Tử vi

THAM LANG TẠI DẦN THÂN

Tham Lang độc tạo Dần Thân, đối cung là Liêm Trinh nên có ngạo khí và nhanh trí, tháo vát. Thích hợp trong chính giới hoặc nhiệm vụ hành chính.

Tham Lang tại Dần, nếu có sát tinh hội chiếu, tuổi trẻ hiển đạt đắc chí, thông minh nhưng chí cao khí ngạo, có thể mắc hoạ lao ngục khi sự nghiệp phát lên, cần đè nén tâm chí, kiểm soát hành vi mới giữ được hưng thịnh yên lành.

Tham Lang tại Thân, tuổi trẻ gập ghềnh, sự nghiệp phải phấn đấu gian khổ, sau khi thành công chìm đắm trong tửu sắc, kết quả lại thất bại. Nếu không có sát tinh, từ tay trắng thành nghiệp lớn, tuy có bị chỉ trích nhưng có người suy tôn. Nếu các sao sát, kị, hình, Kiếp cung đến thì cũng dễ tai hoạ lao ngục hoặc nếm mùi khổ sở đắng cay, lưu vong xứ người.

Bạn đang xem: THAM LANG TẠI DẦN THÂN

Tham Lang tại Dần Thân cần có Hoả Tinh, gặp Linh Tinh thì không thành. Hoả Tham phát đột ngột, gặp Lộc là tốt nhát, gặp thêm Hoá Kỵ Không Kiếp có thể kinh doanh nhưng nên có liên quan tới ngành nghề mỹ quan và tính tiêu dùng. Gặp Kình Đà, có thể phát đột ngột nhưng không nên kinh doanh làm ăn, chỉ nên dùng nghề nghiệp để mưu sinh. Gặp Không Kiếp có thể làm thêm ngành kĩ thuật hoặc công nghiệp.

Tham Lang không ưa Xương Khúc, chủ về làm việc hư giả nhiều mà thực chất ít, nhưng hào phóng. Tham Lang gặp Đà La tại Dần gọi là phong lưu thái thượng, chủ về vì sắc mà mang hoạ.

Tham Lang Hoá Quyền tại Dần Thân, nữ mệnh nên kết hôn muộn, nếu không sẽ khó gặp đối tượng lý tưởng. Nam mệnh được vợ giỏi việc, nhưng vợ nắm giữ tiền bạc. Tham lang gặp Hoả Tinh, khi phất lên, có thể do được tiếp sức của nữ giới.

Tham Lang Hoá Kỵ thì đào hoa thành tài nghê, nhưng vẫn nên được Liêm Kỵ xung chiếm, nếu thêm sát tinh thì dễ nhiều bệnh, một đời tâm tình sầu khổ, vận hạn không tốt không nên đi xa.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THAM LANG TẠI DẦN THÂN

Tham Lang độc tạo Dần Thân, đối cung là Liêm Trinh nên có ngạo khí và nhanh trí, tháo vát. Thích hợp trong chính giới hoặc nhiệm vụ hành chính.

Tham Lang tại Dần, nếu có sát tinh hội chiếu, tuổi trẻ hiển đạt đắc chí, thông minh nhưng chí cao khí ngạo, có thể mắc hoạ lao ngục khi sự nghiệp phát lên, cần đè nén tâm chí, kiểm soát hành vi mới giữ được hưng thịnh yên lành.

Tham Lang tại Thân, tuổi trẻ gập ghềnh, sự nghiệp phải phấn đấu gian khổ, sau khi thành công chìm đắm trong tửu sắc, kết quả lại thất bại. Nếu không có sát tinh, từ tay trắng thành nghiệp lớn, tuy có bị chỉ trích nhưng có người suy tôn. Nếu các sao sát, kị, hình, Kiếp cung đến thì cũng dễ tai hoạ lao ngục hoặc nếm mùi khổ sở đắng cay, lưu vong xứ người.

Tham Lang tại Dần Thân cần có Hoả Tinh, gặp Linh Tinh thì không thành. Hoả Tham phát đột ngột, gặp Lộc là tốt nhát, gặp thêm Hoá Kỵ Không Kiếp có thể kinh doanh nhưng nên có liên quan tới ngành nghề mỹ quan và tính tiêu dùng. Gặp Kình Đà, có thể phát đột ngột nhưng không nên kinh doanh làm ăn, chỉ nên dùng nghề nghiệp để mưu sinh. Gặp Không Kiếp có thể làm thêm ngành kĩ thuật hoặc công nghiệp.

Tham Lang không ưa Xương Khúc, chủ về làm việc hư giả nhiều mà thực chất ít, nhưng hào phóng. Tham Lang gặp Đà La tại Dần gọi là phong lưu thái thượng, chủ về vì sắc mà mang hoạ.

Tham Lang Hoá Quyền tại Dần Thân, nữ mệnh nên kết hôn muộn, nếu không sẽ khó gặp đối tượng lý tưởng. Nam mệnh được vợ giỏi việc, nhưng vợ nắm giữ tiền bạc. Tham lang gặp Hoả Tinh, khi phất lên, có thể do được tiếp sức của nữ giới.

Tham Lang Hoá Kỵ thì đào hoa thành tài nghê, nhưng vẫn nên được Liêm Kỵ xung chiếm, nếu thêm sát tinh thì dễ nhiều bệnh, một đời tâm tình sầu khổ, vận hạn không tốt không nên đi xa.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button