Tử vi

Tham Lang Dần Thân Cách

Cách cục Tham Lang ở Dần và Thân thuộc tổ hợp Sát Phá Tham với tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tách biệt, Tử Tướng Thìn Tuất đối cung là Phá Quân Tuất Thìn, đối cung của Tham Lang là Liêm Trinh nên có những điểm giống và khác biệt với cách Liêm Tham Tỵ Hợi. Tham Lang là ngôi sao chủ ham muốn, khi đi với Hỏa Tinh chủ vật chất, Linh Tinh chủ quyền lực, tham vọng của con người rất quan trọng, vì Sát Phá Tham có Thất Sát Dương Kim, Phá Quân Thủy chủ tính hành động cao, vậy nên Tham Lang là nơi hi vọng của bộ sao này, bản thân là ngôi sao ham muốn tinh thần hoặc vật chất nên khi đi với Trường Sinh được xem là đắc cách, chủ sống lâu, vì ham muốn nên sợ chết, mà thường thì người sợ chết sống lâu, đấy là nói theo ngôn ngữ bình dân cho dễ hiểu. Tham Lang thuộc bộ ba sao chủ có tài năng là Vũ Khúc, Thiên Lương, Tham Lang. Tham Lang cư Thân tốt hơn cư Dần, kỵ cung Thân cư tại Thất Sát, dù Thất Sát ở đây nhập miếu, nhưng thân là Thân Thế, mà Sát chủ được mất, dù được hay mất thì Thân Thể đều nguy hại đến, như được một viên gạch vào thân thể, được cái dao vào thân thể, mất đi cái tay, mất đi cái chân,… đều rất nguy hại. Vì vậy nên có câu ” Thất Sát cư Thân chung thị yểu”, yểu hay không còn tùy thuộc vào bàng tinh nhưng cũng không mấy hay. 

Tham Lang rất ngưỡng mộ Hỏa Linh và Linh Tinh, có nhiều câu phú minh chứng cho điều này. Một Tham Lang muốn giàu thì nên cư Tứ Mộ hoặc gặp được Hỏa Tinh cùng một vài sao chủ tài lộc, giàu lớn thì thêm các sao chủ quan trọng, nếu như Tham Lang và Tử Vi đế tinh chủ quyền lực, địa vị ngồi cùng Mão Dậu không mấy tốt đẹp nhưng có thêm Hỏa Tinh thành cách ” Tham Lang cư Mão Dậu ngộ Hỏa tắc công khanh”. Tham Lang nếu không có Hỏa Tinh hay mơ tưởng, vì Tham Lang là ham muốn, vì thế tưởng tượng mà không có thật thường gọi là hoang tưởng, cách cục ” Liêm Tham ” Tỵ Hợi nếu có Hóa Quyền chuyển thành cách tốt như câu phú : Tham Lang Hợi Tí hạnh phùng Quyền vượng biến hư thành thực. Hóa Quyền rất cần cho Tham Lang ở Dần Thân, nếu có thì cũng thuộc dạng lời nói đi với việc làm, và đương nhiên người đó nếu không gặp nhiều ác sát tinh thì cũng là người có uy tín trong xã hội. Tham Lang còn là người trung niên, người trung niên thì cần uy tín nhất, cách này đẹp cũng như được Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh. Đối cung là Liêm Trinh ảnh hưởng nhiều đến bộ sao Sát Phá Tham, Liêm Trinh chủ theo dõi, cũng chủ hình ngục, Tham Lang vì tham muốn nên rất dễ làm những việc táo bạo mà thành công, và thất bại vào tù cũng từ đây mà ra. Nếu không may gặp phải Bạch Hổ đồng cung Thất Sát dễ vào tù ngục, tam hợp có Kỵ Hình lại càng kỵ, bộ Kỵ Hình kỵ nhất là Thất Sát và ta áp dụng ngay câu phú ” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng nhan uyên”. Thất Sát nhìn ở tam hợp có tức là ăn phải bộ sao này. Tham Lang chủ tìm kiếm, và người siêng năng tìm kiếm thì dễ kiếm được đường tắt đi đến thành công nhanh, giống như việc nhờ lao động mà con người tiến hóa, tức là tiến bộ hơn, và như vậy Tham Lang rất quan trọng, còn có nghĩa là Khoa Học, khám phá cái kiến thức khoa học cũng là Sát Phá Tham, và rất nhiều nhà khoa học, tiến sĩ có bộ sao này là điều hiển nhiên, hạn đến Không Kiếp thì Sát Phá Tham bỗng nhiên phất lên, tìm ra bổ đề gì đó, hay phát minh ra thứ có ích giúp nhân loại. Tham Lang cũng là ngôi sao chủ ban tham mưu, đi với Vũ Khúc thì quyền biến, tạo nên cách Vũ Tham Sửu Mùi hay cũng là như vậy, mặc dù khi Sát Phá Tham giao hội với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gây nên xung đột của hai cách cục. 

Tham Lang không ngại Hóa Kỵ, một số trường hợp như Liêm Tham Tỵ Hợi có Hóa Kỵ được xem là tốt, Tham Lang Hóa Lộc nếu được Lộc Tồn ngay bản cung hoặc nhị hợp thuộc cách Tham phùng Song Lộc chủ con người sinh ra là để kiếm và tích trữ tiền, trung niên dễ thuộc hàng tỉ phú theo cấp bậc khi có thêm Hỏa Linh, Tả Hữu, Khoa Quyền,…. Lộc Tồn ở bản cung cũng không hay bằng như cách nhị hợp,” Minh Lộc Ám Lộc Cách”, còn ở tam hợp thì dễ được phát tài thì gặp tai họa vì Thất Sát và Phá Quân không nên gặp Lôc Tồn, Phá Quân tính thay đổi lớn, gặp Lộc Tồn chủ xung đột gây nên cảnh không hòa thuận, vì vậy nên ” Lộc phùng Phá, cát xứ tàng hung”. Mệnh có Tham Lang cũng ngại cung An Thân là Vũ Khúc chủ hạ cách, ” Vũ Khúc thủ thân vi hạ cách” tuổi Mậu Kỷ có Tham Lang theo thứ tự là Lộc Quyền đều tốt hơn các tuổi khác ở hóa khí, nhưng các bàng tinh an theo can thi tùy từng tuổi có cái nhìn khác nhau.

Bạn đang xem: Tham Lang Dần Thân Cách

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang Dần Thân Cách

Cách cục Tham Lang ở Dần và Thân thuộc tổ hợp Sát Phá Tham với tinh hệ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tách biệt, Tử Tướng Thìn Tuất đối cung là Phá Quân Tuất Thìn, đối cung của Tham Lang là Liêm Trinh nên có những điểm giống và khác biệt với cách Liêm Tham Tỵ Hợi. Tham Lang là ngôi sao chủ ham muốn, khi đi với Hỏa Tinh chủ vật chất, Linh Tinh chủ quyền lực, tham vọng của con người rất quan trọng, vì Sát Phá Tham có Thất Sát Dương Kim, Phá Quân Thủy chủ tính hành động cao, vậy nên Tham Lang là nơi hi vọng của bộ sao này, bản thân là ngôi sao ham muốn tinh thần hoặc vật chất nên khi đi với Trường Sinh được xem là đắc cách, chủ sống lâu, vì ham muốn nên sợ chết, mà thường thì người sợ chết sống lâu, đấy là nói theo ngôn ngữ bình dân cho dễ hiểu. Tham Lang thuộc bộ ba sao chủ có tài năng là Vũ Khúc, Thiên Lương, Tham Lang. Tham Lang cư Thân tốt hơn cư Dần, kỵ cung Thân cư tại Thất Sát, dù Thất Sát ở đây nhập miếu, nhưng thân là Thân Thế, mà Sát chủ được mất, dù được hay mất thì Thân Thể đều nguy hại đến, như được một viên gạch vào thân thể, được cái dao vào thân thể, mất đi cái tay, mất đi cái chân,… đều rất nguy hại. Vì vậy nên có câu ” Thất Sát cư Thân chung thị yểu”, yểu hay không còn tùy thuộc vào bàng tinh nhưng cũng không mấy hay. 

Tham Lang rất ngưỡng mộ Hỏa Linh và Linh Tinh, có nhiều câu phú minh chứng cho điều này. Một Tham Lang muốn giàu thì nên cư Tứ Mộ hoặc gặp được Hỏa Tinh cùng một vài sao chủ tài lộc, giàu lớn thì thêm các sao chủ quan trọng, nếu như Tham Lang và Tử Vi đế tinh chủ quyền lực, địa vị ngồi cùng Mão Dậu không mấy tốt đẹp nhưng có thêm Hỏa Tinh thành cách ” Tham Lang cư Mão Dậu ngộ Hỏa tắc công khanh”. Tham Lang nếu không có Hỏa Tinh hay mơ tưởng, vì Tham Lang là ham muốn, vì thế tưởng tượng mà không có thật thường gọi là hoang tưởng, cách cục ” Liêm Tham ” Tỵ Hợi nếu có Hóa Quyền chuyển thành cách tốt như câu phú : Tham Lang Hợi Tí hạnh phùng Quyền vượng biến hư thành thực. Hóa Quyền rất cần cho Tham Lang ở Dần Thân, nếu có thì cũng thuộc dạng lời nói đi với việc làm, và đương nhiên người đó nếu không gặp nhiều ác sát tinh thì cũng là người có uy tín trong xã hội. Tham Lang còn là người trung niên, người trung niên thì cần uy tín nhất, cách này đẹp cũng như được Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh. Đối cung là Liêm Trinh ảnh hưởng nhiều đến bộ sao Sát Phá Tham, Liêm Trinh chủ theo dõi, cũng chủ hình ngục, Tham Lang vì tham muốn nên rất dễ làm những việc táo bạo mà thành công, và thất bại vào tù cũng từ đây mà ra. Nếu không may gặp phải Bạch Hổ đồng cung Thất Sát dễ vào tù ngục, tam hợp có Kỵ Hình lại càng kỵ, bộ Kỵ Hình kỵ nhất là Thất Sát và ta áp dụng ngay câu phú ” Kỵ Hình Thất Sát tương phùng, thiếu niên yểu chiết như dòng nhan uyên”. Thất Sát nhìn ở tam hợp có tức là ăn phải bộ sao này. Tham Lang chủ tìm kiếm, và người siêng năng tìm kiếm thì dễ kiếm được đường tắt đi đến thành công nhanh, giống như việc nhờ lao động mà con người tiến hóa, tức là tiến bộ hơn, và như vậy Tham Lang rất quan trọng, còn có nghĩa là Khoa Học, khám phá cái kiến thức khoa học cũng là Sát Phá Tham, và rất nhiều nhà khoa học, tiến sĩ có bộ sao này là điều hiển nhiên, hạn đến Không Kiếp thì Sát Phá Tham bỗng nhiên phất lên, tìm ra bổ đề gì đó, hay phát minh ra thứ có ích giúp nhân loại. Tham Lang cũng là ngôi sao chủ ban tham mưu, đi với Vũ Khúc thì quyền biến, tạo nên cách Vũ Tham Sửu Mùi hay cũng là như vậy, mặc dù khi Sát Phá Tham giao hội với Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gây nên xung đột của hai cách cục. 

Tham Lang không ngại Hóa Kỵ, một số trường hợp như Liêm Tham Tỵ Hợi có Hóa Kỵ được xem là tốt, Tham Lang Hóa Lộc nếu được Lộc Tồn ngay bản cung hoặc nhị hợp thuộc cách Tham phùng Song Lộc chủ con người sinh ra là để kiếm và tích trữ tiền, trung niên dễ thuộc hàng tỉ phú theo cấp bậc khi có thêm Hỏa Linh, Tả Hữu, Khoa Quyền,…. Lộc Tồn ở bản cung cũng không hay bằng như cách nhị hợp,” Minh Lộc Ám Lộc Cách”, còn ở tam hợp thì dễ được phát tài thì gặp tai họa vì Thất Sát và Phá Quân không nên gặp Lôc Tồn, Phá Quân tính thay đổi lớn, gặp Lộc Tồn chủ xung đột gây nên cảnh không hòa thuận, vì vậy nên ” Lộc phùng Phá, cát xứ tàng hung”. Mệnh có Tham Lang cũng ngại cung An Thân là Vũ Khúc chủ hạ cách, ” Vũ Khúc thủ thân vi hạ cách” tuổi Mậu Kỷ có Tham Lang theo thứ tự là Lộc Quyền đều tốt hơn các tuổi khác ở hóa khí, nhưng các bàng tinh an theo can thi tùy từng tuổi có cái nhìn khác nhau.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button