Tử vi

Tham Lang độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 2)

Tham Lang cư Tí Ngọ thủ mệnh (phần 2)

Sao Tham Lang cư Tí Ngọ chia làm các trường hợp khi giao hội với bàng tinh an theo Thiên Can như cách Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục. Với Tham Lang độc tọa ở Tí Ngọ cần thiết nhất có bộ Kình Hao tăng tính tranh đoạt của Sát Phá Tham với nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tuy nhiên ở đây nếu đồng cung dễ gặp cách Kình Dương ở Tí Ngọ Mão Dậu phi yểu chiết tắc hình thương. Vì vậy nếu có Kình Dương ở tại cung Thìn Tuất là cách hay vì được Kình cư Tứ Mộ. Sao Kình Dương khiến Tham Lang trở nên cứng rắn hơn, tăng mạnh tính chất ham muốn về vật chất. Tham Lang do tại đây đặc tính yếu chủ sự an phận và Thất Sát nhập La Võng tính chất không mạnh bạo, ương ngạnh dễ gặp phải tai họa của La Võng nên rất cần thiết có Kình Hao, kỵ gặp Đà Hao khiến tổ hợp thêm rối ren. Tham Lang ngộ Thanh Phi Phục đặc biệt ở vị trí của Thanh Long là cách hay chủ mưu kế, quyền biến khi vạch ra đường lối cho nhóm Sát Phá Tham hành động. Nếu Tham Lang độc tọa ngộ Lộc Tướng Ấn là cách cục xấu, chỉ hợp với vị trí đồng cung với Quốc Ấn tuy nhiên Phá Quân có ý nghĩa xấu không thể thay đổi được cái cũ bằng cái mới khiến tính hành động của nhóm sao này giảm thiểu lớn. Tham Lang đặc biệt thích hóa thành Quyền hơn Lộc vì Tham Lang khi đứng một mình tại Tí Ngọ không có được sự trợ giúp lớn nên cần thiết hóa thành mạnh bạo, cương cường mang tính quyền lực tức Hóa Quyền. Bộ Khôi Việt thường mang lại tai họa khởi phát cho nhóm Sát Phá Than thì tính chất bộc phát của bộ sao này, cách Khôi Phá nếu không có trợ tinh thì thường mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp, chủ sự phá hoại lớn, kẻ mang tội nặng khi xấu. Với Tham Lang ngộ Khôi Việt tại bản cung vẫn là cách cục hay vì Tham Lang là mưu kế, định hướng cần thiết được khởi đầu nếu không có định hướng thì Sát Phá ưa làm càn dễ mắc sai lầm dẫn đến tai họa. Lưu ý cần tránh gặp thêm các sao như Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, tạo thành các cách cục tăng cường tính sát dẫn tới tai họa nguy hiểm.

Với các sao an theo Địa Chi không hợp với bộ Tuế Hổ Phù đặc biệt là việc Bạch Hổ đồng cung với Thất Sát chủ xấu. Tham Lang ngộ Thái Tuế do tính chất hiển lộ của các sao an theo Địa Chi mà Thái Tuế mang tính thẳng thắn, thật sự khiến dễ lộ ra ham muốn của sao này ra bên ngoài nên không hay vì không có lý tưởng để Thái Tuế thể hiện ra bên ngoài, tuy nhiên nếu có bàng tinh tác động thì có thể luận theo chiều hướng tốt ngược lại. Ở Bộ Tử Vũ Liêm đối cung lại rất cần thiết có Tuế Hổ Phù để thể hiện lý tưởng của Tử Vi ra bên ngoài, được quần chúng hay không là do Phượng Khốc. Tóm lại cách Tham Lang tại Tí Ngọ cần thiết có Tang Hư Khách tức có thêm Thiên Mã, cách Tham Lang ngộ Tang Môn hợp lí, như có Phá Quân gặp Thiên Hư là hay. Cần gặp bộ Phượng Khốc để được ngưỡng mộ tăng giá trị cho Tham Lang, đặc biệt cách Khốc Hư ở Tí Ngọ luôn có Thiên Mã tại Dần Thân ngộ Phượng Khốc rất hay, tuy nhiên bất lợi khi xét riêng của Tham Lang trở thành mang ý nghĩa ham muốn ảo vọng. Nhìn chung nếu được bộ Mã Khốc Khách tại Dần Thân có thể theo võ cách dễ thành tựu. Tham Lang ngộ Xương Khúc đặc biệt là cách Tham Lang ngộ Văn Xương tại bản cung là cách quyết tâm thực hiện điều khó làm. Ngược lại nếu Tham Khúc là cách hay bỏ dở ý định kế hoạch của bản thân. Tham Lang ngộ Tả Hữu cũng mang ý nghĩa tốt, khiến Tử Vũ Liêm thiếu tay chân đắc lực, thế lực hai bên cân bằng hơn. Mệnh có Tham Lang hạn gặp Cự Cơ Đồng có tính chất thay đổi hoạch định do nhiều tác động bất mãn, đây cũng là hạn khá khó khăn của Tham Lang. Tham Lang ngộ Tam Không là cách cục rất tôt chủ tham vọng lớn, nếu chỉ gặp Triệt tại bản cung lại là cách ham muốn nhỏ. Tham Lang ưa gặp Hỏa Linh chủ tham vọng về quyền bính hay tài lộc. Cách này rất cần có Khoa Quyền Lộc để tạo thành công khiến bố cục Sát Phá Tham trở thành hữu dụng, nếu không có chỉ là bố cục bình thường

Bạn đang xem: Tham Lang độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 2)

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang độc tọa cư Tí Ngọ cách (phần 2)

Tham Lang cư Tí Ngọ thủ mệnh (phần 2)

Sao Tham Lang cư Tí Ngọ chia làm các trường hợp khi giao hội với bàng tinh an theo Thiên Can như cách Kình Hao, Đà Hao, Lộc Tướng Ấn, Thanh Phi Phục. Với Tham Lang độc tọa ở Tí Ngọ cần thiết nhất có bộ Kình Hao tăng tính tranh đoạt của Sát Phá Tham với nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Tuy nhiên ở đây nếu đồng cung dễ gặp cách Kình Dương ở Tí Ngọ Mão Dậu phi yểu chiết tắc hình thương. Vì vậy nếu có Kình Dương ở tại cung Thìn Tuất là cách hay vì được Kình cư Tứ Mộ. Sao Kình Dương khiến Tham Lang trở nên cứng rắn hơn, tăng mạnh tính chất ham muốn về vật chất. Tham Lang do tại đây đặc tính yếu chủ sự an phận và Thất Sát nhập La Võng tính chất không mạnh bạo, ương ngạnh dễ gặp phải tai họa của La Võng nên rất cần thiết có Kình Hao, kỵ gặp Đà Hao khiến tổ hợp thêm rối ren. Tham Lang ngộ Thanh Phi Phục đặc biệt ở vị trí của Thanh Long là cách hay chủ mưu kế, quyền biến khi vạch ra đường lối cho nhóm Sát Phá Tham hành động. Nếu Tham Lang độc tọa ngộ Lộc Tướng Ấn là cách cục xấu, chỉ hợp với vị trí đồng cung với Quốc Ấn tuy nhiên Phá Quân có ý nghĩa xấu không thể thay đổi được cái cũ bằng cái mới khiến tính hành động của nhóm sao này giảm thiểu lớn. Tham Lang đặc biệt thích hóa thành Quyền hơn Lộc vì Tham Lang khi đứng một mình tại Tí Ngọ không có được sự trợ giúp lớn nên cần thiết hóa thành mạnh bạo, cương cường mang tính quyền lực tức Hóa Quyền. Bộ Khôi Việt thường mang lại tai họa khởi phát cho nhóm Sát Phá Than thì tính chất bộc phát của bộ sao này, cách Khôi Phá nếu không có trợ tinh thì thường mang ý nghĩa không mấy tốt đẹp, chủ sự phá hoại lớn, kẻ mang tội nặng khi xấu. Với Tham Lang ngộ Khôi Việt tại bản cung vẫn là cách cục hay vì Tham Lang là mưu kế, định hướng cần thiết được khởi đầu nếu không có định hướng thì Sát Phá ưa làm càn dễ mắc sai lầm dẫn đến tai họa. Lưu ý cần tránh gặp thêm các sao như Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình, tạo thành các cách cục tăng cường tính sát dẫn tới tai họa nguy hiểm.

Với các sao an theo Địa Chi không hợp với bộ Tuế Hổ Phù đặc biệt là việc Bạch Hổ đồng cung với Thất Sát chủ xấu. Tham Lang ngộ Thái Tuế do tính chất hiển lộ của các sao an theo Địa Chi mà Thái Tuế mang tính thẳng thắn, thật sự khiến dễ lộ ra ham muốn của sao này ra bên ngoài nên không hay vì không có lý tưởng để Thái Tuế thể hiện ra bên ngoài, tuy nhiên nếu có bàng tinh tác động thì có thể luận theo chiều hướng tốt ngược lại. Ở Bộ Tử Vũ Liêm đối cung lại rất cần thiết có Tuế Hổ Phù để thể hiện lý tưởng của Tử Vi ra bên ngoài, được quần chúng hay không là do Phượng Khốc. Tóm lại cách Tham Lang tại Tí Ngọ cần thiết có Tang Hư Khách tức có thêm Thiên Mã, cách Tham Lang ngộ Tang Môn hợp lí, như có Phá Quân gặp Thiên Hư là hay. Cần gặp bộ Phượng Khốc để được ngưỡng mộ tăng giá trị cho Tham Lang, đặc biệt cách Khốc Hư ở Tí Ngọ luôn có Thiên Mã tại Dần Thân ngộ Phượng Khốc rất hay, tuy nhiên bất lợi khi xét riêng của Tham Lang trở thành mang ý nghĩa ham muốn ảo vọng. Nhìn chung nếu được bộ Mã Khốc Khách tại Dần Thân có thể theo võ cách dễ thành tựu. Tham Lang ngộ Xương Khúc đặc biệt là cách Tham Lang ngộ Văn Xương tại bản cung là cách quyết tâm thực hiện điều khó làm. Ngược lại nếu Tham Khúc là cách hay bỏ dở ý định kế hoạch của bản thân. Tham Lang ngộ Tả Hữu cũng mang ý nghĩa tốt, khiến Tử Vũ Liêm thiếu tay chân đắc lực, thế lực hai bên cân bằng hơn. Mệnh có Tham Lang hạn gặp Cự Cơ Đồng có tính chất thay đổi hoạch định do nhiều tác động bất mãn, đây cũng là hạn khá khó khăn của Tham Lang. Tham Lang ngộ Tam Không là cách cục rất tôt chủ tham vọng lớn, nếu chỉ gặp Triệt tại bản cung lại là cách ham muốn nhỏ. Tham Lang ưa gặp Hỏa Linh chủ tham vọng về quyền bính hay tài lộc. Cách này rất cần có Khoa Quyền Lộc để tạo thành công khiến bố cục Sát Phá Tham trở thành hữu dụng, nếu không có chỉ là bố cục bình thường

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button