Tử vi

Tham Lang ở cung phúc đức

Tham Lang ở cung phúc đức, chủ về phóng túng; gặp sát tinh, đương nhiên hưởng lạc, phóng túng; dù gặp cát tinh hội hợp, cũng chủ về say sưa trong thú vui. Tính chất của thú vui, có thể xem các tổ hợp sao cụ thể mà định. Gặp các sao khoa văn thì cao thượng, thanh nhã; gặp các sao đào hoa thì đam mê tửu sắc, cờ bạc; gặp sao không và Hoa Cái thì ưa thích triết học, tôn giáo.

Tham Lang Hóa Lộc sẽ làm tăng sắc thái ham muôn hưởng thụ vật chất. Tham Lang Hóa Kị thì chủ về không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, hay giao tế thù tạc một cách vô vị, do bận rộn thù tạc làm hao tổn tâm lực, khiến việc sắp thành lại hỏng.

Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, chủ về ưa đầu cơ; nhất là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” thì càng đúng.

Cung phúc đức gặp cách cục “Phiếm thủy các sao đào hoa” hay “Phong lưu thái trượng”, chủ về hiếu sắc. Nhưng nếu có Hỏa Tinh, Thiên Hình tụ hội thì chủ về thích kinh doanh những nghề nghiệp có sắc thái đào hoa, hoặc có sắc thái mạo hiểm để cầu bạo phát bạo lợi; Tham Lang Hóa Lộc thì càng đúng.

Tham Lang hội các sao đào hoa, cuộc đời phong lưu, có tài nghệ đặc biệt khiến người khác giới chao đảo.

Tham Lang ở cung Ngọ thì chủ về hiếu danh. Tham Lang ở cung Thân thì chủ về hám lợi. Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất thì thích đầu cơ; gặp cát tinh càng đúng.

Tham Lang đồng cung với Kình Dương, Đà La, chủ về cuộc đời gặp nhiều tình huống rối rắm, bất hòa, tranh chấp, ưa giao du, nhưng vì giao du mà chuốc thị phi, buồn phiền.

Tham Lang đồng độ với Hóa Tinh, Linh Tinh, chủ về tính nóng vội; gặp sao lộc, thì thích hào nhoáng bể ngoái; nếu đồng thời gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, sau trung niên sẽ trở lại cuộc sông bình đạm.

Tham Lang đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, có khuynh hướng về nghệ thuật, nhưng thiên về động thái.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung phúc đức

Xem thêm Tham Lang ở cung phúc đức

Tham Lang ở cung phúc đức, chủ về phóng túng; gặp sát tinh, đương nhiên hưởng lạc, phóng túng; dù gặp cát tinh hội hợp, cũng chủ về say sưa trong thú vui. Tính chất của thú vui, có thể xem các tổ hợp sao cụ thể mà định. Gặp các sao khoa văn thì cao thượng, thanh nhã; gặp các sao đào hoa thì đam mê tửu sắc, cờ bạc; gặp sao không và Hoa Cái thì ưa thích triết học, tôn giáo.

Tham Lang Hóa Lộc sẽ làm tăng sắc thái ham muôn hưởng thụ vật chất. Tham Lang Hóa Kị thì chủ về không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, hay giao tế thù tạc một cách vô vị, do bận rộn thù tạc làm hao tổn tâm lực, khiến việc sắp thành lại hỏng.

Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, chủ về ưa đầu cơ; nhất là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham” thì càng đúng.

Cung phúc đức gặp cách cục “Phiếm thủy các sao đào hoa” hay “Phong lưu thái trượng”, chủ về hiếu sắc. Nhưng nếu có Hỏa Tinh, Thiên Hình tụ hội thì chủ về thích kinh doanh những nghề nghiệp có sắc thái đào hoa, hoặc có sắc thái mạo hiểm để cầu bạo phát bạo lợi; Tham Lang Hóa Lộc thì càng đúng.

Tham Lang hội các sao đào hoa, cuộc đời phong lưu, có tài nghệ đặc biệt khiến người khác giới chao đảo.

Tham Lang ở cung Ngọ thì chủ về hiếu danh. Tham Lang ở cung Thân thì chủ về hám lợi. Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất thì thích đầu cơ; gặp cát tinh càng đúng.

Tham Lang đồng cung với Kình Dương, Đà La, chủ về cuộc đời gặp nhiều tình huống rối rắm, bất hòa, tranh chấp, ưa giao du, nhưng vì giao du mà chuốc thị phi, buồn phiền.

Tham Lang đồng độ với Hóa Tinh, Linh Tinh, chủ về tính nóng vội; gặp sao lộc, thì thích hào nhoáng bể ngoái; nếu đồng thời gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, sau trung niên sẽ trở lại cuộc sông bình đạm.

Tham Lang đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc, có khuynh hướng về nghệ thuật, nhưng thiên về động thái.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button