Tử vi

Tham Lang Hóa Kị (can Quý)

Tham Lang Hóa Kị, nếu không có sát tinh đến xung, tuy khó tránh khỏi sóng gió trắc trở và tốn thất, có điều mức độ bị tổn hại sẽ khá nhẹ so với các sao Hóa Kị khác (Thiên Đồng Hóa Kị cũng nhẹ); nhưng nếu lạc hãm, lại gặp sát tinh xung chiếu (Hỏa Tinh, Linh Tinh là ngoại lệ, không nằm trong số sát tinh này), nam mệnh thì rượu chè cờ bạc, gặp thêm sao đào hoa, tất Sẽ rất hiếu sắc, do đó mà bạo phát bạo tàn, kết cục bất hạnh. Vì Tham Lang Hóa Kị tất nhiên ở tam phương sẽ thấy Phá Quân Hóa Lộc, nữ mệnh chủ về sống phóng túng, không chịu ở yên trong nhà.

Tham Lang Hóa Kị ở cung miếu vượng, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh có thể khiến Tham Lang phát huy tài nghệ về phương diện kỹ thuật, hoặc có tài nghệ kỹ xảo đặc biệt, nhờ đó thành danh, nhưng cũng phải nhiều lần trải qua gian khổ và sóng gió trắc trở, hơn nữa, Tham Lang Hóa Kị, tất Phá Quân đồng thời cũng Hóa Lộc, hơn nữa hai sao luôn hội hợp với nhau ở tam phương, cho nên tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng các sao liên quan nhau.

Phá Quân rất thích Hóa Lộc, chủ về tạo dụng sự nghiệp, do đó thường có thể bù đắp khuyết điểm của Tham Làng Hoa Kị. Khá nhiều tình huống, chỉ chủ về vì tạo dựng Sự nghiệp mà phải thù tạc nhiều một cách vô vị, cho nên không cần phải Io. Nếu có cát tinh tụ tập thì hơn nữa còn chủ về “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”, lúc này Tham Lang Hóa Kị trái lại sẽ thành tốt.

Bạn đang xem: Tham Lang Hóa Kị (can Quý)

Tham Lang Hóa Kị đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về phát đột ngột, xem các sao cát hay hung hội hợp mà định, cát thì có tính chất “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”; nếu hung, thì “bạo phát bạo tàn”, hơn nữa quá trình thăng trầm lên xuống đều ngoài dự liệu của mệnh chủ. Cho nên gặp phải nhóm tinh hệ này, không nên đầu cơ, tuy có vui nhất thời, nhưng rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi thất bại.

Tham Lang Hóa Kị ở cung Tí, nữ mệnh rất kị, nếu cung Phu Thê bị sao này vây chiếu, hôn nhân tất sẽ không được như ý.

Tham Lang Hóa Kị, ý nghĩa thông thường là “tranh đoạt”, cho nên dù có Phá Quân Hóa Lộc đồng cung hay hội chiếu, cũng không cách nào thay đổi tính chất này. Bởi vì Phá Quân Hóa Lộc chủ về tạo dựng sự nghiệp, bản thân đã có ý tranh đoạt. Lúc luận đoán, cần phải chú y phân biệt chủ động và bị động. Nguyên tắc thông thường là, thấy các sao hình sát hư hao, là chủ về bị động, cho nên phải lưu ý hành động của người cạnh tranh.

Nêu Tham Lang Hóa Kị còn thấy các sao đào hoa Văn Xương, Văn Khúc, thường thường chủ về tranh đoạt tình yêu. Nữ mệnh, nếu cung Mệnh gặp nhóm sao này, phải chú ý vấn đề tình cảm. Bởi vì bất kể chủ động hay bị động, đều dễ sinh ra ảnh hưởng không tốt, người hay ta đều không có ích gì.

Trong tình hình “Kình Đà giáp kị”, Tham Lang Hóa Kị là chủ về bị người ta khống chế. Lúc này Tham Lang tất ở cung Tí, tuy có Lộc Tồn đồng cung, còn hội Phá Quân Hóa Lộc, cũng không phải là hay. Cung Mệnh thấy tình hình này đương nhiên là không tốt, ở cung Quan Lộc,cũng chủ về sự nghiệp cả đời nhiều biến động thay đổi, rốt cuộc cũng không phát triển được mục tiêu cố định, các sao tuy tốt những cũng chỉ chủ về hư danh.

Tham Lang Hóa Kị ở các cung lục thân, đều là tượng trưng cho khuyết điểm, thiếu sót ở các mức độ khác nhau. Nhất là ở cung Phu Thê hoặc cung Phúc Đức, thường thường là biểu thị có nỗi niềm khó nói ra, thành nỗi đau khổ suốt cuộc đời của mệnh chủ. Tham Lang Hóa Kị đồng cung với Hỏa Linh, Linh Tinh, là điềm phân ly, thời gian phân ly lâu hay mau, cần phải xem lưu niên mà định.

Cung lục thân thấy Tham Lang Hóa Kị có Đà La đồng cung, là chủ về tình cảm hoặc tư tưởng khó hiểu nhau, cảm thông nhau. Vì vậy cung Tử Nữ mà thấy chúng, thì tình thân có sự ngăn cách, không hiểu nhau. Lúc này dùng nỗ lực hậu thiên để bổ cứu sẽ rất quan trọng.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang Hóa Kị (can Quý)

Tham Lang Hóa Kị, nếu không có sát tinh đến xung, tuy khó tránh khỏi sóng gió trắc trở và tốn thất, có điều mức độ bị tổn hại sẽ khá nhẹ so với các sao Hóa Kị khác (Thiên Đồng Hóa Kị cũng nhẹ); nhưng nếu lạc hãm, lại gặp sát tinh xung chiếu (Hỏa Tinh, Linh Tinh là ngoại lệ, không nằm trong số sát tinh này), nam mệnh thì rượu chè cờ bạc, gặp thêm sao đào hoa, tất Sẽ rất hiếu sắc, do đó mà bạo phát bạo tàn, kết cục bất hạnh. Vì Tham Lang Hóa Kị tất nhiên ở tam phương sẽ thấy Phá Quân Hóa Lộc, nữ mệnh chủ về sống phóng túng, không chịu ở yên trong nhà.

Tham Lang Hóa Kị ở cung miếu vượng, gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh có thể khiến Tham Lang phát huy tài nghệ về phương diện kỹ thuật, hoặc có tài nghệ kỹ xảo đặc biệt, nhờ đó thành danh, nhưng cũng phải nhiều lần trải qua gian khổ và sóng gió trắc trở, hơn nữa, Tham Lang Hóa Kị, tất Phá Quân đồng thời cũng Hóa Lộc, hơn nữa hai sao luôn hội hợp với nhau ở tam phương, cho nên tất nhiên sẽ xuất hiện tình trạng các sao liên quan nhau.

Phá Quân rất thích Hóa Lộc, chủ về tạo dụng sự nghiệp, do đó thường có thể bù đắp khuyết điểm của Tham Làng Hoa Kị. Khá nhiều tình huống, chỉ chủ về vì tạo dựng Sự nghiệp mà phải thù tạc nhiều một cách vô vị, cho nên không cần phải Io. Nếu có cát tinh tụ tập thì hơn nữa còn chủ về “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”, lúc này Tham Lang Hóa Kị trái lại sẽ thành tốt.

Tham Lang Hóa Kị đồng cung với Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về phát đột ngột, xem các sao cát hay hung hội hợp mà định, cát thì có tính chất “vô tình cắm liễu, liễu xanh um”; nếu hung, thì “bạo phát bạo tàn”, hơn nữa quá trình thăng trầm lên xuống đều ngoài dự liệu của mệnh chủ. Cho nên gặp phải nhóm tinh hệ này, không nên đầu cơ, tuy có vui nhất thời, nhưng rốt cuộc vẫn khó tránh khỏi thất bại.

Tham Lang Hóa Kị ở cung Tí, nữ mệnh rất kị, nếu cung Phu Thê bị sao này vây chiếu, hôn nhân tất sẽ không được như ý.

Tham Lang Hóa Kị, ý nghĩa thông thường là “tranh đoạt”, cho nên dù có Phá Quân Hóa Lộc đồng cung hay hội chiếu, cũng không cách nào thay đổi tính chất này. Bởi vì Phá Quân Hóa Lộc chủ về tạo dựng sự nghiệp, bản thân đã có ý tranh đoạt. Lúc luận đoán, cần phải chú y phân biệt chủ động và bị động. Nguyên tắc thông thường là, thấy các sao hình sát hư hao, là chủ về bị động, cho nên phải lưu ý hành động của người cạnh tranh.

Nêu Tham Lang Hóa Kị còn thấy các sao đào hoa Văn Xương, Văn Khúc, thường thường chủ về tranh đoạt tình yêu. Nữ mệnh, nếu cung Mệnh gặp nhóm sao này, phải chú ý vấn đề tình cảm. Bởi vì bất kể chủ động hay bị động, đều dễ sinh ra ảnh hưởng không tốt, người hay ta đều không có ích gì.

Trong tình hình “Kình Đà giáp kị”, Tham Lang Hóa Kị là chủ về bị người ta khống chế. Lúc này Tham Lang tất ở cung Tí, tuy có Lộc Tồn đồng cung, còn hội Phá Quân Hóa Lộc, cũng không phải là hay. Cung Mệnh thấy tình hình này đương nhiên là không tốt, ở cung Quan Lộc,cũng chủ về sự nghiệp cả đời nhiều biến động thay đổi, rốt cuộc cũng không phát triển được mục tiêu cố định, các sao tuy tốt những cũng chỉ chủ về hư danh.

Tham Lang Hóa Kị ở các cung lục thân, đều là tượng trưng cho khuyết điểm, thiếu sót ở các mức độ khác nhau. Nhất là ở cung Phu Thê hoặc cung Phúc Đức, thường thường là biểu thị có nỗi niềm khó nói ra, thành nỗi đau khổ suốt cuộc đời của mệnh chủ. Tham Lang Hóa Kị đồng cung với Hỏa Linh, Linh Tinh, là điềm phân ly, thời gian phân ly lâu hay mau, cần phải xem lưu niên mà định.

Cung lục thân thấy Tham Lang Hóa Kị có Đà La đồng cung, là chủ về tình cảm hoặc tư tưởng khó hiểu nhau, cảm thông nhau. Vì vậy cung Tử Nữ mà thấy chúng, thì tình thân có sự ngăn cách, không hiểu nhau. Lúc này dùng nỗ lực hậu thiên để bổ cứu sẽ rất quan trọng.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button