Tử vi

Thái vi phú

Tử vi đẩu số rất huyền diệu thâm sâu, lý luận của nó cũng tương đối khó hiểu, khó giải thích, tuy đã có hàng trăm thiên sách thuyết minh nhưng vẫn đều cảm thấy chưa thể nói hết được ý nghĩa của nó.

Còn đến như sự phân bố các sao, các sao có sự phân bố khác nhau, trường thọ hay đoản mệnh, thông minh hay ngu muội, phú quý hay bần tiện đều không thể chỉ một lời mà khái quát cho hết được. Các sao phân bố trong 12 cung, chủ tinh tổng cộng có 36 sao, nếu nó ở mức độ sáng nhất thì tốt nhất, nếu nó ở chỗ tối nhất thì mất đi sức mạnh. Nhìn chung lấy cung Thân, cung Mệnh để xem là căn bản của phúc đức, rồi lại xem đến sự sinh khắc chế hóa của các sao mà biết được sự thay đối như thế nào; sao này cùng với sao khác tổ hợp lại với nhau sẽ hình thành nên một loại hiện tượng khác. Muốn chỉ ra được sự cát hung thì cần phải biết sự sinh khắc chế hóa của nó, đồng thời phải biết phương vị sở tại của các sao.

Trước tiên phải xem sao Tử vi, bởi vì nó là đại biểu cho các sao, khiến cho các sao có một phương thức sắp xếp nhất định mà thành một mệnh bàn. Sao Tử vi tọa cung nào sẽ hình thành nên một loại mệnh bàn nào đó có kết cấu cố định. Sao Vũ khúc đại biểu cho tài phú, kỵ nhất là đồng cung với Địa không, Địa kiếp; sao Tử vi nếu có biến động thì các sao cũng sẽ biến động theo nó. Sao Tham lang đồng cung với Địa không, Địa kiếp thì tiền bạc có rồi lại hết. Các sao có hiện tượng đặc thù khác nhau không nên nhầm lẫn, nếu không suy xét kỹ cái lẽ huyền vi lại quên đi sự biến hóa của nó sẽ không bao giờ hiểu được Tử vi đẩu số”.

Bạn đang xem: Thái vi phú

Chẳng hạn như, Lộc tồn bị đối cung hóa kỵ xung phá thì đó gọi là “cát xứ tàng hung”, ý chỉ lạc cực sinh bi, hoặc là sau khi vui mừng đắc ý sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Thiên mã đồng cung với Thiên không, Địa kiếp thì một đời bôn ba vất vả. Cung Mệnh mà ở chỗ không tốt cho dù có phát tài cũng nhanh chóng phá bại. Mệnh không tốt mà vận tốt thì cũng được hưng vượng mà không đến nỗi thất bại. Các sao ở chỗ miếu vượng còn cần phải xét tới sự sinh khắc chế hóa của chúng. Cung Mệnh tốt thì cũng cần phải xem sinh khắc chế hóa. Thái dương, Thái âm kỵ nhất là ở chỗ không phát sáng, Lộc tồn ưa nhất là đồng cung với Thiên mã, nếu như đồng cung với Không vong thì cần phải xem nó ở phương vị nào. Nếu gặp chỗ bại tuyệt thì cần phải dựa vào các sao đến sinh trợ. Tử vi, Thiên phủ dựa vào sự phù trợ của sao Tả phù hoặc Hữu bật; Thất sát, Phá quân đồng cung với Dương nhẫn, Linh tinh thì càng thêm hung ác. Các cát tinh tụ lại, nếu có gặp 1, 2 hung tinh thì vẫn tốt; các hung tinh cùng tụ lại thì cho dù có thêm cát tinh cũng vẫn xấu.

Ở 2 vị trí trước và sau sao Tử vi mà có Tả phù, Hữu bật kẹp lại thì ắt sẽ là quý nhân hoặc giữ chức quan cao. Tử vi đồng cung với Tham lang thì người này nhu cầu tình dục cao. Tử vi tọa thủ ở cung Mệnh, có Thiên tướng, Thiên phủ, Tả phù, Hữu bật đồng cung hoặc kẹp lại thì có thể làm đến chủ tịch tỉnh hoặc hoặc làm viện trưởng. Cung Mệnh mà có sao Thiên khôi, cung Thân có sao Thiên việt thì ắt làm quan lớn. Lộc tồn, Văn xương, Văn khúc tại cung Mệnh hoặc củng chiếu ở Tam phương Tứ chính thì đó là người hiền lương mà hơn nữa lại làm quan cao. Trước và sau cung Tài bạch có Thái dương Thái âm kẹp lại, nếu không làm quan cao thì cũng là mệnh đại phú. Dương nhẫn, Thái âm, Thiên đồng ở Ngọ địa sẽ lập công ở chốn biên thùy. Liêm trinh, Thiên tướng, Dương nhẫn đồng cung sẽ khó tránh họa ngục tù. Thiên cơ, Thiên lương đồng cung sẽ là bậc trưỏng giả nhân từ; Thiên khôi, Thiên việt đối chiếu ở cung Thân, cung Mệnh thì tất có phú quý.

Vũ khúc ở cung Tài bạch là người có nhiều tiền của; Thái dương ở chỗ Tý, Ngọ thì gọi là “Nhật lệ trung thiên”, chủ nắm quyền lớn, hơn nữa lại vô cùng giàu có. Thái âm tại Tý địa gọi là “Thủy trừng quế ngạc”, ắt sẽ làm quan thanh tra, hơn nữa còn là bậc trung thần. Tử vi mà thêm Tả phù hoặc Hữu bật đồng cung thì ắt hạ lệnh một tiếng muôn người thần phục. Phá quân với Văn xương hoặc Văn khúc ở 2 Dần địa, Mão địa gọi là “Chúng thủy triều đông” (hình khắc mà hơn nữa tài vật lại không tụ). Thái dương, Thái âm thủ Mệnh thì không bằng đối chiếu; Thiên đồng, Thiên lương đồng cung thì không sợ hung nguy. Tham lang tại Hợi hoặc tại Tý là cách cục “Phiếm thủy đào hoa” (sắc tình rất nặng). Dương nhẫn đồng cung với Tham lang thì gọi là “Phong lưu thái trượng”. Liêm trinh, Thất sát đồng cung thì khó tránh gặp biến cố trên đường đi. Phá quân đồng cung với Xương, Khúc thì khó tránh họa sông nước. Lộc tồn ở cung Nô bộc, dẫu cho có làm quan thì cũng bôn tẩu Đông Tây. Tử vi đồng cung với hung tinh sẽ là người không thực tế. Sao Tử vi tọa ở cung Mệnh thì ắt sẽ được hưởng phúc. Cung Phúc đức mà có Văn xương, Văn khúc thì cuộc đời được an nhàn vui vẻ. Thái âm với Văn xương tọa thủ ở cung Quan lộc thì ắt sẽ làm quan ở viện hàn lâm, phú quý song toàn. Thái âm hội với Văn khúc ở cung Phu thê thì rất giỏi vãn chương, tham gia thi cử được đỗ đạt cao. Lộc tồn ở cung Điền trạch hoặc cung Tài bạch thì trong nhà sẽ có rất nhiều tiền bạc vật chất. Thiên lương tọa ở cung Thiên di thì có thể trở thành thương nhân lớn. Phá quân ở cung Quan lộc là mệnh xin ăn dọc đường. Tham lang tọa ở chỗ Tý, Ngọ thì có thói quen không tốt. Thất sát ở chỗ tuyệt địa thì khó sống thọ. Tham lang tọa ở chỗ trường sinh sẽ được trường thọ.

Cự môn, Đà la cùng tọa ở cung Mệnh, cung Thân hoặc cung Tật ách thì ắt sẽ có ám tật liên miên, thân thể gầy mòn yếu nhược. Cung Phụ mẫu hoặc cung Thiên di mà có hung tinh thì ắt phạm hình thương hoặc phá tướng. Dương nhẫn hoặc Tứ sát cùng với Liêm trinh tọa ở cung Quan lộc thì ắt phạm pháp ngồi tù. Cung Thiên di có Quan phù thêm Dương nhẫn hay Tứ sát thì ắt bị đày ra ngoài đảo huấn luyện. Thiên cơ, Thiên lương đồng cung thêm Địa không, Địa kiếp thì nên hiến thân cho tôn giáo. Tả phù hoặc Hữu bật độc tọa ở cung Mệnh, nếu không làm lẽ thì cũng là con do dì ghẻ mẹ kế sinh ra. Thất sát tọa ở cung Thân hoặc cung Mệnh lại thêm ác tinh thì vận mệnh chẳng thể dài lâu. Dương nhẫn, Linh tinh tọa thủ cung Mệnh lại thêm có Bạch hổ đồng cung thì e tính mạng gặp nguy khó. Quan phù với cát tinh đồng cung thì sẽ có điềm phát triển đột phá. Phá quân kỵ gặp lưu niên sát tinh; Dương nhẫn, Linh tinh vận toán theo sao Thái tuế. Quan phù, Bệnh phù đều là những sao gây nên tai họa. Tấu thư, Bác sĩ, Lưu lộc thì đều cát lợi; Lực sĩ, Tướng quân, Thanh long thì được thăng quan phát tài. Hạn tuổi trẻ không tốt thì giống như bọt nổi trên nước; hạn về già không tốt thì như đèn treo trước gió. Lưu niên kỵ nhất là gặp sát tinh mà lại không có sao khác đến chế hóa.

Cuộc đời vinh nhục, ấy là vì có liên quan đến sự tốt xấu của các sao trong đại hạn, tiểu hạn. Một đời cô khổ bần cùng, ấy là vì các sao trong mệnh và hạn đều rất phức tạp. Nghiên cứu Tử vi đẩu số đến trình độ này thì đã biết được cái lẽ huyền vi của tạo hóa vậy.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Thái vi phú

Tử vi đẩu số rất huyền diệu thâm sâu, lý luận của nó cũng tương đối khó hiểu, khó giải thích, tuy đã có hàng trăm thiên sách thuyết minh nhưng vẫn đều cảm thấy chưa thể nói hết được ý nghĩa của nó.

Còn đến như sự phân bố các sao, các sao có sự phân bố khác nhau, trường thọ hay đoản mệnh, thông minh hay ngu muội, phú quý hay bần tiện đều không thể chỉ một lời mà khái quát cho hết được. Các sao phân bố trong 12 cung, chủ tinh tổng cộng có 36 sao, nếu nó ở mức độ sáng nhất thì tốt nhất, nếu nó ở chỗ tối nhất thì mất đi sức mạnh. Nhìn chung lấy cung Thân, cung Mệnh để xem là căn bản của phúc đức, rồi lại xem đến sự sinh khắc chế hóa của các sao mà biết được sự thay đối như thế nào; sao này cùng với sao khác tổ hợp lại với nhau sẽ hình thành nên một loại hiện tượng khác. Muốn chỉ ra được sự cát hung thì cần phải biết sự sinh khắc chế hóa của nó, đồng thời phải biết phương vị sở tại của các sao.

Trước tiên phải xem sao Tử vi, bởi vì nó là đại biểu cho các sao, khiến cho các sao có một phương thức sắp xếp nhất định mà thành một mệnh bàn. Sao Tử vi tọa cung nào sẽ hình thành nên một loại mệnh bàn nào đó có kết cấu cố định. Sao Vũ khúc đại biểu cho tài phú, kỵ nhất là đồng cung với Địa không, Địa kiếp; sao Tử vi nếu có biến động thì các sao cũng sẽ biến động theo nó. Sao Tham lang đồng cung với Địa không, Địa kiếp thì tiền bạc có rồi lại hết. Các sao có hiện tượng đặc thù khác nhau không nên nhầm lẫn, nếu không suy xét kỹ cái lẽ huyền vi lại quên đi sự biến hóa của nó sẽ không bao giờ hiểu được Tử vi đẩu số”.

Chẳng hạn như, Lộc tồn bị đối cung hóa kỵ xung phá thì đó gọi là “cát xứ tàng hung”, ý chỉ lạc cực sinh bi, hoặc là sau khi vui mừng đắc ý sẽ có sự thay đổi bất ngờ. Thiên mã đồng cung với Thiên không, Địa kiếp thì một đời bôn ba vất vả. Cung Mệnh mà ở chỗ không tốt cho dù có phát tài cũng nhanh chóng phá bại. Mệnh không tốt mà vận tốt thì cũng được hưng vượng mà không đến nỗi thất bại. Các sao ở chỗ miếu vượng còn cần phải xét tới sự sinh khắc chế hóa của chúng. Cung Mệnh tốt thì cũng cần phải xem sinh khắc chế hóa. Thái dương, Thái âm kỵ nhất là ở chỗ không phát sáng, Lộc tồn ưa nhất là đồng cung với Thiên mã, nếu như đồng cung với Không vong thì cần phải xem nó ở phương vị nào. Nếu gặp chỗ bại tuyệt thì cần phải dựa vào các sao đến sinh trợ. Tử vi, Thiên phủ dựa vào sự phù trợ của sao Tả phù hoặc Hữu bật; Thất sát, Phá quân đồng cung với Dương nhẫn, Linh tinh thì càng thêm hung ác. Các cát tinh tụ lại, nếu có gặp 1, 2 hung tinh thì vẫn tốt; các hung tinh cùng tụ lại thì cho dù có thêm cát tinh cũng vẫn xấu.

Ở 2 vị trí trước và sau sao Tử vi mà có Tả phù, Hữu bật kẹp lại thì ắt sẽ là quý nhân hoặc giữ chức quan cao. Tử vi đồng cung với Tham lang thì người này nhu cầu tình dục cao. Tử vi tọa thủ ở cung Mệnh, có Thiên tướng, Thiên phủ, Tả phù, Hữu bật đồng cung hoặc kẹp lại thì có thể làm đến chủ tịch tỉnh hoặc hoặc làm viện trưởng. Cung Mệnh mà có sao Thiên khôi, cung Thân có sao Thiên việt thì ắt làm quan lớn. Lộc tồn, Văn xương, Văn khúc tại cung Mệnh hoặc củng chiếu ở Tam phương Tứ chính thì đó là người hiền lương mà hơn nữa lại làm quan cao. Trước và sau cung Tài bạch có Thái dương Thái âm kẹp lại, nếu không làm quan cao thì cũng là mệnh đại phú. Dương nhẫn, Thái âm, Thiên đồng ở Ngọ địa sẽ lập công ở chốn biên thùy. Liêm trinh, Thiên tướng, Dương nhẫn đồng cung sẽ khó tránh họa ngục tù. Thiên cơ, Thiên lương đồng cung sẽ là bậc trưỏng giả nhân từ; Thiên khôi, Thiên việt đối chiếu ở cung Thân, cung Mệnh thì tất có phú quý.

Vũ khúc ở cung Tài bạch là người có nhiều tiền của; Thái dương ở chỗ Tý, Ngọ thì gọi là “Nhật lệ trung thiên”, chủ nắm quyền lớn, hơn nữa lại vô cùng giàu có. Thái âm tại Tý địa gọi là “Thủy trừng quế ngạc”, ắt sẽ làm quan thanh tra, hơn nữa còn là bậc trung thần. Tử vi mà thêm Tả phù hoặc Hữu bật đồng cung thì ắt hạ lệnh một tiếng muôn người thần phục. Phá quân với Văn xương hoặc Văn khúc ở 2 Dần địa, Mão địa gọi là “Chúng thủy triều đông” (hình khắc mà hơn nữa tài vật lại không tụ). Thái dương, Thái âm thủ Mệnh thì không bằng đối chiếu; Thiên đồng, Thiên lương đồng cung thì không sợ hung nguy. Tham lang tại Hợi hoặc tại Tý là cách cục “Phiếm thủy đào hoa” (sắc tình rất nặng). Dương nhẫn đồng cung với Tham lang thì gọi là “Phong lưu thái trượng”. Liêm trinh, Thất sát đồng cung thì khó tránh gặp biến cố trên đường đi. Phá quân đồng cung với Xương, Khúc thì khó tránh họa sông nước. Lộc tồn ở cung Nô bộc, dẫu cho có làm quan thì cũng bôn tẩu Đông Tây. Tử vi đồng cung với hung tinh sẽ là người không thực tế. Sao Tử vi tọa ở cung Mệnh thì ắt sẽ được hưởng phúc. Cung Phúc đức mà có Văn xương, Văn khúc thì cuộc đời được an nhàn vui vẻ. Thái âm với Văn xương tọa thủ ở cung Quan lộc thì ắt sẽ làm quan ở viện hàn lâm, phú quý song toàn. Thái âm hội với Văn khúc ở cung Phu thê thì rất giỏi vãn chương, tham gia thi cử được đỗ đạt cao. Lộc tồn ở cung Điền trạch hoặc cung Tài bạch thì trong nhà sẽ có rất nhiều tiền bạc vật chất. Thiên lương tọa ở cung Thiên di thì có thể trở thành thương nhân lớn. Phá quân ở cung Quan lộc là mệnh xin ăn dọc đường. Tham lang tọa ở chỗ Tý, Ngọ thì có thói quen không tốt. Thất sát ở chỗ tuyệt địa thì khó sống thọ. Tham lang tọa ở chỗ trường sinh sẽ được trường thọ.

Cự môn, Đà la cùng tọa ở cung Mệnh, cung Thân hoặc cung Tật ách thì ắt sẽ có ám tật liên miên, thân thể gầy mòn yếu nhược. Cung Phụ mẫu hoặc cung Thiên di mà có hung tinh thì ắt phạm hình thương hoặc phá tướng. Dương nhẫn hoặc Tứ sát cùng với Liêm trinh tọa ở cung Quan lộc thì ắt phạm pháp ngồi tù. Cung Thiên di có Quan phù thêm Dương nhẫn hay Tứ sát thì ắt bị đày ra ngoài đảo huấn luyện. Thiên cơ, Thiên lương đồng cung thêm Địa không, Địa kiếp thì nên hiến thân cho tôn giáo. Tả phù hoặc Hữu bật độc tọa ở cung Mệnh, nếu không làm lẽ thì cũng là con do dì ghẻ mẹ kế sinh ra. Thất sát tọa ở cung Thân hoặc cung Mệnh lại thêm ác tinh thì vận mệnh chẳng thể dài lâu. Dương nhẫn, Linh tinh tọa thủ cung Mệnh lại thêm có Bạch hổ đồng cung thì e tính mạng gặp nguy khó. Quan phù với cát tinh đồng cung thì sẽ có điềm phát triển đột phá. Phá quân kỵ gặp lưu niên sát tinh; Dương nhẫn, Linh tinh vận toán theo sao Thái tuế. Quan phù, Bệnh phù đều là những sao gây nên tai họa. Tấu thư, Bác sĩ, Lưu lộc thì đều cát lợi; Lực sĩ, Tướng quân, Thanh long thì được thăng quan phát tài. Hạn tuổi trẻ không tốt thì giống như bọt nổi trên nước; hạn về già không tốt thì như đèn treo trước gió. Lưu niên kỵ nhất là gặp sát tinh mà lại không có sao khác đến chế hóa.

Cuộc đời vinh nhục, ấy là vì có liên quan đến sự tốt xấu của các sao trong đại hạn, tiểu hạn. Một đời cô khổ bần cùng, ấy là vì các sao trong mệnh và hạn đều rất phức tạp. Nghiên cứu Tử vi đẩu số đến trình độ này thì đã biết được cái lẽ huyền vi của tạo hóa vậy.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button