Tử vi

Tham Lang ở cung thiên di

Tham Lang thủ cưng thiên di, chủ về ở nơi xa có nhiều thù tạc. Tính chất thù tạc phải xem kèm cung mệnh và cung phúc đức mà định. Ba cung này mà gặp các sao khoa văn, thì phần nhiều là thi tửu; gặp các sao đào hoa, thì phần nhiều là tửu sắc; gặp Hoa Cái, sao không, thì phần nhiều là bạn bè tôn giáo.

Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thì thù tạc vui vẻ, kết giao rộng; nếu ở hai cung Tí hoặc Ngọ thì còn được bạn bè tôn trọng. Nhưng nếu Tham Lang Hóa Kị, thì thường vì thù tạc vô vị mà dẫn đến phiền phức, tranh chấp; dù có sao cát đồng thời hội hợp, cũng chủ về thù tạc nhiều mà không có thu hoạch.

Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về ở nơi xa náo nhiệt, nhưng phần chỉ giao du ngoài mặt, mà khó có bạn tri âm. Có thêm sao lộc đến hội sẽ chủ về nhờ thù tạc mà kiếm được tiền.

Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh; nếu gặp sát tinh hoặc Hóa Kị (các sao sát, kị tụ hội thì càng tệ), sẽ chủ về ở nơi xa bề ngoài thì vẻ vang, nhưng lợi ích thực tế thì bị người ta đoạt mất.

Tham Lang đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về đi xa gặp nhiều thị phi, mà thường do thù tạc, vui chơi gây ra; nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì bị trộm; nếu hội hợp các sao đào hoa, sẽ chủ về vì sắc mà gây ra họa; gặp Hóa Kị, nhất là Liêm Trinh Hóa Kị thì tình hình càng nghiêm trọng.

Tham Lang độc tọa cung thiên di, Hóa Lộc hay Hóa Quyền; hoặc gặp Liêm Trinh Hóa Lộc hội hợp; dù không có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về thiên di đến đất khác tương lai sáng sủa phát đạt. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh càng chủ về phát đột ngột; nhưng nếu đồng thời lại gặp các sao sát, kị, thì sau khi phát đột ngột ắt sẽ suy sụp nhanh chóng.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Liêm Trinh vây chiếu, chủ về ở nơi xa hay thù tạc tửu sắc, bận rộn, vất vả nhiều; gặp thêm cát tinh và cát hóa cát thì nhờ vậy mà phát đạt; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì thi tửu tiêu sái, hoặc được người nơi xa hoan nghênh. Có điều, nếu gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về tửu sắc; gặp sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc thì cờ bạc. Cần phải xem xét có các sao sát, kị hay không mà định cát hung.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, Hóa Kị, là bị người ta đoạt người yêu. Vì vậy không nên tửu sắc; lúc xử lí thương vụ, cũng có điềm tượng bị tranh đoạt.

Tham Lang ở cung Thìn hoặc Tuất, không cẩn gặp thêm các sao đào hoa cũng chủ về tham luyến từu sắc. Được cát hóa và có sao cát, thì kinh doanh làm ăn có thể phát.

Tham Lang ở cung Thìn hoặc Tuất, được xem là sao đào hoa, không chủ về văn vẻ. Nó ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, sẽ chủ về được người ta dìu dắt, giúp đỡ, hoặc chủ về có sẵn cơ hội. Trường hợp đồng cung với Hỏa tinh, Linh Tinh đồng độ, thiên di có thể trở nên giàu có; gặp thêm sát tinh thì đề phòng hoạnh phát rồi hoạnh phá.

“Liêm Trinh, Tham Lang” cùng thủ cung thiên di, chủ về xuất ngoại phải trải qua gian khổ; gặp sao đào hoa các sao sát, kị, thì vì tửu sắc mà chuốc họa.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ cung thiên di, nên rời quê hương để phát triển, cũng lợi về tự kinh doanh làm ăn.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung thiên di, ắt sẽ là nhà buôn lớn. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì vì tửu sắc mà chuốc thị phi.

Đến lưu niên Tham Lang thủ cung thiên di, nguyên cục có sát tinh, bị lưu sát tinh xung khởi, còn gặp các sao Thái Tuế, Tuế Phá, Quan Phù, Đại Hao, lại gặp Hỏa Tinh hội hợp, chủ về binh tai chiến họa, hoặc bị tham quan vu oan.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tham Lang ở cung thiên di

Xem thêm Tham Lang ở cung thiên di

Tham Lang thủ cưng thiên di, chủ về ở nơi xa có nhiều thù tạc. Tính chất thù tạc phải xem kèm cung mệnh và cung phúc đức mà định. Ba cung này mà gặp các sao khoa văn, thì phần nhiều là thi tửu; gặp các sao đào hoa, thì phần nhiều là tửu sắc; gặp Hoa Cái, sao không, thì phần nhiều là bạn bè tôn giáo.

Tham Lang Hóa Lộc hay Hóa Quyền, thì thù tạc vui vẻ, kết giao rộng; nếu ở hai cung Tí hoặc Ngọ thì còn được bạn bè tôn trọng. Nhưng nếu Tham Lang Hóa Kị, thì thường vì thù tạc vô vị mà dẫn đến phiền phức, tranh chấp; dù có sao cát đồng thời hội hợp, cũng chủ về thù tạc nhiều mà không có thu hoạch.

Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh, chủ về ở nơi xa náo nhiệt, nhưng phần chỉ giao du ngoài mặt, mà khó có bạn tri âm. Có thêm sao lộc đến hội sẽ chủ về nhờ thù tạc mà kiếm được tiền.

Tham Lang đồng độ với Hỏa Tinh, Linh Tinh; nếu gặp sát tinh hoặc Hóa Kị (các sao sát, kị tụ hội thì càng tệ), sẽ chủ về ở nơi xa bề ngoài thì vẻ vang, nhưng lợi ích thực tế thì bị người ta đoạt mất.

Tham Lang đồng độ với Kình Dương, Đà La, chủ về đi xa gặp nhiều thị phi, mà thường do thù tạc, vui chơi gây ra; nếu gặp thêm Địa Không, Địa Kiếp, thì bị trộm; nếu hội hợp các sao đào hoa, sẽ chủ về vì sắc mà gây ra họa; gặp Hóa Kị, nhất là Liêm Trinh Hóa Kị thì tình hình càng nghiêm trọng.

Tham Lang độc tọa cung thiên di, Hóa Lộc hay Hóa Quyền; hoặc gặp Liêm Trinh Hóa Lộc hội hợp; dù không có Hỏa Tinh, Linh Tinh đồng độ, cũng chủ về thiên di đến đất khác tương lai sáng sủa phát đạt. Gặp Hỏa Tinh, Linh Tinh càng chủ về phát đột ngột; nhưng nếu đồng thời lại gặp các sao sát, kị, thì sau khi phát đột ngột ắt sẽ suy sụp nhanh chóng.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Liêm Trinh vây chiếu, chủ về ở nơi xa hay thù tạc tửu sắc, bận rộn, vất vả nhiều; gặp thêm cát tinh và cát hóa cát thì nhờ vậy mà phát đạt; gặp Văn Xương, Văn Khúc thì thi tửu tiêu sái, hoặc được người nơi xa hoan nghênh. Có điều, nếu gặp các sao đào hoa, sẽ chủ về tửu sắc; gặp sao đào hoa và Văn Xương, Văn Khúc thì cờ bạc. Cần phải xem xét có các sao sát, kị hay không mà định cát hung.

Tham Lang ở hai cung Dần hoặc Thân, Hóa Kị, là bị người ta đoạt người yêu. Vì vậy không nên tửu sắc; lúc xử lí thương vụ, cũng có điềm tượng bị tranh đoạt.

Tham Lang ở cung Thìn hoặc Tuất, không cẩn gặp thêm các sao đào hoa cũng chủ về tham luyến từu sắc. Được cát hóa và có sao cát, thì kinh doanh làm ăn có thể phát.

Tham Lang ở cung Thìn hoặc Tuất, được xem là sao đào hoa, không chủ về văn vẻ. Nó ưa gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, sẽ chủ về được người ta dìu dắt, giúp đỡ, hoặc chủ về có sẵn cơ hội. Trường hợp đồng cung với Hỏa tinh, Linh Tinh đồng độ, thiên di có thể trở nên giàu có; gặp thêm sát tinh thì đề phòng hoạnh phát rồi hoạnh phá.

“Liêm Trinh, Tham Lang” cùng thủ cung thiên di, chủ về xuất ngoại phải trải qua gian khổ; gặp sao đào hoa các sao sát, kị, thì vì tửu sắc mà chuốc họa.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ cung thiên di, nên rời quê hương để phát triển, cũng lợi về tự kinh doanh làm ăn.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ cung thiên di, ắt sẽ là nhà buôn lớn. Nếu Vũ Khúc Hóa Kị, thì vì tửu sắc mà chuốc thị phi.

Đến lưu niên Tham Lang thủ cung thiên di, nguyên cục có sát tinh, bị lưu sát tinh xung khởi, còn gặp các sao Thái Tuế, Tuế Phá, Quan Phù, Đại Hao, lại gặp Hỏa Tinh hội hợp, chủ về binh tai chiến họa, hoặc bị tham quan vu oan.

Theo Trung Châu Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button