Tử vi

Tham Lang đi với Triệt thôi đừng mơ mộng!

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 13)

CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (13)

Câu 1

Bạn đang xem: Tham Lang đi với Triệt thôi đừng mơ mộng!

Vua còn đâu nữa mà mơ.

Mà mơ đỗ trạng vinh quy về làng.

Mà mơ chuyện lính dẹp đàng.

Võng anh đi trước, võng nàng theo sau… (thơ của một thi sỹ nổi tiếng…)

Mà mơ là một sao hay bộ sao nào?

Câu 2

Người ấy đa tình lắm.

Đa tình là sao hay bộ sao nào?

Câu 3

THAM ĐÀ đoán chung là (nên nhớ chỉ có Tham và Đà mà thôi, không khẳng định nó nằm ở đâu, cũng không phối hợp với Hung, Cát, Dâm tinh)

Câu 4 chữ đáng..

Như: VN thắng xứng đáng… Đó là người chính đáng…. Đáng được tự hào…. Đáng chê trách… Đáng chú ý…Đáng ăn đòn… Đáng tìm hiểu. Trên là ví dụ với chữ đáng ở đằng trước và ở đằng sau. Vậy đáng là sao nào? Chúng ta mới tìm hiểu chữ đáng thôi, đáng khen, đáng chê lại là việc khác.

Câu 5.

F. Bacon viết như sau: Đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng, sau đó cần quyết định dứt khoát, cuối cùng làm việc miệt mài.

Ông ta mô tả một ngôi sao nào thế?

Câu 6:

Bộ KHÔNG TRIỆT. Bạn đoán sao? Bạn viết ngắn gọn. Đánh giá là tốt hay xấu.

Câu 7.

Câu giông giống với…

Ông Putin trông ông ấy giông giống với một người Nga nổi tiếng.

Giông giống là sao nào?

Câu 8:

Cung Nô Bộc là cung xem những người thuộc hạ, tôi tớ, bạn bè, học trò…

Tôi có quen một người bạn, người ấy danh giá hơn tôi về nhiều mặt. Chúng tôi xem nhau như bạn bè nhưng thật ra trong lòng tôi rất nễ trọng người ấy. Vậy thì người đó nằm tại cung Nô Bộc hay tại đâu?

Câu 9.

Xe nào chạy khẩn đường xa.

Lại thêm còi lịnh khiến ta nhường đường

Bạn viết bộ sao này ra.

Câu 10.

Mã nào là Mã chiến binh.

Để anh trang bị tùng chinh lên đường.

Bộ sao nào?

Câu may mắn:

Thỉnh thoảng đọc trong các sách cổ có câu: Năm Ất Vị, nhà vua đem quân đi đánh…

Theo bạn trên phương diện TỬ VI câu trên đúng hay sai?

Kể từ nay mỗi tuần có 2 bài tập. Vào các ngày thứ 4 và thứ 7. Vào các giờ như đã ấn định, có như thế bác mới có thời gian rỗi để viết các đề tài khác.

Việc tìm hiểu các từ ngoài đời ứng hợp với TỬ VI là điều rất cần thiết trong luận đoán. Càng nhiều bao nhiêu tất trình độ càng cao bấy nhiêu. Người ta hỏi nên rút lui hay nên tiến lên. Bản thân mình không biết sao nào lui, sao nào tới thì dựa vào cơ sở nào để luận đoán.

ĐÁP ÁN (13)

Quân tiên phong lần này vẫn là Thiên Đồng và Neptunel. Đội hình vẫn như cũ.

Câu 1

Vua còn đâu nữa mà mơ.

Mà mơ, tức đừng mơ chuyện ấy làm gì. Như “Tôi không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng…” . Đây chỉ là chuyện mơ mộng, cũng không phải giấc mơ. Trả lời đúng câu này chứng tỏ có trình độ và óc suy luận cao. Lợi cho việc đoán TỬ VI.

Đó là cách THAM TRIỆT.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 2

Người ấy đa tình lắm.

Đa là THIÊN PHỦ. Tình là THIÊN TƯỚNG. Chung chung là đa tình, đa cảm, chứ khoan vội nghĩ chuyện trai gái, cần kiểm chứng điều ây.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 3

THAM ĐÀ đoán chung là (nên nhớ chỉ có Tham và Đà mà thôi, không khẳng định nó nằm ở đâu, cũng không phối hợp với Hung, Cát, Dâm tinh)

Thiên Đồng cho là Luận rộng ra là … quyết tâm thực hiện

Neptunel cho là: Bành trướng tham vọng, tham gì đâu mà tham dữ.

Đoán chính xác khi không có Hung Cát Tinh Dâm tinh gì đặc biệt là Theo Đuổi Tham Vọng (ham muốn, đam mê… là Tham. Đeo đuổi, bám theo… là Đà). Còn có thể là ham muốn nhưng bị cản trở (tìm yếu tố cản trở). Bành trướng lòng ham muốn tức bá quyền, bành trướng thế lực…

Một ví dụ về Tham Đà. Bạn còn ham muốn theo đuổi TỬ VI không?

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 4 chữ đáng..

Như: VN thắng xứng đáng… Đó là người chính đáng…. Đáng được tự hào…. Đáng chê trách… Đáng chú ý…Đáng ăn đòn… Đáng tìm hiểu. Trên là ví dụ với chữ đáng ở đằng trước và ở đằng sau. Vậy đáng là sao nào? Chúng ta mới tìm hiểu chữ đáng thôi, đáng khen, đáng chê lại là việc khác.

Đáng là sao LIÊM TRINH, chữ chính cũng là sao này. Chính đáng là Liêm Trinh, Chính nghĩa là Liêm Tướng, Chính trị là Liêm TRIỆT…. Rất kỵ gặp sao Kỵ vì sự chính đáng bị nghi ngờ, đạo đức, liêm khiết bị nghi kỵ là đáng chê trách. Trong nhóm 3 sao TỬ VŨ LIÊM, Tử Vũ chịu được được Kỵ còn Liêm thì không, từ vị trí sao Liêm thấy Kỵ xung cũng rắc rối nhiều.

Các bạn lầm với sao Tuần chủ đúng. Tuần Liêm chủ sự chính xác, mặt tính cách chủ sự trọng đạo, nghiêm chỉnh tuân theo, trung trinh cách, trọn vẹn thủy chung…

Không ai đoán đúng câu này.

Câu 5.

F. Bacon viết như sau: Đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng, sau đó cần quyết định dứt khoát, cuối cùng làm việc miệt mài.

Ông ta mô tả một ngôi sao nào thế?

Suy nghĩ, quyết định, làm việc cả ba yếu tố đó là sao TỬ VI. Câu nói trên tác giả chỉ mô tả 1 sao TỬ VI mà thôi. Đây là câu thuộc loại khó đoán.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 6:

Bộ KHÔNG TRIỆT. Bạn đoán sao? Bạn viết ngắn gọn. Đánh giá là tốt hay xấu.

Không Sai tức là đúng. Trừ (tránh) được sự không ngờ. Không ngờ mà trừ (tránh, chữa, triệt…) được….

Ví dụ không ngờ mà chữa được căn bệnh (cái máy….). Những cái ngỡ như không thành mà làm được. Khi đoán bộ sao này chú ý chính tinh tọa thủ có hợp với TRIỆT không, nếu không tốt xấu đều bị triệt tuốt.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 7.

Câu giông giống với…

Ông Putin trông ông ấy giông giống với một người Nga nổi tiếng.

Giông giống là sao nào? Là sao THIÊN ĐỒNG. Ví dụ sao nó giống bố nó thế. Thường là MỆNH có THIÊN ĐỒNG, chủ sự giống ai đó.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 8:

Cung Nô Bộc là cung xem những người thuộc hạ, tôi tớ, bạn bè, học trò…

Tôi có quen một người bạn, người ấy danh giá hơn tôi về nhiều mặt. Chúng tôi xem nhau như bạn bè nhưng thật ra trong lòng tôi rất nễ trọng người ấy. Vậy thì người đó nằm tại cung Nô Bộc hay tại đâu?

Tại cung Thiên Di. Cung quan coi về đồng nghiệp, ai đó quan hệ về tiền bạc tại cung Tài. Những người giao lưu ngoài xã hội đều nằm tại Thiên DI. Ai muốn làm vợ thì vào cung Thê mà nằm. Ai muốn làm con nuôi nằm tại Tử Tức. Ai muốn làm cha mẹ nuôi thì cung Phụ Mẫu… Vấn đề đã rõ. Cho nên chữ bạn bè ở cung Nô có nghĩa là bạn rất thân, sai phái được. Ví dụ. Mầy sai tao như sai đầy tớ vậy? Ủa mầy là bạn thân mà. Mầy muốn làm khách hả?

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 9.

Xe nào chạy khẩn đường xa.

Lại thêm còi lịnh khiến ta nhường đường.

Trong này có 3 chữ khẩn là Hỏa và Lịnh là Linh Tinh. Là MÃ LINH HỎA là những xe được quyền ưu tiên, chạy nhanh vì có việc khẩn. Xe quân sự hành quân cũng là xe có việc khẩn. Mã Linh Hỏa cũng là xe chiến đấu. Thêm Đào vào là không ổn vì Mã và Đào là lệch pha. Thêm Hoa Cái vào thì được.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 10.

Mã nào là Mã chiến binh.

Để anh trang bị tùng chinh lên đường.

Mã Linh Hỏa Ngựa mang lịnh khẩn, Mã Kình trên mình ngựa. Mã Hình Khốc ngựa vung gươm la hét (như: xung phong theo lịnh tôi). “Mã ngộ HÌnh Khốc. Công Hoàn phát võ” nhưng cũng rất dễ bị thương, chết. Khi bị tất thị cũng la “ối”, “a”… gì đó.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu may mắn:

Thỉnh thoảng đọc trong các sách cổ có câu: Năm Ất Vị, nhà vua đem quân đi đánh…

Theo bạn trên phương diện TỬ VI câu trên đúng hay sai?

Người đầu tiên đoán đúng chính xác câu này là Yến Nhi.

Trường hợp bạn nói câu này sai là không có điểm. Ất vị là Ất Mùi. Cách đây chưa tới 50 năm cha ông ta đọc là Ất Mùi. Trong Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim, vị Thủ Tướng này còn viết đầy ra đấy. Mùi và Vị không liên quan gì đến con dê cả. Đây là một minh chứng hùng hồn, con dê mới bịa đặt gần đây.

Người nhiều điểm nhất là Neptunel 9 điểm. Yến Nhi 7 điểm. Thiên Đồng 6 điểm.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang đi với Triệt thôi đừng mơ mộng!

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 13)

CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (13)

Câu 1

Vua còn đâu nữa mà mơ.

Mà mơ đỗ trạng vinh quy về làng.

Mà mơ chuyện lính dẹp đàng.

Võng anh đi trước, võng nàng theo sau… (thơ của một thi sỹ nổi tiếng…)

Mà mơ là một sao hay bộ sao nào?

Câu 2

Người ấy đa tình lắm.

Đa tình là sao hay bộ sao nào?

Câu 3

THAM ĐÀ đoán chung là (nên nhớ chỉ có Tham và Đà mà thôi, không khẳng định nó nằm ở đâu, cũng không phối hợp với Hung, Cát, Dâm tinh)

Câu 4 chữ đáng..

Như: VN thắng xứng đáng… Đó là người chính đáng…. Đáng được tự hào…. Đáng chê trách… Đáng chú ý…Đáng ăn đòn… Đáng tìm hiểu. Trên là ví dụ với chữ đáng ở đằng trước và ở đằng sau. Vậy đáng là sao nào? Chúng ta mới tìm hiểu chữ đáng thôi, đáng khen, đáng chê lại là việc khác.

Câu 5.

F. Bacon viết như sau: Đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng, sau đó cần quyết định dứt khoát, cuối cùng làm việc miệt mài.

Ông ta mô tả một ngôi sao nào thế?

Câu 6:

Bộ KHÔNG TRIỆT. Bạn đoán sao? Bạn viết ngắn gọn. Đánh giá là tốt hay xấu.

Câu 7.

Câu giông giống với…

Ông Putin trông ông ấy giông giống với một người Nga nổi tiếng.

Giông giống là sao nào?

Câu 8:

Cung Nô Bộc là cung xem những người thuộc hạ, tôi tớ, bạn bè, học trò…

Tôi có quen một người bạn, người ấy danh giá hơn tôi về nhiều mặt. Chúng tôi xem nhau như bạn bè nhưng thật ra trong lòng tôi rất nễ trọng người ấy. Vậy thì người đó nằm tại cung Nô Bộc hay tại đâu?

Câu 9.

Xe nào chạy khẩn đường xa.

Lại thêm còi lịnh khiến ta nhường đường

Bạn viết bộ sao này ra.

Câu 10.

Mã nào là Mã chiến binh.

Để anh trang bị tùng chinh lên đường.

Bộ sao nào?

Câu may mắn:

Thỉnh thoảng đọc trong các sách cổ có câu: Năm Ất Vị, nhà vua đem quân đi đánh…

Theo bạn trên phương diện TỬ VI câu trên đúng hay sai?

Kể từ nay mỗi tuần có 2 bài tập. Vào các ngày thứ 4 và thứ 7. Vào các giờ như đã ấn định, có như thế bác mới có thời gian rỗi để viết các đề tài khác.

Việc tìm hiểu các từ ngoài đời ứng hợp với TỬ VI là điều rất cần thiết trong luận đoán. Càng nhiều bao nhiêu tất trình độ càng cao bấy nhiêu. Người ta hỏi nên rút lui hay nên tiến lên. Bản thân mình không biết sao nào lui, sao nào tới thì dựa vào cơ sở nào để luận đoán.

ĐÁP ÁN (13)

Quân tiên phong lần này vẫn là Thiên Đồng và Neptunel. Đội hình vẫn như cũ.

Câu 1

Vua còn đâu nữa mà mơ.

Mà mơ, tức đừng mơ chuyện ấy làm gì. Như “Tôi không mơ hoang kiếp sống trên cung Hằng…” . Đây chỉ là chuyện mơ mộng, cũng không phải giấc mơ. Trả lời đúng câu này chứng tỏ có trình độ và óc suy luận cao. Lợi cho việc đoán TỬ VI.

Đó là cách THAM TRIỆT.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 2

Người ấy đa tình lắm.

Đa là THIÊN PHỦ. Tình là THIÊN TƯỚNG. Chung chung là đa tình, đa cảm, chứ khoan vội nghĩ chuyện trai gái, cần kiểm chứng điều ây.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 3

THAM ĐÀ đoán chung là (nên nhớ chỉ có Tham và Đà mà thôi, không khẳng định nó nằm ở đâu, cũng không phối hợp với Hung, Cát, Dâm tinh)

Thiên Đồng cho là Luận rộng ra là … quyết tâm thực hiện

Neptunel cho là: Bành trướng tham vọng, tham gì đâu mà tham dữ.

Đoán chính xác khi không có Hung Cát Tinh Dâm tinh gì đặc biệt là Theo Đuổi Tham Vọng (ham muốn, đam mê… là Tham. Đeo đuổi, bám theo… là Đà). Còn có thể là ham muốn nhưng bị cản trở (tìm yếu tố cản trở). Bành trướng lòng ham muốn tức bá quyền, bành trướng thế lực…

Một ví dụ về Tham Đà. Bạn còn ham muốn theo đuổi TỬ VI không?

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 4 chữ đáng..

Như: VN thắng xứng đáng… Đó là người chính đáng…. Đáng được tự hào…. Đáng chê trách… Đáng chú ý…Đáng ăn đòn… Đáng tìm hiểu. Trên là ví dụ với chữ đáng ở đằng trước và ở đằng sau. Vậy đáng là sao nào? Chúng ta mới tìm hiểu chữ đáng thôi, đáng khen, đáng chê lại là việc khác.

Đáng là sao LIÊM TRINH, chữ chính cũng là sao này. Chính đáng là Liêm Trinh, Chính nghĩa là Liêm Tướng, Chính trị là Liêm TRIỆT…. Rất kỵ gặp sao Kỵ vì sự chính đáng bị nghi ngờ, đạo đức, liêm khiết bị nghi kỵ là đáng chê trách. Trong nhóm 3 sao TỬ VŨ LIÊM, Tử Vũ chịu được được Kỵ còn Liêm thì không, từ vị trí sao Liêm thấy Kỵ xung cũng rắc rối nhiều.

Các bạn lầm với sao Tuần chủ đúng. Tuần Liêm chủ sự chính xác, mặt tính cách chủ sự trọng đạo, nghiêm chỉnh tuân theo, trung trinh cách, trọn vẹn thủy chung…

Không ai đoán đúng câu này.

Câu 5.

F. Bacon viết như sau: Đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng, sau đó cần quyết định dứt khoát, cuối cùng làm việc miệt mài.

Ông ta mô tả một ngôi sao nào thế?

Suy nghĩ, quyết định, làm việc cả ba yếu tố đó là sao TỬ VI. Câu nói trên tác giả chỉ mô tả 1 sao TỬ VI mà thôi. Đây là câu thuộc loại khó đoán.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 6:

Bộ KHÔNG TRIỆT. Bạn đoán sao? Bạn viết ngắn gọn. Đánh giá là tốt hay xấu.

Không Sai tức là đúng. Trừ (tránh) được sự không ngờ. Không ngờ mà trừ (tránh, chữa, triệt…) được….

Ví dụ không ngờ mà chữa được căn bệnh (cái máy….). Những cái ngỡ như không thành mà làm được. Khi đoán bộ sao này chú ý chính tinh tọa thủ có hợp với TRIỆT không, nếu không tốt xấu đều bị triệt tuốt.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 7.

Câu giông giống với…

Ông Putin trông ông ấy giông giống với một người Nga nổi tiếng.

Giông giống là sao nào? Là sao THIÊN ĐỒNG. Ví dụ sao nó giống bố nó thế. Thường là MỆNH có THIÊN ĐỒNG, chủ sự giống ai đó.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 8:

Cung Nô Bộc là cung xem những người thuộc hạ, tôi tớ, bạn bè, học trò…

Tôi có quen một người bạn, người ấy danh giá hơn tôi về nhiều mặt. Chúng tôi xem nhau như bạn bè nhưng thật ra trong lòng tôi rất nễ trọng người ấy. Vậy thì người đó nằm tại cung Nô Bộc hay tại đâu?

Tại cung Thiên Di. Cung quan coi về đồng nghiệp, ai đó quan hệ về tiền bạc tại cung Tài. Những người giao lưu ngoài xã hội đều nằm tại Thiên DI. Ai muốn làm vợ thì vào cung Thê mà nằm. Ai muốn làm con nuôi nằm tại Tử Tức. Ai muốn làm cha mẹ nuôi thì cung Phụ Mẫu… Vấn đề đã rõ. Cho nên chữ bạn bè ở cung Nô có nghĩa là bạn rất thân, sai phái được. Ví dụ. Mầy sai tao như sai đầy tớ vậy? Ủa mầy là bạn thân mà. Mầy muốn làm khách hả?

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunel

Câu 9.

Xe nào chạy khẩn đường xa.

Lại thêm còi lịnh khiến ta nhường đường.

Trong này có 3 chữ khẩn là Hỏa và Lịnh là Linh Tinh. Là MÃ LINH HỎA là những xe được quyền ưu tiên, chạy nhanh vì có việc khẩn. Xe quân sự hành quân cũng là xe có việc khẩn. Mã Linh Hỏa cũng là xe chiến đấu. Thêm Đào vào là không ổn vì Mã và Đào là lệch pha. Thêm Hoa Cái vào thì được.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu 10.

Mã nào là Mã chiến binh.

Để anh trang bị tùng chinh lên đường.

Mã Linh Hỏa Ngựa mang lịnh khẩn, Mã Kình trên mình ngựa. Mã Hình Khốc ngựa vung gươm la hét (như: xung phong theo lịnh tôi). “Mã ngộ HÌnh Khốc. Công Hoàn phát võ” nhưng cũng rất dễ bị thương, chết. Khi bị tất thị cũng la “ối”, “a”… gì đó.

Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng

Câu may mắn:

Thỉnh thoảng đọc trong các sách cổ có câu: Năm Ất Vị, nhà vua đem quân đi đánh…

Theo bạn trên phương diện TỬ VI câu trên đúng hay sai?

Người đầu tiên đoán đúng chính xác câu này là Yến Nhi.

Trường hợp bạn nói câu này sai là không có điểm. Ất vị là Ất Mùi. Cách đây chưa tới 50 năm cha ông ta đọc là Ất Mùi. Trong Việt Nam Sử Lược Trần Trọng Kim, vị Thủ Tướng này còn viết đầy ra đấy. Mùi và Vị không liên quan gì đến con dê cả. Đây là một minh chứng hùng hồn, con dê mới bịa đặt gần đây.

Người nhiều điểm nhất là Neptunel 9 điểm. Yến Nhi 7 điểm. Thiên Đồng 6 điểm.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button