Tử vi

THÁI DƯƠNG TẠI TỊ HỢI

Thái Dương tại Tị hoặc Hợi, đối cung sẽ có Cự Môn. Cự Môn che mờ cần có Thái Dương hoá giải. Dó đó người an mệnh tại Tị tốt hơn Hợi vì Thái Dương đang sáng sủa.

Thái Dương tại Tị tuổi trẻ dễ đắc chí, hưởng phúc ấm cha mẹ. Nhưng rất ngại sau khi đắc chí tâm cao khí ngạo, quá lộ tài năng. Nhưng vẫn có thể danh cao hiển đạt.

Thái Dương tại Hợi, lúc nhỏ bất lợi về cha. Nếu có các sao sát kị cùng chiếu, làm con nuôi người khác, nên phòng bệnh ở mắt. Người này dễ có tư tưởng đặc biệt, nếu phấn đấu sẽ có thành tựu, có điều, tư tưởng hành vi người này người thường khó hiểu được.

Bạn đang xem: THÁI DƯƠNG TẠI TỊ HỢI

Thái Dương Hoá Lộc ưa Thiên Mã, có thể giàu có. Hoá Quyền, Hoá Khoa dễ chuốc đố kị, nhưng quyền lực tiếng tăm đều tăng. Hoá Kỵ thì tuổi trẻ bát lợi, khó phục tùng thượng cấp.

Nữ mệnh có Thái Dương Tị Hợi đều không nên có sao sát kị, sẽ vất vả, hay thị phi. Đây là do Thái Dương Cự Môn gặp nhau. Do có Thiên Lương hội hợp, không nên có thêm Thiên Hình, nếu không hôn nhân trắc trở. Nếu có các sao sát kị cung đến, tuy đoan trang, nhưng phúc cha, chồng, con đều không như ý.

Thái Dương Tị Hợi, vào lưu niên đại hạn, tại Tị sẽ đăc ý, tại Hợi phải vất vả bôn ba mới có thành tựu. Vào hãm địa dễ thành giả dối không thực chất. Gặp các sao sát kị phòng chuyện phát lên rồi đột ngột suy sụp, không được mạo hiểm, tính toán làm ăn theo cách may rủi.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THÁI DƯƠNG TẠI TỊ HỢI

Thái Dương tại Tị hoặc Hợi, đối cung sẽ có Cự Môn. Cự Môn che mờ cần có Thái Dương hoá giải. Dó đó người an mệnh tại Tị tốt hơn Hợi vì Thái Dương đang sáng sủa.

Thái Dương tại Tị tuổi trẻ dễ đắc chí, hưởng phúc ấm cha mẹ. Nhưng rất ngại sau khi đắc chí tâm cao khí ngạo, quá lộ tài năng. Nhưng vẫn có thể danh cao hiển đạt.

Thái Dương tại Hợi, lúc nhỏ bất lợi về cha. Nếu có các sao sát kị cùng chiếu, làm con nuôi người khác, nên phòng bệnh ở mắt. Người này dễ có tư tưởng đặc biệt, nếu phấn đấu sẽ có thành tựu, có điều, tư tưởng hành vi người này người thường khó hiểu được.

Thái Dương Hoá Lộc ưa Thiên Mã, có thể giàu có. Hoá Quyền, Hoá Khoa dễ chuốc đố kị, nhưng quyền lực tiếng tăm đều tăng. Hoá Kỵ thì tuổi trẻ bát lợi, khó phục tùng thượng cấp.

Nữ mệnh có Thái Dương Tị Hợi đều không nên có sao sát kị, sẽ vất vả, hay thị phi. Đây là do Thái Dương Cự Môn gặp nhau. Do có Thiên Lương hội hợp, không nên có thêm Thiên Hình, nếu không hôn nhân trắc trở. Nếu có các sao sát kị cung đến, tuy đoan trang, nhưng phúc cha, chồng, con đều không như ý.

Thái Dương Tị Hợi, vào lưu niên đại hạn, tại Tị sẽ đăc ý, tại Hợi phải vất vả bôn ba mới có thành tựu. Vào hãm địa dễ thành giả dối không thực chất. Gặp các sao sát kị phòng chuyện phát lên rồi đột ngột suy sụp, không được mạo hiểm, tính toán làm ăn theo cách may rủi.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button