Tử vi

THAM LANG TẠI THÌN TUẤT

Tham Lang độc toạ Thìn Tuất đối cung là Vũ Khúc, Vũ Khúc chủ tài bạch nên rát ưa Tham lang đồng độ với Hoả Tinh hoặc Linh Tinh, có thể thành cự phú, nắm quyền lớn về kinh tế.

Do ảnh hưởng của Vũ Khúc nên chậm phát, qua đại hạn mới có thành tựu, vì vậy cần kiên nhẫn, chịu đựng trắc trở.

Tham lang gặp Hoá Kỵ thành tài nghệ, nhưng vẫn có nhiều sở thích khác nhau. Nếu gặp Hoá lộc Kình Đà hội chiếu thì vì tiền bạc mà tranh chấp. Cung mệnh của niên hạn có Tham Lang toạ cung Thìn tuất, gặp lưa Hoá Lộc, lưu Kình lưu Đà thì cũng vậy.

Bạn đang xem: THAM LANG TẠI THÌN TUẤT

Nếu không thành cách Hoả Tham, Linh Tham mà có sao cát thì cũng chủ về trước nghèo sau giàu, không có sao cát thì bình thường, đủ có nghề sinh nhai, gặp sát hình kị thì dễ tai nạn bệnh tật, hoặc mang bệnh dai dăng.

Tinh hệ này không nên là nữ mệnh. Nếu là nữ mệnh thì nên lấy chồng hơn tuổi, mới có thể sống với nhau đến bạc đầu, mọi tâm tình qua thời gian sẽ xoá sạch.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm THAM LANG TẠI THÌN TUẤT

Tham Lang độc toạ Thìn Tuất đối cung là Vũ Khúc, Vũ Khúc chủ tài bạch nên rát ưa Tham lang đồng độ với Hoả Tinh hoặc Linh Tinh, có thể thành cự phú, nắm quyền lớn về kinh tế.

Do ảnh hưởng của Vũ Khúc nên chậm phát, qua đại hạn mới có thành tựu, vì vậy cần kiên nhẫn, chịu đựng trắc trở.

Tham lang gặp Hoá Kỵ thành tài nghệ, nhưng vẫn có nhiều sở thích khác nhau. Nếu gặp Hoá lộc Kình Đà hội chiếu thì vì tiền bạc mà tranh chấp. Cung mệnh của niên hạn có Tham Lang toạ cung Thìn tuất, gặp lưa Hoá Lộc, lưu Kình lưu Đà thì cũng vậy.

Nếu không thành cách Hoả Tham, Linh Tham mà có sao cát thì cũng chủ về trước nghèo sau giàu, không có sao cát thì bình thường, đủ có nghề sinh nhai, gặp sát hình kị thì dễ tai nạn bệnh tật, hoặc mang bệnh dai dăng.

Tinh hệ này không nên là nữ mệnh. Nếu là nữ mệnh thì nên lấy chồng hơn tuổi, mới có thể sống với nhau đến bạc đầu, mọi tâm tình qua thời gian sẽ xoá sạch.

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button