Tử vi

Tham Lang ở cung tài bạch

Tham Lang thủ cung tài bạch, có tính chất sa hoa, rộng rãi, nhưng vẫn giỏi tình toán, cho nên thái độ đối với tiền bạc, nội tâm và vẻ bề ngoài thường bất nhất.

Tham Lang thủ cung tài bạch, chủ về giỏi vận dụng tiền bạc, nhưng lại không giòi giữ tiền, thường có khuynh hướng lấy công làm thủ, do đó thích đầu cơ.

Tham Lang có Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao cùng hội hợp, thì không nên đầu cơ, nếu không sẽ thất bại. Dù Tham Lang Hóa Lộc, cũng chủ về có sóng gió, trắc trở, thất bại. Không đầu cơ, thì sự nghiệp vẫn bị tranh chấp cực lớn, hoặc kế hoạch thường vì ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan mà xảy ra sự thay đổi, tuy bị tổn thất nhất thời, nhưng cũng dễ gẩy dựng lại.

Tham Lang Hóa Quyền, sẽ làm tăng tính đầu cơ và nhiều biến động hơn. Tham Lang Hóa Lộc, bất kể tình trạng tài chính như thế nào, đều có biểu hiện sa hoa, theo đuổi sự hưởng thụ hào nhoáng. Nhưng nếu Tham Lang Hóa Kị, thì lại dễ tự kềm chế.

Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ với Tham Lang, gặp thêm Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, chủ về phát đột ngột. Nếu đồng thời có Địa Không, Địa Kiếp thì sau khi phát lên liền xảy ra phá tán, thất bại. Không có Địa Không, Địa Kiếp, mà hội sao cát, mới có thể giữ được, còn phải biết dừng kịp lúc, không được cho rằng vận may đến với mình vĩnh viễn.

Tham Lang có “Lộc trùng điệp”, thường kiếm được tiền bất ngờ. Nhưng nếu đồng thời có các sao sát, hình, hư, hao hội hợp, thì chủ về được tiền bất ngờ mang tính nạn tai. Như được bồi thường tiền bảo hiểm thương tật, tiền bảo hiểm nhân thọ của thân thuộc, hoặc tiền thắng được trong cờ bạc nhưng có hậu quả xâu, v.v… đều chủ về kiếm được tiền nhưng đồng thời cũng kèm theo tai họa.

Tham Lang đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa, chủ về vì sắc mà hao tài; gặp thêm các sao sát, hình, thì vì sắc mà dẫn đến thất bại, còn bị kiện tụng.

Tham Lang có Âm Sát đồng độ, chủ về bị lừa; có Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về vì bệnh mà phá tài; có Kiếp Sát đồng độ, chủ về tranh đoạt tài sản. Các trường hợp vừa kể đều phải gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp mới đúng.

Tham Lang Hóa Kị, đồng độ với Hỏa Tinh; Linh Tinh, gặp thêm Thiên Hư, lại hội Lộc Tồn, thì thích hợp khởi nghiệp bằng con đường tắt.

Tham Lang thủ cung tài bạch, hội Liêm Trinh có kèm Lộc Tồn, lại gặp Phá Quân có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, cũng thích hợp không theo con đường chính để kiếm tiền.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, đối nhau với Tử Vi, được Tử Vi Hóa Quyền vây chiếu, thì nguồn tiền tài ổn định và đến từ nhiều phương diện. Tử Vi Hóa Khoa vây chiếu, thì có danh trước rồi mới có lợi, cũng chủ về dùng giao tế thù tạc để kết giao với nhiều người, nhờ đó mà vận kinh doanh đắc lợi.

Tham Lang ở cung Tí thành cách “Phiếm thủy sao đào hoa”, tình hình cát, thì thích hợp với những nghề nghiệp lấy người khác giới làm đối tượng để kinh doanh; tình hình hung thì chủ về vì sắc mà phá tán, thất bại. Tình hình cát hung lẫn lộn, đồng thời còn có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về “tài khí” do người khác giới mang đến và cũng vì vậy mà sinh phá tán, thất bại.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu không gặp Tử Vi cát hóa, dù Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, cũng chủ về biến động, hoặc thường được phái đi công tác tạm thời hoặc đảm nhiệm chức vụ tạm thời, phần nhiều là đi nước ngoài (hoặc nơi xa) để bàn bạc công việc làm ăn. Nếu cung sự nghiệp là Phá Quân đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Mã, càng chủ về ngoại vụ đắc ý (không nhất định là dời đi nơi khác, hay ra nước ngoài).

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, chủ về nắm vững quyền tài chính là thỏa mãn, bản thân không nhất định phải có vốn lớn. Vì vậy cũng thích hợp làm việc hưởng lưong trong công ti lớn thuộc bộ môn kinh doanh, nhưng không nên làm công tác kế hoạch.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với Liêm Trinh, thông thường, Liêm Trinh Hóa Kị, thì thích hạp làm nghề tay trái, hoặc nghề liên quan đến hung sự để kiếm tiền, có liên quan đến máu là thích hợp nhất. Ở thời hiện đại, kinh doanh thịt đông lạnh cũng thuộc loại này, hoặc làm bác sĩ ngoại khoa, nha khoa.

Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc vây chiếu, đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, cũng chủ về hoạnh phát; có sát tinh hội hợp, lại gặp thêm Âm Sát, Thiên Diêu, sẽ chủ về nghề tay trái kiếm được tiền. Cần phải gặp cát tinh mới chủ về thích hợp với những nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật hoặc có tính chất hưởng thụ, trang điểm, trang sức, trang trí. Nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì kiếm được tiến đồng thời cũng có hao tổn, còn chủ về hoạnh phát hoạnh phá.

Tham Lang Hóa Kị ở cung Dần, chủ về thường thay đổi nghề nghiệp. Tham Lang không Hóa Kị, nhưng thành cục “Phong lưu thái trượng” thì chủ về đầu cơ sẽ phá tán, thất bại; hoặc vì kinh doanh nghiệp dư, nghề không chính đáng mà dẫn đến thân bại danh liệt.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Vũ Khúc. Hỏa Tinh, Linh Tinh nên đồng độ với Tham Lang, nếu đồng độ với Vũ Khúc, tuy hoạnh phát nhưng cũng có tranh chấp.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ưa sao tiền tài Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về năng lực vận dụng tiền bạc rất mạnh; Hóa Quyền hay Hóa Khoa là kế đó.

Hai cung Thìn hoặc Tuất là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, được Tham Lang Hóa Lộc là tốt; chủ về đột nhiên tài vận hanh thông, còn có sắc thái đầu cơ, nhưng cần phải biết dừng, lúc đắc ý không nên tiếp tục xông tới. Nếu Tham Lang không Hóa Lộc thì mức độ phát đột ngột sẽ giảm bớt.

Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, nếu cung mệnh hoặc cung thiên di có “Lộc Mã giao trì”, sẽ chủ về rời xa quê hương để thành “phú cục”, nhưng sự nghiệp và nguõn tiền tài ắt sẽ gặp nhiều biến động thay đối.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung tài bạch

Xem thêm Tham Lang ở cung tài bạch

Tham Lang thủ cung tài bạch, có tính chất sa hoa, rộng rãi, nhưng vẫn giỏi tình toán, cho nên thái độ đối với tiền bạc, nội tâm và vẻ bề ngoài thường bất nhất.

Tham Lang thủ cung tài bạch, chủ về giỏi vận dụng tiền bạc, nhưng lại không giòi giữ tiền, thường có khuynh hướng lấy công làm thủ, do đó thích đầu cơ.

Tham Lang có Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Đại Hao cùng hội hợp, thì không nên đầu cơ, nếu không sẽ thất bại. Dù Tham Lang Hóa Lộc, cũng chủ về có sóng gió, trắc trở, thất bại. Không đầu cơ, thì sự nghiệp vẫn bị tranh chấp cực lớn, hoặc kế hoạch thường vì ảnh hưởng của hoàn cảnh khách quan mà xảy ra sự thay đổi, tuy bị tổn thất nhất thời, nhưng cũng dễ gẩy dựng lại.

Tham Lang Hóa Quyền, sẽ làm tăng tính đầu cơ và nhiều biến động hơn. Tham Lang Hóa Lộc, bất kể tình trạng tài chính như thế nào, đều có biểu hiện sa hoa, theo đuổi sự hưởng thụ hào nhoáng. Nhưng nếu Tham Lang Hóa Kị, thì lại dễ tự kềm chế.

Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ với Tham Lang, gặp thêm Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, chủ về phát đột ngột. Nếu đồng thời có Địa Không, Địa Kiếp thì sau khi phát lên liền xảy ra phá tán, thất bại. Không có Địa Không, Địa Kiếp, mà hội sao cát, mới có thể giữ được, còn phải biết dừng kịp lúc, không được cho rằng vận may đến với mình vĩnh viễn.

Tham Lang có “Lộc trùng điệp”, thường kiếm được tiền bất ngờ. Nhưng nếu đồng thời có các sao sát, hình, hư, hao hội hợp, thì chủ về được tiền bất ngờ mang tính nạn tai. Như được bồi thường tiền bảo hiểm thương tật, tiền bảo hiểm nhân thọ của thân thuộc, hoặc tiền thắng được trong cờ bạc nhưng có hậu quả xâu, v.v… đều chủ về kiếm được tiền nhưng đồng thời cũng kèm theo tai họa.

Tham Lang đồng cung với Văn Xương, Văn Khúc và sao đào hoa, chủ về vì sắc mà hao tài; gặp thêm các sao sát, hình, thì vì sắc mà dẫn đến thất bại, còn bị kiện tụng.

Tham Lang có Âm Sát đồng độ, chủ về bị lừa; có Thiên Nguyệt đồng độ, chủ về vì bệnh mà phá tài; có Kiếp Sát đồng độ, chủ về tranh đoạt tài sản. Các trường hợp vừa kể đều phải gặp Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp mới đúng.

Tham Lang Hóa Kị, đồng độ với Hỏa Tinh; Linh Tinh, gặp thêm Thiên Hư, lại hội Lộc Tồn, thì thích hợp khởi nghiệp bằng con đường tắt.

Tham Lang thủ cung tài bạch, hội Liêm Trinh có kèm Lộc Tồn, lại gặp Phá Quân có Hỏa Tinh, Linh Tinh hội chiếu, cũng thích hợp không theo con đường chính để kiếm tiền.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, đối nhau với Tử Vi, được Tử Vi Hóa Quyền vây chiếu, thì nguồn tiền tài ổn định và đến từ nhiều phương diện. Tử Vi Hóa Khoa vây chiếu, thì có danh trước rồi mới có lợi, cũng chủ về dùng giao tế thù tạc để kết giao với nhiều người, nhờ đó mà vận kinh doanh đắc lợi.

Tham Lang ở cung Tí thành cách “Phiếm thủy sao đào hoa”, tình hình cát, thì thích hợp với những nghề nghiệp lấy người khác giới làm đối tượng để kinh doanh; tình hình hung thì chủ về vì sắc mà phá tán, thất bại. Tình hình cát hung lẫn lộn, đồng thời còn có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về “tài khí” do người khác giới mang đến và cũng vì vậy mà sinh phá tán, thất bại.

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu không gặp Tử Vi cát hóa, dù Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, cũng chủ về biến động, hoặc thường được phái đi công tác tạm thời hoặc đảm nhiệm chức vụ tạm thời, phần nhiều là đi nước ngoài (hoặc nơi xa) để bàn bạc công việc làm ăn. Nếu cung sự nghiệp là Phá Quân đồng cung với Lộc Tồn, Thiên Mã, càng chủ về ngoại vụ đắc ý (không nhất định là dời đi nơi khác, hay ra nước ngoài).

Tham Lang ở hai cung Tí hoặc Ngọ, thủ cung tài bạch, chủ về nắm vững quyền tài chính là thỏa mãn, bản thân không nhất định phải có vốn lớn. Vì vậy cũng thích hợp làm việc hưởng lưong trong công ti lớn thuộc bộ môn kinh doanh, nhưng không nên làm công tác kế hoạch.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Dần hoặc Thân, đối nhau với Liêm Trinh, thông thường, Liêm Trinh Hóa Kị, thì thích hạp làm nghề tay trái, hoặc nghề liên quan đến hung sự để kiếm tiền, có liên quan đến máu là thích hợp nhất. Ở thời hiện đại, kinh doanh thịt đông lạnh cũng thuộc loại này, hoặc làm bác sĩ ngoại khoa, nha khoa.

Nếu Liêm Trinh Hóa Lộc vây chiếu, đồng độ với Hỏa tinh, Linh Tinh, cũng chủ về hoạnh phát; có sát tinh hội hợp, lại gặp thêm Âm Sát, Thiên Diêu, sẽ chủ về nghề tay trái kiếm được tiền. Cần phải gặp cát tinh mới chủ về thích hợp với những nghề nghiệp liên quan đến nghệ thuật hoặc có tính chất hưởng thụ, trang điểm, trang sức, trang trí. Nếu cát tinh và sát tinh lẫn lộn, thì kiếm được tiến đồng thời cũng có hao tổn, còn chủ về hoạnh phát hoạnh phá.

Tham Lang Hóa Kị ở cung Dần, chủ về thường thay đổi nghề nghiệp. Tham Lang không Hóa Kị, nhưng thành cục “Phong lưu thái trượng” thì chủ về đầu cơ sẽ phá tán, thất bại; hoặc vì kinh doanh nghiệp dư, nghề không chính đáng mà dẫn đến thân bại danh liệt.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Vũ Khúc. Hỏa Tinh, Linh Tinh nên đồng độ với Tham Lang, nếu đồng độ với Vũ Khúc, tuy hoạnh phát nhưng cũng có tranh chấp.

Tham Lang độc tọa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ưa sao tiền tài Vũ Khúc Hóa Lộc, chủ về năng lực vận dụng tiền bạc rất mạnh; Hóa Quyền hay Hóa Khoa là kế đó.

Hai cung Thìn hoặc Tuất là cách “Hỏa Tham”, “Linh Tham”, được Tham Lang Hóa Lộc là tốt; chủ về đột nhiên tài vận hanh thông, còn có sắc thái đầu cơ, nhưng cần phải biết dừng, lúc đắc ý không nên tiếp tục xông tới. Nếu Tham Lang không Hóa Lộc thì mức độ phát đột ngột sẽ giảm bớt.

Tham Lang ở hai cung Thìn hoặc Tuất là rơi vào “Thiên La, Địa Võng”, nếu cung mệnh hoặc cung thiên di có “Lộc Mã giao trì”, sẽ chủ về rời xa quê hương để thành “phú cục”, nhưng sự nghiệp và nguõn tiền tài ắt sẽ gặp nhiều biến động thay đối.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button