Tử vi

Tham Lang ở cung điền trạch

Tham Lang nhập miếu chủ về có tổ nghiệp để lại, lạc hãm thì không có. Nếu nhập miếu, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì tự mua thêm khá nhiều bất động sản, nhưng nhà ở ắt sẽ có hư hao; tức như cổ nhân nói, “Cách Hỏa Tham nên ở nhà lớn cũ”.

Nếu là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” mà có các sao Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, hóa Kị, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về bất động sản có nhanh thì mất nhanh, hoặc chủ về binh tai hỏa hoạn, hay vì tửu sắc mà phá tán. Nếu đồng thời còn có các sao cát hội hợp, mà các sao sát, kị khá nhẹ, thì chỉ bị một phen hú vía.

Tham Lang nhập miếu, gặp cát tinh, lại gặp thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về thường dời chuyển, gia trạch không yên; nếu hội Lộc Tồn, Thiên Mã thì càng đúng.

Tham Lang nhập miếu, không có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng có cát tinh (như cát hóa, Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc) đồng độ hoặc hội chiếu, thì sản nghiệp hưng thịnh, bền vững. Nếu gặp các sao đào hoa và Long Trì, Phượng Cácthì nhà ở đẹp đẽ.

Vì vậy lúc cung điền trạch của lưu niên là Tham Lang Hóa Lộc, phần nhiều chủ về mua hay sửa sang nhà ở. Nếu Tham Lang Hóa Kị thì chuyển dời hoặc đại tu.

Lúc cung điền trạch của lưu niên là Tham Lang lạc hãm, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, lại gặp thêm các sao hình, hao, bị lưu sát xung hội, cũng chủ về hóa tai; gặp cát tinh, thì sau khi xảy ra hỏa tai bị tổn thất không lớn, chỉ sửa sang lại.

Tham Lang chủ về “tán” mà không chủ về “tụ”, vì vậy chỉ hơi gặp các sao hình, kị liền xảy ra sự cố. Tham Lang rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về vì tai họa mà phá tán sản nghiệp. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị đến hội, thi nên đề phòng điền trạch xảy ra chuyện phái rơi nước mắt, có chay máu (nếu gặp thêm Thiên Hi thì chủ về thêm nhân khẩu.)

Tham Lang thủ cung điền trạch bị ảnh hưởng phong thủy rất lớn, lúc mua nhà nên cẩn thận, nơi làm việc phần nhiều là hào nhoáng bề ngoài.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung điền trạch

Xem thêm Tham Lang ở cung điền trạch

Tham Lang nhập miếu chủ về có tổ nghiệp để lại, lạc hãm thì không có. Nếu nhập miếu, đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, thì tự mua thêm khá nhiều bất động sản, nhưng nhà ở ắt sẽ có hư hao; tức như cổ nhân nói, “Cách Hỏa Tham nên ở nhà lớn cũ”.

Nếu là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” mà có các sao Kình Dương, Đà La, Thiên Hình, hóa Kị, Địa Không, Địa Kiếp hội hợp, sẽ chủ về bất động sản có nhanh thì mất nhanh, hoặc chủ về binh tai hỏa hoạn, hay vì tửu sắc mà phá tán. Nếu đồng thời còn có các sao cát hội hợp, mà các sao sát, kị khá nhẹ, thì chỉ bị một phen hú vía.

Tham Lang nhập miếu, gặp cát tinh, lại gặp thêm Hỏa Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về thường dời chuyển, gia trạch không yên; nếu hội Lộc Tồn, Thiên Mã thì càng đúng.

Tham Lang nhập miếu, không có Hỏa Tinh, Linh Tinh, nhưng có cát tinh (như cát hóa, Lộc Tồn, Văn Xương, Văn Khúc) đồng độ hoặc hội chiếu, thì sản nghiệp hưng thịnh, bền vững. Nếu gặp các sao đào hoa và Long Trì, Phượng Cácthì nhà ở đẹp đẽ.

Vì vậy lúc cung điền trạch của lưu niên là Tham Lang Hóa Lộc, phần nhiều chủ về mua hay sửa sang nhà ở. Nếu Tham Lang Hóa Kị thì chuyển dời hoặc đại tu.

Lúc cung điền trạch của lưu niên là Tham Lang lạc hãm, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, lại gặp thêm các sao hình, hao, bị lưu sát xung hội, cũng chủ về hóa tai; gặp cát tinh, thì sau khi xảy ra hỏa tai bị tổn thất không lớn, chỉ sửa sang lại.

Tham Lang chủ về “tán” mà không chủ về “tụ”, vì vậy chỉ hơi gặp các sao hình, kị liền xảy ra sự cố. Tham Lang rất ngại Vũ Khúc Hóa Kị, chủ về vì tai họa mà phá tán sản nghiệp. Gặp Liêm Trinh Hóa Kị đến hội, thi nên đề phòng điền trạch xảy ra chuyện phái rơi nước mắt, có chay máu (nếu gặp thêm Thiên Hi thì chủ về thêm nhân khẩu.)

Tham Lang thủ cung điền trạch bị ảnh hưởng phong thủy rất lớn, lúc mua nhà nên cẩn thận, nơi làm việc phần nhiều là hào nhoáng bề ngoài.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button