Tử vi

Tham Lang ở cung phụ mẫu

Tham Lang ở cung phụ mẫu, cần phải nhập miếu mới vô ; không nhập miếu, dù gặp các sao phụ, tá và cát hóa, cũng không toàn mĩ.

Tham Lang đồng cung với các sao đào hoa; gặp Thiên Hư, Thiên Hình, chủ về mệnh tạo do kế thất hay nhị phòng sinh ra; gặp thêm sát tinh thì chủ về cha mẹ bị “hình khắc”.

Tham Lang Hóa Kị, chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ; gặp các sao sát, hình, chủ về cha mẹ bị “hình khắc”.

Tham Lang lạc hãm, gặp Thiên Mã đồng cung hoặc vây chiếu, chủ về xa cách. Có các sao đào hoa, cũng chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”, hoặc mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.

Tham Lang hội hợp “sao lẻ” phụ, tá, cũng chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”; gặp thêm sát tinh, tình trạng hôn nhân của cha mẹ phức tạp.

Tham Lang Hóa Lộc, mà lạc hãm, dù gặp sát tinh cũng không chủ về “hình khắc”, chỉ chủ về sinh li. Nếu nhập miếu Hóa Lộc, đương nhiên không bị “hình khắc”; nhưng vẫn không nên gặp “sao lẻ” phụ, tá.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ; gặp các sao đào hoa, cha có người bên ngoài, hoặc mệnh tạo do người bên ngoài sinh ra.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thằn, có sát tinh, chủ về “hình khắc”. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Thiên Thương, thì cha mẹ chia tay giữa chừng.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Vũ Khúc Hóa Kị, có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về sự nghiệp của cha đột nhiên sụp đổ.

Tham Lang đồng cung với Vũ Khúc Hóa Lộc, thì sự nghiệp của cha vẻ vang; gặp các sao phụ, tá thì càng cát lợi. Có điều, nếu gặp thêm các sao đào hoa, thì cha có tì thiếp.

Tham Lang lạc hãm ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, đồng cung với Liêm Trinh, gặp sát tinh chủ về hình, thì rời xa cha mẹ; đồng cung với Thiên Mã, Hỏa Tinh thì càng nặng; có Văn Xương, Văn Khúc cùng bay đến, thì cha có tì thiếp.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung phụ mẫu

Xem thêm Tham Lang ở cung phụ mẫu

Tham Lang ở cung phụ mẫu, cần phải nhập miếu mới vô ; không nhập miếu, dù gặp các sao phụ, tá và cát hóa, cũng không toàn mĩ.

Tham Lang đồng cung với các sao đào hoa; gặp Thiên Hư, Thiên Hình, chủ về mệnh tạo do kế thất hay nhị phòng sinh ra; gặp thêm sát tinh thì chủ về cha mẹ bị “hình khắc”.

Tham Lang Hóa Kị, chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ; gặp các sao sát, hình, chủ về cha mẹ bị “hình khắc”.

Tham Lang lạc hãm, gặp Thiên Mã đồng cung hoặc vây chiếu, chủ về xa cách. Có các sao đào hoa, cũng chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”, hoặc mệnh tạo do nhị phòng hay kế thất sinh ra.

Tham Lang hội hợp “sao lẻ” phụ, tá, cũng chủ về cha mẹ “lưỡng trùng”; gặp thêm sát tinh, tình trạng hôn nhân của cha mẹ phức tạp.

Tham Lang Hóa Lộc, mà lạc hãm, dù gặp sát tinh cũng không chủ về “hình khắc”, chỉ chủ về sinh li. Nếu nhập miếu Hóa Lộc, đương nhiên không bị “hình khắc”; nhưng vẫn không nên gặp “sao lẻ” phụ, tá.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ thì chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ; gặp các sao đào hoa, cha có người bên ngoài, hoặc mệnh tạo do người bên ngoài sinh ra.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thằn, có sát tinh, chủ về “hình khắc”. Nếu gặp Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình, Thiên Hư, Thiên Thương, thì cha mẹ chia tay giữa chừng.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Vũ Khúc Hóa Kị, có Hỏa Tinh, Linh Tinh, Địa Không, Địa Kiếp, chủ về sự nghiệp của cha đột nhiên sụp đổ.

Tham Lang đồng cung với Vũ Khúc Hóa Lộc, thì sự nghiệp của cha vẻ vang; gặp các sao phụ, tá thì càng cát lợi. Có điều, nếu gặp thêm các sao đào hoa, thì cha có tì thiếp.

Tham Lang lạc hãm ở cung hai cung Tị hoặc Hợi, đồng cung với Liêm Trinh, gặp sát tinh chủ về hình, thì rời xa cha mẹ; đồng cung với Thiên Mã, Hỏa Tinh thì càng nặng; có Văn Xương, Văn Khúc cùng bay đến, thì cha có tì thiếp.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button