Tử vi

Tham lang tinh hỉ kị sao tứ hóa đeo tường giải〔 ngũ hành 〕

‧ bắc đẩu, dương mộc, hóa khí vi hoa đào.

Bạn đang xem: Tham lang tinh hỉ kị sao tứ hóa đeo tường giải

〔 vui mừng 〕

‧ thìn tuất xấu chưa.

‧ hỏa linh đồng độ – hỏa tham cách vi thượng cách, linh tham thứ hai, thìn tuất cung vi thượng cách, xấu chưa thứ hai, Vũ Tham vi thượng cách, còn lại thứ hai, gặp Kình Đà không hợp cách, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, phất nhanh.

. Gặp cát – chủ trường thọ.

. Hóa lộc hoặc hóa quyền nên hỏa linh đồng độ – hóa lộc chủ phú, hóa quyền chủ quý.

〔 không mừng 〕

‧ tị hợi.

‧ xương khúc đồng độ – chủ nhân trống rỗng thiếu thực tế.

‧ Tứ Sát – đặc biệt Kình Đà đồng độ.

‧ tham ở vượng cung 〔 tí ngọ mão dậu 〕 – chấp nhất, ham muốn hưởng thu vật chất trọng, gặp xương khúc hoa đào, tình dục trọng, nên mỗi ngày hình cập không diệu, nhưng phải thân tử thìn sinh năm nhân, tham lang ở tử cung; dần ngọ năm tuất sinh ra, tham lang ở ngọ cung; hợi mão chưa sinh năm nhân, tham lang ở mão cung; tị dậu năm Sửu sinh ra, tham lang ở sửu cung.

‧ hóa kị.

‧ liêm trinh, tắm rửa.

. Gặp sát không nên văn khúc đồng độ.

. Tử tham đồng độ hoặc đúng củng – ham muốn hưởng thu vật chất trọng, Vũ Tham đồng độ hoặc đúng củng cũng.

. Ham muốn hưởng thu vật chất trọng – gặp bách quan triều củng có thể hoá hiểu, nếu lộc tồn đồng độ, tăng mạnh tham lang đấy ích kỷ, nếu tham lang hóa lộc, càng sâu sắc thêm hơn ham muốn hưởng thu vật chất, phải gặp hỏa linh hóa giải, tài khả hiển tài hoa.

. Tị hợi Liêm Tham – tình dục kết cấu, gặp hoa đào, càng sâu.

. Độc tọa có thể mặt khác tinh diệu – kình dương hoặc đà la đồng độ hoặc gặp gỡ, làm sâu sắc tình dục, hỏa linh thứ hai.

. Tình dục trọng – mỗi ngày hình cập không diệu có thể hoá hiểu.

. 〔 hoa đào phạm chủ 〕 cách – tử tham vi chính cách, đúng củng thứ hai, trừ cái này ở vượng cung chủ ham muốn hưởng thu vật chất trọng, mặt khác chủ tình dục trọng, phải mỗi ngày hình cập không diệu có thể hoá hiểu.

〔 đặc tính 〕

. Ưu điểm – cơ thâm mưu xa, am hiểu giao tế.

‧ khuyết điểm – tửu sắc tài vận, hận yêu vô định, gấp gáp, không kiên nhẫn sự yên lặng, đùa giỡn thủ đoạn, nhiều ham mê, khuyết thiếu lãnh đạo lực, có chứa cạnh tranh sắc thái.

. Ảnh hưởng tham lang là tinh diệu – vũ khúc, tử vi, liêm trinh.

. Ở ngọ – 〔 mộc hỏa thông minh 〕 cách.

. Ở thân – 〔 mộc phùng kim chế 〕 cách.

. Tại tí kình dương đồng độ – hoặc ở hợi đà la đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕 cách.

. Ở dần đà la đồng độ – có thể thiên hình kình dương, 〔 phong lưu lấy trượng 〕 cách.

. Phải thị cung thân – thất sát thủ thân cung hội sát, hoặc phá quân thủ thân cung hội sát, không lành đấy kết cấu, hảo tửu mầu đổ, tình dục ham muốn hưởng thu vật chất giai sâu, nếu không gặp khoảng không hình hóa giải, càng thấy xương khúc, tệ hơn.

. So sánh thất sát cập phá quân – tham lang biến hóa tối nhu hòa, có chứa tô son trát phấn cập tư lợi, chủ âm thầm thay đổi, cũng không kinh thiên động địa, có chứa bù lại cập tu bổ ý tứ hàm xúc, sau khi biến hóa được an hưởng kỳ thành.

〔 tham lang hóa lộc 〕

. Tăng mạnh giao tế nếm thử năng lực – mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho nên đắc tài.

. Gặp hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa – ham mê nữ sắc hảo tửu, không so sánh được hóa lộc càng sâu, gặp sát, nhân tửu sắc tài vận gây phiền toái.

. Gặp giúp đỡ – bằng hữu cập người bạn tốt nhiều.

. Gặp sát – kiếp sát, tai sát, âm sát, chỉ bối, thiên hư, bị thân cận tiểu nhân, kết liễu đàn kết đảng, cho nên chịu liên lụy, không thay đổi lộc ngược lại nhỏ lại.

. Hỏa tham, linh tham – chủ được ngoài ý muốn tới tài, gặp sát kị hướng, bị bạo bại, không kiếp đồng độ, tài lai tài đi quá nhanh, trên giấy phú quý.

. Đúng cạnh tranh có lợi – gặp sát gia tăng gian khổ, sợ nhất đà la, kình dương thứ hai, không kiếp đồng độ ngược lại thắng vì đánh bất ngờ.

. Vui mừng cung mệnh, cung tài bạch.

. Cung sự nghiệp – không chủ thông tài, vi sự nghiệp hối hả.

. Không nên cung phu thê – gặp hoa đào óng ánh khúc, phối ngẫu bất trung, thiên hình không diệu đồng độ, phối ngẫu ở giải trí, nghệ thuật giới phát triển.

. Cung phúc đức – đúng lục thân bất lợi, huynh đệ hoặc cấp dưới xa cách, bề ngoài phi thường thân thiết, nội tâm không phải.

. Cung tật ách – gặp hoa đào, lỗ lã, chán ăn, can nổi bật đau, nữ mệnh, nguyệt sự, bạch đái phụ khoa bệnh.

. Tăng mạnh ham muốn hưởng thu vật chất – chủ nhân có thể xã giao mà phát triển sự nghiệp mà vào tài.

. Có đầu cơ bản chất – hỏa linh đồng độ có thể lấy được lợi nhuận, nhưng nhu chú ý vận hạn hay không cát, nếu Kình Đà đồng độ có thể chiếu, không nên đầu cơ.

. Hoa đào trọng – ham muốn hưởng thu vật chất cập sắc dục giai trọng, chú ý vận hạn, phòng nhân mầu rủi ro.

. Kình Đà không kiếp đồng độ – xã giao mà rủi ro, bị giao bạn trời thần.

. Hỏa tham linh tham cách – bộc phát nhưng bị bạo bại.

. Tí ngọ độc tọa – tử vi tương đối, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát, ở ngọ góc tốt, 〔 mộc hỏa thông minh 〕 cách, thu nhập tiền tài góc phong, bị tồn trữ, tại tí có 〔 phiếm thủy đào hoa 〕 đắc ý vị, vi khác phái tiêu phí hao tổn, phá quân thủ cung tài bạch, vui mừng đầu cơ, mạo hiểm, phú gây dựng sự nghiệp năng lực, nhưng thủ tài không tốt, thiên cơ hóa kị thủ cung nô bộc, sẽ cung huynh đệ, không nên cùng người hợp tác sự nghiệp, cấp dưới cũng không trợ lực.

. Xấu chưa Vũ Tham – tại sửu sẽ lộc tồn, góc chưa vi tốt, cung sự nghiệp tử sát lộc tồn cùng sẽ, khí thế mênh mông, cung tài bạch Liêm Phá, ở dậu vi điệt lộc, sửu cung an mệnh tài vận góc tốt; nhân sinh hay thay đổi hóa, tài vận nhiều biến động, nhưng phát tài lực chừng, nhiều ở xã giao ở bên trong gây ra cơ hội, tất chủ giàu có, tại sửu đấy cục diện lớn tài lộc dày; khuyết điểm là sơ sẩy đứa con giáo dục, xí nghiệp nội bộ cũng phiếu nợ để ý.

. Dần thân độc tọa – bạo khởi sụt, đại vận góc nguyên cục có lợi, dần góc cát, giảm mức độ nhỏ lại, ở thân tay không gây dựng sự nghiệp, vi 〔 mộc là kim chế 〕 cách, trải qua gian khổ mà được tài, nhưng lại rách nát, hóa lộc con chủ rách nát về sau vẫn có cục diện mà thôi, cung tài bạch phá quân, lên xuống vô thường, sẽ đà la chủ tài vận đến chậm, cung sự nghiệp thất sát, không nên đầu cơ, nên giải trí, hưởng thụ, trang sức, nghệ thuật, tiêu phí ngành sản xuất.

. Mão dậu tử tham – cung tài bạch vũ phá cùng lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, có trùng thứ lực cập sức cạnh tranh, không buông tha gì gây dựng sự nghiệp thu nhập tiền tài cơ hội, cung sự nghiệp Liêm Sát, cũng cụ bị quyền lực cùng thủ đoạn ý tứ hàm xúc, vũ phá chủ đối với người khác phái cực kỳ hào sảng, nữ mệnh thì không, nữ nhân góc nam tốt; khuyết điểm là phòng đồng bạn hợp tác hoặc cấp dưới ngầm chiếm.

. Thìn tuất độc tọa – thìn cung tất cùng đà la đồng độ, tuất cung chịu Kình Đà đều nghe theo, thìn cung năm mới nhiều do dự, tuất cung nhiều lòng tiến thủ, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát, không tuân thủ một nghiệp; vi tham lang tọa mệnh góc an định kết cấu; nữ mệnh bị bất mãn hôn nhân, sự nghiệp dựa vào trượng phu duy trì, thành vì duy trì hôn nhân nhân tố.

Tị hợi Liêm Tham – lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, cung tài bạch Tử Phá không chủ trữ tài, phi thường chú trọng bề ngoài phong cảnh, cung sự nghiệp vũ sát, nếu sẽ hoa đào trọng, nên giải trí, hưởng thụ sự nghiệp, cung dậu vũ sát nhưng từ sự ngành ăn uống, nếu sẽ khoa văn diệu, nhân sĩ chuyên nghiệp, như bác sĩ khoa phụ sản.

〔 tham lang hóa quyền 〕

. Tăng mạnh giao tế nếm thử năng lực – biến thành chủ động, biết võ khúc hóa lộc, không thấy không kiếp Tứ Sát, nhân chủ động giao tế mà được tài, không thấy lộc mà gặp sát, lãng phí tiền tài cùng thời gian ở giao tế bên trên.

. Không thấy lộc – chủ nhân ham món lợi nhỏ, nhưng vẫn vui giao tế, lộc tồn đồng độ, mặt ngoài ra tay hào phóng, nội tâm so đo.

. Hỏa tham, linh tham – hóa quyền không bằng hóa lộc; hóa quyền vô lộc, mặt ngoài phong cảnh, giao tế bận rộn, nhưng thực tế thu hoạch không nhiều lắm, khuynh hướng đầu cơ, sẽ sát, bị thất bại.

. Gia tăng tính ổn định – biến hóa giảm bớt, cạnh tranh bị chiếm ưu thế thế.

. Hoa đào đồng độ – chuyển thành nghệ thuật, giải trí, tiêu phí hưởng thụ tính chất, bởi vậy thu nhập tiền tài.

. Cung lục thân vị trí – cát tắc tăng cát, hung tắc tăng hung.

. Cung tử nữ – sẽ hoa đào, kế thất hoặc nhà kề sống chết, hóa quyền lúc sau, càng sâu, không thay đổi quyền hoặc là mật, hóa quyền tắc tất công khai.

. Cung phu thê – lạc hãm vu lưới, chủ hôn trước nhiều luyến ái khúc chiết, hóa quyền về sau, cảm tình càng sâu dũ không có thể kết hợp, cũng không nhân phản đối hoặc phá hư.

. Cung phụ mẫu – hóa quyền về sau vô hình khắc, gặp hoa đào, vẫn chủ tự thân vi nhà kề sở sanh.

. Cung tật ách – chủ đảm bệnh, gió tật.

〔 tham lang hóa kị 〕

. Phá quân tất đồng thời hóa lộc, tất ở tam phương gặp gỡ, phá quân hoan hỷ nhất hóa lộc, chủ khai sáng, khả bù lại tham lang hóa kị đấy khuyết điểm, nguyên nhân chính khai sáng mà nhiều vô vị xã giao.

. Hỏa linh đồng độ – cũng chủ đột phát, hội cát, mang vô tâm trồng liễu đấy tính chất, sẽ hung, bạo khởi sụt, không nên đầu cơ.

. Nữ mệnh – không thích nhất tử cung gặp tham lang hóa kị, nếu củng chiếu cung phu thê, hôn nhân nhiều thất ý; gặp hoa đào óng ánh khúc, chú ý cảm tình.

. Chủ tranh đoạt – chủ động cùng bị động phân biệt, gặp hình sát Hư Hao, chủ bị động.

. Gặp hoa đào óng ánh khúc – chủ tình yêu lên tranh đoạt.

. Kình Đà giáp kị – bị người chế, tham lang tất tại tí cung, tuy có lộc tồn đồng độ cập phá quân hóa lộc, nhưng cũng không lợi nhuận, ở cung mệnh không lành, ở cung sự nghiệp cả đời sự nghiệp hay thay đổi, vô cố định phát triển mục tiêu, chủ hư danh.

. Cung lục thân vị trí – thiếu bao nhiêu hãm; đà la đồng độ, chủ cảm tình hoặc tư tưởng khó có thể câu thông.

. Cung phu thê – hỏa linh đồng độ, chia lìa, nan ngôn chi ẩn, chung thân thống khổ.

. Cung phúc đức – nan ngôn chi ẩn, chung thân thống khổ.

. Cung tử nữ – nhiều không hiểu nhau.

. Không thích nhất ở cung nô bộc – chủ cấp dưới phản loạn, hoặc thân tín đột nhiên từ lập môn hộ, thành vì mình người cạnh tranh.

. Cung tật ách – nữ mệnh, phụ khoa bệnh, cũng chủ tử cung bất chính, khó có thể sinh dục; liêm trinh hóa kị hướng, bệnh lây qua đường sinh dục.

〔 cung mệnh 〕

‧ không thích nhất kình dương đà la cập hóa kị

– gặp không kiếp ngược lại kiên định, chủ nhân có chuyên môn tài nghệ, nếu không gặp hóa kị, nhưng từ lí lẽ ngành kỹ thuật kỹ nghiên cứu.

‧ ở mệnh thân cung

– am hiểu giao tế, nhiều phương diện đấy tài nghệ, hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo, bị sa vào ham mê, sẽ xương khúc, tửu sắc tài vận, sẽ mui xe, thích thần bí sự vật, sẽ Tứ Sát cập hóa kị, ham muốn hưởng thu vật chất trọng, biến thành tham hoa hảo tửu, uống thuốc đánh bạc.

‧ hỏa tham vi thượng cách, linh tham thứ hai

– nhất định phải là tham lang hỏa linh đồng độ đúng vũ khúc, hoặc Vũ Tham hỏa linh đồng độ thủy vi thượng cách, chủ phất nhanh, sẽ phụ tá diệu cũng chủ quý, thìn tuất vi thượng cách, xấu chưa thứ hai, gặp kình dương hoặc đà la không hợp cách, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, đắc ý ngoại tới tài, phất nhanh.

‧ tí ngọ độc tọa

– kình dương đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân, tử vi tương đối, nếu hội cát, hoặc hỏa linh đồng độ, chủ phú.

– ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục trọng, sẽ xương khúc khả cải thiện.

– ngọ cung kình dương đồng độ, 〔 mã đầu đái tiễn 〕.

– tử cung, đối cung tử vi vào miếu, tốt đẹp chính là ảnh hưởng trọng đại, giảm bớt bay bổng đấy tính cách, có thể có khuynh hướng văn nghệ hoặc tôn giáo, nhưng mất đi am hiểu giao tế năng lực, mặc dù chí thú tương đối cao còn, nhưng nhân sinh trái lại nhiều khúc chiết.

– tử cung, vui mừng sẽ hỏa linh, linh tham góc tốt, hỏa tham thứ hai, không biết sát, cả đời tất có một lần bạo phát cơ hội, sẽ lộc càng tốt, sẽ không kiếp Kình Đà, nên chuyên môn tài nghệ mưu sinh, ngợp trong vàng son, chìm tại tửu sắc tài vận, tự minh phong nhã.

– tử cung không sợ hóa kị, có thể đem hoa đào chuyển thành văn nghệ tài năng.

– ngọ cung, đối cung tử vi hạ xuống rỗi rãnh địa, tốt đẹp chính là ảnh hưởng ít; không biết sát kị, khả chưởng tài chính mọi người quyền, có hùng tài vĩ lược, tên là 〔 mộc hỏa thông minh cách 〕, sẽ lộc tồn hoặc hóa lộc càng tốt, sẽ sát đặc biệt, con nên kinh thương, vui mừng sẽ hỏa linh, hỏa tham bên trên cách, linh tham thứ hai, cũng chủ cả đời tất có một lần bạo phát cơ hội, 〔 mộc hỏa thông minh cách 〕 không cần sẽ hỏa linh.

– ngọ cung hóa kị, chủ thái độ làm người đoạt ái, thiên về tân trang cập trang sức phương diện tài năng.

– nếu không phải hỏa tham, linh tham hoặc 〔 mộc hỏa thông minh cách 〕, mặc dù gặp lộc, cũng không nên kinh thương, nên tiêu phí ngành sản xuất, hoặc văn hóa sự nghiệp, gặp hoa đào, nên diễn nghệ, hoá trang, kiểu tóc, ăn mặc.

– hóa quyền, gặp Tứ Sát, xã giao rủi ro.

– hóa lộc phải gặp hỏa linh, nếu không thu nhập tiền tài dịu dàng bị nhạ hoa đào.

– người sinh năm thân tí thìn, tử cung an mệnh, người sinh năm dần ngọ tuất, ngọ cung an mệnh, danh 〔 tham lang nhập vượng hương 〕, chủ ham món lợi nhỏ lợi nhuận, bị chịu cảm tình làm phức tạp, ham muốn hưởng thu vật chất sâu, sẽ sát kị, nhân phẩm kém.

{ tí ngọ độc tọa tinh hệ nghiên cứu }

– đối cung tử vi, sẽ bể quân, thất sát.

– phân tích dục vọng mạnh hoặc nhược dục vọng mạnh lại chia ham muốn hưởng thu vật chất trọng hoặc tình dục trọng.

– dục vọng không nên quá cao hoặc quá thấp.

– dục vọng yếu tham lang sẽ 〔 bách quan triều củng 〕 đấy tử vi, trung hoà.

– kình dương tham lang đồng độ, sẽ hoa đào, tình dục sâu ham muốn hưởng thu vật chất nhược cả đời tự tìm phiền não, vi tình sở khốn, sự nghiệp kẻ vô tích sự.

– dục vọng yếu tham lang không nên sa vào ham mê bất lương.

– quá yếu đi thêm yếu hạn, chủ cô bần hoặc tàn tật.

– quá mạnh đi thêm mạnh hạn, trầm mê ham mê bất lương mà lầm chung thân.

– ví dụ: nữ mệnh, cung phu thê tham lang ở ngọ hóa kị, kình dương đồng độ, tình dục sâu mà ham muốn vọng nhược đi nhâm tuất đại nạn, cung phu thê Vũ Tướng, vũ khúc hóa kị, chủ trượng phu gặp gỡ kém, chính mình cung phúc đức tử vi đúng củng tình dục sâu tham lang, tử vi lại cùng đại vận kình dương đồng độ, biết võ khúc hóa kị, nếu cung Tý Ngọ gặp hoa đào như trời diêu tắm rửa hàm trì đại hao các loại, hôn nhân không như ý, ngoại tình, đi tới đinh dậu năm xưa, cung phu thê Đồng Cự, cánh cửa cực lớn hóa kị, năm xưa kình dương đồng độ, cảm tình có bầu không khí không lành mạnh, bị hôn nhân nguy cơ.

{ dục vọng mạnh tham lang }

– người sinh năm thân tí thìn, tham lang tại tí.

– người sinh năm dần ngọ tuất, tham lang ở ngọ.

– 〔 bách quan triều củng 〕 đấy tử vi.

– thất sát gặp ba hóa.

– hóa quyền, gia tăng ham muốn hưởng thu vật chất.

– hóa lộc, gặp phụ diệu hoặc gặp phỉ liêm, lực sĩ, tướng tinh, trường sinh, đế vượng, gia tăng ham muốn hưởng thu vật chất.

– 〔 mộc hỏa thông minh 〕 đấy tham lang, ham muốn hưởng thu vật chất trọng, tái kiến ham muốn hưởng thu vật chất ngôi sao, tài lộc sự nghiệp hanh thông, nhưng tinh thần hư không.

– gặp tá diệu, hoặc Lộc Mã, hoặc gặp hoa đào, gia tăng tình dục.

– 〔 phiếm thủy đào hoa 〕 đấy tham lang, tình dục mạnh, càng thấy xương khúc, hoa đào, không nên đi hoa đào trọng niên hạn.

– mặc dù nhân sinh tích cực, nhưng bị không từ thủ đoạn, hoặc trầm mê đầu cơ đánh bạc.

– không mừng đi ham muốn hưởng thu vật chất nặng vận hạn, Đồng Cự mà cánh cửa cực lớn hóa lộc, Dương Lương mà thái dương hóa quyền, thiên cơ hóa lộc ( nhân sẽ Thái Âm hóa kị ), mặc dù nhân sinh tích cực, nhưng gặp gỡ không như ý, bị tinh thần hư không.

– cung huynh đệ, chủ bị giao bạn nhậu, bằng hữu nhiều nhưng vô tri kỷ, dễ phát sinh tranh quyền đoạt lợi.

– cung phu thê, chủ phối ngẫu ham muốn hưởng thu vật chất trọng, nếu tình dục trọng, cảm tình lặp lại.

– cung tật ách, 〔 thật tính 〕 đấy tật bệnh, như bệnh viêm gan, viêm tử cung, viêm dạ dày các loại.

{ dục vọng yếu tham lang }

– người sinh năm thân tí thìn, tham lang ở ngọ.

– người sinh năm dần ngọ tuất, tham lang tại tí.

– 〔 không cầm quyền cô quân 〕 đấy tử vi.

– thất sát gặp sát kị Hình Hao.

– hóa kị, càng thấy linh tinh, đà la, không diệu như trời khóc, thiên hư, cô thần, quả tú, âm sát, mui xe, đại hao, tức thần, nguyệt sát, quán sách, dục vọng thấp hơn, biến thành sợ hãi cạnh tranh, vừa thấy lực cản liền lùi bước.

– vui mừng đi Vũ Tướng mà 〔 tài ấm giáp 〕; hóa khoa đấy Dương Lương; gặp lộc quyền thất sát; gặp lộc quyền phá quân; gặp cát hóa Liêm Phủ, khả tạ tốt đẹp chính là gặp gỡ mà trở nên tích cực.

– cung huynh đệ, huynh đệ hoặc ít bạn duyên phận, trên sự nghiệp cũng nhân duyên không đủ.

– cung phu thê, phối ngẫu gặp gỡ kém, hoặc tật bệnh, ảnh hưởng cuộc sống hôn nhân.

– cung tật ách, 〔 nhẹ tính 〕 đấy tật bệnh, như can phân bố mất cân đối, tử cung lãnh chứng, dạ dày hư hàn, đau thần kinh chứng.

. Dần thân độc tọa

– dần cung đối cung liêm trinh, đà ly đồng độ, 〔 phong lưu màu dựa vào 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân, càng sẽ kình dương thiên hình chủ lao ngục tai ương, lộc tồn đồng độ hoặc hóa lộc có thể miễn.

– dần cung, sẽ sát, năm mới đắc chí, chí cao khí ngạo, nhưng lao ngục tai ương cùng sự nghiệp cùng đến, phát không bền, không cần đi nghiêu lộng hiểm.

– cung thân góc tốt, cũng chủ hãm địa phùng sinh; gặp sát không thấy cát, xảo nghệ mưu sinh.

– cung thân, năm mới bị ngăn trở, cả đời sự nghiệp từ khó đau khổ phấn đấu mà thành, bị sau khi thành công trầm mê tửu sắc, kết quả lại thất bại, không thấy sát, tay không hưng gia, gặp sát kị Hình Kiếp, có lao ngục tai ương hoặc lưu vong đất khách.

– nên tham chánh hoặc hành chính.

– vui mừng đốm lửa, hỏa tham cách, nhưng thấy linh tinh không hợp cách, chủ đột phát, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc càng tốt, không thấy sát hóa kị không kiếp, khả kinh thương, nên mỹ quan cập tiêu phí nết tốt nghiệp, gặp Kình Đà khả đột phát, cái nhưng không nên kinh thương, nên mỹ quan cập tiêu phí nết tốt nghiệp kỹ năng nghệ mưu sinh, gặp không kiếp, trái lại nên thiết kế hoặc lý công.

– không mừng xương khúc, trống rỗng thật ít.

– hóa quyền, nữ mệnh nên hôn nhân muộn, nếu không khó được đối tượng lý tưởng, nam mệnh được có khả năng vợ, nhưng thê tử khống chế quyền sở hữu tài sản, gặp đốm lửa đồng độ, có ngoài ý muốn tài ích, nên làm cùng dị làm tình đấy ngành sản xuất.

– hóa kị, hoa đào hóa thành tài nghệ.

– liêm trinh hóa kị, gặp sát, còn nhỏ nhiều bệnh, cả đời khổ nhiều buồn, đại nạn năm xưa không giờ lành không nên xuất môn đi xa.

. Vui mừng thìn tuất xấu chưa

– vũ khúc đồng độ có thể chiếu, chỉ cần hội cát, trước bần về sau phú, nhất định phải biết cát, tuy là sát nhiều, vẫn có thể làm giàu.

. Mão dậu tử tham

– 〔 hoa đào phạm chủ 〕, mỗi ngày hình cập không diệu ngược lại chủ trong sạch, gặp cát mập ra; ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục trọng, sẽ xương khúc khả cải thiện.

– mặt khác tính chất tham khảo 〔 tử vi tham lang 〕.

‧ thìn tuất độc tọa

– vũ khúc tương đối, không thấy xương khúc giáp, hai người gặp sát kị, xảo nghệ mưu sinh, gặp xương khúc nên thiết kế, gặp đốm lửa thiên trù nên ngành ăn uống, gặp đà la nên máy móc.

– hoan hỷ nhất hỏa linh đồng độ, hỏa tham hoặc linh tham tốt nhất tổ hợp, có thể thành cự phú, hoặc nắm kinh tế quyền cao.

– chủ trễ phát, phải chống đỡ nửa đời suy sụp.

– hóa kị, hóa hoa đào vi tài nghệ, vẫn nhiều ham mê.

– hóa lộc gặp Kình Đà, nhân tài phân tranh, niên hạn gặp lưu lộc cập lưu Kình Đà cũng.

– có thể nào hỏa tham, linh tham cách, gặp cát cũng chủ từ bần về sau phú, vô cát tắc bình thường, chủ tài nghệ mưu sinh, gặp Sát Hình Kỵ, còn nhỏ nhiều tai nạn bệnh tật, hoặc mang bệnh duyên niên.

– không nên nữ mệnh, nên lớn tuổi phu quân.

. Ngọ cung so với tử cung tốt

– ngọ cung vi 〔 mộc hỏa thông minh 〕 cách, phải kình dương đồng độ không biết sát kị, người sinh năm bính hoặc mậu, cũng mã đầu đái tiễn cách, có ở quân chánh giới phát triển, gặp sát, nên theo buôn bán.

. Liêm Tham

– cung Tị Hợi đồng độ, cung tị góc tốt, cung hợi phải gặp lộc hoặc hóa lộc, sẽ giúp đỡ Khôi Việt, mới có thành tựu, sẽ xương khúc ngược lại chủ hư danh nhẹ lợi nhuận, trống rỗng thiếu thực tế.

– cung tị, có nhị độ hôn nhân; gặp sát không thấy cát, xảo nghệ mưu sinh, gặp xương khúc nên thiết kế, gặp đốm lửa thiên trù nên ngành ăn uống, gặp đà la nên máy móc.

– ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, có sắc thái cảm giác, yêu nghệ thuật, vui mừng vận động hoặc khiêu vũ, nếu tham lang độc tọa, yêu vận động.

– cung hợi, đà la đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân.

– mặt khác tính chất tham khảo 〔 liêm trinh tham lang 〕.

. Xấu chưa tham võ

– có thể thành lớn cách, sẽ tử sát Liêm Phá, tinh hệ mãnh liệt, biến hóa quá nhiều, Vũ Tham tất vi thái dương cánh cửa cực lớn cập đồng nguyệt giáp, nhật nguyệt giáp mệnh, càng thấy giúp đỡ giáp hoặc xương khúc giáp, 〔 tham võ đồng hành 〕 vận mệnh, chủ phú quý quyền uy, càng thấy đốm lửa hoặc linh tinh đồng độ, phú quý vô luân, trước phải gian khổ mà đi sau dấu vết.

– không thấy xương khúc giáp, không biết phụ diệu, có thể nào hỏa tham linh tham cách, thiếu niên hưởng thụ, tất sinh rách nát, sau đó bằng xảo nghệ an thân, càng thấy sát, vì tư lợi.

– gặp Kình Đà, không thấy xương khúc giáp, xảo nghệ mưu sinh, gặp xương khúc nên thiết kế, gặp đốm lửa thiên trù nên ngành ăn uống, gặp đà la nên máy móc.

– mặt khác tính chất tham khảo 〔 Vũ Tham 〕.

‧ tham lang 〔 cơ nguyệt đồng lương 〕

– gặp sát, chủ nhân mộ đêm kinh thương, vất vả vi tài.

. Sợ nhất cung thân gặp thất sát hoặc phá quân

– bay bổng không có rễ, sự nghiệp hay thay đổi, ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục trọng, khiếm trải qua gian khổ nghị lực, bị trượt chân mà biến hạ lưu, gặp cát cũng chủ bay bổng.

. Tham lang thủ thân cung

– sát phá thủ mệnh, gặp sát văn khúc đồng độ, cả đời nhiều ngoài ý muốn hung hiểm.

. Xương khúc đồng độ

– chủ nhân trống rỗng thiếu thực tế, nữ mệnh thông minh mà bạc mệnh.

. Hợi tí

– Kình Đà đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân, còn lại cung viên, chủ đồ tể.

. Nữ mệnh

– bị nhiễm lên ham mê, cát tắc hội họa, khiêu vũ, mỹ dung, chụp ảnh, sưu tập tem, hung tắc rượu thuốc lá đánh bạc, nhưng tất có tôn giáo tín ngưỡng, cung thiên di gặp tử vi, có thể nghiên cứu triết lý.

– gặp sát trọng, tình dục trọng, mỗi ngày hình không diệu ngược lại chủ trong sạch, gặp hóa lộc hóa quyền Khôi Việt giúp đỡ, khả mập ra.

– sẽ giúp đỡ Khôi Việt thiên phúc thiên quan thiên quý, chủ quý, chắc có địa vị xã hội.

– nếu sẽ lộc, hóa lộc, hỏa linh, chủ phú hậu, tính tình cương nghị, vượng phu ích tử, lạc hãm nên kế thất.

. Đại nạn năm xưa

– vô sát, đi cũ đổi mới, tài nghiệp có bổ ích.

– sẽ hóa lộc quyền khoa, chức vị lên chức, hoặc kết hôn tăng dân cư.

– hội cát hoặc hỏa tham linh tham, sự nghiệp có tốt bụng phàm thay đổi, phát sinh ở trong lúc bất tri bất giác, gặp sát kị, chút bất tri bất giác đồi bại, càng thấy lạc hãm, nhân giao tế mà sống tai họa, hoặc đánh bạc khuynh gia, gặp hàm trì thiên diêu, nhân mầu sinh tai họa, như thê sinh sản, có thể hoá hiểu.

– lưu Kình Đà đồng độ, mổ; nguyên cục sẽ sát kị Hình Hao, lưu kị lưu sát hướng, sẽ liêm trinh lưu hóa kị hoặc vũ khúc hiện hóa kị, tử vong, tai nạn.

〔 cung huynh đệ 〕

. Sẽ giúp đỡ Khôi Việt – sự hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.

. Liêm Tham – bất hòa.

. Biết võ khúc – cô đơn, hoặc dị mẫu sở sanh.

. Lạc hãm – khác thường mẫu huynh đệ.

. Sẽ Tứ Sát thiên hình – cô đơn, hoặc hình khắc bất hòa, huynh đệ có vật chất phương diện tranh đoạt.

‧ vào miếu – huynh đệ bạn bè cấp dưới nhân duyên tốt.

‧ Liêm Tham ở cung Tị Hợi – gặp sát cập hoa đào, gặp phụ tá diệu đơn tinh, khác thường mẫu huynh đệ.

〔 cung phu thê 〕

. Gặp sát – ba độ hôn nhân.

. Vào miếu – hôn nhân muộn có thể miễn khắc.

. Nữ mệnh – phu nên lớn tuổi cập hôn nhân muộn, gặp Tứ Sát, chủ sanh ly.

‧ bất lợi cung phu thê – gặp sát cập hoa đào, trượng phu có gặp ở ngoài, mỗi ngày hình không diệu, hôn nhân mỹ mãn.

‧ thìn tuất – trước hôn nhân nhiều luyến ái khúc chiết.

‧ hóa kị – đôi phối ngẫu bất mãn, học thức gia thế tuổi diện mạo không tương xứng.

〔 cung tử nữ 〕

. Sẽ hàm trì thiên diêu – nữ nhân nhiều con ít, cũng chủ trước nữ nhân về sau tử nếu không kế thất sống chết.

‧ vào miếu – cấp dưới có trợ lực lực; sẽ giúp đỡ Khôi Việt thiên quý, đứa con có quý hiển.

. Hóa lộc – gặp cát, đứa con hòa hợp kinh doanh, gặp sát, kiêu xa.

. Hóa kị – đứa con nhấp nhô, hoặc lãng phí, có lý tưởng mà không thể thành tựu.

. Gặp Tứ Sát – chủ tử sinh hoặc khó sanh, mỗi ngày hình, khó nuôi.

. Tử tham – tất trễ có con.

. Lạc hãm – cấp dưới bất lực lực.

〔 cung tài bạch 〕

‧ vào miếu gặp lộc tồn hóa lộc – có thể thành phú.

. Gặp sát – càng thấy đại hàm ao đại hao thiên hình thiên diêu hồng loan thiên hỉ âm sát, nhân cạnh tranh khuynh gia.

. Sẽ liêm trinh – không nên gặp sát, nhân mầu mà rủi ro.

. Sẽ Tứ Sát – càng thấy không kiếp, nhân đánh bạc đầu cơ phá gia, hoặc nhiễm ham mê bất lương mà rách nát.

‧ Vũ Tham – nhất định phải biết tử sát lộc tồn, từ chính nghiệp sở sanh tới tài, sẽ Liêm Phá lộc tồn tắc không lành; gặp liêm trinh hóa lộc hoặc phá quân hóa lộc, đại lợi, tiền tài từ nhiều loại sự nghiệp mà đến.

‧ hoan hỷ nhất hỏa tham linh tham – hoành phát, hoặc là ngoài ý muốn tới tài.

. Tham lang cùng liêm trinh tương đối – tham lang hóa lộc, gặp cát, đại phú; liêm trinh hóa lộc, phải không thấy Tứ Sát Hình Hao không kiếp, thủy vi toàn Mỹ, nếu không mỗi thu nhập tiền tài lại rủi ro.

〔 tật bệnh cung 〕

. Dương mộc – chủ can đảm, nội tiết hệ thống bệnh, can vượng, tỳ nhẹ.

‧ can đảm, bệnh kinh phong, nội tiết, mũi đỏ chủ bệnh gan.

. Dần thân độc tọa – liêm trinh tương đối, chủ âm hư, lưng đau, gặp sát kị hình cập thiên hư, chủ lỗ lã, bệnh thận, sinh sản cơ năng bệnh.

. Tị hợi Liêm Tham – chủ xuất tinh trong mơ, tính dục phấn khởi, nữ chính đau bụng kinh, lưng đau, tử cung bất chính, đỏ bạch đái, cập con gái ám bệnh.

‧ tử tham – sắc dục, nữ mệnh tử cung bất chính, gặp sát dục trọng, tham lang hóa kị, tay thuận dâm, âm khuy tổn hại, hư dương bên trên cang, ở bên trong lúc tuổi già chủ bệnh liêt dương.

‧ Liêm Tham tương đối – âm hư, lưng đau, lỗ lã, từ làm tình dẫn phát.

. Gặp Kình Đà đốm lửa – trĩ sang, tiêu ra máu, càng sẽ liêm trinh, bệnh can khí đau, hoặc choáng váng đầu, thủ lĩnh gió, thiếu máu.

. Kình dương đốm lửa đồng độ – mổ, sẽ liêm trinh hóa kị, rong huyết, nam chính bệnh di tinh bệnh liêt dương.

〔 cung thiên di 〕

. Sẽ hóa lộc quyền khoa – ở tha hương nhiều tửu sắc xã giao, nhiều bạn đánh cuộc, uống bạn bè, hoặc hoa tửu phong nguyệt tới bạn bè.

. Sẽ xương khúc – nhiều thơ rượu xã giao chi nhạc.

. Liêm trinh đồng độ – xã giao nhiều cũng không sự lao lực, gặp sát, nhân mầu gây tai hoạ, lạc hãm hoặc hóa kị, ngoại trừ tửu sắc sinh tai họa ngoại lại bị người hãm hại, nếu hội cát, tuy có tai hoạ, vẫn chủ nhân tài năng ở ngoại hưởng lạc, nếu liêm trinh hóa kị, nùng huyết tai ương.

. Hóa kị – chủ thái độ làm người đoạt ái.

. Sẽ kình dương đà la đại hao không kiếp – xuất môn hồi trộm cướp, càng thấy hàm trì thiên diêu, nhân mầu bạng châu họa.

‧ tí ngọ độc tọa – gặp cát vô sát, xuất môn nhiều bạn, có xã giao chi nhạc, hóa kị, nhiều xã giao mà vô thu hoạch, gặp sát, nhiều tranh đoạt.

‧ dần thân độc tọa – sát gặp lại hoa đào, nhân tửu sắc bạng châu họa, sát nhẹ vô hoa đào, nhiều bôn ba.

‧ thìn tuất độc tọa – vô cát, tham hoa luyến rượu.

. Năm xưa – nguyên cục có sát, lưu sát hướng, gặp thái tuế đại hao tuổi phá, sao hóa kỵ hội hợp, lính kẻ trộm tai ương, hoặc chịu tham quan vu oan.

〔 cung nô bộc 〕

‧ vào miếu – gặp giúp đỡ Khôi Việt thiên vu ân quang thiên phúc, giao du rộng rãi, chịu bạn bè hoan nghênh, nhưng trợ lực không đủ, nếu gặp ba hóa, giới xã giao phong thủ lĩnh vật, được người tôn kính, nhưng chủ cấp dưới thiếu thực tế làm người này.

. Hoan hỷ nhất thiên hình đồng độ – tuy nhiều ham mê lại có thể tự hạn chế.

. Vui mừng mui xe đồng độ – vui mừng nghiên cứu triết lý tôn giáo.

. Không nên gặp hàm trì đại hao hồng loan thiên hỉ thiên diêu đà la kiếp sát thiên nguyệt – nhiều bạn nhậu, càng thấy sát, lạm giao sinh tai họa, hoặc tin lầm cấp dưới mà sống thị phi, quá mức bạng châu rách nát, hoặc hồi âm mưu.

‧ tí ngọ độc tọa – được lớn tuổi tới bạn bè trợ lực, gặp cát cấp dưới nhiều, gặp hoa đào, cùng cấp dưới luyến ái.

‧ dần thân độc tọa – không thấy cát, giao bạn trời thần, gặp sát kị, chịu cấp dưới đoạt quyền hãm hại.

‧ thìn tuất độc tọa – vô cát, cấp dưới thô tục, ngầm chiếm chi tâm, gặp cát, cấp dưới đắc lực.

. Năm xưa – hóa kị gặp sát hao tổn, chịu bạn bè liên lụy, gặp bạch hổ hoặc quán sách, chịu bạn bè liên lụy bạng châu tố tụng.

〔 cung sự nghiệp 〕

‧ nên ngoại vụ – buôn bán đẩy mạnh tiêu thụ, quan hệ xã hội, giải trí hưởng thụ sự nghiệp, tốt nhất nên lấy dị tộc vi đối tượng, gặp giao khoa diệu hoặc hoa đào diệu càng tốt.

. Sẽ ba hóa – vô sát kị Hình Hao, sẽ phụ tá, càng thấy thiên quan thiên phúc ân quang thiên quý tam thai bát tọa đài phụ phong cáo thiên vu, nhưng vì chính trị trong vòng người tâm phúc, khéo léo.

. Vũ khúc đồng độ có thể chiếu – càng thấy hỏa linh cùng sẽ, nên quan võ.

. Tử vi cùng sẽ – gặp phụ diệu, nhưng từ chính, đồng thời sẽ sát, nên theo buôn bán, nếu không kiếp đồng độ, nên công nghiệp, nếu địa kiếp đại hao đồng độ, vẫn có phong ba suy sụp.

. Hỏa linh đồng độ – vô Sát Hình Kỵ kiếp hao tổn, nhưng từ sự đầu cơ, hoặc cả đời tất có đặc thù may mắn kỳ ngộ; sẽ sát kị Hình Hao không kiếp, bị sinh đột biến mà khuynh bại.

. Hóa kị – sự nghiệp không bằng lý tưởng, hội cát, lý tưởng tuy rằng thất bại, nhưng lại có thể lấy được ngoài ý muốn thành tựu; sẽ sát trọng, hoạch phát hoạch phá.

‧ tí ngọ độc tọa – một mình đảm đương một phía, nhưng từ sự nghề tự do, nên nghệ thuật hưởng thụ ngành sản xuất, gặp phụ tá hóa lộc hóa quyền hóa khoa nên chính trị.

‧ dần thân độc tọa – gặp sát không nên tham chánh, nhân tham ô bạng châu họa, lộc tồn đồng độ, món lãi kếch sù, ích kỷ mập mình, nhưng có thể làm giàu.

‧ thìn tuất độc tọa – hội cát nhưng từ chính, lợi nhuận tài vụ, gặp sát kinh thương, đối cung vũ khúc hóa kị, quay vòng khó khăn.

〔 cung điền trạch 〕

‧ ác diệu – chủ tán hao tổn, hoặc tụ tán vô thường, vô tổ nghiệp hoặc khó thủ.

. Vào miếu cùng hỏa linh đồng độ – có thể từ đưa bảo an, nhưng nơi ở có chỗ thiếu hụt, càng sẽ không kiếp đại hao Tứ Sát, chủ hỏa tai họa hoặc trộm cướp, đốm lửa đồng độ càng xác thực, linh tinh đồng độ hơi nhẹ, hội cát sợ bóng sợ gió.

. Hóa kị – nhân bảo an mà nhiều thị phi.

. Sẽ hồng loan thiên hỉ long trì phượng các – nơi ở trang hoàng mỹ quan, gặp hỏa linh, nơi ở cũ hoa hạ, năm xưa thấy vậy, có hôn nhân vui mừng hoặc thiêm dân cư.

. Hoan hỷ nhất sẽ ba hóa – sản nghiệp dày.

‧ năm xưa – lạc hãm, hỏa linh đồng độ, gặp sát hao tổn, lưu sát hướng, hoặc gặp năm xưa đại hao, chủ hỏa tai họa; hóa lộc, mua sinh hoặc trang hoàng; hóa kị, dời hoặc nơi ở đại tu.

〔 cung phúc đức 〕

. Vào miếu – vui mừng vật chất hưởng thụ, có ham mê.

. Sẽ hoa đào – rượu mừng mầu.

. Sẽ văn khoa diệu – vui mừng nghệ thuật.

. Sẽ không diệu cập mui xe – vui mừng triết lý.

. Hội cát – khôi hài, vui mừng đàm tiếu.

. Lạc hãm vô cát – đời sống vật chất không đủ, nhưng khôi hài không thay đổi.

. Sẽ phụ tá cát – chủ vật chất hưởng thụ sung túc.

. Sẽ kình dương đà la không kiếp đại hao thiên hình – nhiều khí nhiều cạnh tranh, vật chất cùng đời sống tinh thần cũng có khiếm khuyết, ham mê cũng thiên vào thế tục cùng dục vui vẻ.

. Sẽ hỏa linh – không ảnh hưởng hưởng lạc, nhưng chủ nhân gấp gáp, hoặc tánh khí nóng nảy, tính cách cương liệt.

‧ bôn ba bận rộn – gặp sát vô sự bôn ba, lấy bôn ba làm vui.

‧ hóa kị – mặc dù bôn ba vẫn sắp thành lại bại.

‧ Liêm Tham – đồng độ, bận rộn vô công, tương đối gặp cát, nhiều vô vị xã giao, chịu bằng hữu hoan nghênh.

‧ thìn tuất độc tọa – gặp cát lộc tồn hoặc hóa lộc, hỏa linh đồng độ, hạng nặng tinh thần để vào đầu cơ phương diện.

. Nữ mệnh – xương khúc đồng độ, thông minh mà bạc mệnh, phòng thất thân.

〔 cung phụ mẫu 〕

. Vào miếu sẽ hóa lộc quyền có thể cát – vô hình khắc.

. Hóa kị sẽ lục sát thiên hình – nên sớm năm rời xa cha mẹ, nếu không hình khắc, càng kiến Thiên Nguyệt âm sát đồng độ, cha mẹ có tai nạn bệnh tật, có ngày đức thiên thọ thiên phúc đồng độ có thể hoá hiểu.

‧ hài hòa nhưng nhiều tự lợi chi tâm.

. Liêm trinh đồng độ – hoặc gặp hồng loan thiên hỉ thiên hình thiên diêu hàm trì, vi nhà kề sở sanh, nếu không có hình khắc, năm xưa thấy vậy, phụ thân phong lưu, hoặc nhiều phong hoa tuyết nguyệt xã giao, nếu không họ Chủ Phụ mẫu sa vào ham mê.

‧ tử tham – đồng độ hoặc tương đối, góc giai tổ hợp, hình khắc thiếu, đốm lửa đồng độ, sớm rời nhà đình.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham lang tinh hỉ kị sao tứ hóa đeo tường giải〔 ngũ hành 〕

‧ bắc đẩu, dương mộc, hóa khí vi hoa đào.

〔 vui mừng 〕

‧ thìn tuất xấu chưa.

‧ hỏa linh đồng độ – hỏa tham cách vi thượng cách, linh tham thứ hai, thìn tuất cung vi thượng cách, xấu chưa thứ hai, Vũ Tham vi thượng cách, còn lại thứ hai, gặp Kình Đà không hợp cách, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, phất nhanh.

. Gặp cát – chủ trường thọ.

. Hóa lộc hoặc hóa quyền nên hỏa linh đồng độ – hóa lộc chủ phú, hóa quyền chủ quý.

〔 không mừng 〕

‧ tị hợi.

‧ xương khúc đồng độ – chủ nhân trống rỗng thiếu thực tế.

‧ Tứ Sát – đặc biệt Kình Đà đồng độ.

‧ tham ở vượng cung 〔 tí ngọ mão dậu 〕 – chấp nhất, ham muốn hưởng thu vật chất trọng, gặp xương khúc hoa đào, tình dục trọng, nên mỗi ngày hình cập không diệu, nhưng phải thân tử thìn sinh năm nhân, tham lang ở tử cung; dần ngọ năm tuất sinh ra, tham lang ở ngọ cung; hợi mão chưa sinh năm nhân, tham lang ở mão cung; tị dậu năm Sửu sinh ra, tham lang ở sửu cung.

‧ hóa kị.

‧ liêm trinh, tắm rửa.

. Gặp sát không nên văn khúc đồng độ.

. Tử tham đồng độ hoặc đúng củng – ham muốn hưởng thu vật chất trọng, Vũ Tham đồng độ hoặc đúng củng cũng.

. Ham muốn hưởng thu vật chất trọng – gặp bách quan triều củng có thể hoá hiểu, nếu lộc tồn đồng độ, tăng mạnh tham lang đấy ích kỷ, nếu tham lang hóa lộc, càng sâu sắc thêm hơn ham muốn hưởng thu vật chất, phải gặp hỏa linh hóa giải, tài khả hiển tài hoa.

. Tị hợi Liêm Tham – tình dục kết cấu, gặp hoa đào, càng sâu.

. Độc tọa có thể mặt khác tinh diệu – kình dương hoặc đà la đồng độ hoặc gặp gỡ, làm sâu sắc tình dục, hỏa linh thứ hai.

. Tình dục trọng – mỗi ngày hình cập không diệu có thể hoá hiểu.

. 〔 hoa đào phạm chủ 〕 cách – tử tham vi chính cách, đúng củng thứ hai, trừ cái này ở vượng cung chủ ham muốn hưởng thu vật chất trọng, mặt khác chủ tình dục trọng, phải mỗi ngày hình cập không diệu có thể hoá hiểu.

〔 đặc tính 〕

. Ưu điểm – cơ thâm mưu xa, am hiểu giao tế.

‧ khuyết điểm – tửu sắc tài vận, hận yêu vô định, gấp gáp, không kiên nhẫn sự yên lặng, đùa giỡn thủ đoạn, nhiều ham mê, khuyết thiếu lãnh đạo lực, có chứa cạnh tranh sắc thái.

. Ảnh hưởng tham lang là tinh diệu – vũ khúc, tử vi, liêm trinh.

. Ở ngọ – 〔 mộc hỏa thông minh 〕 cách.

. Ở thân – 〔 mộc phùng kim chế 〕 cách.

. Tại tí kình dương đồng độ – hoặc ở hợi đà la đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕 cách.

. Ở dần đà la đồng độ – có thể thiên hình kình dương, 〔 phong lưu lấy trượng 〕 cách.

. Phải thị cung thân – thất sát thủ thân cung hội sát, hoặc phá quân thủ thân cung hội sát, không lành đấy kết cấu, hảo tửu mầu đổ, tình dục ham muốn hưởng thu vật chất giai sâu, nếu không gặp khoảng không hình hóa giải, càng thấy xương khúc, tệ hơn.

. So sánh thất sát cập phá quân – tham lang biến hóa tối nhu hòa, có chứa tô son trát phấn cập tư lợi, chủ âm thầm thay đổi, cũng không kinh thiên động địa, có chứa bù lại cập tu bổ ý tứ hàm xúc, sau khi biến hóa được an hưởng kỳ thành.

〔 tham lang hóa lộc 〕

. Tăng mạnh giao tế nếm thử năng lực – mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cho nên đắc tài.

. Gặp hàm trì, đại hao, thiên diêu, tắm rửa – ham mê nữ sắc hảo tửu, không so sánh được hóa lộc càng sâu, gặp sát, nhân tửu sắc tài vận gây phiền toái.

. Gặp giúp đỡ – bằng hữu cập người bạn tốt nhiều.

. Gặp sát – kiếp sát, tai sát, âm sát, chỉ bối, thiên hư, bị thân cận tiểu nhân, kết liễu đàn kết đảng, cho nên chịu liên lụy, không thay đổi lộc ngược lại nhỏ lại.

. Hỏa tham, linh tham – chủ được ngoài ý muốn tới tài, gặp sát kị hướng, bị bạo bại, không kiếp đồng độ, tài lai tài đi quá nhanh, trên giấy phú quý.

. Đúng cạnh tranh có lợi – gặp sát gia tăng gian khổ, sợ nhất đà la, kình dương thứ hai, không kiếp đồng độ ngược lại thắng vì đánh bất ngờ.

. Vui mừng cung mệnh, cung tài bạch.

. Cung sự nghiệp – không chủ thông tài, vi sự nghiệp hối hả.

. Không nên cung phu thê – gặp hoa đào óng ánh khúc, phối ngẫu bất trung, thiên hình không diệu đồng độ, phối ngẫu ở giải trí, nghệ thuật giới phát triển.

. Cung phúc đức – đúng lục thân bất lợi, huynh đệ hoặc cấp dưới xa cách, bề ngoài phi thường thân thiết, nội tâm không phải.

. Cung tật ách – gặp hoa đào, lỗ lã, chán ăn, can nổi bật đau, nữ mệnh, nguyệt sự, bạch đái phụ khoa bệnh.

. Tăng mạnh ham muốn hưởng thu vật chất – chủ nhân có thể xã giao mà phát triển sự nghiệp mà vào tài.

. Có đầu cơ bản chất – hỏa linh đồng độ có thể lấy được lợi nhuận, nhưng nhu chú ý vận hạn hay không cát, nếu Kình Đà đồng độ có thể chiếu, không nên đầu cơ.

. Hoa đào trọng – ham muốn hưởng thu vật chất cập sắc dục giai trọng, chú ý vận hạn, phòng nhân mầu rủi ro.

. Kình Đà không kiếp đồng độ – xã giao mà rủi ro, bị giao bạn trời thần.

. Hỏa tham linh tham cách – bộc phát nhưng bị bạo bại.

. Tí ngọ độc tọa – tử vi tương đối, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát, ở ngọ góc tốt, 〔 mộc hỏa thông minh 〕 cách, thu nhập tiền tài góc phong, bị tồn trữ, tại tí có 〔 phiếm thủy đào hoa 〕 đắc ý vị, vi khác phái tiêu phí hao tổn, phá quân thủ cung tài bạch, vui mừng đầu cơ, mạo hiểm, phú gây dựng sự nghiệp năng lực, nhưng thủ tài không tốt, thiên cơ hóa kị thủ cung nô bộc, sẽ cung huynh đệ, không nên cùng người hợp tác sự nghiệp, cấp dưới cũng không trợ lực.

. Xấu chưa Vũ Tham – tại sửu sẽ lộc tồn, góc chưa vi tốt, cung sự nghiệp tử sát lộc tồn cùng sẽ, khí thế mênh mông, cung tài bạch Liêm Phá, ở dậu vi điệt lộc, sửu cung an mệnh tài vận góc tốt; nhân sinh hay thay đổi hóa, tài vận nhiều biến động, nhưng phát tài lực chừng, nhiều ở xã giao ở bên trong gây ra cơ hội, tất chủ giàu có, tại sửu đấy cục diện lớn tài lộc dày; khuyết điểm là sơ sẩy đứa con giáo dục, xí nghiệp nội bộ cũng phiếu nợ để ý.

. Dần thân độc tọa – bạo khởi sụt, đại vận góc nguyên cục có lợi, dần góc cát, giảm mức độ nhỏ lại, ở thân tay không gây dựng sự nghiệp, vi 〔 mộc là kim chế 〕 cách, trải qua gian khổ mà được tài, nhưng lại rách nát, hóa lộc con chủ rách nát về sau vẫn có cục diện mà thôi, cung tài bạch phá quân, lên xuống vô thường, sẽ đà la chủ tài vận đến chậm, cung sự nghiệp thất sát, không nên đầu cơ, nên giải trí, hưởng thụ, trang sức, nghệ thuật, tiêu phí ngành sản xuất.

. Mão dậu tử tham – cung tài bạch vũ phá cùng lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, có trùng thứ lực cập sức cạnh tranh, không buông tha gì gây dựng sự nghiệp thu nhập tiền tài cơ hội, cung sự nghiệp Liêm Sát, cũng cụ bị quyền lực cùng thủ đoạn ý tứ hàm xúc, vũ phá chủ đối với người khác phái cực kỳ hào sảng, nữ mệnh thì không, nữ nhân góc nam tốt; khuyết điểm là phòng đồng bạn hợp tác hoặc cấp dưới ngầm chiếm.

. Thìn tuất độc tọa – thìn cung tất cùng đà la đồng độ, tuất cung chịu Kình Đà đều nghe theo, thìn cung năm mới nhiều do dự, tuất cung nhiều lòng tiến thủ, cung tài bạch phá quân, cung sự nghiệp thất sát, không tuân thủ một nghiệp; vi tham lang tọa mệnh góc an định kết cấu; nữ mệnh bị bất mãn hôn nhân, sự nghiệp dựa vào trượng phu duy trì, thành vì duy trì hôn nhân nhân tố.

Tị hợi Liêm Tham – lộc tồn đồng độ hoặc đúng củng, cung tài bạch Tử Phá không chủ trữ tài, phi thường chú trọng bề ngoài phong cảnh, cung sự nghiệp vũ sát, nếu sẽ hoa đào trọng, nên giải trí, hưởng thụ sự nghiệp, cung dậu vũ sát nhưng từ sự ngành ăn uống, nếu sẽ khoa văn diệu, nhân sĩ chuyên nghiệp, như bác sĩ khoa phụ sản.

〔 tham lang hóa quyền 〕

. Tăng mạnh giao tế nếm thử năng lực – biến thành chủ động, biết võ khúc hóa lộc, không thấy không kiếp Tứ Sát, nhân chủ động giao tế mà được tài, không thấy lộc mà gặp sát, lãng phí tiền tài cùng thời gian ở giao tế bên trên.

. Không thấy lộc – chủ nhân ham món lợi nhỏ, nhưng vẫn vui giao tế, lộc tồn đồng độ, mặt ngoài ra tay hào phóng, nội tâm so đo.

. Hỏa tham, linh tham – hóa quyền không bằng hóa lộc; hóa quyền vô lộc, mặt ngoài phong cảnh, giao tế bận rộn, nhưng thực tế thu hoạch không nhiều lắm, khuynh hướng đầu cơ, sẽ sát, bị thất bại.

. Gia tăng tính ổn định – biến hóa giảm bớt, cạnh tranh bị chiếm ưu thế thế.

. Hoa đào đồng độ – chuyển thành nghệ thuật, giải trí, tiêu phí hưởng thụ tính chất, bởi vậy thu nhập tiền tài.

. Cung lục thân vị trí – cát tắc tăng cát, hung tắc tăng hung.

. Cung tử nữ – sẽ hoa đào, kế thất hoặc nhà kề sống chết, hóa quyền lúc sau, càng sâu, không thay đổi quyền hoặc là mật, hóa quyền tắc tất công khai.

. Cung phu thê – lạc hãm vu lưới, chủ hôn trước nhiều luyến ái khúc chiết, hóa quyền về sau, cảm tình càng sâu dũ không có thể kết hợp, cũng không nhân phản đối hoặc phá hư.

. Cung phụ mẫu – hóa quyền về sau vô hình khắc, gặp hoa đào, vẫn chủ tự thân vi nhà kề sở sanh.

. Cung tật ách – chủ đảm bệnh, gió tật.

〔 tham lang hóa kị 〕

. Phá quân tất đồng thời hóa lộc, tất ở tam phương gặp gỡ, phá quân hoan hỷ nhất hóa lộc, chủ khai sáng, khả bù lại tham lang hóa kị đấy khuyết điểm, nguyên nhân chính khai sáng mà nhiều vô vị xã giao.

. Hỏa linh đồng độ – cũng chủ đột phát, hội cát, mang vô tâm trồng liễu đấy tính chất, sẽ hung, bạo khởi sụt, không nên đầu cơ.

. Nữ mệnh – không thích nhất tử cung gặp tham lang hóa kị, nếu củng chiếu cung phu thê, hôn nhân nhiều thất ý; gặp hoa đào óng ánh khúc, chú ý cảm tình.

. Chủ tranh đoạt – chủ động cùng bị động phân biệt, gặp hình sát Hư Hao, chủ bị động.

. Gặp hoa đào óng ánh khúc – chủ tình yêu lên tranh đoạt.

. Kình Đà giáp kị – bị người chế, tham lang tất tại tí cung, tuy có lộc tồn đồng độ cập phá quân hóa lộc, nhưng cũng không lợi nhuận, ở cung mệnh không lành, ở cung sự nghiệp cả đời sự nghiệp hay thay đổi, vô cố định phát triển mục tiêu, chủ hư danh.

. Cung lục thân vị trí – thiếu bao nhiêu hãm; đà la đồng độ, chủ cảm tình hoặc tư tưởng khó có thể câu thông.

. Cung phu thê – hỏa linh đồng độ, chia lìa, nan ngôn chi ẩn, chung thân thống khổ.

. Cung phúc đức – nan ngôn chi ẩn, chung thân thống khổ.

. Cung tử nữ – nhiều không hiểu nhau.

. Không thích nhất ở cung nô bộc – chủ cấp dưới phản loạn, hoặc thân tín đột nhiên từ lập môn hộ, thành vì mình người cạnh tranh.

. Cung tật ách – nữ mệnh, phụ khoa bệnh, cũng chủ tử cung bất chính, khó có thể sinh dục; liêm trinh hóa kị hướng, bệnh lây qua đường sinh dục.

〔 cung mệnh 〕

‧ không thích nhất kình dương đà la cập hóa kị

– gặp không kiếp ngược lại kiên định, chủ nhân có chuyên môn tài nghệ, nếu không gặp hóa kị, nhưng từ lí lẽ ngành kỹ thuật kỹ nghiên cứu.

‧ ở mệnh thân cung

– am hiểu giao tế, nhiều phương diện đấy tài nghệ, hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo, bị sa vào ham mê, sẽ xương khúc, tửu sắc tài vận, sẽ mui xe, thích thần bí sự vật, sẽ Tứ Sát cập hóa kị, ham muốn hưởng thu vật chất trọng, biến thành tham hoa hảo tửu, uống thuốc đánh bạc.

‧ hỏa tham vi thượng cách, linh tham thứ hai

– nhất định phải là tham lang hỏa linh đồng độ đúng vũ khúc, hoặc Vũ Tham hỏa linh đồng độ thủy vi thượng cách, chủ phất nhanh, sẽ phụ tá diệu cũng chủ quý, thìn tuất vi thượng cách, xấu chưa thứ hai, gặp kình dương hoặc đà la không hợp cách, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc, đắc ý ngoại tới tài, phất nhanh.

‧ tí ngọ độc tọa

– kình dương đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân, tử vi tương đối, nếu hội cát, hoặc hỏa linh đồng độ, chủ phú.

– ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục trọng, sẽ xương khúc khả cải thiện.

– ngọ cung kình dương đồng độ, 〔 mã đầu đái tiễn 〕.

– tử cung, đối cung tử vi vào miếu, tốt đẹp chính là ảnh hưởng trọng đại, giảm bớt bay bổng đấy tính cách, có thể có khuynh hướng văn nghệ hoặc tôn giáo, nhưng mất đi am hiểu giao tế năng lực, mặc dù chí thú tương đối cao còn, nhưng nhân sinh trái lại nhiều khúc chiết.

– tử cung, vui mừng sẽ hỏa linh, linh tham góc tốt, hỏa tham thứ hai, không biết sát, cả đời tất có một lần bạo phát cơ hội, sẽ lộc càng tốt, sẽ không kiếp Kình Đà, nên chuyên môn tài nghệ mưu sinh, ngợp trong vàng son, chìm tại tửu sắc tài vận, tự minh phong nhã.

– tử cung không sợ hóa kị, có thể đem hoa đào chuyển thành văn nghệ tài năng.

– ngọ cung, đối cung tử vi hạ xuống rỗi rãnh địa, tốt đẹp chính là ảnh hưởng ít; không biết sát kị, khả chưởng tài chính mọi người quyền, có hùng tài vĩ lược, tên là 〔 mộc hỏa thông minh cách 〕, sẽ lộc tồn hoặc hóa lộc càng tốt, sẽ sát đặc biệt, con nên kinh thương, vui mừng sẽ hỏa linh, hỏa tham bên trên cách, linh tham thứ hai, cũng chủ cả đời tất có một lần bạo phát cơ hội, 〔 mộc hỏa thông minh cách 〕 không cần sẽ hỏa linh.

– ngọ cung hóa kị, chủ thái độ làm người đoạt ái, thiên về tân trang cập trang sức phương diện tài năng.

– nếu không phải hỏa tham, linh tham hoặc 〔 mộc hỏa thông minh cách 〕, mặc dù gặp lộc, cũng không nên kinh thương, nên tiêu phí ngành sản xuất, hoặc văn hóa sự nghiệp, gặp hoa đào, nên diễn nghệ, hoá trang, kiểu tóc, ăn mặc.

– hóa quyền, gặp Tứ Sát, xã giao rủi ro.

– hóa lộc phải gặp hỏa linh, nếu không thu nhập tiền tài dịu dàng bị nhạ hoa đào.

– người sinh năm thân tí thìn, tử cung an mệnh, người sinh năm dần ngọ tuất, ngọ cung an mệnh, danh 〔 tham lang nhập vượng hương 〕, chủ ham món lợi nhỏ lợi nhuận, bị chịu cảm tình làm phức tạp, ham muốn hưởng thu vật chất sâu, sẽ sát kị, nhân phẩm kém.

{ tí ngọ độc tọa tinh hệ nghiên cứu }

– đối cung tử vi, sẽ bể quân, thất sát.

– phân tích dục vọng mạnh hoặc nhược dục vọng mạnh lại chia ham muốn hưởng thu vật chất trọng hoặc tình dục trọng.

– dục vọng không nên quá cao hoặc quá thấp.

– dục vọng yếu tham lang sẽ 〔 bách quan triều củng 〕 đấy tử vi, trung hoà.

– kình dương tham lang đồng độ, sẽ hoa đào, tình dục sâu ham muốn hưởng thu vật chất nhược cả đời tự tìm phiền não, vi tình sở khốn, sự nghiệp kẻ vô tích sự.

– dục vọng yếu tham lang không nên sa vào ham mê bất lương.

– quá yếu đi thêm yếu hạn, chủ cô bần hoặc tàn tật.

– quá mạnh đi thêm mạnh hạn, trầm mê ham mê bất lương mà lầm chung thân.

– ví dụ: nữ mệnh, cung phu thê tham lang ở ngọ hóa kị, kình dương đồng độ, tình dục sâu mà ham muốn vọng nhược đi nhâm tuất đại nạn, cung phu thê Vũ Tướng, vũ khúc hóa kị, chủ trượng phu gặp gỡ kém, chính mình cung phúc đức tử vi đúng củng tình dục sâu tham lang, tử vi lại cùng đại vận kình dương đồng độ, biết võ khúc hóa kị, nếu cung Tý Ngọ gặp hoa đào như trời diêu tắm rửa hàm trì đại hao các loại, hôn nhân không như ý, ngoại tình, đi tới đinh dậu năm xưa, cung phu thê Đồng Cự, cánh cửa cực lớn hóa kị, năm xưa kình dương đồng độ, cảm tình có bầu không khí không lành mạnh, bị hôn nhân nguy cơ.

{ dục vọng mạnh tham lang }

– người sinh năm thân tí thìn, tham lang tại tí.

– người sinh năm dần ngọ tuất, tham lang ở ngọ.

– 〔 bách quan triều củng 〕 đấy tử vi.

– thất sát gặp ba hóa.

– hóa quyền, gia tăng ham muốn hưởng thu vật chất.

– hóa lộc, gặp phụ diệu hoặc gặp phỉ liêm, lực sĩ, tướng tinh, trường sinh, đế vượng, gia tăng ham muốn hưởng thu vật chất.

– 〔 mộc hỏa thông minh 〕 đấy tham lang, ham muốn hưởng thu vật chất trọng, tái kiến ham muốn hưởng thu vật chất ngôi sao, tài lộc sự nghiệp hanh thông, nhưng tinh thần hư không.

– gặp tá diệu, hoặc Lộc Mã, hoặc gặp hoa đào, gia tăng tình dục.

– 〔 phiếm thủy đào hoa 〕 đấy tham lang, tình dục mạnh, càng thấy xương khúc, hoa đào, không nên đi hoa đào trọng niên hạn.

– mặc dù nhân sinh tích cực, nhưng bị không từ thủ đoạn, hoặc trầm mê đầu cơ đánh bạc.

– không mừng đi ham muốn hưởng thu vật chất nặng vận hạn, Đồng Cự mà cánh cửa cực lớn hóa lộc, Dương Lương mà thái dương hóa quyền, thiên cơ hóa lộc ( nhân sẽ Thái Âm hóa kị ), mặc dù nhân sinh tích cực, nhưng gặp gỡ không như ý, bị tinh thần hư không.

– cung huynh đệ, chủ bị giao bạn nhậu, bằng hữu nhiều nhưng vô tri kỷ, dễ phát sinh tranh quyền đoạt lợi.

– cung phu thê, chủ phối ngẫu ham muốn hưởng thu vật chất trọng, nếu tình dục trọng, cảm tình lặp lại.

– cung tật ách, 〔 thật tính 〕 đấy tật bệnh, như bệnh viêm gan, viêm tử cung, viêm dạ dày các loại.

{ dục vọng yếu tham lang }

– người sinh năm thân tí thìn, tham lang ở ngọ.

– người sinh năm dần ngọ tuất, tham lang tại tí.

– 〔 không cầm quyền cô quân 〕 đấy tử vi.

– thất sát gặp sát kị Hình Hao.

– hóa kị, càng thấy linh tinh, đà la, không diệu như trời khóc, thiên hư, cô thần, quả tú, âm sát, mui xe, đại hao, tức thần, nguyệt sát, quán sách, dục vọng thấp hơn, biến thành sợ hãi cạnh tranh, vừa thấy lực cản liền lùi bước.

– vui mừng đi Vũ Tướng mà 〔 tài ấm giáp 〕; hóa khoa đấy Dương Lương; gặp lộc quyền thất sát; gặp lộc quyền phá quân; gặp cát hóa Liêm Phủ, khả tạ tốt đẹp chính là gặp gỡ mà trở nên tích cực.

– cung huynh đệ, huynh đệ hoặc ít bạn duyên phận, trên sự nghiệp cũng nhân duyên không đủ.

– cung phu thê, phối ngẫu gặp gỡ kém, hoặc tật bệnh, ảnh hưởng cuộc sống hôn nhân.

– cung tật ách, 〔 nhẹ tính 〕 đấy tật bệnh, như can phân bố mất cân đối, tử cung lãnh chứng, dạ dày hư hàn, đau thần kinh chứng.

. Dần thân độc tọa

– dần cung đối cung liêm trinh, đà ly đồng độ, 〔 phong lưu màu dựa vào 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân, càng sẽ kình dương thiên hình chủ lao ngục tai ương, lộc tồn đồng độ hoặc hóa lộc có thể miễn.

– dần cung, sẽ sát, năm mới đắc chí, chí cao khí ngạo, nhưng lao ngục tai ương cùng sự nghiệp cùng đến, phát không bền, không cần đi nghiêu lộng hiểm.

– cung thân góc tốt, cũng chủ hãm địa phùng sinh; gặp sát không thấy cát, xảo nghệ mưu sinh.

– cung thân, năm mới bị ngăn trở, cả đời sự nghiệp từ khó đau khổ phấn đấu mà thành, bị sau khi thành công trầm mê tửu sắc, kết quả lại thất bại, không thấy sát, tay không hưng gia, gặp sát kị Hình Kiếp, có lao ngục tai ương hoặc lưu vong đất khách.

– nên tham chánh hoặc hành chính.

– vui mừng đốm lửa, hỏa tham cách, nhưng thấy linh tinh không hợp cách, chủ đột phát, gặp lộc tồn hoặc hóa lộc càng tốt, không thấy sát hóa kị không kiếp, khả kinh thương, nên mỹ quan cập tiêu phí nết tốt nghiệp, gặp Kình Đà khả đột phát, cái nhưng không nên kinh thương, nên mỹ quan cập tiêu phí nết tốt nghiệp kỹ năng nghệ mưu sinh, gặp không kiếp, trái lại nên thiết kế hoặc lý công.

– không mừng xương khúc, trống rỗng thật ít.

– hóa quyền, nữ mệnh nên hôn nhân muộn, nếu không khó được đối tượng lý tưởng, nam mệnh được có khả năng vợ, nhưng thê tử khống chế quyền sở hữu tài sản, gặp đốm lửa đồng độ, có ngoài ý muốn tài ích, nên làm cùng dị làm tình đấy ngành sản xuất.

– hóa kị, hoa đào hóa thành tài nghệ.

– liêm trinh hóa kị, gặp sát, còn nhỏ nhiều bệnh, cả đời khổ nhiều buồn, đại nạn năm xưa không giờ lành không nên xuất môn đi xa.

. Vui mừng thìn tuất xấu chưa

– vũ khúc đồng độ có thể chiếu, chỉ cần hội cát, trước bần về sau phú, nhất định phải biết cát, tuy là sát nhiều, vẫn có thể làm giàu.

. Mão dậu tử tham

– 〔 hoa đào phạm chủ 〕, mỗi ngày hình cập không diệu ngược lại chủ trong sạch, gặp cát mập ra; ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục trọng, sẽ xương khúc khả cải thiện.

– mặt khác tính chất tham khảo 〔 tử vi tham lang 〕.

‧ thìn tuất độc tọa

– vũ khúc tương đối, không thấy xương khúc giáp, hai người gặp sát kị, xảo nghệ mưu sinh, gặp xương khúc nên thiết kế, gặp đốm lửa thiên trù nên ngành ăn uống, gặp đà la nên máy móc.

– hoan hỷ nhất hỏa linh đồng độ, hỏa tham hoặc linh tham tốt nhất tổ hợp, có thể thành cự phú, hoặc nắm kinh tế quyền cao.

– chủ trễ phát, phải chống đỡ nửa đời suy sụp.

– hóa kị, hóa hoa đào vi tài nghệ, vẫn nhiều ham mê.

– hóa lộc gặp Kình Đà, nhân tài phân tranh, niên hạn gặp lưu lộc cập lưu Kình Đà cũng.

– có thể nào hỏa tham, linh tham cách, gặp cát cũng chủ từ bần về sau phú, vô cát tắc bình thường, chủ tài nghệ mưu sinh, gặp Sát Hình Kỵ, còn nhỏ nhiều tai nạn bệnh tật, hoặc mang bệnh duyên niên.

– không nên nữ mệnh, nên lớn tuổi phu quân.

. Ngọ cung so với tử cung tốt

– ngọ cung vi 〔 mộc hỏa thông minh 〕 cách, phải kình dương đồng độ không biết sát kị, người sinh năm bính hoặc mậu, cũng mã đầu đái tiễn cách, có ở quân chánh giới phát triển, gặp sát, nên theo buôn bán.

. Liêm Tham

– cung Tị Hợi đồng độ, cung tị góc tốt, cung hợi phải gặp lộc hoặc hóa lộc, sẽ giúp đỡ Khôi Việt, mới có thành tựu, sẽ xương khúc ngược lại chủ hư danh nhẹ lợi nhuận, trống rỗng thiếu thực tế.

– cung tị, có nhị độ hôn nhân; gặp sát không thấy cát, xảo nghệ mưu sinh, gặp xương khúc nên thiết kế, gặp đốm lửa thiên trù nên ngành ăn uống, gặp đà la nên máy móc.

– ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, có sắc thái cảm giác, yêu nghệ thuật, vui mừng vận động hoặc khiêu vũ, nếu tham lang độc tọa, yêu vận động.

– cung hợi, đà la đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân.

– mặt khác tính chất tham khảo 〔 liêm trinh tham lang 〕.

. Xấu chưa tham võ

– có thể thành lớn cách, sẽ tử sát Liêm Phá, tinh hệ mãnh liệt, biến hóa quá nhiều, Vũ Tham tất vi thái dương cánh cửa cực lớn cập đồng nguyệt giáp, nhật nguyệt giáp mệnh, càng thấy giúp đỡ giáp hoặc xương khúc giáp, 〔 tham võ đồng hành 〕 vận mệnh, chủ phú quý quyền uy, càng thấy đốm lửa hoặc linh tinh đồng độ, phú quý vô luân, trước phải gian khổ mà đi sau dấu vết.

– không thấy xương khúc giáp, không biết phụ diệu, có thể nào hỏa tham linh tham cách, thiếu niên hưởng thụ, tất sinh rách nát, sau đó bằng xảo nghệ an thân, càng thấy sát, vì tư lợi.

– gặp Kình Đà, không thấy xương khúc giáp, xảo nghệ mưu sinh, gặp xương khúc nên thiết kế, gặp đốm lửa thiên trù nên ngành ăn uống, gặp đà la nên máy móc.

– mặt khác tính chất tham khảo 〔 Vũ Tham 〕.

‧ tham lang 〔 cơ nguyệt đồng lương 〕

– gặp sát, chủ nhân mộ đêm kinh thương, vất vả vi tài.

. Sợ nhất cung thân gặp thất sát hoặc phá quân

– bay bổng không có rễ, sự nghiệp hay thay đổi, ham muốn hưởng thu vật chất cập tình dục trọng, khiếm trải qua gian khổ nghị lực, bị trượt chân mà biến hạ lưu, gặp cát cũng chủ bay bổng.

. Tham lang thủ thân cung

– sát phá thủ mệnh, gặp sát văn khúc đồng độ, cả đời nhiều ngoài ý muốn hung hiểm.

. Xương khúc đồng độ

– chủ nhân trống rỗng thiếu thực tế, nữ mệnh thông minh mà bạc mệnh.

. Hợi tí

– Kình Đà đồng độ, 〔 phiếm thủy đào hoa 〕, nhân mầu bạng châu họa, gặp cát, phong hoa tuyết nguyệt, không chủ hoa tửu táng thân, còn lại cung viên, chủ đồ tể.

. Nữ mệnh

– bị nhiễm lên ham mê, cát tắc hội họa, khiêu vũ, mỹ dung, chụp ảnh, sưu tập tem, hung tắc rượu thuốc lá đánh bạc, nhưng tất có tôn giáo tín ngưỡng, cung thiên di gặp tử vi, có thể nghiên cứu triết lý.

– gặp sát trọng, tình dục trọng, mỗi ngày hình không diệu ngược lại chủ trong sạch, gặp hóa lộc hóa quyền Khôi Việt giúp đỡ, khả mập ra.

– sẽ giúp đỡ Khôi Việt thiên phúc thiên quan thiên quý, chủ quý, chắc có địa vị xã hội.

– nếu sẽ lộc, hóa lộc, hỏa linh, chủ phú hậu, tính tình cương nghị, vượng phu ích tử, lạc hãm nên kế thất.

. Đại nạn năm xưa

– vô sát, đi cũ đổi mới, tài nghiệp có bổ ích.

– sẽ hóa lộc quyền khoa, chức vị lên chức, hoặc kết hôn tăng dân cư.

– hội cát hoặc hỏa tham linh tham, sự nghiệp có tốt bụng phàm thay đổi, phát sinh ở trong lúc bất tri bất giác, gặp sát kị, chút bất tri bất giác đồi bại, càng thấy lạc hãm, nhân giao tế mà sống tai họa, hoặc đánh bạc khuynh gia, gặp hàm trì thiên diêu, nhân mầu sinh tai họa, như thê sinh sản, có thể hoá hiểu.

– lưu Kình Đà đồng độ, mổ; nguyên cục sẽ sát kị Hình Hao, lưu kị lưu sát hướng, sẽ liêm trinh lưu hóa kị hoặc vũ khúc hiện hóa kị, tử vong, tai nạn.

〔 cung huynh đệ 〕

. Sẽ giúp đỡ Khôi Việt – sự hòa thuận, giúp đỡ cho nhau.

. Liêm Tham – bất hòa.

. Biết võ khúc – cô đơn, hoặc dị mẫu sở sanh.

. Lạc hãm – khác thường mẫu huynh đệ.

. Sẽ Tứ Sát thiên hình – cô đơn, hoặc hình khắc bất hòa, huynh đệ có vật chất phương diện tranh đoạt.

‧ vào miếu – huynh đệ bạn bè cấp dưới nhân duyên tốt.

‧ Liêm Tham ở cung Tị Hợi – gặp sát cập hoa đào, gặp phụ tá diệu đơn tinh, khác thường mẫu huynh đệ.

〔 cung phu thê 〕

. Gặp sát – ba độ hôn nhân.

. Vào miếu – hôn nhân muộn có thể miễn khắc.

. Nữ mệnh – phu nên lớn tuổi cập hôn nhân muộn, gặp Tứ Sát, chủ sanh ly.

‧ bất lợi cung phu thê – gặp sát cập hoa đào, trượng phu có gặp ở ngoài, mỗi ngày hình không diệu, hôn nhân mỹ mãn.

‧ thìn tuất – trước hôn nhân nhiều luyến ái khúc chiết.

‧ hóa kị – đôi phối ngẫu bất mãn, học thức gia thế tuổi diện mạo không tương xứng.

〔 cung tử nữ 〕

. Sẽ hàm trì thiên diêu – nữ nhân nhiều con ít, cũng chủ trước nữ nhân về sau tử nếu không kế thất sống chết.

‧ vào miếu – cấp dưới có trợ lực lực; sẽ giúp đỡ Khôi Việt thiên quý, đứa con có quý hiển.

. Hóa lộc – gặp cát, đứa con hòa hợp kinh doanh, gặp sát, kiêu xa.

. Hóa kị – đứa con nhấp nhô, hoặc lãng phí, có lý tưởng mà không thể thành tựu.

. Gặp Tứ Sát – chủ tử sinh hoặc khó sanh, mỗi ngày hình, khó nuôi.

. Tử tham – tất trễ có con.

. Lạc hãm – cấp dưới bất lực lực.

〔 cung tài bạch 〕

‧ vào miếu gặp lộc tồn hóa lộc – có thể thành phú.

. Gặp sát – càng thấy đại hàm ao đại hao thiên hình thiên diêu hồng loan thiên hỉ âm sát, nhân cạnh tranh khuynh gia.

. Sẽ liêm trinh – không nên gặp sát, nhân mầu mà rủi ro.

. Sẽ Tứ Sát – càng thấy không kiếp, nhân đánh bạc đầu cơ phá gia, hoặc nhiễm ham mê bất lương mà rách nát.

‧ Vũ Tham – nhất định phải biết tử sát lộc tồn, từ chính nghiệp sở sanh tới tài, sẽ Liêm Phá lộc tồn tắc không lành; gặp liêm trinh hóa lộc hoặc phá quân hóa lộc, đại lợi, tiền tài từ nhiều loại sự nghiệp mà đến.

‧ hoan hỷ nhất hỏa tham linh tham – hoành phát, hoặc là ngoài ý muốn tới tài.

. Tham lang cùng liêm trinh tương đối – tham lang hóa lộc, gặp cát, đại phú; liêm trinh hóa lộc, phải không thấy Tứ Sát Hình Hao không kiếp, thủy vi toàn Mỹ, nếu không mỗi thu nhập tiền tài lại rủi ro.

〔 tật bệnh cung 〕

. Dương mộc – chủ can đảm, nội tiết hệ thống bệnh, can vượng, tỳ nhẹ.

‧ can đảm, bệnh kinh phong, nội tiết, mũi đỏ chủ bệnh gan.

. Dần thân độc tọa – liêm trinh tương đối, chủ âm hư, lưng đau, gặp sát kị hình cập thiên hư, chủ lỗ lã, bệnh thận, sinh sản cơ năng bệnh.

. Tị hợi Liêm Tham – chủ xuất tinh trong mơ, tính dục phấn khởi, nữ chính đau bụng kinh, lưng đau, tử cung bất chính, đỏ bạch đái, cập con gái ám bệnh.

‧ tử tham – sắc dục, nữ mệnh tử cung bất chính, gặp sát dục trọng, tham lang hóa kị, tay thuận dâm, âm khuy tổn hại, hư dương bên trên cang, ở bên trong lúc tuổi già chủ bệnh liêt dương.

‧ Liêm Tham tương đối – âm hư, lưng đau, lỗ lã, từ làm tình dẫn phát.

. Gặp Kình Đà đốm lửa – trĩ sang, tiêu ra máu, càng sẽ liêm trinh, bệnh can khí đau, hoặc choáng váng đầu, thủ lĩnh gió, thiếu máu.

. Kình dương đốm lửa đồng độ – mổ, sẽ liêm trinh hóa kị, rong huyết, nam chính bệnh di tinh bệnh liêt dương.

〔 cung thiên di 〕

. Sẽ hóa lộc quyền khoa – ở tha hương nhiều tửu sắc xã giao, nhiều bạn đánh cuộc, uống bạn bè, hoặc hoa tửu phong nguyệt tới bạn bè.

. Sẽ xương khúc – nhiều thơ rượu xã giao chi nhạc.

. Liêm trinh đồng độ – xã giao nhiều cũng không sự lao lực, gặp sát, nhân mầu gây tai hoạ, lạc hãm hoặc hóa kị, ngoại trừ tửu sắc sinh tai họa ngoại lại bị người hãm hại, nếu hội cát, tuy có tai hoạ, vẫn chủ nhân tài năng ở ngoại hưởng lạc, nếu liêm trinh hóa kị, nùng huyết tai ương.

. Hóa kị – chủ thái độ làm người đoạt ái.

. Sẽ kình dương đà la đại hao không kiếp – xuất môn hồi trộm cướp, càng thấy hàm trì thiên diêu, nhân mầu bạng châu họa.

‧ tí ngọ độc tọa – gặp cát vô sát, xuất môn nhiều bạn, có xã giao chi nhạc, hóa kị, nhiều xã giao mà vô thu hoạch, gặp sát, nhiều tranh đoạt.

‧ dần thân độc tọa – sát gặp lại hoa đào, nhân tửu sắc bạng châu họa, sát nhẹ vô hoa đào, nhiều bôn ba.

‧ thìn tuất độc tọa – vô cát, tham hoa luyến rượu.

. Năm xưa – nguyên cục có sát, lưu sát hướng, gặp thái tuế đại hao tuổi phá, sao hóa kỵ hội hợp, lính kẻ trộm tai ương, hoặc chịu tham quan vu oan.

〔 cung nô bộc 〕

‧ vào miếu – gặp giúp đỡ Khôi Việt thiên vu ân quang thiên phúc, giao du rộng rãi, chịu bạn bè hoan nghênh, nhưng trợ lực không đủ, nếu gặp ba hóa, giới xã giao phong thủ lĩnh vật, được người tôn kính, nhưng chủ cấp dưới thiếu thực tế làm người này.

. Hoan hỷ nhất thiên hình đồng độ – tuy nhiều ham mê lại có thể tự hạn chế.

. Vui mừng mui xe đồng độ – vui mừng nghiên cứu triết lý tôn giáo.

. Không nên gặp hàm trì đại hao hồng loan thiên hỉ thiên diêu đà la kiếp sát thiên nguyệt – nhiều bạn nhậu, càng thấy sát, lạm giao sinh tai họa, hoặc tin lầm cấp dưới mà sống thị phi, quá mức bạng châu rách nát, hoặc hồi âm mưu.

‧ tí ngọ độc tọa – được lớn tuổi tới bạn bè trợ lực, gặp cát cấp dưới nhiều, gặp hoa đào, cùng cấp dưới luyến ái.

‧ dần thân độc tọa – không thấy cát, giao bạn trời thần, gặp sát kị, chịu cấp dưới đoạt quyền hãm hại.

‧ thìn tuất độc tọa – vô cát, cấp dưới thô tục, ngầm chiếm chi tâm, gặp cát, cấp dưới đắc lực.

. Năm xưa – hóa kị gặp sát hao tổn, chịu bạn bè liên lụy, gặp bạch hổ hoặc quán sách, chịu bạn bè liên lụy bạng châu tố tụng.

〔 cung sự nghiệp 〕

‧ nên ngoại vụ – buôn bán đẩy mạnh tiêu thụ, quan hệ xã hội, giải trí hưởng thụ sự nghiệp, tốt nhất nên lấy dị tộc vi đối tượng, gặp giao khoa diệu hoặc hoa đào diệu càng tốt.

. Sẽ ba hóa – vô sát kị Hình Hao, sẽ phụ tá, càng thấy thiên quan thiên phúc ân quang thiên quý tam thai bát tọa đài phụ phong cáo thiên vu, nhưng vì chính trị trong vòng người tâm phúc, khéo léo.

. Vũ khúc đồng độ có thể chiếu – càng thấy hỏa linh cùng sẽ, nên quan võ.

. Tử vi cùng sẽ – gặp phụ diệu, nhưng từ chính, đồng thời sẽ sát, nên theo buôn bán, nếu không kiếp đồng độ, nên công nghiệp, nếu địa kiếp đại hao đồng độ, vẫn có phong ba suy sụp.

. Hỏa linh đồng độ – vô Sát Hình Kỵ kiếp hao tổn, nhưng từ sự đầu cơ, hoặc cả đời tất có đặc thù may mắn kỳ ngộ; sẽ sát kị Hình Hao không kiếp, bị sinh đột biến mà khuynh bại.

. Hóa kị – sự nghiệp không bằng lý tưởng, hội cát, lý tưởng tuy rằng thất bại, nhưng lại có thể lấy được ngoài ý muốn thành tựu; sẽ sát trọng, hoạch phát hoạch phá.

‧ tí ngọ độc tọa – một mình đảm đương một phía, nhưng từ sự nghề tự do, nên nghệ thuật hưởng thụ ngành sản xuất, gặp phụ tá hóa lộc hóa quyền hóa khoa nên chính trị.

‧ dần thân độc tọa – gặp sát không nên tham chánh, nhân tham ô bạng châu họa, lộc tồn đồng độ, món lãi kếch sù, ích kỷ mập mình, nhưng có thể làm giàu.

‧ thìn tuất độc tọa – hội cát nhưng từ chính, lợi nhuận tài vụ, gặp sát kinh thương, đối cung vũ khúc hóa kị, quay vòng khó khăn.

〔 cung điền trạch 〕

‧ ác diệu – chủ tán hao tổn, hoặc tụ tán vô thường, vô tổ nghiệp hoặc khó thủ.

. Vào miếu cùng hỏa linh đồng độ – có thể từ đưa bảo an, nhưng nơi ở có chỗ thiếu hụt, càng sẽ không kiếp đại hao Tứ Sát, chủ hỏa tai họa hoặc trộm cướp, đốm lửa đồng độ càng xác thực, linh tinh đồng độ hơi nhẹ, hội cát sợ bóng sợ gió.

. Hóa kị – nhân bảo an mà nhiều thị phi.

. Sẽ hồng loan thiên hỉ long trì phượng các – nơi ở trang hoàng mỹ quan, gặp hỏa linh, nơi ở cũ hoa hạ, năm xưa thấy vậy, có hôn nhân vui mừng hoặc thiêm dân cư.

. Hoan hỷ nhất sẽ ba hóa – sản nghiệp dày.

‧ năm xưa – lạc hãm, hỏa linh đồng độ, gặp sát hao tổn, lưu sát hướng, hoặc gặp năm xưa đại hao, chủ hỏa tai họa; hóa lộc, mua sinh hoặc trang hoàng; hóa kị, dời hoặc nơi ở đại tu.

〔 cung phúc đức 〕

. Vào miếu – vui mừng vật chất hưởng thụ, có ham mê.

. Sẽ hoa đào – rượu mừng mầu.

. Sẽ văn khoa diệu – vui mừng nghệ thuật.

. Sẽ không diệu cập mui xe – vui mừng triết lý.

. Hội cát – khôi hài, vui mừng đàm tiếu.

. Lạc hãm vô cát – đời sống vật chất không đủ, nhưng khôi hài không thay đổi.

. Sẽ phụ tá cát – chủ vật chất hưởng thụ sung túc.

. Sẽ kình dương đà la không kiếp đại hao thiên hình – nhiều khí nhiều cạnh tranh, vật chất cùng đời sống tinh thần cũng có khiếm khuyết, ham mê cũng thiên vào thế tục cùng dục vui vẻ.

. Sẽ hỏa linh – không ảnh hưởng hưởng lạc, nhưng chủ nhân gấp gáp, hoặc tánh khí nóng nảy, tính cách cương liệt.

‧ bôn ba bận rộn – gặp sát vô sự bôn ba, lấy bôn ba làm vui.

‧ hóa kị – mặc dù bôn ba vẫn sắp thành lại bại.

‧ Liêm Tham – đồng độ, bận rộn vô công, tương đối gặp cát, nhiều vô vị xã giao, chịu bằng hữu hoan nghênh.

‧ thìn tuất độc tọa – gặp cát lộc tồn hoặc hóa lộc, hỏa linh đồng độ, hạng nặng tinh thần để vào đầu cơ phương diện.

. Nữ mệnh – xương khúc đồng độ, thông minh mà bạc mệnh, phòng thất thân.

〔 cung phụ mẫu 〕

. Vào miếu sẽ hóa lộc quyền có thể cát – vô hình khắc.

. Hóa kị sẽ lục sát thiên hình – nên sớm năm rời xa cha mẹ, nếu không hình khắc, càng kiến Thiên Nguyệt âm sát đồng độ, cha mẹ có tai nạn bệnh tật, có ngày đức thiên thọ thiên phúc đồng độ có thể hoá hiểu.

‧ hài hòa nhưng nhiều tự lợi chi tâm.

. Liêm trinh đồng độ – hoặc gặp hồng loan thiên hỉ thiên hình thiên diêu hàm trì, vi nhà kề sở sanh, nếu không có hình khắc, năm xưa thấy vậy, phụ thân phong lưu, hoặc nhiều phong hoa tuyết nguyệt xã giao, nếu không họ Chủ Phụ mẫu sa vào ham mê.

‧ tử tham – đồng độ hoặc tương đối, góc giai tổ hợp, hình khắc thiếu, đốm lửa đồng độ, sớm rời nhà đình.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button