Tử vi

Tham Lang Hóa Quyền (can Kỷ)

Tham Lang là sao dục vọng, xem trọng sự nghiệp, lúc nó Hóa Quyền, tham vọng càng hừng hực, còn chủ động ra tay, thường có tâm lý đầu cơ, cho rằng người không có hoạnh tài thì không giàu được, ưa làm ăn mạo hiểm, đầu tư lớn để có lợi nhuận cao, như mua bán cổ phiếu, mua bán các loại hàng hóa số lượng lớn có kỳ hạn giao sau thông qua hình thức trái phiếu (ví dụ tiền tệ, vàng, dầu thô, nông sản), công ty đầu tư, cờ bạc, ngành giải trí, hoặc sự nghiệp có tính đầu cơ khác. Nếu Tham Lang Hóa Quyền ở cung miếu vượng có thêm cát tinh, kết cuộc có lời, nếu lạc hãm thì phải bán hạ giá, nếu có thêm sát tinh thì sẽ nảy sinh vấn đề khác chen ngang vào, nhiều thành bại lên xuống.

Tham Lang vốn có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, còn có dục vọng và tài lãnh đạo; lúc Tham Lang Hóa Quyền ở cung miếu vượng, có thể tăng thêm sức cạnh tranh; nếu gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật, Hỏa Tinh, Linh Tinh, và sao Hóa Lộc hoặc Lộc Mã đến phù trợ, thì cũng giống như nắng hạn gặp mưa rào, lợi về hoạt động trong chính giới, rồi chuyển biến thành phát triển trong giới thương nghiệp, hoặc có thể bắt đầu từ sự thành tựu trong giới thương nghiệp rồi chuyển qua thành đạt trong chính giới, cũng lợi về chức nghiệp võ, danh vọng quyền thế vang dội; nhưng nếu lạc hãm, những điều sở cầu sẽ khó suôn sẻ trôi chảy, mà còn gặp nhiều thất bại.

Tham Lang Hóa Quyền có tính hiếu khách, phung phi vô độ, thích nhất là tiêu tiền để đùa giỡn phụ nữ, ném tiền qua cửa sổ, rất thích đồng cung với Vũ Khúc, trước nghèo sau giàu, ắt sẽ có tiền đồ sáng lạng, bởi vì Tham Lang Hóa Quyền, Vũ Khúc Hóa Lộc, bất kể tọa cung Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc Hay Tài Bạch, đều thành phú ông, nhưng không thích có Kình Dương, Đà La đồng cung, là chủ về vì sắc mà chuốc họa, hoặc vì tham lợi nhỏ mà mất hết thể diện.

Bạn đang xem: Tham Lang Hóa Quyền (can Kỷ)

Tham Lang chủ về giao tế, sau khi Hóa Quyền, hàm nghĩa “giao tế” sẽ nặng thêm, hơn nữa nhiều lúc còn biến thành chủ động. Tính chất này tốt hay không, không thể chỉ luận tính chất một sao Tham Lang Hóa Quyền, mà phải tham khảo xem xét một cách toàn thể đại vận và lưu niên. Tình huống tốt nhất là có Vũ Khúc Hóa Lộc đồng cung hay hội chiếu, lại không thấy tứ sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp là chủ về nhờ chủ động giao tế mà được lợi; nếu Vũ Khúc Hóa Lộc không đồng cung hay hội chiếu, còn thấy sát tinh, bất kể chủ động như thế nào, thì việc giao tế thù tạc là lãng phí tiền bạc và thời gian mà thôi. Chỉ đến đại vận và lưu niên có các sao tốt đẹp mới bắt đầu có thu hoạch.

Tham Lang Hóa Quyền, nếu không có sao lộc hội hợp còn chủ về người này tham lợi nhỏ, một xu cũng không bỏ. Tuy nhiên, người này vẫn vui vẻ giao tế thù tạc; trường hợp có Lộc Tồn đồng cung thì bề ngoài vẫn tỏ ra rộng rãi, hào phóng, nhưng trong lòng hay tính toán so đo. Nhưng điều này không phải là một khuyết điểm, mà trái lại, thành một thủ đoạn cần thiết để kiếm tiền. Vi vậy giữa Tham Lang Hóa Quyền và sao lộc có mối quan hệ rất mật thiết. Nếu thành cách cục “Hỏa Tham” hoặc “Linh Tham , Hoa Quyền không bằng Hóa Lộc. Tham Lang Hóa Lộc chủ về tiền bạc phát đột ngột, sự nghiệp hưng thịnh đột ngột; còn Tham Lang Hóa Quyền mà không có sao Hóa Lộc, vẫn chủ về bề ngoài thì vẻ vang, thường thường sự nghiệp có vẻ như thanh thế rất lớn, nhưng người này phải giao tế thù tạc khá vất vả, mà thu hoạch thực tế lại không như bề ngoài.

Vả lại, mệnh chủ thường có khuynh hướng đầu cơ, rất mong muốn một lần hành động là đủ để làm giàu. Lúc có sát tinh hội hợp, rất dễ bị tình trạng tiến lùi không đúng thời cơ. Nếu lưu niên không tốt, càng dễ bị hoàn cảnh bức bách dốc túi chơi một ván, được ăn cả ngã về không, kết quả vì vậy mà thất bại

Chỗ tốt duy nhất của Tham Lang Hóa Quyền chỉ là tăng thêm tính ổn định. Lúc chưa Hóa Quyền, sự nghiệp sẽ nhiều biến động thay đổi, đồng thời cũng dễ bị cạnh tranh, sau khi Hóa Quyền, biến động thay đổi sẽ giảm bớt, cạnh tranh cũng dễ kiếm ưu thế. Nếu Tham Lang Hóa Quyền có sao đào hoa đồng cung, thì sẽ chuyển thành tính chất nghệ thuật, giải trí tiêu xài, hưởng thụ, cũng nhờ đó mà kiếm tiền.

Tham Lang Hóa Quyền hóa quyền ở các cung lục thân, về đại thể, cát thì tăng thêm cát, hung thì tăng thêm hung. Có người cho rằng hóa cát có thể thay đổi tính chất không tốt, thực tế không phải như vậy.

Ví dụ, Tham Lang gặp sao đào hoa ở cung Tử Nữ, chủ về vợ kế hoặc vợ lẽ sinh con trai. Sau khi Hóa Quyền, tính chất này càng rõ rệt. Không Hóa Quyền, có lẽ sẽ không công khai, Hóa Quyền thì nhất định sẽ công khai. Nếu Tham Lang thủ cung Phu Thê mà rơi vào Thiên La Địa Võng, là chủ về trước khi kết hôn phần nhiều tình yêu đều gặp sóng gió trắc trở. Nếu Hóa Quyền, thường thường chủ về tình cảm càng thắm thiết, sẽ càng dễ bị các nhân tốt khách quan khiến hai người không cách nào kết hợp được, mà không có ai phản đối hoặc phá hoại. Tham Lang Hóa Quyền chỉ ở cung Phụ Mẫu mới chuyển thành điềm tốt, chủ về cha không bị hình khắc, nhưng nếu thấy sao đào hoa, thì vẫn chủ về mệnh chủ là do vợ lẽ hay vợ kế sinh ra.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham Lang Hóa Quyền (can Kỷ)

Tham Lang là sao dục vọng, xem trọng sự nghiệp, lúc nó Hóa Quyền, tham vọng càng hừng hực, còn chủ động ra tay, thường có tâm lý đầu cơ, cho rằng người không có hoạnh tài thì không giàu được, ưa làm ăn mạo hiểm, đầu tư lớn để có lợi nhuận cao, như mua bán cổ phiếu, mua bán các loại hàng hóa số lượng lớn có kỳ hạn giao sau thông qua hình thức trái phiếu (ví dụ tiền tệ, vàng, dầu thô, nông sản), công ty đầu tư, cờ bạc, ngành giải trí, hoặc sự nghiệp có tính đầu cơ khác. Nếu Tham Lang Hóa Quyền ở cung miếu vượng có thêm cát tinh, kết cuộc có lời, nếu lạc hãm thì phải bán hạ giá, nếu có thêm sát tinh thì sẽ nảy sinh vấn đề khác chen ngang vào, nhiều thành bại lên xuống.

Tham Lang vốn có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, còn có dục vọng và tài lãnh đạo; lúc Tham Lang Hóa Quyền ở cung miếu vượng, có thể tăng thêm sức cạnh tranh; nếu gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật, Hỏa Tinh, Linh Tinh, và sao Hóa Lộc hoặc Lộc Mã đến phù trợ, thì cũng giống như nắng hạn gặp mưa rào, lợi về hoạt động trong chính giới, rồi chuyển biến thành phát triển trong giới thương nghiệp, hoặc có thể bắt đầu từ sự thành tựu trong giới thương nghiệp rồi chuyển qua thành đạt trong chính giới, cũng lợi về chức nghiệp võ, danh vọng quyền thế vang dội; nhưng nếu lạc hãm, những điều sở cầu sẽ khó suôn sẻ trôi chảy, mà còn gặp nhiều thất bại.

Tham Lang Hóa Quyền có tính hiếu khách, phung phi vô độ, thích nhất là tiêu tiền để đùa giỡn phụ nữ, ném tiền qua cửa sổ, rất thích đồng cung với Vũ Khúc, trước nghèo sau giàu, ắt sẽ có tiền đồ sáng lạng, bởi vì Tham Lang Hóa Quyền, Vũ Khúc Hóa Lộc, bất kể tọa cung Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc Hay Tài Bạch, đều thành phú ông, nhưng không thích có Kình Dương, Đà La đồng cung, là chủ về vì sắc mà chuốc họa, hoặc vì tham lợi nhỏ mà mất hết thể diện.

Tham Lang chủ về giao tế, sau khi Hóa Quyền, hàm nghĩa “giao tế” sẽ nặng thêm, hơn nữa nhiều lúc còn biến thành chủ động. Tính chất này tốt hay không, không thể chỉ luận tính chất một sao Tham Lang Hóa Quyền, mà phải tham khảo xem xét một cách toàn thể đại vận và lưu niên. Tình huống tốt nhất là có Vũ Khúc Hóa Lộc đồng cung hay hội chiếu, lại không thấy tứ sát tinh và Địa Không, Địa Kiếp là chủ về nhờ chủ động giao tế mà được lợi; nếu Vũ Khúc Hóa Lộc không đồng cung hay hội chiếu, còn thấy sát tinh, bất kể chủ động như thế nào, thì việc giao tế thù tạc là lãng phí tiền bạc và thời gian mà thôi. Chỉ đến đại vận và lưu niên có các sao tốt đẹp mới bắt đầu có thu hoạch.

Tham Lang Hóa Quyền, nếu không có sao lộc hội hợp còn chủ về người này tham lợi nhỏ, một xu cũng không bỏ. Tuy nhiên, người này vẫn vui vẻ giao tế thù tạc; trường hợp có Lộc Tồn đồng cung thì bề ngoài vẫn tỏ ra rộng rãi, hào phóng, nhưng trong lòng hay tính toán so đo. Nhưng điều này không phải là một khuyết điểm, mà trái lại, thành một thủ đoạn cần thiết để kiếm tiền. Vi vậy giữa Tham Lang Hóa Quyền và sao lộc có mối quan hệ rất mật thiết. Nếu thành cách cục “Hỏa Tham” hoặc “Linh Tham , Hoa Quyền không bằng Hóa Lộc. Tham Lang Hóa Lộc chủ về tiền bạc phát đột ngột, sự nghiệp hưng thịnh đột ngột; còn Tham Lang Hóa Quyền mà không có sao Hóa Lộc, vẫn chủ về bề ngoài thì vẻ vang, thường thường sự nghiệp có vẻ như thanh thế rất lớn, nhưng người này phải giao tế thù tạc khá vất vả, mà thu hoạch thực tế lại không như bề ngoài.

Vả lại, mệnh chủ thường có khuynh hướng đầu cơ, rất mong muốn một lần hành động là đủ để làm giàu. Lúc có sát tinh hội hợp, rất dễ bị tình trạng tiến lùi không đúng thời cơ. Nếu lưu niên không tốt, càng dễ bị hoàn cảnh bức bách dốc túi chơi một ván, được ăn cả ngã về không, kết quả vì vậy mà thất bại

Chỗ tốt duy nhất của Tham Lang Hóa Quyền chỉ là tăng thêm tính ổn định. Lúc chưa Hóa Quyền, sự nghiệp sẽ nhiều biến động thay đổi, đồng thời cũng dễ bị cạnh tranh, sau khi Hóa Quyền, biến động thay đổi sẽ giảm bớt, cạnh tranh cũng dễ kiếm ưu thế. Nếu Tham Lang Hóa Quyền có sao đào hoa đồng cung, thì sẽ chuyển thành tính chất nghệ thuật, giải trí tiêu xài, hưởng thụ, cũng nhờ đó mà kiếm tiền.

Tham Lang Hóa Quyền hóa quyền ở các cung lục thân, về đại thể, cát thì tăng thêm cát, hung thì tăng thêm hung. Có người cho rằng hóa cát có thể thay đổi tính chất không tốt, thực tế không phải như vậy.

Ví dụ, Tham Lang gặp sao đào hoa ở cung Tử Nữ, chủ về vợ kế hoặc vợ lẽ sinh con trai. Sau khi Hóa Quyền, tính chất này càng rõ rệt. Không Hóa Quyền, có lẽ sẽ không công khai, Hóa Quyền thì nhất định sẽ công khai. Nếu Tham Lang thủ cung Phu Thê mà rơi vào Thiên La Địa Võng, là chủ về trước khi kết hôn phần nhiều tình yêu đều gặp sóng gió trắc trở. Nếu Hóa Quyền, thường thường chủ về tình cảm càng thắm thiết, sẽ càng dễ bị các nhân tốt khách quan khiến hai người không cách nào kết hợp được, mà không có ai phản đối hoặc phá hoại. Tham Lang Hóa Quyền chỉ ở cung Phụ Mẫu mới chuyển thành điềm tốt, chủ về cha không bị hình khắc, nhưng nếu thấy sao đào hoa, thì vẫn chủ về mệnh chủ là do vợ lẽ hay vợ kế sinh ra.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button