Tử vi

THÁI DƯƠNG TẠI THÌN TUẤT

Thái Dương an mệnh tại Thìn, đối cung là Thái Âm, cả hai đều vượng cung. Đó là Nhật Nguyệt tịnh minh điển hình. Nếu tại Tuất, Thái Âm và Thái Dương đều là hãm, lại là Nhật Nguyệt phản bối điển hình.

Nhật Nguyệt tịnh minh chủ về tuỏi trẻ đắc chí, người chính nghĩa từng trải, xử trí nhanh, tháo vát. Gặp thêm Khoa Lộc Quyền cang quý hiển. Cát tinh và sát tinh cùng chiếu thì nên làm công tác pháp luật hoặc nhận chức vụ giám sát, quảng cáo. Nếu có sao văn nhập mệnh cung nên theo ngành giáo dục, văn hoá.

Nhật Nguyệt phản bối cổ nhân cho là không có duyên với cha mẹ. Nhưng xã hội hiện xem gia đình không trọng như trước, việc rời xa quê hương đã là bình thường. Về sự nghiệp thì thanh danh khó hiển đạt. Lúc có sao cát hội chiếu, Thái Dương Hoá Lộc thì có thể thành cự phú, nhưng phải gắng gượng và gian khổ. Sự “không có duyên với cha mẹ” lại thành “tay trắng lập sự nghiệp, khó được che chẻ”. Thích hợp có nghề chuyên môn, tại Thìn cũng vậy.

Bạn đang xem: THÁI DƯƠNG TẠI THÌN TUẤT

Thái Dương Hoá Lộc tại Thìn Tuất đều có tiền bạc dồi dào. Hoá Quyền tại Thìn chủ về tăng quyền, Hoá Quyền tại Tuất, tuy có quyền lực nhưng lại là chủ quan (vì Thái Dương đã lặn). Nếu gặp sát tinh sẽ chuốc tị hiềm, đố kị, thị phi, nên chú ý tu dưỡng bản thân.

Thái Dương Hoá Khoa tại Thìn Tuất, cả hai danh tiếng đều hiển đạt, nhưng tại Tuất không nên cầu danh, danh càng lớn thị phi càng nhiều. Cũng vì sự chủ quan và không dấu tài mà nên.

Thái Dương Hoá Kỵ tại Thìn chú ý tới mối quan hệ với trưởng nam, gồm thượng cấp, ông chủ. Tại Tuất nên chú ý mối quan hệ giao tế với người xung quanh, đề phòng bệnh ở mắt. Gặp thêm Kình Dương Thiên Hình chủ về phạm pháp.

Nữ mệnh Nhật Nguyệt tịnh minh, cổ nhân cho rằng kết hôn sớm, gặp chồng hiền. Vì cổ đại nữ nhân không có sự nghiệp riêng nên phải lấy chồng khi đến tuổi. Thời hiện đại nữ nhân có thể phát triển sự nghiệp và vẫn có thể lấy chồng sớm. Với Nhật Nguyệt phản bối thì nên kết hôn muộn. Mệnh cung có thể Hoả Linh đồng bộ, kết hôn sớm sẽ sai lầm, vất vả, quan hệ giao tế kém.

Cung mệnh tại Thìn Tuất, tới hạn gặp sao cát là có chuyện mừng, gặp sao sát kị đề phong tổn thất, phá tài.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THÁI DƯƠNG TẠI THÌN TUẤT

Thái Dương an mệnh tại Thìn, đối cung là Thái Âm, cả hai đều vượng cung. Đó là Nhật Nguyệt tịnh minh điển hình. Nếu tại Tuất, Thái Âm và Thái Dương đều là hãm, lại là Nhật Nguyệt phản bối điển hình.

Nhật Nguyệt tịnh minh chủ về tuỏi trẻ đắc chí, người chính nghĩa từng trải, xử trí nhanh, tháo vát. Gặp thêm Khoa Lộc Quyền cang quý hiển. Cát tinh và sát tinh cùng chiếu thì nên làm công tác pháp luật hoặc nhận chức vụ giám sát, quảng cáo. Nếu có sao văn nhập mệnh cung nên theo ngành giáo dục, văn hoá.

Nhật Nguyệt phản bối cổ nhân cho là không có duyên với cha mẹ. Nhưng xã hội hiện xem gia đình không trọng như trước, việc rời xa quê hương đã là bình thường. Về sự nghiệp thì thanh danh khó hiển đạt. Lúc có sao cát hội chiếu, Thái Dương Hoá Lộc thì có thể thành cự phú, nhưng phải gắng gượng và gian khổ. Sự “không có duyên với cha mẹ” lại thành “tay trắng lập sự nghiệp, khó được che chẻ”. Thích hợp có nghề chuyên môn, tại Thìn cũng vậy.

Thái Dương Hoá Lộc tại Thìn Tuất đều có tiền bạc dồi dào. Hoá Quyền tại Thìn chủ về tăng quyền, Hoá Quyền tại Tuất, tuy có quyền lực nhưng lại là chủ quan (vì Thái Dương đã lặn). Nếu gặp sát tinh sẽ chuốc tị hiềm, đố kị, thị phi, nên chú ý tu dưỡng bản thân.

Thái Dương Hoá Khoa tại Thìn Tuất, cả hai danh tiếng đều hiển đạt, nhưng tại Tuất không nên cầu danh, danh càng lớn thị phi càng nhiều. Cũng vì sự chủ quan và không dấu tài mà nên.

Thái Dương Hoá Kỵ tại Thìn chú ý tới mối quan hệ với trưởng nam, gồm thượng cấp, ông chủ. Tại Tuất nên chú ý mối quan hệ giao tế với người xung quanh, đề phòng bệnh ở mắt. Gặp thêm Kình Dương Thiên Hình chủ về phạm pháp.

Nữ mệnh Nhật Nguyệt tịnh minh, cổ nhân cho rằng kết hôn sớm, gặp chồng hiền. Vì cổ đại nữ nhân không có sự nghiệp riêng nên phải lấy chồng khi đến tuổi. Thời hiện đại nữ nhân có thể phát triển sự nghiệp và vẫn có thể lấy chồng sớm. Với Nhật Nguyệt phản bối thì nên kết hôn muộn. Mệnh cung có thể Hoả Linh đồng bộ, kết hôn sớm sẽ sai lầm, vất vả, quan hệ giao tế kém.

Cung mệnh tại Thìn Tuất, tới hạn gặp sao cát là có chuyện mừng, gặp sao sát kị đề phong tổn thất, phá tài.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button