Tử vi

Tham lang tinh nhập mệnh cung



Tham lang

Tham lang tinh hóa khí vi hoa đào, nhập mệnh tính cách không thường, tâm nhiều so đo, gấp gáp không kiên nhẫn tĩnh, thích nhiệt náo, hoa đẹp rượu, tham lang cũng chủ ngũ thuật ngôi sao, nhưng nếu tinh khí không đủ, tắc ngại nhiều mà không tinh, hoặc không biết rõ. Hãm địa gia sát chủ cô bần. Tham lang tại thân cung, chủ dễ vậy tửu sắc, xã giao giao tế nhiều, làm việc gấp gáp, dễ kiếm xảo; có ham mê, tửu sắc yên đổ không chỗ nào không tốt, không gì làm không được. Nữ mệnh nữ mệnh cũng chủ bay bổng, không an cư thất, hảo giao bạn bè, có ham mê. Cùng văn xương, văn khúc, thiên hư, âm sát các loại hội tinh diệu chiếu, làm việc nhẹ là thật, thiện xảo lừa. Có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên phúc, thiên quan, thiên quý các loại ngôi sao đều nghe theo người, chủ quý. Có lộc tồn, hóa lộc, đốm lửa, linh tinh củng chiếu người, chủ phú.

Bạn đang xem: Tham lang tinh nhập mệnh cung

Cung Tý Ngọ vượng địa, đinh mình sinh ra phúc dày, bính mậu canh sinh dần thân nhân hạ cục.

Cung Mão Dậu ích lợi, cùng tử vi đồng độ, gặp đốm lửa quý, ất tân mình sinh ra nên tới, tài quan cách.

Cung Dần Thân hòa bình, canh sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hãm địa, cùng liêm trinh đồng độ, bính mậu nhâm sinh ra thành phúc không bền.

Thìn tuất cung vào miếu, người sinh năm mậu hoặc kỷ tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, cùng vũ khúc đồng độ, gặp đốm lửa, mậu kỉ canh sinh ra quý cách.

Tham lang nhập hạn, gặp hoa đào chủ đào hoa. Cùng hỏa linh đồng cung chủ đột nhiên phát sinh việc, gặp lại lộc chủ bộc phát tới tài.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tham lang tinh nhập mệnh cung



Tham lang

Tham lang tinh hóa khí vi hoa đào, nhập mệnh tính cách không thường, tâm nhiều so đo, gấp gáp không kiên nhẫn tĩnh, thích nhiệt náo, hoa đẹp rượu, tham lang cũng chủ ngũ thuật ngôi sao, nhưng nếu tinh khí không đủ, tắc ngại nhiều mà không tinh, hoặc không biết rõ. Hãm địa gia sát chủ cô bần. Tham lang tại thân cung, chủ dễ vậy tửu sắc, xã giao giao tế nhiều, làm việc gấp gáp, dễ kiếm xảo; có ham mê, tửu sắc yên đổ không chỗ nào không tốt, không gì làm không được. Nữ mệnh nữ mệnh cũng chủ bay bổng, không an cư thất, hảo giao bạn bè, có ham mê. Cùng văn xương, văn khúc, thiên hư, âm sát các loại hội tinh diệu chiếu, làm việc nhẹ là thật, thiện xảo lừa. Có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên phúc, thiên quan, thiên quý các loại ngôi sao đều nghe theo người, chủ quý. Có lộc tồn, hóa lộc, đốm lửa, linh tinh củng chiếu người, chủ phú.

Cung Tý Ngọ vượng địa, đinh mình sinh ra phúc dày, bính mậu canh sinh dần thân nhân hạ cục.

Cung Mão Dậu ích lợi, cùng tử vi đồng độ, gặp đốm lửa quý, ất tân mình sinh ra nên tới, tài quan cách.

Cung Dần Thân hòa bình, canh sinh ra tài quan cách.

Cung Tị Hợi hãm địa, cùng liêm trinh đồng độ, bính mậu nhâm sinh ra thành phúc không bền.

Thìn tuất cung vào miếu, người sinh năm mậu hoặc kỷ tài quan cách.

Cung Sửu Mùi vào miếu, cùng vũ khúc đồng độ, gặp đốm lửa, mậu kỉ canh sinh ra quý cách.

Tham lang nhập hạn, gặp hoa đào chủ đào hoa. Cùng hỏa linh đồng cung chủ đột nhiên phát sinh việc, gặp lại lộc chủ bộc phát tới tài.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button