Tử vi

Tham Lang ở cung giao hữu

Tham Lang chủ về thù tạc, ở cung giao hữu, tính chất cơ bản đã có nhiều bạn bè, cần phải được cát hóa và có sao cát, mới chủ về hữu ích và có nhiều người dưới quyền, nếu không, chỉ là giao du sơ sơ.

Nếu Tham Lang có các sao đào hoa đồng độ, lại gặp Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về giao du với bạn bè tửu sắc, nhưng lúc gặp chuyện thì không trợ lực.

Tham Lang hội sao phụ, tá cát, lại gặp Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Phúc, mới chủ về có bạn bè và người dưới quyền đắc lực. Gặp các sao phụ, tá đều là sao đôi, chủ về có nhiều bạn bè và người dưới quyền.

Tham Lang có sát tinh đồng độ, gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về vì tửu sắc mà chuốc họa tai, thị phi. Nếu hội Hóa Kị, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền hãm hại, gây lụy. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì vì vậy mà phá tài.

Tham Lang có cát hóa hội họp, nhất là Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về được bạn bè hoan nghênh, người dưới quyền ủng hộ và yêu mến, nhưng chỉ giới hạn trong giao tình, mà không chủ về có quyền uy.

Tham Lang Hóa Kị ở cung giao hữu, chủ về bị bạn bè và người dưới quyền chiếm đoạt lợi ích; gặp thêm các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, sẽ chủ về vì tửu sắc mà gây ra họa.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có thể giao du với bạn bè hữu ích mà lớn tuổi. Nếu thành “Phiếm thủy các sao đào hoa”, hoặc hội các sao đào hoa, chủ về có tình cảm với người dưới quyền.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, dễ giao du với bạn xấu, cần phải gặp các sao phụ, tá cát mới tránh được. Gặp sát tinh và Hóa Kị, chủ về bị người dưới quyền đoạt quyền.

Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, không có sao cát, chủ về người dưới quyền không nhờ cậy được, dễ có lòng xâm phạm lợi ích của mệnh tạo; gặp cát tinh thì người dưới quyền đắc lực.

“Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về người dưới quyền đột nhiên tăng lên nhiều.

Đến lưu niên Tham Lang ở cung giao hữu, Hóa Kị, gặp các sao sát, hao, thì nên đề phòng bị bạn bè hay người dưới quyền gây lụy; gặp Bạch Hổ, Quan Phù, Quán Sách, thì vì vậy má bị kiện tụng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung giao hữu

Xem thêm Tham Lang ở cung giao hữu

Tham Lang chủ về thù tạc, ở cung giao hữu, tính chất cơ bản đã có nhiều bạn bè, cần phải được cát hóa và có sao cát, mới chủ về hữu ích và có nhiều người dưới quyền, nếu không, chỉ là giao du sơ sơ.

Nếu Tham Lang có các sao đào hoa đồng độ, lại gặp Thiên Hư, Đại Hao, Thiên Diêu, Âm Sát, sẽ chủ về giao du với bạn bè tửu sắc, nhưng lúc gặp chuyện thì không trợ lực.

Tham Lang hội sao phụ, tá cát, lại gặp Thiên Vu, Ân Quang, Thiên Phúc, mới chủ về có bạn bè và người dưới quyền đắc lực. Gặp các sao phụ, tá đều là sao đôi, chủ về có nhiều bạn bè và người dưới quyền.

Tham Lang có sát tinh đồng độ, gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về vì tửu sắc mà chuốc họa tai, thị phi. Nếu hội Hóa Kị, chủ về bị bạn bè hay người dưới quyền hãm hại, gây lụy. Gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp thì vì vậy mà phá tài.

Tham Lang có cát hóa hội họp, nhất là Tham Lang Hóa Lộc, sẽ chủ về được bạn bè hoan nghênh, người dưới quyền ủng hộ và yêu mến, nhưng chỉ giới hạn trong giao tình, mà không chủ về có quyền uy.

Tham Lang Hóa Kị ở cung giao hữu, chủ về bị bạn bè và người dưới quyền chiếm đoạt lợi ích; gặp thêm các sao đào hoa, Văn Xương, Văn Khúc, sẽ chủ về vì tửu sắc mà gây ra họa.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có thể giao du với bạn bè hữu ích mà lớn tuổi. Nếu thành “Phiếm thủy các sao đào hoa”, hoặc hội các sao đào hoa, chủ về có tình cảm với người dưới quyền.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, dễ giao du với bạn xấu, cần phải gặp các sao phụ, tá cát mới tránh được. Gặp sát tinh và Hóa Kị, chủ về bị người dưới quyền đoạt quyền.

Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất, không có sao cát, chủ về người dưới quyền không nhờ cậy được, dễ có lòng xâm phạm lợi ích của mệnh tạo; gặp cát tinh thì người dưới quyền đắc lực.

“Hỏa Tham”, “Linh Tham”, chủ về người dưới quyền đột nhiên tăng lên nhiều.

Đến lưu niên Tham Lang ở cung giao hữu, Hóa Kị, gặp các sao sát, hao, thì nên đề phòng bị bạn bè hay người dưới quyền gây lụy; gặp Bạch Hổ, Quan Phù, Quán Sách, thì vì vậy má bị kiện tụng.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button