Tử vi

Tham Lang Hóa Lộc (Can Mậu)

Tham Lang là sao tài nghệ, có tài nghệ thiên phú hoặc căn bản. Lúc Tham Lang Hóa Lộc, tài nghệ xuất chúng. Nhưng nếu ở hãm địa lại có thêm sát tinh, không có cát tinh phù trợ thì cuộc đời khó tránh sẽ gặp phải khó khăn, thất bại mà than vãn, bản thân có tài mà không gặp thời, tự cho mình là thanh cao. Nếu ở vượng địa, còn có Tử Vi đồng cung, có lục cát tinh hội hợp, là người có chân tài thực học, có thể gặp cơ hội tốt để phát huy, và thi thố tài năng, nữ mệnh giỏi nữ công, chăm lo gia đình có phương pháp, sắp xếp và xử lý việc nhà ngăn nắp gọn gàng, đâu vào đấy, có thứ tự; nhưng nếu có Hỏa Linh, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp đến hội hợp, thì dễ gặp tình cảm rắc rối.

Tham Lang Hóa Lộc có Hỏa Linh và Tả Hữu ở cùng một cung, có thể tăng thêm nguồn để kiếm tiền, thưởng thưởng có tiền thu nhập không chính thức một cách bất ngở hoặc có hoạnh tài. Nếu chỉ có Hỏa Linh đồng cung, mà không có Tả Hữu, nhưng có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, là có số tiền nhỏ ngoài thu nhập chính thức. Lúc có tiền thu nhập không chính thức hoặc có hoạnh tài, phải cấp tốc mua bất động sản, hoặc mang một phần tiền đi làm từ thiện, thu xếp thỏa đáng kịp thởi là phúc vô cùng; nếu không, tiền đến nhưng không tụ, ắt sẽ có cớ để hao tổn, thậm chí có thể “cực lạc sinh bi” (vui quá hóa buồn).

Tham Lang vốn là sao đa tài đa nghệ, lại còn là sao đào hoa, cũng chủ về lộc ăn, tiền thu nhập không chính thức; nếu nó Hóa Lộc ở cung miếu vượng, thì rất nổi trội trong xã hội, giao du rộng, mà tiêu xài cũng lớn, bạn bè phần nhiều là người rởi xa quê hương, đi nơi khác làm ăn kinh doanh, hoặc làm quan viên có liên quan đến kinh tế tài chính (nhưng còn phải xem cách cục cao hay thấp để định). Lúc lạc hãm, thưởng không đi theo con đưởng chính, mà thích giao tế cửa sau, lưu luyến những nơi thói hư tật xấu.

Bạn đang xem: Tham Lang Hóa Lộc (Can Mậu)

Tham Lang Hóa Lộc, cuộc đởi sẽ có nhiều bạn tình, nhiều thói hư tật xấu, thích thù tạc; tối kị có Kình Dương, Đà La đồng cung, chủ về vì sắc mà chuốc họa; rất thích hợp có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về đào hoa và phát đột ngột. Hóa Lộc chỉ ở đất Tứ mã là cát lợi, đáng tiếc Tham Lang ở đất Tứ mã lại không đắc địa.

Tham Lang vốn có một tính chất, đó là sở trưởng giao tế thù tạc, hoặc thủ đoạn linh hoạt uyển chuyển, ưa ban ân huệ nhỏ cho người ta, vì vậy tuy thiếu năng lực lãnh đạo, nhưng cũng được một đám bạn bè vây quanh, nghiễm nhiên thành trung tâm xã giao của một nhóm người. Lúc Tham Lang Hóa Lộc, tính chất này càng rõ rệt, hơn nữa, thưởng có thể nhở giao tế thù tạc mà có được tiền bạc. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, có điều kiện thuận lợi thì hoạt động sẽ có hiệu quả, chính là phương châm của mẫu người này.

Tham Lang Hóa Lộc làm tăng thêm dục vọng, vận hoạnh tài và thu nhập không chính thức cũng tang mạnh, thưởng có tính bạo phát, duyên với người khác phái cũng không tệ, dễ được người khác phái trợ giúp,chuyển đào hoa thành tiền bạc, làm cho nguồn để kiếm tiền liên tục không dứt. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, đồng thởi có sao đào hoa đồng cung, nhất là Đào Hoa, Đạo Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục, là chủ về ham mê tửu sắc (thậm chí không cần có Hóa Lộc của Tham Lang). Không có sát tinh còn được, bất quá chỉ là “khách quen chốn hoan lạc”, nếu đồng thởi còn thấy sát tinh, ắt sẽ vì thói hư tật xấu mà chuốc phiền phức thị phi. Nếu gặp sát tinh và thêm Hóa Kị, là thưởng hay vì thù tạc mà hao phá tiền bạc, còn có đào hoa, khó tránh bị rắc rối.

Tham Lang Hóa Lộc thấy Tả Phụ Hữu Bật, là nhiều bạn bè, bạn tốt cũng nhiều; nhưng nếu thấy các tạp diệu như Kiếp Sát, Tai Sát, Âm Sát, Chỉ Bối, Thiên Hư, thì dễ gần gũi tiểu nhân, kết bè kết phái, vì vậy mà bị liên lụy. Lúc Tham Lang không Hóa Lộc, tình trạng liên lụy sẽ nhỏ hơn.

Tham Lang có Hỏa Tinh hay Linh Tinh đồng cung, gọi là cách cục “Hỏa Tham” hay cách cục “Linh Tham”. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, là chủ về có được tiền bất ngở, hoặc dễ có được tiền, hay có được tiền một cách mau chóng. Hai cách cục này vốn chủ về phất lên nhanh mà sụp đổ cũng nhanh, nhưng nếu Tham Lang Hóa Lộc mà không có các sao sát kị xung phá, thì sau khi có được tiền bạc cũng dễ gặp cơ hội tránh được sụp đổ.

Có điều, “Hỏa Tham” và “Linh Tham” tối kị Địa Không, Địa Kiếp, nếu có hai sao này đồng cung hay hội chiếu, dù Tham Lang Hóa Lộc, vẫn phải cẩn thận đề phòng hao phá tiền bạc một cách đột ngột. Tuy tiền bạc đến nhanh nhưng đi cũng gấp, ở thời hiện đại, thường thường chỉ là phú quý trên giấy.

Tham Lang Hóa Lộc thích ở cung Mệnh, cung Tài Bạch. Bản chất của Tham Lang có sắc thái cạnh tranh (cở bạc cũng là cạnh tranh), lúc Tham Lang Hóa Lộc là có lợi trong chuyện cạnh tranh Nhưng nếu đồng thởi thấy có sát tinh, thì tăng thêm gian khổ trong chuyện cạnh tranh, thưởng thưởng sự việc thấy sắp thành công bỗng nhiên thay đổi theo chiều hướng khác, phải trải qua một phen nỗ lực mới được như mong muốn. Trong số sát tinh, thấy Đà La là nghiêm trọng nhất; Kình Dương là kế đó; còn có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, có lúc lại lợi về ra tay bất ngờ.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang Hóa Lộc (Can Mậu)

Tham Lang là sao tài nghệ, có tài nghệ thiên phú hoặc căn bản. Lúc Tham Lang Hóa Lộc, tài nghệ xuất chúng. Nhưng nếu ở hãm địa lại có thêm sát tinh, không có cát tinh phù trợ thì cuộc đời khó tránh sẽ gặp phải khó khăn, thất bại mà than vãn, bản thân có tài mà không gặp thời, tự cho mình là thanh cao. Nếu ở vượng địa, còn có Tử Vi đồng cung, có lục cát tinh hội hợp, là người có chân tài thực học, có thể gặp cơ hội tốt để phát huy, và thi thố tài năng, nữ mệnh giỏi nữ công, chăm lo gia đình có phương pháp, sắp xếp và xử lý việc nhà ngăn nắp gọn gàng, đâu vào đấy, có thứ tự; nhưng nếu có Hỏa Linh, Thiên Hình, Địa Không, Địa Kiếp đến hội hợp, thì dễ gặp tình cảm rắc rối.

Tham Lang Hóa Lộc có Hỏa Linh và Tả Hữu ở cùng một cung, có thể tăng thêm nguồn để kiếm tiền, thưởng thưởng có tiền thu nhập không chính thức một cách bất ngở hoặc có hoạnh tài. Nếu chỉ có Hỏa Linh đồng cung, mà không có Tả Hữu, nhưng có Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, là có số tiền nhỏ ngoài thu nhập chính thức. Lúc có tiền thu nhập không chính thức hoặc có hoạnh tài, phải cấp tốc mua bất động sản, hoặc mang một phần tiền đi làm từ thiện, thu xếp thỏa đáng kịp thởi là phúc vô cùng; nếu không, tiền đến nhưng không tụ, ắt sẽ có cớ để hao tổn, thậm chí có thể “cực lạc sinh bi” (vui quá hóa buồn).

Tham Lang vốn là sao đa tài đa nghệ, lại còn là sao đào hoa, cũng chủ về lộc ăn, tiền thu nhập không chính thức; nếu nó Hóa Lộc ở cung miếu vượng, thì rất nổi trội trong xã hội, giao du rộng, mà tiêu xài cũng lớn, bạn bè phần nhiều là người rởi xa quê hương, đi nơi khác làm ăn kinh doanh, hoặc làm quan viên có liên quan đến kinh tế tài chính (nhưng còn phải xem cách cục cao hay thấp để định). Lúc lạc hãm, thưởng không đi theo con đưởng chính, mà thích giao tế cửa sau, lưu luyến những nơi thói hư tật xấu.

Tham Lang Hóa Lộc, cuộc đởi sẽ có nhiều bạn tình, nhiều thói hư tật xấu, thích thù tạc; tối kị có Kình Dương, Đà La đồng cung, chủ về vì sắc mà chuốc họa; rất thích hợp có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng cung, chủ về đào hoa và phát đột ngột. Hóa Lộc chỉ ở đất Tứ mã là cát lợi, đáng tiếc Tham Lang ở đất Tứ mã lại không đắc địa.

Tham Lang vốn có một tính chất, đó là sở trưởng giao tế thù tạc, hoặc thủ đoạn linh hoạt uyển chuyển, ưa ban ân huệ nhỏ cho người ta, vì vậy tuy thiếu năng lực lãnh đạo, nhưng cũng được một đám bạn bè vây quanh, nghiễm nhiên thành trung tâm xã giao của một nhóm người. Lúc Tham Lang Hóa Lộc, tính chất này càng rõ rệt, hơn nữa, thưởng có thể nhở giao tế thù tạc mà có được tiền bạc. “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, có điều kiện thuận lợi thì hoạt động sẽ có hiệu quả, chính là phương châm của mẫu người này.

Tham Lang Hóa Lộc làm tăng thêm dục vọng, vận hoạnh tài và thu nhập không chính thức cũng tang mạnh, thưởng có tính bạo phát, duyên với người khác phái cũng không tệ, dễ được người khác phái trợ giúp,chuyển đào hoa thành tiền bạc, làm cho nguồn để kiếm tiền liên tục không dứt. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, đồng thởi có sao đào hoa đồng cung, nhất là Đào Hoa, Đạo Hao, Thiên Diêu, Mộc Dục, là chủ về ham mê tửu sắc (thậm chí không cần có Hóa Lộc của Tham Lang). Không có sát tinh còn được, bất quá chỉ là “khách quen chốn hoan lạc”, nếu đồng thởi còn thấy sát tinh, ắt sẽ vì thói hư tật xấu mà chuốc phiền phức thị phi. Nếu gặp sát tinh và thêm Hóa Kị, là thưởng hay vì thù tạc mà hao phá tiền bạc, còn có đào hoa, khó tránh bị rắc rối.

Tham Lang Hóa Lộc thấy Tả Phụ Hữu Bật, là nhiều bạn bè, bạn tốt cũng nhiều; nhưng nếu thấy các tạp diệu như Kiếp Sát, Tai Sát, Âm Sát, Chỉ Bối, Thiên Hư, thì dễ gần gũi tiểu nhân, kết bè kết phái, vì vậy mà bị liên lụy. Lúc Tham Lang không Hóa Lộc, tình trạng liên lụy sẽ nhỏ hơn.

Tham Lang có Hỏa Tinh hay Linh Tinh đồng cung, gọi là cách cục “Hỏa Tham” hay cách cục “Linh Tham”. Nếu Tham Lang Hóa Lộc, là chủ về có được tiền bất ngở, hoặc dễ có được tiền, hay có được tiền một cách mau chóng. Hai cách cục này vốn chủ về phất lên nhanh mà sụp đổ cũng nhanh, nhưng nếu Tham Lang Hóa Lộc mà không có các sao sát kị xung phá, thì sau khi có được tiền bạc cũng dễ gặp cơ hội tránh được sụp đổ.

Có điều, “Hỏa Tham” và “Linh Tham” tối kị Địa Không, Địa Kiếp, nếu có hai sao này đồng cung hay hội chiếu, dù Tham Lang Hóa Lộc, vẫn phải cẩn thận đề phòng hao phá tiền bạc một cách đột ngột. Tuy tiền bạc đến nhanh nhưng đi cũng gấp, ở thời hiện đại, thường thường chỉ là phú quý trên giấy.

Tham Lang Hóa Lộc thích ở cung Mệnh, cung Tài Bạch. Bản chất của Tham Lang có sắc thái cạnh tranh (cở bạc cũng là cạnh tranh), lúc Tham Lang Hóa Lộc là có lợi trong chuyện cạnh tranh Nhưng nếu đồng thởi thấy có sát tinh, thì tăng thêm gian khổ trong chuyện cạnh tranh, thưởng thưởng sự việc thấy sắp thành công bỗng nhiên thay đổi theo chiều hướng khác, phải trải qua một phen nỗ lực mới được như mong muốn. Trong số sát tinh, thấy Đà La là nghiêm trọng nhất; Kình Dương là kế đó; còn có Địa Không, Địa Kiếp đồng cung, có lúc lại lợi về ra tay bất ngờ.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button