Tử vi

Tham Lang độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 1)

Tham Lang cư tại vị trí Tí Ngọ luận đoán p1

Sao Tham Lang thuộc nhóm Sát Phá Tham, trường hộ độc tọa không gia hội với Tử Vũ Liêm hình thành các cách Tử Tham, Vũ Tham, Liêm Tham. Trong trường hợp độc tọa có sáu vị trí ở cung Thìn Tuất Dần Thân Tí Ngọ. Bài viết này bàn luận về cách Tham Lang cư tại cung Tí Ngọ được luận là cách cục bình thường khó thành tựu sự nghiệp lớn nếu không được bàng tinh tốt đẹp gia hội. Bố cục của Tham Lang cư Tí Ngọ là Thất Sát nhập la võng và Phá Quân cư tại Dần Thân. Tham Lang là ngôi sao của sự tham muốn, khi đứng một mình tính chất đầy đủ. Sao Tham Lang tại đây có Tử Vi ở đối cung hay toàn cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất mạnh nên bản thân có phần kém hơn so với ngoài xã hội. Tham Lang tọa mệnh không mang ý nghĩa hay như việc ở cung Dần Thân hay Thìn Tuất khi cả nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ý nghĩa tương đương với Sát Phá Tham. Trường hợp này cả nhóm Sát Phá Tham phải phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi nói riêng và toàn bộ hệ thống chỉ huy, lãnh đạo của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tốt là tướng phục vụ cho vua chúa, xấu hơn là người phục vụ cho kẻ có quyền. Tham Lang mạnh ở tính dục vọng từ vật chất tới tinh thần, khi gặp các tinh diệu có dâm tính là cách cục dâm đãng nếu không có thêm các sao Xương Khúc, Khoa, Khôi Việt thường không có học thức nên thuộc hạ cách, nếu có văn tinh thủ chiếu tính chất dâm chuyển hướng về nghệ thuật khiến mệnh tạo giữ được giá trị và được sự tôn trọng của người khác. Tuy Tham Lang ở đây không mấy hay nhưng nếu không bị phá cách nặng nề thường được chữ thọ trong bộ ba phú, quý, thọ. Ở đây tính chất của Sát Phá Tham không có chí hướng lớn do tham vọng của tham lang. Thường được luận là tâm trí bạc nhược, sự cố gắng và quyết tâm không lớn nên khó có được cách bạo phát tại đây. Cung độ Thìn Tuất sao Thất Sát nhập La Võng tính nhầm lẫn lớn cũng ảnh hưởng tới quyết định của Tham Lang sau mỗi lần thất bại. Trường hợp Sát Phá Tham tại đây các sách đều không đánh giá cao và có tên riêng là Trúc La Tam Hạn.

Tham Lang có thể chuyển hóa tham vọng thành sức phấn đấu tiên quyết, tuy ở đây trở ngại lớn khó gặp được thành công sau nhiều thất bại nhưng nếu đắc cách lại là việc phản vi kỳ cách như trường hợp Thiên Đồng cư Tuất của tuổi Đinh. Tham Lang có tên gọi khác là Đào Hoa Tinh, đây chỉ trường hợp Tham Lang độc tọa không có Hỏa Linh hay Khoa Quyền để định hướng ước muốn về tài trạch hay quý hiển, danh vọng mà bị Đào Hồng tác động khiến sao này trở nên hư hỏng. Trường hợp Tham Lang cư Tí và Tham Lang cư Ngọ cũng được luận có tính chất khác biệt. Qua nghiệm lí thì tính chất về mặt tính cách của hai cách này đại đồng nhưng dị biệt, Tham Lang cư Ngọ bản thân có chứa tính cương quyết trong việc đề ra kế hoạch bà thực hiện, có sự vất vả, ưa thích trải nghiệm gian lao. Trong khi Tham Lang cư Tí thường gắn với các tính chất liên quan tới dâm cách, hưởng thụ. Tính chất này khá rõ rệt đặc biệt khi có bàng tinh giao hội. Tham Lang là sao ham muốn vì vậy một số trường hợp giao hội với các bàng tinh khiến tính chất thay đổi về sự đứng đắn không ham dục vọng hay vật chất, đây là một trường hợp trong các cách cục thành công của Tham Lang, trường hợp còn lại do sự chuyển hóa về ham muốn trở nên mãnh liệt về phú hoặc quý. Tham Lang cư Mệnh rất quan trọng vị trí cung an Thân, nếu cư tại sao Tử Vi cư Tí Ngọ hay bộ Liêm Phủ Thìn Tuất đắc cách tối hỉ vì được cách thân thể, thân phận cao quý trong khi mệnh tạo bản tính tư chất bình thường không nổi trội, ngoài thực tế cũng rất nhiều trường hợp như vậy. Khi bấy giờ Tham Lang mang nặng tính thụ hưởng và phải đến tuổi trưởng thành khi cung hạn nhập vào Phúc Phối Di nếu hợp cách mới có thể thay đổi tự tay tạo nên sự nghiệp, bằng không khí tránh cảnh suốt ngày ăn chơi trác táng.

Bạn đang xem: Tham Lang độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 1)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 1)

Tham Lang cư tại vị trí Tí Ngọ luận đoán p1

Sao Tham Lang thuộc nhóm Sát Phá Tham, trường hộ độc tọa không gia hội với Tử Vũ Liêm hình thành các cách Tử Tham, Vũ Tham, Liêm Tham. Trong trường hợp độc tọa có sáu vị trí ở cung Thìn Tuất Dần Thân Tí Ngọ. Bài viết này bàn luận về cách Tham Lang cư tại cung Tí Ngọ được luận là cách cục bình thường khó thành tựu sự nghiệp lớn nếu không được bàng tinh tốt đẹp gia hội. Bố cục của Tham Lang cư Tí Ngọ là Thất Sát nhập la võng và Phá Quân cư tại Dần Thân. Tham Lang là ngôi sao của sự tham muốn, khi đứng một mình tính chất đầy đủ. Sao Tham Lang tại đây có Tử Vi ở đối cung hay toàn cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm rất mạnh nên bản thân có phần kém hơn so với ngoài xã hội. Tham Lang tọa mệnh không mang ý nghĩa hay như việc ở cung Dần Thân hay Thìn Tuất khi cả nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm ý nghĩa tương đương với Sát Phá Tham. Trường hợp này cả nhóm Sát Phá Tham phải phục vụ cho lý tưởng của Tử Vi nói riêng và toàn bộ hệ thống chỉ huy, lãnh đạo của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tốt là tướng phục vụ cho vua chúa, xấu hơn là người phục vụ cho kẻ có quyền. Tham Lang mạnh ở tính dục vọng từ vật chất tới tinh thần, khi gặp các tinh diệu có dâm tính là cách cục dâm đãng nếu không có thêm các sao Xương Khúc, Khoa, Khôi Việt thường không có học thức nên thuộc hạ cách, nếu có văn tinh thủ chiếu tính chất dâm chuyển hướng về nghệ thuật khiến mệnh tạo giữ được giá trị và được sự tôn trọng của người khác. Tuy Tham Lang ở đây không mấy hay nhưng nếu không bị phá cách nặng nề thường được chữ thọ trong bộ ba phú, quý, thọ. Ở đây tính chất của Sát Phá Tham không có chí hướng lớn do tham vọng của tham lang. Thường được luận là tâm trí bạc nhược, sự cố gắng và quyết tâm không lớn nên khó có được cách bạo phát tại đây. Cung độ Thìn Tuất sao Thất Sát nhập La Võng tính nhầm lẫn lớn cũng ảnh hưởng tới quyết định của Tham Lang sau mỗi lần thất bại. Trường hợp Sát Phá Tham tại đây các sách đều không đánh giá cao và có tên riêng là Trúc La Tam Hạn.

Tham Lang có thể chuyển hóa tham vọng thành sức phấn đấu tiên quyết, tuy ở đây trở ngại lớn khó gặp được thành công sau nhiều thất bại nhưng nếu đắc cách lại là việc phản vi kỳ cách như trường hợp Thiên Đồng cư Tuất của tuổi Đinh. Tham Lang có tên gọi khác là Đào Hoa Tinh, đây chỉ trường hợp Tham Lang độc tọa không có Hỏa Linh hay Khoa Quyền để định hướng ước muốn về tài trạch hay quý hiển, danh vọng mà bị Đào Hồng tác động khiến sao này trở nên hư hỏng. Trường hợp Tham Lang cư Tí và Tham Lang cư Ngọ cũng được luận có tính chất khác biệt. Qua nghiệm lí thì tính chất về mặt tính cách của hai cách này đại đồng nhưng dị biệt, Tham Lang cư Ngọ bản thân có chứa tính cương quyết trong việc đề ra kế hoạch bà thực hiện, có sự vất vả, ưa thích trải nghiệm gian lao. Trong khi Tham Lang cư Tí thường gắn với các tính chất liên quan tới dâm cách, hưởng thụ. Tính chất này khá rõ rệt đặc biệt khi có bàng tinh giao hội. Tham Lang là sao ham muốn vì vậy một số trường hợp giao hội với các bàng tinh khiến tính chất thay đổi về sự đứng đắn không ham dục vọng hay vật chất, đây là một trường hợp trong các cách cục thành công của Tham Lang, trường hợp còn lại do sự chuyển hóa về ham muốn trở nên mãnh liệt về phú hoặc quý. Tham Lang cư Mệnh rất quan trọng vị trí cung an Thân, nếu cư tại sao Tử Vi cư Tí Ngọ hay bộ Liêm Phủ Thìn Tuất đắc cách tối hỉ vì được cách thân thể, thân phận cao quý trong khi mệnh tạo bản tính tư chất bình thường không nổi trội, ngoài thực tế cũng rất nhiều trường hợp như vậy. Khi bấy giờ Tham Lang mang nặng tính thụ hưởng và phải đến tuổi trưởng thành khi cung hạn nhập vào Phúc Phối Di nếu hợp cách mới có thể thay đổi tự tay tạo nên sự nghiệp, bằng không khí tránh cảnh suốt ngày ăn chơi trác táng.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button