi nào gặp Lộc Tồn, Thái Âm Hóa Lộc, Cự Môn Hóa Lộc, mới chủ về phú quý, Thái Âm Hóa Lộc là tốt nhất, cũng rất thích hợp kinh doanh làm ăn. Nếu chỉ gặp một minh Lộc Tồn thì thua xa trường hợp gặp “Lộc Mã giao trì”.

Thái Dương thủ cung tài bạch, nếu cung phu thê có sao tụ tài như Thiên Đồng Hóa Lộc, hoặc “Thiên Đồng, Thái Âm” mà một sao Hóa Lộc và một sao Hóa Quyền, thì tài phú nên giao cho người bạn đời xử lí. Nếu cung điền trạch tốt, như “Tử Vi, Tham Lang” mà Tham Lang Hóa Lộc, thì có thế mua thêm nhà cửa đất đai đế tụ tài. Đây là lợi dụng rinh chất của các sao, biến chúng thành nhân tố hậu thiên để bổ cứu cho vận trình.

Thái Dưomg thủ cung tài bạch, có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thường chủ về sự nghiệp trống rỗng, không có thực chất, bề ngoài vẻ vang mà bên trong rối bời. Trường hợp này có thể dùng hành động nỗ lực hậu thiên để sửa chữa, cần phải có hành động thiết thực, không lạm dụng tiếng tăm, mới thay đổi được.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ắt sẽ đôi nhau với Thiên Lưomg; Thái Dương ở cung Ngọ ưu hơn ở cung Tí. Do ảnh hưởng của Thiên Lương nên chủ về trắc trở có mức độ rất lớn, vì vậy cần phải dựa vào tiếng tăm địa vị để kiếm tiền. Thái Dương ở cung Tí lạc hãm, bất quá chi chủ về hao tổn tinh thần mà thôi, vì vậy rất thích hợp công tác nghiên cứu học thuật, hoặc làm những nghề nghiệp có tính giải quyết khó khăn (như chuyên trị các chứng nan y, các chứng bệnh nặng, nguy hiểm; hoặc làm những công việc có tính cứu khốn phò nguy), lấy đây làm nguồn tiền tài của mình.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, có thể thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, ắt sẽ có địa vị chuyên nghiệp. Có điều, ở cung Ngọ thanh danh sẽ lớn hơn ở cung Tí.

Thái Dương ở cung Tí mà gặp các sao sát, kị, không, kiếp, chủ về cực kì hao tổn tinh thần; ở cung Ngọ thì ít hơn nhiều.

Thái Dương ở cung Tí mà được cát hóa, có sao cát, tuy cũng chủ về phú quý, nhưng thua xa ở cung Ngọ. Thái Dương ở cung Ngọ, thủ cung tài bạch, nếu người sinh vào ban ngày, lại có cát hóa và sao cát, mà còn gặp sao lộc, sẽ chủ về đã phú còn quý, quyển thế và tài phú đều có tiếng một phương.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, chi không ưa Thiên Lương Hóa Lộc, chủ về quý mà không chủ về phú, hơi có nhiều lợi lộc liền bị oán trách, đố kị. Ở xã hội hiện đại, cũng chủ về thương hiệu kinh doanh, hoặc nhờ quảng cáo để tạo dựng thương hiệu; gặp các sao khoa văn thì càng đúng. Xét ở phương diện khác, lại có thể chuyển thành chủ về bản thân tự quảng bá, quảng cáo việc kinh doanh của mình.

“Thái Dương, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Sửu hoặc Mùi, tính chất cơ bản chủ về “tán trước tụ sau”, nhất là trường hợp ở cung Sửu, sức mạnh “tụ sau” lớn hơn ở cung Mùi; người sinh vào ban đêm ưu hơn người sinh vào ban ngày. Gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, mà không gặp các sao sát, kị, chủ về phú mà còn quý. Có điều cần phải tự mình tạo dựng sự nghiệp, tuy có phúc ấm tổ tiên nhưng không được hưởng. Thái Âm Hóa Lộc, phú nhiều hơn quý, Thái Dương Hóa Lộc thì quý nhiều hơn phú. Trường hợp trước ở cung Sửu lợi hơn; trường hợp sau ở cung Mùi ưu hơn.

“Thái Dương, Thái Âm” thủ cung tài bạch, mà Thái Âm Hóa Kị, chủ về vì khoa trương phù phiếm, vọng động đầu tư mà gây ra tổn thất. Nếu Thái Dương Hóa Kị, thì vì hư danh mà bị gây lụy; gặp các sao sát, hình thì vì vậy mà gây ra thị phi, thậm chí có thể kiện tụng.

“Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân. Thái Dương Hóa Quyền, Cự Môn Hóa Lộc, chủ về được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) nâng đỡ mà kiếm được tiền, cũng chủ về “dừng tài ăn nói để kiếm tiền”. Không có cát hóa, có “Lộc Mã giao trì” cũng được; Thái Dương Hóa Lộc cũng điềm tượng này; nhưng thường vì tiêu xài sa hoa mà “tán tài”.

Thái Dương Hóa Kị ở hai cung Dần hoặc Thân, ắt chủ về bị người ta gây lụy; Cự Môn Hóa Kị thì chủ về phạm pháp, kiện tụng; nếu gặp thêm các sao sát, hao, không, kiếp, sẽ vì vậy mà mang nợ, hoặc vỡ nợ, phá sản, sập tiệm. Nếu gặp Cự Môn Hóa Kị mà sát tinh không nặng (chủ yếu là không gặp Địa Không, Địa Kiếp và Linh Tinh), sẽ chủ về “dùng lời nói để kiếm tiền”. Ví dụ như làm người môi giới, giáo sư, luật sư, v.v…

“Thái Dương, Cự Môn” dù được cát hóa, có sao cát, cũng chủ về tiền bạc do bản thân kiếm được, chứ không nhờ đất đai, nhà cửa lên giá mà có; cũng chủ về cần phải cạnh tranh mới có. Gặp các sao sát, kị thì bị cạnh tranh kịch liệt, phải chịu vất và, bị oán trách để kiếm tiền.

“Thái Dương, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Mão hoặc Dậu, thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, chủ về địa vị xã hội quyết định tài phú nhiều hay ít. Nếu gặp Văn Khúc Hóa Khoa, Thái Dương ắt sẽ Hóa Quyền, lại được tá hội Cự Môn Hóa Lộc, thì được quý mà còn phú, quyền lực và tài phú đều khiến cho người ta phải ganh tị. Trường hợp được cát hóa, nếu cung tài bạch của đại vận gặp sao kị, lại có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, thì đại vận này là thời kì túng thiếu tiền bạc. Nếu không gặp tình hình này ở đại vận, mà gặp ở lưu niên thì cũng ứng nghiệm như vậy.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Mão, dù không gặp các sao sát, kị, cũng chủ về tranh chấp tài sản, tranh chấp tiền bạc. Có điều, được cát hóa và có Lộc Tồn, vấn đề tiền bạc sẽ ưu hơn ở cung Dậu.

“Thái Dương, Thiên Lương” rất kị Địa Không, Địa Kiếp, chủ về trống rỗng, không có thực chất, bề ngoài hào nhoáng mà bên trong túng thiếu. Thái Dương Hóa Lộc hay Hóa Khoa càng nặng hào nhoáng bề ngoài; Thiên Lương Hóa Lộc thì chủ về thầm lo lắng, buồn rầu; nhưng Thái Dương Hóa Quyền thì khá ổn định; Thiên Lương Hóa Khoa thì sang quý thanh cao, thiên về hưởng thụ tinh thần hơn là hưởng thụ vật chất, hưởng thụ vật chât cũng do danh dự mà có.

Trường hợp thành cách “Dương Lương Xương Lộc”, gặp Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, thường thường là nhân tố phát minh sáng tạo, có thế nhờ đó mà kiếm tiền.

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ cung tài bạch, mà Thái Dương Hóa Kị, chủ về nguồn tiền tài không ổn định, cũng chủ về vì bị người ta gây lụy mà phá tán, thất bại. Nếu hội Thái Âm Hóa Kị ở cung Tị, cũng là điềm tượng phá tán, thất bại; Thái Âm Hóa Kị ở cung Hợi thì trái lại, có thể đột phá hoàn cảnh để kiếm tiền, như đột nhiên tạo dựng được thương hiệu, có đột phá về học thuật.

Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Thái Âm, trong các tình huống thông thường, ở cung Thìn ưu hơn ở cung Tuất; chi trường hợp Thái Âm Hóa Lộc ở cung Tuất là tốt.

Thái Dương ở cung Tuất là cục “Nhật Nguyệt phản bối”, nếu được cát hóa và có sao cát thì lại thành cách đặc biệt, chủ về trải qua gian khổ mà lập nên sự nghiệp, tiền bạc cũng nhờ đó mà có; lúc còn trẻ thì gian khổ, sau trung niên danh lợi đều lớn.

Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ưa Thiên Khôi, Thiên Việt giáp cung, chủ về có người đề bạt, nâng đỡ. Nếu bị Hỏa Tinh, Linh Tinh giáp cung, sẽ chủ về “tài dễ tán mà khó tụ”.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, đối nhau với Cự Môn, cũng thích hợp “dùng lời nói để kiếm tiền”. Xin tham khảo đoạn “Thái Dương, Cự Môn” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân.

Trường hợp Thái Dương lạc hãm ở cung Hợi, là rất ngại gặp các sao sát, kị, chủ về sống gian khổ độ nhật, người sinh vào ban ngày càng nặng.

Thái Dương độc tọa ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp “Lộc Mã giao trì”, chủ về rời xa quê hương để kiếm tiền. Trường hợp Thái Dường ở cung Tị mà gặp cát tinh ắt có thể giàu có; Thái Dương ở cung Hợi mà gặp cát tinh thì chủ về được người khác giới giúp đỡ, nhưng vẫn khó thành “phú cục”.

Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, thủ cung tài bạch, phần nhiều thiên nặng lí tưởng nhưng không đủ tài lực để thực hiện; trường hợp ở cung Tị thì tốt hơn. Nếu có cát tinh và sát tinh lẫn lộn, cần phải dựa vào “dùng lời nói để kiếm tiền”. Nếu gặp các sao khoa văn, cũng có thể phú quý.

Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, ưa Cự Môn Hóa Lộc vây chiếu, chủ về được người nơi khác (nhất là người ngoại quốc) trọng dụng, nhờ đó mà địa vị xã hội được nâng cao, nguồn tiền tài cũng thông thuận.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button